KSB a DVTR

Podepisování příspěvků: anonymní příspěvky nebo ty, které v poli jména/přezdívky budou mít titulek nebo jiný text, mohou být smazány. Příspěvky s nakopírovaným delším obsahem, který je dostupný na jiném místě, mohou být také smazány – v takovém případě uvádět pouze odkaz, případně pár vět, nikoliv celý text systémem copy&paste. První komentář nového uživatele se zobrazí až po schválení, další již hned.

 Obnoviť

 1. Dialektickí marxisti mali taký termín „negácia negácie“, ktorým sa snažili popísať určitú vlastnosť života, určitý objektívny jav. Z pohľadu KSB je im vyčítané, že týmto vytvorili deštruktívnu matricu, v zmysle: „Načo sa budem v živote namáhať niečo tvoriť, keď následne príde negácia a všetko zničí“. A toto akoby „pravidlo dialektiky“ bolo doladené ešte pár tvrdeniami tak trochu do extrému, ktoré iba podporovalo revolučné zmýšľanie marxistov a špeciálne nasledovníkov Trockého v zmysle „Nie je dôležitý cieľ ale samotný proces“, inými slovami „vy (dav) sa nestarajte kam ideme, len sa hýbte a makajte, ciele revolúcie budeme v skrytosti riadiť my“

  V skutočnosti ten zákon (negovania negácie negovania negácie… atď.) nie je až tak celkom utrhnutý od reality, len je pomenovaný príšernými termínmi. Ak by ho totiž nazvali „transformácia transformácie“ bolo by to oveľa pravdivejšie. To že v tomto vesmíre nič netrvá večne, a každý objekt má svoju periódu života, vieme asi všetci. Vidno to u všetkých živých bytostí, človeka, zvierat, rastlín… Dokonca sa to týka aj astronomických objektov, galaxie, slnká, planéty sa rodia, žijú svoju periódu života v ktorej zrodia nové objekty, a potom zaniknú. No nejde o zánik, ale vždy len o transformáciu, všetko čo žije – sa v momente svojej transformácie stáva stavebným materiálom pre iné formy existencie. Transformácia je teda neustále prebiehajúci a na seba nadväzujúci proces v rôznych úrovniach a periódach navzájom prepojených procesov.

  Aj tu by si niekto mohol povedať, a načo budem tvoriť, keď aj tak nakoniec zomriem – transformujem sa… Tu je však dobré si všimnúť čoho sme súčasťou. Jednak život našej osoby nekončí, ale pokračuje v našich deťoch. Druhá vec je, že tvorením sa zúčastňujeme procesov, ktorých perióda života je oveľa dlhšia ako jeden život. Totiž to čo svojou tvorivosťou vnášame do spoločnosti, to ostáva v povedomí ľudí v podobe kultúry danej spoločnosti. Kultúra v určitom zmysle je tiež „bytosť“, ktorej život trvá veľa ľudských generácií. A podobne ako aj u živých bytostí dochádza k takému javu, že kultúra behom svojho života „porodí potomka“, tak ako človek, alebo (ako bolo v tom videu čo otitulkovala pani Irena, slnko rodí planéty, a planéty rodia svoje obežnice). Prastaré kultúry porodili nové kultúry, svojich potomkov. Nejaký čas žili súbežne, nakoniec staré zanikli a nové zostali. A podobne ako je to u ľudí, keď svojmu potomstvu odovzdávame svoje názory a pohľad na svet (dobrý alebo zlý) a ten môže žiť v niekoľkých generáciách, tak aj určité základné idey sa môžu uchovávať v nadväznosti kultúr. Z pohľadu KSB je tou najzhubnejšou ideou (skrytou koncepciou každej takejto idey) – idea davo-„elitarizmu“. My takúto skrytú ideu akejkoľvek ideológie nazývame Biblickou koncepciou. Táto koncepcia „davo-elitarizmu“ (biblická) žije veľmi dlho, a hoci myšlienka biblie vznikla v Egypte, kde vlastne vznikol nápad vytvoriť židovský národ tamojším „kňažstvom“-znacharmi s cieľom ovládnuť proces globalizácie, tak „biblická“ koncepcia davo-„elitarizmu“ je oveľa staršia. Je to podobné javu psychický trockizmus, ktorý aj keď sa nazýva po Levovi Trockom, no existoval odnepamäti.
  Takže späť ku kultúre. Ku kultúre v ktorej žijem sa môžem stavať buď pasívne, ako jej mukel, alebo aktívne, vylepšovať ju. A v podstate tí čo sa aktívne a tvorivo stavajú ku kultúre, v ktorej žijú, sú v podstate tými, čo sa zúčastňujú na zrodení novej kultúry, potomka aktuálnej. To aký charakter bude mať nová zrodená kultúra, pri súbežnej existencii tej starej, záleží v mnohom: na intelektuálnych a charakterových vlastnostiach tých, čo sa na jej tvorbe podieľajú; na charakterových vlastnostiach jej budúcich nositeľov (musia byť schopní ju pochopiť, kultúra musí byť adekvátna ich rozumovo-morálnym predpokladom, aby ju vôbec dokázali prijať); a tiež na charaktere všetkých ostatných, ktorí ju neprijmú, no budú dávať spätnú väzbu (ako prostredie). O zrode kultúry možno hovoriť len vtedy, ak nazbiera dostatočné množstvo podporovateľov. V opačnom prípade ide len o embrio v štádiu vývinu, či hybernácie, alebo o potrat, ktorý však zahynie a rozpadne sa.

  Na svete je veľa národných kultúr, profesných kultúr, športových kultúr atď… Sú staré desaťročia, storočia… I keď v podstate sú to „deti svojich rodičov“, rodičia týchto kultúr ešte žijú, hoci mnohí predkovia už zanikli. Je to prirodzený proces, lebo aj dlho žijúce kultúry odovzdávajú „čosi“ čo presahuje dĺžku života každej z nich…

  Potom tu máme ešte jeden termín „dialektického marxizmu“ — „kvalita sa mení na kvantitu“, a „kvantita sa mení na kvalitu“. V čomsi sa toto pravidlo opiera o objektívne procesy, ale zároveň iné zamlčuje.
  Totiž, z pohľadu marxistickej filozofie – termínom „kvalita“ (ako filozofický termín) je v podstate myslené to, čo by sa dalo nazvať „kategória existencie – druh objektu“, teda všetko to, čomu dávame názvy podľa druhu, napr. jablko, kniha, strom, planéta, minca, bunka. Napr. jablko, tu nejde o žiadne konkrétne jablko (kyslé/sladké; červené/žlté; malé/veľké; reneta/jonatánka), iba o druh objektu, skrátka jablko. Keď vieme rozoznať druh objektu, tak vieme ich rozoznávať a určovať kvantitu.
  To, že sa „kvalita“ mení na kvantitu, môžeme vidieť na príklade zárodkovej bunky: Z jednej „bunky“ vzniká viac a viac „buniek“. A kvantita sa mení na „kvalitu“: z toho rastúceho množstva buniek sa sformuje „človek“ (iný objekt).
  To je síce pravda, no musím povedať že mne ten termín „kvalita“, v zmysle druh objektu, pripadá nenormálne zavádzajúci, lebo v bežnej reči kvalitou neoznačujeme druh objektu, ale jeho vlastnosti a nakoľko sú vlastnosti tohto objektu efektívne pre cieľ, pre ktorý je tento objekt určený. To je jedna vec.
  No aj kebyže to nazveme inak: zatiaľ len „druh objektu“, môže sa množiť, môžeme ich rátať, určovať kvantitu, ale niečo tu predsa len chýba!!! Veď človek nevzniká len hocijakým chaotickým množením buniek. Každé zdravé bábätko má rovnaké orgány (okrem pohlavných), a množstvo rovnakých atribútov podľa ktorého súdime, že toto je zdravé ľudské bábätko. Čiže tie bunky z ktorých sa skladá, majú rovnakú štruktúru usporiadania. Navyše u každého zdravého bábätka prebiehajú rovnaké fyziologické procesy — to je ak sa nebavíme len o statickej zložke ale aj o časovej, dynamickej.
  Takže ten základ, podstata – čo robí každú vec členom svojho druhu: jablko jablkom, človeka človekom, planétu planétou – je rovnaký. Čiže každý druh existencie možno stotožniť s pojmom Informácia (jablko, strom, hviezda, číslo 1) a to čo odlišuje ich podstaty možno nazvať Miera (statická aj dynamická – štruktúra, usporiadanie, algoritmus). Okrem toho, že každý druh Informácie (špecifickej Miery), ak ju rozmieňame na drobné, sa skladá z iných druhov Informácií a rôznych Mier – štruktúr týchto informácií. A takto sa možno vnorovať hlbšie a hlbšie. Napr. Jablko sa skladá zo špecificky rozmiestnených štruktúr buniek, ktoré nazývame súhrnne šupka, dužina, jadierka, tieto bunky majú ďalej svoje vnútorné orgány (bunkový obal, cytoplazma, jadro atď.; určitá podobnosť bunky s ovocím je) Dá sa takto vnorovať hlbšie a hlbšie, a objavujeme nové špecifické Informácie (druhy objektov – ich všeobecné názvy), dostaneme sa k atómom (ktoré majú podobnú Mieru-usporiadanie a pravidlá pohybu ako hviezdna slnečná sústava)

  Ak sa bavíme nie o čisto abstraktnej podstate všetkých vecí, druhu objektu (Informácia) a ich vnútorného usporiadania (štruktúre zloženia vnútorných objektov (Informácií) a štruktúre pohybu) — tak môžeme vidieť, že ani jedno jablko nie je úplne rovnaké, no stále je to jablko. Každý dospelý človek je trochu iný, no stále je to ľudský tvor. Ani jedno zviera, ani jedna hviezda nie je rovnaká, ale predsa ich vieme zaradiť. To je práve tá mnohovariantná zložka každej veci, každého druhu veci, ktorá zdá sa je ovplyvňovaná interakciou s inými objektmi (tým čo do seba prijíma, akými informáciami „sa kŕmi“) a môže sa líšiť, no v určitých medziach. Väčšina z vás asi pozná kód CAPTCHA, na potvrdenie v internete, že ste človek a nie robot. Často tam bývajú čísla alebo písmená, trochu zdeformované a prekryté čmáraninami. Napr. číslo 1 môže vyzerať všelijako, mať rôzny štýl, farbu, veľkosť, no keď je zdeformované natoľko, že ho už nemožno rozoznať, tak prekročilo svoju predurčenú mieru (aby bolo č. 1) a stalo sa niečím iným, novým druhom informácie, alebo čímsi odsúdeným na zánik pre svoju neadekvátnosť v interakcii s prostredím, nastavenejším objektívnejšie.
  Veď aj náš vzhľad, ako ľudských bytostí sa mení, nielen predurčeným starnutím, ale tým čo ovplyvňujeme sami. Ak neadekvátne jeme (a jedlo je Informácia pre telo, ktorú transformuje – čosi si telo nechá a čosi pošle ďalej von) tak sa deformuje naša postava, ovplyvňuje to naše organy. Ak prijímame a neadekvátne spracovávame Informácie pre náš rozum, tak sa mení charakter každého z nás (niečo z tých informácii si necháme a niečo posielame von). Podnebie (informácia slnečných lúčov) má vplyv na sfarbenie našej pokožky, podľa lokality na Zemi. No ak sa preženie miera, spálime sa. Čiže každá vec sa dokáže svojou variabilnou zložkou adaptovať prostrediu v ktorom sa nachádza, musí len poznať správnu mieru, vybrať si správnu variantu (ak ju nemá geneticky prednastavenú), ak v danom prostredí volí nesprávne miery, stáva sa pre okolie škodlivým, a aj okolie posiela spätnú väzbu jemu – v zmysle spamätaj sa.
  To že v ľudskej spoločnosti nebeží všetko hladko, a je rozladená, asi vidíme všetci. Chýba správna miera, aj vo vzťahu k sebe, k druhým ľuďom, k spoločnosti, ľudstvu, prírode, Bohu. A ak v prvých vymenovaných zložkách chýba cit pre mieru, tak sa tomuto citu treba učiť vo vyššie vymenovaných zložkách, kde funguje všetko harmonicky a správne, aby sa presunul aj nižšie a nakoniec do celého spektra nášho Života. Netreba zabúdať, že v objemnejších systémoch z času na čas dochádza k zmene, nejakému kvantovému skoku, čím sa následne všetko čo je neadekvátne vyšším systémom zlikviduje, a zostane len to, čo sa dokáže prispôsobiť novým podmienkam. Niekto sa v tomto spolieha na skryté vedomosti predkov, a inému predvídať pomáhajú rozum a správne nastavený morálny kompas na svedomie a na korekcie kompasu stabilné nebeské teleso – Tvorcu. Predvídať, znamená vyhnúť sa problémom.

  Odpověď
  • … „no ak sa preženie miera spálime sa… ak vychádzam z Tvojho veľmi dobrého vhľadu ….. tak na súčasnú situáciu premietnuté – miera prílivu utečencov je priamo úmerná tomu ako sa bude vyvíjať situácia v EÚ aby sa dosiahol výsledok žiadúci pre GP – preformátovanie kolektívneho vedomia týmito prišelcami na „prijateľnú“ úroveň vhodný pre biblický projekt . Ale je dôležitá aj tá informácia od nás aby sme vyslali min. na myšlienkovej úrovni, že to neprijímame a je to proti našej kultúre – myšlienky sú dôležité pre noosféru – našu kultúru.
   Ešte k tej negácii negácie – ešte keď sme sa to učili na VŠ / za socializmu pre tzv.červenú štátnicu/ som tomu vôbec nerozumela – žiadali od nás to iba presne zopakovať t.j. som sa to naučila naspamäť a následne som to zabudla – ako aj ten krok vpred a dva kroky vzad.
   Ale tá negácia – sa mi stala reálna v živote – tiež som sa postavila v situácii, keď ma môj spoločník pripravil o firmu , že už nebudem nič robiť aj tak o to prídem – následne je tomu už 10 rokov, som zo životných situácii zistila že to bol veľmi zlý životný postoj a dalo mi zabrať, aby som sa z tých následne nepriaznivých situácii keď som si to uvedomila vyhrabať. Pochopila som kde je moja achilova päta a pred 2 rokmi som aj bola operovaná na achilovu pätu. Hľadanie chápania ma doviedlo tiež na túto stránku – ďakujem Vám.
   Jardob je to skvelé – na pochopenie pre Človeka – ku ktorému sa hlásim s odvahou.

   Odpověď
 2. Kedysi kolovala myšlienka, že „Človek využíva iba 10 percent svojho mozgu“. Potom sa zrazu ozvali vedci a povedali, prestaňte s tým, je to blbosť. Oni však nepochopili, že tá veta má druhú zmyslovú rovinu, ako v básňach Puškina.

  Priemerný človek používa iba 10 percent svojho rozumu, príliš málo rozmýšľa, chápe a vie. Tá veta bola najskôr provokačnou narážkou na davo-“elitarizmus“. A stolček sa prestiera :-)

  Odpověď
  • - skutočnosť, že sa ten nezmysel tak dlho držal pri živote tú vetu len potvrdzuje :-)

   Odpověď
 3. V nasledujúcom cvičení si každý sám môže overiť svoju vnútornú ladičku. Ide o notoricky známe slová, ktorých autorom nie je Šavol z Tarzu, on ich len prebral, sú zapísané ako Ježišové vlastné slová v málo známom apokryfe od učeníka Jána. V biblickej podobe je však v nich prepašovaný jeden logicko-etický virus… Sú tam dve chybyčky, vedeli by ste ich nájsť?

