KSB a DVTR

Podepisování příspěvků: anonymní příspěvky nebo ty, které v poli jména/přezdívky budou mít titulek nebo jiný text, mohou být smazány. Příspěvky s nakopírovaným delším obsahem, který je dostupný na jiném místě, mohou být také smazány – v takovém případě uvádět pouze odkaz, případně pár vět, nikoliv celý text systémem copy&paste. První komentář nového uživatele se zobrazí až po schválení, další již hned.

 Obnoviť

 1. Co se týká tady tohoto:

  > Čo sa týka dezinformácií obsiahnutých v Koráne, tak súčasný Korán ich takisto obsahuje.
  > Ide napr. o strašenie Bohom a peklom

  uměl by někdo zdůvodnit, že jsou to dezinformace? Řeč je předpokládám o informacích o soudném dni a následném dění v bibli a koránu.

  Odpověď
  • Myslím, že jádro odpovědi můžeme najít v těchto súrách:

   Súra 36 (Já Sín – což je prohlášení, o němž korán tvrdí, že význam toho výroku zná pouze Bůh) a sice následující odstavce: 36:62 – 36:65 – https://www.koranoislamu.cz/sura/36/page/4/

   a
   Súra 75 (Kjáma – Zmrtvýchvstání) a sice odstavce 75:5 – 75:15)

   Ve srovnání s Janovou Apokalypsou a jednotlivými evangelii příliš velký rozdíl nevidím. Snad jen to, že v bibli je to ve 3. osobě, zde ve 2. osobě, tak se to může brát jako vyhrožování.

   Pokud uznáme bibli, že je to dezinformace, pak to asi bude platit i o koránu a obráceně.

   Nejsem žádný badatel v těchto oblastech, pouze mě to taky zajímalo. Takže pouze cituju a závěr je na každém.

   Odpověď
   • Ještě připojuju odkaz na súru 75:
    https://www.koranoislamu.cz/sura/75/

    Odpověď
    • mohu se prosím zeptat kdo tam mluví za to „my“?

     Odpověď
     • To je něco jako „My, ten a ten král, vyhlašujeme, že …“

      Odpověď
      • velmi děkuji. A to je nepřesnost překladu, nebo v té době byl takový formát sdělení odpovídající kontextu?

       Odpověď
       • Z textu vyplývá, že ve formě „my“ mluví k Mohamedovi Stvořitel (přes archanděla Gabriela).

        Odpověď
        • díky. Já vím že parazituju, ale zatím jsem nedozrál k prostudování. No abych pravdu řekl, i tyto dvě súry jsou odpovědí na mnohé otázky.

         Odpověď
   • To není jádro odpovědi, jen odkaz na to, co se tam uvádí. Vzpomenul jsem tu otázku z toho důvodu, abych se pokusil nasměrovat pozornost těch, co mají jistotu že je to dezinformace, na tuto otázku z metodologického pohledu, tj. popřemýšlet o tom, zda je to skutečně znalost nebo jen například setrvačnost myšlení, kulturní stereotyp. A pokud je to znalost, z čeho pramení. Totiž, jedná se o popis událostí po konci tohoto vesmíru, nikoliv po smrti člověka, jak se většina lidí mylně domnívá, a moc si nedovedu představit, odkud by měly znalosti o tom, co se bude dít po zániku vesmíru, pramenit.

    Odpověď
    • Naozaj je to ale obdobne ako zjavenie Jana. Islam aj krestanstvo su linearneho charakteru, kym budhizmus a hinduizmus su skor cyklicke.

     Odpověď
     • Tie vierouky v opise týchto udalostí ani nemusia byť v rozpore. Kresťanstvo a Islam môže byť zamerané na opis časti cyklu, zvyšok môže byť skreslenie celkovým štýlom opisu.

      Odpověď
      • Iste, obe strany su jednej mince. A kazda je vhodna pre urcite kulturne nastavenie a temperament

       Odpověď
       • Nejsou to dvě strany jedné mince a není to nijak slučitelné.

        Odpověď
        • Z pohľadu štandardného výkladu Biblie a Koránu to iste zlučiteľné nie je (každý kresťan a moslim túto myšlienku zavrhne), no bolo by trúfalé hovoriť so skalopevnou istotou, čo Boh môže a čo určite neurobí po súdnom dni, resp. konci hmotného Vesmíru, pretože o týchto svojich plánoch nehovorí ani v Biblii, ani v Koráne (tak na základe čoho to kresťan alebo moslim môže popierať?).
         Môžeme sa len dohadovať, čo Boh reálne urobí po skončení životnej púte tohto Vesmíru.

         Odpověď
         • O dění po soudném dni v koránu a bibli není informováno? O tom se tam právě informuje velmi jednoznačně.
          Z mého pohledu to není nijak slučitelné bez znásilnění smyslu textu, viz jen např. první větu: Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.

          Pokud by před tím něco bylo ve smyslu „dříve“, tak už to není počátek. Tím „na počátku“ je myšleno, že vznikl i čas, předtím čas neexistoval, takže nemohl být ani žádný cyklus.

          Odpověď
          • Máš pravdu, nenapísal som to presne: Hovorí, o živote po…, ale z môjho pohľadu príliš všeobecne, a dosť vecí mi tam nesedí.

           Príde mi to ako hrozné plýtvanie časom, nechať človeka prežiť svoj krátky život, počas ktorého sa moc nestihne naučiť (ak nie je Ježišom alebo iným prorokom), potom ho nechať tisícky rokov „spať“, až do súdneho dňa, a až potom následne rozhodovať či dostane (možno večnú) superodmenu alebo supertrest (Navyše, asi nikto nepredpokladá, že Boh stvorí nové telo po vzkriesení každému z materiálu Zeme: toľko materiálu Zem nemá, preto ho recykluje). Ešte by som to vedel stráviť, ak by sa týmito udalosťami mysleli ďalšie životy na spôsob toho, čo sa opisuje pri reinkarnácii: t.j. že raj je len lepší ďalší (dočasný) život, kde sa duša ďalej rozvíja, a peklo je len ďalší horší (dočasný) život, kde duša prichádza k rozumu a učí sa súcitiť. S tým, že aj z „pekla“ môže cesta viesť do „neba“. Nie je nutné, aby ďalší život prebiehal na Zemi, hoci bolo by to asi efektívnejšie, a lepšie využitý čas.

           Ak by som Písma vnímal doslovne, zrejme by som vo všetkom s tebou súhlasil, lebo by som dospel k rovnakej logike vnímania daného textu.
           Ale Písma vnímam skôr tak, ako je to opísané v Mŕtvej vode 1.zväzku, 6. a poslednej kapitole, že aj keď Rusi bola Biblia vnútená zvonku, no ona si Bibliu vykladala po svojom, podľa potrieb života, tak ako to úprimne cítili pred svojim svedomím (spoliehajúc sa na Božiu milosť a spravodlivosť). Čo Západ nevedel pochopiť a hovoril o nich nie ako o kresťanoch ale Moskovitoch.

           Hebrejské a arabské písmo sú v mnohom ako sestry, nielen výslovnosťou spoluhlások (alef/alif a iné…) ale aj systémom písma. Hebrejčina má 22 spoluhlások, arabčina o čosi viac. V reči sa používajú aj samohlásky, ale písmo samohlásky nepozná. Tento jav priamo nahráva vykladačom textov, lebo umožňuje dvojaký výklad – jeden pre dav, a iný pre úzky kruh, pričom všetko na základe jedného a toho istého kanonického textu. Už toto mi smrdí židovskou prefíkanosťou.

           Preto mám obavu brať semitské Písma ako nejaký etalón, a robiť z neho filozofické konštrukcie. Jednak ten text bol určený pre ľudí vo veľmi vzdialenej a zaostalej dobe, tak aby ho boli schopní pochopiť, preto čakať v ňom dokonalosť výkladu v prvej zmyslovej rovine by bolo asi márne. Navyše súčasné jazyky do ktorých je to prekladané, nepoznajú mnohé gramatické tvary a časy, ktoré boli vtedy používané a bežné, čo skresľuje význam.

           Čo sa týka slov „Na počiatku“, je to trochu zložitejšie:
           - buď je čas jeden, a to ten materiálny (odvodený od miery), ale potom by to znamenalo, že pred počiatkom (aj keď nebol čas) Boh predsa len existoval (neexistencia času neznamená neexistenciu Boha), ale bol v stave absolútnej nečinnosti a teda aj bezvedomia. Čo alebo kto ho z tohto bezvedomia prebralo je otázka. Ale pripadá mi nezmyselná predstava, aby Boh existoval (počas nezmernej bezčasovej doby) v bezvedomí, a potom naraz prišiel okamih, keď jeho vedomie ožilo a začalo konať.
           Ďalej sa podľa písem predpokladá koniec Vesmíru (alebo minimálne nám známeho sveta) ale nie koniec života ani upadnutie Boha opäť do bezvedomia. Čiže máme tu fyzický začiatok, ale žiadny koniec.

           - potom je tu možnosť, že sú tu dve sústavy času. Jedna sa týka materiálneho Vesmíru, kde s Vesmírom vzniká aj časopriestor, a so zánikom Vesmíru tento časopriestor zanikne. Pochopiteľne, vo Vesmíre sa všetko riadi MIM princípom, a všetko ostatné je odvodené.
           Druhý čas sa týka nie materiálneho, ale čisto Božieho sveta. Totiž čas sa prejavuje ako zmena, žiadna zmena nie je možná bez času (ani vonkajšia, ani vnútorná-myšlienková). Ak existuje jeden čas u Boha a iný čas v materiálnom svete, potom Boh nie je nijako spútaný matériou, ktorú tvorí, ani časom prebiehajúcim v matérii. Ale môže sa na všetko materiálne dívať úplne nezávisle, dokonca môže minulosť aj budúcnosť vidieť ako statický celistvý obraz, nielen ako proces. T.j. môže konať (zmeny vo svojom vnútornom svete) nezávisle od toho, čo tvorí v matérii, a čo v matérii prebieha. Znamenalo by to aj to, že Božia myseľ by mohla byť aktívna, ak by Vesmír ešte vôbec neexistoval. Čo mi pripadá zmysluplnejšie, než prvá možnosť (Boh v bezvedomí).

           Ak sa pozrieme na štruktúru vesmíru, tak všade (v makrosvete i mikrosvete) vidíme cyklické pohyby, všetky telesá majú prevažne sférický tvar (trojrozmerné vyjadrenie kruhu), a pohybujú sa po kruhových až eliptických dráhach (cyklických), alebo špirálovitých (kruhový pohyb po pozdĺžnej osi, resp. inej kruhovej dráhe s väčším polomerom). Aj spojením koncov priamky, ktorá má začiatok a koniec, dostávame kruh.
           Skrátka, nedáva mi zmysel, aby Boh existoval a mal niekedy etapu, keď netvoril (pred počiatkom), keď celé jeho materiálne tvorenie je o cyklických pohyboch. Myslím si, že musel byť vždy, a vždy musel tvoriť. A ak je reč o nejakom počiatku, tak nanajvýš o počiatku nejakého cyklu, etapy. Takto to vnútorne cítim a chápem. Ale je to iba môj osobný názor.

           Odpověď
           • Múdro hovoríš.

            Odpověď
           • To jsou vše úvahy, které můžou plynout jen z nesprávného chápání důvodu existence. Jelikož tento fyzický svět jednou skončí a zmizí, nemůže být cílem dosažení něčeho zde v tomto světě, ten je třeba vnímat spíše jako kulisy. Cílem tedy můžou být jedině zkušenosti a rozhodnutí, skutky. Z toho důvodu nemají obraty jako „plýtvání“ (časem, materiálem) smysl.
            V koránu se tento svět charakterizuje jako „blízký“ a „dočasný“, a budoucí život se označuje jako „oddálený“, „finální“ a „skutečný“.
            A pokud odpovídá skutečnosti sdělení z koránu, že Satan „zasedl na přímé cestě a přichází k lidem zleva, zprava, zepředu i zezadu“ (tj. člověk je obklopen lží – „moudrostí tohoto světa“ – ze všech stran), tak je i celkem pravděpodobné, že smysl existence chápeme mylně.

            Pointa je, že při nesprávném chápání smyslu a povahy existence lze snadno dojít k mylným závěrům, které ale budou vypadat logicky a správně.
            Například. Neříkám že to tak je, jen pro ilustraci, že smysl můžou dávat i jiné pohledy na realitu. Tato realita může být například součástí procesu evoluce / sebepoznávání Boha. (V koránu se říká na více místech v různých obdobách následující: „On je ten, kdo stvořil nebe a zemi, aby vyzkoušel, kdo z vás bude lepší ve skutcích.“)
            Až tento proces doběhne, tak Bůh může zhodnotit výsledky („soudný den“). Pointa je, že tato realita může být součástí nějakého objemnějšího procesu, který je ale zcela mimo naše horizonty, takže nemá smysl se ani pokoušet uvažovat o jeho povaze a smyslu.

            Odpověď
            • Oracle 911 20.4.2019 o 12:22

             Iste Hox, táto realita zas skončí, ale tvrdiť, že to bude dôsledkom nejakej udalosti na tejto planéte smrdí tým istým egocentrizmom, ktorý rinie z technológie vyvoleného národa.

             A sám si priznal, že aj Korán obsahuje manipulácie (síce menej ale predsa) a čo ak informácia o takomto konci je práve jedným z nich t.j. GP tam prepašoval informácie, ktoré sa dajú interpretovať, ako informácie zo zjavenia Jána o Apokalypse resp. sú moslimskou obdobou kresťanskej eschatológie.

            • Oracle 911 20.4.2019 o 12:33

             Ospravedlňujem sa ak to vyznelo tak, že ty zastávaš mnou kritizovaný názor.

            • Nic podobného ve smyslu, že by to mělo být v důsledku nějaké události na této planetě jsem ani nenaznačil, nechápu o čem mluvíš.

             Arabové říkají, že styl koránu se ještě nikomu nepodařilo napodobit a že je nenapodobitelný a podvrh by se poznal. Je to možné, protože známe jiný případ nenapodobitelného textu, a to sice tvorbu Puškina. V úvahu tak připadají deformace na úrovni záměny významu nebo záměny na úrovni jednotlivých slov, jako například těch 72 údajných panen. Nicméně, to sdělení o budoucí realitě a dočasnosti této reality je bez přehánění „půlka textu“ koránu, hlavní sdělení. Říkat že je to deformace tam vložená, je asi něco podobného jako říct, že postava Ježíše v Bibli je pozdější deformace a vůbec tam nepatří.

            • Hox,
             ja predsa tiež hovorím, že zmyslom existencie je poznanie a skúsenosti, čo je forma poznávania Boha cez jeho tvorenie. Všetko materiálne je len prostriedkom, nie cieľom.
             Tým plítvaním (času) som mal na mysli nízku efektivitu takéhoto procesu voči modelu reinkarnácie (hoci vylúčiť túto možnosť samozrejme nemôžem).
             S predstavou blízkeho (terajšieho) a budúceho života vo všeobecnosti súhlasím. Smrťou sa život nekončí. Len mám inú predstavu o detailoch toho, akým spôsobom má byť realizovaný ten budúci život. T.j. všeobecná predstava blízkeho a vzdialeného života bez bližšej špecifikácie sedí aj na biblický koncept, aj na východný. Líši sa už len v bližších detailoch a opise.

             Ak tento fyzický svet raz zmizne, načo nám budú fyzické telá? Alebo nové telá a nový svet nebudú materiálne, z MIM? (Doteraz to vnímam tak, že Objektívna realita = Boh + stvorený Vesmír. T.j. že všetko Bohom stvorené je materiálne (hrubo alebo jemnohmotné). A žiadny stvorený zdieľaný svet nemôže (snáď?) byť nemateriálny. Napriek tomu, že Boh môže mať aj svoj svet, nezdieľaný so všetkými, tak ako aj my máme svoj myšlienkový svet. Z môjho pohľadu som vždy chápal matériu, ako abstraktný pojem na oddelenie Bohom stvoreného sveta, od Božieho vnútorného sveta. Lebo okrem tejto oddeľovacej funkcie v nej nevidím žiadny význam. Všetko sa dá vyjadriť aj bez nej, len pomocou informácie a miery. Matéria je čisto abstraktná kategória)

             Je jasné, že sú aj veci, ktoré sú zatiaľ mimo naše chápanie. Napriek tomu si myslím, že je našou povinnosťou snažiť sa pochopiť všetko, čo je nášmu rozumu dostupné, lebo v opačnom prípade je to cesta ako sadnúť „satanovi na lep“.

             Inak aj v prípade Božieho kráľovstva na Zemi. Tam nie je cieľom samotné vytvorenie takéhoto materiálneho sveta, ale kolektívna skúsenosť z budovania a fungovania takejto spoločenskej organizácie (t.j. ako prostriedok k poznaniu).

            • Oracle 911 20.4.2019 o 14:20

             @Hox
             Viem, a preto som sa ospravedlnil.

             Ale taká interpretácia je v záujme GP lebo to brnká na strunu ega…

            • Písma informují, že budoucí život bude také fyzická realita, jen obnovená do původního stavu, tj. bez zla, smrti a utrpení.

             @Oracle
             Proč by to mělo být v zájmu GP? Spíš naopak, ne?

            • Oracle 911 21.4.2019 o 8:48

             @Hox
             Vyhovuje lebo z jednej strany išlo o konvergenciu a z druhej strany bola to technológia vyvoleného národa t.j. uľahčuje to podchytiť stádo aj nových národov v Európe a aj nainštalovať staré elity ako nové v rámci „rovný a rovnejší“.

            • @Oracle

             Nechápu o čem mluvíš a čeho se týká to, cos napsal.

             Ještě jednou, z mojí strany byla řeč o tom, že tento svět jednou skončí a bude následovat budoucí život. Jakým způsobem to „brnká na strunu ega“ a komu, a jakým způsobem je to „v zájmu GP“?

            • Oracle 911 21.4.2019 o 10:33

             @Hox

             Nechápeš lebo vychádzaš zo svojej morálky a rozlíšenia, ktoré sú životu adekvátne, ale ja vychádzam z toho, že nie každý má takú morálku ako ja či ty.

             A ešte raz to vysvetlím:
             Tie texty z koránu, ktoré si citoval sa dajú vyložiť tak, ako sa dá vyložiť Zjavenie od Jána t.j. nejaká udalosť hocijakého charakteru na tejto planéte postaví celý vesmír hore nohami.
             Samozrejme takáto interpretácia nielen brnká na struny ega a u davu, ktorá má nízku morálku a rozlíšenie vyvolá pocit výnimočnosti a pýchy ale aj uľahčuje to podchytiť stádo aj nových národov v Európe a aj nainštalovať staré elity ako nové v rámci „rovný a rovnejší“.
             Treba si uvedomiť jednu vec, etnogenéza a masová konverzia k novému náboženstvu je proces a zbytky toho starého pretrvajú t.j. pretláčať takúto interpretáciu zo strany GP má zmysel.
             To, že pre nás nedáva zmysel je vec iná…

            • Nemůžu souhlasit, pokud se podíváš na dnešní realitu, tak GP se naopak maximálně snaží, aby se lidé starali o pozemské, přízemní záležitosti (materialismus, konzumerismus, obscénní kultura, kultivace degradačních „potřeb“ a tak dále).

