Diskuse

První komentář nového uživatele se zobrazí až po schválení, další už hned.

Podepisování příspěvků: anonymní příspěvky nebo ty, které v poli jména/přezdívky budou mít titulek nebo jiný text, mohou být smazány. Příspěvky s nakopírovaným delším obsahem, který je dostupný na jiném místě, mohou být také smazány – v takovém případě uvádět pouze odkaz, případně pár vět, nikoliv celý text systémem copy&paste.

 Obnoviť

 1. Chovanec ve Vlašimi- přišlo mi na rozum, proč zrovna sem jel pan Chovanec dnes a za hasiči. Ve Vlašimi je Sellier a Bellot a.s. Čili jedna z mála funkčních muniček u nás. Jestli se nejedná o možnost odpovědi neoconů na Zemanovo poslední overtonovo okno s Krymem a kompenzací za něj surovinami. Ty si západ stejně počítá za své, už podle známých slov jedné čarodějnice s českými předky o nespravedlnosti jejich vlastnictví Ruskem.

  Jen asi v Čechách nemáme rychle dostupné potřebné bradaté džihád kádry, tak akce nebyla tak rychlá jako naposled u Saúdů… A u Pardubic je to počítám více hlídané po všech těch průserech v poslední době…

  http://benesovsky.denik.cz/kultura_region/ministr-milan-chovanec-navstivil-vlasimske-hasice-20171011.html

  Odpověď
  • NicNezNula 15.10.2017 o 11:23

   Hasičstvu zdar, požáru zmar!

   Odpověď
 2. čtenář 14.10.2017 o 20:21

  Zdravím, chtěl bych se zeptat, zda zde někdo nemá nějaké informace nebo odkaz na „původní Boží desatero“ ?? Měl jsem diskuzi se známým a ten přišel s tím, že dnešní desatero je upravené, než bylo to prapůvodní, dané Mojžíšovi..

  Odpověď
  • BOŽÍ ZÁKON

   (Ex 20,2-17 Český studijní překlad)

   ZMĚNĚNÝ BOŽÍ ZÁKON SCHVÁLENÝ PAPEŽEM
   (Katechismus Římskokatolické církve)
   1. Já Hospodin jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy vedle mne.
   1. V jednoho Boha věřit budeš.
   2. Neuděláš si tesanou modlu ani jakékoliv zpodobení toho, co je nahoře na nebi nebo dole na zemi či ve vodě pod zemí. Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim otročit, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý, který s trestem navštěvuji vinu otců na synech i na třetí a na čtvrté generaci těch, kdo mě nenávidí, 6ale prokazuji milosrdenství tisícům těch, kdo mne milují a zachovávají mé příkazy.
   2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
   3. Nebudeš brát jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, protože Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo bere jeho jméno nadarmo.
   3. Pomni, abys den sváteční světil.
   4. Pamatuj na sobotní den, abys ho posvětil. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, 10ale sedmý den je sobota patřící Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty ani tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá otrokyně, tvé zvíře ani tvůj příchozí, který je ve tvých branách, protože šest dní Hospodin dělal nebesa a zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmý den odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil ho.
   4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.
   5. Cti svého otce a svou matku, aby se prodloužily tvé dny na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
   5. Nezabiješ.
   6. Nebudeš vraždit!
   6. Nesesmilníš.
   7. Nebudeš cizoložit!
   7. Nepokradeš.
   8. Nebudeš krást!
   8. Nepromluvíš křivého svědectví.
   9. Nebudeš vydávat proti svému bližnímu falešné svědectví!
   9. Nepožádáš manželky bližního svého.
   10. Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.
   10. Nepožádáš statku bližního svého.

   Odpověď
   • Neuděláš si tesanou modlu ani jakékoliv zpodobení toho, co je nahoře na nebi nebo dole na zemi či ve vodě pod zemí. Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim otročit, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý, který s trestem navštěvuji vinu otců na synech i na třetí a na čtvrté generaci těch, kdo mě nenávidí, 6ale prokazuji milosrdenství tisícům těch, kdo mne milují a zachovávají mé příkazy.
    =============================================================================
    Říkají vám, že Bůh je odpouštějící a soucitný – ale když o odpuštění nepožádáte „správným způsobem“, pak vaše prosby nebudou vyslyšeny. Ani to by nebylo tak špatné, kdyby existoval jediný správný způsob, jak se modlit za odpuštění; je však tolik „správných způsobů“, kolik je učitelů, kteří je učí.

    Proto většina z vás stráví celý život hledáním „správného“ způsobu, jak Boha uctívat a poslouchat a jak mu sloužit. Celá ironie spočívá v tom, že nechci vaše uctívání, nepotřebuji vaši poslušnost a nevyžaduji od vás, abyste mi sloužili.

    Takové chování vždy vyžadovali od svých poddaných monarchové – často velmi egocentričtí a despotičtí. Nejsou to Boží požadavky – a je pozoruhodné, že lidé ještě nepřišli na to, že jsou to falešné požadavky, které nemají nic společného s potřebami Boha.

    Bůh nemá žádné potřeby. Jsoucno je všechno, co je. Proto nic nepostrádá ani nepotřebuje.

    Věříte-li v Boha, který něco potřebuje – a je natolik uražen, když to nedostane, že trestá ty, kteří mu to nedali – pak věříte v mnohem menšího Boha, než jsem já. Jste dětmi menšího Boha.

    Mé děti, dovolte mi, abych vás opět ujistil, že nemám žádné potřeby. Nic nepotřebuji.

    Odpověď
    • Jsem ateistka.

     Odpověď
     • v tom případě jste schopna vidět nepatrnou část reality. A ne náhodou proto byl ateismus zaveden jako imaginární protiklad umělé víře v boha.
      Zajímavé je, že tato pseudocivilizace je postavena na Vědcích, Objevitelech, kteří do jednoho byli velmi věřícími. Prosím neplést s jakoukoliv církví.

      Odpověď
      • Je to možné, že vidím jen nepatrnou část. Ale nedisponuji žádným mimosmyslovým vnímáním a chápáním a řídím se v životě pouze rozumem a citem.
       Myslím, že věřit Bohu se nedá naučit.

       Odpověď
       • Až se začneš rozhlížet, cestu a důkazy najdeš.
        Začni tím, že začneš hledat a skutečně vědecky dokazovat, že Bůh není, že bytosti světla nejsou, že jiné dimenze existence neexistují, že na Zemi před naší „historickou“ (mimochodem falšovanou) dobou neexistovaly žádné civilizace – pozemské ani mimozemské.

        Tomuto se ve vědě říká důkaz sporem.
        Pokud se ti korektně a exaktně nepodaří dokázat pravdivost opaku jevu (jeho negaci), který jinak nejsme schopni na základě svého současného chápání správně a přesně nějak vysvětlit jinak, než jak se traduje z dávných dob, pak je ona původní teorie či výklad jevu stále platný.

        Pozor, nezaměňovat s oblíbeným důkazovým postupem Sisyfovců (http://sysifos.cz/), kteří užívají metodu: „neumím vysvětlit, tak daný jev neexistuje“. Používají tedy záměnu správného důkazu neexistence jevu důkazem své neschopnosti opřeného o aureolu své „vševědoucnosti“ postavené nad Boha a z toho vyplývající neomylnosti …
        Já jsem pro své žáky užíval vysvětlení tohoto jejich užívaného postupu takto:
        „Angličané neexistují, neboť kdyby existoval nějaký anglický jazyk, taky bych jej znal. Ale protože anglicky neumím, tak je nade vší pochybnost vědecky dokázáno, že ani žádná Anglie není …“

        Odpověď
     • Jen jsem lehce okomentoval jeden odstavec vámi vloženého textu, a nikoliv váš světonázor.

      Mnou vložený text je z knihy N.D. Walsche Hovory s bohem.
      Nejsem členem ani sympatizantem žádné církve. Církve považuji za satanské spolky, a jak říká Pat Condell : „Cesta do kostela je na půl cestě do pekla“

      Odpověď
    • Věřit se má BOHU(HNR) nikoliv v Boha(bibllický)

     Odpověď
     • Správně.
      A hledat vždy cestu k Bohu, a ne cestu do církevního otroctví.

      Odpověď
   • čtenář 14.10.2017 o 22:30

    Děkuji, jen možná – toto má a zná. Snad je ještě další jiné, prapůvodní, snad z těch kumrátských svitků nebo z jiného historického zdroje.

    Odpověď
    • Už jsem to tu dával. Přednáška Mgr. Jana Kozáka jak zákulisí pomoci židů proměnilo gnostické učení (sluneční) na křesťanství (měsíční). Je to celkem 27 hodin poslouchání, ale stojí to za to.
     http://www.svobodny-vysilac.cz/2017-1-20-gnosticka-tradice-lidstva-mgr-jan-kozak/
     http://www.svobodny-vysilac.cz/2017-1-27-gnosticka-tradice-lidstva-mgr-jan-kozak-vznik-krestanstvi-1/
     http://www.svobodny-vysilac.cz/2017-2-3-gnosticka-tradice-lidstva-mgr-jan-kozak-vznik-krestanstvi-2/
     http://www.svobodny-vysilac.cz/2017-2-10-gnosticka-tradice-lidstva-mgr-jan-kozak-vedy/
     http://www.svobodny-vysilac.cz/2017-2-17-gnosticka-tradice-lidstva-mgr-jan-kozak-tradice-uctivani-podzemni-chtonicke-sily-zeme/
     http://www.svobodny-vysilac.cz/2017-2-24-gnosticka-tradice-lidstva-mgr-jan-kozak-ktere-stare-myty-prezily-az-do-soucasnosti-proc-a-v-jake-podobe/
     http://www.svobodny-vysilac.cz/2017-3-3-gnosticka-tradice-lidstva-mgr-jan-kozak-ktere-stare-myty-prezily-az-do-soucasnosti-proc-a-v-jake-podobe-ii/
     http://www.svobodny-vysilac.cz/2017-3-10-gnosticka-tradice-lidstva-mgr-jan-kozak-zajimave-nabozenske-obce-nazarejcu-a-qumrancu/
     http://www.svobodny-vysilac.cz/gnosticka-tradice-lidstva-mgr-jan-kozak-seznameni-s-obevem-gnostickych-textu-v-nag-hammadi/
     http://www.svobodny-vysilac.cz/2017-3-24-gnosticka-tradice-lidstva-mgr-jan-kozak-aktualni-deni-ve-svete-pohledem-gnostika/
     http://www.svobodny-vysilac.cz/2017-06-05-gnosticka-tradice-lidstva-mgr-jan-kozak-11-simon-mag-byl-nebo-nebyl-to-pravy-kristus/
     http://www.svobodny-vysilac.cz/2017-06-12-gnosticka-tradice-lidstva-mgr-jan-kozak-odpovedi-na-otazky-posluchacu/
     http://www.svobodny-vysilac.cz/2017-06-19-gnosticka-tradice-lidstva-mgr-jan-kozak-shrnuti-predchozich-vysilani-a-otazky-posluchacu/
     http://www.svobodny-vysilac.cz/2017-06-26-gnosticka-tradice-lidstva-mgr-jan-kozak-shrnuti-predchozich-vysilani-a-otazky-posluchacu-2/

     Odpověď
     • Ano, pan Kozák bývá hostem na slovanských sněmech, nejnověj se s ním bude možno setkat na Vsetíně 11.11. Bádání Kozáka je částečně v rozporu s KSB, dle něj je příběh o Ješíšovi židovské falsum a postava Ježíše a jeho příběhy převzaty z příběhů Budhy a mága Simona. KSB považuje ježíše za skutečného. O tom, jak jsou židé talentováni na falsifikaci vidíme na příkladu Svěráka, Smoljaka a jejich Járy Cimrmana.

      Odpověď
      • Z knížek, které napsal, se nejvíc zabývá falšováním bible v knize „Evangelium neznámého boha“ a „Příběh o povstání hada“

       Odpověď
 3. USA oficiálne označilo IRGC (Iránske revolučné gardy – sú súčasťou iránskych ozbrojených síl) za teroristickú skupinu!
  https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0177.aspx

  Uvalilo sankcie na jej všetkých vedúcich predstaviteľov a „po celom svete“. Čítaj: akonáhle sa niečo, čo patrí Iránu hodí/nehodí do krámu, zabaví sa to a vyhlási sa, že to bolo diabolskou súčasťou IRGC …
  https://southfront.org/trump-announces-new-strategy-on-iran-us-designates-irgc-terrorist-group/

  PS: jedná sa o typicky demokratickú a vtipnú Anglosaskú vynaliezavosť (medzi ich nepriateľmi volanou aj falošnosť, prešibanosť, ne-ľudskosť). Má svoje pradávne korene ešte z čias dlhých večerov, kedy si pri brúsení svojich útočných mečov Anglosasi spoločne (na mierumilovnom komunitnom zhromaždení) demokraticky predčítavali z Platónových spisov najdemokratickejšie pasáže Platóna.
  Takže tak.
  Vtipne a jednoducho: Dávame dalšie sankcie na Irán, ale tieto nové sankcie nemajú vôbec nič spoločné s tými starými, ktoré boli zrušené známou medzinárodnou dohodou.
  Takže tak, milí gój-i.

  Odpověď
  • Hezky popsal situaci v USA jeden diskutující – český emigrant, žijící už desítky let v Německu (myslím že v Bavorsku):

   USA je tak v prdeli, ze si to nikdo, kdo tam v posledni dobe nebyl, nedovede predstavit. Zdegenerovana spolecnost, zdevastovana zeme, s dusevne i telesne nemocnymi lidmi. Jak pise nase znama z Vancouveru, imperium v upadku. Musite ale procestovat USA sam a navstivit take mista, kam vas cestovky nikdy nezavezou. A jako vsichni hajzlove, preji nam ten samy osud, ktery ocekava je. Strasne nasledky michani ras a kultur je vsude viditelne. Jediny stat, ktery jeste dobre funguje, je cisty, usporadany a vedeny rozumnymi politiky, je mormonsky Utah. Zasada mormonu je dobre fungujici rodina a deti. Zadni buzeranti a lesby nikdy nebyli zakladem spolecnosti.
   Prijemne jsme si pohovorili s jejich predstaviteli v jejich chramech. Nebyt zaryty atheista, tak ze mne bude mormon.
   ————-
   Tak ta degenerace zřejmě ve velké míře postihla především politiky.

   Odpověď
   • Moje známá (20 let) byla nyní přes prázdniny v USA (work&travel). Říkala, že Američani jsou neuvěřitelně hloupí…takže ta tupost musela být do nebe volající, když to poznalo to mladé děvče.

    Odpověď
    • Je to logický důsledek dvou faktorů
     - do USA byli z Evropy přesouváni desperados, kriminálníci, bezohlední hledači moci a bohatství, tedy lidé s nízkou duševní – intelektuální úrovní
     - míšení ras- dovoz negroidních etnik z Afriky, většinou etnik na úrovni prvobytně pospolné společnosti – totéž nízká duševní a intelektuální úroveň vývoje
     Výsledek je přímo excelentní – GP se projekt zdařil, projekt raptora planety č.1.
     Tupý, bezohledný, agresivní panárod

     Odpověď
     • Oracle 911 15.10.2017 o 11:01

      Schopný zničiť biosféru planéty a keď GP si uvedomilo, že ani podzemie a ani cesta na inú planétu nie je východisko, tak začal hľadať iné východiská…

      Odpověď
 4. V dôsledku rastúceho napätia medzi režimom KRG (Kurdistan v Iráku) a iráckou vládou, došlo k intenzívnemu boju medzi pro-vládnymi turkménskymi silami a kurdskými bojovníkmi Peshmergy v oblasti Tuz Kharmatu.
  https://mobile.almasdarnews.com/article/intense-fighting-breaks-pro-govt-pro-kurdish-forces-northern-iraq/

  Odpověď
 5. Ahoj, všetci.
  Neviete mi prosím vysvetliť, prečo Turecko zakázalo prijímanie lodí z Krymu??
  Ďakujem.
  :-)
  РИА Крым: http://crimea.ria.ru/world/20171013/1112301885.html

  Odpověď
  • Oracle 911 14.10.2017 o 17:00

   Tureckí úradníci blbnú…

   Odpověď
  • No, nedávno se Erdogan vyjádřil, že vztahy s žádným státem nemohou být úplně přátelské a úplně nepřátelské s ohledem na USA, ale mohl to být i vzkaz směrem k Rusku. Pjakin přece řekl, že přes-tože budou nuceni s Ruskem spolupracovat, neznamená to, že to budou dělat rádi a s nadšením. Tak-že to může být takový mírný náznak: Víte, že s vámi spolupracujeme jen z donucení a rozhodně si necháme víc želízek v ohni, a pokud nám (v něčem) nevyhovíte (přece neustále probíhají nějaká vy-jednávání), tak pořád máme dost možností, jak vám zavařit a nebudeme je váhat využít. A přitom to dobře slouží i jako vzkaz druhé straně (v tomto případě USA). Neklesejte na mysli, není všechno ztraceno, možná se k vám opět přikloníme, záleží, co nám můžete nabídnout.
   Takže podle mě to není nic jiného než vydírání na obě strany, které je pro takové „charakterní osoby“ jako Erdogan typické.

   Odpověď
   • Rozumiem.
    Ď.

    Odpověď
   • Súhlasím, Erdogan stále hraje na dve strany.

    Odpověď
    • Pochybují, že Erdogan hraje na obě strany. On si to dnes nemůže dovolit.
     Spíše se snaží tímto způsobem něco vyhandlovat.
     Nakonec, to není první zákaz pro lodě z Krymu. Poslední byl před pouhým půlrokem, v březnu, kdy se Erdogan urazil na to, že ještě není zrušeno ruské embargo na dovoz tureckých zemědělských produktů.
     Ale i tak, ten zákaz se tykal hlavně cizích lodí. A asi jednu tureckou loď exemplárně neodbavili. Jinak, turecké a ruské vesele plavaly sem a tam.
     https://ru.krymr.com/a/28372077.html

     Proto si myslím, že i tentokrát, to bude něco v bledě-modrém. Na tiskovce u Porošenka Erdogan plácl něco o neuznání Krymu , pak hned usnul. Probudil se a zakázal přijímat lodě z Krymu. To jakože minulý zákaz už neplatil? Nikde jsem nenašel zprávu o tom, že minulý svůj zákaz odvolal. Atak je to, jako v pohádce Šíleně smutná princezna: Odvolávám, co jsem odvolal a slibují, co jsem slíbil“. :)

     Odpověď
     • Byla to Pyšná princezna :-)

      Odpověď
      • Hmm… a to mně radili mé moudří rádcové :)

       Odpověď
     • Rádcové :-) – Pentagon?

      https://www.youtube.com/watch?v=_5sK7kwlULw

      od 1:15:42 (a od 1:16:12)

      Odpověď
    • Erdogan nehrá na dve strany, Erdogan opovrhuje Ruskom a chce uznanie západného sveta pre Turecko. Dočasne spolupracuje s Ruskom (nie s Asadovou Sýriou), aby mu vo vhodnej chvíli mohol pichnúť nôž do chrbta. Takže POZOR!

     Odpověď
   • Oracle 911 14.10.2017 o 17:53

    Takže nie úradníci ale tento debil rozbíja Turecko. Turecko v dohľadnej dobe bude Ruské územie.

    Odpověď
    • Zadarmo drahé.

     Odpověď
    • Aneb jak to říkal loni Pjakin – GP je momentálně Rusku vděčný a tak říká – no jen berte co můžete…nějak tak to bylo.
     Mám známé na Kypru, Řeky vyhnané z Famagusty když sever zabrali Turci a ti dodnes říkají zásadně „Konstantinopol“ a já tuším, že by se toho okamžiku kdy se to kdysi byzantské město takhle jmenovalo ještě mohli dožít

     Odpověď
     • Oracle 911 15.10.2017 o 11:03

      Ak rátam, tak cca do 10 rokov.

      Odpověď
  • „Máš rád Turky?“ obrátil se Švejk na hostinského Palivce, „máš rád ty pohanský psy? Vid‘ že nemáš:“

   Odpověď
   • :) mám rada toto dielo.