  „Keby som hovoril ľudskými jazykmi i anjelskými, a lásky by som nemal, som ako zvučiaci kov a zuniaci cimbal.
  A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá, a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.
  A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.
  Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa,
  Nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé,
  Neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy.
  Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.“

  Odpověď
  • Nie je nehanebná…?

   Odpověď
   • tak teď jsem se do toho asi zamotala – myslela jsem, že tam má být že není hanebná a nehanebná má opačný význam…

    Odpověď
  • Myslím, že láska by neměla všechno snášet a všemu věřit.

   Odpověď
   • Teď jsem chtěl napsat to samé :)

    Odpověď
   • presne to same mi tam nesedi

    Odpověď
    • a este ten logicky virus
     nie je nehanebna… logicky opak by mal byt – je hanebna

     Odpověď
     • teda vlastne nie opak ale negacia negacie :-)

      Odpověď
      • ano, negace – není nehanebná, je hanebná, není hanebná, je nehanebná….. no to je děs :-)

       Odpověď
     • No právě, to mi tam taky nějak nesedí hanebná – nehanebná

      Odpověď
      • popolvár 17.1.2017 o 20:27

       tá veta „nie je nehanebná“ je v poriadku. Nehanebný aj hanebný je v podstate to isté, oba tvary vyjadrujú rovnakú vlastnosť – podlý, škandalózny, poburujúci… Príklady: To je hanebné správanie. To je ale nehanebník.
       Nehanebník je ten, kto hanby nemá. Hanebné = poburujúce, vzbudzujúce opovrhnutie, malo by vyvolávať hanbu u daného jedinca.
       Preto ste sa domotali aj s tými negáciami negácií… Aj keď je to zarážajúce a chýba tomu logika, vskutku hanebný aj nehanebný sa v praxi používa v tom istom význame…, sú to synonymá.

       Odpověď
       • - ako napríklad „svár“/“nesvár“, atď;

        Odpověď
  • Posledná veta je tajá dopletená a je tam akoby navyše. Takisto mi príde divná prvá veta. Sú oveľa lepšie prirovnania nad ktorým netreba špekulovať a sú hneď jasné.

   Odpověď
  • Súzvuk cimbalovej struny,zvučanie zvonu, rozkmitanie kovu chladného,
   je ako súzvuk sŕdc, súzvuk tenkých energií, nie hrubých energií zeme, no energií nebies.

   Láska je jediný štít voči egregorom skazy ľudí
   jej frekvencia v kove chladnom kmitanie vybudí,

   Preto kto lásky nemá v svojom srdci hon,
   nebude zvučať, nevylúdi v kove tón.

   Láska nemá mať hany, pretože Láska je cit, Hana je odpoveď svedomia na to, keď Lásky v konaní Tvojom niet, keď namiesto vody čistej, piješ čistý jed.

   Láska je vesmír, je to to, čo sme na začiatku deja žizni
   je to cit, ktorého absencia dušu trýzni.

   To ostatné nie sú CITY, sú to len POCITY parazity,
   Keď máš v srdci Lásku utiahnu sa do ulity.

   Porovnávať s pocitmi závisti, hrdosti a pýchy Lásku,
   je ako popisovať slepému, čo vidíš na obrázku

   Láska je more, je to cit, ako les, čo sa po napršanej noci zamlží
   Pocity nečisté sú ako v lese červy, preto Láska všetko vydrží…

   Budte zdraví a plný Lásky

   Odpověď
  • Zdravím všetkých ladičov :-)

   Možno toho napokon nájdete a zistíte aj viac. Ale poviem aspoň za seba, čo som si všimol:
   Najväčší problém je v slovách – „všetko verí, všetko dúfa“.

   - Veriť úplne všetkému znamená vzdať sa vlastného rozumu, odmietnuť to, čo sme dostali do daru ako ľudia. Znamená to nestavať si vlastnú mozaiku, vzdať sa úsilia hľadať pravdu, a poslúchať naslovo, čo mi kto povie, aj keby to malo byť každú chvíľu niečo iné…

   - Dúfať vo všetko je rovnako neprirodzené, lebo dúfať má zmysel len v dobré veci, vo veci ktoré rozoznávame ako správne, napriek tomu že sa náš názor na to čo je správne vyvíja a možno mení v čase.

   Skrátka veriť očividným hlúpostiam, a dúfať že niekoho porazí… to nemá s láskou nič spoločné…

   - k slovu „nehanebná“, to ja taký náš slovenský oximoron. Hanebná aj nehanebná je zhruba to isté. Nehanebny, je čosi ako skratka „Nemá hanby“, a hanebný – odsúdenia hodný.

   - K prvej vete: môžeš mať medové reči, aké len chceš. Môžeš mať schopnosť dojímať ľudí k slzám, no ak je to len predstieranie a vypočítavosť, ak nemáš lásky, si ako najmodernejší robot… Tvoríš ilúziu, no vo vnútri si prázdny.

   „A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá, a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.“
   - táto veta je mimochodom dosť dôležitá. Totiž mnoho nábožensky založených ľudí naivne verí, že rôzne nezvyčajné schopnosti sú darom od Boha za nejaké zásluhy, čo táto veta úspešne popiera. Všetko v nej spomenuté súvisí s potenciálom ktorý každý človek v sebe nosí, a nie je to podmienené výlučne etikou.
   Po svete chodilo a chodí dosť ľudí posadnutých umelo vytvorenými egregormi, ktorých admini nemali a nemajú najlepšie úmysly ani etiku, a títo posadnutí ľudia sú naladení na tie stavy psychiky, keď je možné veci materializovať, liečiť ľudí, predvídať budúcnosť a mnoho iného – avšak sami to nevedia vysvetliť inak, ako cez vieru v náboženské dogmy a autority. Hoci kľúč je v samotnej viere, že sa stane, čo vravím.
   Jednoducho čistá detská viera že je niečo tak a nie inak, preto sa to stane – čo funguje, kým dieťa nepresvedčíme, že sa mýli. Skrátka, keby človek bol menej presvedčený o tom, že sa veci nedajú urobiť, a v dobrej nádeji sa „zmýlil“, na svete by sa dialo viac „zázrakov“.

   Odpověď
   • Ešte k tomu „všetko znáša“. Správnejšie by bolo „všetko znesie“. A je to tak, mnohé matky by vedeli rozprávať… Schopnosť zniesť neznamená nečinnosť. Zniesť je jedna vec, veď nič zlé netrvá večne, preto existuje aj viera aj nádej v dobrú zmenu. Druhá vec je pracovať na zlepšení…

    Odpověď
   • Jardob poviem to trocha menej komplikovane, ako hore. Jezis mal otvorenu anachatu a silne, velmi silne pretonizovanu prave tuto cakru. Prave preto mal niektore z darov, ktore jeho suputnici popisovali a, ako sa vzdy znova a znova bavim na vete od popolvara“ to koleso okolo gebule.

    Vnimanie LASKY je vnimanie vsetkeho vokol seba, ako sucasti seba sameho. Kazdy kamen je tak isto drahy, ako kamen na ceste, strom v poli, ci vtak na oblohe, alebo cervik v zemi. Vsetci su Ti rovnako drahi, ako svoja vlastna ruka, zub, vlas alebo zaludok.

    To hore, je nepochopenie Lasky. Laska znamena byt potokom, byt stromom, byt zemou, byt ohnom, byt Clovekom, byt plnostou v prazdnote. Laska je cit, je to stav duse, je to zaklad existovania vesmiru.

    Tak mudry clovek s tak vyrazne pretonizovanou cakrou milosrdenstva, ktory musel v tej dobe vnimat vsetky zive aj nezive tvory s rovnakou Laskou, by to tak, ako hore nevysvetlil..
    Zazil som len zlomok toho, co je Laska, len okamih, zablesk, tien oziareny odrazom svetla, ale oslepilo ma to na vela dni. NIekto, kto to vnimal tak dlho, by to formuloval tak, ako v tom priklade s drevorubacom. V tom by som videl slova osvieteneho ducha viac, ako v tom zmätenom preklade… Verim, ze je to naozaj len zle zapisane a potom pri prepisoch stale viac a viac zle prekladane a preto sa povodny zmysel stratil.
    Bud zdravy a prekrasny vecer

    Odpověď
    • ja by som to tak menej basnicky opisala asi takto
     Laska je taky zazracny pokojny stav duse, ze by si az vybuchol od stastia a obsiahol razom cely vesmir… ale navonok vidiet len jemny usmev na perach

     Odpověď
  • popolvár 19.1.2017 o 13:50

   Ľúbosť je trpezlivá, ľúbosť je dobrá. Ľúbosť nezávidí, netvorí zlo, nechváli sa, nepozná hrubosť a požadovačnosť, neponáhľa sa hnevať, nezamýšľa zlo, neraduje sa nepravde, ale kochá sa pravdou-istinou. Ľúbosť všetko pokrýva, všetkému verí, vždy sa nádejá, ľúbosť všetko vydrží, nikdy nezaniká, aj keď všetky jazyky zmĺknu a všetko poznanie zmizne. – toto je z Evanjelia esenských (ruského originálu) a inkriminované spojenie všetkému verí je možné chápať aj takto:
   „všetkému verí“ – no nie v zmysle naivnej dôverčivosti. Pre správne pochopenie je dôležité to chápať min. v kontexte „všetkému verí, vždy sa nádejá“…, to jest, dôveruje prebiehajúcim udalostiam ako tomu, čo je momentálne najlepšou variantou pre tu a teraz, A ako nie v zmysle naivnej dôverčivosti, tak takisto nie v zmysle bezalternatívnej odovzdanosti sa prebiehajúcemu zlu, ale v zmysle aktívneho konania na zlepšenie situácie jak pre seba, tak pre okolie. Vždy sa postav zlu, veriac a nádejác sa na zmenu k lepšiemu. Kto, ak nie ty a kedy, ak nie teraz?

   Odpověď
  • popolvár 19.1.2017 o 13:53

   toto je chybne preložené, má byť:
   „…zuniacej medi alebo rinčiacemu kimvalu“ a znamená to zhruba toto:
   Kimval, kimvala, (gr. kymbalon). Biblický hudobný nástroj, pozostávajúci z dvoch kovových čaší (niečo ako malé činely), vydávajúci pri údere o seba rezký zvoniaci až rinčiaci zvuk. “Kimval zvoniaci alebo rinčiaci“ – ironické označenie pyšnej, slávnostne znejúcej, no obsahovo prázdnej reči, slov. «Táto reč…, podobná zuniacej medi a rinčiacemu kimvalu, zasiahla jedine sluch.» Belinskij. (Z biblického výrazu „zuniaca meď a rinčiaci kimval“.)

   Odpověď
   • S tými prekladmi je to problém. V každom prekladu dôjde k jemnému skresleniu, lebo každý jazyk má svojho ducha, a obrazy slov v rôznych jazykoch vyjadrujúce podobný jav nie sú totožné. Vždy obsahujú aj niečo naviac alebo menej.
    Daný Apokryf sa nazýva „Evanjelium Sveta Ježiša Krista od učeníka Jána“. „Evanjelium Sveta od essejov“ to je názov jedného z ruských vydaní tohto apokryfu.
    Pôvodný apokryf mal byť v Aramejčine, ten je údajne chránený vo Vatikánskej knižnici. Staroslovanský text tohto apokryfu mal byť počas nájazdov Batuchána vyvezený z Kyjevskej Rusi do knižnice Hamsburgov. Na ich základe Edmond Shekli vydal anglický preklad, z ktorého E. Bertolle (Lausannská univerzita) urobil preklad do francúzštiny, a z tohto prekladu bol urobený preklad do ruštiny, vydaný „Tovariščestvom“.

    Takže ide o preklad najprv do angličtiny, potom z angličtiny do francúzštiny a z francúzštiny do ruštiny. A text uvedený hore je z ruského prekladu do slovenčiny.
    Napríklad naše oficiálne preklady uvádzajú nie činely, ale cimbal alebo bubon. A to nehovorím o úmyslenom skreslení prekladov v priebehu historie podľa potreby doby a politiky.
    http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=1co&cislo_2=1&cislo_1=13&hl_druh=0&sync=#ts1

    Tým skôr sa treba vzdať dogiem a slepej viery, ale samostatne analyzovať a na veci sa pozerať cez optiku svedomia.

    Odpověď
    • popolvár 19.1.2017 o 21:43

     … a logiku a analýzu. Nebol by som sa tomu tak venoval, ale so záujmom som si prečítal celé vlákno, ktoré si spustil, a keďže zrovna prekladám z ruštiny zmienené evanjelium, tak narazenie na inkriminovanú časť mi nedalo a pohral som sa jak s prekladom tej lásky/ľúbosti, tak aj som hľadal, čo ten kimval vlastne je. Cimbal už len z logického hľadiska tam miesto nemá…
     a k našim oficiálnym prekladom sa radšej nevyjadrujem.

     Odpověď
    • popolvár 19.1.2017 o 22:01

     prekladám ruské vydanie z roku 2005 vydavateľstva Satva, preložené z angličtiny, čiže jeden medzičlánok – francúzsky vypadá. Ty si prekladal zo staršieho ruského vydania, preloženého z francúžštiny – o medzipreklad a chybovosť viac – o ktoré sa opieral VP SSSR. Pozri si akú polemiku, a aj tebe to nedalo, vyvolala inkriminovaná časť o láske „…všetko verí, všetko dúfa…“, ktoré si potom v článku na levanete doplnil do zátvorky slovom vždy – a pochybujem, žeby si si poplietol pri preklade slová všetko a vždy, kým môj zdroj uvádza „…všetkému verí, vždy sa nádejá…“
     Preto som ani neprebral jednoducho z českého webu preklad prvej knihy – je príliš poplatný tradične zaužívanému biblickému pojmosloviu, a to prináša dosť skreslenia pôvodným myšlienkam.

     Odpověď
 4. Nevite nekdo, kdy bude dalsi Pjakin?
  Minuly vikend nebyl, asi protoze meli vanoce. Tak jsem cekal, ze bude tenhle tyden, ale nemuzu ho najit ani na youtube.

  Odpověď
  • Až se objeví tady
   https://fct-altai.ru/
   tak asi za týden potom čekám na otitulkovanou verzi na tube

   Odpověď
  • Rusi hovoria, že Pjakinovi zomrel príbuzný pri dopravnej nehode. Preto tá veľká pauza.

   Odpověď
   • Hm, tak to je zlá zpráva…

    Odpověď
 5. Malé konceptuálne cvičenie:
  Trúfa si niekto vysvetliť, aký je rozdiel medzi nasledujúcimi vetami? Čo je na nich dobré a čo zlé? Čo je deklarované, a čo zamlčané?