            • Oracle 911 21.4.2019 o 14:28

             @Hox
             Áno momentálne, ale trend v spoločnosti sa môže zmeniť…

    • Děkuju Zdislavě za upozornění na tu súru 36 a 75. Taky mě překvapilo, jak podobné je to starozákonnímu Danielovu (kap. 7) proroctví o příchodu Syna člověka v oblaku, soudu a věčném království lidu Nejvyššího i novozákonním popisům zmrtvýchvstání, posledního soudu, pekelných muk a nového Jeruzaléma v Zjevení sv. Jana a Pavlových epištolách.

     Zatroubí pozoun a všichni mrtví vstanou, jejich těla budou obnovena k soudu Nejvyššího a jeho svatých, přičemž část zmrtvýchvstalých bude uvržena do pekla, případně do ohnivého jezera druhé smrti, zatímco druhá část bude žít ve věčném království, novém Jeruzalémě, kde si bude užívat s manželkami a jíst ovoce, co hrdlo ráčí.

     Zkusím definovat, proč si myslím, že všechna tato líčení jsou dezinformací vloženou do svatých písem. Souhlasím s Hoxem, že všechna tato líčení posledního soudu mohou mít smysl jenom tehdy, pokud popisují konec tohoto hmotného vesmíru.

     Základní problém vidím v tom, že ať se tváří duchovně, jak chtějí, všechna tato líčení předpokládají, že po onom posledním soudu – konci hmotného vesmíru, bude vyvolená část lidí ve svých hmotných tělech užívat tělesné požitky, zatímco zatracená část lidí bude ve svých hmotných tělech trpět za své hříchy. Pavel se to snaží vysvětlit tím, že půjde o oslavená těla, která nebudou podobná těm obvyklým hrubohmotným, ale i jemnohmotná těla jsou hmotnými těly. Čili předpokládají věčný „život“ oslavených nebo zatracených hmotných těl po konci hmotného vesmíru, což je absurdní, i když člověk přemýšlí v MEČP. V MIM je to úplný nesmysl, protože informace (duch) a matérie jsou neoodělitelné, každá matérie je utvářena informací podle míry a každá informace vyžaduje materiálního nositele, takže hmotný vesmír může zaniknout jedině splynutím všech jsoucen v původní jednotě, jak to na rozdíl od kulturního stereotypu peklo/ráj předpokládají kulturní stereotypy reinkarnačních systémů – védy, budhismus, a v křesťanství ještě Origenes.

     Druhý základní problém je, že ačkoliv celý tento židovsko-křesťansko-koránický kulturní stereotyp posledního soudu, ráje a pekla předpokládá, že je maximálně spravedlivý, tak je ve své nejhlubší podstatě extrémně nespravedlivý, protože celou škálu lidských osudů a cest rozděluje jako seknutím meče na jediné dva stavy: zlý – hodný, hříšný – svatý, do pekla – do ráje. Reinkarnační systém opakovaných životů až do definitivního odčinění karmy je naproti tomu naprosto spravedlivý, ačkoliv může být v reálu zneužit stejně.

     Třetí problém je ten, že zde evidentně i korán, a to mě rozesmutnilo ze všeho nejvíc, stejně jako starý a nový zákon, nenechává onen poslední soud na Bohu, ale již v tomto světě rozděluje lidi na vyvolené, kteří věří v příslušného boha, a ty ostatní nevěřící, kteří jsou předem odsouzeni do pekla. Základní semínko GP k organizaci náboženských válek a k ovládání davů. Výklad obou súr ve smyslu „věřit HNR“ podle svého svědomí je podle mne velmi obtížný, i když samozřejmě možný, předpokládám, že súfiové by to dokázali.

     Čtvrtý problém je ten, že motivace, která se snaží přesvědčit lidi, aby žili svatě v odříkání, pod slibem, že se jim všech světských potěšení dostane až v ráji, je naprosto pokrytecká a neúčinná, protože světská potěšení v této motivaci zůstávají cílem života. O kolik přesvědčivější jsou východní učení vycházející z poznání, že lidské touhy a žádosti nejsou konečným cílem, ale naopak zdrojem veškerého utrpení. Poznání, ke kterému v průběhu života dospěje každý rozumný člověk.

     Odpověď
     • Tady ani nevím kde začít. To co popisuješ nemá téměř nic společného s tím, o čem se v písmech informuje. Informaci o tom, že v ráji bude vždy dostatek lze sice chápat i tak, že se tam bude „žrát a souložit“, ale nevypovídá takové chápání spíš o pisateli, než o ráji? V koránu se informuje, že v ráji „Bůh vyjme ze srdcí lidí veškerou zlobu“, z čehož vyplývá že tam bude panovat Láska (ve smyslu, v jakém je o ní psáno v Základech sociologie 4). Také se v písmu informuje, že v ráji Bůh každého dá dohromady s jeho protějškem. Co se má na mysli, když se řekne zde v této realitě, že někoho (nějaký pár) dal dohromady Bůh, popřípadě že je svedl dohromady Bůh? Že k sobě patří, že se našli. Proč by to v ráji mělo být jinak?

      Odpověď
      • A tych 72 panien?

       Odpověď
       • To budú tie staré, zlé špaty, ktoré sa dožili staroby ako panny, a aj zomreli ako panny, lebo ich žiaden muž nechcel. :)

        Odpověď
       • Někde jsem četl, že je to zkreslení dané špatnou interpretací slov bez samohlásek, že v dané pasáži vůbec není řeč o ženách nebo pannách.

        Odpověď
        • Ja neviem. Na jednej strane hovoris, ze Biblia je skomolena a dezinterpretovana, ale koran nie. Tu hovoris, ze vlastne ano, lebo nespravne pochopenie. Ale mam pocit, ze mnoho moslimov tomu veri, takze su na tom rovnako ako katolici. A to nie som katolicka.

         Odpověď
         • Řeč byla vždy o tom, že korán je nejméně zkreslený, nikoliv že vůbec. To, že tomu muslimové věří, je otázka k nim, ne ke mě.

          Odpověď
         • Janka, myslim, ze Rajka Ti odpovedela celkem dobre.
          Beres to moc vazne. Bible i Koran jsou knihy, jenom knihy. Ty byly sice napsany s dobrym umyslem zachytt nejdulezitejsi okamziky nasi civilizace, ale casem se prepisovaly, aby vyhovovaly tem, co vladli. Takze bible, je starsi, je vic pozmenena, nez Koran. Navic v dobe, kdy byly psane, byl jiny jazyk, jine mysleni lidi. Nemuzeme to brat podle toho, co je dnes.

          Odpověď
 2. Uměl by někdo napsat, co vše je na následujícím příspěvku špatně?

  „To opravdu ještě věříte v demokracii a svobodné volby? Po těch spoustě voleb, které dopadly vždy v neprospěch většiny ještě věříte? Žádná demokracie a svobodné volby neexistují. Je to jen prostředek k zotročení bučící většiny.“

  Odpověď
  • Bere naději, víru v budoucnost, podprahově doporučuje laxnost, podporuje strach a beznaděj.

   Odpověď
   • A vzhledem k tomu, že jsem rozhovor na PL četla celý v kontextu, tak navíc doporučuje anarchii a cestu revoluce.

    Odpověď
  • Oracle 911 12.4.2019 o 16:31

   Myslím si, že takýto komentár sa tu objavil…

   Odpověď
   • Oracle 911 12.4.2019 o 18:29

    Dal by niekto na to vlákno odkaz?

    Odpověď
    • http://www.vodaksb.eu/diskuse/comment-page-30/#comment-218048

     a omlouvám se, nebyl to ten předvolební trol co jsem myslel.

     Odpověď
     • Oracle 911 12.4.2019 o 19:54

      No, sekol si sa v maličkosti, čo už?!
      Inak vďaka.

      Odpověď
  • Někdo jistě ano :-)

   Odpověď
   • ale když nebudu slovíčkařit, tak za mě jen některé:
    - gramatika
    - posouvá otázku pochopení systému do roviny věříte/nevěříte namísto znáte/neznáte
    - nenabízí alternativu
    - načasováním přispěl k nižší volební účasti
    těžko ovšem říci že to je špatně, ten kdo to psal to napsal s ohledem na „své“ cíle správně. Jestli si pamatuji dobře byl to ten předvolební trol jehož jméno jsem zapomněl hned jak po volbách zmizel když ho přestali platit, ten co dostal pochvalu na hlavním vlákně.

    Odpověď
  • Se vším co bylo uvedeno víceméně souhlas, to tam je. Kromě toho je ten příspěvek z mého pohledu veřejným doznáním: „nechápu podstatu KSB“, protože pisatel nechápe povahu konceptuální moci, plnou funkci řízení a tak dále. Také, konceptuálně zdatný člověk by se tímto způsobem nikdy nevyjadřoval, je velmi těžko představitelné že by se v podobném tónu vyjádřil například Zaznobin, Jefimov nebo třeba někdo odsud, jardob, Taurus.

   Také tam vidím ilustraci principu, že pochopení KSB je mravně podmíněné.

   Odpověď
   • je to jeden z druhu idiotismu, Odevzdanost, pocit ze nic nema cenu a kazde usili je zbytecne

    Odpověď
 3. Pjakin občas tiež používa to rozdelenie globalistov podľa úrovní, ktoré má tri stupne:
  1. úroveň národných „elít“ v regiónoch konglomerátu;
  2. úroveň nadnárodného siono-internacizmu, majúceho na starosti nacionalizmus a nacizmus regionálnych „elít“, uvádzajúc ich do regulárneho slobodomurárstva a národno-„elitárnych“ rádov;
  3. úroveň prvotného kozmopolitického „elitarizmu“ nadžidovského znacharstva.

  Ku globalistom prvej úrovne patrí napr. Tramp a iné národné globálne „elity“. Ku globalistom druhej úrovne patria nadnárodné „elity“ ako Kissinger (osobne si myslím, že aj Chazin, pre Eurázijskú časť). Globalisti tretej úrovne sú už vlastne GP.

  Odpověď
  • Ešte treba dodať, že druhá úroveň nadnárodných „elít“ je dostupná len predstaviteľom „vyvoleného národa“. A tretiu úroveň tvorí časť rabinátu a samotnú špičku tvorí nadžidovský prediktor (minimálne v slobodomurárskej verchuške).

   Toto sa ale do budúcnosti trochu mení, keďže miesto židovstva sa celosvetovo kultivuje scientologická cirkev ako liaheň elity. Osobne mi to pripadá tak, že takto odchovaných scientológov globalisti spočiatku testovali a testujú na procesoch, ktoré boli zverené neokonom, aby v prípade, že neuspejú, ich bolo možné individuálne začistiť aj s neokonmi. Vidno to napr. u nás na Kiskovi, ktorí šiel v šľapajách neokonskej politiky. Podobne aj v iných štátoch, kde vidieť podobné prejavy. Ak sa osvedčia a ich kultúra psychickej činnosti sa ukáže ako priebojnejšia a výkonnejšia než u starej „elity“ (spočiatku národnej, neskôr zrejme aj židovskej), ktorá sa bude brániť takémuto vytesňovaniu zo svojich pozícií, tak ju sami nahradia.

   Odpověď
   • Myslím že všechny ty scientologické nepovedené vývojové větve jako sea org jsou ukazatelem toho že ne vše jde podle plánu GP.

    Odpověď
 4. V Koráne je akákoľvek úžera zakázaná (povolená je len pridaná hodnota za prácu a tovar – bakšiš).
  Možno sa mýlim, ale osobne mi tento zákaz úžery nepripadá až takou neprekonateľnou prekážkou, pre ktorú by GP mal chcieť Korán zdiskreditovať a zakázať. Veď keď sa to tak vezme, ide len o 4. prioritu (tri najnižšie), a úžera je hlavným motorom kapitalizmu. Obava pred zrútením finančno-úrokovej pyramídy ženie ekonomiku produkovať a konzumovať čoraz viac. Kapitalizmus je odsúdený k nebytiu. A dokonca aj z pohľadu globalistov, ak by sa zavŕšil NWO, tak už úžera nebude potrebná, kvôli stabilizácii celého systému. Tá nestabilita a rozpínavosť kapitalistickej ekonomiky sa momentálne využíva na dobyvačné účely, aj na úkor zničenia a začlenenia čiastkových ekonomík pri budovaní konglomerátu. No dokonané NWO si už nestabilitu nemôže dovoliť, potrebuje stabilnú ekonomiku – bez úžery!

  Historicky reálny islam sa rozšíril do určitých krajín, kde sa vlastne testuje spoločnosť žijúca relatívne skromne a bez vysokých technológii (s výnimkou dočasných lídrov arabského sveta, predurčených na zničenie, akým bola Saudská Arábia, a jej prívesok SAE. Odtiaľ s migráciou ani nikto neráta).
  Keďže Islam (podobne ako judaizmus) má svoju vojenskú doktrínu (ktorá je síce obranná, ale ráta s úplnou porážkou nepriateľa – až vtedy je koniec vojny), pomocou ktorej by sa expanzia mohla šíriť, tak vojenský potenciál mohol byť blokovaný vznikom znepriatelených vetví Islamu (Sunitský, šítsky, wahabitský atď.), kde sa energia vybíja v potýčkach medzi sebou (a zároveň cvičí a udržuje bojová pripravenosť). Dokonca umelý štát Izrael im v tomto robí sparing partnera.
  Myslím si že nie je náhoda, že GP si pre záverečnú fázu globalizácie vybral práve Islam a zriadenie kalifátu všade tam, kde bol predtým Západný svet (t.j. anglosaské a slovanské územia). (Ázijská časť má zrejme spadať pod pseudokomunistické riadenie na spôsob Severnej Kórey. Ten dočasný Čínsky akožekapitalizmus bol potrebný na prevzatie role svetového ekonomického lídra. No po zatočení s konzumom vo svete, nebude potrebná taká nadprodukcia). Je to chytrý spôsob na zbavenie sa úžery (motoru technokratickej kultúry), pôvodnej konzumnej kultúry a pre nastolenie nízkoenergetickej spoločnosti. (V Číne, Indii, Severnej Kórey už takú majú. Aj preto globalistom nevadia miliardy ľudí v Číne a Indii, ale iba preľudnenie v západnom svete).

  Prvotný agresívny Islám, rozšírený sťahovaním národov, mal byť nahradený umierneným Iránskym islamom. Nevidím žiadny dôvod, na boj GP proti Koránu. Nie je tam nič čo by ho ohrozovalo. Aj múdre veci sa dajú interpretovať podľa potreby globalistov (to je krásne vidieť u wahabistov – ako ich vykladači písma spracovali. V iných náboženstvách detto.)

  Odpověď
  • islamske bankovnictvo ale existuje vo vsetkych muslimskych krajinach. Miesto urokov maju poplatky apod. Teoreticky to znie pekne, otazka je, co sa vlastne chce dosiahnut. Mne to pride prakticky len kamuflovanie. Takisto ako baksis, nemusis dat, ale je to jedine co ti ludia casto dostanu okrem minimalnej almuzny. Z mojho pohladu je to nedostojne, clovek ma dostavat seriozny plat, aby nepotreboval od niekoho drankat baksis.
   „Skromny“ islam je skor dosledkom, kde sa siri, nez nenarocnostou ludi…..preco sa tlacia do Europy? urcite nie kvoli tomu, ze je tu viac zelene. Ani nasi bacovia na lazoch a samotach si nemaju prepychove podmienky, ale to neznamena, ze ked zidu dolu do dolin, ze nie su stastni, ze je tam tepla voda v kohutiku.

   Odpověď
   • Tam ide skôr o to, že úrokmi sa znehodnocuje finančný systém štátu (v tom zmysle, že sa mení pomer objemu peňazí k reálnym hodnotám). Pri poplatkoch a bakšišoch to je stále o rovnakom množstve peňazí v obehu, len sa subjektívne prerozdeľujú. Aj tam je možná amorálnosť, ak niekto zneužije situáciu deficitu, a pýta si monopolne vysokú cenu za svoj produkt.
    Inak s tým bakšišom mi príde trochu paralela s Američanmi, oni tam tiež majú tuším zo zákona nárok na sprepitné. (pripadá mi to ako systém: základný plat + prémie (sprepitné/bakšiš) podľa milosti/nemilosti zákazníkov)

    Tak ako u nás lazy, tak možno aj samotné podnebie blízkeho východu (sucho, horúčava, púšť) pestuje v ľuďoch adaptáciu na ťažké podmienky a hlavne Nenáročnosť. Prílišné pohodlie (Západná civilizácia) ľudí rozmaznáva.

    Odpověď
    • suhlasim, ale predsa nie je riesenim, stale sa vracat do povodneho stavu. Nenarocnost vyplyva z nedostatku, po vojne boli vsetci nenarocni. Ale po revolucii 89 ked sa niektori dostali ku korytu, nevedeli prestat s hrabanim. Riesenim nie je nenarocnost, riesenim je najprv vytvorit v ludoch pocit dostatku, aby necitili deficit a potom posunut smerovanie vedomia na jeho dalsi rozvoj. Lenivieme preto ze materializmus v nas znicil vnimavost k rozvoju v inych smeroch, ked sa vycerpa uspokojenie z hmoty a nevidi sa nic ine, tak sa lenivie. Preto v tomto pomaha sport, nabozenstvo (pre niektorych ludi je to jedina opora preco by nemali leniviet).

     Odpověď
     • Popolvár 13.4.2019 o 11:47

      Tu len treba jednoznačne rozlišovať demograficky podmienene potreby (v nich zabezpečiť dostatok) a degradačne-parazitické (tu sa jednoznačne uskromniť až potlačiť)…

      Odpověď
  • Ja len dúfam, že to potenciálne sťahovanie židov z Izraelu do krajín V4, nedopadne ako v Nemecku v minulom storočí, kde miestna vláda pod umelo vytvorenou zámienkou spustila Holokaust (misia č.1. splnená) a následne bola po vojne pod tlakom viny vedená k extrémnej tolerancii, po čom nebol problém nahradiť pôvodné obyvateľstvo novým národom migrantov (misia č.2 prebieha).

   Odpověď
  • „Nevidím žiadny dôvod, na boj GP proti Koránu. Nie je tam nič čo by ho ohrozovalo. Aj múdre veci sa dajú interpretovať podľa potreby globalistov..“
   S tím nemohu souhlasit. Právě ta „interpretace podle potřeby globalistů“ (tedy jejich faktická potřeba takové absolutní a permanentní desinterpretace Koránu) je tím nejlepším příkladem a důkazem nutnosti (z jeho (GP) pohledu) takového boje a také je sama o sobě tím bojem. Takové súry jako „Rozlišení“ přece m.j. popisují a potvrzují „prvotní rozlišení“ podle M-I-M, tzn. tedy přímé ohrožení jeho zájmu na 1. prioritě.