    Odpověď
  • Možná chce Erdogan slevu za S-400 :)

   Odpověď
 6. http://politikus.ru/video/100369-informacionnaya-voyna-13-oktyabrya-s-valeriem-viktorovichem-pyakinym.html

  Odpověď
 7. V Moskvě se zrychluje hledání nového premiéra. V poslední době to v ruských elitách začalo „šumět“, protože probíhá lobbování kandidáta, který by měl nahradit premiéra Dmitrije Medveděva, od nějž se očekává, že svůj post opustí po prezidentských volbách, napsal Bloomberg.
  http://www.irucz.ru/cz/zpravy/1-/114000000000-ruska-federace/114001000000-centralni-fo/114001609100-moskva-hlmesto/408-politika-domaci/32760-bloomberg-oznacil-tri-kandidaty-jako/
  https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/10/11/737419-kandidatov-medvedevu

  Odpověď
  • Nooo, v kuloároch globalistov sa skloňuje meno guvernérky Ruskej centrálnej banky – Elvira Nabiullina je Západom dávaná ako kandidát V. Putina.

   Odpověď
   • tak to by bola riadna blbosť, Rusko potrebuje silnú ruku a rossionských zapredancov už bolo dosť, treba silnejšie dupnúť a presadiť ruského kandidáta

    Odpověď
 8. Před hodinou SAA Tiger forces captured al-Mayadin.
  https://www.almasdarnews.com/article/breaking-syrian-army-liberates-isis-capital-city/?utm_medium=ppc&utm_source=push&utm_campaign=push+notifications&utm_content=English

  Jde o významný úspěch, po obklíčení Rakky byl do tohoto města přestěhován hlavní stan ISIS.
  Ve městě je regulérní most na východní břeh Tigridu směrem k ropným polím v okolí Omar, které by bylo záhodno, aby je z větší části osvobodila SAA.
  Jižním směrem je již blízko hranice s Irákem.

  Odpověď
  • Výborne.
   Všetkým hodne zdravia.
   :-)

   Odpověď
   • most těžce poškozen ještě loni a letošním únoru nálety USA až na dvou místech https://twitter.com/trbrtc/status/780736543174438912/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fmilitarymaps.info%2F

    Odpověď
 9. Modlite sa za to, aby ich duše našli pokoj. Je jedno či ku Svetlu HNR, alebo ku egregorom, ku ktorym patrite.
  Šiel som tadiaľ pár hodín pred tým, už tam jedna nehoda bola, energetika tam bola mimoriadne zlá, cítiť bolo únavu, ktorá prešla, keď som ten úsek prešiel. Nevnímal som to až tak, pretože som bol už 2 hodiny za volantom, no teraz to dáva zmysel.
  https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/444884-prievidza-pri-rannej-zrazke-uzitkoveho-vozidla-s-kamionom-sedem-mrtvych/

  Buďte zdraví a všetko dobré želám.

  Odpověď
  • Tam tých smrteľných nehôd bolo už veľa.A je to úplne rovný a prehľadný úsek cesty,bez jediného stromu.Veličko v rozhovore o egregoroch hovoril aj o úsekoch častých dopravných nehodách,ktoré sú tiež kategóriou egregorov.

   Odpověď
   • Potvrzuji. O tom Slovenském místečku nic nevím, ale my tady máme jedno u Slaného. Přehledné místo, mírná zatáčka, nic nebezpečného, a samé mikrospánky a „nevysvětlitelné“ nehody, někdy dost tragické, tehdy autobus na boku, hodně mrtvých. Citliví lidé také popisují silně vyčerpávající a negativní energie.

    Malinký kousek odtamtud jsou kounovské řady, prastaré místo kde jsou nějaké megality poskládány do určitého obrazce, někdo mezi tím hledal souvislost. Pro zajímavost, kolem Kounova jsou jména jako Janov, hrad Pravda, Milostín… no něco na těch egregorech určitě je ;-)

    Odpověď
    • A klidný spánek přeji všem kdo tam svůj trup odložili. Snad se jednou ta „záhada“ vyřeší a nehody tam přestanou.

     Odpověď
    • Na jednom kameni u těch kounovských řad je údajně neznámé písmo – podle mne je to nějaký předstupeň slovanských run…“věda nemá vysvětlení“ anebo ho schválně nehledá.
     Podle jedné Češky navrátivší se z Austrálie je tam obrovská energie, kterou citliví lidé cítí už na dálku.Dokonce to nazvala „českou Nazcou“ jak to vypadá z ptačí perspektivy. To jen dodávám k tomu, že uvádíte ta slovanská jména Pravda, Milostín….podle mne tam došlo k brutálnímu vyčištění nějaké prastaré slovanské kultury a proto silná energie kolem samotných kamenů, ale o kousek dál místo častých neštěstí…..

     Odpověď
  • Boli to opatrovateľky, ktoré sa vracali z Rakúska na Slovensko.

   Odpověď
  • 8 rokov som chodil cez ten úsek každý mesiac do 4 ríše robiť.A vracal som sa väčšinou plus/mínus v rovnakom čase.Takmer 1100 km štreka tam a po 3 týždňoch na vytúžené Slovensko.

   Odpověď
 10. Oracle 911 13.10.2017 o 23:06

  Komu zvoní hraná?
  US$ lebo Čína spúšťa Rubľovo-Juanový platobný systém:
  http://www.zerohedge.com/news/2017-10-12/china-launches-yuan-ruble-payment-system

  Odpověď
 11. Nový Pjakin
  https://www.youtube.com/watch?v=BRqV01Ji1iQ

  Odpověď
  • Silvio_Manuel_13 13.10.2017 o 22:18

   Ďakujem pani Irene za preklad. Tak ma napadlo pri pozeraní p.Pjakina, že tie stovky nezvestných zo Santa Rosa, či to nie je maličká kamufláž? No Rusi minulý týždeň veľmi aktívne bombardovali ISILovské bunkre v Sýrii a tí, ktorí v nich sedeli, evidentne zhoreli a domov sa nevrátia. Specnazovci z krajiny neobmedzených možností.

   Odpověď
   • Silvio_Manuel_13 13.10.2017 o 22:19

    Santa Rosa, to je to kalifornské mesto, čo zhorelo pri požiaroch

    Odpověď
   • Oracle 911 13.10.2017 o 22:36

    Aj ja ďakujem. :)

    Odpověď
  • Jana z Arku 14.10.2017 o 16:44

   Děkuji za překlad …

   Odpověď
 12. A přidám ještě další zprávy z rodu šílených.
  O Zemanovi a jeho projevu v Parlamentním shromáždění EU (PACE) a následných reakcích jak z domova, tak ze světa (hlavně z UA) jsme tu již napsali celkem dost. Zaměřím se na pár šíleností z UA.
  Grojsman z UA nazval Zemana šíleným. To vše jen proto, že se Zeman odvážil nazvat „věc Krym“ již uzavřenou záležitostí.
  - Víte, zdravý člověk by tohle nikdy neřekl. Jen u opravdu závažně psychicky nemocného to možné je. Já ale vím, že Češi jsou jinak výborní a vzdělaní lidé, naši přátelé a partneři. A tak si myslím, že i mezi jejich skvělým národem se vyskytují jedinci, kteří si dovolí taková šílená vyjádření, jaké nyní slyšíme (od Zemana). –
  Klimkin jde dokonce ještě dál a žádá, aby se takového člověka Češi urychleně zbavili, protože ti, kdo Zemana pozvali (aby řečnil), věděli dopředu, co řekne – a s těmi je nutné bojovat.
  Takže Klimkin naznačuje, že Zeman je cosi jako agent – a jen netuším, čí agent. Moskvy? Nebo PACE?
  Ukrajinská média se snaží Zemana vykreslit jako naprosto nedůležitou postavu, která nemá žádnou moc a ani slovo – prostě nýmand, který dělá Čechům jen ostudu.
  No a někteří „naši“ je svými reakcemi ještě podpořili – viz Sobotka, Zaorálek, Herman (i jiní) se svým „naprosto odlišná pozice od toho, co zastává vláda, Zeman od nás neměl mandát“, že toto si Zeman nesmí dovolovat, my to odmítáme a my jsme vláda, která tvoří politiku.
  Snad jediný, kdo se Zemana zastal, byl jeho „hradní“ Ovčáček, který reakce nazval „výkřiky z neandrtálské jeskyně“.
  Přitom za faktu, že se proti Zemanově řeči nikdo v sále neozval a jen pár hodin poté zasedání schválilo rezoluci, která sankcím ani UA příliš nakloněná není, je jasně vidět, že nešlo o nějaké „pomatení mysli“ našeho prezidenta. A to nechápou jak naši vládní zabedněnci (kteří se nyní opět snaží o „voličskou přízeň svými trapnými volebními spoty), tak kyjevští „neandrtálci“. U těch „našich“ pro to nemám žádnou omluvu a dokonce ani pochopení – u těch ukrajinských ano – a to – že se odmítají smířit s realitou „evropské přízně“.
  Zoufalec Poroš se snažil ještě zahrát na strunu „evropských hodnot“ a tak řečnil o tom, že Krym přeci není o penězích, ropě nebo plynu – Krym prostě musí být vrácený Ukrajině, protože jde přeci o „evropské hodnoty“ zákona a pořádku a také o bezpečnost v Evropě i ve světě. Ubožák… nic snad neví o tom, jak velmi se mění „vítr“ a že jeho páníčci nejen zpoza velké louže už zdaleka nemůžou, co mohli před půlrokem? Že snad Evropa by šla do války s Ruskem a to jen kvůli „jeskyni neandrtálců“ v Kyjevě, těch, co věčně nedodržují slovo, věčně se na něco vymlouvají a všechny evropské peníze v ní zázračně mizí jak v černé díře? Že Evropa zapomene na své zájmy a bude „bojovat“ za zájmy prodejné chunty UA?
  No… Poroš s tímto srdceryvným projevem neuspěl – tak přidal ještě další a hodně šílený „trumf“. Prý – pokud mu Evropa vrátí „jeho“ Krym, tak je ochotný tam znovu vypsat referendum, zda lidé chtějí být v ukrajinské sestavě. Rozuměj – až bude Krym znovu ukrajinský, tak tam Poroš dovolí referendum. Tak… tohle nevymyslíš… :-)
  Z Ruska už odpověděli, ať si dělá referendum na ukrajinském území, ale do ruského mu vůbec nic není (ať o Krymu zavře papulu a nečumí na ruské území).

  Celá ta patálie má ještě jednoho zoufalce – Klimkina. Určitě vám neuteklo, s jakou nevolí se v Evropě setkala ta nová ukrajinská „reforma vzdělávání“, podle které se smělo vyučovat jen na ukrajinském jazyce – bez ohledu na silné menšiny. Napadli to Poláci, Maďaři, Bulhaři, Rumuni, jejichž ministři se odmítli s těmi ukrajinskými setkávat … a také v EU ten zákon měli za diskriminační a vyzvali (již před časem) k jeho změně. A „hrdí svidomí“ si postavili hlavu, že ne.
  Až dnes – po „dozvucích Zemana“ – oznámil Klimkin, že se zákon netýká jazyků zemí EU. Takže – ruštiny stále ano, ale maďarštiny, polštiny, češtiny, slovenštiny či rumunštiny (aj) už ne.
  A velmi zajímavé (až „na hlavu“) je, že výjimku zákona o vzdělávání, které náleží pod ministerstvo školství, oznamuje v EU ministr zahraničí. Přitom si vůbec neuvědomuje, že tímto dokázal „světu“, proč ten jejich „slavný“ zákon vlastně vznikl = že je ryze protiruský, zabraňující nejsilnější národnostní menšině učit se i svůj mateřský jazyk.
  Na závěr ještě jedna „perla“, která dost vypovídá o národnosti „svidomit“ a nepřímo souvisí se vzdělávacím programem pouze na „move“.
  Ode dneška musí také UA média (TV) používat na UA „move“ a to nejméně 75% ve státních a nejméně 60% v regionálních médiích – a to i přes fakt, že pro naprostou většinu Ukrajinců je ruština bližší, než „move“ a sami „nejpomazanější“ se v „move“ neumějí vyjadřovat a ve vypjatých situacích (zvláště těch v Radě) se automaticky uchylují k ruštině.
  A nyní příhoda z letu maďarské společnosti na trase Hamburk – Kyjev.
  Nastoupil ukrajinský novinář Roamn C., známý ne svou tvorbou, ale hlavně „svidomou“ šmelinou, skandály kolem praní špinavých peněz a také „nájezdy“ na cizí TV. Zaplatil si nejlevnější místo v letadle – přitom se usadil na tom nejdražším. Přišla letuška, shodou okolností Češka, a slušně ho požádala, aby si buď přesedl na místo, které zaplatil – nebo aby doplatil za drahé místo, kam si sedl. „Svidomita“ dívčinu nejen sprostě urážel, ale také fyzicky napadl – a z místa se odmítl hnout. Pak se hájil tím, že „ta holka“ na něj nemluvila po „move“ – a to buď že nechtěla, nebo to neuměla – a každý z personálu přece v letadle, létajícím na UA, musí umět „move“ – jinak jde o porušování práv ukrajinských pasažérů.

  https://russian.rt.com/ussr/article/439162-neandertalcy-praga-ukraina
  https://russian.rt.com/ussr/article/439358-ukraina-yazyki-es-zakon-obrazovanie
  https://russian.rt.com/ussr/article/439308-ukrainskii-yazyk-zakon-televidenie
  https://ria.ru/analytics/20171012/1506734377.html?utm_source=ria.24smi.info&utm_medium=referral&utm_campaign=11049&utm_content=1326324

  Odpověď
  • naozaj vinikajuco napisane.vdaka.

   Odpověď
  • Putinovec 13.10.2017 o 23:08

   Zeman to v podstatě jen předzvučil,zřejmě v tomto směru měl své zadání.

   Odpověď
   • Boze to je vidlak ten novinar. Dik za perlicku, Lin.

    Odpověď
 13. Rumuni zaradili spiatočku. Zaujímavé je, že práve z Rumunska do Bratislavy pricestoval Tusk.

  Rumunský prezident Klaus Iohannis sa nepriamo vymedzil proti visegrádskej štvorke, čo nie je v regióne zvykom. Podľa hlavy štátu V4 nie je jednotná, čo sa týka názorov na budúcnosť EÚ. Server EUobserver tiež citoval Iohannisove slová, že vo visegrádskej štvorke sú niektoré pohľady na úniu veľmi odlišné od rumunských.

  https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/444756-bratislavu-caka-summit-v4-o-dvojakej-kvalite-potravin/

  Odpověď
  • Silvio_Manuel_13 13.10.2017 o 22:32

   Ja ako rodený Slovák s Maďarskými predkami, ktorý precestoval pracovne takmer celú Európu, najhodnotnejší ľudia, ktorých som stretol, sú Bulhari, Srbi, Maďari, Rusi, Češi, jeden Angličan, bez akýchkoľvek predsudkov môžem povedať, že Rumunsko a Rumunov ako národ či štát a ich existenciu som nepochopil a zrejme nepochopím. Opakujem, bez predsudkov.

   Odpověď
   • Ja som mal vždy rád Srbov. Švagor s nimi robí a tvrdí, že sú to hajzli…….. O Rumunoch viem, že sú takí ako ostatní, aj dobrí aj zlí, aj svoloč, aj hodnotni ľudia, záleží na akého natrafíte. Až potom je to bez predsudkov a generalizovania.

    Odpověď
    • Silvio_Manuel_13 14.10.2017 o 11:25

     Súhlasím. Vyjadril som sa nepresne. V prvej časti som spomínal na ľudí, jednotlivcov, ktorí patria ku konkrétnym národom a stretnutie s nimi bolo hodnotné pre mňa. Ale pri Rumunoch som sa vyjadril už ako k národu v tom zmysle, že sú pre mňa cudzí a nepochopiteľný. Ak poviem Čína, Kórea alebo Kurd, tak sa mi to nejako v hlave spojí, vznikne nejaká asociácia, ale pri Rumunsku takmer nič. Neviem to uchopiť.

     Odpověď
 14. Trump ohlásil novou politiku vůči „hrůznému režimu v Iránu“.
  Financial Times:
  President Donald Trump will on Friday repudiate a landmark 2015 nuclear accord with Iran, a move the US’s closest allies have warned will escalate global nuclear tensions already heightened by the crisis over North Korea. 

  Although Mr Trump has condemned the pact as the “worst ever” signed by the US, he will stop short of recommending the reimposition of nuclear-related sanctions against Tehran. Instead, he will call on Congress and European allies to help fix what he regards as problems with the agreement.

  “We’re not recommending that Congress impose sanctions because that’s tantamount to walking out,” Rex Tillerson, US secretary of state, told reporters ahead of Mr Trump’s announcement. “We think we have a real opportunity to apply a legal remedy to some of the fundamental flaws of the deal.” 

  The move will not put the US in violation of the seven-country pact, which was the signature foreign policy achievement of the Obama administration and secured limits on Iran’s nuclear programme in exchange for limited sanctions relief. It was endorsed into law by the UN Security Council.

  Odpověď
  • Dej si příště práci s překladem anebo jen odkaz.

   Odpověď
   • Oukej, neměl jsem čas to celé překládat, odkaz na FT nefunguje, je to placená stránka

    Odpověď
   • … videla som prejav na sputniku… vyhrazal sa revolucnym gardam, zachadzal na city mudremu, historickemu a vzdelanemu iranskemu ludu, ze si nezasluzi diktatorsky rezim svojich lidrov, ze moze dohodu zrusit v ktoromkolvek okamihu, ze nedovoli rozvijat jadrovy program a medzkontinentalne rakety, oznamoval dalsie sankcie a ze americky lud musi byt bezpecny…. Traposiny, naozaj mi to pripadalo ako zle divadelne predstavenie….

    Odpověď
    • Podľa F. Mogherini USA nemôžu jednostranne odstúpiť od dohody :
     „Táto dohoda nie je dvojstrannou dohodou ani medzinárodnou zmluvou, je to príloha k jednohlasnému uzneseniu Bezpečnostnej rady OSN. Pokiaľ viem, žiadna krajina na svete nemôže porušiť rezolúciu prijatú Bezpečnostnou radou OSN“

     https://ria.ru/world/20171013/1506815158.html

     Odpověď
  • Pretože je to dosť vážna informácia, prekladač :

   https://translate.google.sk/?hl=sk#en/cs/President%20Donald%20Trump%20will%20on%20Friday%20repudiate%20a%20landmark%202015%20nuclear%20accord%20with%20Iran%2C%20a%20move%20the%20US%E2%80%99s%20closest%20allies%20have%20warned%20will%20escalate%20global%20nuclear%20tensions%20already%20heightened%20by%20the%20crisis%20over%20North%20Korea.%20%0A%0AAlthough%20Mr%20Trump%20has%20condemned%20the%20pact%20as%20the%20%E2%80%9Cworst%20ever%E2%80%9D%20signed%20by%20the%20US%2C%20he%20will%20stop%20short%20of%20recommending%20the%20reimposition%20of%20nuclear-related%20sanctions%20against%20Tehran.%20Instead%2C%20he%20will%20call%20on%20Congress%20and%20European%20allies%20to%20help%20fix%20what%20he%20regards%20as%20problems%20with%20the%20agreement.%0A%0A%E2%80%9CWe%E2%80%99re%20not%20recommending%20that%20Congress%20impose%20sanctions%20because%20that%E2%80%99s%20tantamount%20to%20walking%20out%2C%E2%80%9D%20Rex%20Tillerson%2C%20US%20secretary%20of%20state%2C%20told%20reporters%20ahead%20of%20Mr%20Trump%E2%80%99s%20announcement.%20%E2%80%9CWe%20think%20we%20have%20a%20real%20opportunity%20to%20apply%20a%20legal%20remedy%20to%20some%20of%20the%20fundamental%20flaws%20of%20the%20deal.%E2%80%9D%20%0A%0AThe%20move%20will%20not%20put%20the%20US%20in%20violation%20of%20the%20seven-country%20pact%2C%20which%20was%20the%20signature%20foreign%20policy%20achievement%20of%20the%20Obama%20administration%20and%20secured%20limits%20on%20Iran%E2%80%99s%20nuclear%20programme%20in%20exchange%20for%20limited%20sanctions%20relief.%20It%20was%20endorsed%20into%20law%20by%20the%20UN%20Security%20Council.