  „Cieľ svätí prostriedky“ (Najdôležitejší je cieľ)
  „Prostriedky svätia cieľ“ (Najdôležitejšie sú prostriedky na dosiahnutie cieľa)

  Odpověď
  • 1. Najdôležitejší je cieľ. Zle. Cieľ je dôležitý, ale nemožno ho dosahovať hocijakými prostriedkami – po slovensky „cez mŕtvoly“. Narobí sa viac zla, ako pri nedosiahnutí cieľa.

   2. Najdôležitejšie sú prostriedky. Zdalo by sa, že dobre, ale nesmieme zabúdať, že cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami (a snád aj prostriedkami).

   Odpověď
  • Jako Ypsilon. Mam pocit, ze je to rozebirany ve Smutnem Dedicstvu Atlantidy.
   Jeste bych lehce doplnil Ypsilona, prostredky musi byt v poradku (v souladu s Bohem).

   Odpověď
  • 1)prvé vraví o dosahovaní svojho cieľa, ako už spomenul ypsilon i cez mŕtvoly,.. nič nestojí v ceste, ak idem za svojím cieľom a neštitim sa použiť na to akékoľvek prostriedky, nepočúvam svoje svedomie
   2) druhé vraví o používaní prostriedkov, pri ktorých sa radím so svojím svedomím a nech je cieľ akýkoľvek, stáva sa svedomitým

   Odpověď
  • Cíl světí prostředky – pozornost je úmyslně zaměřena na cíl a upozaďuje prostředky. Hlavní myšlenka věty by se dala popsat jako „machiavellismus“. Když se kácí les, létají třísky, atd. Jde o to, že pokud například chceš dosáhnout ctihodného cíle, tak musíš použít i nectihodné prostředky. Protože nemůžeš soupeřit s nepřítelem, který používá nečestné prostředky, pokud máš v úmyslu používat pouze čestné. Za těchto okolností ženeš sám sebe do záhuby. Jak už jsem zmínil – pozornost je zaměřena zejména na cíl, kterému podléhají prostředky jakožto pouze „nástroje“ k dosažení cíle. Což je v přímém kontrastu oproti větě, kde prostředky světí cíl. Tahle věta spíš poukazuje na možnosti daného individua, společnosti, národa, atd. Věta má hlavní význam ve využití potenciálu. Pokud správně pochopíš svoje prostředky, jejich silné a slabé stránky, tak se potom můžeš zaměřit na cíl, který je reálně dosažitelný. Příklad – pokud jsem Kůň, nemůžu šplhat po stromech, to musím nechat na opicích, tam je jejich doména ,jejich „síla“. Nicméně pokud si najdu sídlo na rozsáhlých planinách, tak s největší pravděpodobností se mi bude dařit velice dobře, protože trávy bude všude dost, predátory uvidím již z dálky a budu mít vždycky kam případně utéct. Myslím, že podstatu druhého jsem už vystihl, takže se rychle vrátím k první větě. Pro dosažení daného cíle můžou být zase použity všechny dovednosti, prostředky, kterými disponujeme, abychom dosáhli daného cíle. Nemůžu si pomoct, ale první věta ve mně vzbuzuje i jistou výzvu k opuštění morálky, pro dosažení (pravděpodobně) morálního cíle či jakékoli jiného. Jinými slovy –„Cíl je natolik důležitý, že se nebudeme zabývat případnými náklady z použití jakýchkoli metod. Pokud na světě nejvíc miluji svoji matku a jsem zapřísáhlý pacifista – musím použít násilí, abych ji ochránil, pokud by ji hrozilo nebezpečí. Vidím v tom také opačnou posloupnost proti druhé větě. Tohle mě napadá jako první.
   Takže buď v tomto světě se člověk rozhodne hrát hru svinstvech, protože pravidla jsou takové, nebo bude hrát roli Matky Terezy a po čase pravda vyjde ven, ale to už člověk bude mrtvý, takže on z toho nic mít nebude. Faktem je, že informace trvá déle, než lidský život a je otázka tedy jestli bojovat za svůj prospěch a riskovat život, nebo přistoupit na jejich hru a chodit přes mrtvoly, kdy tento proces zla akorát využiješ a nasytí tě, ale po další generace to půjde dál, nebo se necháš upálit jako Jan Hus a dáš myšlenku staletím následujícím.

   Odpověď
  • Cieľ svätí prostriedky = typická výhovorka démonického typu psychiky

   prostriedky svätia cieľ = nepochopenie funkcie riadenia a tým nepoužívabie MIM v práci na dosahovaní cieľov

   Buď zdravý Jardob a prajem pekný týždeň

   Odpověď
   • NicNezNula 15.1.2017 o 21:06

    Zdravím! Bacilové už zcela odešli?

    Odpověď
    • Peklo bolo do stredy, vo štvrtok uź Jox musel dezinfikovať v práci. No dietu mám stále, sucháre zachutili. Skúšal ste to hesielko už? Celkom ma zaujíma, či aj u Vás bude mať tiež to isté pôsobenie ako u mojich priateľov a u mňa

     Odpověď
     • NicNezNula 15.1.2017 o 21:53

      Musím se opět přiznat, že jsem heslo nezkoušel – podle návodu, protože na mne vlezla také nějaká nevím co a nebylo mi opravdu valně až víceméně doteď. Česnek to snad vyřešil. Do posilovny se hned tak nedostanu a na vesnici také ne. Teď jsem ještě myslivec z toho, jestli si tykáme nebo vykáme. Já myslel, že tykáme, ale klidně mohu i vykat.

      Odpověď
      • juj NNN prepáč chybička se vloudila, tykáme samozrejme

       Odpověď
      • no to počujem nerád, ale ak to cesnak spravil, tak to som veľmi rád. Buď zdravý a pekný týždeň.

       Odpověď
  • Super. Veľa ste z toho vystihli.
   Boh nie je policajt, a preto na svete fungujú oba princípy, ale ani jeden z nich nie je zárukou správneho cieľa, ktorý zaručí blaho. Boh nám umožnil v určitých medziach rozhodovať sa dobre aj zle, a cítiť individuálne aj kolektívne následky svojich činov. Pričom zdá sa, že On hoci je všemohúci, tak si nezvolil všetkosidovoľovanie, ale tú etiku, ktorú by sme si mali osvojiť aj my… To zabezpečí, že tento bordel ktorý tvoríme sa postupne zmení na čosi pokojné a zmysluplné. Na poriadok, ktorý možno pozorovať v celom Vesmíre, v Prírode.

   U tých dvoch viet je to dilema. Ak sme v extrémnej situácii, niekto ohrozuje nás alebo nášho blízkeho, a niet času nazvyš, tak siahneme aj po drastických prostriedkoch. Miera sa totiž vždy prejavuje z oboch strán. Svedomie človeka takýto vynútený postup nepoteší, ale tam kde sa stretnú dve zlá, si vyberá to menšie. Hoci miera pravdovernosti v Človeku sa určite prejavuje aj v tom, že sa zvyšuje ľudská schopnosť predvídať (zlepšuje sa vnútorný prediktor – Rozlíšenie) a predchádza extrémnych situáciám. Ničmenej existuje fenomén zvaný Božie dopustenie, a to je objektívny systém zákonitostí, ktorý likviduje tých čo prekročia prípustnú medzu, a zároveň vytvára tlak na psychiku spoločnosti, ktorý je priamoúmerný štatistickej mravnosti všetkých členov spoločnosti, ktorých cez túto mravnosť a životné priority spája nejaký egregor.
   Táto prvá veta býva zneužívaná, a prejavuje sa v takzvaných konglomerátoch, čiže spoločenstvách štátov, kde jeden diktuje pravidlá a ostatní musia poslúchať. Prípadne v rámci štátu tiež, ak tam majú nejakého fuhrera. Cieľ aj prostriedky sú rovnako dôležité, a mali by byť adekvátne životu, a spieť k dlhodobej rovnováhe, jak vnútrospoločenskej, tak medzinárodnej, ale aj vo vzťahu ľudstva a životného prostredia.

   Ak máme dostatok času, tak si starostlivo vyberáme prostriedky na dosiahnutie cieľa. Ale ani tu nemáme záruku, že dobré prostriedky zaručia dobrý cieľ. Veľa problémov už zapríčinili dobré úmysly, úprimne presvedčených ľudí. Takto fungujú aj takzvané bloky štátov. Ide o blok založený na vzájomne výhodnej spolupráci. Aj ony majú svoje ciele, vízie, ale dôraz sa kladie na spôsob prevedenia spolupráce, aby to vyhovovalo všetkým. Môže to takto dlho fungovať, no možno sa takto dopracovať aj ku katastrofe, ak chýba chápanie správnosti cieľa, z hľadiska adekvátnosti voči životu.
   Skrátka aj pri možnosti „prostriedky svätia účel“ existuje dosť veľký manévrovací priestor, kde aj pri výbere vhodných prostriedkov ale nedobrého cieľu (z vlastnej nevedomosti, alebo cudzej manipulácie) môže plán stroskotať. Niekedy, keď je spoločnosť orientovaná len na prostriedky, t.j. napr. korektnosť, tak ciele za nich vyberá niekto úplne iný (verejná alebo skrytá autorita), a smeruje ich tak, kam oni netušia. To robia aj mienkotvorné médiá, ktoré sa snažia vytvárať ilúziu toho čo je správne a čo nie, a vraj výsledok bude tiež správny. Abstraktný humizmus. „Je jedno kam sa hýbeme, len sa hýbme korektne“. Omyl.

   Prítomnosť je väčšinou len opakovanie minulosti, ak poznáme minulosť, a výsledky rôznych cieľov ktoré boli kladené, tak pri analýze, ktorá nie je povrchná, možno vidieť v praxi, aké plody to prinášalo. Takto život prezrádza, aké ciele sú ho hodné a aké nie. Preto je správne pochopená a presná chronológia dôležitá. 2. priorita. Preto je elitármi sústavne rozbíjaná, rozmazávaná… No dejiny ako proces nestačí len vidieť, treba ich vedieť aj správne dešifrovať, na základe spojitostí procesov a etiky.

   Preto treba neustále navyšovať svoju mieru chápania (hýbať rozumom), etiky, a dbať nielen na prostriedky, ale aj ciele. Budovať v sebe svojho vnútorného prediktora, a správne predvídať na dlho dopredu. No Boh dáva Rozlíšenie len spolu s etikou, a tým, čo poznanie v živote aktívne používajú.

   Odpověď
   • Nevim, kdo to tady napsal, Jox nebo Ty nebo nekdo jiny. Tajemstvi se rozkryje jenom lidem se svedomim. Uvedomil jsem si, ze je to pravda.

    Odpověď
 6. Veľmi zaujímavý trojodsek, z jedného článku:

  Po druhé, súborný, občinný intelekt (nie davo-«elitárny» (korporatívny)) a následne aj štruktúra (spoločenstva), vytvorená týmto intelektom, vyžaduje nepretržité prejavy Ľudskej etiky, čo vedie k osvojeniu Ľudského režimu psychiky. A tu nestačia len vyhlásenia spoločných (oprávnených) cieľov, ale dôležité je neustále v praxi prejavovať Ľudské prostriedky ich dosahovania.

  Spoločná etika členov občiny sa upevňuje jednotným prístupom k predstavám každého, čoho prejav v praxi možno opísať frázou «čítať myšlienky» alebo «rozumieť aj bez slov». V základoch leží harmónia medzi členmi občiny, negenerujú sa dôvody pre konflikty. Jednou z príčin neúspechov občín minulosti (ktorých bolo nemálo) bola tá, že sa budovali bez náležitej pozornosti k etickým princípom, v dôsledku čoho sa do občín dostávali ľudia posadnutí psychickým trockizmom, ktorí potláčali alebo rozvracali celý postup. Občiny by mali takýchto činiteľov spomedzi seba vylučovať, vtedy základ občinného zriadenia vytrvá dlho a dosiahne stanovené ciele.

  V súčasnosti možno povedať, že pre väčšinu zástancov iného života sú cesty k takýmto občinám uzavreté kvôli ich morálke, a preto mnohí členovia občiny možno narazia na zjavný alebo skrytý odpor, čo bude len upevňovať ich etický výber.

  Odpověď
  • A ja tu, v tejto diskusnej komunite už cítim ten občinný intelekt :) hoci sme od seba na kilometre ďaleko. Alebo som už prepadol tunajšiemu egregoru…

   Odpověď
 7. Každý z nás má dva životy :-)
  - prvý život (s malým „ž“), to je ten ktorý žijeme ako ľudská bytosť, v ľudskej koži, s identitou XX/XY, a začína našim narodením a končí našou smrťou. Väčšina ľudí sa stotožňuje s týmto životom, ich „JA“ je ich telo, organizmus.
  - druhý Život (s veľkým „Ž“) ktorý má každý z nás je ten, ktorý trvá neustále, a nie je ohraničený ani telom ani vesmírom ani časom.
  Identitu napr. „Jozef Múdry“ si duša so sebou neberie, telo sa rozloží na základné stavebné prvky pre iné formy života a tvorenia; biopole-duch ktorý bol nositeľom psychiky a teda aj konkrétnej osobitej ľudskej identity, ten sa oddelí od tela aj od duše a ďalej nejako existuje v noosfére, no už bez vedomia a vôle. A duša, základ akéhokoľvek vedomia, oživujúci princíp mŕtvej hmoty (v určitom zmysle podobná obrazu Božiemu) – tá žije večne a môže na seba prijať akúkoľvek identitu. No samozrejme aj tu je zmysluplný poriadok, tak ako vo všetkom. Tvorca nie je predsa Tvorcom chaosu, ale poriadku, preto hoci sa mnohé odohráva slobodne, každá odchýlka má svoje pevné hranice. A o šťastí možno hovoriť vtedy, keď v kolektívnych procesoch, nie sú žiadne extrémne odchýlky, ale plynú optimálne.
  Ak človek vedome nežije len život, ale žije Život, potom je súčasťou objektívneho Života Tvorcu, žije večne, a tvorí spolu s Ním.
  Duša, hoc bola kedysi stvorená, prakticky nemá začiatok, lebo čas plynie iba v matérii Vesmíru, a mimo Vesmír čas neexistuje. Mimo Vesmír o čase nemôže byť reč. Obrazne – ako neexistuje čas pre toho, kto sleduje alebo edituje záznam filmu. Môže ho púšťať dopredu, dozadu, upravovať scény – hoci pre postavy ktoré boli filmované čas bežal prirodzene a plynulo.

  Odpověď
  • Mám moc ráda tvé úvahy Jardobe, díky.