   Odpověď
   • Bohumil,
    ale veď niečo podobné máš aj v starších náboženstvách, kde sa skresľovala podľa potreby nielen interpretácia, ale aj samotné písma. Aj tam je ten boj s pôvodnými prorokmi.
    Slovo „Al-Furkan“ (Rozlíšenie) sa v niektorých významoch prelína s významom „Islam“. U ľudí je ten problém, že máš miliony veriacich, ktorí čítajú to isté Písmo, počúvajú rovnaké interpretácie, ale z nich sa len desiatky stanú mystikmi (tými, čo skutočne dosiahnu rozlíšenie, pretože chcú. Boh nikomu nebude dávať Rozlíšenie nasilu, ak nevyvíja úsilie vo svojom duchovnom rozvoji). Ak existuje masová štatistika, ktorá nepredstavuje hrozbu pre GP, tak prečo by sa jej GP tak bál, a prečo by ju už za 1400 rokov nevyriešil. Ak by šlo o veľkú hrozbu, odkladal by riešenie 1400 rokov?

    Navyše, o plánoch budovania (minimálne) Europskeho kalifátu sme počuli všetci… Zlý Islam bude nahradený miernym Iránskym Islamom, Irán bude jedným z dvoch centier koncentrácie riadenia…
    Ako si predstavuješ danie Koránu na zoznam zakázaných kníh? To celý moslimský kontinent donútiš aby sa vzdal svojej svätej knihy? Také niečo si viem predstaviť len v nejakom menšom regióne, ktoré by porazilo moslimov v lokálnej vojne, ale neviem si to predstaviť ako globálne riešenie.

    Odpověď
    • Tam myslím dosť záleží od toho, čo je cieľ s vyššou prioritou:
     - rozšírenie islamu naprieč krajinami Západu a odstránenie týmto spôsobom kapitalizmu?
     - alebo dosiahnutie zákazu Koránu (dajme tomu s cieľom, aby sa dal neskôr scenzúrovať).
     Oboje budú dlhodobé projekty, no globálna kríza už riadne šliape ľudstvu na krk a žiť sa chce. A na druhej strane, tá cenzúra má veľa zádrheľov. Idea sa nedá poraziť ideou ani zákazom; zakázané ovocie najviac chutí; stále sme v informačne rozvinutej dobe, keď korán má v elektronickej podobe kde kto, čo s tým? Stále si neviem predstaviť, čo by donútilo všetky moslimské krajiny nechať si siahnuť a pohaniť ich svätú knihu. Prečo by GP robil globálneho lídra práce z Islamského Iránu, ak by chcel zatočiť s Koránom? Akoby potom mohol byť lídrom, keď by jeho ideológia bola najprv pohanená, podobne ako hitlerizmus.
     Skrátka v tomto mnohým veciam nerozumiem.

     Odpověď
     • oprava (písal som to narýchlo):
      -idea sa nedá poraziť zákazom, len silnejšou ideou.
      - globálneho lídra práve (nie práce) z islamského Iránu,

      Odpověď
     • > Prečo by GP robil globálneho lídra prváe z Islamského Iránu, ak by chcel zatočiť s Koránom?

      A prečo má GP údajne v pláne vybudovať ZSSR 2.0 (resp. znovu použiť marxizmus v nových ideologických dekoráciách), ak chce zatočiť s ideou komunizmu?
      ;)

      Odpověď
      • Každopádne, ideu spravodlivej spoločnosti sa mu zahubiť silou ani diskreditáciou „komunizmu“ nepodarilo. Naďalej táto idea žije v spoločnosti, a pamätníci socializmu vedia, že v tých časoch mala aj konkrétnu podobu. V škole nás učili ako bude vyzerať spoločnosť, keď prejde zo socializmu do komunizmu.
       Zrodila sa KSB, ktorá šíri myšlienky vybudovania spravodlivej a uvedomelej spoločnosti. Poukazuje, že tie čriepky boli nielen v minulých ideológiách, stalinizme, ale sú aj v starom zákone, novom zákone, koráne (v tom, čo sa zachovalo od prorokov týchto náboženstiev), t.j. veriaci, máte to tisícročia pod nosom, zobuďte sa!. Že podobné vznešené myšlienky sú aj vo východných náboženstvách, kde tiež nie je chyba v písme, ale vykladačoch, ktorí ťahajú ľudí do davo-“elitarizmu“.
       A v dnešnej rýchlej, informačne husto prepojenej spoločnosti, sa GP len ťažko podarí poraziť Ideu/svetonázor nejakou silovou cestou. Tým skôr, že GP doteraz uprednostňoval koncentráciu riadenia pred stabilizačnými procesmi (aby si nepílil konár na ktorom sedí), napriek tomu že je PREDIKTOR, teda ten kto s vysokou mierou presnosti vidí budúcnosť, budúce deje, akcie a protiakcie. (len vďaka tomu sa mohol pripraviť na príchod prorokov a zvrátiť proces vo svoj prospech).

       Odpověď
     • Podle mne si GP uvědomoval tyto zákonitosti, a v podstatě věděl že nemůže ty lidštější myšlenky porazit, jen brzdit a překrucovat v mezích dopuštění. A je i otázka zda-li to při nekonečnosti vesmíru neplánoval dělat donekonečna s tím, že vyhrát nikdy nelze. Je otázka co ví dnes, a jestli náhodou nepracuje pro toho kdo chápe víc.

      Odpověď
      • eM,
       myslím, že celý hierarchický Vesmír tak funguje, že každý (vedome alebo nevedome) pracuje na toho kto chápe viac. Tí pravdovernejší to robia dobrovoľne, uvedomujúc si, že Boh ich v znalostiach i mravnosti presahuje. A nepravdoverní tiež pracujú na Božie Zámery, len si to dostatočne neuvedomujú, a tí ktorí áno, vedia, že môžu maximálne iba naťahovať čas konaním na hrane.

       Čo sa týka toho zákazu Koránu, prípadne celého Islamu, tak si to zatiaľ veľmi neviem predstaviť. Náboženstvá sú veľmi silné egregory, islamský má cca 1400 rokov, kresťanský a židovský ešte viac. V dejinách väčšinou náboženstvá odstavovali buď prechodom na spravodlivejšie náboženstvo, alebo brutálnou silou (pobitím žrecov a donútením davu pod hrozbou). Možno zmeniť náboženskú štatistiku v štáte aj masovou migráciou a zmenou politických štruktúr v prospech migrantov. Pokiaľ je to prechod z pravdivejšieho na menej pravdivé náboženstvo, tak je potrebné najprv demoralizovať obyvateľstvo, podlomiť jeho morálku.
       Skrátka nenapadá mi príklad, keď by bolo možné krajiny v ktorých dominuje jedno náboženstvo donútiť vplyvom démonizácie jeho náboženstva sa ho vzdať.

       V prípade marxizmu, tá demoralizácia ľudí prebehla po Stalinovej smrti, a tam nešlo len o samotnú ideológiu-filozofiu spoločnosti, ale o spôsob života štátnosti. „Elita“ bola natoľko demoralizovaná, že túžila žiť ako na západe. Ľudu-davu tiež boli predkladané reklamné vitríny Západu. Avšak mnohé islamské krajiny žijú vcelku sekulárne, a aby si užívali výdobytky západu, nemusia rušiť svoje náboženstvo. Hoci náboženstvá sa radia k 3.priorite ZPR, no v tak silných spoločenstvách ako sú islamské, Korán tvorí ich svetonázor, životnú filozofiu a pohľad na svet, čo je 1. priorita. Od tohto svetonázoru odvodzujú všetky základné stereotypy rozpoznávania javov vo svete. A o to, na čom stojí zmysel života človeka, komunity, o to sa nikto nenechá len tak ľahko pripraviť bez toho, aby dostal výmenou lepšiu alternatívu. Ale je to len môj osobný názor.

       Odpověď
       • ad první odstavec, ano k tomu jsem naváděl tou otázkou, souhlasím a pro GP to platí jakbysmet, tedy otázka nepochopení nebo pochopení kroků GP může úzce souviset s tím že chápeš víc než GP a proto ti jeho konání připadá nepochopitelné. Trochu je to dané z toho že neustálým popisováním řízení GP člověk podvědomě nabývá dojmu že GP nedělá nic nesmyslného, ovšem je třeba si uvědomit že někteří z nás mohou už (ne)smysl jeho konání chápat více než ono samo.

        K tomu poražení náboženství, ono je to z mého pohledu podobné jako s tím marxismem. Jednak dochází k tomu že uvnitř státu za pomoci démonů se z marxismu stává mraksismus, a jednak k tomu že za hranicemi je ukazován ideál lepšího světa a života (falešný samozřejmě).
        Jaký je rozdíl od pseudo-islámských zemí kde je jednak uvnitř pomocí démonických psychik pokrucována podstata toho učení ala marxismus/mraksismus, a jednak je ukazováno a povídáno o zemi zaslíbené v Evropě, tam kde lítají pečení holubi do huby a nevraždí se na ulici za bílého dne, v kontrastu k uměle udržované bídě a poloválečnému až válečnému stavu. Tedy ta myšlenka má dobrou podstatu, ale je neautentická při zamyšlení zda-li okolo mne pomohla nastolit spravedlivější a lidštější podmínky pro život. Samozřejmě to jsou jen úvahy, tak si to vysvětluji.

        Odpověď
        • eM,
         táto varianta, načrtnutá v „Dlhodobe antikoranickej stratégii“ mi vŕtala v hlave už veľmi dlho. Dúfal som, že nadhodením dialógu sa mi podarí tomu prísť na koreň. Stále akosi neviem stráviť, ako dosiahnuť, aby bol Korán poslušne zakázaný celosvetovo. Či by to vôbec dosiahlo ten efekt, v dnešnej dobe, keď knihy sa už nepíšu ručne, ale kopírujú jedným klikom elektronicky, a tlačia knihtlačou.

         Na druhej strane, ako je veľmi ťažké dosiahnuť u ľudí, aby sami dobrovoľne pracovali na svojej mravnosti a duchovne sa rozvíjali. Tí, čo to robia tvoria štatistický „chvost“ Gaussovej krivky. Ako dosiahnúť aby to bolo naopak, aby to chcela dobrovoľne robiť väčšina?
         Myslím, že je nutné dospieť do štádia, keď rodičia budú ovládať Ľuďmi a ovládať správnu metodiku výchovy detí od útleho veku (vo veku do 3 rokov sa formujú základy mravnosti osobnosti. Čo sa zmešká tu, sa už ťažko dobieha). Ak rodičia budú dobrými rodičmi a Ľuďmi, tak by sa exponenciálne mohla rozrásť zdravá kultúra spoločnosti. Otázka je tiež, čo by tomuto štádiu malo predchádzať, aké skoršie ciele a cieľové funkcie?…

         Odpověď
         • Myslím si že ten plán načrtnutý v té strategii předpokládal, a nic jiného mu ani nezbývalo, že bude realizován před fázovým zdvihem. Také si myslím že v aktuálním stavu je něco takového realizovatelného jen velmi těžko. Respektive že před fázovým zdvihem bude podchycený dohled nad technologickým šířením informací.

          Odpověď
          • *Respektive předpokládal že před fázovým…

           Odpověď
         • Míra108 9.4.2019 o 23:16

          Jardob: „Stále akosi neviem stráviť, ako dosiahnuť, aby bol Korán poslušne zakázaný celosvetovo“. Ideologii nelze zakázat, ale lze ji přebít novou ideologií. Asi je to jen výstřel do prázdna, ale co když GP počítá s příchodem nového Mesiáše /jako byl Ježíš / Mohamed / Buddha/?

          Odpověď
          • Míra108,
           ono sa to zaujímavo dopĺňa. Islam aj Kresťanstvo veria v Súdny deň. Podľa islamskej tradície má pred Súdnym dňom prísť Mahdi (v preklade „Bohom správne vedený“), ktorý na zemi obnoví vieru a spravodlnosť.
           Kresťania pre zmenu veria v príchod Antikrista pred Súdnym dňom. Je dosť možné, že kresťania budú vidieť antikrista práve v Mahdim. (systém rozdeľuj a panuj)

           Počul som aj takým názor, že príchod Mahdiho mal byť spojený so zničením veľkej mešity Al-Aksa v Jeruzaleme (kde židia plánujú postaviť nový Jeruzalemský chrám). Dokonca židom sa už podarilo vyšľachtiť aj dokonalú červenú kravu (nesmie mať ani jeden biely chlp), súvisí to s povesťami a rituálom ohľadom budúcej stavby Jeruzalemského chrámu.

           Niečo sa ale zrejme pokazilo. Podľa všetkého tá udalosť už mala nastať (bola aj séria krvavých mesiacov: https://www.youtube.com/watch?v=-uB0hPyg9jM), ale nenastala. Tá séria nebeských znamení korelovala so spustením arabského exodu do Európy. Rusko zrejme naozaj svojim príchodom do Sýrie zmenilo chod udalostí.

           Čo sa týka tej antikoránskej stratégie, asi jedine tak by to moholo fungovať, ako to nižšie naznačuje Putinovec. Samotný zákaz by asi bolo málo. Ktovie či arabom nechceli prišiť aj finálny izraelský holokaust. Možno naozaj chceli z Mahdiho spraviť antikrista, proti vláde a zákonom ktorého by prišlo k vzbure. Ktovie.

           Odpověď
         • Putinovec 9.4.2019 o 23:21

          Myslím že odpověď bude v cestě dovést zmíněnou ideologii do max extrému a zároveň předhodit před dav lákavou kost v podobě jinak zabalené ideologie,jak ostatně napsal Míra.

          Odpověď
          • no, ako jedna z predpovedi na toto obdobie (co som pocula jeden odhad na 2024) od Nostradama je prichod 3. antikrista. Mal by prist ako politik, ktoremu vela ludi to zbasti, bude mat vyborne reci (a to mozno je aj dovod, preco sa to tak pohlo s migraciou, aby bolo proti comu bojovat), ale nakoniec prehra…otazka je za ako dlho, lebo situaciu by mal vyriesit asi Rus (volaju ho Michael). A ak by to islo naozaj touto cestou, tak by to zrazu aj vsetko davalo zmysel, najprv rozputat migraciu, nasledne teror a obciansku vojnu (mozno aj s podporou antikrista), zakaz koranu a redukciu spolocnosti. Lebo tu asi nejde len o Europu, toto by sa muselo rozputat na velkej casti sveta

           Odpověď
        • oprava, posledný odsek, malo byť: keď rodičia budú Ľuďmi…

         Odpověď
     • Ten plán, o ktorom sa hovorí v práci VP-ZSSR „Dlhodobá anti-koránska stratégia…“, mohol byť nejaký starší plán (alebo jeden z viacerých), pričom dnes už môže GP vsádzať na nový plán s Iránom ako nositeľom toho „pravého“ Islamu – podľa princípu, ak nemôžeš nejaký proces zastaviť (okrem iného aj revíziu Islamu samotnými moslimami na neskreslenom výklade jadra Koránu), tak prevezmi jeho riadenie s ohľadom na vlastné (v tomto prípade egoistické) ciele.
      Alebo dokonca môže ísť len o určitý informačný modul, resp. pokus o naprogramovanie príslušnej matrice VP-ZSSR s cieľom zabrániť potenciálnej vojne medzi kresťanskou a islamskou civilizáciou, a iniciovať v islamskom svete proces revízie Islamu na ľudskejšom základe výkladu jadra Koránu.
      Proste o taký nadnesený príbeh/proroctvo na motív masona Alberta Pike-a, ale s dobrými úmyslami.

      Odpověď
      • S tým rátam, že VP ZSSR nepracuje iba čisto edukačne, ale určitými informáciami (a spôsobom ich podania) aj zámerne formuje informačné pole a riadi procesy (podľa najlepšieho vedomia a svedomia).

       Odpověď
      • Oprava:
       … na základe ľudskejšieho výkladu jadra Koránu.

       Odpověď
    • - „Umístění Koránu na seznam zakázaných knih“ mě ani nenapadlo.
     - „Mírný iránský islám“ není to samé co „koránisný islám“ – alespoň já to tak chápu.
     - pokud jde o to „nevyřešení otázky“ během 1400 let tam vidím vysvětlení v Zákonu času. Jednoduše k tomu v minulosti nebyl důvod, nepředstavoval nebezpečí. Dnes ano.
     - nakonec (v té obrácené chronologii mých odpovědí) – Bůh jistě násilím Rozlišení nedává, samozřejmě. Jde spíš o to, že v podmínkách volného šíření informací společnost zákonitě (pomalu ale neodvratně) začne produkovat skupinu lidí (jakýchsi učitelů), kteří zajistí šíření správného chápání věcí již geometrickou řadou – kulturní cestou, ne vnuknutím Shora nevědomým. Tedy kvantitativně jiná úroveň šíření (index té geom. řady). A to nutně povede ke konci moci GP.

     Odpověď
     • Narážal som na dokument Dlhodobá antikoranická stratégia, kde myslím bola ako jedna z dvoch možností výsledku konfrontácie Európy s Islamom označená možnosť, zákaz Koránu (ak by Europa porazila Islamistov u seba). To mi ako riešenie problému GP s Koránom nedáva zmysel, určite by to nebolo definitívne ale len lokálna záležitosť. S ostatným viac-menej súhlas.

      To, že si VP ZSSR tie veci v prekladoch Koránu všimli, je naozaj prevratné. Veľkou devízou tejto doby je práve tá obrovská informačná prepojenosť všetkých ľudí planéty a rýchlosť šírenia informácii, to veľmi podmieňuje rozvoj a tvorbu kolektívneho intelektu.
      Neviem, čo som sa predtým s tým rozlíšením dobre vyjadril. Je to jeden z Božích darov (ako intuícia, intelekt atď.) a človek i ľudstvo sa bude rozvíjať len vtedy, keď bude mať každý silnú vôľu využívať a rozvíjať tieto dary. Preto je dobré sa pohybovať v rovine pravdepodobností a nie dogmatických istôt. To druhé môže na dlhú dobu odstaviť tieto Božie dary z činnosti a človek môže premrhať život i svoju misiu na tomto svete.

      Odpověď
      • Tam sa píše o celo-svetovom kalifáte – konglomeráte, kde sa neskôr ľudia vzbúria v dôsledku totalitnej vlády vykladačov Koránu a Islam aj s Koránom bude zakázaný v rámci celého pseudo-islamského konglomerátu.
       Čiže v tomto prípade by GP dosiahol svoj cieľ zanechania Koránu na smetisku dejín.