   Odpověď
 15. Nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel sa vyjadril, že prípadné odmietnutie jadrovej dohody s Iránom USA odcudzí Európu od Washingtonu a priblíži ju k Rusku a Číne.
  Rozhodujúcou vecou je, že Európa má na túto tému spoločné stanovisko a budeme musieť Američanom povedať, že ich politika v súvislosti s iránskou otázkou nás Európanov tlačí k spoločnej pozícii s Ruskom a Čínou – proti Spojeným štátom,“ povedal nemecký minister zahraničných vecí.

  https://ria.ru/world/20171013/1506784605.html

  Odpověď
 16. Zdá se vám poslední dobou, že „svět“ je už naprosto šílený? Tedy spíše – plný šílených politiků a všelijakých „hlásných trub“?
  Neuvěříte, s čím přišla CNN. Je to jakoby důkaz, že Rusko ovlivnilo americké volby – a dodnes ovlivňuje situaci v USA.
  Takže…
  Rusko prý použilo hru Pokémon Go na podněcování rasové nenávisti v americké společnosti – a tím pak ovlivnilo celé volby.
  Prý organizace „Don’t Shoot Us“ („Nestřílejte do nás“) se jen vydávala za součást hnutí Black Lives Matter, ve skutečnosti byla organizací Putina – a výzývala hráče „pokémonů“, aby chodili „lovit“ na místa, kde došlo ke střetnutí černých s policíí a také aby své ulovené pokémony pojmenovávali po černých obětech policejního násilí.
  A to vše prý nejen vzbudilo v USA rasovou nenávist, ale také ovlivnilo celé volby.
  https://russian.rt.com/world/article/439230-rossiya-pokemon-go-rasovaya-vrazhda

  Proboha – rozumíte tomu? Já na to nemám… To už je tak „přes čáru“ jako tvrzení, že nás tu Putin všechny „práškuje“ a tím z nás dělá své poslušné příznivce. Bohužel – i tohle jsem slyšela… a tak mám oprávněnou obavu, jak je to s duševním zdravím některých „spoluobčanů“.

  Odpověď
  • no konečne našli niečo reálne :) Minulý týždeň ešte písali toto: Američtí senátoři zjistili, jaký byl „ruský zásah“ do prezidentských voleb. Zásah byl natolik promyšlený, že po něm nezbyla jediná stopa, a to je velmi, velmi děsivé.

   Odpověď
   • Samozrejme súhlasím s Lin, tieto obviňovania sú už fakt prípady pre psychiatra.

    Odpověď
   • jaj-prepač-nevšimla som si,že už si ten príspevok pre Chocholouška dala :)

    Odpověď
   • Já vím, četla jsem ten tvůj příspěvek – moc „dobré“, vyjádřili se jako „chytrá Horákyně“… :-)

    Odpověď
   • Putinovec 13.10.2017 o 23:12

    Ten pán od policie říkal že jste ztracenej,protože jste rafinovanej.

    Odpověď
    • :D

     https://www.youtube.com/watch?v=8aJRepFqz0g

     Odpověď
  • Torge Tareg 13.10.2017 o 19:26

   je to tak za hranou,zdravého uvažování že to vypadá jako záměr.
   diskreditace sdělovacích prostředků a celé agendy okolo rusko ovlivnilo volby

   Odpověď
  • Včera jsem do mimo téma zrovna dal příspěvek, který jste asi přehlédli:
   TauRus 13.10.2017 o 1:11
   Geniální recitátor. :)
   Ruka Moskvy (báseň o ruských huckerech a jiném )
   https://vladimir-krm.livejournal.com/4826788.html

   V té básni je všechno to šílenství krásně odrecitováno.
   Pokud lidí nepochopí, že to šílenství je kvůli ním, aby nakonec prozřeli, tak to bude gradovat a přehánět se ad absurdum tak dlouho, až ten nejposlednější slepec nakonec otevře oči.

   Odpověď
   • výborné :) russkie chakeri …

    Odpověď
   • :-)
    Díky moc – působivé…

    Odpověď
  • presne tak..to uz je na chocholouška
   ved to ani neviem či sa smiat : ) či plakat
   -ako toť „Američtí senátoři zjistili, jaký byl „ruský zásah“ do prezidentských voleb. Zásah byl natolik promyšlený, že po něm nezbyla jediná stopa, a to je velmi, velmi děsivé.“
   https://cz.sputniknews.com/nazory/201710066089541-rusko-usa-senat-rozvedka/
   https://www.youtube.com/watch?v=7J73l0bkpDc

   Odpověď
 17. Homolobby v útoku

  Jak se zachováte až se bude hlasovat např. o adopcích homosexuály?

  Myslím, že pro dítě může být lepší než léta zůstávat v dětském domově, když ho adoptují svědomití homosexuálové.

  https://www.novinky.cz/domaci/451857-hayato-okamura-tvrde-o-bratrovi-tomia-podporuje-putinova-vlada.html

  Hayato Okamura tvrdě o bratrovi: Tomia podporuje Putinova vláda

  Odpověď
  • Včera jsem to sem dávala s otázkou kdo asi tohoto Hayata(Hayato -hej na to, připadá mi, že chlapec moc nepřemýšlí když jedná a mluví) najal proti jeho vlastnímu bratrovi. Je to chudák jestli jde proti vlastní krvi, klinický chudák. Kandiduje za KDU-ČSL a to také hovoří za vše.

   Odpověď
   • Mě tedy „dostalo“, že Okamuru označují za „Putinova agenta“. To je tedy vrchol všeho trapáctví…
    Nejprve fotky s lídry ČSSD, ANO, ODS… a kdovíkoho ještě – a pak „Putinův agent“.
    Tak mi to přijde, jakože Okamura je takový japonsko-český James Bond, co „kágébákovi a světovému diktátorovi“ Putinovi pomáhá dobýt svět.
    Přijde mi to až komické….

    Odpověď
    • Je to dehonestace, stoupají mu volební prefrence. Procházela jsem včera ad nes Prahu. Všude jsou stánky politických stran ODS, ANO…a nejvíce lidí jsem viděla stát kolem stánku SPD.

     Odpověď
     • Putinovec 13.10.2017 o 23:17

      No,takhle mu preference nesníží.Budto jsou dědičně zatížení,jak říkal Švejk,nebo to dělají schválně.

      Odpověď
    • Torge Tareg 13.10.2017 o 18:31

     hele, tady je sposta přiznivců Putina a jeho politiky. Takže jasný návod z kruhu Okamura rodiny koho podpořit. On bude nakonec ten hajá to tajný agent a ne Tomio. :D

     Odpověď
    • je to odpad …
     i kdyby to byla pravda, toto rict o bratrovi muze jen obycejny smejd

     Odpověď
     • Hayato na Novinkách drží na titulní straně už 10h. Mainsteram se překonává. Kdyby tam vydržel i celou sobotu, mohli by vytvořit vesmírný rekord.

      Odpověď
      • Nyní už 14hod a pořád první.

       Odpověď
       • Dělají reklamu Tomiovi, nic jiného v tom není. Tomio je opozice, ta naše opozice, ta správná.

        Odpověď
       • to len potvrdzuje ze Tomio je v „spore bratov“ blizsie pravde.

        Odpověď
  • Jde o dehonestaci (zneuctění, pomluvou zbavit dotyčného poctivosti). Ta je na 4. stupni odporového gradientu. Užívá se, když selže 1. ignorace, 2. bagatelizace (ovečkám se říká, že jde o okrajovou, extremistickou stranu), 3. diskreditace (ovečkám se snaží znedůvěryhodnit program a teze strany). Při 5 a 6. stupni jde ale už do tuhého: kriminalizace a likvidace (ekonomická, institucionální, fyzická).

   Odpověď
  • K Okamurovmu bratovi poznamka.
   Pozeral som raz dokument o Okamurovi a s bratom maju daky problem. Nekomunikuju a nestykaju sa. Tomio sa vyjadroval v tom zmysle ze jeho brat ne neseriozny podrazak s ktorym si uz nma co povedat. Uz som zabudol o co islo ale myslim ze sa mu nechcelo pracovat a chcel sa prizivovat na bratovi …

   Odpověď
  • Mně to přijde divné. Dva bratry na různých stranách politických barikád.
   Přijde mi to dost strojené… Jako příběh Kaina a Abele.
   Jejích matka je naživu a nemůže ukočírovat svoje syny?
   Byl někdy natočen rozhovor s ní?

   Odpověď
   • Taky mi to přijde strojené, umělé. Ten zlý ( Hayato ) nahrává tomu hodnému.

    Odpověď
   • TauRus- v dnešnej dobe je to tažké, ked jeden zavidí druhému…mamon, peniaze, materializmus u niektorych zatemnuju mysel
    -poznam sestra chcela pomoct sestra,že ju zamestná v malej firme ako riaditelku odbytu..a ta hned chcela 100tis, že riaditelia tolko beru…Tak ju samozrejme ta prva sestra nezamestnala, ked druhej 25na ruku bolo v 90r malo…
    - či brat pomahal obravit 2 byty druhemu bratovi aby ten mal kde byt s rodinou, pritom ten druhý slubil prvemu za pomoc, ze bude moct byvat v garzonke za normalny najom..a ked prvy druhemu pomohol opravit byty..tak ten druhy brat garzonku (ktoru dostal od babky-a prvy brat nic nedostal)renajal a v druhom byte byva s rodinou…
    - či po mrtvom otcovi sa sli predat obrazy a ukazat uctenku aby si nahodou niečo nenechal naviac..atd atd…..

    Odpověď
    • Já vím, že se v rodinách dějí různé věci, ale málokterá rodina pere své špinavé prádlo na veřejnosti a ještě tak, aby to dělaly obě strany.

     Odpověď
     • Co sa tyka Tomia, videl som to a nebolo to z jeho strany ociernovanie. Skor o tom nechcel hovorit a islo to z neho len pomaly a neochotne. Len sa to dostalo nahodne do kontextu – redaktor sa pytal na rodinu. Takze Tomio sklesnuto reagoval ale vobec mi to neepripadalo ako ze nadaval na brata. Skor bol z toho dojem ze nechce o tom hovorit a je to etapa zivota, ktora je za nim.

      Odpověď
      • Sám jsi napsal, co Tomio pověděl o svém bratrovi. Přišlo mi to, jako dost silný kafe.

       Odpověď
       • No já mám o 16 let starší sestru, která je totálně opak mě. Proamerická, liberální „kravka“, takže věřím tomu, že to strojené není, nebo takto – vím, že to strojené není a není tam pakt mezi sourozenci typu: ,,Hele já ti uškodím a media ti pomohou“ . Až osobně vyjdu na veřejnost, tak první, kdo proti mně bude stát, nebude cizí člověk, ale sestra – havlistka.

        Odpověď
       • + a naše máma je se mnou názorově na svět velmi podobně. A moje máma se nebaví s mou havlistickou sestrou, ne z důvodu politiky, ale z důvodů jiných a ano i té politiky částečně, proto nechápu to zatahování Okamurovi mámy do dění, notabene do veřejného.

        Odpověď
        • Okamurovu mámu do veřejného dění nezatahují. Jen jsem se zeptal, jestli nějaký rozhovor byl. Protože zrovna ona by mohla zklidnit situací mezi dvěma bratry.
         Politik, dle mého názoru (můžeš mě opravit) není hercem, pro kterého jakákoli potrava pro tisk je žádoucí, včetně jeho soukromí.¨
         Politik by se měl snažit zdržet negativních hodnocení svých členů rodiny. Naopak, umění politika obrušovat ostré hrany a zvládat vyhrocené situace, je k nezaplacení. Tomu se říká diplomacie. Diplomatické není říct o názorovém oponentovi, navíc, osobě blízké, že jsme s ním v hádce a proto se mě snaží poškodit. Diplomatické je vysvětlit, v čem se ta osoba mýlí.
         Když se rozhodují o tom, komu dám svůj hlas, tak si musím zvažovat všechna pro a proti. Okamura může být perfektním a čestným člověkem, ale mizerným politikem, bez řídících schopností. Nebo může být perfektní ve všem. Já to musím nějak odhadnout. A samozřejmě, mi nestačí, že ty nebo Aksal máte k němu důvěru. Tu musím mít především já sám, jestli mi rozumíš.

         Odpověď
         • Taure rozumím, ale stavíš mě do velmi těžké pozice. Já osobně nemohu pořádně a halvně 100% ručit za sebe -život není konzistentní a situace se občas vyvrbí tak, že sám sobě se divím – a ne za rodinu, zvlášť za cizího člověka nemůžu stoprocentně říct -“máš můj hlas“. Máma mezi bratry těžko zklidní situaci, když má každý svůj záměr a každý má jiný pohled na svět. Máma tam může vstoupit, ale o to větší šance je, že situaci vyeskaluje do extrémů, i když to myslí dobře. Mně je jedno, koho bude kdokoli volit, ale já jsem maximum udělal. Maximem myslím možnosti ze své aktuální pozice. Pokud budu za 5 let moc, tak zaplatím člověka typu Putina, tak že bude vlastnit polovinu země a bude neúplatný a začneme se bavit o tzv. řídících schopnostech. A nebo bude vlastnit všechno a bude to ten řídící kádr a já s tím nemám problém.

          Odpověď
       • Silne cafe to bolo aj pre mna ale pamatam si ze v danom kontexte sa vyjadril plne adekvatne v zmysle ze mal pravo byt hodne nastvany. Viem ze som si vtedy povedal nieco ako to snad neni pravda … Fakt si nespomenem presne ale zanechalo to vo mne stopy ktore sa mi dnes vybavuju. A s tym podrazakom to mozno nebolo uplne doslova – napisal som ze sa vyjadril v tom zmysle. a ja som mu dal v duchu za pravdu, pokial je to pravda.

        Odpověď
   • Evanjelium Esejských:
    „A vaši skutoční bratia sú všetci tí, ktorí napĺňajú vôľu vášho Otca Nebeského a vašej Matky Zeme, а nie vaši pokrvní bratia. Pravdivo vám hovorím, že vaši ozajstní bratia z vôle Otca Nebeského a Matky Zeme vás budú ľúbiť tisíckrát silnejšie než vaši pokrvní bratia. Lebo od čias Kaina a Ábela, keď pokrvní bratia porušili vôľu Boha, niet skutočného pokrvného bratstva. A bratia sa správajú k bratom ako k cudzím. Preto vám hovorím, ľúbte vašich skutočných z vôle Otca bratov tisíckrát silnejšie ako vašich pokrvných bratov.
    Lebo váš Otec Nebeský je Ľúbosť.“

    Odpověď
   • Mě to divné nepřijde.
    Systém stvořený GP je obludný. Všichni řešíme zastavení válek mezi státy, ale ten systém vyrůstá z malých válek uvnitř rodin. Bratr proti bratru, manžel proti manželce (z toho jsou rozvody a boje o děti). A ty malé války budeme muset taky zastavit.

    Odpověď
 18. Matrica?
  V budove Európskej rady sa približne dvadsať ľudí priotrávilo plynom.
  Hovorca hasičov uviedol, že príčinou bola zlá zmes produktov v kuchyni, z ktorej vznikli jedovaté výpary.
  https://svet.sme.sk/c/20671631/v-budove-europskej-rady-sa-asi-dvadsat-ludi-priotravilo-plynom.html

  Odpověď
  • Na budúci týždeň (19.-20. októbra) sa tam stretnú hlavy vlád a štátov na summite EÚ.

   Odpověď
   • Cico Ciciak 13.10.2017 o 15:09

    Mohlo to byť aj varovanie.
    O čom sa tam má jednať?

    Odpověď
  • Oracle 911 13.10.2017 o 14:54

   Áno a jednoznačne, dnes V4+niekto z EU preberá problematiku dvojitých potravín t.j. Bryselistan tie dvojité štandardy ešte odskáče.

   Odpověď
 19. Je tato široce prezentovaná mediální poprava producenta Harvey Weinsteina umíráčkem ohlašujícím konec vlivu mocné židovské lobby v Hollywoodu a ve filmovém průmyslu ?

  https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/strmy-pad-hollywoodskeho-boha-producent-harvey-weinstein-dos/r~e38cb108acdb11e7a8460025900fea04/?redirected=1507891481

  Odpověď
  • To že se téměř všechny známé americké ženské filmové superhvězdy dostaly na výsluní šoubyznysu přes postel mocných lidí věsměs židů v Holywoodu se vědělo a psalo celá desetiletí. A teprve až teď to začalo někoho zajímat.

   Odpověď
   • Dnes se tomu říká casting na roli.

    Odpověď
    • Též to hodně pomohlo feministkám, na základě i falešných obvinění ze sex harasmentu je možné v USA dnes sundat jakéhokoliv a hlavně bílého heteroxuáního úspěšného muže. To jen na okraj.

     Odpověď
     • http://pravyprostor.cz/sdruzeni-pratel-bileho-heterosexualniho-muze-ustaveno/
      Nejako sa treba brániť :-)

      Odpověď
      • „Jsem heterosexuál, chodím do práce a nikde nepochoduju. Nejsem divnej?“
       http://pravyprostor.cz/jsem-heterosexual-chodim-do-prace-a-nikde-nepochoduju-nejsem-divnej/

       Odpověď
   • To jo, a všechny herečky které svou čest vyměnily za kariéru budou najednou křičet jak jsou dotčené. Odporný póvl, přitom stačilo říct ne a jít dělat kariéru jinam, ale to né, to radši kariéru, a teď budou chtít svou čest zachránit tím že o tom budou po mnoha letech pohoršeně mluvit? A kdo že to tehdy svou čest za tu kariéru vyměnil a celou dobu mlčel aby o ni zase nepřišel? A teď budou dělat že jediný špatný je tam on.

    Odpověď
    • enigmatic 13.10.2017 o 14:14

     Jedna herečka to řekla na rovinu, že když chceš na filmové plátno tak musíš nejdříve na prostěradlo. Ale nevím jak přesně to znělo.

     Odpověď
     • enigmatic 13.10.2017 o 14:43

      Přesně to znělo: když chceš na stříbrné musíš na bílé.

      Odpověď
      • Odporné že je někdo schopný to udělat jen kvůli kariéře.
       Potom je jasné že se na plátno dostanou převážně jen ku*vy které jsou potom ochotné za pár doláčů házet špínu na jakéhokoli politika na kterého tyhle kreatůry producentské ukáží.

       Odpověď
       • Ještě doplním, omlouvám se všem herečkám a umělkyním které to dobrovolně nedělají a bylo to v jejich případě násilné a jen neoznámené, to dovedu pochopit, i když oznámení takového skutku může ochránit mnoho dalších.

        Odpověď
       • Putinovec 13.10.2017 o 23:24

        Co třeba tahle?http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Mlada-tanecnice-jdouci-do-voleb-Zemana-jsem-nevolila-Cesko-si-zaslouzi-prezidenta-za-ktereho-se-inteligentni-cast-naroda-nebude-stydet-Kdo-se-vysmiva-pravde-a-lasce-je-hlupak-507735

        Odpověď
        • „Kdo se vysmívá pravdě a lásce, je hlupák“, aby to platilo, to bychom nesměli žít v Království křivých zrcadel…

         Odpověď
        • Oracle 911 13.10.2017 o 23:49

         Prostitútka mysľou a možno aj telom.

         Odpověď
         • „Z dnešní společnosti se vytrácí morálka, etické hodnoty“
          …řekla tanečnice u tyče.

          https://www.youtube.com/watch?v=EifpOA7L-io

          Odpověď
    • marlienka 13.10.2017 o 19:30

     Nikto ich nepocuval cele roky. Sexualnych predatorov je plny Hollywood. Mocni uchylaci kryju jeden druheho a zakryvaju vsetky tieto spinavosti. Vsak si daj do vyhladavaca pedofilia v Hollywoode, sexualne zlociny v Hollywoode, uvidis sam. Pred chvilou som videla v spravach, ako sa nechutny pedofil John Bidden pohorsoval nad Weinsteinom… Keby ich odhalili vsetkych, vo filmovom i hudobnom priemysle, v politike a inde, tak by sme sa nestacili divit, kolko uspesnych a ctihodnych muzov v tom „lieta“.