   Odpověď
   • Vtipně tě doplním:
    To je tím, že Jardobovi úvahy popisují Život! Proto jsou tak mile blízké… a lehce hluboké.
    Díky

    Odpověď
  • a niekedy, keď sa noosféra otvorí a chce si trocha viac „pokecať“ a utvrdiť v hlbšom zmysle bytia, Duša začne spomínať a šepkať Rozumu niečo o sebe.
   mne sa stalo toto. Ocitol som sa v múzeu. V tom múzeu v číne som si pozeral za sklom vystavené motlitebné valčeky z číny a tibetu. Priatúpila ku mne pani v stredných rokoch a povedala mi, že tu nie je moje mieato. Že je vonku, kam ma zaviedla. sedel tam na zemi človek, ktorý ma vyzval, aby som si sadol. Bol on aj Tí ľudia okolo oblečením z inej epochy. pred ním rad a on liečil a ja som sa učil. po chvíli ma vyzval, aby som liečil ja. Rukami, radami, motlitbami. keď ľudia odišli, vzal motlitebný valček a začal ním točiť. Vtedy som skoro precitol, ocitol som sa v polospánku a vnímal som, ako mi na fyzickom tele stúpajú vlasy dupkom a všetky čaati kože boli pokryté husou kožou. elektrina ako ústredni vvn. a potom mu ten motlitebný valček vyletel z ruky, (znova mám z toho husiu kožu keď to píšem), začal okolo mňa krúžiť, kým neurobil krásny kruh, vysokou rýchlosťou a ten človek povedal : Spomeň si.
   a bol som v doline plnej ľudí. Mužov som rozoznával, no nevidel aom všetkých. Šat mali iný, niektorí mali šikmé oči a úbor lekára, ďalší skôr Slovanské nohavice a košele a v rukách kosáky alebo palice. Tých som rozoznal aj tváre, ostatní boli ako tiene v pozadí.
   padlo tam aj meno, ale to sa neodvažujem znova vysloviť. Najskôr o tom mene musím viac prečítať… a keď ma jeden z tých ľudí oslovil a usmial sa na mňa, zobudil som sa…
   Duša mi porozprávala časť príbehu o ktorej hovoríš Jardo. A ja sa teším na pokračovanie :)
   Buďte zdraví a Jardo špeciálne pre Teba, si pre mňa tu silným katalizátorom poznania a spomienok, ako je táto. Vďaka! Si skvelý Človek.
   Buďte zdraví… a Jardo ďakujen

   Odpověď
  • Ale jak zkušenost z tohoto života ve svém hlavním Životě uplatníme? K čemu to je? O co Bohu jde? Co je cílem? Pokud máme dosáhnout stavu absolutní blaženosti, tak proč nás tak nestvořil rovnou, hotové? Proč musíme procházet utrpením?

   Odpověď
   • NaCh co sa stane, ked by ste niekam prisiel ako zahradnik a dostal by ste zahradku. A ta zahradka by bola uz v dokonalom stave, no Vy by ste nemal znalosti, ako sa o tu zahradku starat. a v podstate by Vam to bolo jedno… Ako by zahradka skoncila nakoniec? Co by z nej zostalo? Zaburinena diva priroda, ktora by vzala tej zahradke krasu a pretoze by tam uz nerastla zelenina, z casti by jej vzala aj zmysel.
    Je teraz odpoved na Vasu otazku jasnejsia?
    Pekny den a budte zdravy

    Odpověď
    • „Vy by ste nemal znalosti“

     Přesně tak. To mně na tom nejvíc štve. Že sem byl vrhnutý do tohoto světa, aniž bych věděl PROČ. Jakou to má příčinu a účel? K čemu to je? Proč bych se měl starat o nějakou zahrádku? Navíc mě tato forma existence ani nenaplňuje, spíš mě děsí. Veškerá blaženost je tady podmíněná utrpením. Neustále hrozí anebo se rovnou děje nějaké utrpení. Přivést děti do tohoto světa znamená vystavit je utrpení. Člověk neustále MUSÍ něco dělat, aby odvrátil utrpení. Už to je samo o sobě utrpením. Kdyby člověk se vším přestal, lehnul si na zem a nic nedělal, tak by nakonec zemřel ve strašlivých bolestech hladem, žízní, zimou (nebo žárem – v poušti) nebo by ho roztrhala divá zvěř (tou zvěří mám na mysli i některé lidi). Mně celá tady ta forma existence příjde úplně absurdní. O co Bohu jde? O co jde našim duším? Zkušenost? Vývoj? Proč? K čemu? Abychom po jeho dovršení byli absolutně šťastní? Tak nás měl prostě stvořit absolutně šťastné a hotovo. :-(

     Odpověď
     • NaCh,
      a vám by sa zdala zmysluplná existencia v nejakom večnom opojení? Večnej nehybnosti a euforií zároveň? Mňa by takáto predstava desila.

      Pocity človeka zväčša informujú, že podvedomie čosi vyhodnocuje ako nesprávne, že naráža vnútri alebo vonku na rozpor. Ten príklad, že ľahnúť si na zem a nič nerobiť končí bolestne, je správny – to presne naznačuje, že pasívny prístup k životu nie je cestou ku šťastiu. Zároveň vám pocity detekujú, že aj v spoločnosti niečo škrípe a že nie je spravodlivá – je to tak. Ale bolo by chybou vyhodnotiť pocity tak, že celý život je nezmyselný, lebo to nie je pravda. Veď keď odhliadnete od ľudí, a pozorujete prírodu, všade vidno poriadok, zmysel. Niečo také, ba ešte dokonalejšie, by malo fungovať aj v ľudskej spoločnosti. To že niekto formou kultúry, tradícií, a celkovo politiky núti spoločnosť kráčať po nezdravej a strastiplnej ceste, to ešte neznamená, že neexistuje harmonická cesta. Z trápenia sa síce možno poučiť, ale život ho pre šťastie nepotrebuje. Nevravím, že úplne každý, ale väčšina ľudí má otvorenú cestu ako nájsť a vniesť do svojho života šťastie, a to bez toho aby išli proti svojmu svedomiu. Negatívne emócie sú len signalizáciou že smerujeme svoj život nie po jazdnom pruhu, ale nabiehame na obrubník alebo prechádzame do protismeru. Slnko svieti, aj keď ho zastrie oblak – rovnako aj život má svoj pozitívny a radostný zmysel, a každý sa vlastným úsilím môže o tom presvedčiť, netreba sa klamať, že to tak nie je a predčasne sa vzdávať.
      Skúste si prečítať „Hodinu Býka“ od Jefremova. Alebo aspoň tento článok:
      http://leva-net.webnode.cz/products/pf-2017/

      Odpověď
      • Ja som hodinu býka nečítal, nemám čas. Ale neznevažujem to, keďže to nepoznám. Dostupnejšie je evanjelium. To som čítal. Skúste to aj vy bez prizmy indoktrinácie.Je to povznášajúce.

       Odpověď
       • Ja som si ju prečítal jedým dychom aj hmly v andromede. Má niekoľko rovín a je pútavejšie čítanie ako evanjelium. Dôvod to má jednoduchý. Evanjelium hovorí o kráľovstve nebeskom po smrti, hodina býka popisuje toto kráľovstvo (aj keď s výhradami na niektoré state) na Zemi vytvorené Ľuďmi. V prvej k knihe musíš veriť a výsledok sa dostaví po smrti, v druhej musíš pracovať a veriť sebe a Bohu a výsledok sa dostaví v živote…
        Buďte zdravý a prečítajte si hodinu býka. Budete veľmi prekvapený…

        Odpověď
       • Cico Ciciak 5.1.2017 o 8:46

        Hlavne, že máš čas sa indoktrinovať hlúposťami!
        Evanjelium je v prácach VP-ZSSR rozobraté na oveľa vyššej úrovni než u vás v kostole.
        Tvoj príspevok beriem len ako jasnú provokáciu.

        Odpověď
        • Cico, neni treba tak útočne. My KSB nikomu nevnucujeme, ak má svoj názor, tak nech… Každý kto sa snaží v živote hľadať objektívnu pravdu a spravodlivejšie filozofie života, tak Život na takúto túžbu jedinca nie je hluchý, a vedie ho k novším informáciam, kde sa miera obsahu pravdivej informácie čoraz zvyšuje. KSB oproti evanjeliu má v sebe vyššiu mieru adekvátnych odpovedí na všetky stránky života. Časom, s rastom potenciálu chápania ľudí, budú vypracované ešte dokonalejšie filozofické systémy pre život. Súvisí to s chronológiou etáp vývoja ľudstva, vzhľadom na jeho psychickú evolúciu a pokroky.

         Odpověď
   • Niekedy je cieľom tá cesta.

    Odpověď
  • Ďakujem Jardob :)
   Chcem poprosiť o názor. Počas regresnej terapii sa človek napája na pole ducha v noosfére, či na dušu?

   Odpověď
   • JankA.
    Na dušu sa nenapájaš, lebo ňou si. Z nej pramení tvoje vedomie, bez ohľadu na to, do akej psychiky a identity je odeté. Duch je potom čosi ako „košeľa“, a telo ako „kabát“, obrazne povedané. Duch dáva tvojej duši dočasne ľudskú identitu – psychiku konkrétnej ľudskej osoby, a telo zasa viditeľnú hmotnú formu.
    Nevenoval som sa regresu nejako podrobne, hoci raz som si ho tiež zažil, a je to v podstate práca s pamäťou, čosi ako recall, a pamäť je komponentou psychiky, teda ducha-biopoľa, a ten je zasa komponentou noosféry. Hoci väčšina našich spomienok je matná, všetky zmyslové vnemy spoločne s emóciami sa veľmi detailne a živo ukladajú do pamäte, a pomocou určitých techník je k nim možný prístup. Pričom nejde o fantáziu, ale spomienku, to sú dve rozdielne veci, a treba ich vedieť rozlišovať.

    Odpověď
    • Ďakujem Jardob,…. Až teraz som si uvedomila, že som sa nesprávne spýtala. Ty si hore popisal oddelenie ducha od tela a duše po smrti a ja pod dojmom toho som na rychlo zvolila otázku týkajúcu sa regresu počas života človeka ,ale i tak si mi dostatočne odpovedal, za čo ďakujem, len ešte na doplnenie…..Duch ma pamäť predchádzajúcich identít?

     Odpověď
     • Duch pravdepodobne nie, ale takéto informácie by mali byť nejako uchované v štruktúre noosféry, čo však nevylučuje, že k tejto informácii môže mať človek prístup. Aj keď pochybujem, že by táto informácia bola človeku užitočná, iba ak v dlhodobom zmysle v rámci celkovej psychickej evolúcie ľudstva ako celku.
      O tom oddeľovaní hovorí východná tradícia, a spomína to napr. aj Veličko v Rozhovoroch o živote 8. Po troch dňoch dochádza k nevratnému oddeleniu biopoľa-ducha od tela. Na 9 deň k oddeleniu duše od biopoľa. A na 40 deň vraj duša opúšťa tento stvorený svet.

      Odpověď
      • Velička mám práve rozpozeraného, som pri 5, ďakujem za info k 8 jardob
       Ide mi o spomienky na minulé životy. Duch po oddelení od tela jestvuje ďalej v noosfére, má pamäť konkrétnej jednej identity. Duša opustí tento svet a po nejakom čase vstupuje do nového tela. Po jeho smrti opäť dôjde k oddeleniu a duch tejto identity tiež zostáva v noosfére a tak ďalej a podobne, až kým v jednom živote dôjde k regresii, počas ktorej je človek terapeutom vedený k spomienkam predchádzajúcich životov. Zaujíma ma či sú to spomienky duše, alebo duch sa vie prepojiť s duchmi minulých životov duše

       Odpověď
       • Noosféra je veľká dátová banka. So všetkými spojeniami. Nielen že každých 45 minút ukladáme dáta a čerpáme energiu (viď Ratnikov Seminár o ženskom šťastí) no toto pole pozná všetky prepojenia biopolí Vašich predkov a skutkov či informácií v nich uložených. Takže si môžete siahnuť aj do rodovej pamäte. A pamätá si aj to, kto ste boli pred tým.
        Ja by som to skúsil prirovnať k tomuto. Noosféra je najväčší dátový cloud úložiskový server s naprogramovaným správaním. Duše sú externé počítače a duch, to jemnohmotné pole, je ako hard diskový úložný program, ktorý sa po smrti uloží do dátového cloudu a počítač hľadá nové telo, nový harddisk, na ktoré môže vytvárať nové dáta a ukladať do úložiska.
        Výnimočne ide možnosť pripojenia napriamo a program na harddisku dostane možnosť šiahnuť si na dáta z cloudu vo svojej zložke. Na to ale potrebuje heslo, vstup do noosféry..

        Odpověď
        • a.k.a. Matrix …??

         Odpověď
        • Daniela I. 4.1.2017 o 11:06

         Jox, Jardob, v podstate súhlasím s vašim názorom.
         “ Výnimočne ide možnosť pripojenia napriamo….“ Domnievam sa, že priame napojenie na noosféru je možné, keď je zharmonizovaná činnosť oboch mozgových hemisfér – pravej ( obrazy, emócie) a ľavej ( logika, abstrakcia). Vedci zistili, že obe hemisféry medzi sebou komunikujú elektrickými impulzmi, ktoré keď previedli na zvuk, počuli niečo podobné ruskému jazyku. Aj nedávno zosnulý S. Danilov tvrdil, že ruský jazyk harmonizuje činnosť oboch hemisfér.
         Podľa môjho názoru novodobý pojem noosféra -energoinformačné pole, možno stotožniť so staroslovanským pojmom Veles/Volos (Boh múdrosti) VEšči LES = taká „bibliotéka“, ktorú nazhromaždilo človečenstvo/ľudstvo -rôzne kultúry a civilizácie, za celú dobu existencie matičky Zeme. Preto si myslím, že človek so zharmonizovanou činnosťou mozgu pozná „prístupové heslá“ a je oprávnený na vstup do noosféry, t.j. na návštevu VEščeho LESa :-)

         Odpověď
         • Daniela I. – tak to potom je jasné prečo tak rychlo chceli zničit bukvicu, azbuku a všade zaviest latinu

          Odpověď
         • Vďaka Danielka,
          pripomenula si mi aj to, aký môže mať vplyv to, keď mnohí rodičia sa snažia mať zo svojej ratolesti praváka. Tj aby používalo pravú ruku na písanie, jedenie atd. Tým sa podporuje rozvoj ľavej hemisféry, na úkor pravej.

          Odpověď
        • Jox,ďakujem. Dobrý prímer
         Obaja s Jardobom ste mi pomohli spojiť slovo s jasnejším obrazom. Vďaka.

         Odpověď
         • No aj tak to neber ako hotovú vec, ale skúmaj a preveruj samostatne, a možno sama prídeš na niečo nové.
          Čo sa týka nemateriálneho sveta, duše atď. to je dosť neprebádaná oblasť, a človek sa môže aj mýliť v tom čo vidí, zle to zaradiť. Myseľ človeka je ako počítač, a výkonnejšie než jeden počítač je počítačová sieť pracujúca synchronizovane. Kameňom úrazu býva systém mravných kritérii každého človeka, tie zvyknú kaziť rozlíšenie a skreslovať úsudok. A tak čím je táto kolektívna sieť intelektov lepšie morálne vyladená, tým možno mať väčšiu istotu, že sme bližšie k objektívnej realite.

          Odpověď
        • Jox,
         S tým cloudom výborný príklad. Ja by som to len upresnil (môj osobný pohľad).
         - Noosféra = supercloud
         pripájajú sa na ňu počítače v rôznych kolektívnych konfiguráciách (egregoroch)
         - Duch každého človeka je počítač, vrátane ramky, harddisku, sieťových diskov. (spolu zrejme vytvárajú pamäť všetkého čo sa stalo)
         - Duša, je užívateľ, ktorý pracuje na počítači cez klávesnicu (priama väzba) a sleduje svet na monitory (spätná väzba). Vedomie sa zameriava na GUI, čiže na grafický výstup aplikácii. A nevedomé úrovne sú aplikácie bežiace na pozadí PC. Takto duša môže v inkarnáciách prejsť z pc na pc a riešiť rôzne konkrétne problémy. Pričom, ak je to potrebné, môže získať aj extra informácie z claudu. A to čomu sa hovorí Božie Vedenie skrz Intuíciu, to je súčasťou informácie, ktorá prechádza cez dráhy Claudu, do PC a dostane sa až na úroveň grafického rozhrania.