       Odpověď
       • To mi trochu pripomína tú skutočnosť, že aj súčasné biblické židovstvo je chystané na odpis, a má byť nahradené scientologickou cirkvou, ako liahňou „elity“.
        Teoreticky aj Islam by mohol byť celosvetovo nahradený, ale podmienkou by musela byť existencia alternatívnej (zdanlivo lepšej) vierouky/filozofie, na ktorú by GP preorientoval Islamský svet. Bez alternativy sa nikto svojho svetonázoru nevzdá, hoci predstierať môže. Bolo by to ako vzdať sa časti svojej integrity, čo by zvýšilo paru v hrnci, alebo by tá spoločnosť stratila zmysel existencie a totálne zdegradovala.

        Odpověď
        • Naša spoločnosť sa vzdala komunistickej ideológie celkom ľahko a rýchlo.
         Dokonca aj bez vojen a utrpenia.
         Takže v tom nejaký problém nevidím.
         Mimochodom, ten potenciálny odpor proti pseudo-islamu v rámci toho plánu, by sa mohol viesť zo západu na východ.
         Niečo ako križiacke vojny, lenže omnoho horšie.

         Odpověď
         • Nikoliv, trvalo to přinejmenším 20 let a zadělávalo se na to prakticky od chvíle, kdy tu „komunistický režim“ převzal vládu, tj. od roku 1948. Určitě se nestalo nic „rychle“. Copak nevíte, že na „komunismus“ v roce 1989 věřil už jen naprostý zlomek lidí a mezi nimi nejméně těch nomenklaturních kádrů s rudou knížkou KSČ.
          Na rozdíl od Ruska resp. SSSR, kde ten overstag začal až po smrti Stalina, obávám se, že tady nikdy skuteční bolševici nevládli (čímž neříkám, že tu nikdo takový nebyl, jen že neměl v rukou skutečnou moc). Spíš se tu po celou dobu minulého režimu jen praly o moc různé ideové skupiny psychotrockistů.

          Odpověď
          • Mezi opravdove komunisty patril napr. Klement Gottwald (take ho zabili, jako Stalina, pri stejne prilezitosti), pozdeji napr. Rudolf Hegenbart, na ktereho se prekabatujicise stb trockisti snazili hodit zasah na narodni tride, aby jim po sametovce nekazil rozkradani. Konec koncu, i takovy Milous Jakes byl poctivy clovek a komunista, a zadny blbec, jak ho z nej povinne delaji dodnes, na zaklade jednoho „nahodou“ vyneseneho zaznamu. Dneska uz se to teda tolik nepripomina, protoze prece jen, i pres ty nejhorsi blekotani a prebrepty byl Milous oproti te dnesni tupe garniture nelidskych zrud (cest vzacnym vyjimkam..) uplny Cicero.
           Jinak v roce 1989 v komunismus verili prakticky vsichni, akorat neverili v „komunisty“, resp. v ty vami zminene klaky psychotrockistu ktere se vsemi silami snazili cely socialismus zdiskreditovat. Az na par psychopatu a revizionistu a jejich patolizalu a (zhruba budouci kadrova zakladna ODS, KDU apod.) tu nikdo rozhodne zadny kapitalismus nechtel, a uz vubec ne v soucasne kolonialne mafiozni podobe.
           Chteli jsme tu poctivy socialismus, a zastavit zaostavani za zapadem, a ne se jim nechat vyzrat a stat se jeho kolonii.

           Odpověď
       • Svojim spôsobom aj marxizmus sa v minulosti vzbúril voči náboženským kultom, ale vrátilo sa to do starých koľají a ľudia sa masovo vracali k cirkvi. Takto ľahko sa dá manipulovať s ľuďmi, kým sú davom.

        ad: „Korán je pre GP extrémne nebezpečná kniha, pretože v dôsledku pôsobenia zákonu času a zvyšujúcej sa gramotnosti v islamskom svete, by ľudia mohli identifikovať túto zásadnú myšlienku Koránu v rámci jeho samo-štúdia bez vykladačov a prostredníkov medzi ľuďmi a skutočným Bohom-Tvorcom.“
        - každopádne KSB ten prvotný impulz dáva (aby si to ľudia všimli a uvedomili), nie len moslimom (neviem nakoľko je KSB populárna v arabskom svete). Uvidíme, kde sa bude Ľudskosti viac dariť, či skôr vyrastie v slovanskej Eurázii, alebo v islamskom svete.

        Odpověď
        • Áno, ľuďom v islamskom svete je nevyhnutné poskytnúť ľudskejší výklad Koránu, na čom sa už pracuje.

         Odpověď
         • … v rámci (dez)informačnej vojny medzi Ľuďmi a GP.
          Veď aj autentický Človek Isá (a možno vtedy nebol sám) sa vydal na podobnú misiu, v rámci ktorej sa snažil realizovať osvetu predchodcov dnešných židov, ktorým bolo zámerne podvrhnuté falošné učenie Mojžiša.
          Do určitej miery sa podobná úloha realizovala aj cez Mohameda a dnes sa realizuje cez internet prostredníctvom kolektívneho intelektu.

          Odpověď
        • jednou z hlavnych myslienok islamu, co viem je, nespochybnujes koran a jeho vykladacov…..ma to svoju plusovu stranku, lebo tym padom nemas hlavu cirkvi ako v RKC, ale aj negativnu, ak vykladac je defacto rovnakeho nastavenia ako posluchac, nemozes cakat „spravny“ koran. Je vela ludi, ktori su muslimovia a dostatocne vyspeli, aby to „nezrali“, tak ako boli vyucovani, ale kazdy z nich ti povie, ze na tom nezalezi….slobodny moze byt tu u nas, aj to ked ma svojich kamaratov a muslimsku rodinu obdobneho rangu, inak samotna ich spolocnost ich vyclenuje z nasej a drzi v starom.
         Ale muslimske krajiny sa za poslednych 150 rokov nikam neposunuli vo vyvoji vierouky, maximalne sa presadila sekularna vetva vyvoja, ktora minimalizovala nabozenstva ako tlak na obcanov. Ludskejsi vyklad koranu? Od koho by to prijali? Aj teraz tam maju sury, ktore by im v tom pomohli, keby tym sposobom hladali. Ale skor to v nich upevnuje pocit oddelenosti voci inovercom

         Odpověď
    • > ale veď niečo podobné máš aj v starších náboženstvách, kde sa skresľovala podľa potreby nielen interpretácia, ale aj samotné písma…

     Podobné myšlienky sa dajú vztiahnuť aj na KSB a DVTR.

     Odpověď
    • Jistě, své svaté knihy se nikdo nevzdá. Jen ta předchozí civilizace. Nebo žádnou neměla? L

     Odpověď
  • Podstata Koránu znie, že ľudia by mali žiť podľa svojho vlastného svedomia a následne na základe toho vybudovať príslušný typ spoločnosti.
   Korán nie je ideológia – Korán je koncepcia!
   Korán je pre GP extrémne nebezpečná kniha, pretože v dôsledku pôsobenia zákonu času a zvyšujúcej sa gramotnosti v islamskom svete, by ľudia mohli identifikovať túto zásadnú myšlienku Koránu v rámci jeho samo-štúdia bez vykladačov a prostredníkov medzi ľuďmi a skutočným Bohom-Tvorcom.

   Odpověď
   • Preto je islamský svet umelo a systematicky udržovaný v biede a neustále sa tam zakladajú nové ohniská vojen.
    Niečo podobné platí aj pre slovanský svet, ktorému po 89. roku nedovolili ísť svojou vlastnou cestou, a to z toho dôvodu, pretože v slovanskom svete driemu pre GP mnohé nebezpečné matrice, ktoré by sa mohli napĺňať emóciami = energiou ľudí.

    Odpověď
   • Načo potom písali knihu, keď stačí jedna veta? Ja tú vetu poznám, ale nie z Koránu. Ale čo s tými, čo nemajú svedomie? Tí, čo majú svedomie, bývajú zotročení, alebo vyhubení fanatikmi, sluhami démonov. Treba žiť podľa svedomia, ale aj rozmýšľať. Na to islám nepotrebujeme.

    Odpověď
    • A prečo decku rozprávaš rozprávku na dobrú noc, keď stačí aj jedna myšlienka?
     Prečo Isá vyprával podobenstvá, keď to mohol ľuďom povedať aj priamou cestou (nehľadiac k tomu, že v tej dobe sa pravdepodobne hovorilo iným spôsobom než dnes)?
     V Koráne sú aj iné hodnotné myšlienky, rady a odporúčania, ktoré stoja za prečítanie.
     Mimochodom, prorok Mohamed nikdy nič nenapísal, čo bola aj určitá poistka proti skresleniu informácií obdržaných Zhora, lebo papier znesie všetko, ako sa hovorí.

     > Na to islám nepotrebujeme.

     Nikto tu nič také netvrdí, tak už láskavo neblúzni ako nejaká pojašená hysterka.
     Korán je z väčšej časti určený ľuďom určitej lokality a doby, čo ale neznamená, že niektoré veci z neho sa nedajú použiť aj inde a v dnešnej dobe (min. to odmietanie úžery = úroku, alkoholu a božích prostredníkov).
     Korán ozvučuje niektoré veci, na ktoré sa už v kresťanstve dávno zabudlo.

     Odpověď
     • Aj tak je to len politika. Žiadne Božie slová. Že ja blúznim, ako pojašená hysterka? Podľa tvojej reakcie je to skôr naopak.
      V koráne sú určite aj dobré veci, lebo keby neboli, nikto by im nenaletel.

      Odpověď
      • :)
       A ktoré konkrétne sú to tie zlé veci?
       Jadro Koránu je imho dobré/správne.
       Naopak, jadro = doktrína Biblie je zhubná, davo-“elitárna“ – teda proti-ľudská.
       Preto sa musela zaobaliť do novo-zákonných „omáčok“, ktoré sa kresťanom podvrhli ako učenie JK.

       Odpověď
       • Čo je dobré a čo zlé, to dokáže rozlíšiť každý normálny človek, nepotrebuje k tomu náboženstvo.

        Odpověď
        • Tvrdíš tedy, že v koránu jsou nějaké dobré věci, a zbytek jsou lži a manipulace, a ty dobré věci jsou určené na to, aby člověk naletěl na ty lži a manipulace?

         Odpověď
         • Ano. Každé náboženstvo je spôsob riadenia.

          Odpověď
          • Korán máš přečtený?

           Odpověď
           • Nemám. Ani Bibliu. Iba nejaké časti. Ani nemám potrebu to študovať. Je to iba ideológia. Ty máš naštudované Védy?

            Odpověď
            • Jak můžeš vědět co korán obsahuje, když neznáš jeho obsah?

            • Nejaké časi som čítala, neoslovilo ma to. Ako Slovanke bližšie sú mi Védy. Čítal si ich?

            • Šel by uvést nějaký příklad těch lží a manipulací v koránu? To, zda jsem četl védy nebo ne je jiná otázka, jen odvádíš od tématu.

            • Rajko, a uvědomuješ si že dnešní verze koránu mohou překrucovat pravdu pro Araby stejně vhodně, jako mohou védy překrucovat pravdu vhodně (přijatelně) pro Slovany?

            • Áno. A čo je pravda?

            • Objektivní skutečnost, to myslím pravdou, uvedl jsem to nepřesně.
             Jak můžeš vědět že se védy, které ty dnes studuješ v dobré víře že jsou správné pro Slovany, cestou nepokroutili stejně jako původní korán, a ty nyní nestuduješ od GP pokroucenou nauku a nepřijímáš tak jeho světonázor?

            • Ani Védy neberiem ako ideálne, mám určité výhrady.

            • No pokud korán tedy také nebereš jako ideální a máš k němu určité výhrady, potom tě konečně chápu, z diskuse předtím jsem měl pocit že védy jsou pro nás ok a korán není, ale asi jsem to pochopil špatně.

        • Jistě, to vidíme na každém kroku kolem nás, jak to lidé dokážou rozlišovat, samé dobro všude kam se podíváš.

         I když obecně máš pravdu. Nepotřebuje k tomu náboženství. Ale potřebuje k tomu metodiku poznání, aby to dobro byl schopen v balastu rozlišit díky poznání celistvého obrazu, a pokud to dobro chce prosazovat, potřebuje k tomu i koncepci dosažení cíle. A pokud má koncepci dosažení cíle mylnou, na cestě prosazování dobra napáchá víc škody než užitku.

         Odpověď
         • A pokud má člověk celistvý obraz mylný a metodika poznání chybí? Příklad z minulosti, vyrůstá v kultuře která se klaní více „bohům“, dělá lidské oběti a tak dále. Lze se z takové situace dostat bez vnuknutí Shora jako mechanismus korekce a nasměrování na přímou cestu, když víme, že kultura funguje jako lis, který formuje o nových pokolení světonázor a pohled na svět?

          Odpověď
          • Přemýšlím jestli jsem to nenapsal nějak špatně. Ano tak to přesně myslím, že pokud metodika poznání chybí nelze utvořit v defektní kultuře správný celistvý obraz a tudíž správně definovat cíle, natož je prosazovat pomocí funkční koncepce.
           Čímž jsem reagoval na Rajku a její podle mne naivní tvrzení že každému stačí co je mu dáno geneticky, a poradí si s odlišením dobra a zla v každé kultuře, což podle mne není pravdivé s ohledem na defektní formování osobnosti kulturou.

           Odpověď
           • Právě, takto napsáno souhlas. Nehledě na to, že Rozlišení a svědomí, které umožňují nalézt východisko z defektní kulutry, jsou dary od Boha, a vnuknutí Shora je také od Boha, jen v explicitní podobě. A u něj je třeba přesně to samé Rozlišení a svědomí, aby mohlo být pochopeno správně.

            Odpověď
            • tzn. schopnost osvojit si toto pro široké masy explicitní vnuknutí shora je také kulturně podmíněno, respektive kultura buďto umožňuje nebo neumožňuje přístup k takovým informacím jakožto i schopnost jejich přijetí/odmítnutí.

           • Myslíš, že ten, kto inému ubližuje, nie je si vedomý, že ubližuje? To je jedno, ak mu to jeho náboženstvo dovoľuje, to si len ospravedlňuje svoje zlé konanie. Ten, kto nedokáže rozlíšiť dobro od zla, je mentálne zaostalý.

            Odpověď
            • Oracle 911 9.4.2019 o 11:12

             Matka urobí zo života svojho dieťaťa peklo len kvôli tomu, že ho chce ochrániť a pritom ju motivuje láska…

            • Nerad se pletu daleko zdatnějším filozofům tady na levanetu do díla.
             Nechci být kecálistou. Ale na okraj Rajčina pohledu jen otázku : myslíš,že nemohou existovat v lidské společnosti kulturní segmenty s tak „vytříbenou“ kulturou a koncepcí rozvoje, které nejenže nepoužívají DOBRO jako nástroj rozvoje ,ale jeho projevy trestají jako
             nástroj rušící tuto jejich koncepci ? .Trest nemusí být v podobě exekutivní, ale ostrakizační vůči takovémuto provinilci .
             přikladů v sociální nebo i ekonomické sféře lze najít dost. Nazval bych to „čuráním proti větru zla „.

            • Oracle to vystihl. Myslíš si že všechny situace jsou tak jednoduché že jde na první pohled vidět všechny dopady v plné míře a okamžitě vědět výsledný podíl dobra a zla? Nesmysl. Jinak by neexistovali dobroseři.

             Výrobce atomovky taky vymýšlel atomovou energii pro dobro lidstva.

             Mimochodem z toho co píšeš vyplývá že všichni všechno špatně dělají vědomě. Myslíš že člověk co nechá naočkovat svoje dítě všemi dostupnými vakcinami chce svému dítěti ublížit? Nebo jak popsal Oracle, matka která chrání dítě před vším zlým, že si uvědomuje že ho připravuje o životní zkušenosti které bude nezbytně potřebovat pro přežití v budoucnu kdy už maminka po ruce nebude?

            • Oracle 911 dieťa nie je zrelý človek, potrebuje byť vychovávané k človečenstvu a chránené.
             Slováci majú odpor k Islámu, je mizivé percento, čo by Islám uznávali. Takže už to nebudem ďalej komentovať, nemá to zmysel. Môj názor som už niekoľko krát vyjadrila a nič ho nezmení.

            • Oraclemu nešlo o dítě, ale o to že matka někdy nevědomky škodí svému dítěti přičemž se domnívá že mu pomáhá. Poukazoval tím na rozpor v tom co jsi napsala, a sice že člověk je bez jakékoli nauky schopen rozpoznat dobro od zla. A my tvrdíme že není a Oracle to demonstroval na tomto příkladu.

             Další rozpor lze nalézt na tvém příkladu, tedy jsou i Slováci kteří upřímně věří že je správné pomoci uprchlíkům a přijmout je na Slovensko, a také si nemyslí že by dělali něco špatného. Ty se domníváš že každý kdo to dělá to dělá s vědomím že je to špatné a to není objektivně pravda.

            • Niekto sa učí na chybách iných, niekto na vlastných.

            • Nemeci a celý Západ sa už učia na vlastných chybách.

            • Oracle 911 9.4.2019 o 14:00

             @Rajka
             Tebe pointa unikla eM-ovi nie…

      • Ja neviem, ako sa v skutočnosti k Mohamedovi dostávali informácie (nazvime ich múdrosťami predkov alebo Vesmíru), ktoré obsahoval pôvodný ústny Korán.
       Oficiálnej historke o nejakých tranzoch Mohameda moc neverím.
       Túto otázku zatiaľ nechávam otvorenú a bokom.

       Čo sa týka dezinformácií obsiahnutých v Koráne, tak súčasný Korán ich takisto obsahuje.
       Ide napr. o strašenie Bohom a peklom alebo o konzumáciu mäsa (hoci v tej dobe a podmienkach to vtedy mohlo byť „Zhora“ tolerované).
       To, ako sa tam mohli dostať, sa tu už viackrát rozoberalo (napr. skrze rôznych agentov), a kľudne tam už mohli byť od začiatku, už počas života proroka, pretože aj on bol len človek, ktorý disponoval určitou subjektívnou metodikou výkladu a chápania informácií.

       Odpověď
       • Lenže zavádzanie islámu do Európy nie je o zmene náboženstva, ale o likvidácii belochov a vytvorenie hnedého davu.

        Odpověď
        • Všimla sis, že idevpas vůbec nemluví o islámu?

         Odpověď
         • Hovorí aj o isláme.

          Odpověď
          • V jeho příspěvcích se nikde slovo islám nevyskytuje, hovoří o koránu. Znáš význam slov „korán“ a „islám“?

           Odpověď
        • Rajka,

         hádám, že Korán přečtený (pročtený) nemáš.

         Rozdíl mezi mezi Koránem a Islámem nechápeš viz tvé příspěvky výše.

         O čem chceš v tomto příspěvku diskutovat,
         když ani nevíš, o čem píšeš?