     Odpověď
   • Dvě mouchy jednou ranou:
    – prostituce je na půdě okultismu povinná (zájmový obor nerozhoduje)
    – z podsvětí okultismu se na světlo „boží“ vyvrhne „nevěřící“

    Odpověď
 20. Včera, 12.10., v Soči proběhlo důležité setkání Putina s představiteli německého byznysu. Toto setkání bylo organizováno z iniciativy Východního výboru německé ekonomiky. Do Soči přijelo asi 20 představitelů různých německých společností, mezi kterými jsou takové společnosti, jako Bauer, Winter holl, Linde, Knauf, Siemens, Metro a jiné.
  „Východní výbor“ konstatoval zainteresovanost německého byznysu v rozvoji ekonomických a podnikatelských vztahů s RF a v prohlubování spolupráce.
  http://tass.ru/ekonomika/4630569
  http://tass.ru/ekonomika/4640718

  Na setkání s představiteli německého byznysu byl přítomen i prezident Kazachstánu Nazarbajev. Ten poděkoval Putinovi, že zohlednil jeho přítomnost a nemluvil německy, protože jinak by ničemu neporozuměl.
  Zároveň ubezpečil Putina, že Kazachstán bude nejspolehlivějším a nejbližším partnerem Ruska“.
  https://ria.ru/world/20171012/1506705329.html?inj=1
  https://ria.ru/world/20171012/1506707751.html

  P.S.
  Včera jsme se bavili o tom, že v Evropském parlamentu byla přijata rezoluce o sankcích vůči Rusku. Přesněji o tom, že sankce už se nebudou prodlužovat, v případě nesouhlasu s nimi všech členských zemí EU.
  Setkání Putina s představiteli německého byznysu v den konání zasedání Evropského parlamentu jen potvrzuje, že Rusko a Evropa koordinují svoje úsilí o obnovení ekonomické spolupráce.

  Nazarbajev a Kazachstán.
  Už Pjakin, ve svém minulém videu prohlásil o tom, že Kazachstán, díky svému členství v EAEU, spadá do sféry ruského vlivu a ruské koncepce řízení. Přítomnost Nazarbajeva na setkání s německými podnikateli v Soči to jen dokazuje.
  Veřejné poděkování Nazarbajeva Putinovi, které se tykalo toho, že Putin na setkání s německými podnikateli mluvil rusky, a ne německy, svědčí o tom, že světovým jazykem mezinárodní komunikace se stává ruština.
  Mimochodem, včera, v pořadu u Solovjova byl také ozvučen požadavek, aby jedním z oficiálních jazyků v Evropském parlamentu se stala ruština.
  Připomínám, že Rusko pozastavilo své členství v Evropském parlamentu, poté, co EP zbavil Rusko hlasovacího práva a přestalo platit příspěvky za členství. Taktéž, pohrozilo, že zruší své členství v EP a přestane brát ohled na jeho rozhodnutí.
  Stejně, jako neúčast Ruska ve formátu G-8 (G-7+1), zcela zlikvidovala tento formát a dnes o něm nikdo ani neštěkne, podobná účast hrozí i formátu EP. Nejde řešit mezinárodní problémy a problémy Evropy bez účastí Ruska v nich. Toto si uvědomují i v Evropském parlamentu a doufají, že v lednu 2018 Rusko obnoví své členství.
  https://ria.ru/world/20171013/1506756360.html
  Proto EU vysílá signály, že v lednu 2018 ty sankce vůči Rusku budou zrušeny.
  Rusko se vrátí do Evropského parlamentu, ale s posílenými pravomocemi.

  Na margo našeho sporu o formátu Astany a Nazarbajevovi, o kterém jsem psal zde:
  http://leva-net.webnode.cz/products/reakce-na-clanek-v-astane-byla-do-jedne-organizace-sjednocena-temer-polovina-lidstva/

  myslím si, že prohlášení Nazarbajeva o tom, že „Kazachstán bude nejspolehlivějším a nejbližším partnerem Ruska“, mluví samo za sebe.
  Taková veřejná prohlášení se nedělají jen tak, pro formu a ze zdvořilosti, ale znamenají signál pro celý svět: Kazachstán je ve vlivu Ruska a ruské koncepce řízení.

  Odpověď
  • Jen technická – rezoluce byla přijata v Radě Evropy, což je jiný orgán, ale nemění to nic na významu akce. https://cs.wikipedia.org/wiki/Rada_Evropy

   Odpověď
  • Výborný článek, díky. Jenom technická poznámka: Je třeba rozlišovat Evropský parlament, což je parlament Evropské unie a jeho poslanci mohou být jenom ze zemí Evropské unie; a Parlamentní shromáždění Rady Evropy (PACE) a Radu Evropy, na jejichž práci se podílejí všechny evropské země včetně Ruska. Rusko tedy mohlo pozastavit a pozastavilo členství po zbavení hlasovacích práv v Parlamentním shromáždění Rady Evropy, a toto shromáždění po Zemanově projevu přijalo rezoluci o neprodlužování sankcí proti Rusku.
   Evropská unie se svou Komisí, Evropskou radou a Evropským parlamentem, je jiná, i když stejně rusofobní partička podobných soudruhů služebníčků americké státní elity.

   Odpověď
   • Tady opět Zeman ukázal, kdo je v Evropě globálním hráčem schopným vytvořit nějaký názorový posun respektive otevřít příležitost pro ten posun.

    Odpověď
   • Díky za poznámku. V ruských článcích se také mluví o PACE, akorát jsem měl problém s překladem.

    Odpověď
 21. Moranbong Band- ukázka kultury současné Severní Koreje, národní socialismus je na tom s uměním nejspíše lépe než zdrogovaný Holyvůd
  https://www.youtube.com/embed/ADN0H6MREHA?list=RDADN0H6MREHA
  Dávám jen pro ověžení diskuze když tu byla řeč o Kimovi v souvislosti s výrokem presidenta Zemana

  Odpověď
 22. V Bratislave sa začal summit o budúcnosti EÚ
  V Bratislave sa začal summit o budúcnosti Európskej únie. Stretnutie otvoril predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico
  https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/444756-bratislavu-caka-summit-v4-o-dvojakej-kvalite-potravin/

  Odpověď
  • Fico pracuje z jedné strany a současně Zeman z druhé strany https://twitter.com/rudolf_jindrak/status/918744695966257152

   Odpověď
 23. Dron natočil zničené požárem město Santa Rosa v Kalifornií.
  https://ria.ru/world/20171013/1506746835.html

  Město mělo 171 tis. obyvatel, 71% obyvatel bílých Američanů. Při požáru zahynulo 31 lidí, stovky jsou nezvěstné. 3,5 tisíce budov jsou zničené. Dá se říct, že město přestalo existovat.

  Odpověď
  • Tam nie je kus kameňa, kus tehly, je to všetko drevo alebo drevotrieska či čo, snáď ani klince tam neboli použité. To muselo horieť!

   Odpověď
   • Santa Rosa před a po
    https://www.youtube.com/watch?v=TVMZ0AtG_wk

    Odpověď
    • „Santa Rosa „- Svatá růže je v tom nějaká symbolika – Vatikán skončí v plamenech?

     Odpověď
     • No tak v každém případě se jedná o další řízený satanský rituál – beznaděj, ztráta životů, zmar, negace, emoce, … (nic se neděje náhodně a všechny psycho-procesy jsou řízeny okultisty z pod „vševidoucího oka“)
      Údaj o 70 % bílé rasy ze Santa Rosa je také velmi důležitý.
      Ořezání větví = těch, co se stali lidmi.
      Včera jsem zde dával článek z USA škol, co musí bílé děti vytrpět aby vůbec přežily. Probíhá tam doslova hon na bílou rasu.
      Dokonce v tom vidím i souvislost z Moravy – s tím rituálem hubení zvířat všemi i zakázanými prostředky – (Okno overotna k psychice a oživení pudů lovců mamutů)

      Odpověď
      • Hmm, to mi připomíná matrici kterou jsem chtěl popsat a nedokopal se k tomu, o výměně bílé elity v americe za černou. Jestli jsem to dobře pochopil, tak z té matrice ale přímo vyplývá že až se pokusí GP implantovat na místo bílé elity elitu černou, zlomí mu to vaz. A ještě k tomu to černou rasu v americe pozdvihne k jejím rodinným kořenům.

       Odpověď
       • Jak je prosím myšleno že to černou masu pozvedne k jejím rodinným(nebo to mělo být rodným?) kořenům- děkuji

        Odpověď
        • Snad se o tom někdy konečně víc rozepíšu. Myšleno tak, že zcela jasně odmítnou US sociální politiku rozvracení rodiny, drog, gangů, homocelebrit, vyloučení ze vzdělání a dalších chuťovak kterými USA svoje afroameričany „podporují“.

         Odpověď
         • PS: A většina afroameričanů si uvědomí že to jsou dary bílého bratra a ne jejich život.

          Odpověď
     • No a teď začnou prosit federální vládu, potažmo Trumpa o pomoc…

      Odpověď
  • Je symbolické, že z těch domů zbyly jenom ocelové rošty, obyčejní Američani jsou pro elitu jenom maso na grilu.

   Odpověď
 24. Všetko ide tak ako má …

  Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan uviedol, že nie sú žiadne problémy s nákupom ruských raketových systémov S-400. Veci sú podľa neho rozdelené na etapy, najprv iba kúpa systémov, potom zvládnutie (kooperácia) technológie S-400.
  A tu sa vôbec Turci nezastavia a Erdogan ohromujúco uviedol, že chcú súbežne rokovať s RF o kúpe S-500 systémov !!!!! Patrioty sú podľa neho vo svete už zastaralé (a neúčinné).

  https://ria.ru/world/20171013/1506746221.html

  Odpověď
  • PS:
   … už iba technické reálie. Ak chcete používať sofistikovaný systém S-500 (z väčšej časti to platí aj na S-400) musíte už mať k dispozícii integrovaný komplexný (vesmírny) systém prepojenia a detekcie cieľov/družíc/lietadiel.
   Pomocná otázka: Koho a aký komplexný systém použijú teda tieto moslimské krajiny kupujúce a nasadzujúce S-500 (400) ??
   No predsa RUSKÝ, ruský keď totiž prejdú do euro-ázijského vojenskeho zväzu !!
   :-)

   Odpověď
   • Aj Pjakin čosi také povedal že ten kto si kúpi S400 v podstate prechádza do zóny Ruského vplyvu.

    Odpověď
    • Turecko je člen OTAN – Okultní transnacionální struktury a tím přezbrojením se tento organismus narušuje.
     Zbrojovky okultistů dostávají jedlou sodu.

     Odpověď
    • Řekl bych že ze zvolání Ami Go home se stává prostá oznamovací věta…

     Odpověď
  • Dopyt po ruských protilietadlových raketových systémoch S-400 „Triumph“ je tak veľký, že aj zástupca ruského výrobcu Rostec ako keby „ostýchavo“ vyhlasuje, že možnosti výroby týchto systémov nie sú neobmedzené ….
   http://www.sueddeutsche.de/politik/ruestung-begehrte-ware-aus-russland-1.3702343

   zdroj: https://ria.ru/world/20171011/1506600243.html

   Odpověď
   • Fakt absurdná doba. Zoberme to z inej strany. Rusko stojí na hrane vojny s NATO u 3 rok, pričom značne výbušná situácia s rizikom priameho stretu reálne hrozí v Sýrii aj na Ukrajine. A v tejto situácii Rusko predáva špičkový PVO systém 2 najsilnejšiemu členovi NATO kôli nejakému zisku. Však kua to je choré :) Alebo nie? Ja viem že sú tam poistky ale aj tak … Verme že Rusko raz nebude stáť proti vlastným systémom.

    Odpověď
    • Každý takový systém má pojistku, která zabrání útoku na Rusko, o tom není žádných pochyb (potvrdil to i Pjakin), takže žádné obavy. Pokud rusové něco takového prodávají, mají v zásobě něco o řády dokonalejšího…

     Odpověď
     • Keď prejdu pod ten „ochranný vojenský systémový euroázijský dáždnik“ ako som spomínal vyššie, tak žiadne poistky ani v podstate netreba ….
      :-)

      Odpověď
     • PS: … a ešte majú Gosudara, to je najsilnejšia zbraň.
      :-)

      Odpověď
     • „A v tejto situácii Rusko predáva špičkový PVO systém 2 najsilnejšiemu členovi NATO kôli nejakému zisku.“

      duj68, vy vážně myslíte, že to prodávají kvůli zisku?

      Odpověď
    • Cico Ciciak 13.10.2017 o 14:32

     > Rusko stojí na hrane vojny s NATO u 3 rok

     Nedramatizuj, v 50% ide o meeediálne divadlo pre ovce.

     Odpověď
    • Putinovec 13.10.2017 o 23:34

     Ten kdo od nich kupuje se stává kupcem i v budoucnosti.USA klany vydělávají nejvíc na zbrojení,takhle budou ekonomicky zlikvidovaní a půjdou si navzájem po krku v honbě po zbývajících kupujících.

     Odpověď
 25. Viac ako 1000 zahraničných ISIS teroristov vstúpilo do Sýrie, na územie oblasti Deir-EzZeir cez Irak. ISIS zoskupenie pochádza z niekoľkých krajín strednej Ázie vrátane Uzbekistanu, Turkménska a Tadžikistanu.
  https://www.almasdarnews.com/article/1000-foreign-isis-terrorists-enter-syria-via-iraq-report/

  Odpověď
 26. Podľa správ v médiách sa Rusko a Saudská Arábia definitívne rozhodnú uzavrieť zmluvu o dodávke raketových systémov S-400 z RF. Vladimir Kozhin, ruský prezidentský zástupca poverený vojensko-technickou spoluprácou uviedol, že dohoda S-400 so Saudskou Arábiou sa uskutoční „vo veľmi blízkej budúcnosti“ a dodal, že „teraz prebiehajú intenzívne rokovania a koordinácia celej akcie“.
  V kuloároch sa šepká, že S-400 hodlajú kúpiť i ďalšie „ropné“ krajiny B. Východu a vedú o tom intenzívne tajné rokovania s ruskou stranou. Myslím si, že tieto krajiny niečo veľmi znepokojuje a plaší …
  https://sputniknews.com/world/201710131058192155-russia-saudi-arabia-s-400/

  Odpověď
  • Můj tip je Izrael … kvůli jeho potenciálu je držena v šachu řada zemí.

   Odpověď
 27. Cliff jumping je súčasťou programu „canyoning“, ktorý je súčasťou deväťmesačného tréningového programu ruskej vlády pre špičkových regionálnych predstaviteľov.

  https://on.rt.com/8pns

  Odpověď
 28. Správy o streľbe na trhu v meste Trelleborg vo Švédsku. Niekoľko zranených.
  https://sptnkne.ws/fEF9

  Odpověď
 29. Dám to na hlavní, protože si myslím, že je to důležité.
  https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zeman-problem-se-severni-koreou-by-mohlo-vyresit-komando-kte/r~10580e04af8811e7a9d00025900fea04/
  Může mi někdo vysvětlit co to pan Zeman provádí. Jako globalista by měl uklidňovat a přitom je to naopak…?

  Odpověď
  • Komando :-) ten film ssom mal rad.Zeman asi tiez.Chce zabit Kima aj kameramana.Nejak vam skrvilacnel prezident.

   Odpověď
   • Jeho poznámka o „zabití kameramana“, byla mířena spíše jako políček pro muže z jeho ochranky. Ta selhala podobně, jako ochranka Klause… Takže ten problém je větší, než se zdá… Prezident Zeman má ve svém okolí nepřítele a to tak, že přímo v jeho ochrance… Byl to takový test, a ochranka propadla… Já bych zasáhla a vyměnila šéfa ochranky, nebo i členy ochranky…

    Odpověď
    • Je mi stydno. Požehnal podpoře skrytému státnímu terorismu. To, že chce likvidovat novináře, považuji za černý, hrubě nemístný humor 73-letého starce, který si s nimi během let v politice mnohé vytrpěl. Ani VVP s jeho názorem nesouhlasí: youtu.be/WNnX2Rjq5Zk

     Odpověď
     • Archibald 13.10.2017 o 6:50

      No já myslím, že mu s tím nejspíš zachránil život. Teď už tam nikdo žádné komando nepošle. (Kimovi, ne tak tomu novináři :-)

      Odpověď
      • Asi ano, Zemanovi je jasné co by mírumilovní neokoni rádi a demokraticky u Kima doma zařídili a tak to vynesl na světlo boží tímhle způsobem. Byla to ironie, která poukázala na to, co bylo možná někde v plánu

       Odpověď
     • Poslední odstavec podporuje moji myšlenku, že Zeman je v nebezpečí…
      https://aeronet.cz/news/na-scene-je-dalsi-podvrh-tentokrat-je-tercem-tomio-okamura-fiat-alternativni-server-uverejnil-fotokopie-smlouvy-ktera-mela-z-okamurova-usvitu-vyvest-desitky-milionu-korun-a-babis-uz-nema-potvrzeni/

      Odpověď
      • S tím, co píše Aeronet nesouhlasím, oni tam teď hlavně podporují Babiše. Ale co se týče nějakého nebezpečí, na tom může něco být, mohla by s tím souviset i zpráva ze středy ( den po vystoupení v Radě Evropy ), že v pražském bytě byly nalezeny chemické látky, bylo evakuováno 11 lidí a byla přijata bezpečnostní opatření, http://www.vodaksb.eu/diskuse/mimo-tema/comment-page-31/#comment-77309

       Odpověď
       • Já to nedávala primárně kvůli celému článku, ale vyloženě kvůli poslednímu odstavci…Ale i další důvod je dobrý, je to odpověď pro eM, který se tady strefuje do Okamury…

        Odpověď
        • No, Okamuru tam taky dost protlačují.

         Odpověď
        • A ještě doplním, je nanejvýš zajímavé, že zfalšované doklady proti Okamurovi dodává bankrotář, který je 3x zapsán v insolvenčním rejstříku a byl u něj vyhlášen osobní bankrot… Takže co, nebo kdo stojí za bankrotářem, který potřebuje jakoukoliv částku, aby vůbec přežil??? Finanční nástroj je ten nejlepší k vydírání…

         Odpověď
        • Do Okamury se nejvíc strefuje Okamura a jeho chování. Jestli někdo chce stavět spásu naší země na lži a budování nenávisti prakticky ke všem politikům, na demagogických heslech o kterých sám ví že jsou nerealizovatelná, na štvavé kampani proti ostatním stranám (kterou nesnáším u všech, nicméně on je toho mistrem), tak děkuji nechci, to ať si dělá u sebe v Japonsku. Tam by mu za takovou politickou kulturu usekli hlavu katanou.

         Odpověď
      • Při pohledu na poslední fotky pana presidenta mne bohužel napadají i divné myšlenky. Ten jeho zchátralejší stav může být něčím umocňován-poporován…léky atd. Vím, že je velmi nemocen a přeju mu zdraví a dlouhá léta. Leč sešel nám poněkud rychle v poslední době. Zákulisní havloidní lobby instruovaná zpoza oceánu je všehoschopná – nezapomínejme na Topolánkovo „Tady vládne CIA“

       Odpověď
     • Mne to skôr prišlo, že p. Zeman vraví: ak by USA chcelo niečo meniť, poslalo by tam komando, keďže nechce, robí divadlo so sankciami

      Odpověď
    • Když členové ochranky vedou a fyzicky drží vrávorajícího starce v ubohém stavu, těžko mohou odhánět kameramany.