         Odpověď
         • NicNezNula 4.1.2017 o 23:16

          A jak pozná duše, kdy komunikuje s PC a kdy s Claudem?

          Odpověď
          • Podľa takejto analogie, ale myslím že aj zo života, to môže a aj nemusí poznať. Rovnako ako keď sedíš za počítačom, a niekedy robíš s claudom vedome, a niekedy to robí aplikácia na pozadí, a ty sústreduješ pozornosť na iné veci, ktorými ťa aplikácia alebo celkovo monitor zamestnáva.

           Odpověď
          • NicNezNula máš rád silové športy? Vieš čo je deadlift? Ak áno, jedno heslo používali starí Slovania keď šli do boja.
           Vysvetľovanie je zbytočné. Nalož si maximum, ktoré dokážeš zdvihnúť a zdvihni. Zapamätaj si pocit a ako silne si musel ťahať.
           Potom sa k tomu postav, zavri oči a začni si šepkať: Ja ne svoj, ja božij, ja ne svoj, ja božij. A do toho si začni podupávať do rytmu. Ja ne svoj (dup) ja božij (dup) ja ne svoj (dup) ja bozij… A pokračuj takto chvíľku. Alebo pri tím seď a začneš mat pocit, že si ako skala, že si neporaziteľný. A keď to príde, otvorí sa ti kanál na cloud. Skús potom potiahnuť tú činku a zistíš, že neváži skoro nič a ty si ako miesiželezo. Potom, keď naladenie skončí ťa bude bolieť celé telo a ľudia v posilujke budú na teba len nechápavo pozerať, no bol si napojený a na chvíľku si získal silu na zdvihnutie toho, čo si potreboval. Ja keď som prvý krát drepol 130kg na chrbte revali na mňa všetci, no u mňa napojenie vzniklo pri tlaku z drepu hore, pocit bol ako keď ti prestrihnú špagát, ktorý teba aj činku tlačí k zemi. No naplnila má sila, akú som dovtedy nepoznal a pochopil som. Telo je schopné neuveriteľných vecí, len rozum ho blokuje. No keď rozum získa pochopenie z „cloudu“ prestane blokovať.
           Skús to, je dôležitá rytmika aj „vstupné heslo“ a uvidíš, že sa už nebudeš musieť pýtať.

           Odpověď
           • NicNezNula 4.1.2017 o 23:51

            Kdysi jsem trochu dělal Shotokan. Zkusím to určitě. S tím dupáním je to teď trochu horší, abych neprobudil jehovistický egregor o patro níž. Na vhodném místě a v pravý čas to určitě zkusím. Díky!

            Odpověď
           • NicNezNula 8.1.2017 o 16:57

            Musím se přiznat že ne. Jsem zalezlý doma jako sysel a dělám lehce něco do práce. Také buď zdravý! Hlavně česnek a med! Hned ale toho trochu využiju … co pořád blbnou zase s tou ptačí chřipkou. Co se skrývá za celou tou podivnou operací z takového širšího pohledu/nadhledu? (prosím, pokud možno ne klingonsky…)

            Odpověď
            • prečo by neblbli. Obyčajná reklamná kampaň, ako Červený Kokakola express z ktorého vzišiel Santaklaus, Či na roztiersteľné tuky ako RAmaVeto, palmojadrové a palmové tukové tyčinky margotkavenkybananyvcokolade a pod. Proste treba predávať vakciny a teraz je obdobie, kedy je zima a ľudia sa dajú ľahšie ukecať…

           • Jox a ty takto zneužívaš energiu egregoru pre fitness výkon? :)
            Na jar ťa zavolám chystať drevo, takých 40 – 50 metrákov :-))
            Ja ne svoj (poťááhneš drevo) ja božij (poťááhneš drevo)…

            Odpověď
            • Tu je priestor na zmenu myslenia. Mala drevenicka cca 150 ccm. Spalit take mnozstvo?

            • To je na 2 – 3 roky, máme veľký barák, žijú v ňom 3 generácie. A spalovanie máme efektívne. Keby sme mali prejsť k debate zmene myslenia, tak by sme sa nakoniec dostali až k Mlhovine v Androméde…

            • no vidlaku, neviem s tou 150 cm dreveničkou. Neviem koľko vás je, ale ja tam už moc nevidím ešte aj priestor na zmenu myslenia :)

  • Ahoj jardob mohol by si ma prosím nasmerovať kde v prácach VP sa bližšie rozoberá táto myšlienka „A duša, základ akéhokoľvek vedomia, oživujúci princíp mŕtvej hmoty (v určitom zmysle podobná obrazu Božiemu) – tá žije večne a môže na seba prijať akúkoľvek identitu.“ Hlavne ma zaujíma ten záver vety – „môže na seba prijať akúkoľvek identitu“.

   Odpověď
   • Marek,
    to je len moja voľná interpretácia. Veď život smrťou nekončí, len sa transformuje. Ak ti nerobí problém ruština, tak ti odporúčam Dialektika a Ateizmus stačí od kapitoly 7 ďalej. Tá sa venuje podrobne psychike človeka a zmyslu života.

    Odpověď
 8. popolvár 25.12.2016 o 13:49

  v práci VP SSSR „Prídi na pomoc mojej neviere“ sú odkazy na Blahú zvesť Ježiša Krista Svetu podľa učeníka Jána. No pod týmto názvom to nikde nenájdete. Ale ako sa vraví: Kto hľadá, ten nájde!, a tak som sa dopracoval k úryvku v češtine. Evanjelium Sveta esejských
  http://www.cez-okno.net/clanok/poselstvi-miru-evangelium-essenskych

  Odpověď
  • popolvár 25.12.2016 o 13:50

   návody na očistu, spôsoby stravovania a mnoho iného.

   Odpověď
   • Díky za připomenutí. Je to jeden z těch textů, podobně jako Korán při kterém člověk vnímá jeho obrovský harmonizující potenciál. Po přečtení je člověk jak po rozjímání…

    Odpověď
    • Člověk 4.1.2017 o 11:26

     No jo, ale dá se tím v dnešní době a v našich končinách nějak řídit? Myslím tím tu očistu a stravování?

     Odpověď
     • Priateľu, pozor na Biblický projekt a úsilie otrokárov o jeho zachovanie. Je to účelový vysoko-sofistikovaný projekt na ovládanie. Iba bláhový človek, ktorý tomu chce uveriť, tak si je istý, že naozaj text ktorý čítaš v r. 2017 je skutočne tým textom, ktorý popisujú slová, ktoré vyslovila aramejská(?)/židovská(?)/Tartária (?) entita.

      Teraz to čudné a zvláštne o čom treba určite premýšlať – Žid sa nemodlí k Bohu, neklaná sa Bohu ale s ním komunikuje (cítim tu analógiu s azijskými náboženstvami) promlouvá k nemu a navzájom. To vo mne evokuje takú pomocnú predstavu Kozmického vedomia/NHR, že Žid počúva toto jeho neustále (láskavé) vysielanie, Boh/NHR promlouvá k nemu/ľudom neustále a toto vysielanie je nemenné a večné. Toto ma doviedlo k predstave, že je potrebné a správne brať Boha/NHR ako priateľa. Žid sa Boha nebojí! (Mimochodom potiaľto to sedí pre mňa s alegóriami vo filme Kontakt, kde hlavnú úlohu má tiež židovská vedkyňa. Ja to tak cítim.)

      A práve vtedy, keď začneš komunikovať v mysli (a v rozjímaní) s Bohom AKO S PRIATEĽOM a NIE AKO S PÁNOM, tak vtedy spúšťaš a si na ceste tej svojej najväčšej očisty vo svojom súčasnom živote. Vyprávaj sa bez bázne s Bohom, vyprávaj sa sa ním ako s kámošom a začnú sa diať veci vskutku božské a už nikdy sa nevrátiš tam, kde si bol.
      Verím Bohu, môjmu priateľovi a milujem byť jeho priateľom.

      Veľa zdravia všetkým.

      Odpověď
      • Člověk 5.1.2017 o 13:50

       Díky za názor i upozornění. Co se týče úvodu Tvé úvahy tak si myslím, že pokud se máme dáno shora se chovat dle našeho svědomí, tak to není vůbec v rozporu s tím, co v daném textu (ať skutečně, nebo vymyšleně) říká Ježíš. Fyzicky jsme to, co jíme, pijeme, dýcháme. Duchovně jsme to co si myslíme a jak se chováme. Co se týče popisované očisty, sám si to moc představit nedokážu, nějak mi to vnitřně nerezonuje (hlavně ten přírodní klystýr), přestože vím, že pobyt v přírodě léčí. Co se týče stravování, tam mi moc nesedí jídlo jednou denně když mé tělo vyžaduje energii rovnající se více jídlům denně. Pokud by to tak nebylo, proč bych potřeboval jídlo ráno, v poledne a k večeru? To jsou naše těla tak „zkažená“, že chtějí více energie, než skutečně potřebují? Chová se tělo samostatně proti naší vůli? Já osobně bych jíst vůbec nemusel a ani spát bych nemusel, pokud by to mé tělo nevyžadovalo. Jinak naprosto souhlasím s posledním odstavcem Tvé úvahy: pokud má panovat mezi NÍM a JÍM stvořeným (včetně nás) bezpodmínečná láska, tak to potom v tomto vztahu vylučuje místo pro bázeň, nebo strach.
       Ještě jednou děkuji a také přeji zdraví.

       Odpověď
      • Píšete, že Žid se Boha nebojí… Na to jste přišel jak? Neměl by se právě Žid Boha bát? Nejsou to snad povětšinou Židé, kteří mají na svědomí nejvíc zla a hrůz na světě? Nezlobte se, že reaguji na Váš příspěvek, ale představa, že Židé, kteří páchají tolik zla po světě, si v pohodě a v klídečku komunikují s Bohem jako s kámošem mi příjde naprosto nepředstavitelná… Židé, dle mého názoru komunikují hlavně se satanem, protože, kdyby mluvili opravdu s Bohem, tak by těžko měli to svědomí způsobovat po celém světě takové zlo. Pokud by mluvili s Bohem, neškodili by lidem a celému světu, ale naopak pomáhali by, aby svět byl lepším…

       Odpověď
       • Omlouvám se, můj příspěvek byl určen pod příspěvek LFS a ne pod Váš. Trochu jsem se uklikla :-)

        Odpověď
        • Člověk 5.1.2017 o 22:58

         Omlouvat se nemusíte. Těším se na reakci od LFS na oba naše příspěvky :) Ať se daří.

         Odpověď
      • Toto evanjelium som prvý raz čítal pred rokmi v ruštine,keď som objavil KOB (vtedy na tej starej stránke sa to volala Ježišovo evanjelium):

       http://kob.su/kobbooks/evangeliemira

       Odpověď
 9. 9.11.2016 Управление будущим (1 лекция М.В. Величко в Военмехе)
  https://www.youtube.com/watch?v=YsvboWR6GH8

  Odpověď
  • Острецов И.Н. ● Тайная сделка США и России _ Ядерная релитивистская технология
   https://www.youtube.com/watch?v=PTkUVHZ5_Ug

   Odpověď
  • Kto rád počúva Velička, tak si môže zopakovať 1. lekciu DVTR
   23.11.2016 Достаточно общая теория управления в кратком изложении (2 лекция М.В. Величко в Военмехе)

   https://www.youtube.com/watch?v=tnG_8mjOuQc

   Odpověď
 10. Stať sa neslobodným-otrokom (nezávisle od toho, či si je toho jedinec vedomý alebo nie) je ľahké. Netreba pre to robiť v podstate nič, možno len to minimum, čo od neho otravne žiada spoločnosť, rodina, biologické potreby…

  Stať sa slobodným je už oveľa ťažšie. Je na to nutné aktívne používať všetky „dary“ ktorými disponuje, t.j. vôľu (potrebnú k sebadisciplíne i riadenia procesov navôkol), svedomie (rozlišovať hlas svedomia a hlas kultúrou vštepenej morálky), rozum (jeho aktívnym používaním možno nájsť cesty k odpovediam na mnoho problémov svojich a problémov spoločnosti. Okrem toho rozum slúži aj na hľadanie efektívnejších spôsobov myslenia, zdokonaľovania vlastných metód a systematiky činnosti), pamäť (Bez ktorej sa nezaobíde žiadna inteligencia – živá ani umelá. No najmä pamätať si viac, než len čo sa stalo niekoľko dní dozadu. A nezahlcovať ju hlúposťami, ale systematicky informácie triediť), a intuíciu (v ktorej treba rozlišovať zrno od pliev. Teda odlišovať mentorstvo Zhora a užitočnú informáciu z kolektívneho nevedomia od škodlivých sugescií cez rôzne channely/kanály a posadnutosť. Ak človek pozorne pritom sleduje svoje emócie, dá sa to naučiť rozlišovať). A možno ešte ďalšie veci, ktoré som nespomenul.

  Neslobodný človek, ktorý minimálne používa vlastnú vôľu, rozum, pamäť, svedomie a intuíciu, sa veľmi rýchlo pod tlakom kultúry dostáva do situácie, keď tá mu nadiktuje vlastnú vôľu – čo sa patrí robiť; vlastný rozum – aké názory treba mať; vlastnú pamäť – adekvátne informácie v hlave nahradia pseudodejinami, a šumovým balastom z médii a TV, čo je materiál na nič súci; svedomie prehlušia normami pseudomorálky zrodenej kultúrou; a keďže človeku cez otvorený ateizmus a náboženský ateizmus dávajú zlé číslo na Boha, skresľovaním predstáv o ňom, kde očierňovanie a ohováranie Boha predkladajú ako realitu, tak mentorstvo Zhora a pozitívne kanály v podvedomí nefungujú, zato fungujú tie negatívne, kde človek cez intuíciu prijíma to čo jemu ani ľudstvu neprospieva – no napriek tomu je hrdý na svoju „ezoterickú schopnosť“ – že je čosi viac.
  Tá jednoduchá pohodlnosť sa postupne premieňa u jedinca na nepríjemné inferno. Takže frfle, sťažuje sa, uľavuje si, ale keďže sa mu nechcelo myslieť na začiatku ani teraz, tak nerobí nič pre nájdenie cesty von pre seba i zbytok ľudstva – presne podľa príslovia „smrádek, ale teplúčko…“
  Skutočný človek nie je lenivý, dobrovoľne vkladá určitú námahu a úsilie do myslenia, sebadisciplíny čím ukrajuje „akoby“ kúsok zo svojej slobody v prospech slobody všetkých, ale namiesto inferna tvorí Miesto pre slobodný Život. Tá trocha námahy stačí, aby ho život niesol sám, a nenarážal na samé prekážky, ktoré sú signálom pre lenivcov a nespravodlivých, aby sa zamysleli kde robia chybu oni, alebo spoločnosť. Rozum Skutočného Človeka je ako voda – vždy si nájde cestu – preto nikdy nestráca nádej.