         ***

         „Treba žiť podľa svedomia, ale aj rozmýšľať. “

         A to jde žít podle svědomí a nepřemýšlet?

         Odpověď
       • Myslím, že Mohamed žil v prostředí křesťanů, kteří odmitli Nicejský koncil. Viz například plamenná obhajoba Marie.

        A myslím, že GP, když zjistil, že kmeny, které se ani za několik set let nepodařilo zlomit, tak jejich světonázor převzal, zformuloval a pokroutil, aby je mohl ovládat. Do nějaké míry se to podařilo, ale úplně ne „… a chytračili oni, a chytračil Bůh, a Bůh je nejchytřejší z chytrých“

        Odpověď
        • Korán uznává všechny proroky: Henocha, Noe, Abraháma, Jóba, Mojžíše, Ježíše a informuje o několik dalších, o kterých se nedochovaly žádné informace kromě sdělení v koránu. Korán téměř ve všem potvrzuje Bibli a informuje, že sdělení Mohamedovi je ze stejného zdroje – od Boha-Stvořitele – jako všechna předchozí sdělení předchozím vyslancům/prorokům. Korán informuje i o tom, že všechna tato sdělení jsou totožná, že nic nového nebylo Mohamedovi sděleno, co už nebylo sděleno vyslancům před ním. Informuje také, že byl seslán proto, že předchozí sdělení byla překroucena – v podstatě jako připomenutí toho, co lidé zapoměli nebo překroutili.

         Odpověď
         • ale hovori aj o tom, ze toto je posledne, takze nikto uz nemoze doplnit koran, ak jeho prenos k ludom bol pokruteny tiez

          Odpověď
          • To je pravda, ale z pohledu koránu je Bůh dostatečně mocný na to, aby zařídil, že se korán lidem dostane v takové podobě, se kterou je Bůh spokojený, a pokud tam jsou zkreslení, tak jen se svolením Stvořitele a jako zkouška pro lidi.

           Odpověď
           • Možno aj celý Korán je taká skúška, či mu ľudia naletia :)

            Odpověď
            • Čemu v koránu by měli naletět? Výše jsem se tě na to už ptal, místo odpovědi jsi otázku zamluvila. Nuže? Konkrétně prosím.

          • příslušné verše jsou tuším něco ve znění „Co Bůh odkryje, to nikdo nezadrží, a co Bůh zadrží, to nikdo neodkryje.“

           Odpověď
           • nic v zlom, ale ved to iste mozes povedat o Novom Zakone.

            Odpověď
            • Povědět lze cokoliv o čemkoliv, tady jde o to, jestli si člověk myslí, že Bůh nedokáže zařídit, aby se jeho poselství dostalo k lidem v dostatečně nezkreslené podobě, aby splnilo svůj účel, nebo si myslí opak – to už si musí každý vyřešit sám, je to otázka pohledu na svět a nějaká diskuse je zde zbytečná.

           • …@Hox,
            mňa by napr. zaujímalo, podľa čoho by sa poznalo, že Boh niečo odkryl, čo niekto zadržiaval a
            podľa čoho by sa vedelo, že Boh zadržiava niečo, čo nemôže nikto odkryť.

            Odpověď
            • Podle ničeho, jde jen o otázku pohledu na svět. V pohledu na svět, obsaženém v koránu, pokud se Bůh rozhodne něco lidem odhalit (sdělit), tak neexistuje síla, která by tomu mohla zabránit.

            • Hox, povedz mi naozaj pravdu, chodíš do mešity?

            • Hox,
             súhlas, o tom niet pochýb. Otázka je možno len v tom, či je skutočne cieľom Boha riadiť (informovať) ľudí cez písma, ktoré ostanú nezmenené stáročia/tisícročia. V prípade Mojžiša a Ježiša zrejme nebolo cieľom vytvoriť písmo, ktoré by nebolo možné skresliť.
             Navyše je tu taká vec, že informácia môže byť napísaná vcelku zrozumiteľne a logicky, ale ľudia ju svojim chápaním aj tak nemusia správne pochopiť. V písme môžu byť „pastičky“ vložené pre skúšku chápania a mravnosti nasledovníkov. Napr. koncept pekla ako večnej mučiarne v biblii aj koráne, alebo 72 panien v raji pre každého mučeníka – väčšina veriacich tieto chytáky za tisícročia mravne neodhalila. Žiaľ. Ak je informácia posielaná, musí byť aj adresát schopný a ochotný ju prijať a správne prečítať.
             Z toho usudzujem, že žiadne Písmo nie je dávané ako hotový dokonalý návod pre ľudí, ale ako koncept, ktorý je potrebné rozvíjať a vnútorne očisťovať od týchto „pastičiek“ v rozpore s mravnosťou. Pretože nemravný dav, bezhlavo a dogmaticky prijímajúci Písmo aj s týmito „pastičkami“ z neho spraví nie cestu, ale iba karikatúru.

            • To už snad přeháníš Rajko, nemyslíš ? I když jako specifická forma tvého sdělení a omluvy ostatním – „Ano, doposud jsem zde psala o věcech, o kterých vůbec nic nevím jen opakovala názory oposlouchané od jiných“ – tak by se to potom dalo chápat ..
             Ale dalo víc pravděpodobná je varianta, že budeš dál stupňovat své nehoráznosti a ve vhodnou chvíli se pak sama vystylizuješ do role bezbranné oběti (slabá žena s jiným, tady nepohodlným názorem) na kterou útočí hulváti odsud. Nebude to poprvé.

            • Rajko, já plně chápu proti čemu bojuješ, a jestli v tom nebudeš mít pořádek, a se vší úctou, vážností a respektem k tobě píšu že ho v tom nemáš, nebudeš schopna v tom podniknout jakékoli kroky a nebo to ty kroky budou ještě zhoršovat (to co ty řešíš respektive to co ti vadí ve vztahu k probíraným tématům).

             Toto platí i pro všechny ostatní. Máš možnost pořádek si v tom udělat, aby jsi byla schopna efektivně bojovat proti zvěrstvům která se ti oprávněně nelíbí (realizace evropského (pseudo)islámského chalífátu, pokud tě dobře chápu), a Hox ti tuto možnost nabízí a celkem trpělivě se tě snaží přivést ke správným otázkám které by jsi si měla klást aby jsi našla správné odpovědi.

             Je samozřejmě pochopitelné pro mě a jistě i pro Hoxe proč ho podezříváš z navštěvování mešity, a proto si to nikdo asi nevezme osobně, ale bereš si tím sama sobě možnost pochopení problematiky a tudíž možnost zaujmutí efektivního postoje který nepovede jen ke zhoršení situace.

             Nebudu tě takto nálepkovat, ale uvědom si že člověk co má výhrady vůči něčemu co nezná, není tudíž schopen ty výhrady zformulovat smysluplně a inteligentně, a vstříc někomu kdo tu znalost má bude povětšinou vypadat jako blbec právě kvůli své neznalosti problematiky o které mluví. Je to jako ta kupa blbců která se neustále ohání nějakými problémy v EU a přitom nejsou schopni zformulovat smysluplně a konkrétně jedinou výhradu, právě kvůli své neznalosti.

            • Oracle 911 9.4.2019 o 15:46

             @Rajka
             Kedykoľvek som ťa čítal, kontrolka v hlave začala blikať, a teraz už aj viem prečo. Lebo ty žiaľ nehľadáš pravdu ale prišla si ju sem hlásať.

            • Pro Rajku.
             Globalizace je nevyhnutelná, máme jeden svět, tj. jeden dům ve kterém všichni bydlíme. Ten není v dobrém stavu (hrozí zřícení), musíme začít s rekonstukcí, tj. opravit „nejhořlavější“ poškození a dále provádět nutné opravy podle naléhavosti.
             Máme nejrozšířenější náboženství s masovým počtem zastánců, křesťany a muslimy.
             Na nich stojí vzniklé kultury, ať se nám to líbí nebo ne, měli bysme obě náboženství prostudovat, vzít to zdravé (shnité odstranit) „a pokračovat v rekonstukci domu“.
             Muslimové jsou nahnáni do Evropy a prosazují svou víru a křesťané by měli „skočit na lep“ a rozpoutat náboženskou válku?
             Nebo by si měli všichni sednout k tlustým knihám, nastudovat si a hledat to, co mají společného a to, co je dobré pro všechny, s respektem všech ke všem, s respektem k zemím a jejich historicky vzniklým kulturám?
             Někdo moudrý napsal:
             „Každá víra je dobrá, vede-li člověka k lepšímu (Člověku).“
             Nechodím do mešity, ani do kostela, ale ani si nedovoluji za toto někoho napadat, je to každého osobní věc (to prosím nespojuji stím, zda Hox chodí, či nechodí do mešity, nebo někam jinam, do toho mi nic není).
             Problémem je fanatik, který „něco“ zastává či odsuzuje, aniž by věděl o co se jedná.
             Možná by stálo za to, zamyslet se nad tím, jestli náhodou to, co je vytýkáno zfanatizovaným muslimům, není totéž u fanatických odpůrců Koránu.

           • …je pravda, že Boh dokáže zariadiť naozaj všetko

            Môžeme si byť naozaj istí, že všetko to, čo je v tzv.svätých knihách napísané, je napísané naozaj od pravého Boha ?

            …myslím, že ide aj o to, či dokážeme rozpoznať, že sa spoliehame iba na Boha alebo či zapájame aj vlastné sily Božieho Dieťaťa a konáme tak v súlade s Božou vôľou ?

            …taktiež si myslím, že Boh dal svojim Deťom dostatok rozlišovacích a poznávacích schopností k tomu, aby dokázali pochopiť, či to, čo je napísané, je aj v súlade s Božou vôľou alebo to v súlade nie je.

            > Povědět lze cokoliv o čemkoliv, tady jde o to, jestli si člověk myslí, že Bůh nedokáže zařídit, aby se jeho poselství dostalo k lidem v dostatečně nezkreslené podobě, aby splnilo svůj účel, nebo si myslí opak – to už si musí každý vyřešit sám, je to otázka pohledu na svět a nějaká diskuse je zde zbytečná.

            Odpověď
 5. Študent KSB 6.4.2019 o 18:47

  V.M.
  Zaznobin dal zaujímavú charakteristiku sekty

  Aké sú príznaky sekty, sekta je organizácia kde:
  - sa nachádza ezoterické a exoterické učenie (ezoterické pre zasvätených a exoterické pre dav)
  - funguje určitá hierarchia na ktorej vrchu je autorita
  - v tom učení sa nachádzajú dogmy
  - a to učenie obsahuje nefunkčnú metodológiu

  Daná charakteristika nezodpovedá KSB.
  No ale najviac to sedí na čo no na RKC/RPC

  Odpověď
  • V skutočnosti je ten davo-“elitarizmus“ v nezvratnej forme zakorenený ešte hlbšie v interpretácií mnohých náboženstiev, ich svetonázorovej mozaiky (samotnom chápaní Boha a ľudí).

   Odpověď
  • rozdiel medzi sektou a nabozenstvom je len v pocte clenov.

   Odpověď
  • vsak to povodne aj bola sekta, odpadla od zidovstva. Ale zasa ja si myslim, ze ziadne nabozenstvo, ktore neodzrkadluje skutocnu cast Boha, by rychlo zaniklo. Vezmi si aj sekty, su velmi limitovane dosahom svojej posobnosti na dalsie ovecky a zivotnostou svojich zakladatelov.

   Odpověď
   • Skôr myslím, že je to v životaschopnosti organizácie každej takej náboženskej komunity (sú dobré aj zlé štruktúry, a dobrí aj zlí manažéri). A po druhé, v tom aké (ambiciózne) majú ciele. Svetové náboženstvá sa stali svetovými aj preto, lebo mali globálne ciele.

    Na druhej strane, hovorí sa, že lepšia je nedobrá vláda ako žiadna. Podobne aj náboženstvá. Učenie, ktoré okrem pravdy obsahuje len zopár zásadných klamstiev a klebiet, už deformuje celé učenie. Ale stále je to možno lepšie, ako keby ľudstvo na svojej ceste k Bohu bolo stále na Nule, na štartovacej čiare. Človek keď stavia dom, a nájde v ňom chyby, nemôže neustále postupovať tak, že ho zbúra a začne od základu. Ak sa dá, treba opravovať, čo je pokazené, a využívať to, čo už je, a je dobré.

    PS: to mi pripomenulo súčasnú situáciu na Slovensku. Súčasná vláda pod tlakom opozície pracuje perfektne (vidno rozvoj, posun k žiaducim cieľom). Lenže určité hlasy sa nás snažia presvedčiť, že pri každom pochybení vlády je potrebné ju vymeniť a ľudia to baštia. Nabudúce si možno zvolia PS, a sme stále ako na kolotoči, preto nevidno žiadny súvislý rozvoj.

    Odpověď
  • Mám pocit, že ohledně bodu 2) to tady občas trochu skřípe ;-)

   Odpověď
   • Keď myslíš.

    Žiadne z bodov som si nevšimol „tady“.

    Stačí konštruktívna kritika. Skús, potom ťa tá jedovatosť možno prejde.

    Odpověď
 6. Študent KSB 3.4.2019 o 18:31

  http://dotu.ru/2019/04/02/20190402_about_ethics/

  Nová analytická práca VP ZSSR s názvom „O etike a jej úloha v živote“ zverejnené 2.4.2019

  Odpověď
 7. popolvár 2.4.2019 o 18:07

  Nižšie prebehla čiastková diskusia na tému Boh, Boží Zámer s človekom, úloha človeka a ľudstva…
  Skopírujem pár myšlienok k tejto téme z NDC. Čoraz viac ma prekvapuje zhoda v názoroch medzi KSB a NDC. Síce terminológia je odlišná, ale podstata tá istá…
  „mnozí lidé zaměňují bytost Boha za Přírodu, nebo samotný Vesmír. Z mého pohledu tak směšují Tvůrce s výsledkem aktu stvoření. …z pohledu Nové duchovní cesty důsledně rozlišujeme samotnou bytost Tvůrce, tedy Otce Stvořitele, od výsledku stvoření (v terminológii KSB „Stavba sveta“), tedy od Přírody a od Vesmíru.“

  „Většina názorů na Boha mezi lidmi na duchovní cestě jednoznačně vychází z představy Boha jako Otce Stvořitele – tedy bytosti, která tvůrčím aktem stvořila tento Vesmír a život v něm. …každý člověk 2. typu dostal do sebe zárodek energie samotného Otce Stvořitele v podobě životní (božské) jiskry. Každý člověk dnešní doby tak v sobě má zárodek prvotní energie ze Sféry Stvořitelů, z oblasti mimo tento Vesmír. To je ta esence, která oživuje člověka a jeho srdce ve hmotném světě. Navíc, tato jiskra je doutnajícím plaménkem, který člověka táhne vzhůru. To je ona skrytá touha, která jej povede až za hranice tohoto světa. To je síla, která mu umožňuje překračovat skryté duchovní bariéry a prahy, pokud dosáhne duchovního probuzení.

  A cílem života člověka ve hmotě je co nejvíce své fungování, myšlení, slova, činy přiblížit k čistotě a vyladění této životní jiskry. Co nejvíce celé své tělo, celou svoji bytost připodobnit k tomuto doutnající plaménku uvnitř sebe. Aby tento plamének vyšší harmonie prostoupil celou mojí bytostí, každou mojí myšlenkou, slovem, činem.
  (podotýkam, že cieľom NDC nie je v žiadnom prípade únik z tohto sveta, ale svojou duchovnou cestou získať to správne rozlíšenie, aby tu v hmote sa realizoval v súlade so Zámerom Otca Stvoriteľa v súlade s Prírodou, ako jej neodeliteľná súčasť – aby budoval už na Zemi Božie kráľovstvo.)
  Více zde: https://www.novaduchovnicesta.cz/clanky-ii-30-59/a36a-co-vsechno-se-skryva-pod-pojmem-buh-/

  Odpověď
  • popolvár 2.4.2019 o 18:26

   „…Má-li být konečně přetnut kolotoč opakujících se katastrof, je potřeba radikální obrat ve vývoji lidstva a Planety. Potřebujeme se konečně dozvědět pravdu o tom, proč jsme tady, kde jsme byli předtím a co je naším úkolem v tomto světě. Je potřeba se konečně přestat odvolávat na všemocného Boha, ale sami přijmout plnou zodpovědnost za náš další vývoj. Každý sám za sebe a také mnozí z nás za celé lidstvo.“ (akoby som počul Pjakina…)
   Více zde: https://www.novaduchovnicesta.cz/clanky-ii-30-59/a36a-co-vsechno-se-skryva-pod-pojmem-buh-/

   Odpověď
   • Souhlas. To však je podmíněno kladením si otázek a hledáním, bádáním. Spojení intuice a rozumu, cestu pokusu a omylu, prožitku a jeho analýzy. Opětné spojení víry i vědy. Kritický přístup i ke „svatým“ textům. A také rozhlížet se, neboť nejsme jediní, kdo tak činí a kdo o tom publikují. A pátrat po podstatě jevů a oddělovat pravdu i lež, přesněji spíše zjišťovat, co se nedaří a proč jsou závěry chybné.
    Co však s tím, když něco zjistíš, chceš to dát k diskusi a jiný ti to sepsuje jen proto, že ani neví, o čem píšeš? Anebo ví a proto schválně odvádí pozornost na nepodstatné?

    Odpověď
   • nelze souhlasit, on v podstatě říká, že Bůh je břídil a neví, co dělá a jak dosáhnout cíle. Dále volá po revoluci a podmiňuje změnu potřebou „konečně dozvědět pravdu o tom, proč jsme tady, kde jsme byli předtím a co je naším úkolem v tomto světě“ – zapřahání koně před povoz, protože tyto znalosti a pochopení budou výsledkem změny, ne její příčinou.

    „Je potřeba se konečně přestat odvolávat na všemocného Boha“ – Bůh je reálně všemocný, další indikace defektního světonázoru autora.

    Odpověď
   • Skutečná cesta je změna mravnosti, tím je podmíněno vše ostatní, a nějaké „superschopnosti“ ve stylu ezo jsou jen přídavek k typu psychiky a mravnosti, podobně jako je přídavkem například povolání, nabyté schopnosti a tak dále. Ve skutečnosti tedy nabízí falešnou cestu a falešné řešení, protože žádný radikální obrat není třeba ani není možný, ani by nefungoval. Je třeba postupná změna mravnosti a míry chápání populace.

    Odpověď
  • S posledním odstavcem nelze souhlasit, to je klasická ezo-manipulace. S podobným postojem by například nebylo možné bránit svoji vlast v případě války. O tomto druhu falešné duchovnosti se píše například v Základech sociologie 4.

   Odpověď
  • s druhým odstavcem také nelze souhlasit, další podprahová manipulace – „Sféra stvořitelů“. Množné číslo, tedy polyteismus, rozděl a panuj a vše co z toho plyne. Stvořitel je jen jeden, vždy byl jen jeden, vždy bude jen jeden, pro všechny živé bytosti i celý vesmír. Stvořitel je mimo čas a prostor (stvořil čas a prostor).