     Odpověď
     • Nevím, co tím „vrávorajícím starcem“ myslíš. Ale Zeman není gymnastou, ani nekandiduje na podobné místo. Místo, na kterém teď je a na které kandiduje má jiné předpoklady, než svižný krok a nabušené svaly… Tam je potřebný hlavně mozek, intuice a souznění s Duchem této země a to vše náš prezident má… A bije se za nás jako lev… I kdyby byl na kolečkovém křesle i tak jej budu volit… A ochranka, má takové situace zvládat levou zadní, i když prezidenta podpírají… Jak to, že jejich „neschopnost“ vidím já, a „kompetentní“ ne? Nebo to nechtějí vidět????

      Odpověď
      • Ano a Zeman má náročný program, tak na něm únava musí být vidět. A kdo z našich politiků by zvládl pohotově odpovídat anglicky na dotazy v RE tak jako on https://www.youtube.com/watch?v=4pmAlh_QTQQ

       Odpověď
       • že ,v Rade Europy vyzera pan prezident Zeman ovela zdravšie než na fotkach mainstreamu.cz

        Odpověď
      • Naprostý souhlas a podpora!!!

       Odpověď
     • Když „vrávorající stařec“ zvládá natolik náročný program, že každý den je v jiném městě, kde zvládne jednání, projev a odpovědí na otázky občanů, tak jeho zdravotní stav není až tak špatný. Chtěl bych vidět kohokoli jiného na jeho místě, jak by to zvládal.
      A vzpomeň si na Kissingera, který ve svých 90 létech nemá pokoj a musí vést náročná jednání jen proto, že je schopný řídící kádr. Jestli ho někdo tímto způsobem zesměšňuje.
      Podle mě, raději moudrý „vrávorající stařec“, než mladý hopsáček, jako Macron, který ničemu nerozumí a jen se nechá tahat za provázky.

      Odpověď
  • To druhé kontroverzné vyjadrenie v posledných dňoch, s ktorým sa vnútorne nestotožnujem. Nejako sa mi to prestáva páčiť. Ano, takže klasika v podaní GP … len spoločný vektor cieľov odtiaľ-potiaľ, ale zjavne nič navyše. Možno som ho precenil.

   Odpověď
 30. Zdravím.
  Dnes zcela nekonfliktně: na youtube se objevila videa iniciativy ObcaneCR.cz (http://www.ObcaneCR.cz). Dle mého názoru stojí za zhlédnutí a šíření, díky zvolené formě by mohla před volbami otevřít někomu oči.
  Smrt EU!

  Odpověď
  • To vypadá zajímavě. Rozhodně si ho projdu celý. Dík za odkaz.

   Odpověď
  • míroslav 12.10.2017 o 22:24

   přidávám z podobného soudku
   http://www.slovanskyvyborcr.cz/nase-dokumenty/prohlaseni-obnoveneho-vlasteneckeho-fora

   Odpověď
   • Když už jsem u toho co se nyní zakládá tak PP nedávno zveřejnil článek o založení Společnosti na ochranu bílého heterosexuálního muže“. Název může znít všelijak, ale svědčí o tom, že se lidé probudili a uvědomují si co se tady děje. Vzápětí nato vydal ministerský krajánek Herrman prohlášení, že homosexuálům by se měli dávat naše děti.

    Odpověď
  • „Smrt EU!“

   No minimálne v súčasnej forme súhlasím ale v budúcnu sa staneme členmi EEU. A vstúpime tam ako blok a nie skrytý konglomerát.

   Odpověď
 31. Robot Sophia, který slíbil, že zničí lidstvo, se ve středu 11 října objevil na zasedání OSN.

  https://cz.sputniknews.com/svet/201710126119379-robot-sophia-lidstvo-osn/

  Velmi výmluvné …
  http://style.iprima.cz/kuriozity/desive-video-znicim-lidskou-rasu-hlasi-tahle-inteligentni-robotka-jeji-grimasy-dokonaly-pl

  Odpověď
  • Tak zas, ten robot vyzerá lepšie než jeho tvorca, je možné, že aj názory a myšlienky má lepšie. Treba sa zamyslieť, čo to za zrúdu naprogramuje stroj, aby povedal, že vyvraždí ľudstvo. No a potom to ešte dotrepú do OSN.

   Odpověď
   • Souvislost i logiku to má s povinnou čipizací
    http://pravyprostor.cz/cipovani-lidi-uz-brzy/

    Odpověď
    • Jasně, čipy se dají vypínat…..a pak se to svede na neznámou epidemii

     Odpověď
   • Základní otázka co mě napadá je proč někdo robota, který ohlásí záměr vyhubit lidstvo, okamžitě neroztaví a neudělá z něho kancelářské sponky. Když pes pokouše člověka, utratí ho. Když člověk zabije člověka a bude tvrdit že to bude dělat dál, utratí ho nebo zavřou, podle toho kde to udělá.
    Když to řekne robot vezmou ho do OSN? Jako by roboti měli jakási jednací práva? Jakousi legitimitu svých názorů a postojů?

    Za mě jediné správné řešení je robota „utratit“ (ano pane Bělobrádku, já vím že robot neumřel).

    Je ale jasné, že to je jen a jen pokračováním humbuku pana Muska a jeho výroků o kritické nebezpečnosti UI.

    Odpověď
    • Ja už pár rokov riešim, čo to je ten GP
     - či sa jedná o absolútne zlo, ktorého cieľom je prekaziť vývoj ľudstva smerom k úplnému uvedomeniu-si svojej úlohy v koryte zámeru Boha-tvorcu nášho sveta a nás samých,
     - alebo je GP niečo ako motivačný prvok, ktorého úlohou je vytvárať pre ľudstvo rôzne situácie, aby sa vrámci ľudstva vyprofilovali vhodní a nevhodní tak, aby v ďalšom kroku boli nevhodní odstránení a aby mohlo ľudstvo ďalej napredovať podľa Božieho plánu.

     A zatiaľ musím povedať, že ešte neviem.

     Odpověď
     • Oboje. Protože tolik tisíc let přežil a nebyl shora „utracen“, tak zatím jeho klady převažovaly nad zápory. Zřejmě, ztráta řízení je horší, než špatné řízení.
      S příchodem nové koncepce řízení, GP buď evolučně zanikne sám a utvrdí se lepší koncepce. Nebo bude „utracen“, v případě, že nepřizpůsobí se novým požadavkům a bude příliš překážet nové koncepcí řízení.

      Odpověď
      • No, neviem… Prvá z možností, ktoré uvádzam (absolútne zlo, nepriateľ ľudí a Boha) nepripúšťa dlhodobú spoluprácu, ústupky a snahu dohodnúť sa do nekonečna. Proste skôr či neskôr bude musieť skončiť GP alebo ľudstvo.

       Druhá možnosť je happy-end. Vysvetlila by, prečo GP nezničil ruskú civilizáciu, keď ju už mal na lopatkách (Tartária, ZSSR v 90-tych rokoch), zároveň by to objasnilo aj úlohu národov strednej Európy – že sme tu zažili fašizmus, socializmus, okupáciu z Poľska, Maďarska, potom aj zo ZSSR, teraz NATO a EÚ… proste že nás tu len trénujú – aby sme mali čo najväčšiu mieru rozlíšenia na základe skúseností, genetiky, kultúry… a aby sme sa v budúcnosti (už možno veľmi blízkej) mohli ujať jednej z hlavných úloh pri presadzovaní novej, spravodlivej koncepcii rozvoja ľudskej spoločnosti. A nakonci by prišlo za odmenu od HNR povolenie pre GP na odlet na inú planétu – čo podľa všetkého chcú najviac :)

       Odpověď
     • A jsou ty dvě věci v rozporu? Tedy z pohledu GP jsou jeho cíle nedopustit lidem aby se stali lidmi, a HNR vnímá že v míře jeho dopuštění je to stimulem pro uvědomění si co je správné a co ne a tedy cestou k lidskosti, a všechno přes míru dopuštění (když už to je víc škodou než stimulem) oseká opičí prackou.

      Podle mne to tedy v rozporu být nemusí, jen je každá teze z jiné úrovně pohledu/jiné matrjošky.

      A je tam ošemetné to, že by to někoho MYLNĚ mohlo vést k doměnce že s GP není potřeba nic dělat, že HNR to má pod kontrolou. Ano, HNR to má pod kontrolou, ale HNR si poradí i když my tuhle planetu zničíme, kdežto nám by to úplně jedno být nemělo.

      Aby to nebylo tak jednoduché tak GP taky nechce tuhle planetu zničit, v tom jsme s ním teď MOMENTÁLNĚ na krátkou chvilku zajedno, ale díky své neschopnosti když se toho neujmeme ji opravdu zničí, protože podělal tolik věcí na které nemá žádné funkční řešení že od toho nejsme daleko.

      Jinak v Božím plánu nehledej nic o „odstranění nevhodných“, ti se odstraní samolikvidací, a pokud budou rozhodovat o celé planetě tak vezmou s sebou i ty vhodné.

      Odpověď
      • Tak, samo sa neudeje nič, všetko má svoj dôvod, aj „samolikvidácia“ :)

       A práveže si nie som celkom istý, či cieľom GP je „nedopustit lidem aby se stali lidmi“. To, že to nedopustia v GB, USA atď… je jedna vec, ale že dopustili KOB v Rusku, je vec druhá.

       Ešte som si spomenul na ten seriál, ktorý spomínal asi pred dvoma rokmi Pjakin – Spellbinder.
       https://www.youtube.com/watch?v=YL7I9YSxBBQ&list=PLQIcUY6Kr8n5OEi1GFHYQ9Lf7L6t3FRYL
       Tam GP vystupoval ako zodpovední, spravodliví, dobrosrdeční ľudia, ktorí ale tiež z rôznych dôvodov robili chyby — čiže nie absolútne zlo, s ktorým sa dlhodobo nedá spolunažívať.

       Odpověď
       • O žádné dopuštění KOB ze strany GP nemůže být řeč. Kdyby GP mohl, dávno by zabil všechno Ruské jen aby předešel objevení se KOB. Díky Bohu, od té doby co GP ví o KOB neměl příležitost Ruský národ jakožto nositele KOB zlikvidovat aniž by tím ztratil řízení nebo způsobil katastrofu kterou sám nepřežije.

        Odpověď
     • Torge Tareg 13.10.2017 o 18:27

      posledně se Pjakin vyjadřil, že je to skupina lidí s vysokou znalostí řídit společnost. Asi věděl proč to tak zjednodušil.
      Kdo z lidí co umí řídit lepe než ostatní ?Umí vstoupit do egregoru a vytvořit matrici?.Tam se přechází do metafyziky. Skutečně skupina „lidí“ ? To co se zde často popisuje jako práce GP jsou jen stopy práce jemu podřízených struktur ve fyzické rovině.Jistý obraz je popsan v knize pan prstenu a předposledním dílu star wars síla se probouzí . Tam je krasně popsano co se dnes děje. Další díl byla ovšem sračka. ale chystá se 8 díl návrat Jediho letos v prosinci.
      To je jen můj pohled, jestli to tak je to nevím, jen je mi to srozumitelnější než skupina osob co ví více a umí řídit.

      Odpověď
      • Torge Tareg 13.10.2017 o 18:33

       oprava , díl se jmenuje poslední z jediu
       https://www.youtube.com/watch?v=33IJ8vYBEKU

       Odpověď
       • Když se přeháží písmenka tak je to poslední z Judei, zajímavé

        Odpověď
  • GP s námi laškuje a robotem nám ohlašuje co s námi plánuje.
   Já si z toho tady dělám legraci leč ono je to velmi vážné pokud se tato bizardnost předvádí na půdě OSN a robotovi ještě dali jméno Sophia(Moudrost z řečtiny)

   Odpověď
   • Zaujaly mne oči a tvář muže v modré košili stojícího vedle robotice Sofinky. Energeticky z něj cítím duševní vyšinutí.
    Vzpomínám si, že tu před časem byla uveřejněna příloha s obrazem šamana GP v jakoby modrém zabarvení. Detaily si nevybavuji, ale autorem byl nějaký ruský umělec či vizionář, který se údajně na GP entity telepaticky napojil a po nakreslení tohoto obrazu záhadně zemřel. Dlouho jsem se na ten obraz tehdy dívala, aby mi dobře utkvěl v paměti. A teď mi tvář šamana z modravého obrazu a muže v modré košili vedle tohoto „dokonalého“ robota připadají velmi podobné lidské typy. Možná se mýlím.

    Odpověď
    • Není to toto?

     Toto je podle mě podoba bývalého nejvyššího žrece globalistů. http://www.imagehosting.cz/?v=0010.png
     http://www.imagehosting.cz/?v=0001uhu.png
     Autorem obrazu je ruský malíř Michail Vrubel (1856-1910). https://cs.wikipedia.org/wiki/Michail_Vrubel Sedící démon je jeho nejzámější dílo, vytvořil celou řadu ilustrací a obrazů s námětem démona, podnětem k tomu mu byla poema Démon od Lermontova, jejíž knižní vydání ilustroval. Lermontov na této poemě pracoval více než deset let, krátce po jejím dokončení byl zabit v souboji za podzřelých okolností. Démon byl poprvé knižně vydán dlouho po jeho smrti. Já si myslím, že Lermontov ve svém díle odhalil existenci biblického démona, Vrubel to vycítil a napojil se na nejvyššího žrece globalistů, viděl jeho plány, co všechno čeká Rusko a zešílel z toho. Zmiňuje se o tom někde někdo?

     Odpověď
     • Ano, díky

      Odpověď
      • Není zač, jinak mě ten člověk připomíná starší verzi Sheldona Copera ze seriálu Teorie velkého třesku. https://www.google.cz/search?q=sheldon+cooper&client=firefox-b&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwis2fe9x-3WAhUDSJoKHTO5AjkQ_AUICigB&biw=1366&bih=628#imgdii=MxsAA7tKhUgMGM:&imgrc=rBL_i7a7BsHi4M: Sheldon vlastně představuje nejvyššího žrece globalistů, jednou jsem hledal co to znamená Sheldon a v nějakém starém lexikonu bylo, že v staré angličtině shelly znamená jarní, a celé dohromady to znamená jarní údolí, no a pan Nikdo žije ve Švýcarsku ve věčně zeleném údolí. Coper zní jako cuprum tedy měď, Pjakin zmínil, že staré kádry GP, tedy rody hierofantů, mají modrou krev kvůli genetické mutaci. Živočichové s modrou krví (měkkýši)mají místo hemoglobinu jiný respirační protein hemocyanin, který místo železa obsahuje měď, to modré zabarvení způsobuje právě oxidace mědi. https://cs.wikipedia.org/wiki/Hemocyanin
       No a Sheldonův velký sen je, že přenese své vědomí na umělý nosič, a stane se tak nezávislí na lidských bytostech, kterým vůbec nerozumí.

       Odpověď
       • Tak to jsem nevěděla, díky za objasnění s tou modrou krví

        Odpověď
   • Je tu jeden detail – HNR. Preto GP môže ohlasovať čo len chce, ale vyhladiť môže maximálne tak svoje trenky. Času aj priestoru mal dosť na to aby ukázal že vie ľudstvo efektívne ukočírovať smerom, ktorý by dával nejaký zmysel. Aby nebol vyhladený on ak sa ukáže že svoje poslanie nesplnil.

    Odpověď
    • Já myslím, že GP svoje poslání vést lidstvo viděl od počátku úplně jinak než HNR. GP nejspíše vyhlazen nebude, prohraje však boj se zákonem času. Jak se jich zbavit fyzicky to si neumím představit, jedině že by se v rámci své degenerace, homosexuality a navzdory své dlouhověkosti prostě přirozenou cestou nějak vytratili.

     Odpověď
     • Pokud budeme o GP uvažovat jako o souboru matric umístěných v egregoru, potom egregor přestane fyzicky existovat až se od něho odpojí všichni „účastníci“, ne? Tedy jakmile jeho matrice nebude mít nikdo v hlavě, nebude existovat žádný agregát takových myšlenek. A v takovou chvíli zůstane maximálně egregor se svými šéfy ale bez oveček. Potom nám může být úplně ukradené kde zůstane těch 22 lidí kteří ve vztahu k egregoru vystupují jako programátoři/správci, protože egregor nebude mít vliv na nikoho jiného, a oni se svou mentalitou pokud ji nezmění nebudou vpuštěni do nového egregoru jinak, než jako jakýkoli jiný člověk na světě mající právo na spravedlivý a Člověčí Život.

      Bez energie davu který nabíjí egregor GP a matrice egregoru GP nebude egregor GP ničím významným.

      Odpověď
      • Bude mít význam asi jako „Klub sběratelů obalů od čokolád“.

       Odpověď
      • Vsak tou likvidaciou som nemyslel ze ln fyzicky. Tych ciest ako to HNR zariadi je potencialne vela. Co je podsytata toho co som chcel poveedat je, ze HNR nedovoli GP znicit ludstvo pokial samo ludstvo si to nevykoleduje svojjim spravanim. Pokial sa ludia prebudzaju – akoze je aj pravda – tak GP aj keby ako chcel nikdy neuspeje s planom vyhladenia ludstva. Y jednoducheho dovodu – su tu ludia, ktori si zasluzia zit dalej, ci sa to GP paci alebo nie.

       Odpověď
       • áno, s týmto súhlasím, ak by GP mal pristúpiť k absolútnemu vyhladeniu ľudstva (ako uviedol robot Sophia), tak mu to zo strany HNR bude dovolené iba ak sa mu úplne podarí zmanipulovať, zmagoriť všetkých ľudí – a momentálne to tak nie je, aj vďaka nám :)

        Odpověď
        • Nemusí všechny zmagořit, stačí lidstvo jako celek zavést do takového systému, ze kterého není cesty k dalšímu rozvoji směrem k lidskosti. A hypoteticky to může být i totalita ve které je mnoho uvědomělých lidí, ovšem tak nesvobodných že nejsou schopni na tom jako na celku něco změnit.

         Odpověď
         • podľa mňa je uvedomelosť hlavne uvedomením si osobnej slobody, bez slobody mi akákoľvek uvedomelosť nedáva zmysel

          Nedávno tu bola diskusia o tých židovských producentoch, ktorým holýúdske „herečky“ musia na konkurzoch nastavovať „predky a zadky“ – tie „herečky“ by sa na takúto „robotu“ tiež mohli „vykašľať“, ale pre peniaze a slávu urobia čokoľvek (a samé sa stávajú neslobodnými otrokyňami bez toho, že by si to uvedomovali). Uvedomelosť začína tam, že si uvedomím vlastnú slobodu – dar od Boha.

          Odpověď
     • Já jen…když se tu bavíte na takové téma…
      Kdysi jsem četla, že tito „defektní“ sice získali dlouhověkost, ovšem „něco za něco“ – a tím byla hlavně jejich schopnost rozmnožovat se.
      K tomu právě „získali“ i tu svou sexuální náklonnost ke stejnému pohlaví nebo k dětem (pedofilie). A aby nebyli tak snadno rozpoznatelní, začali homosexualitu i pedofilii prosazovat jako cosi normálního, u lidí zcela běžného. Ale není to pravda – je to jen jejich „maskování“. Dříve totiž byli snadno rozpoznatelní svou nenormálností, takže se dalo poznat, k jakému „rodu“ patří – a to bylo pro ně hodně nebezpečné. Také se zpočátku se svými úchylkami museli skrývat a to i pod různá „hermetická“ společenství. Dneska je to už s tou snadnou rozpoznatelností horší – a toho právě chtěli docílit.

      Odpověď
      • Lin, prave som sem dal vyssie prispevok kde spominam pointu – ludia sami rozhodnu o svojom osude, nie GP.