  O Tvorivosti človeka – možno hovoriť len vtedy, keď aktívne používa svoj rozum, a využíva aj ostatné vymenované zložky. Keď tvorí nové vedomosti, nové metódy. Čo je vlastnosť, ktorou disponujú prevažne nositelia démonickej a Ľudskej psychiky, čo je vidno aj v tom, že sú ďaleko vpredu pred zvyškom spoločnosti. Démoni, to robia vo svoj prospech, a tak, aby ich riadenie nebolo príliš viditeľné a vyzeralo ako prirodzený chod vecí, klamú a pôsobia ako filantropi a ľudia im to žerú. Skutočných Ľudí je málo, z tých čo pôsobili verejne, sa čriepky ich učenia zachovali tisíce rokov, napriek snahám ich prekrútiť, zničiť. Tí musia konať ešte vo väčšom časovom diapazóne než démoni, a ich konanie a stratégia je pre väčšinu ľudí nepochopiteľná, nespadá do kruhu ich pojmov – ich rozum pracuje s inou morálkou a inými pojmami. Preto ich ľudia vnímajú skepticky až do chvíle, kým sami nepocítia výsledky ich práce, čo je dlhodobá záležitosť.

  PS: v umení je tvorivosť tiež otázna. Niekde ide čisto o čerpanie informácie „zvonka“, a inde ide skutočne o kombináciu činnosti rozumu v spolupráci so všetkým ostatným, t.j. aj vonkajšou informáciou. No bioroboti, ktorý vykonávajú len svoje vštepené programy a produkujú nejaký výstup – to nie je tvorivá činnosť. Pre tvorivosť je potrebná určitá miera Slobody.

  Odpověď
  • Putinovec 14.12.2016 o 15:28

   Rád si čtu Vaše úvahy.Působí přirozeně a zvolna plynou do vědomí kde působí jako něco známého,co se kdysi ztratilo a znovu se obnovuje.

   Odpověď
  • Přečetl jsem si to až dnes a říkám si, že by tato úvaha mohla vyjít jako samostatný článek. :)

   Odpověď
  • Taky jsem si to uplnou nahodou precetl az dnes. Hodne lidi tomu, co jste napsal rozumi a je to taky jejich nazor. Nebo aspon se mnou to rezonuje. Jenze malokdo to dokaze napsat takhle lehce a vystizne. Ja jsem taky pro samostatny clanek. S chuti bych ho povesil na facebook.

   Odpověď
 11. Skljarov. Zaznobin ho pri jednej prilezitosti pochvali za vyborny pozorovaci talent, ktory mu umoznil pochopit pracu atlantskych knazov s frekvenciami. Dlho mi vrta v hlave to, co Skljarov otvara v tomto videu, podstata KOB v skratke, v jednom videu. Nad jeho slovami sa treba vazne zamysliet, na konci spomina knizku, neviem ci ju stihol vydat, podivna smrt v mladom veku. Nechcem nikoho ovplyvnovat:
  Гипотеза, которая ШОКИРОВАЛА научны мир. Цивилизации III тысячелетия до нашей эры / А.Скляров
  https://www.youtube.com/watch?v=LdlBE_HbsGk

  Odpověď
  • Suvisiace video:
   Города как отражение других миров. Сергей Переслегин
   https://www.youtube.com/watch?v=dpM7oJzLmiw
   Tak, z toho som tak trochu jelen.

   Odpověď
  • Díky, výborné video. 2 200 let před letopoč. vyspělá civiliz.bez nerovn. degraduje o 1000 let zpět, nastává čas bohů, relig.,otroc.syst. Doplnění s důkazy ke knihám VP SSSR.
   Pro mě trochu se slovníkem bohužel.

   Odpověď
  • Kvalitní info, doporučuji.

   Odpověď
   • suhlasim, mal by sa to ucit na skolach ako jedno z moznych vysvetleni zivota v tom obdobi…
    zaujimalo by ma, odkial prisli bohovia a kam odisli a o co im islo, ake zdroje cerpali, co bolo pre nich dolezite…
    a kedy zase pridu :)

    Odpověď
  • Nemuze nekdo udelat titulky k tomu videu?

   Odpověď
 12. Hladanie istiny. O problemoch fyziky, chemie, previazanost historickych suvislosti v obdobi Ivana Hrozneho s Anglickom, zivotopis Newtona, Peter Velky, atd. Velmi zaujimave rozpravanie Sergeja Salla z roznych oblasti zivota.
  Сергей Салль 03.11.2016
  https://www.youtube.com/watch?v=oPUj6hjQbGg

  Odpověď
 13. Zeny, vo vasich rukach je 5 a 6 priorita, trockimus a scientologia v konceptualnom hnuti, hlavny zurec KOB (asi Marat), pochvala NOD, Starikova, Fjodorova, Fursova. Zniest sa z vysin metodologie medzi prostych ludi. Kratky letmy vycuc z prednasky Efimova v dvoch castiach.
  Ефимов В.А. Проблемы продвижения КОБ на текущем этапе. Часть-1
  https://www.youtube.com/watch?v=Q8cTkBXH4Ko
  Ефимов В.А. Проблемы продвижения КОБ на текущем этапе. Часть-2
  https://www.youtube.com/watch?v=mDewTB3dZ9Y
  Myslim, ze tu sme problem trockizmu i scientologie v podstate prekonali. Este posilnit rubriku Zdravie, ale nie bojom o dolezitosti muzov a zien, o pozitkarstve, ale o babske rady o detoch, strave, domacej medicine, slovenskych vyrobkoch, laske k prirode, tradicnym rozpravkam, piesnam, literature, filmom a pod., dam na vasu mudrost a intuiciu. Pomoct najst nielen buducej generacii zmysel zivota v premene planety Zem pre vsetku fyto i floro, cize celu biosferu. Dat miesto na Zemi kazdemu. V jednoduchosti je krasa. :-)

  Odpověď
 14. Черная дата: 25 лет со дня подписания Беловежского соглашения о распаде СССР. Евгений Спицын
  https://www.youtube.com/watch?v=kAQaGwhorZI

  Odpověď
 15. ohledně historicky reálného křesťanství (=pauliánství) to trefil do černého:

  http://www.topky.sk/cl/13/1564257/Kontroverzny-biblicky-ucenec-varuje–Pribeh-Jezisa-Krista-je-podvod-urceny-na-kontrolu-ludi

  „Kresťanstvo môže byť považované za náboženstvo, ale bolo vlastne vyvinuté a použité ako systém kontroly mysle na produkovanie otrokov, ktorí veria, že ich otroctvo nariadil Boh“.

  „Hoci kresťanstvo môže byť útechou pre niektorých, môže byť tiež veľmi škodlivé a represívne, zákerná forma kontroly mysle, ktorá viedla k slepému prijímaniu nevoľníctva, chudoby a vojny neprieč históriou,“

  Odpověď
 16. NicNezNula 4.12.2016 o 17:23

  Průběžně výsledky prezidentských voleb Rakousko
  http://www.bundespraesidentschaftswahl.at/ergebnisse.html

  (Vorarlberg-bože, co je to za slimáckosluníčkářskou díru)

  Odpověď
 17. Biblický projekt v kostce:

  Žrectvo starověkého Egypta mravně-eticky degradovalo a zachtělo dosáhnout totální globální vnitrospolečenské moci. Vidělo bezvýchodnost silových cest dosažení toho cíle, a přešlo k vybudování světové nadvlády metodou „kulturní spolupráce“. Podstata tohoto nového (pro tu dobu) způsobu agrese spočívala v tom, sestrojit (vybudovat) kulturu, která by ty národy, které ji přijmou, uvrhla do závislosti na kurátorech daného projektu. Historicky reálně se touto kulturou stala biblická kultura. Pro rozšíření této kultury a řízení projektu byl nutný nástroj. V roli takového nástroje bylo během egyptského zajetí s pomocí 40-letého kočování po Sinajské poušti vypěstováno historicky reálné židovstvo s pomocí metod a-la šlechtění hospodářských zvířat, s nějakou dodanou „magií“ navíc. Potom bylo na ten základ naroubováno historicky reálné křesťanství – učení Saula = apoštola Pavla, které na dvě tisíciletí nahradilo skutečné učení Krista, a Starý zákon byl doplněn o talmudické komentáře. Tak se zformovala reálná biblická kultura a její sociologie.

  Odpověď
  • ??? To sa už akože nehráme, že globalizácia je objektívny proces a že iné civilizácie vo vesmíre a aj HNR očakávajú, že sa vyvynieme v zjednotenú ľudskú spoločnosť na Zemi? Od dnes už platí, že žrectvo starovekého Egypta mravne-eticky degradovalo a (dosť úspešne) sa pokúsilo získať svetovú nadvládu? :)

   Odpověď
   • Zjednotenu asi nie, ale tolerujucu sa.

    Odpověď
   • Cico Ciciak 10.12.2016 o 9:06

    Globalizácia je objektívny proces, ale metóda globalizácie je subjektívna.

    Odpověď
 18. Ještě bych se chtěla vrátit k titulce časopisu The Economist 2017. Nejdříve jsem přemýšlela nad tím, jestli karty jdou ve správném pořadí, nebo jsou přeházené. Usoudila jsem, že nejspíš budou zpřeházené a až je dáme do správného pořadí, pak nám zapadnou do pohádky. Dlouho jsem hledala, která ruská pohádka by odpovídala kartám a kresbám na titulce a myslím, že jsem ji našla. „По Щучьему Велению, по Моему Хотению“
  https://www.youtube.com/watch?v=9IVh1X4ua_M
  Herci a obsazení: Štika – GP
  Jemeljan – Trump
  Král – podpindosníci
  Zámořský princ – neoconi
  Princezna – Rossija

  Takže obsah pohádky a přiřazení karty:
  1. Pohádka začíná tím, že hloupý Jemeljan (jak podobné našemu jelimanovi) jde na jezero pro vodu (informace). Tam náhodou do vědra uloví Štiku, která má 44 dětí. Štika požádá Jemeljana, aby ji pustil, a za to mu dá Moc v podobě zázračného hesla. Takže se dostáváme ke kartě Judgment (Trump sedící na zeměkouli, kterého vyzvedl na tento post GP). Všimněme si, že má jako označení vládce jablko a žezlo, ale chybí mu koruna. Z toho plyne, že jeho moc je podmíněná a ne úplná. Nad jeho mocí bdí Štika. Není na zahození, že Trump v reálu a Jemeljan v pohádce jsou si velmi podobní.
  2. Jemljan se vrací domů a lebedí si na teplé peci. Ale aby mu bylo teplo, potřebuje dřevo a to si musí opatřit v lese. A tady mu zase pomůže heslo Štiky a všimněte si jak to dřevo připravuje. Nejdříve osekává STARÉ VĚTVE a pak i celé stromy. Vrací se se dřevem domů. Nikam se mu nechce do zimy mrznout. Chce být pěkně v teple domova.Tady bych přiřadila kartu THE HERMIT. Tj. osekání suchých větví – konec všeho, co už není potřeba v řízení EU, TIPP atd. a práce Trumpa nad domácími problémy.
  3. Dále pohádka pokračuje tím, že Král chce provdat Princeznu Zámořskému princi. Ale náhodou cestou Jemeljan nabourá do kočáru Zámořského prince (Trump zhatí plány neoconů), najde obrázek princezny a zase s pomocí kouzla dosáhne, že se princezna zamiluje do Jemeljana čímž překazí plány Krále na vdavky Princezny s Zámořským princem (tj. predání Rossiji USA). A tady se dostáváme ke kartě č.3 věž. Král chce potrestat Princeznu a zavře ji do věže. Takže jde boj kdo z koho Král (pindosi) proti princezně Rossiji. Zámořský princ posílá Králi dopis s výhrůžkami a chce i větší množství pudru (zdrojů). Král zjišťuje, kdo, že je Jemeljan (pindosi zjišťují, kdo je Trump). Je hermetik, nechce se mu nikam, chce sedět doma na peci, ale nakonec jde ke Králi. Přichází ve velkém stylu ala Trump. Když Jemljan uvidí Princeznu a ona jeho, zjistí, že se mají rádi Král a Zámořský princ na to hledí s nevolí. Král dokonce Jemeljanu klade otázku, jak se opovážil udělat modřinu Zámořskému princi. Král dává podmínky Princezně, ta vše slíbí a je propuštěna z věže. Slib také dodrží, ale je to jinak, než chtěl Král. Všichni jsou v šoku, co si princezna (Rossija) dovolila. Zámořský princ se na všechny naštve, vyprdne se i na Krále a nakonec začne Zámořský princ bojovat proti Králi . U Krále nastává panika. Do hry se vloží Jemeljan (Trump).
  4. Jemeljan si s pomocí Štiky poradí s Zámořským králem. K čemu bych přiřadila kartu Death, což podle mě označuje občanskou válku. V pohádce nakonec bojuje Jemeljan (Trump) s Zámořským princem (neoconi) a pomáhá mu štika GP). Ta karta má i další aspekty, jsou tam mouchy, jako nositelé nemocí a je to na další zkoumání, já to teď probírám jen z pohledu pohádky. Takže dochází k začištění neoconů. Po jejich začištění vyběhne Král a raduje se z vítězství…Král (pindosi) navrhne Jemljanu (Trumpovi) být ministrem, ale ten odmítne, chce být v lásce s Princeznou… Ti odjíždějí na peci a Král se ještě pokouší hrát svoji roli, myslí si, že koruna na hlavě znamená moc, ale nakonec zjišťuje, že v koruně to není…a moc je někde jinde. Jelikož vidí, že už není potřeba, běží za Jemeljanem a Princeznou (převléká kabát)…
  Takže nakonec se svět změní k nepoznání. FORTUNA – ukazuje, že tytéž změny proběhnou i po volbách v Německu, Francii a Holandsku. STAR – Na rozvalinách starých pořádků se začne mladou generací stavět něco nového, možná i cesta k Marsu…THE WORLD – objeví se nové informace o skutečných dějinách… THE Magician – ukazuje na nové technologie, hlavně 3D tiskárny…

  Odpověď
  • NicNezNula 2.12.2016 o 19:59

   Přečetl jsem to s vyvalenýma očima… Velmi zajímavé.

   Odpověď
   • http://www.prezidentpress.ru/news/4351-rasshifrovka-oblozhki-the-economist-umrut-religii-poyavitsya-trete-solnce-vernutsya-ryurikovichi-i-pridet-messiya.html

    Tu je zdroj :-)

    Odpověď
    • Zaujimavy rozbor. Blesk nad vezou mi namiesto Peruna evokuje volnu energiu pre kazdeho, kde na karte maga je zobrazeny dipol Zeme nad jeho hlavou. Priestorova tlaciaren naznacuje skor uniformitu v nejakom zmysle, napriklad jedna civilizacia, o ktorej casto hovori aj Zaznobin. Co maju vsetci s tym mesiasom?
     Podotykam, ze napriklad Trump sa nezjavil ani na jednej obalke pred tym, hoci su indicie, ze bol dlhodobo pripravovany na urcenu ulohu. To je zatial vypovedna hodnota obrazkov z Economistu. Avsak, moze sa zmenit.