   „Oblast mimo tento vesmír“ – další podprahová manipulace, protože „mimo“ je prostorová lokace, ale prostor je kategorie tohoto stvořeného vesmíru. Vztah Stvořitel-Stvoření nelze charakterizovat prostorově, protože i samotný prostor je stvořený Stvořitelem.

   Jakoby to co píše bylo v pořádku, ale mezi řádky prokukuje nesprávné chápání reality a polyteismus.

   Odpověď
   • Mohlo by sa to byť aj ako: je to v poriadku, ale od KSB sa líši pojmovou nejednoznačnosťou, čo otvára priestor možným manipuláciam? Zaiste to myslia dobre a medzi sebou môžu mať lepšie ujasnené obrazy skrývajúce sa za jednotlivými slovnými spojeniami. Analogicky, sú len zajatí v ezo-terminológii, tak ako bol komunizmus budovaný Stalinom zajatý v tej marxistickej.

    Odpověď
  • Hox,
   akceptujem tvoj názor, ale osobne si myslím, že snažíš sa vykopnúť otvorené dvere. V skutočnosti jediný problém v tých úryvkoch je to, že nie je vysvetlené, čo autor myslel touto vetou: „každý člověk 2. typu dostal do sebe zárodek energie samotného Otce Stvořitele v podobě životní (božské) jiskry.“. T.j. čo si predstavuje pod tou energiou? Je to príliš všeobecné vyjadrenie, a ťažko si pod tým niečo konkrétne predstaviť (svedomie? emóciu? vedomie? ktovie…)

   Potom je tam ešte asi neúmyselný brept: „A cílem života člověka ve hmotě je co nejvíce své fungování, myšlení, slova, činy přiblížit k čistotě a vyladění této životní jiskry.“ (evokuje to dojem, že treba ladiť „životnú iskru“. V skutočnosti sa zrejme myslelo, ladiť všetko ostatné podľa tejto životnej iskry)

   Všetko ostatné, k čomu si vyjadril výhrady, sa dá chápať aj v tom zmysle, ako to chápeme v KSB.
   Snáď až na tú vetu „zo sféry stvoriteľov“. Na druhej strane, nemožno celkom vylúčiť aj takú možnosť, že Boh stvoril matricu predurčenia (základný mnohovariatný scenár vesmíru) a dovolil v ňom tvoriť aj bytostiam, ktoré sám stvoril. Veď aj človeku je daná schopnosť tvoriť (Boh v podstate bytostiam dáva všetko, čím disponuje sám, ale podľa vopred určených Ním pravidiel), človek tvorí z matérie v matrici Božieho predurčenia.
   Ak existuje viac úrovní svetov (vyššie svety a nižšie svety), potom jedným zo základných rozdielov medzi nimi bude „miera chýb“. Čím vyšší svet, tým menej chýb bytosti robia vo vzťahu k Zámeru (čo je sprevádzané vyššou mierou harmónie fungovania všetkého stvoreného), čo je aj dôležité kvôli stabilite toho, čo sa tvorí.

   Pre mňa nie je ani tak podstatné, kto navrhol niektoré z mojich tiel (hmotné, poľové atď.). Pre mňa je podstatné to, že moje vedomie (tak ako vedomie každého) pramení z jediného vedomia – vedomia HNR. HNR je jediným zdrojom života, všetko ostatné je len výtvor (vrátane bytostí, ktoré vedia tvoriť)

   - ostatné veci v úryvkoch, sú podľa môjho názoru plne v súlade s KSB.
   Nevidím tam nič, čo by naznačovalo, že Boh je babrák. Ani, že by šlo o postoj, kvôli ktorému by nebolo možné brániť vlasť (to by aj Ježišové názory boli vadné… Inak, ja si Ježiša neviem predstaviť so zbraňou v ruke). Tu ide o klasické, že 6. priorita predstavuje z konceptuálneho pohľadu zanedbanie (alebo stratu) pôsobenia na vyšších prioritách. Ak človek musí konať na 6. priorite, tak to znamená že sa nachádza v zóne Božieho dopustenia, a aj keď sa spravodlivo bráni, tak vytvára oveľa viac negatívnych akcii/reakcii (nechcem vravieť „karmy“) ako keby konal na vyšších prioritách. Žiadna vojna nie je spravodlivá a nevinná, ani tá obranná – hoci je nutná kvôli prežitiu, ale následky všetkých bolestí a nespravodlivostí, ktoré taká vojna napácha na oboch stranách, bude nutné prekonávať a pracne odstraňovať. Tomu sa dá predísť len včasným konaním na vyšších prioritách.

   O duchovnej kulturistike sa tam nepíše. Súhlasím s tebou, že najdôležitejšia je mravnosť a vedomosti. No bonusom je rozvíjanie ľudského potenciálu, v ktorom možno časom nahradiť technosféru prirodzenými schopnosťami. No záleží na hierarchii priorít. KSB tiež učí pracovať s podvedomím, formou ladenia svojho autopilota, čo je sprevádzané aj poznávaním možností a schopností tohto autopilota.

   Odpověď
   • Spíš mluvím o tom, co v tom textu vidím mezi řádky, v zamlčení. Například takováto věta:

    Je potřeba se konečně přestat odvolávat na všemocného Boha, ale sami přijmout plnou zodpovědnost za náš další vývoj.

    nezavání to ateizmem? případně sebestředností / „poručíme větru dešti“.

    Odpověď
    • Áno, chápem, ten text nemusí byť dokonalý… Ja som túto vetu skôr pochopil tak, že je načase sa prestať vyhovárať a zastierať to náboženskými dôvodmi, ale začať konať. V zmysle hesla „Boh pomáha aktívnym“ (Pomôž si človeče, aj Boh ti pomôže!).

     Možno ide o to, že ľudstvo beží v ústrety globálnej katastrofe, a zatiaľ žiadne náboženstvo so svojim svetonázorom (metodologickou informáciou) sa neodhodlalo adekvátne vzoprieť tomuto trendu. Napriek tomu že sú na svete miliardy veriacich ľudí, samotné náboženstvá akoby blokovali ľudí v ich schopnosti náležite myslieť a konať. Nestačí sa spoliehať, že Boh odvráti každú katastrofu len preto, že sme tí správni veriaci (kresťania, židia, moslimovia). Ak veriaci hrubo zanedbajú niečo dôležité a sú slepí voči varovaniam, potom katastrofa môže zasiahnuť aj ich samotných.

     Takže chápem to skôr ako výzvu k aktívnemu prístupu (človek musí byť najprv sám aktívny a až potom môže žiadať o podporu Zhora), nie ako výzvu k nedôvere Bohu.

     Odpověď
   • naco viac vysvetlovat, ked si staci precitat zaklad a uz to smrdi manipulaciou. a navyse ten pojem NOVA duchovni cesta zavadza cloveka tym, ze oni prisli na nieco co tu pred tym nebolo… no nie nadarmo sa v bukvici slovo stary zhoduje s vyznamom mudry.

    Odpověď
    • «Bohatí sme, od kolísky takmer, chybami otcov a ich skúsenosťami, a život už nás morí, ako rovná cesta bez cieľa, ako hostina na cudzej oslave…» M.J.Lermontov.

     Odpověď
  • NDC se odkopal a zdiskreditoval hlavne jistym clankem o prezidentskych volbach v CR, schvalne zkuste dohledat…

   Odpověď
   • Konceptuálna slepota je u ľudí špecializujúcich sa na duchovné sféry celkom bežný jav. Tak ako automechanik so svojou kvalifikáciou nemôže robiť chirurgiu, a kvalifikácia chirurga nestačí na riadenie štátu, tak aj človek ktorý sa nezaoberá konceptuálnym sebavzdelávaním, nemôže byť dobrým politickým analytikom a sociológom.

    Napriek tomu, konceptuálna negramotnosť ešte neznamená, že človek vo svojej úzkej oblasti špecializácie nemôže byť dobrým odborníkom, a nemá čo ponúknuť. Tragédia by bola vtedy, ak by si duchovný expert myslel, že sa rozumie aj politike, a začal v tomto smere podnikať nejaké kroky. Napr. podnecovať ľudí k podpore určitých kandidátov a hádzať polená pod nohy iným politikom, netušiac pre koho vlastne pracuje v miere svojho nechápania (to by bol dobromyseľný amaterizmus až záškodníctvo).

    Odpověď
 8. Člověk 2.4.2019 o 9:38

  Čtu Dialektiku a ateismus, kde se píše:

  „Ak sa v rozlišení dáva dieťaťu priamo nejaká informácia, s ktorou si samostatne nevie rady, tak ono v tých prípadoch začne „píliť uši“ okolitým dospelým roznymi otázkami a žiadosťami.“

  Tak už vím odkud mají naše děti informace, které nemohly nikde vidět, slyšet, nebo číst :) Nicméně netuším, jak odpovídat na otázky typu: „Kdo postavil domeček pro první miminko, když to miminko bylo první?“ :) Věřím že odpověď na to jak odpovídat naleznu na dalších stranách této knihy. A to proto, abych dětem dával ty správné odpovědi pomáhající jejich vývoji a neodbýval je neadekvátními hloupostmi.

  Odpověď
  • Ne že bych to chtěl dětem komplikovat, ale jestli chceš dítě naučit pokládat psrávné otázky, tak pokud to jde, odpověz mu otázkou a naveď ho k samostatnému nalezení odpovědi. Často se stává že dítě chce od rodiče potvrzení že ta odpověď která ho napadá je správná, a je třeba dodat mu odvahy hledat odpovědi samostatně a nehledat neustálé potvrzení někým chytřejším, tedy autoritou.

   Jinak díky za příspěvek, dobré k připomenutí.

   Odpověď
 9. popolvár 29.3.2019 o 19:41

  Položil som otázku, aký zámer má HNR s človekom/ľudstvom ako takým.
  Priznám sa – neviem.
  Všetko to, čo ste popísali rozporovať nebudem. Možno je to skutočne tak. Ale vyvstali s tým mnohé otázky.
  Pripusťme, že fakt je to skrze zrodenie duší a život v hmote spoznávanie a rozlišovanie Dobra od Zla, osobnostný vývoj, harmonizácia a skrze opätovné poznanie cesta naspäť k Bohu – opätovné splynutie s ním – návrat do miesta zrodu.
  Ale čo tým vlastne Boh sledoval? Čo si tým vlastne chcel dokázať? Dajme tomu, že stvoril Vesmír a Zem ako takú… Ako nádhernú planétu plnú života rozmanitosti foriem, proste nádhera – vytvoril dielo. Tak dokonalé, že mu nestačilo sa ním kochať len ako tvorca z nadhľadu (ako napr. maliar obrazom krajiny), ale zatúžil sa do tohto diela pohrúžiť, vnoriť sa doň, a precítiť ho z vnútra ako jeho súčasť (ako keď mi sledujeme nejaký film a zatúžime byť jeho súčasťou – či už kvôli deju, scenérii… (nedokonalým technologickým pokusom človeka o niečo také je virtuálny svet a človek v ňom cez tie virtuálne okuliare a slúchadlá).
  A tak vytvoril človeka, v ktorom – v každom jedincovi – je jeho kúsok – Božia , človeka oživujúca iskra. Človek ako zástupca, resp. v zmysle vyššie uvedeného, ako časť Boha-Tvorcu daného diela a zároveň človek ako súčasť diela v zmysle jeho evolučného – seba zdokonaľujúceho rozvoja,, teda ako jeho prvok, ktorý zabezpečuje jeho samoriadenie v danom evolučnom rozvoji.

  Potiaľto by to bolo v poriadku. Ale čo potom so Satanom, so Zlom ako takým? Čo s utrpením človeka, zvierat, devastáciou Prírody, Plánety – jeho vlastného diela rukami človeka – teda v podstate Ním samotným – jeho vlastnými rukami, ak vychádzame z vyššie uvedeného…
  Lebo tak ako trpí dielo, keď je ničené, trpí aj jeho tvorca (pokiaľ to dielo tvoril s láskou a mu na tomto diele záleží). A v tomto prípade o to viac, ak v každom človeku je čiastočka Boha…, ak on sám je skrze človeka súčasťou toho diela.
  To je Boh sadista a masochista zároveň? Lebo ak Stvoriteľ človeka a tohto Vesmíru je to absolútne najvyššie a nič vyššie a nadradenejšie jemu niet, čiže je to absolútne Hierarchicky najvyššie riadenie, tak potom to Zlo, Satana stvoril on sám. (v podstate o tom hovorí príbeh, ktorý nižšie vložil bádatel ako odpoveď na moju otázku). Ale potom načo rozoznávať Zlo od Dobra, a načo bojovať so Zlom, ak jedno aj druhé je časťou toho istého Boha? To potom aj prvá bratovražda Ábela Kainom vyznieva v inom svetle. Boh vlastnými rukami – jednou časťou seba samého zavraždí inú časť seba samého – On sám spácha na sebe tento hriech. Ale je to potom hriech, alebo len snaha samého Boha-Tvorcu niečo také sám na sebe zakúsiť skrze prežitku človeka? Sadista a masochista…
  Nejak mi to nevonia. Ani vám?
  Tak potom sú možné len dve vysvetlenia:
  Po prvé – Boh-Stvoriteľ nie je až tak dokonalý a jeho riadenie nie je až tak bezchybné (súdruhom z NDR se nejak vloudila chybička… a proces sa vymkol z pod kontroly… On chatel kak najlučše, a polučilos kak vsegda…), ak stvoril, alebo z Neho samého vzniklo aj Zlo.
  To potom nahráva názoru, že Zlo a Dobro ako objektívne kategórie neexistujú, že sú len relatívne, že je to vždy len subjektívny pohľad jedinca. Čo sa z jedného uhla pohľadu javí ako zlo, z druhého pohľadu sa to javí ako dobro. Čiže nie objektívne, ale zmyslené subjektívne kategórie, ktoré s objektívnou realitou nemajú žiadny súvis. Alebo:
  Po druhé – Stvoriteľ tohto Vesmíru a človeka Zlo nestvoril, ale už bolo tu a mimo Neho a pokúša sa jeho dielo zničiť jak zvonku,tak prienikom do diela samotného a aj prienikom do človeka…

  To ale potom vyvstáva otázka: Je Stvoriteľ tohto Vesmíru skutočne to absolútne najvyššie hierarchicke riadenie? Ak sa na to pozrieme z hľadiska, že tento Vesmír je uzavretý systém, tak potom áno, dalo by sa povedať, že jeho Stvoriteľ je v ňom HNR.
  Ale ak pripustíme, že tento Vesmír je súčasťou niečoho väčšieho, že za hranicami tohto Vesmíru sú iné svety, či už s ním paralelné, alebo objemnejšie ho /ich zahŕňajúce (vloženosť systémov a supersystémov), tak potom tento Stvoriteľ je len určitým hierarchický stupňom v celkovej hierarchii vloženosti supersystémov. Teda, je nad ešte niečo vyššie. V jednom prekladanom diele KSB autori mali poznámku v tomto duchu – nerozvíjali ju ďalej.
  Podobný názor prezentuje aj Drunvalo Melchizedek v Tajomstve kvetu života, v časti o posvätnej geometrii tvorenia, kde tvrdí, že Zlo-Temnota už existovala v čase Tvorenia tohto Vesmíru ako niečo existujúce mimo Stvoriteľa.
  A prečo som vlastne túto tému načal položením otázky „Aký zámer má HNR s človekom/ľudstvom?“?
  V decembri som si prečítal Sillmarion od J.R.R. Tolkiena. A minule som v článku na www.novaduchovní cesta.cz natrafil na toto: Melkor představoval otisk ega Ilúvatara, jeho pocit být nejvyšším, jediným, hlavním. Být tím, jemuž bylo dáno právo vše řídit.
  Ilúvatar je Stvoriteľ Sveta zo Sillmariona.
  Více zde: https://www.novaduchovnicesta.cz/informace/a7-prvni-a-druhy-plan-stvoritelu-lidstvo-1-a-2-typu/
  A tam je úloha ľudstva v plánoch Boha trocha iná.
  Podotýkam, že zatiaľ som nenašiel rozpor medzi KSB a NDC v ničom zásadnom.
  Mám za to, že jednou z úloh každého človeka je stať sa Človekom aj skrze neomylného rozlišovania objektívneho Dobra od objektívneho Zla a následne v spolupráci s ostatnými, teda ako ľudstvo vybudovať tu na Zemi Kráľovstvo Božie – naplniť pôvodný plán – Zámer Boha.
  A ďalej sa uvidí…, či je to jediná úloha ľudstva , alebo len prvá z úloh…

  Odpověď
  • popolvár 29.3.2019 o 19:49

   …lebo ak je toto len prvá z úloh ľudstva, tak potom je možno hlavnou úlohou a zámerom Boha s človekom/ľudstvom to, aby dielo prerástlo, prekonalo samotného Tvorcu – je to v podstate dar celej hierarchii Stvorenia, nielen tohto Vesmíru.

   Odpověď
  • Len v krátkosti môj pohľad.

   Boh a vesmír, Majster a dielo. Boh nie je súčasťou vesmíru (vo fyzickom chápaní prepojení), ale Tvorcom. Vesmír je tvorený z MIM = matéria, informá, miera (lepšie naopak) a v chode ho udržiava Tvorca, Boh.

   Boh nie je matériou, on ju dodáva. Boh nie je informáciou, on ju poskytuje. Boh nie je mierou, on ju určuje.

   Duša, duša, ako Božia iskra nie je časťou Boha (vo fyzickom chápaní prepojení), ale je niečo ako zvuk tlkotu Božieho srdca, nie srdcom samotným.

   A k zlu…, máme tu slobodú vôľu v rámci Bohom nadelených pravidiel…
   Je úlohou človeka vedieť rozlíšiť dobro a zlo v každom okamžiku a v dostatočnej miere. Nežijeme vo svete kolmice, ale gausovej krivky, ktorej pohyb a tvar je v určitom pohľade vyjadrením kvality dostatočnosti.

   Odpověď
  • Ahoj popolvár, vďaka za zaujímavé myšlienky.
   Doplnil by som k tomu pár postrehov:
   - ak niečo existujúce nie je súčasťou stvoriteľa, potom môžeme tvrdiť, že tento stvoriteľ nie je HNR. To je veľmi dôležité rozlišovať, či sa bavíme o „generálnom riaditeľovi“ (a zároveň aj majiteľovi celého systému) alebo len o nejakom „oblastnom riaditeľovi“. To už je iná úroveň diskusie.
   Ak ide len o „oblastného riaditeľa“ potom možno hovoriť aj o evolúcii tohto riaditeľa. Hovorím to preto, lebo som presvedčený, že vyvíjať sa môže len niečo disponujúce intelektom, čo je súčasťou prostredia z ktorého čerpá informácie. Okrem HNR nič nie je, preto sa ani nemôže vyvíjať, lebo všetko čo je, tým je On sám, všetko má v sebe a k ničomu novému nemá prístup.