       Odpověď
 32. http://www.topky.sk/cl/11/1662439/Pocasie-sa-po-celom-svete-muselo-zblaznit–VIDEO-Ohen–voda–vietor-a-ladove-gule-nicia-mesta

  síce sú tam nepresnosti, ale aj tak je evidentné, že sa blíži nejaká udalosť

  možno *varovanie*

  Odpověď
 33. PACE (Parlamentné zasadania Rady Európy) odhlasovalo koniec sankcií voči Rusku
  Na včerajšom zasadaní PArlamentného zasadania sa schválilo uznesenie, ktoré ukladá že PACE a Výbor ministrov Rady Európy ( CMCE výkonný orgán Rady Európy), musí „harmonizovať pravidlá účasti a zastúpenia príslušníkov oboch štatutárnych orgánov“. CMCE však žiadne sankcie voči žiadnemu členovi RE neuložil, čiže je tu rozpor medzi rozhodnutím PACE a CMCE. Inými slovami požiadavka zosúladenia pravidiel CMCE a PACE znamená, že PACE nesmie ďalej pokračovať v ukladaní každoročne obnovovaných sankcií. Preto sa od januára 2018 Rusko opäť začne zúčastňovať zasadania Rady Európy ako plnohodnotný člen.
  Treba si povšimnúť dve významné okolnosti tohto aktu

  Zasadanie odmietlo prakticky všetky pozmeňujúce návrhy ukrajinskej delegácie. Ukrajina sa snažila návrhmi odstrániť požiadavku harmonizácie a zároveň nejakým spôsobom obviniť Rusko z agresie. Ukrajina sa ako problém vytráca z optiky európskych predstaviteľov a jej bezdôvodné monotónne napádanie Ruska je dnes zrejme považované skôr za otravné. Druhým dôležitým poznatkom je, že k nutnosti pokračovanie v tvrdej línii proti Rusku sa dnes prikláňa len malá časť európskych poslancov. Hlasovanie bolo totiž veľmi jednoznačné 90 poslancov bolo za schválenie uznesenia a len 7 bolo proti. Zdržalo sa 16 poslancov. Hoci ukrajinskí poslanci boli veľmi aktívni pri predkladaní pozmeňovacích návrhov, nakoniec za rezolúciu hlasovali aj oni. Za Slovensko sa zasadania nezúčastnil nik.
  https://slobodnyvyber.sk/vieme-prvi-a-vcas-pace-parlamentne-zasadania-rady-europy-odhlasovalo-koniec-sankcii-voci-rusku/

  Odpověď
 34. Ukrajinští nacionalisté demonstrovali v Kyjevě kvůli Zemanovi, měli s sebou i kozla.

  https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/451745-ukrajinsti-nacionaliste-demonstrovali-v-kyjeve-kvuli-zemanovi-meli-s-sebou-i-kozla.html

  Odpověď
  • Nevíte někdo, kde se nachází Jaceňuk? Není pod kytičkami?

   Odpověď
   • Poslední zpráva byla o tom, že v USA koupil několik vil a přestěhoval se tam…

    Odpověď
 35. KLDR priznala Krym.
  http://rusvesna.su/news/1507822984

  Odpověď
  • Severní Korea má s Ruskem dobré vztahy a to už od SSSR. Jestli se komu podaří vyjednat příměří se „západem“ a Severní Koreou, bude to jedině Rusko.
   Dnes je také 69 výročí navázání diplomatických vztahů mezi zeměmi. A velvyslanec S.Koreje v Rusku dnes prohlásil, že jeho země chce vztahy a spolupráci rozšiřovat a dostávat na „vyšší úroveň“ a to ve všech oblastech – včetně politiky, ekonomiky i kultury.
   Dle korejského ministra zahraničí se USA svými sankcemi snaží jen o vrážení klínu mezi Rusko a Severní Koreu.
   https://russian.rt.com/world/news/439112-kndr-rossiya-sotrudnichestvo

   Odpověď
 36. Bývalí vojáci smutní nad zrenovovaným SU-25 v muzeu.

  Z diskuze:

  Zdeněk Zajíček, Brno
  Se stíhačkou nemá nic společného. Je to podzvukový letoun. Měl jsem čest ho zažít při ostrých střelbách při vojenském cvičení jako podporu útočících pozemních jednotek a když letka tří suček nám s randálem přeletěla nízko nad hlavama a pak odpálily rakety podvěšené na křídlech, tak to bylo něco. A je to krásná mašinka.

  Petr Holec, České Budějovice
  Jo,to je mašinka.
  Zažil jsem ho několikrát v Roudnici na Memorial show.
  Bravůrní pilotáž právě pana Tabačka tomu dala pořádný nářez.
  Tohle éro fakt létalo i na benzín do zapalovače.
  Co hořelo a teklo,to jste tam mohli nalít.
  Od leteckého kerosenu,po klasický benzín nebo naftu.
  Sice se to podepsalo na výkonu a životnosti motoru,ale letělo to.
  Pane Kubíne,Žabáka a Žraloka si taky dobře pamatuji.
  Na vyřazení těhle strojů se podepsali politici,což je důkaz to ho,jaké hlupáky máme od r.89 ve vládách.
  Do muzea ve Kbelích se rád znovu podívám až budu mít příležitost.

  Vojtěch Rybák, Cheb
  Moc krásný stroj. Až budu v Praze, rád se na něj podívám.

  Jan Wanka, Frýdlant
  Sloužil jsem v Pardubicích, tak znám „žabáka“ velmi dobře :-)

  Tomáš Kubín, Kosmonosy
  Měl sem tu čast sloužit Vlasti ( v Náměšti nad Oslavou ) jako mechanik na těchto strojích schválně kdo pamatuje ,,Žabáka,, a ,,Žraloka ,, ??

  Matyáš Bern, Praha 5
  To byl asi poslední diesel mezi proudovejma letadlama.
  Ta potvora lítala i na naftu a normální benzín…

  https://www.novinky.cz/domaci/451744-legendarni-letoun-zvany-hrabe-se-vratil-do-muzea-v-novem-kabate.html

  Odpověď
 37. USA vystupuje z UNESCO.
  moze to mat nejaky sirsi zmysel ?
  http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/USA-planuju-vystupit-z-UNESCO-Dovod-je-Izrael-293964

  https://cz.sputniknews.com/svet/201710126117364-usa-unesco/

  Odpověď
  • Generální ředitelka UNESCO okomentoval výstup USA z organizace
   https://cz.sputniknews.com/svet/201710126117679-generalni-reditelka-unesco-vystup-usa-komentar/

   Odpověď
  • Samozřejmě, odstavení USA od řízení globální organizace… Takže ústup z pozic…

   Odpověď
  • UNESCO je jedna z mála organizací, nepodléhající diktátu USA. To, že USA nyní označily UNESCO za „předpojaté vůči Izraeli“ je jen záminka…
   Ve skutečnosti jde o peníze. USA dluží dost vysoké částky = neplní povinnosti člena UNESCO, tj. neplatí „členské příspěvky“.
   UNESCO je organizací, investující do vzdělání, vědy a kultury. Takže je velmi příznačné, že USA do takovýchto oborů investovat nechtějí.
   - Je to velmi smutné, že v době, kdy vrcholí boj s militantním extrémismem a vzniká neodkladná potřeba investic do vzdělávání a dialogu mezi kulturami, aby se předcházelo nepřátelství mezi národy i kulturami, se USA rozhodly opustit organizaci, která se tímto zabývá. – (Irena Bokova)
   https://russian.rt.com/world/article/439109-ssha-vyhod-yunesko

   Odpověď
   • Izraelský predseda Izraela nariadil, aby pripravil odchod krajiny z UNESCO
    Izraelský premiér Benjamin Netanjahu poveril ministerstvo zahraničných vecí, aby pripravilo odchod krajiny zo zoznamu UNESCO.
    Ako hovorí Haaretz vo vzťahu k tlačovej službe predsedu vlády, Netanjahu privítal rozhodnutie USA stiahnuť sa z UNESCO a poznamenal, že Washington konal odvážne.
    https://russian.rt.com/world/news/439093-izrail-yunesko-premierhttps://russian.rt.com/world/news/439093-izrail-yunesko-premier

    Odpověď
    • UNESCO je především globální organizací (struktura GP) sloužící na ničení památek a tím i zahlazovaní stop skutečných a pravdivých dějin…

     Odpověď
     • Oracle 911 12.10.2017 o 21:14

      Áno dovtedy rekonštruujú veci, že nič pôvodné z nich nezostane…

      Odpověď
      • Nemyslím si, UNESCO len robí vietor okolo, ale žiadne skutočné pravomoci nemá, aspoň nie k riadeniu „rekonštrukcií“ u nás. Je skor v roli dozoru, štát využíva len vlastné nástroje.

       Odpověď
       • No právě, řídí ostatní státy bezstrukturně… Na řízení pravomoci nepotřebuješ. Jelikož řízení je proces informační…

        Odpověď
        • Oracle 911 12.10.2017 o 22:53

         Súhlasím.

         Odpověď
        • Skor by som povedala, že vybrané pamiatky využíva k presadeniu svojej verzie historie a zachovania jedinečných exemplárov z „historických období“. S názorom o zámernom ničení pamiatok riadenom UNESCO nesúhlasím. Možete uviesť nejaké príklady ničenia pamiatok?

         Odpověď
         • Sýrie, Afghánistán, Irák atd… Toto byla jedena z hlavních úloh ISIL… Pjakin o tom a pozadí UNESCU mluvil v jednom ze svých pořadů…

          Odpověď
          • O tom ničení pamiatok rukou ISIL som tiež počula, o súvislosti ISIL s UNESCOM nie, myslela som skor štandardný stav. Nedáva mi to ani zmysel, na jednej strane podpora vybraných pamiatok a na druhej strane ich ničenie (uvedený príklad).

           Odpověď
           • Na tuto organizaci (UNESCO) je potřebné dívat se z pohledu jejího podřízení. No a ona je podřízená OSN. A OSN je strukturou GP… A jelikož historie (chronologie) je 2.prioritou řízení, z toho plyne, že ničení památek na BV a i jinde se děje pod její záštitou…Žádná z globálních organizací tady není na to, aby řešila problémy lidstva, je tady na to, aby řešila úlohy GP…Pokud by ničení památek GP vadilo, zasáhl by… Ale on řeší své úkoly a jedním z nich je zfalšovat dějiny…A ISIL je na tuto práci výborným nástrojem… UNESCO je jenom jeho vývěska, jakože se pro památky něco dělá… Ale dělá se to takovým způsobem, aby při „opravách“ bylo zničeno vše cenné… Viz. přešlapy v Moskevském metru a vlastně všude po světě…
            A jak se to řeší u nás? Hodně se o tom mluví, dávat peníze na záchranu památek… Dost často u toho mluvení to i skončí… Stačí počkat na to, až se památky samy rozpadnou a pak se zkonstatuje, že už není co zachraňovat…Nebo se památky zrekonstruují takovým způsobem, že to vyjde na stejno, jako zničení…

            Odpověď
         • Budhovy sochy v Afghánistánu – přece nikdo nevěříme tomu, že se nedaly zachránit kdyby byla vůle

          Odpověď
   • Ked premyslam nad tym, ze „ustupuju“ alebo chcu ustupit na viacerych frontoch ako o parizskej klimatickej dohode, jadrovej dohode s iranom, unesco, volneho obchodu nafta,
    tak mi to pripada, ako posuvanie usa do nejakej polohy, do ktorej ju ma Trump dostat

    Odpověď
   • Lin, UNESCO je také organizací, která se za kulturu atd.možná jen skrývá.
    Plní i politická zadání. Smlouvu EUROMED, která je jedním ze základních pilířů islamizace Evropy kupříkladu UNESCO krylo. Vyprávěli nám to na školení EU jak výborně se ta smlouva pomocí UNESCO(kulturní výměna, kulturní obohacení Evropy po příchodu desítek milionů muslimů do Evropy )připravovala a uzavírala.
    Takže bych moc nevěřila tomu, že tam USA nemělo hlavní slovo anebo mechanismy na protlačení své zlovůle

    Odpověď
 38. Nové ruské bankovky v hodnotě 200 a 2000 rublů.
  video
  http://politikus.ru/video/100295-chem-novye-kupyury-v-200-i-2000-rubley-otlichayutsya-ot-ostalnyh.html

  Pro porovnání staré:
  http://geonetia.ru/proekt/slov_proect3/images/img_851339.jpg

  Všimněte si, jak se změnil erb z přichciplé slepici na impérskou orlici.
  Rusko začíná získávat finanční suverenitu.

  Odpověď
  • Dobrá zpráva. Bankovky tak následují mince, na mincích je orlice místo slepice už cca rok.

   Odpověď
  • Obyvatelé Ruska se dožadují, aby na dalších bankovkách už byl i Krym a krymský most :)

   Odpověď
   • Obcania by sa mali dozadovat zbavenia sa otrokarskeho symbolu dvojhlavej orlice.

    PS: Som si vedomy, ze toto sa bude riesit desatrocia.

    Odpověď
    • Vzdát se systému pracujícího v tandemu?

     Odpověď
     • Luboss info len pre teba:

      https://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADmsko-nemeck%C3%A1_r%C3%AD%C5%A1a

      a vsimni si farby vlajky, ktore sa cistou nahodou podobaju Carskemu Rusku co jednoznacne ukazuje komu sluzili Romanovci.

      Odpověď
      • A co srbská dvojhlavá orlice?

       Odpověď
       • NicNezNula 12.10.2017 o 23:00

        Myslíš tuhle?
        http://www.qsl.net/4n1fog/grb_mrnjavcevica.gif

        Odpověď
        • NicNezNula:
         https://www.youtube.com/watch?v=eBwnVcsJBEs :D

         Myslel jsem srbský státní znak, taktéž se vyskytující na srbské státní vlajce.
         http://flags.fmcdn.net/data/flags/w580/rs.png

         Odpověď
      • Nepodstatné :)

       Odpověď
    • Nebude to trvať dlho….Putin vyplatil rusky dlh,co mal u majiteľov bánk RDcov.

     Odpověď
    • Technická poznámla k heraldice – má li dvě hlavy, je to orel, nikoliv orlice. Ta má hlavu jednu.

     Odpověď
  • Ano vyhodili znak ruské banky, která je pod kontrolou transnacionálních fondů a dali si znak Ruska. Takže to znamená vyvazování se z okultního zhoubného systému.

   Odpověď
  • aj ten medved mi na tej starej pride divny. Ako keby balil svestky a odchadzal …

   Odpověď
 39. Severní Korea uznala Krym jako součást Ruska.
  https://sputniknews.com/asia/201710121058177478-north-korea-crimea-russia/

  Odpověď
 40. Na severu Sýrie se syrské armádě vzdalo dalších 65 členů teroristických oddílů se vzdalo za zprostředkování ruských vojáků ze Střediska pro usmíření znepřátelených stran vládní armádě
  https://cz.sputniknews.com/svet/201710126114776-sever-syrie-armada-bojovnici/

  Odpověď
 41. Program rokovania ministrov pre vnútorné záležitosti 3564. zasadnutie Rady, Luxemburg, 12. – 13. októbra 2017
  https://slobodnyvyber.sk/reforma-spolocneho-europskeho-azyloveho-systemu-presidlovania-prichadza-konci-suverenita-slovenska-v-azylovej-politike/

  Odpověď
 42. Ex -starostka Slavjanska v rozhovoru pro Doněckou pravdu prohlásila, že Strelkova do Slavjanska neposlalo Rusko, ale Kyjev pro to, aby byla vyprovokována válka mezi Ruskem a Ukrajinou. Financování jeho činnosti také šlo z Kyjeva.
  Mnoho ruských lidí se na tuto provokací chytlo a přijeli, jako dobrovolníci bránit Slavjansk.
  https://cont.ws/@aleksandr88/738051

  Zajímavé je načasování tohoto prohlášení. Ex-starostka, poté, když Strelkov odešel ze Slavjanska, byla obviněná z vlastizrady a 3 roky strávila ve vezení v Kyjevě. Nedávno jí „spravedlivý ukrajinský soud“ propustil z vezení a Nelja Štěpa začala mluvit v neprospěch Porošenka a Turčinova. Když k tomu připočtu, že nedávno se objevil přeběhlík z Ukrajiny, který obvinil Ukrajinu ze sestřelení Boeingu, neslavné turné Porošenka do Evropského parlamentu, prohlášení Zemana a rezolucí o sankcích, tak se sám sebou nabízí závěr, že ukrajinský režim dožívá poslední měsíce. Všechno budou valit na Porošenka a jeho kumpány. Evropa z toho s pár odřeninami vyjde , ale USA už nikoli.

  Odpověď
  • Jo, to zapadá do činnosti Strelkova v Rusku po jeho návratu z Ukrajiny. Přes něj se zkoušelo řešit hodně věcí.

   Odpověď
  • Dík, tenhle střípek mi do mozaiky celou dobu chyběl.

   Odpověď
  • strelkov mal na BVP provokacny napis na Kyjev, casto bol tak ukazovany uz vtedy mi to udieralo do oci ci toto je zrovna obrana a naco s tym provokuje ukropov

   Odpověď
  • Tak neviem, mne to teda zmysel nedáva žiadny a je to dobrá blbosť. Strelkov je síce monarchista, teda niečo ako patriotická 6 kolóna, ale zase z neho nerobme priateľa Kyjeva kua. Však pod jeho osobným vedením dostal Kyjev na Donbasse na frak. Bitky pri Šachtersku, Saur Mogyle, Donecku … tam to bolo historické zápasy kde sa domobranci bili ako levy pričom boja sa zúčastnili aj elitné Strelkovove jednotky. Kde tu vidíte spojenca Kyjeva? Ten ktorý vyhráva rozhodujúce bitky proti niekoľkonásobnej presile? A potom motív Strelkova by bol akože aký? Začať bratovražednú vojnu? To teda naozaj dáva veľkú logiku. Sorry, niečo mi uniklo?

   Odpověď
   • Dezinformácia hodná mainstreamu. nejaká potrhlá ženská niečo povie a logika stojí bokom. Bol to Strelkov, ktorý vyviedol zo Slavianska zvyšky domobrany a bol to Strelkov, ktorý z toho v Donecku opät vybudoval atrmádu. Mimochodom, to hovoril aj Pjakin. V tom čase už Achmetov preberal iniciatívu a demontoval barikády keď prišiel Stelkov ktorý situáciu zvrátil. Donbass by bol potlačený a boli by sme svedkami genocídy.

    Odpověď
 43. Kazachstánská Pravda připojila Omsk a Oremburskou oblast ke Kazachstánu. To asi nebude náhoda a ošibka, že ?

  https://lenta.ru/news/2017/10/12/again/

  Odpověď
  • Akce kazašských „svidomých“ podpindosniků.
   Jinak, Kazachstán by se měl spíše obávat, že jeho severní teritoria s ruským obyvatelstvem budou chtít do Ruska. Kazaši mohou děkovat Putinovi, že tam ještě nejsou separatistické tendence.

   Odpověď
 44. Ukrajinský premiér označil Zemana za těžce psychicky postiženého.
  Dienstbier pohrozil Zemanovi, že by mohl být prohlášen za neschopného výkonu funkce.

  Odpověď
  • Jinými slovy, Zeman přenesl boj s neocony do Evropy?
   Je evidentní, že jeho úterní prohlášení vyplašilo mnoho krys.