     Odpověď
     • Neviem s čím to súvisí, ale čo je viac-menej isté z toho čo sa deje na svetonázorovej úrovni sa mŕtvou vodou „potiera“ slovanskỷ svet, ktorý následne ožije a dokončí svoju historickú úlohu v globalizácii. Medzi riadkami diania vo svete je to prakticky nezastaviteľný proces. Jednoznačne to súvisí so slavjanmi bez ohladu na pôvod.
      Páčil sa mi članok pána Hoxa ohľadom kresťanstva, čo podvedome aj pri nedostatku informácií takto cítim. ( Prečo chcú kresťanstvo preformátovať zdiskreditovať a zničiť po celom svete? Hlavná viera ktorá hlása dobro a rovnost? Prečo kresťanstvo kontrolujú cez pyramídu RKC?)
      Jeden odkaz na zamyslenie sa.
      http://www.whatdoesitmean.com/index2166.htm

      Odpověď
  • paaani… nemam slov

   Odpověď
  • přemýšlím, jak jsi z takového množství ruských pohádek našla tu pravou a napadá mě , že nikdy nedostaneme to, co chceme, ale vždycky to, co právě potřebujeme … děkuji Ti za ty dary

   Odpověď
   • Nebylo to tak hrozné. V mládí jsem žila v Rusku a viděla mraky pohádek. Stačilo si jen vzpomenout na název, přibližný obsah jsem věděla…

    Odpověď
    • pravda, stačilo si jenom vzpomenout a vědět spoustu dalších věcí :-) … jsi fakt dobrá

     Odpověď
     • Aksal- „páááni“ a ten pozitívny koniec :) velmi pekné aj napísané aj rozprávka aj rozbor

      Odpověď
      • Holky, kdyby vás zajímaly ruské pohádky, i s jejich stručným popisem, významem a rozborem, tak je najdete tady. Hodně tuto stránku využívám…
       http://govorra.ru/

       Odpověď
       • NicNezNula 4.12.2016 o 16:47

        I kluky taky.

        Odpověď
       • NicNezNula 4.12.2016 o 16:52

        Žar ptíca – pták ohnivák, to je prakticky Pták Ra
        viz.: http://www.organizmica.org/archive/306/ratilo3.shtml#4

        Odpověď
  • Zajímavá interpretace.

   Mám pár dodatků.

   Nemyslím si, že Trump bude skákat přesně tak, jak si GP přeje. Přeci jen on je personifikací amerického snu, prototypem „skutečného američana“. Na základě toho bude stavět své cíle.

   Trump je taktéž „nouzový“ kádr, stejně jako mnozí další, včetně Putina, to má s Vladimirem Vladimirovičem společné. Proč?
   Aktivní blbec horší třídního nepřítele a Kurátoři potřebují v prvé řadě schopné/kompetentní manažery, kteří budou realizovat své řízení alespoň v (pro ně) přípustném rámci. Do jaké míry bude Trump vykonavatelem cizí vůle, tak to záleží hlavně na něm samotném.

   ***

   Tato různá sdělení – viz. obálky The Economist, analýzy STRATFOR jsou prvé řadě nástroje pro formování a nabíjení patřičných matric, ne nevyhnutelné varianty vývoje. To je velmi důležité a je třeba k tomu tak přistupovat.

   Odpověď
   • Co se týče kádrů. Myslím, že Putin a Trump jsou na různých úrovních. Pokud si vezmeš šachovnici, kde GP=tvůrce pravidel, pak jsou hráči (globalisté) a nakonec figury se kterými se hraje. Tak Putin je u mne hráč, který už i tvoří pravidla, přičemž Trump je u mne zatím jenom figura. Tím pádem není tvůrcem pravidel a zatím úplně podřízen tvůrci hry, i hráčům (globalistům)… Je v podobném postavení, v jakém byl Obama.
    Co se týče pohádky. Vzhledem k tomu, že už byla využita pohádka o Sadkovi, hledala jsem pohádku, která by odpovídala současné situaci. No a co tam vidíme? Přesně to, co proběhlo s Trumpem. Jemeljana „stvořila“ Štika a její pomoc je vyjádřena heslem „Podle Štičího ROZKAZU, podle mého chtění“, takže tam je jasno, kdo dává rozkazy a tím je jednoznačně Štika (GP). Takže Trump není nezávislá figura. Kolem sebe bude mít tolik „Stičích“ sluhů, že ti jej usměrní správným směrem.
    Ještě celkově k pohádce. Pokud si všimnete, tak pohádek s tímto názvem je na YT hodně. Když jsem hledala, která by scénáři nejvíce odpovídala, našla jsem právě tuto. Když se na ni podíváte, zjistíte, že ji udělal někdo, kdo už měl za sebou studium KSB. Vyskytují se tam jednotlivé znaky, které už z KSB známe. Např. počet Štičích dětí 44, osekávání starých větví, v heslu vyjádřeno to, kdo je vlastně nejvyšším velitelem, chování Krále, které je typické pro podpindosníky, vlastně celá charakteristika postav, dokonce Jemeljan je i fyzicky podobný Trumpovi s jeho rozevlátými blonďatými vlasy… I ta princezna je zavřena do věže, což se kryje se snahou západu Rusko izolovat. Ta pohádka je tak propracovaná do detailů, že je to až zarážející… Věnovala bych se tomu déle, ale rodina má tentokrát přednost…Chtělo by to popsat zevrubněji…

    Odpověď
    • Славянин, nieze slavi, ale chape ян i ин. Ako hovoril Kristus, blizkeho miluje aj blbec, ale nepriatela moze milovat iba ten, co veri vo mna. No a sme u KOB. Nie revolucia, evolucia, jedna civilizacia, zlucenie, transformacia. Nomen omen, i Trump i Putin predstavuju dve cesty. Ci pridu na krizovatku zjednotenia zavisi aj od nas.

     Odpověď
    • O tom, na jaké úrovni je Trump a na jaké Putin můj text nepojednává. Tvrdím, že oba jsou „nouzové kádry“, což je jedna z věcí, kterou mají společnou.

     Existuje takové přísloví „Vládneš, i tebou vládnou“, které nám v podstatě říká, že „figurkami“ jsme všichni. Co naopak neříká je, že určující je míra toho „vládnutí námi“ – tlak prostředí a objektů v něm na subjekt a jeho schopnost se s tím tlakem vypořádat s ohledem na vlastní cíle. Ta poslední věta je určující.

     První byly pohádky, lidová moudrost, folklór a až potom KSB jako takové (tedy pokud za KSB nepočítat právě ty pohádky, lidovou moudrost….).

     Odpověď
  • Pohádkový výklad je dobrý. Já jsem karty četla jako klasický tarotový výklad. Je ale otázkou, zda by byl předložen až tak alopaticky.
   Karty bych četla nejprve v první, pak v druhé řadě. První řada to zjevné, druhá zatím ještě skryté.
   Výklad začíná Věží, to znamená hroucení starých zkostnatělých pořádků, přichází náhlá pro vládnoucí, nečekaná změna, která překope a nechá vybouchnout vše, co nestálo na zdravém funkčním základě. Mění se pravidla hry. Tuto změnu přináší Trump na druhé kartě Soud, karta je nakloněna a dotýká se první, tzn že výbuch věže, umístil krom jiného Trumpa na místo odkud lze zásadně změnit pořádky na zeměkouli. Stojí za zamyšlení, kde má přesně usazen trůn a čeho se dotýkají jeho nohy. Jak už bylo poznamenáno vládnoucí symboly jsou v rukách, ale koruna na hlavě chybí. Karta se opírá také v druhé řadě o Mága – což je symbol komunikace, řeči, organizačních schopností až manipulace. Bude tedy záležet na tom, zda obratnost především slovní je u Trumpa dostatečná a dokáže ho na trůně udržet (nabízí se jeho přímost, prostořekost a nepředvídatelnost) versus média, tisk, film veškerá opozice která bude bojovat prostřednictvím této priority. Prst ukazuje na 3D, nová pravidla určí ten, kdo ovládne trojrozměrnost, kdo vytvoří nový obraz světa (že by matérie, informace, Míra?). Karta Svět je také poslední, které se karta s Trumpem dotýká. Zde jsou na zeměkouli (opět se podívejme na kterých světadílech) nejprve 3 symboly pyramida a dva chrámy (Řecko, Řím, Egypt?), nad nimi se spojují další tři navazující symboly – rudá kniha, nedokážu rozlišit co má na obálce, obraz rámující scenérii, také bohužel nedokážu rozlišit obraz v rámu a symbol divadla, dvojakost masky, nebo tandemu? Nad tím již bez tak zjevné spojnice otevřená kniha, možná nové vědomosti, nedočtený příběh, slunečný bod uprostřed a obraz, opět nelze rozlišit s kým. Na předmětech dominuje rudá, žlutá/zlatá a bílá barva. Přichází Hermit/Poustevník, je vyvýšen a sleduje dění pod ním, kde masa/davy lidí prosazují své názory proti názorům „elit“, poustevník na vše svítí duchovním světlem v lucerně, to vnímám jako ochranu. Bude třeba aby dav vygeneroval nové vůdce. V pravém rohu dole praská zeměkoule na jednom konkrétním světadíle.
   Dále přichází karta Smrti přirozeného konce, možná i bolestivé transformace. Něco již dosloužilo, je třeba starý model opustit a přerodit v nové. To ovlivní Mág viz karta s 3D tiskárnou popsaná nahoře. Roztáčí se Kolo osudu, nečekaně zasáhne vyšší moc a události dopadnou, tak jak si každý zaslouží. Každému co jeho jest, co bylo dole bude nahoře a naopak. Největší změny přijdou v Německu (konec Angely Merkel – úder blesku), Francie (vzestup Le Penn), Nizozemsko (Geerta půlí ovládací klika), vše rozhodnou volby viz urny dole.
   Výklad končí kartou Hvězdy, je jich 15, z toho jedna kometa, počet jistě také nabízí symboliku něčeho významného? Karta je opět nakřivo, jedním rohem ukazuje na Poustevníka, druhým na Kolo osudu. Podle mne o budoucnosti a průběhu 2017 rozhodne v jakém rozpoložení a stavu lidství (9 Hermit) se nachází Evropa.
   Každá z karet má své číslo 16, 20, 21, 9, 13, 1, 10, 17 – možná odkaz k určitým datlům. Karet je 8 symbol nekonečna. Jistě by se našlo mnoho mnoho další symboliky. Ponechám i na ostatních.

   Odpověď
 19. V podstate celá história vedecko-fantastických filmov o cestovaní ľudí a dobrodružstvách vo Vesmíre, ako napr.: Star Wars, Star Trek, Babylon, Doctor Who, Stargate, Piaty element, Strážcovia Galaxie a mnohé ďalšie (v rozsahu zhruba posledných 40-50) – sa dajú vnímať ako programovanie úspechu ľudského vesmírneho programu zo strany GP (pre jeho vlastné potreby). A zároveň to možno vnímať aj ako pokus, rozšíriť agresívnu neĹudskú morálku z hraníc Zeme, do hraníc galaxie…

  Odpověď
  • Vidím to podobne.
   GP, uvedomujúc si, že ľudstvo, už zo svojej podstaty, bude ďalej rozširovať svoje hranice bádania a zveľaďovania, tj. tvorby (pri zvyšujúcej sa kvalite morálky), programuje tieto budúce scénare do čisto technokratickej a mravne nízkej formy.
   V neposlednom rade, je tam aj záujem zo strany GP o vysoký technologický pokrok (nimi lokalizovaný a kontrolovaný) pre potrebu ich ochrany a zachovania do budúcnosti.

   Odpověď
   • Cico Ciciak 29.11.2016 o 0:44

    Čo sa týka napr. Star Trek-u, ktorý som dávnejšie celkom žral (hlavne seriál The Next Generation – pretože už ako malý som cítil, že zmyslom života je niečo viac, než len nejaké nezmyselné hromadenie matérie/majetku, uspokojovanie svojich vlastných zvieracích potrieb/inštinktov, alebo klaňanie sa rôznym náboženským kultom a ich dogmám, že skutočným zmyslom života človeka nehľadiac na jeho rasu alebo národnú príslušnosť je osobný morálne-rozumový rast a služba niečomu väčšiemu, čo ho a jeho život presahuje – napr. práca pre spoločnosť a dobro – a ST-TNG túto moju sveto-názorovú a morálne-etickú predstavu do značnej časti odrážal/odráža), a aj dnes si sem-tam celkom rád pozriem nejakú tú epizódu, tiež sa tam dajú nájsť aj niektoré Ľudské/Človečie prvky, ale aj rôzne zámerné chytáky, pasce a nástrahy. Jedným z hlavných cieľov ST bola asi aj propagácia socialistických/komunistických myšlienok v západnej spoločnosti.

    Nejaký výber zaujímavých krátkych scénok zo Star Treku – TNG:
    ————
    https://www.youtube.com/watch?v=Sr2-pNvmfRI

    https://www.youtube.com/watch?v=OxMa_WPq-Ig (GP má strach z Človeka? :D)

    https://www.youtube.com/watch?v=aDCSv6ggZC0

    https://www.youtube.com/watch?v=D_HE3lVCB18

    Odpověď
  • „rozšíriť agresívnu neĹudskú morálku z hraníc Zeme, do hraníc galaxie…“
   je jedna věc hrát si s dětmi na písku a ničit jim bábovičky, něco jiného je zkoušet takové manýry na rodiče(HNR), popřípadě na jiné dospělé. Docela žasnu jestli je GP tak naivní, aby by věřil, že mu to vyjde…

   Odpověď
   • GP sa v tejto mravnej forme nemôže rozťahovať do nekonečna a určite sú si toho vedomí. Vesmír má na to svoje bezpečnostné opatrenia, to ale nemení nič na tom, že GP sa snaží pomocou svojej koncepcie kráčať na hrane Božieho dopustenia ľudskej civilizácie, ktoré je určené (merané Mierou) pre každú situáciu, dobu a mravnú kvalitu, vo vzťahu k ľudstvu, ako celku a v rámci vlastnej predikcie budúcnosti, prispôsobovať svoje riadenie podpokladaným pohybom Božieho dopustenia. Proste GP sa snaží vždy ponúknuť najlepšie (sobecké) riešenie v hraniciach Božieho dopustenia, vzhľadom na pre ľudstvo prospešné trendy, no nie je v tom všemocný, lebo jeho „úspechy“ v priebehu dejín, sú často merané krutými vojnami, až veľkými katastrofami.
    Neviem, kde môžu byť hranice pre pôsobenie GP, ak sú tam premenné vzťahujúce sa k ľudstvu, ako celku. Či to môžu byť napríklad základne na mesiaci, alebo Marse, či až cestovanie ku hviezdam, to fakt neviem, aj keď tu už bolo niečo spomenuté, ako že pri ich morálke nie sú schopní opustiť ani planétu Zem (túto poslednú situáciu môžu naznačovať prebiehajúce, globálne, riadiace procesy)
    Toľko môj stručný pohľad.