   Tým, že sme prešli od generálneho k oblastnému riaditeľovi „ako stvoriteľovi“ sme sa nijako nezbavili tej dilemy, čo s dobrom a zlom v skutočnom HNR (veď „oblastný riaditeľ“ je v tomto prípade zase len projekciou „najvyššieho generálneho riaditeľa“. On je Stvoriteľom stvoriteľa)

   Ja v existencii Dobra a Zla, utrpenia a blaha nevidím problém. Veď život je večný, a čo je to chvíľa edukatívneho utrpenia proti večnosti?
   Sme (ako fraktál) stvorení na obraz HNR. Tiež v sebe nosím dobro aj zlo, každý jeden (najprv v latentnej forme, neskôr to naberá konkrétne rozmery). Boh je dokonalý nie preto, že neobsahuje zlo, ale preto, že ho vo svojej osobnej mravnosti zaradil na správne miesto (oddelil Svetlo od Tmy). Utrpenie samo osebe ešte nemusí byť zlom: vezmi si, ako sa ľudia boja zubára… je zlý len preto, že im spôsobí niekoľko minút múk? Nie je skôr dobrý preto, že z dlhodobejšieho pohľadu ich zachráni pred oveľa horšími komplikáciami a uzdraví ich?
   T.j. Dobro a Zlo, treba vždy posudzovať z tej najdlhodobejšej perspektívy, či vnáša harmóniu do nami všetkými zdieľaného systému. Liečenie často bolí, ale to je väčšinou krátkodobá záležitosť. Takmer žiadna matka neľutuje pôrodné bolesti, keď uvidí svoje dieťa, lebo sú ciele, ktoré majú väčšiu hodnotu ako chvíľa bolesti.

   HNR dušiam dáva slobodu voľby, ktorú variantu si vyberú (hoci všetky nakoniec vedú k cieľu (ako v rozprávkach o rovnej ceste, kľukatej a trnistej)). Ak existuje zlo, ktoré sa dotýka všetkých Božích bytosti, potom musí existovať aj niečo všetkými dosiahnuteľné, čo má väčšiu hodnotu, ako to obdobie zažitých príkorí z ktorých sa človek učí na ceste poznania. Musí to byť niečo oslobodzujúce dušu, kvôli čomu duša rázom zabudne na všetky bolesti a zostane len radosť z toho nového (podobne ako je to u matky, ktorej sa práve narodilo dieťa)
   Možno je problém v tom, že máme len hmlistú predstavu o tom, čo je to vlastne Láska a akú má cenu.
   Takto nejako to opísal Ježiš:
   „Láska je trpezlivá, Láska je dobrotivá. Láska nezávidí, netvorí zlo, nechváli sa, nepozná hrubosť a požadovačnosť, neponáhľa sa hnevať, nezamýšľa zlo, neraduje sa nepravde, ale kochá sa pravdou. Láska všetko znáša, všetkému verí, vždy dúfa, Láska všetko vydrží, nikdy nezaniká:čo sa týka jazykov – tie zmiznú,čo sa týka vedomostí – tie prejdú.
   Lebo my čiastočne vieme a čiastočne sa mýlime, no keď nastane úplná dokonalosť, tо, čo je čiastočné, skončí. Keď človek bol dieťaťom, hovoril detsky, detsky chápal, detsky myslel, а keď dospel, tak zanechal detské spôsoby. Lebo teraz vidíme skrze sklo a skrze nejasné výroky. Teraz poznávame čiastočne, ale keď predstúpime pred Boha, budeme poznať nie čiastočne, ale tak, ako nás On bude učiť. Teraz existujú tri: Viera, Nádej a Láska, ale najväčšia z nich je Láska“.

   Veď ak by Boh neobsahoval aj zlo a nezvíťazil v sebe nad zlom (bol by iba čisté dobro), tak ako by sme ho my mohli nasledovať? V čom by nám bol príkladom? (Bol by čímsi nedosiahnuteľným. Zlo v sebe totiž nemožno zničiť, ale možno nad ním zvíťaziť, zobrať mu moc. Bude existovať a žiť aj naďalej, ale už nebude schopné škodiť)

   Či existuje satan, to neviem, ale každopádne, ľudia vytvárajú kolektívnu psychiku, a rôzne druhy ľuďmi páchaného zla (každé má svoje meno) dokážu žiť ako egregor. Toto je hierarchicky vyššia forma (oproti jednotlivcovi). Či má to, čomu hovoríme satan a iné formy zla aj vedomie (Božiu iskru v sebe) to neviem, možno sú to len automatické „programy“, egregory so svojim intelektom, plniace úlohu trenažéra (jedného dňa ľudstvo presiahne intelekt týchto egregorov, a zvíťazí nad všetkým pozemským zlom, riadiac inštrukciami Zhora vôkol seba i v sebe).
   Ak by satan a spol. neboli len automaty, ale mali reálne vedomie, potom by nutne aj ich muselo v určitom okamihu čakať precitnutie a dobrovoľné prijatie Božej mravnosti (možno na konci Vesmírneho cyklu, keď sa všetky konce ciest duší synchronizujú).

   Odpověď
   • popolvár 30.3.2019 o 10:40

    Tvojej odpovedi niet čo vytknúť. Celú debatu položením otázky „Aký Zámer má HNR s človekom/ľudstvom?“ som spustil sám hľadajúc odpovede v snahe nejako zosúladiť vlastný svetonázor s tou informáciou, že možno náš konkrétny Stvoriteľ nie je „generálnym direktorom“, ale Svoriteľom nižšej hierarchie. Tým nechcem a ani nemienim nejako spochybňovať Jeho autoritu, ale v podstate je to o spracovaní tejto informácie a vyvodení z nej vyplývajúcich záverov, ktoré určitým spôsobom, ak nie rúcajú, tak minimálne korigujú určité doteraz prijaté videnie sveta – niektoré aspekty svetonázoru, a to predovšetkým ohľadom úlohy človeka, ľudstva, a predovšetkým v tomto kontexte mňa samotného…
    Lebo ak názory J. Nováka z NDC a obraz vzniku a vývoja nášho sveta načrtnutý J.R.R.Tolkienom v Sillmarione zodpovedá skutočnosti, tak potom to vrhá trochu trocha iný pohľad na ľudstvo a jeho dejiny a predovšetkým na obrazy stvorenia človeka v Biblii. Lebo človek dnešného typu tým pádom nebol stvorený do rajskej pozemskej záhrady a len vlastným pochybením podľahol Zlu, ale boli sme vrhnutí na bojisko, kde ľudstvo prvého typu – predchádzajúce vysokovyspelé civilizácie – bolo v permanentnej defenzíve – na ústupe. Je to potom ako obraz z filmu o Stalingrade o ruskom snajperovi, kde v úvode čerstvé ale nedostatočne vycvičené a vyzbrojené sily (jedna puška a 5 nábojov pre dvoch) boli prepravené na druhý breh do zničeného Stalingradu a vrhnuté do boja proti nepriateľovi vyzbrojenému po zuby aj ťažkou technikou, do boja na záchranu nie len seba – človeka, ale aj celého diela Stvorenia.
    Proste naša úloha a misia oproti pôvodnému plánu osídliť a evolučne spravovať tento svet sa zmenila na zachrániť tento svet v bojoch v prvej línii…
    A to potom aj mení celkové charakteristiky nepriateľa… a samozrejme parametre: stratégiu a taktiku boja…
    Ale nemení to, že tento boj je možné vyhrať jediným spôsobom – nepodľahnúť Zlu, zvyšovať vedomostnú a mravnú úroveň seba samého…, len výber k tomu vhodných prostriedkov sa mení – nemôžme bojovať zbraňami nepriateľa, ktoré nám on v minulosti sám podsunul, ale musíme voliť postupy a prostriedky, voči ktorým on nemá adekvátnu odpoveď a ani obranu.
    Moje myšlienky sú ešte príliš kostrbaté… tie informácie ešte len prvotne spracúvam…

    Odpověď
    • popolvár,
     čo viem, tak aj gnostici tvrdia, že túto časť reality stvorila bytosť nižšej hierarchie voči Bohu, ale nemám to moc preštudované. Úplne to nevylučujem, ale moc som zatiaľ nad tým neuvažoval.
     Čítal si aj iné Tolkienove knihy? Lebo píšu, že Sillmarion je ako prvá kniha od Tolkiena dosť náročná, veľa mien, veľa informácii…
     Ako si to myslel s tým „ľudstvom prvého typu“, že boli v defenzíve… Myslíš nejakú skoršiu civilizáciu? A v defenzíve boli prečo, bojovali zlými prostriedkami?

     Ešte by som dodal k tomu, čo som písal včera: Zlo v sebe nemožno zničiť, ale možno nad ním zvíťaziť. No to víťazstvo neprebieha prostredníctvom boja. Totiž nepomôže dať svojim nerestiam okovy, lebo takýmto krokom, ak sa vôbec podarí, sa vnútri kvalitatívne nič nemení, len sa vytvára iný vonkajší dojem, forma.

     Ľudské dobro aj zlo, akoby používalo rovnaký zdroj energie v človeku. Čo človek kŕmi, to si ukoristí väčší podiel energie. Vziať energiu zlu-nerestiam, a teda možnosť škodiť, sa dá len úprimnou zmenou svojej mravnosti (dokonca aj keď sa ju spočiatku nedarí dodržiavať, lebo neresti majú ešte dosť energie). Ak človek pochopí zmysel takejto zmeny a cesty, ktorú si vybral; túži, aby túto métu dosiahol; dokáže sám sebe odpustiť, ak zlyhá, ale napriek tomu dúfa, že svoj cieľ dosiahne – tak je to len otázka času, keď dôjde k samovoľnej zmene proporcií rozdeľovanej energie na dobré a zlé veci.
     T.j. je to ako zhmotnenie projekcie vlastnej mravnosti v sebe. Ak to človek chápe ako správne, želá si to, verí v to a dúfa, netlačí príliš na pílu nejakým drastickým umrtvovaním tela (čo len vytvára chybné energie, odkláňajúce celý proces iným smerom) – to jest vie si odpustiť, ak mu to ešte nejde, ale neprestáva túžiť a dúfať že to raz zvládne, tak je len otázkou času kedy to príde.

     Dajú sa robiť aj také finty, že keď Ja túži po nejakom zmyslovom zážitku, a má konkrétnu predstavu ako by to bolo najlepšie, tak ak neviem odolať, potom miesto deluxe formy (akú si želá), mu dám zámerne nejakú „oveľa chudobnejšiu“ verziu – kompromis. Miesto superchutného originálu, niečo oveľa skromnejšie, čo tiež uspokojí zmysly.

     Píšem to preto, lebo verím, že boj proti vonkajšiemu zlu bude mať tiež svoje špecifické pravidlá a nemožno používať hocijaké metódy.
     Konceptuálna určitosť riadenia = 1. poznať svoj vektor cieľov, 2. poznať aké sú prípustné a neprípustné prostriedky na dosiahnutie týchto cieľov. (Na prostriedkoch veľmi záleží, a cieľ(účel) nesvätí hocijaké prostriedky)

     Odpověď
     • Tí, čo sa drasticky umŕtvujú, sú na seba prísni a večne nespokojní, čo sa k svojmu telu správajú neúctivo a nešetrne – sú vlastne de-fakto ateisti, aj keď sami si myslia opak. Boh nie je tyran, a ani človek nemusí byť k sebe tyranom. Sú iné metódy, oveľa efektívnejšie, ktoré sú Božej mravnosti oveľa bližšie a dokážu zázraky.

      Odpověď
     • popolvár 30.3.2019 o 20:37

      ja som čítal aj iné: Húrinove deti, tretiu časť Pána prsteňov a ešte niečo – už nepamätám.
      Sillmarion je úplne iný – štýlom písania je to niečo medzi beletriou a historickým dokumentom. To ostatné bola beletria.
      Na ostatné otázky je dlhá odpoveď a aj by bola touto formou nedostatočná. Prečítaj si Sillmarion, ale nie len tak – pokús sa ho vnímať a preciťovať. A potom preštuduj aspoň prvú desiatku článkov o NDC…

      Odpověď
      • Vďaka, určite si to prečítam, keď sa k tomu dostanem.

       Odpověď
  • Z mého pohledu je realita procesem, s pomocí něhož Jsoucno odděluje samo v sobě světlo od tmy.

   Odpověď
   • Súhlas, veď aj realita sa nachádza v Bohu, nie mimo neho. A zdá sa, že to oddeľovanie svetla od tmy prebieha neustále, znova a znova. Samotný Boh to PRIAMO urobil v hrubých rysoch: v základnej matrici predurčenia (hlavnom mnohovariantnom scenári) a detailizáciu tohto procesu robia všetky nové stvorené bytosti s Jeho iskrou v duši (t.j. NEPRIAMO On sám).

    Odpověď
   • popolvár 1.4.2019 o 21:43

    nepliesť si duality a antagonizmy. Svetlo a tma sú duality. Podobne ako jin a jang – jedno prechádza do druhého, no nesnaží sa jedno druhé ničiť. Objektívne Dobro a Zlo sú antagonizmy, kde sa jedno snaží zničiť to druhé.

    Odpověď
    • popolvár,
     ako si prišiel na to, že Zlo sa dá zničiť? Dá sa zničiť myšlienka? Môže Boh zničiť časť seba? Zlo môžeš len poraziť tým, že mu vezmeš energiu škodiť, ale anihilovať jeho nemateriálnu podstatu nedokážeš.

     Odpověď
     • jen úvaha, a nedojde i s ohledem na takový fenomén jako je zlo na entropii, když nebude mít žádný smysl ani energii k existenci? A nebude to náhodou stejný okamžik jako ten ve kterém tahle hra skončí?

      Odpověď
     • popolvár 1.4.2019 o 23:11

      všetko potrebuje energiu. Neživ ho a umrie na entropiu, ako píše eM

      Odpověď
      • To je otázka. Pokud je pevnou součástí konstrukce vesmíru respektive podstatou jeho existence, potom to v našich podmínkách nemusí a možná nemůže platit.

       Odpověď
      • To je len zdanlivé „úmrtie“, je totiž pevnou súčasťou Boha, a akonáhle pri tvorení vznikne niekde priestor pre nevedomosť a učenie sa z chýb, tam sa okamžite začne prejavovať. T.j. obsah sa môže vyprázdniť, ale forma (matrica) zostáva, aj keď je neviditeľná a nehmatateľná. Otázka je len vždy v tom, či Boh dá pri novom tvorení stvoreným bytostiam slobodu spoznávať dobro a lásku skrze zlo, aby sa mohli slobodne rozhodovať pre dobro aj zlo, ale nakoniec zistili, že len láska a dobro má zmysel. A Boh vždy dáva slobodu výberu. Mentálny výber, t.j. túžbu kráčať určitým smerom, má človek vždy. Nie vždy na to musí mať silu = vôľu. A tak slobodu vôle, ak je už otrokom žiadostí, si musí vydobyť oveľa väčším úsilím. Je to milosť, nie vlastná zásluha, ktorú človek dostáva, ak preukáže veľké mravne podmienené dlhodobé odhodlanie. (odhodlanie aj napriek tomu, že sa mu nemusí dariť odolávať)

       Odpověď
       • Z toho vlastne vyplývajú dve veci:
        - ľudstvo musí dosiahnuť stav väčšej chytrosti a predvídavosti ako akékoľvek zlo.
        - ľudstvo nikdy nesmie zabudnúť na vlastnú skúsenosť so zlom, ani keď vybuduje kráľovstvo Božie, lebo akonáhle zabudne, tak všetko zlé sa začne opakovať znova.

        Odpověď
    • Inak Hox to myslel obrazne, „Svetlo“ ako symbol Dobra, „Tmu“ ako symbol Zla. „Oddeľovanie“ ako symbol mravného vyhraňovania sa (nie fyzické oddeľovanie svetla od tmy, zla od dobra, ale ich osobnú identifikáciu a rozpoznávanie čo je objektívne Dobro, a čo je objektívne Zlo. Tvorbu vlastnej mravnosti). Dobro a Zlo spolu nemilosrdne súperia, ale zničiť sa nedokážu, hoci prevaha i víťazstvo Dobra sa predpokladá, a je aj predurčená.

     Odpověď
  • z mojho pohladu dve veci.
   1) Mefistofeles vo Faustovi pri prvom vstupe hovori nie doslovne: „ako zlo som sucastou dobra, pretoze cezo mna sa vyvinie dobro do vyssieho stavu, ktore by nemohlo samo o sebe dosiahnut“
   - predpokladam ze asi ako Platon ked hovori o reinkarnacii dusi, tak hovori, ze ti, ktori viac padli (vzali si pre dalsi zivot osud bohaca, tyrana apod. pricom si nevsimli, ake hnusne veci budu pachat typu jest vlastne deti) boli ti, ktori nepresli utrpenim, ale boli dobri vdaka okolnostiam a prostrediu, ti ktori ale prezili trapenie si uz potom vyberali lepsie
   2) podla pisem zlo bolo splodene, ked Boh stvoril Adama, nakolko Lucifer sa nedokazal poddat a poklonit sa mu na rozdiel povedzme od Michaela (archanjela). Tym padom, ze to bola vysoka duchovna bytost doslo k okamzitemu padu a zasahu do osudu Zeme (cez hada v raji). Boh to dopustil, pretoze len vdaka tomu vznika slobodna vola v zmysle prekonavania seba a svojho zla. V zaverecnej faze tejto casti vyvoja ale aj Lucifer sa vrati k Bohu ako marnotratny syn v Biblii, pricom aspon podla mna, aj my tomu pomahame a pomozeme. Pretoze na sebe vidim a citim bolest, ked si uvedomim co som popachala, len nevidim ako to zmenit, az niekedy clovek potom pada do zufalstva alebo hnevu a agresivity. Ked si to znasobim milionkrat, mozno to je pocit „zlych“ bytosti, mozeme s nimi aj sebou len sucitit. To samozrejme neznamena relativizaciu „zla“, pretoze to nam len meni oci. My ho nemusime odsudzovat, ale nesmieme mu podliehat a musime rozoznavat.

   Odpověď
 10. „Čiže ak si predstavíme Boha ako magnet, a duše ako častice tvoriace siločiary magnetu, tak čiastočky Boha z Boha vychádzajú, a ich cieľom je vrátiť sa opäť k Celku, t.j. k Bohu.“

  Velmi pěkná metafora.

  Dovolím si doplnit, že „návrat“ nemusí být nutně chápan doslova ve smyslu (hmotného) návratu částice (duše) do výchozí lokalizace/pozice/“Počátku“ v rámci nějakých „souřadnic“, ale spíše stavu. Tj. vnitřní informační strukturou se příblížit Jemu do té Míry, až oba Jedním jsouc.