   Odpověď
  • Nevím, co je na tom pravdy, ale všichni ukrajinské noviny píši o tom, že na zasedání Evropského parlamentu, na kterém byl Porošenko, byla přijata rezoluce, podle které sankce proti Rusku se budou prodlužovat pouze za předpokladu, že s nimi budou souhlasit všechny členské státy. Tj. teoreticky, v lednu, by se sankce mohly zrušit, poněvadž už dnes spousta států s nimi nesouhlasí.
   http://mariupolnews.com.ua/news/view/pase-utverdila-rezolyutsiyu-kotoraya-pozvolit-snyat-sanktsii-s-rossii

   Odpověď
   • Pravda to je. Poroš tam na RB Evropy řečnil své obvyklé o „ruské agresi – a RB jen pár hodin poté odhlasovala rezoluci, která sice nemluví o zrušení sankcí, ale zcela dokořán k tomu otevírá cestu. RB totiž úplně odvrhla požadavky Ukrajiny, že „Rusko musí vrátit Krym i Donbas“ a naopak předpokládá snětí sankcí za účelem „nutnosti členství Ruska v RB“.
    Naše „média“ o tomto nepíšou, zato se obouvají do „drzosti Zemana“, který na RB jasně řekl, že UA udělá lépe, když se smíří s „ruským Krymem“ a to jediné, co ještě může, je požadovat nějaké „kompenzace“.
    Předseda parlamentu EU označil Zemanova slova za moudrá, jen u nás a na UA píšou o Zemanovi jako o „drzounovi a hulvátovi, který dělá ostudu“.
    Prostě – ukazuje se, co bylo jasné už od začátku = že se celá EU na UA zvysoka „vykašle“, protože Rusko je pro ni životně důležité, UA je jen banderovský skanzen, potížisti a vyžírkové.
    A pro nás je velmi poučné si všimnout, kdo z „našich“ dneska opět plive na Zemana – protože na Zemana tentokrát neplival ani západ, o „návratu Krymu“ nikdo z „evropských velikánů“ ani nepípl – a Zemanovi vlastně dávali za pravdu.
    Docela dobře o tom píše i T.Spencerová:
    http://www.parlamentnilisty.cz/arena/politologove/Tereza-Spencerova-Co-vam-nerekli-na-tema-vystoupeni-Zemana-v-Rade-Evropy-a-co-se-u-nas-nepise-o-Ukrajine-507730

    Odpověď
  • Jak ukrajinský premiér tak pan CIA agent Dýncbýr junior jsou psychicky nemocní oba a o globální politice nemají ani páru – jsou na pískovišti jak by řekl Pjakin

   Odpověď
   • Ano to je pravda, na druhou stranu žádné médium GP tohle zatím neozvučilo.

    Odpověď
    • enigmatic 12.10.2017 o 15:52

     Na to se musí ještě počkat.

     Odpověď
     • GP s „bezstrukturou“ jedná zdánlivě pomalu, dává si na čas – ano, je třeba ještě počkat

      Odpověď
 45. Sýrska armáda definitívne uzavrela a kontroluje CELÝ úsek sýrsko-jordánskej hranice. Pozri si mapu.
  https://www.almasdarnews.com/article/syrian-army-seals-entire-damascus-jordanian-border-map/

  Pridám anglosaský „doják“ avšak bez akejkoľvek ľudskosti, z čoho mrazí:

  V Sýrii bola zabitá svetoznáma ISIS teroristka, prezývaná aj ako „White Widow“ (Biela vdova). Jedná sa o občana Veľkej Británie. Americký drone zasiahol v Sýrii 50-ročnú britskú teroristu Sally Jonesovú známu pod menom „White Widow“, ktorá sa pripojila k skupine „islamský štát“. Jonesová, bývalá hudobníčka, ktorá sa obrátila na islam a stala sa bojovníčkou ISIS, zomrela v júni tohto roka, neďaleko hraníc s Irakom. Smrť britskej teroristky bola americkým kolegom hlásená britskými špeciálnymi službami. Treba tiež poznamenať, že údajne s ňou zomrel 12-ročný syn. Bol zabitý aj jej manžel, tiež terorista.
  https://www.gazeta.ru/army/news/10681808.shtml

  Odpověď
  • PS:
   Už len čakať, kedy bude o tejto „veci“ nakrútený večerný film pre gój-ov.
   PPS: vzhľadom na to, že sa jedná o Anglosaský informačný kanál (a.k.a. stoka), je namieste pre celú túto správu použiť vychýrenú demokratickú anglosaskú poistku – `údajne` ….

   Odpověď
   • v kruzku syn tej teroristky…
    http://www.birminghammail.co.uk/news/midlands-news/how-white-widow-transformed-son-11839842
    LFS- nasilnických a akčnych filmov je už dost..škoda točit taký film..lepšie na take hnidy zabudnut a dobré veci vyzdvihnut , hm

    Odpověď
  • Americký dobrovoľník Kane Harlly, bývalý námorník USA, bojujúci pod hlavičkou kurdskej YPG proti ISIS, ODMIETOL ďalej bojovať pod „temnou“ hlavičkou SDF proti sýrskej arabskej armáde. Ihneď nato mu bol odobraný US-pas a je zadržiavaný na neznámom mieste v kurdskej oblasti. podarilo sa mu odoslať cez sieť prosbu o pomoc …
   Takže tak.
   https://www.almasdarnews.com/article/syrian-army-seals-entire-damascus-jordanian-border-map/

   Odpověď
   • https://muraselon.com/en/2017/10/former-us-marine-held-captive-northern-syria/

    Odpověď
 46. Dôležité, Reuters:
  NATO vytvorilo dňom 9. októbra 2017 v Rumunsku nové multinárodné námorné sily, ako demokratickú protiváhu nedemokratickej ruskej prítomnosti v oblasti Čierneho mora, ako prvé boli do nich plne začlenené rumunské sily – celá rumunská brigáda s 4 tis. mužmi, ďalej vojaci z deviatich ďalších krajín NATO, príde aj 900 Američanov.
  Tento obľúbený vychudnutý nórsky „peacemeaker“, ako vždy, nezradil vysoko-demokratickú tradíciu udatných Anglosasov a opäť sa zablysol svojím vysoko-humánnym a citlivým vyhlásením, keď na zhromaždení pri tejto príležitosti povedal: „Naším cieľom je mier, nie vojna“. Človeku sa hneď až tak ľahšie akosi dýcha a má chuť duby váľať … bez toho aby sa potom dubové drevo predalo na Západ, samozrejme.

  https://www.reuters.com/article/us-russia-nato/nato-launches-black-sea-force-as-latest-counter-to-russia-idUSKBN1CE0MJ

  Odpověď
  • https://kristinbruun.files.wordpress.com/2016/06/2016-06-08_jensstoltenberg-danser-for-nato-m-8-4-milliarder_.jpg?w=400&h=200&crop=1
   Nórsko v Afganistane vynaložilo 8,4 miliardy, (NOK)
   aby ukázalo
   ako je veľkorysé.
   Kristin Bruun, Jun 2016

   https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/4QEBV/Slar-fast-at-Norge-brukte-8_4-milliarder-i-Afghanistan-for-a-framsta-som-generos

   Odpověď
 47. Velký skandál japonské korporace Kobe.
  Třetí největší ocelárna Kobe Steel přiznala, že falšovala data o kvalitě hliníku a mědi. Problémy s ověřováním kvality se mohou táhnout až deset let do minulosti. Mezi odběrateli jsou přitom automobilky a výrobci letadel či vlaků.

  Zdroj: https://byznys.lidovky.cz/japonci-falsovali-data-o-kvalite-hliniku-odebiral-ho-boeing-i-automobilky-1li-/firmy-trhy.aspx?c=A171011_133940_firmy-trhy_kopp

  Odpověď
  • Chápeme túto prehnitú západnú civilizáciu?
   Top tier banka Goldman Saachs pomáha grécku pri vstupe do EU falšovať účtovníctvo, TOP banky už dostali x pokút za okrádanie zákazníkov pri investičnom poradenstve, Federal reserve ktorá riadi centrálne banky sveta sa pre pár rokmi po iniciatíve Rona Paula podrobila historicky prvému auditu kde sa zistilo že FED bez akejkoľvek verejnej kontroly svojvolne a tajne emitovala 17 miliárd USD ktoré rozdala top bankám a nadnárodným koncernom, najväčšie a najrenomovanejšie automobilky priznávajú že podvádzali pri emisných testoch automobilov, … dnes je tu najväčšia oceliareň ktorá priznáva že podvádza. Nespomínal som potravinárstvo, farmáciu …
   Žiaľ toto sú jasné dôkazy že je to vec nie len individuálneho zlyhania ale systému, zámerne nastaveného tak, aby bol korupčný a falošný. To je podstata kapitalizmu. Zisk, ako hlavná hybná sila. Celé zle. Inteligenciu, talent a vzdelanie ľudstvo využilo len na to, aby ukázalo aké je neschopné samostatnej, trvaloudržateľnej existencie. tak to zatiaľ vyzerá – analýza hotová.
   Uvidíme, či sa spamätá a nahodí adekvátny reštart. Dnes máme opäť šancu, zrejme poslednú. A buď tu zostaneme, alebo prídu zase dynosaury.

   Odpověď
   • Amen.

    Odpověď
   • enigmatic 12.10.2017 o 10:04

    Stačí přece najít ty kteří slouží bratrům těch „dynosaurů“.
    A nepoužívá se amen ale enter.

    Odpověď
   • Mravenci. HNR má v záloze brablence.

    To je tak ponižující.

    Odpověď
    • To platilo v minulosti. Teď nemá GP v záloze nic a jde mu o kejhák.

     Odpověď
     • GP? Já měl za to, že právě HNR v případě, že by lidstvo na této planetě vyhynulo, zkusil ještě k lidskosti kultivovat mravence. Ale to mi právěže hlava nebrala, jak by toho chtěl dosáhnout.

      Odpověď
   • A to je celý ten okultní systém, ve kterém jsme kolečky a jen díky nám všem zatím ten satanismus šlape ke svému cíli udělat z člověka nevratně služebného bez rozumu.
    Jak to řekl Stalin: Bez znalostí nám hrozí smrt.
    To platí především pro západní okultní civilizaci.

    Odpověď
    • Díky nám všem, kteří jsme prohlédli ten klam, se jim to nedaří a věřím, že ani nepodaří.

     Odpověď
   • důkazy toho, že:

    Západná regionálna civilizácia je svojou podstatou degradačno-parazitickou samovražednou civilizáciou, predstavujúcou nebezpečenstvo pre celé ľudstvo.

    Odpověď
    • čtenář 12.10.2017 o 11:42

     Dotaz – jde tady o civilizaci jako takovou nebo o spíše o majetkové poměry – soukromé vlastnictví výrobních prostředků a na to navazující nezdravý konkurekční boj (silnější požere slabšího) a honba za ziskem za každou cenu???
     Pokud by to odpadlo, i západní civilizace by se třeba chovala jinak.

     Odpověď
     • Putinovec 12.10.2017 o 12:05

      Nejvíc asi o převládající psychiku obyvatel.To je bod,od kterého se vše rozvíjí,nebo zaniká.

      Odpověď
      • Jde o převládající egregor, pěstovaný, přihnojovaný jakousi nám neznámou technologickou lobotomií aplikovaný cizí-destrukční „antihmotu“ k DNA a my samo sebou konáme.
       Někteří se ale znovu narodí (restart), nebo vypadnou z kola, začnou znovu a vidí opět tu cestu.

       Odpověď
 48. K rakouskům volbám – 9 let po smrti Haidera.

  … Svobodní, kteří jsou v boji se stranami systému všemožných barev (Socialisté, Lidovci, Zelení, Neos, Liste Pilz) osamocení. Udělali ovšem jednu důležitou věc, která se nepovedla v Česku. Pozvali na svoje kandidátky ostatní z jiných stran antiestablishmentu, tedy například z bývalé Haiderovi BZÖ, ze zkrachovalého, ale parlamentního Teamu Stronach, a dalších menších stran a spolků. Mají tedy nabito osobnostmi, které vědí, jak mají vystupovat v TV debatách, na náměstích a jak se prostě dělá kampaň a rozumí svému oboru, ve kterém pracují.

  … 9 let po smrti Haidera, by se tak jeho myšlenky vrátili do vládních křesel, a je jasné, že další „autonehody“, již není možné mediálně sklidit pod koberec, takže uvidíme, jak se rozhodne už tuto neděli rakouský volič. Je to na něm.

  http://www.novaburzoazie.com/436524739/5213912/posting/st%C5%99edn%C3%AD-evropa-rakousko-9-let-od-smrti-haidera-rakousko-3-dny-p%C5%99ed-volbami

  Odpověď
 49. Спецназ задержал фэнтези-общину неоязычников-инглингов
  https://vk.com/video-2890484_456239531
  Specnaz zadržal vedúceho obšiny starovercov- ingligov

  Odpověď
 50. Start všeruského konkurzu řídících kádrů „Lídři Ruska“

  První náměstek administrace prezidenta RF S. Kirienko vyhlásil start všeruského konkurzu řídících kádrů „Lídři Ruska“, který se dle jeho slov má stát „otevřeným oknem pro řídící kádry zítřku“. Cílem projektu, který se bude realizovat na trvalém základu, je vyjevení, rozvoj a podpora nejperspektivnějších řídících kádrů z celé země, které mají vysokou úroveň rozvoje řídících kompetencí.

  Start konkurzu je výsledkem přímého nařízení prezidenta RF a konzistentní politiky zaměřenou na rozvoj a podporu nejperspektivnějších a nejtalentovanějších občanů státu. Přihlášku do konkurzu může poslat jakýkoli občan Ruska.

  Hlavním úkolem konkurzu je podpora lidí podle jejích profesních a řídících kvalit a ne proto, že je něčí příbuzný, má hodně peněz nebo je představitelem nějakého klanu.

  Konkurz se netyká jen řídících kádrů ze státní služby, ale i představitelů soukromého podnikání, státních podniků a sociální sféry.
  http://zakonvremeni.ru/news/13-3-/32978-kirienko-obyavil-o-starte-vserossijskogo-konkursa-upravlenczev-qlidery-rossiiq.html

  Odpověď
  • sociální výtah – dobrý krok

   Odpověď
   • Něco podobného bychom měli udělat i u nás.

    Odpověď
    • RichardCZ 12.10.2017 o 12:02

     Stát to neudělá, gossudara, který vby to přikázal nemáme a hned tak mít nebudeme. Budeme to muset udělat sami. Nějaké nápady?

     Odpověď
     • Nápady jsou, ale doposud není zrušena vazba na tyto procesy, které ovlivňuje 4. priorita řízení :)
      Jako přijít domů a říct manželce:
      „… od příštího měsíce mám o 3 000 míň, uvolnil jsem totiž místo šikovnému podřízenému a přestoupil na jeho místo“
      Pak to může fungovat, když nepůjde o syna Satana.
      Podívejte se, co to udělalo z fašisty, když jim změnili formuláře, aby dlužníci věděli kolik mají zaplatit a proč má poplatek fašizace takovou hodnotu a jak byl poplatek za fašizaci vypočítán.
      Pelikán na tom doufám bude trvat a poplatek fašizace bude dál rozkryt.

      Odpověď
      • RichardCZ 12.10.2017 o 12:18

       Já třeba nemám žádného podřízeného, jen kolegy – spolupracovníky. Je to s nimi někdy hodně složité, ale funguje to.

       Odpověď
       • Takže koncepci studujete společně to je skvělé :)

        Odpověď
  • Putinovec 12.10.2017 o 12:09

   Přesný opak zákonu o Dětech kuchařčiných.Tak,jak se kdysi situace zvrhávala ke katastrofě,se dnes vrací zpět k normálnímu životu.

   Odpověď
 51. Odpis liberálno-fašisticko-neokónsko-satanských fake news pokračuje.
  Trump sa zaujíma o odoberanie licencií televíziám
  Americký prezident chce vedieť, za akých podmienok by sa dali televíziám odoberať licencie.
  https://svet.sme.sk/c/20670243/trump-sa-zaujima-o-odoberanie-licencii-televiziam.html

  Trump:“Lživá NBC News si vymyslela príbeh o tom, že som chcel ‚desaťnásobné‘ navýšenie amerického jadrového arzenálu. V akom bode je už vhodné napadnúť ich licenciu?“
  https://svet.sme.sk/c/20670353/jadrovy-arzenal-donald-trump-nbc-usa-jadrove-zbrane.html

  Odpověď
  • cast odpovede rusku na Zacharovej spravu ?

   Odpověď
   • určitě, Rusko řeklo v kostce: buďto si s nimi uděláte pořádek sami, nebo s nimi uděláme pořádek my a bude to pro vás mnohem méně příjemná varianta.

    Odpověď
   • Už sa teda vie, prečo Zacharová hovorila O NOVINÁROCH VŠEOBECNE.

    Odpověď
    • Okamura navrhuje zákon o likvidační pokutě pro média, co šíří lži. 6.ly/pokuta

     Odpověď
     • Okamura také navrhuje na obrovských bilboardech:
      Okamura: „Peníze slušným, ne podvodníkům“
      Ani Babiš se nechtěl nechat zahanbit Okamurovým heslem a na bilboardech prohlásil:
      Babiš: „Postavili jsme dálnice, postavíme i silnice“ :)

      O voliče, jak je vidět probíhá ukrutný boj a nenechají na sobě vážení ani nit suchou :)

      Už jste slyšeli ten vtip? :
      Zákon o hmotné odpovědnosti :)
      Doufám, že někdo ví, co je hmotka a kdy za něco nesete odpovědnost. Takže pak musíte nutně dospět k tomu, že je to návnada:
      Příklad návnady (typu hmotná odpovědnost) na voliče:
      https://www.youtube.com/watch?v=zWlyXbvexfw

      Odpověď
     • Na VN článek o jeho bratu Hayatovi – kandiduje za KDU-ČSL, podporuje migraci, adopce dětí homosexuály atd. To by mne zajímalo kdo a za kolik toho Hayata naverboval, potkávám ho občas a moc upřímný ani kompletně normální mi na rozdíl od Tomia nepřipadá.

      Odpověď
      • v rozhovoru také uvádí, že redaktorka ČT přilezla i za mladším bráchou Osamou, ale po 1/2h otráveně odešla řka“ Vidím, že z vás nic kritického nedostanu“

       Odpověď
 52. Jefimov o kryptoměnách

  http://www.nwoo.org/2017/10/11/v-jefimov-o-kryptomenach/

  Odpověď
 53. usli vezni z obedu…..
  https://www.cas.sk/clanok/605659/dvaja-vazni-obedovali-s-papezom-frantiskom-toto-sa-nikdy-nemalo-stat/?AT=wgt.article_clanok-podclankom.c.x…A.

  Odpověď
  • enigmatic 11.10.2017 o 23:30

   No tak jestli je ten starý pedofil u jídla osahával tak je pochopitelné, že raději utekli. On jako mentální kastrát bez vůle pouze opakuje to co jej naučili starší pedofilní bratři, taky satanisté v semináři.

   Odpověď
 54. Staněk
  https://www.youtube.com/watch?v=pCufsYvGTHA

  Odpověď
  • Doporučuji jeho video přednášku k problematice Industry 4.0
   https://www.youtube.com/watch?v=fdSpjxp30B4

   Odpověď
  • Mnoho slov o ničem

   Odpověď
   • Luboss,
    Pravda,niektorí naozaj píšu veľa vecí o ničom.nielen Stanek.

    Odpověď
   • Přestal jsem ho poslouchat asi před dvěma lety. Je to alarmista. Velmi důležitě mluví, mluví, mluví a člověk je pak z jeho podání informací rozčilen a padá na něj beznaděj. Jeho články a videa prostě ignoruji.

    Odpověď
    • Veľa dôležitej faktologie povie, ale ten alarmizmus bez reálnych riešení je … nepočúvateľný.

     Odpověď
     • Cico Ciciak 12.10.2017 o 13:31

      To sedí.
      V podstate sa nedotýka hlavných príčin problémov dnešného globálneho marazmu, vrátane Slovenska, ani nenavrhuje ich riešenia.

      Odpověď
     • Na jednej strane hovorí o obrovskej príjmovej polarizácii,o sústredení majetku v rukách pár jednotlivcov,na druhej hovorí o zdieľanej ekonomike,ktorá znamená,že ľudia(najmä mladá generácia) už netúži niečo vlastniť.Stačí,že si niečo požičajú,prenajmú viacerí jednotlivci,ktorí sa dohodnú cez sieť.Šikovne zamlčí fakt,že prenajatú vec tak či tak niekto vlastní.A kto je ten „nehmotný niekto“?Nebudú to náhodou zas tí vyvolení,ktorí identifikujú súčasný liberálny kapitalizmus ako príčinu všetkých problémov,s ktorými sa boríme?Ekonomika,ekológia,sociálne napätie…A samozrejme,že nám ponúknu riešenie v podobe nového socializmu,kde si budú všetci rovní.Len niektorí si budú rovnejší.
      Ďalší fakt,nad ktorým sa v jeho prednáškach pozastavujem,je riešenie neúnosnej situácie v doprave.Čím ďalej tým viac ľudí používa na cesty do práce automobily s jedným pasažierom čo vedie k dopravným kolapsom.Riešenie vidí v autonómnych autách,ktoré sa budú riadiť umelou inteligenciou,ktorá zvolí najoptimálnejšiu trasu a rýchlosť,aby sa predišlo tvorbe zápch.Ale ja si myslím,že ak sa nezníži počet automobilov,naopak bude rásť len „zlé“ autá so spaľovacím motorom a šoférom vymeníme za elektrické a autonómne(asi najlepšie značky Tesla) tak sa nič nevyrieši.A to že počet áut bude rásť je isté.Lebo veď pôžičky sú také lacné a ešte zavedieme aj štátne dotácie na elektromobily.Ale môžem sa mýliť vo svojom úsudku,som len bežný človek čo je zamestnaný.Nemám profesorský titul.
      Apropo dotácie na elektromobily.Všimli ste si ako ich schvaľujú aj najtvrdší zástancovia liberálneho kapitalizmu?A tým istým obhajcom tak strašne vadia vlaky zadarmo pre dôchodcov a študentov.To je už ako päsť na oko ten ich dvojaký meter.

      Odpověď
 55. Američania v Sýrii strácajú nervy.

  Ruské ministerstvo obrany pripúšťa, že mierová de-eskalačná dohoda v južnej časti Sýrskej arabskej republiky bude teraz zrušená po presune 600 ozbrojených militantov v prospech Washingtonu z Al-Tanf do de-eskalačnej zóny.
  Pozri si info o tejto udalosti tu: http://www.vodaksb.eu/diskuse/comment-page-6/#comment-77266
  Toto oznámil oficiálny zástupca ministerstva obrany Ruskej federácie Igor Konashenkov v stredu.

  Podľa prvého námestníka predsedu Výboru Rady pre obranu a bezpečnosť Ruskej Federácie Franza Klintseviča, veci Spojených štátov po prvýkrát na Strednom východe idú úplne ináč, ako Američania predpokladali, a preto začali strácať nervy …

  https://riafan.ru/985270-u-ssha-sdayut-nervy-klincevich-prokommentiroval-vozmozhnyi-sryv-mirnogo-soglasheniya-v-sirii

  Odpověď
  • Záverečná fáza bude horúca. Sýria navrhuje rozpustenie koalície USA ktorá v Sýrii bojuje so všetkým a proti všetkým, okrem Daesh:
   http://rusvesna.su/news/1507730092
   Len nech to dobre dopadne držme palce. Už to neni ďaleko. Rozhodne sa pravdepodobne už tento rok. Nech USA osvieti a nech odtiaľ konečne vycúvajú niekam do psej matere.

   Odpověď
  • PS:
   Začína byť už takmer isté, že demokratické ikony sveta menom Anglosasy zmenili v Sýrii taktiku. Začínajú po celej Sýrii rozmiestňovať ISIS, ktorí sú pripravení na tkzv. partizánsku vojnu v celej Sýrii. Robia to akýmkoľvek efektívnym a možným spôsobom. Z tohoto ale aj vyplýva, že sa logicky vôbec nechystajú opustiť Sýriu !!!!
   Tiež sa ukazujú ako pravdivé tie názory, že z hľadiska Kurdistánu a Kurdov/SDF dochádza k mohutnej „repasácii“ ISIS-bojovníkov do zostavy SDF. Je to priamy pokus o ovládnutie sýrskych ropných a plynových zdrojov.
   Držme Gosudarovi palce a želáme všetkým hodne zdravia !!

   Odpověď
  • Rozmáha sa krádež a vylúpenie konvojov s liekmi a pomocou …

   Ozbrojení militanti ISIS pochádzajúci z oblastí pod kontrolou amerických síl a pro-amerických povstalcov opäť zadržali a odcudzili dve konvoje liekov a potravín smerujúce k sýrskym osadám, uviedol dnes hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konashenkov.
   Takže tak.

   https://www.almasdarnews.com/article/us-backed-terrorists-steal-two-humanitarian-aid-convoys/

   Odpověď
   • enigmatic 11.10.2017 o 23:33

    Krade se zlato, památky, zdroje, území, léky, jídlo, děti a orgány. A pořád se to opakuje. Ještě to někoho uvádí v úžas?

    Odpověď
 56. Česko dostane v důsledku nízkých těžebních podmínek jen 0,7 procenta tržní ceny lithia, které se má těžit v severozápadních Čechách. Podle organizace Greenpeace jde o důsledek vládního nařízení schváleného v loňském roce.

  https://www.novinky.cz/ekonomika/451567-z-lithia-dostane-stat-jen-zlomek-trzni-ceny-tvrdi-greenpeace.html

  Odpověď
  • Mart’as 11.10.2017 o 15:07

   Pan docent to na Parlamentnich listech krasne objasnil
   http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Lumparna-Bude-to-drahe-rekl-docent-ke-kauze-lithium-A-predlozil-fakta-o-kterych-se-nemluvi-507506

   Zde je odkaz na podrobnou analyzu ke kauze lithium
   http://radimvalencik.pise.cz/5063-kunstekova-analyza-kauzy-lithium-nejlepsi.html

   Odpověď
   • Po přečtení toho Valenčíkova článku u Marťase se musí udělat zle snad každému. I to je asi důvod, proč při dnešním hlasování při rychlém předvolebním průzkumu na novinkách, kde do této chvíle hlasovalo téměř 54 tis. lidí, získala ČSSD jen 3,3% hlasů. Skutečnost pro ně možná nebude tak hrozná, ale tuším velké politické zemětřesení.

    Odpověď
    • Odkaz k tomu průzkumu z novinek.
     https://www.novinky.cz/domaci/451552-volby-by-vyhralo-ano-k-babisovi-utekla-petina-volicu-cssd.html

     Odpověď
  • Pod Cínovcem je cín,
   ale také niob, tantal , wolfram, rubidium a ve stejné finanční hodnotě i to lithium.
   Když nad tím tak dumám a v souvislosti s tou informací Pjakinem zmíněné – globální dělbě práce, globálním sjednocení práce a meziodvětvové bilanci a předem danou pozicí zemí, je pak toto dílo kolem hi-tech minerálů pod Cínovcem ryze GPácká brigáda zaměřená na vytěžení prostředků a provedení v Hi-tech oblastech degradačních procesů v imitačním kabaretu proti čloVěku.
   Takže GP potřebuje suroviny na provedení dopředu plánovaného očipování, okryptování všeho a všech k ovládání sfér a tím, že ohlásí: budeme to vyrábět u vás a vy si zasloužíte některá pracovní místa!
   Heuréka :)

   Odpověď
   • špatně… tzv. GP skupina nás bude pěkně držet pod krkem, a pokud se nebude dělat to co je požadováno, bude se tvrdě cálovat.
    Bože, kdy tahle debilita skončí. Defacto celé KSB vzniklo jen kvůli implantované debilitě jako proti jed.

    Odpověď
 57. Darček pre Putina od Kirgiského prezidenta:
  Jedinečná rasa:
  http://rusvesna.su/news/1507717487
  http://chovatelia.sk/psy_plemena.php?id_plemena=4&p=S

  Odpověď
  • pardon, Turkménskeho

   Odpověď
   • http://www.vodaksb.eu/diskuse/mimo-tema/comment-page-31/#comment-77272

    Odpověď
    • A ještě video. Pejsek je opravdu roztomilý:
     https://m.youtube.com/watch?time_continue=2&v=W5Osu4s9y-Q

     Odpověď
     • Je tam rozdíl, jak každý z nich pejska uchopili – turkménský prezident trochu drsněji, Putin s láskou.

      Odpověď
      • Cico Ciciak 11.10.2017 o 14:55

       Všimol som si to.
       Je to také silne pragmatické uchopenie bez ľútosti a súcitu, resp. prístup ako k neživej veci.
       Niektorí ľudia sa tak bohužiaľ správajú.

       Odpověď
       • Nevím, jak je to se psy, ale kočka prý takovým způsobem přenáší koťata. Tohle bylo štěně, možná, že se fenky chovají stejně a mláďata jsou na to zvyklá.
        Ale ten rozdíl přístupu byl charakteristický – jsme lidi a ne kočky nebo psi.

        Odpověď
        • Cico Ciciak 11.10.2017 o 16:40

         Ja netvrdím, že mu to ublížilo, ja som písal o niečom inom.

         Odpověď
        • Podle výrazu se štěně tváří šťastněji u Putina.

         Odpověď
       • Do očí bijící rozdíl vztahu k slabším: bezcitný Asiat jej uchopil jako méněcennou věc, Evropan laskavě a s pochopením. Tohle je o kultuře, nikoli jednotlivci.
        https://echo24.cz/a/wqbnk/orgie-krutosti-az-15-tisic-psu-a-kocek-zabiji-na-festivalu

        Odpověď
      • -to máš pravdu..turkmensky prezident ho vzal ako králika…..
       -pozrela som sa ,čo to je za rasu ten psik..a ved ten bude velkyýý oj
       ale pes obranár..netreba učit obrane

       Odpověď
       • Dobrý den,
        ¨tak se psi i kočky berou, je to úplně standartní, eliminují se tím možná
        poškození nohou, a podobně, je to pro mládata nejpřirozenější, tak je tahá máma,
        mimo jiné to vůbec nebolí, neví o tom.

        Odpověď
        • Bohužiaľ nemáš pravdu, mačky takto možno nosia mladé (neviem posúdiť), ale sučky určite nie. Som chovateľka, už 18 rokov, odchovala som toho dosť, aby som vedela povedať, že keď sučky prenášajú malé šteniatka, vezmú ich do papulky celé, cez bruško. Takto, ako to drží ten prezident, sučky naopak trestajú väčšie šteniatka ak sa začnú medzi sebou v zápale hry hrýzť a niektoré piští od bolesti. Tento úchop za kožu je trestom pre agresívnejšie šteniatko. Mala som raz dočinenia zo zahraničnou chovateľkou, ktorá si prišla vybraťku mne šteniatko na výstavy. Vytiahla ho do výšky presne takto ako ten prezident. Podvedome som jej hneď pleskla po ruke, až som sa sama divila čo som spravila. Hoci precestovala 2 tis. kilometrov, nedala som jej ho. Vytiahnutie za kožu takéhoto veľkého šteniatka veľmi bolí. Cico Ciciak má pravdu. Na druhej strane, alabaj je tvrdé plemeno, možno má vyšší prah bolesti – neviem.

         Odpověď
         • Omlouvám se,možná jsem to zjednodušil,zatřepání se štěnětem tímto způsobem je funkční trest, to uznávám. Feny to tak dělají, někteří chovatelé touto imitací vychovávají své psy, spíš jsem měl na mysli, že někdy zbytečně polidštujeme svoje mazlíčky, aniž bychom si uvědomovali, že oni lidské vlastnosti nemají, nebo ne v té míře,jakou si myslíme, že mají…

          Odpověď
          • Majú ich viac ako niektorí „ľudia“. Surové správanie k šteniatku hovorí o tom človeku veľa.

           Odpověď
           • Stačí sa pozrieť na video, ako mu hneď nato p. Putin dal božtek na hlavičku. To zase veľa hovorí o tom, aký je on človek.

            Odpověď
          • To je v poriadku, chcela som to len uviesť na pravú mieru :) A Atevi má pravdu, pes sa mi niekedy zdá, že má v sebe viac ľudskosti ako väčšina ľudí . Keby si s nimi žil tak dlho ako ja, bol by si prekvapený čo všetko dokážu vnímať a postrehnúť. Ale o tom by bola dlhá debata. Na tej fotke sa dá pekne vypozorovať, aký vzťah má človek k inému živému tvorovi. Prepáč, ak môj predošlý komentár vyznel „agresívne“ voči Tebe. Nič v zlom.

           Odpověď
     • Alabaj v dospělosti
      http://petstime.ru/sites/default/files/dog-alabay4.jpg

      Odpověď
      • Jestli bude chtít Putin pejska ukázat zase Merkelová – ta bude ráda ( milovnice psů ) :)

       Odpověď
       • http://i2.cdn.cnn.com/cnnnext/dam/assets/160112113934-merkel-putin-dog-1-exlarge-169.jpg a http://i2.cdn.cnn.com/cnnnext/dam/assets/160112114220-merkel-putin-dog-2-exlarge-169.jpg

        Odpověď
      • Volá sa Верный – Verný, Spoľahlivý, čo je veľmi dobrý signál z Turkmenie

       Odpověď
   • Divím se, že Putin nedostal achaltekinského koně, patří k nejkrásnějším
    http://mtdata.ru/u16/photoBB09/20188373001-0/original.jpeg

    Řeknu vám perličku. Asi už víte, že v tradicí muslimských národů je dávat za nevěstu výkupné – kalym. Jeho velikost se odvíjí od věku, vzdělanosti, postavení rodiny a krásy nevěsty. Ve mnohých zemích je to nezákonné, nicméně tento zákon se vesele porušuje.
    Turkmenbaši (prezident Turkmenie) vymyslel státní „kalym“. Každý cizinec, který si chce vzít Turkmenku, musí do pokladny Turkmenské pojišťovny vložit $50 tis. a tyto peníze se stávají pojistkou na případ rozvodu a zajištění dětí z manželství.
    „My svoje dívky neprovdáme jen tak za někoho. Naše dívky, jsou vedle naších koní jedny z nejkrásnějších na světě“,- říká Turkmenbaši.
    Jeden můj známý Brit, při svém pracovním pobytu v Turkmenií, se seznámil se starou pannou kolem padesátky, původem Ruskou. Dvojka se rozhodla oženit, ale bohužel, povinnost platit padesátitisícový „kalym“ tykala se i této „dívky“. :)
    Proto se rozhodli obejít zákon tak, že nevěsta odjela na pozvání do Británie, tam se provdala za svého milého, a tam si také vyřídila trvalý pobyt. Ale domů se už vrátit nemůže, protože zpátky jí nepustí, dokud ženich neuhradí příslušnou částku. Mimochodem, v Turkménií má svojí rodinu.
    Zřejmě, tak se zachovalo více dívek. A tak, určitě, „na přání pracujících, v roce 2015 v Turkménií vůbec zakázali sňatky s cizinci.
    http://www.erkin.net/internet/kalym.html

    Odpověď
    • http://www.turkmenstudents.com/%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86/

     Odpověď
     • Co píšou? :)

      Odpověď
      • že jím chutná čaj.

       Odpověď
      • JanaK-neviem,čo píšu :)
       ale prišla mi fotka príhodná k príbehu, čo napísal Taurus
       ako si cenia Turkmeni svoje ženy , že aj kon sa im pokloní :) ale samozrejme..muž vedie kona…
       ale zas pekne oobliekane su tam ženy , aj tie čelenky atd…
       -a ak je to naozaj článok o tom,že im chutí čaj..tak už viem..prečo sa ta stará panna vydala za Brita .)

       Odpověď
    • Taure, načo by bol Putinovi kôň? Tátoša už má.
     https://qph.ec.quoracdn.net/main-qimg-bed1d7db38896608fbd8873b46afd648-c

     Odpověď
     • To je „kůň“ pro služební cesty do ciziny. :)

      Odpověď
    • tento kon sa mi teda moc nepaci
     ale to uz je vkus kazdeho sudruha , vsakze
     ale ten pes je krasny

     Odpověď
  • Ten KIrgyz toho pejska drží jak dobytek. to je hrozné.

   Odpověď
  • Drží ho ako ..j,bez kúska citu.Na porovnanie Putin,to je sto a jedno.Pokiaľ viem,tak pre psa je najväčší trest,keď ho vyťahá za kožu na krku.

   Odpověď
   • jedna vec je tahanie v dospelosti , to je trest , ale aj fena nosi takto stence

    Odpověď
 58. No povedzte sami, smutné alebo smiešne ??
  https://southfront.org/photos-of-state-of-art-ukrainian-armoured-vehicle-appeared-online/

  Odpověď
  • nachvíľu mi napadla ta plechová rúra co v nej lietala Majka z Gurunu

   Odpověď
  • pripomenulo mi to fotky, ktore sem daval JS
   -myslim,ze boli zo Syrie „obrnene“ auta IGIL…
   -pripominalo to auta z filmu šilený Max…

   Odpověď
   • Fotka obrněnce s nápisem Mad Max byla z Filipín a pokud jsem to správně pochopil, šlo o „lovce“ IS.
    http://ftr.wot-news.com/2017/06/12/meanwhile-on-philippines/

    Odpověď
  • BVP Okurka nebo BVP Lejno ?

   Odpověď
  • Ty sváry na prvním hrbolu popraskají.

   Odpověď
  • podla mna je predok spraveny z miesacky …

   Odpověď
  • Este jeden bojovy artefakt z ukrajiny. Vyzera to na vozidlo prieskumakov:
   http://rusvesna.su/news/1507743337

   Odpověď
 59. Asi 600 ozbrojených bojovníkov na vozidlách opustilo „šedú“ zónu Al-Tanf, kontrolovanú Spojených štátov potom, ako demokraticky „zhrábli“ automobilové zásielky humanitárnu pomoc liekov a potravín určenú pre ženy a deti tamojšieho utečeneckého tábora „Rukban“ (tam sú spústy a spústy žien a detí, utekajúcich z Raqqa a Deir-EzZeir pred teroristami ISIS).
  Za veselého vrčania motorov v džípoch Toyota (to sú kultové vozidlá ISIS) sa títo ozbrojenci aj s humanitárnou kolónou, pôvodne určenou pre tie ženy a deti, pripojili na západe do de-eskalačnej zóny ku skupinkám bojovníkov Dzhebhat en-Nusrat, kde bojovníkom Dzhebhat en-Nusrat nadšene odovzdali družobné pozdravy anglosaských demokratických vojenských/CIA inštruktorov zo základne Al-Tanf – v podobe medicínskeho materiálu a potravín, a iné.
  Takže tak.
  https://riafan.ru/985173-siriya-okolo-600-boevikov-2-3-oktyabrya-vyekhali-v-zonu-deeskalacii

  Odpověď
  • Tak toto je velice slušný záhul … že tento svet neni normálny a pri zmysloch už vieme ale občas veci aj tak prekvapia. Inak, včera bolo info o základni Al-Tanf v tom zmysle že tam Daesh pripravuje smertniky. Takže aj tak …
   Aj tu je dobré info: http://rusvesna.su/news/1507272628

   Odpověď
  • A ešte k tomu dodám perličku: jednoduchá otázka MO RF zatiaľ bez odpovede:
   Ako je možné, že 300 členná skupina teroristov Daesh na pickupoch prešla cez oblasť kontrolovanú USA pri jej vojenskej základni Et-Tanf, ktorá sa následne pokúsila blokovať hlavnú trasu Damask – Deir ez Zor ktorá je dôležitou zásobovacou trasou sýrskych SAA.
   http://rusvesna.su/news/1507713499
   :)

   Odpověď
 60. Gordon Duff k Las Vegas:
  … střelec byl pravděpodobně FBI informátor a pravděpodobně vůbec nestřílel.
  … Google se chová jako komplic
  https://www.veteranstoday.com/2017/10/10/the-war-on-google-terrorism-las-vegas-nothing-google-allows-is-true/

  Odpověď
  • … a zachvíľu z toho bude skutočná „ruská stopa“ vedúca až k Putinovi !!!

   Odpověď
  • Slovami „sme (USA) na správnej ceste“, odpovedal D. Trump Senátorovi B. Corkerovi, na senátorovu poznámku, že súčasná politika americkej administratívy vedie k začiatku „tretej svetovej vojny“.

   https://riafan.ru/985078-my-na-vernom-puti-tramp-o-vozmozhnosti-nachala-tretei-mirovoi-voiny

   Odpověď
  • balistické poznámky
   -psané rukou- Stephen Paddocka

   http://negaam.news/images/2017/10/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%BE%D8%AF%D8%A7%DA%A9_%D9%87%D8%A7-300×210.jpg

   Odpověď
   • 11.10.2017 – 11.52
    https://janica9.wordpress.com/2017/10/03/jaky-je-rozdil-mezi-teroristou-a-silenym-strelcem/#comments

    Odpověď

Napsat komentář

*
*

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>