  Odpověď
  • Áno, je to len zmena stavu. Ide o odstránenie bariéry medzi vedomím duše a vedomím Boha, skrze poznávanie „seba“ (názor na otázku: kto je moje „Ja“ sa môže meniť) a Objektívnej reality. Je to skoro ako získavanie osobných spomienok a „hľadanie sa“ po dočasnej amnézii. Pritom nie je to len jednostranný proces hľadania zo strany duše. Život je interaktívny druh dialógu medzi Bohom a dušou, takže po celú cestu kráčania k sebe Boh aj duša navzájom komunikujú podľa vopred nastavených pravidiel a pomáhajú si.

   Odpověď
 11. Honza Větrník 28.3.2019 o 21:59

  pochopeni

  Odpověď
 12. V poslednej kapitole 1.zväzku Mŕtvej vody sú takéto zaujímavé dva odseky:

  „A z pohľadu teológie podľa svedomia Ruskej civilizácie sú všetci ľudia na tomto svete bez výnimky vlastne vyslancami Najvyššieho k ich okoliu, v niečom pravdoverní, v niečom sa úprimne mýliaci, v niečom možno pokryteckí či už z chamtivosti, alebo strachu. A práve preto Boh nikdy a nikoho nevyberá nato, aby výlučne tento Ním vybraný hlásal pravdu všetkým ostatným, na ktorých sa Boh akože odmietol obrátiť priamo. Boh neodmieta nikoho, avšak nie každý kto vyrástol v nepravdovernej kultúre je schopný prijať a sprostredkovať druhým Jeho zvesti.“

  „Preto počas prebiehajúcej epochy dejín sa misia Božieho zastupovania na Zemi a vyslanectva k druhým ľuďom u jedných (a takých je drvivá väčšina) deformuje na nepoznanie, druhí ju dokázali vyplniť viac-menej úspešne, nastaviac smer priebehu lokálnych i globálneho dejinného procesu na mnohé storočia (takých je len zopár, a niektorých z nich si ľudstvo pamätá ako prorokov — držiteľov monopolu na hlásanie pravdy; a mnohí z nich boli aj úprimne presvedčení o takomto svojom mimoriadnom význame).“

  - aj to ma vlastne utvrdilo v myšlienke, že v prípade Achnatona, Mojžiša, Ježiša a Mohameda nešlo o misiu špeciálne Bohom vybraných ľudí vytvoriť učenie, vďaka ktorému sa vlastne Boh priblížil k ľuďom. Táto misia je zverená úplne všetkým ľuďom, ale v prípade týchto prorokov mohlo byť vyšším Božím cieľom korigovať plány GP tak, aby v každom svojom pláne našiel okrem cieľa aj opičie laby (a vďaka tomu viac otvorených možností a relevantných informácii pre ľudí), a aby sa vývoj nedostal znova do bezvýchodiskovej situácie, ako to bolo pri Atlantíde.

  -len pripomeniem, že z pohľadu DVTR sa procesy neriadia až keď dôjde k vychýleniu, ale význam majú nasledovné informácie zostupne:
  · najdôležitejšia je informácia o procesoch, ktorých priebeh môže priviesť k otvoreniu možností toho, že proces riadenia sa v budúcnosti odkloní od normálnych parametrov;
  · objektívne sa otvorili (vznikli) možnosti k tomu, že proces riadenia sa v budúcnosti odkloní od normálnych parametrov;
  · možnosti sa začali realizovať a ukázali sa tendencie toho, že proces riadenia sa odkloní od normálnych parametrov;
  · priebeh procesu riadenia sa odklonil od normálnych parametrov, no ešte sa nachádza v medziach prípustného riadenia;
  · odklonenie parametrov procesu je na hrane prípustného;
  · proces prekročil prípustné hranice.

  Ak by nebolo GP, pravdepodobne by nebolo potrebné vôbec zasahovať Zhora do dejinného procesu spôsobom veľkých korekcií cez výnimočných ľudí – prorokov.

  - ak sa Boh prihovára ľuďom nepriamo, zvonku: cez iných ľudí, rôzne texty, písma, životné okolnosti, tak je to hlavne preto, aby si uvedomili, že hlavnú linku s Bohom majú vo svojom vnútri, ale aby dobre fungovala, najprv si musia spraviť vo svojom vnútri poriadok. (postupne spraviť z tela chrám ducha, a z ducha-psychiky chrám Boha. Úmerne tomu bude stúpať kvalita aj rozsah informácii na vnútornej linke)

  Odpověď
  • Ešte sú tak také veci:
   - do plánov GP je potrebné zasahovať, lebo on si uvedomuje, že mnohé z toho čo tvorí je zlo. Iné by to bolo, ak by to nevedel. Tí, čo v dobrej viere konajú niečo čo je zlé, tím je tolerované oveľa viac, než tým, čo vedia že tvoria zlo.

   - ak by ľuďom boli dané bezchybné vierouky, bez vnútorných antagonizmov a „kostlivcov v skrini“, tak by to ľudí vôbec nenútilo rozmýšľať a hľadať pravdu samostatne, nadväzovať samostatný dialog s Bohom. Bol by to druh intelektuálneho príživníctva.
   Cinknuté a nedokonalé náboženstvá ľudí vracajú k jeho misii, aby pravdu hľadal samostatne i v multitandeme, ale nepreberal žiadne pravdy bez preverovania ich pravdivosti a spravodlivosti vo vlastnom živote. Jednak rozumom, a na druhej strane cez vlastnú komunikáciu s Bohom a životom. (prax je kritérium pravdy).

   Odpověď
   • popolvár 28.3.2019 o 20:19

    jardob, nesúhlasím s týmto: „ak by ľuďom boli dané bezchybné vierouky, bez vnútorných antagonizmov a „kostlivcov v skrini“, tak by to ľudí vôbec nenútilo rozmýšľať a hľadať pravdu samostatne, nadväzovať samostatný dialog s Bohom. Bol by to druh intelektuálneho príživníctva.“
    Ale musím súhlasiť s týmto: „Cinknuté a nedokonalé náboženstvá ľudí vracajú k jeho misii, aby pravdu hľadal samostatne i v multitandeme, ale nepreberal žiadne pravdy bez preverovania ich pravdivosti a spravodlivosti vo vlastnom živote. Jednak rozumom, a na druhej strane cez vlastnú komunikáciu s Bohom a životom. (prax je kritérium pravdy).“
    Ale predtým, než vysvetlím svoj nesúhlas s prvým citátom, položím nielen Tebe otázku:
    Čo je primárnym cieľom HNR v súvislosti s človekom/ľudstvom?

    Odpověď
    • Myslel som to tak, že ak by ľuďom boli dané vierouky, ktoré by boli lživé, ale vyzerali by veľmi vierohodne, a neobsahovali by protirečenia ako súčasné biblické vierouky, bolo by pre ľudí oveľa ťažšie sa odpútať od egregoru. Vravím to podľa seba, ja som mal dosť intenzívny problém s jedným prikázaním v určitom krízovom období, skoro mi z tých častých spovedí úplne preplo… Toto bola silná nakladačka, ktorá ma prinútila sa zamyslieť nad otázkami objektívnej mravnosti a spravodlivosti v svetonázore kresťanstva, a pomohlo mi to v rámci záchrany zdravomyslia sa odtrhnúť od tohto egregoru.

     Čo sa týka primárneho cieľa HNR s človekom/ľudstvom. Podľa mňa u človeka je ten cieľ trochu iný ako u ľudstva, hoci sa navzájom doplňujú. Cieľ pre individuálneho človeka i pre ľudstvo pomáhajú plniť ciele kladené na jednotlivé duše, a cieľom duše je podľa mňa jednoznačne vrátiť sa k Bohu cestou postupného poznávania Boha v hmote (od nevedomosti až po maximálnu vedomosť o Bohu), prechádzajúc rôznymi telami, umožňujúcimi duši zbierať poznanie. Tu totiž predpokladám, že základom vedomia všetkého živého je Boh sám. To jest, aj základom ľudského vedomia je Boh-Jeho vlastné vedomie. Vznik duše (ak je pravda, že duša je prvým „telom“ pre Božské vedomie. Ak nie, tak sa môžeme baviť len o inkarnáciách duše, ako Božského vedomia) je podmienený tým, že vedomie HNR uvoľní akoby kúsok svojho vedomia („rozštiepenie“ osobnosti), obalí sa prvým telom (substanciou duše), pričom sa oddelí aj od svojej Božskej pamäti, a príjme len základnú pamäť bytosti do ktorej sa vtelila. Telo ako také, má vždy predprogramovanú psychiku a základné stereotypy správania (u človeka sú to základné inštinkty), to sú spoločne so zmyslami prvé nástroje, ktorými spoznáva svet predurčeným spôsobom.

     Čiže ak si predstavíme Boha ako magnet, a duše ako častice tvoriace siločiary magnetu, tak čiastočky Boha z Boha vychádzajú, a ich cieľom je vrátiť sa opäť k Celku, t.j. k Bohu. Na tejto ceste sa vzdávajú svojej božskosti, a stávajú sa obyčajnými postavami v rôznych svetoch a príbehoch, ktoré im pomáhajú spoznať, kto vlastne sú, prečo žijú, ako svet funguje, aká je objektívna spravodlivosť, zákon harmonie, čo je dobro a čo zlo. T.j. objavujú skrze Bohom vytvorené „kulisy“ znovu všetko to, čo automaticky vedeli, keď boli súčasťou Celku – Božského vedomia (držiteľa všetkých priamych a spätných väzieb). Vlastne aj skrze duše Boh naďalej „oddeľuje svetlo od tmy“ (poznáva dobro a zlo, a vyberá si čo je lepšie).

     Žiadna duša sa k Bohu nemôže vrátiť z polcesty, t.j. dnes som žil ako darebák, a zajtra sa zobudím v Bohu ako číre vedomie (aj preto mám problém z verziami o konci Vesmíru, a začiatku nového cyklu. Ledaže by sa vývoj zablúdených duší urýchlil, a všetky by sa vrátili domov normálnou cestou). Jediná cesta k Bohu vedie cez vopred predurčenú „prekážkovú dráhu“, cez plné spoznanie dobra a zla, spravodlivosti a nespravodlivosti, cez maximálne spoznanie všetkého toho dôležitého, kvôli čomu sa Boh rozhodol v konkrétnej duši vzdať svojej pamäte a absolvovať túto vzrušujúcu cestu za Pravdou a Dobrom. Práve preto je dôležité, aby sa každé zlo mohlo „variť vo svojej šťave a chutnať svoje plody“, a to sa dá len, ak zablúdené duše po zlých inkarnáciách putujú do horších svetov, kde vládnu podobné podmienky, aké sami vytvárali na Zemi pre iných, prípadne horšie. To jediné ich môže prinútiť myslieť a pochopiť, že jediné čo má zmysel je Pravda a Dobro. Tieto horšie svety sú len dočasné, a cieľom je zblúdilú dušu cez poznanie a premýšľanie donútiť stúpať znova do vyšších svetov – začať odznova a lepšie.

     Ľudstvo je iná úroveň organizácie, ako je samoorganizácia jedinca. Neviem, či kolektívny intelekt môže mať skutočné vedomie, ale skôr asi ho nemá. Napriek tomu, sa kolektív, a teda aj ľudstvo môže správať ako jeden organizmus. Podobne ako sa množstvo ľudských buniek správa ako jeden organizmus, vďaka centrálnemu riadeniu človeka skrze jeho psychiku.

     Ako u všetkých zložitých organizmov, musí aj ľudstvo podľa mňa zvládnuť vytvoriť organizmus zdravý. Ľudstvo ako organizmus nesmie byť mrzák, vnútorne rozdelený, jeden orgán požierajúci iný. V tomto organizme musí vzniknúť systematická rovnováha: vnútorná medzi jeho členmi, aj vonkajšia s okolitým prostredím, biosférou a Bohom. Až potom bude schopný byť fungujúcou harmonickou zložkou objemnejšieho Všehomíru. Toľko k cieľom.

     Odpověď
     • popolvár 29.3.2019 o 14:37

      ad vierouky – ak si to myslel takto, tak je to v poriadku a nemusím to ďalej rozvádzať.
      A čo sa týka mnou položenej otázky? Prečítal som si reakcie na ňu – nebudem ich rozoberať, ale vnukli mi jeden uhol pohľadu. Ale na tom trocha popracujem, lebo je to zatiaľ len v hrubých rysoch. Dúfam, že to nejako do večera sformulujem.

      Odpověď
    • K poslednému môjmu odseku:
     Svojím spôsobom, ak sa ľudstvu podarí vybudovať Božie kráľovstvo na Zemi, tak Zem sa bude môcť stať jedným z hierarchicky vyšších svetov, kde je viac harmónie a poznania Boha ako v tých nižších.

     Odpověď
    • Honza Větrník 28.3.2019 o 22:01

     pochopeni Boha

     Odpověď
    • @popolvár,
     dovol mi na tvou otázku uvést tento příběh z počátku věků tak, jak ke mě přišel. Třeba je tam odpověď skryta.

     Na počátku, kdy nebylo nic, tu z nezrozeného a nestvořeného, z vlastní vůle a ohromné síly, a v náhlém jasu povstal První Zrozený. Aby na vše, co zamýšlel vykonat, nebyl sám, rozdělil svou jednotnou podstatu na dva doplňující se a spolupracující principy. Energii a informaci. Energii věnoval prostor, informaci spojil se světlem.

     Pak, aby si mohl hrát a poznávat se, vytvořil řadu světů a bytostí a principů a počal jimi míchat. Vytvořil také pravidla této kosmické hry. A nechal části svého Já, aby je mohly zkoumat, poznávat, ale především poznaly samy sebe. Do každé části potom vložil kousek sebe. Vdechl jí svou jiskru, své nezničitelné světlo.

     Jednou se stalo, že přišel jeden Atman právě od stromu poznání.

     „Otče, tady je to takové jednoduché, jednotvárné. Nemáš tam něco náročnějšího? Chci rychleji dojít ke stromu moudrosti.“

     „Ano, je to možné, avšak cesta je těžká, náročná. A také nebezpečná, plná nástrah a těžkých zkoušek. A lze na ní také velmi dlouho bloudit.“

     „Nebojím se, cestu najdu, jen mě pošli.“

     „Dobře, vyšlu tě na samostatnou cestu, na zkušenou. Půjdeš do samého pekla, do hmoty. Jen sám to však nedokážeš. Abys to mohl zvládnout, učiním tě dvojitým. Dostaneš dvě odlišná těla. Nyní tě rozděluji do dvou různých těl. A ne, abyste se hádali, spolupracovat musíš.“

     „A Otče, dostanu návod na cestu? Také mi dej návod na cestu zpátky, k tobě! A ještě chci klíč od brány nebes, k návratu ho potřebuji.“

     Tu vzal První Zrozený holografický klíč ode všech tajemství, rozlámal jej a hodil vpřed do světa, na cestu před bránu. Každý jeho dílčí střípek se rozplynul v jednom z učení.

     „Všechny klíče k moudrosti máš připraveny na cestě. Očekávají tě. Musíš je jen najít, pravdu poznat, všechny posbírat. V každém střípku klíče je však také ukryt jeho návod. Jen pokud mu porozumíš, stane se pro tebe klíčem celým. Dej však velký pozor na iluze své mysli, neboť ta ti bude bránit ve správném čtení.“

     „A mohu se cestou o něco opřít? Něco, na co se mohu spolehnout? Mám něco, co mi ukáže správnou cestu?“

     „Ano, je to tvá víra, kompas a světlo, které si neseš ve svém srdci. Abys došel k cíli cesty, musíš se jím řídit. Ne jiným, ale tím svým, pokud nechceš dlouho bloudit. Pokud budeš udržovat oheň lásky ve svém srdci a radost rozdávat a poznání hledat, jiná světla-srdce ti cestu ukáží, posvítí, pomohou. Pak rychle celou cestu projdeš, s úspěchem se vrátíš a na konci mě opět nalezneš. Pokud však některá světla budeš zhasínat, tma tě bude pohlcovat. Tu cestu však musíš projít celou a sám. Ještě stále si troufáš?“

     „Ano.“

     „Tak běžte dál, neboť jste již oba vyšli.
     Ještě někdo chce jít také?“

     „Ano! Já. A já. Já taky. A já, já já já …“

     Když se všichni vydali na cesty, Otec se zamyslel. Pak povolal Světlonoše a takto mu povídá.

     „Mnoho lidských duší se vydalo na cestu, na zkušenou. Budou bloudit, učení ve škole života budou odbývat. Nebudou dost vnímaví, pozorní, pilní. Často špatným vlivům budou podléhat a dlouho to nepoznají. Proto tě pověřuji – připravíš pro ně výukové lekce. Tak dlouho se budou rodit znovu a znovu, až všechno pochopí a řádně zvládnou. Koho doporučíš do komise pro praktické zkoušky?“

     „Jsou tam venku tři démoni, generálové. Každý z nich poroučí třem čtvrtinám pekla. Ti jsou schopni připravit ty nejnáročnější maturitní zkoušky. Určitě budeš spokojen, odvětil Lucifer.“

     „Dobře, zavolej je.“

     Když se dostavili, Otec jim povídá.

     „Vyslal jsem své děti na cestu. Chci, aby se z cesty na zkušenou vrátili moudří a silní. Silnější, než jste vy.“

     „Není možné, aby byl někdo silnější než my. Takový se ještě v žádném ze světů nezrodil.“

     „Nicméně já jim věřím a budete je tak dlouho cvičit a zkoušet, až to jednou dokáží. A do té doby jim smíte poroučet a máte nad nimi moc.“

     „Jak velkou máme nad nimi moc? Smíme je svádět? Smíme jim poroučet? Smíme jim poručit, čemu a jak mají věřit? Smíme se prohlásit bohem? Smíme jim sepsat svaté slovo? Smíme je trestat? Smíme je zavřít v síni smrti? Smíme je zničit?“

     „To vše můžete, avšak zničit je nemůžete. Jejich duše, jejich plamen života je věčný. Avšak nad tím, kdo vás pozná a odhalí vaše jméno, nad ním ztrácíte svou moc. Ten již se ke mně navrací, po mém boku bude spočívat a mým jménem vaše zlo soudit. Běžte.“

     Od toho okamžiku se v náruči Božské Matky stále slepí pohybujeme, netuše, uvnitř svého srdce světlo Otce nosíme, sebe v iluzích hledáme, bratry a sestry zraňujeme a děti o jejich budoucnost okrádáme.

     Odpověď
     • Můj názor: podobné „příběhy“ formují iluzorní pohled na svět, tedy takový, který neodpovídá skutečnému stavu věcí. Kapka jedu, obalená přitažlivým a „laskavým“ obalem.

      Odpověď

Napsat komentář

*
*

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>