    Odpověď
  • Cico Ciciak 28.11.2016 o 20:51

   Skôr tam ide o klasické odvádzanie pozornosti oviec (rozprávky pre dospelých) inam a nasmerovanie ľudského potenciálu takým (pre ľudí neefektívnym až nezmyselným) smerom, ktorý GP neohrozuje (čo vlastne robia už min. tisícky rokov). Tiež podľa mňa pomocou týchto sci-fi obrazov (pred)programujú rôzne verzie budúceho vývoja sveta/ľudstva (potenciálny trans-humanizmus). Pomocou sci-fi sa tiež podľa mňa výrazne napomohlo otváraniu napr. aj multi-kulti Overtonovho „okna“, alebo získala podpora plebsu pre také parciálne globalizačné projekty ako je EÚ. A čo sa týka Vesmírnych ciest ľudstva a kolonizácie Vesmíru, tak v tomto som dosť skeptický, nemyslím si, že to pôjde tradičnou cestou skrze nejaké kovové konzervy. :D

   Odpověď
   • Cico ja myslím, že si na to kápol v ten druhej časti príspevku. Je to nástroj programovania na viacerých úrovniach:
    - veci sa riešia 6tou prioritou a to je dobre
    - kto vyjednáva je v pozícii slabšieho, pretože predpokladáme slabšiu 6 prioritu.
    - kto má silnejšie zbrane a je silnejší bojovník je nepriateľ a barbar, aj keď nás neohrozuje
    - kto používa vyššiu prioritu ako 6tu je úlisák a špión a nehrá čestne, lebo… viď predchádzajúce body
    - zombie musia vždy brať na zreteľ, že kto má armádu a zvrane 6tej priority, je vládca
    - vzbúrenci sú vždy zničení
    - rebelovia sú vždy dobrí, lebo sa len oslobodzujú spod útlaku
    - ak sú rebelovia silnejší ako my, sú nepriateľ a viď predchádzajúce body
    - kto ovláda prvú a druhú priority je BOH alebo BOŽÍ ZÁSTUPCA vo vesmire, lebo zombie bytosti ani démoni tymito prioritami nemôžu disponovať
    - kto sa o to pokúsi musí byť zničený. ak bude zničený nebol hodný tých hodnôt prvej a druhej priority, ak nie, je silnejší ako.my a je nepriateľ a viď predchádzajúce body…

    asi takto?

    Odpověď
   • Súhlasím s tým, že sú tam prvky multikulti, to je vidieť napríklad v takom startreku. Filmami sa väčšinou riešia viaceré úlohy a myslím si, že tam v dnešnej dobe spadá aj prebudenie vedeckého myslenia ľudí v pre GP prínosnej forme, aby si napríklad mohli zožať určité typy vedeckých kádrov, presnejšie ich informácii.

    Odpověď
    • Cico Ciciak 28.11.2016 o 21:56

     Multi-kulti propagujú priamo jak spoluprácou medzi jednotlivými ľudskými rasami, tak aj medzi ľuďmi a Vesmírnymi rasami/civilizáciami nepriamou cestou. Inak, multi-kulti je určite v záujme / zámerom Tvorcu, ibaže nie v takejto zhubnej forme, ktorú pretláča GP.

     Odpověď
   • Cico, vo filmoch sa rieši, tak ako v globálnej politike, veľa úloh naraz. Ja som spomenul iba dve. Ono to neznamená, že keď scenáristi robia námet v hraniciach galaxie, že sa to aj tak podarí v reáli. GP predsa nepotrebuje cestovať po galaxii, ale nájsť bezpečné utočisko mimo zem a nie príliš ďaleko. Od toho je vesmírny program a celý výskum cestovania v slnečnej sústave (mesiac, mars). Lepšie je dať väčší cieľ, a uspokojiť sa s málom.
    Navyše, ak chceš prebudiť ľudskú tvorivosť, musíš im dať nákazlivú ideu, niečo čo ich nadchne, čo naštartuje ich tvorivosť, karieru a budú na tom fičať ako malé deti veľkú časť života…
    Mňa kedysi takto naštartovali filmy ako MacGyver a Knigt Rider. Síce generácia chytrých ľudí ako MacGyver sa nezrodila, ale inteligentné autá sa už stávajú realitou. Rovnako aj roboty z iných scify..
    Kým ešte žijeme v davo-“elitarizme“ chcelo by to produkovať šnúru iných filmov, iných superhrdinov, ktoré by prebudili v ľuďoch Ľudskosť, túžbu konať spravodlivejšie a hľadať opravdivejšiu múdrosť. Prvé filmy už vznikajú, kiež by sa spustila lavína takýchto filmov…

    Odpověď
    • Cico Ciciak 30.11.2016 o 1:25

     Jasné, že sa tam pravdepodobne rieši viacero vecí (je to rôzne), ale hlavne ide o odvádzanie pozornosti ľudí inam od podstatných spoločenských úloh a problémov (to je jedna zovšeobecnená kategória cieľov) a nasmerovanie ľudského potenciálu takým spôsobom, aby bol v súlade so skrytými egoistickými plánmi a cieľmi „elít“ (2. kategória cieľov).

     A o galaxii si predsa písal sám:

     „A zároveň to možno vnímať aj ako pokus, rozšíriť agresívnu neľudskú morálku z hraníc Zeme, do hraníc galaxie…“,

     preto som tvoj príspevok pochopil v zmysle cestovania za hviezdami ako napr. v ST. Ale, čo sa týka rôznych verzií vesmírnej budúcnosti ľudstva, tak súhlasím s tým, že sa bude pravdepodobne jednať o niečo skromnejšie – „elity“ skôr plánujú budúcnosť ako je stvárnená napr. vo filme Elysium s fajnovou vesmírnou stanicou pre „elitu“ a spustošenou Zemou pre dav/tlupu.

     Odpověď
  • Cico Ciciak 28.11.2016 o 21:02

   Inak, čo poviete na multi-platformnú (vrátane PC verzie) strategicko-budovateľskú (turn-based strategy) hru Civilizácia I., ktorej 1. diel vyšiel už v roku 1991 v 20. storočí? Síce som ju nehral, ale hral som podobnú hru Master of Orion, čo bola vtedy pre mňa pecka.

   https://cs.wikipedia.org/wiki/Civilization

   https://cs.wikipedia.org/wiki/Master_of_Orion

   Odpověď
  • Z tohto pohladu sa GP javi ako virus v algoritmike programu prirodzeneho vyvoja nasej casti vesmiru.

   Odpověď
   • Virus? Je to vesmír svobodné volby, když dáš někomu svobodu tak asi očekáváš, že ji bude uplatňovat.
    GP prostě využil svoji svobodu a nízkou mravnost/vědomosti zbytku lidstva. Otázka je, jak by vypadal svět bez GP…
    Vem si například severní ameriku před invazí evropanů. Docela idyla. Probudíš se, ulovíš si něco k snědku, pak, na popud náčelníka nebo šamana, se přesuneš na jinou planinu, občas zaválčíš se sousedním kmenem… kdoví jak dlouho se tam kultura prakticky neměnila. Rok za rokem, generace za generací a místo toho aby šamani pochopili svoje proroctví o příchodu bíleho muže a začali shromažďovat, spojovat jednotlivé kmeny a vytvářet civilizaci tak to místo toho přijali jako „osud“ a otočili se k tomu zády … nakonec se jim to pořádně vymstilo.
    Takže co když je GP takový stimul/katalyzátor/pojistka před totální stagnací a upadáním do postojů neadekvátních životu?

    Odpověď
   • vidlak.
    Myslíš si že napr. virus eboly na svet nepatrí? Patrí! Všetko živé má právo na existenciu. Harmónia sa tvorí v miere. Veď aj v tele máme množstvo baktérii, a sú prakticky jeho stálou súčasťou. Vesmír možno vnímať ako veľmi zložitý mechanizmus, a všetko živé – to sú jeho súčiastky, ktoré svojim životom sa podieľajú na správnej funkcií tohto mechanizmu. Takže otázku dobra a zla možno vnímať cez hodnotenie toho, nakoľko činnosť niektorej súčiastky napomáha harmónii chodu celého vesmírneho stroja (nie iba záujmom inej súčiastky). Objektívna spravodlivosť je princíp, ktorý Tvorca vložil do celého tohto mechanizmu a dodržiava ho aj on sám. Týka sa nielen mechaniky, tj nemá len fyzikálnu povahu, ale aj etickú, lebo etika živých bytostí nastavuje rôzne režimy chodu našej psychiky, a neetické režimy jednotlivcov, narúšajú fungovanie objemnejších živých celkov, t.j. bojkotujú harmonický chod vesmírneho stroja.
    GP zohral svoju úlohu, vyčerpal svoje možnosti na zemi, a je načase aby ľudstvo prevzalo zodpovednosť za svoj život, lebo v rámci Zemi sa ešte davo-“elitarizmus“ liečiť dá. No ak davo-“elitarizmus“ sa rozšíri zo zeme za jej hranice, bude to exponenciálne náročnejšia úloha. Úprimne si želám, aby sa za hranice slnečnej sústavy nedostal.

    Odpověď
  • Možná by jste měli zkusit odpovědět, co to je být Člověkem, zbytek z toho vyplyne sám.

   Odpověď
 20. Sidorov. Toto meno sa tu nenosi. Napriek tomu si myslim, ze tento clovek za prvych 30 minut prilozeneho videa povedal polopatistickym sposobom viac o casoch Stalina, Chruscova a Brezneva ako tlste knihy. Doporucujem zaciatocnikom v problematike KOB.
  Георгий Сидоров Стратегия и тактика мировой закулисы (2016)
  https://www.youtube.com/watch?v=7O1nk8Z7M68

  Odpověď
 21. Našel jsem na fb, snad to tu jeste nebylo:

  Přednáška ND: V. V. Pjakin a Koncepce společné bezpečnosti

  Národní demokracie vás srdečně zve na přednášku Mgr. Jiřího Vacy s názvem „V. V. Pjakin a Koncepce společné bezpečnosti“

  K zakoupení bude první díl z řady Koncepce společné bezpečnosti (KSB) a Dostatečně všeobecné teorie řízení (DVTR), kterou J. Vaca přeložil a vydal.

  Přednášející o sobě říká:
  „Vystudoval jsem učitelství matematiky a výpočetní techniky. Dělal jsem dlouhá léta v IT. V okamžiku, kdy se práce začala motat kolem zavádění kamerových a jiných sledovacích systémů, usoudil jsem, že je třeba tuto etapu ukončit. Další vývoj nebyl vždy pozitivní, ostatně jako stav celé společnosti. Před dvěma lety jsem začal pracovat v Anglii jako pomocník v kuchyni. Před zhruba půl rokem jsem s dalšími kolegy rozjel vydávání knih od autorského kolektivu VP SSSR (Vnitřní prediktor SSSR, či souborné sociálně spravedlivé Rusi). Jejich obsahem je tvorba informační báze KSB – Koncepce společné bezpečnosti, jenž by měla tvořit základ lepší, dlouhodobě udržitelné společnosti. Takové společnosti, která by zabezpečila možnost osvojení plného genetického potenciálu člověka a tím vytvořila podmínky pro naplnění tvořivého potenciálu populace.“

  Přednáška se koná v pondělí 19. prosince 2016 od 18:00 hodin v přízemním sále budovy PSN House na adrese Argentinská 38 v Praze 7-Holešovicích (5 minut chůze od stanice metra Nádraží Holešovice).

  Otevřeno pro veřejnost. Pokud počet zájemců přesáhne kapacitu sálu, upřednostníme návštěvníky, kteří se přidají k této facebookové události. Děkujeme vám za pochopení.

  Symbolické vstupné 30,-Kč (na částečnou úhradu pronájmu sálu). Dobrovolné příspěvky vítány.

  Odpověď
  • Určite by bolo vhodné tam ísť, poinformovať sa a pozrieť aj tie exempláre.

   Odpověď
  • https://www.facebook.com/events/1282195095178173/

   Odpověď
   • Už jen to, že to zaštiťuje Národní demokracie, je podezřelé.

    Odpověď
    • Tu je stránka: http://narodnidemokracie.cz/strana/proc-jdeme-do-toho/

     Odpověď
     • Už jsme tu řešili, že je to falešný hráč.

      Odpověď
      • Cico Ciciak 25.11.2016 o 0:50

       A. Bartoš vypadá na imitačného provokatéra.
       Ďalej citujem z ich webovej stránky:

       „Národní demokracie je stranou spojující vlastenectví s konzervatismem. Je stranou, která hodlá bránit a prosazovat tradiční křesťanské hodnoty, na nichž vyrostl nejen český národ, ale celá evropská civilizace. Jako taková nemůže být programově antisemitská ani rasistická, neboť antisemitismus i rasismus představují koncepce, které jsou s křesťanskými hodnotami neslučitelné. Přitom právě tato označení jsou ve spojitosti s Národní demokracií našimi názorovými oponenty často používána se zjevným cílem společenské diskreditace a ostrakizace strany.“

       A teraz niečo od diskutéra Voila z netu:

       „V Biblickom projekte a jeho hantírke pre plebs sa slovo „konzervatívny“ používa na označenie modulov, ktoré sú priamo alebo nepriamo riadené judaistickou vetvou projektu a/alebo uznávajú nadradenosť judaistov. Takým príkladom príslušného programovo-adaptívneho modulu jednotného globalistického biblického Konceptu v SR je napr. KDH alebo jasní trojskí koníci z Konzervatívnej strany – teraz OKS (mená Tatár, Šebej, Osuský, Kusý, Zajacovci, Dostál netreba príliš komentovať), či v Nemecku zoskupenia CDU/CSU alebo Conservative Party v Británii. Cieľ je oi. aj „zakonzervovať“ dominantné postavenie globálneho rasistického a dištančne riadeného biorobota = judaistických predstaviteľov v štátoch biblickej civilizácie.“

       Podľa mňa sa jedná o klasický imitačno-provokačný programovo-adaptabilný modul, resp. projekt GP.

       Odpověď
       • Cico Ciciak 25.11.2016 o 0:56

        Títo pre zmenu využívajú lacný marketingovo-manipulačný prvok/prostriedok anti-sionizmu (iba jeden z mnohých výkonných nástrojov v rámci biblického projektu) na nalákanie nič netušiacich bezbranných ovečiek. Na Slovensku zas brojí proti sionistom ĽSNS.

        Odpověď
       • Cico Ciciak 25.11.2016 o 1:02

        „… antisemitismus i rasismus představují koncepce, které jsou s křesťanskými hodnotami neslučitelné.“

        Jo, to určite, polka sveta (aj židia) by mohla vyprávať. :D Pseudo-kresťania s RKC mali vždy blízko k supremacizmu (nadradenosti).

        Odpověď
       • Vypadá to na imitačně-provokační čínnost…
        Asi se budou snažit odradit/přebrat začínající s KSB. Zajímá mě jak se budou snažit překonat zjevnou neslučitelnost koncepce narodní demokracie s koncepcí KSB…
        Jinak mi připadá docela vtipné jestli se taková strana snaží přebrat proces jako je KSB pod svoje řízení, asi si pěkně narazí čumák.

        Odpověď
        • Oracle 911 25.11.2016 o 8:41

         Buď to alebo akcia psycho-trockistov, ani jedno pre organizátorov v konečnom dôsledku neskončí dobre.

         Odpověď
        • Daniela I. 25.11.2016 o 11:10

         Zrejme si predstavitelia Národnej demokracie, hlásiaci sa k odkazu anticko-kresťanskej civilizácie, neuvedomili do čoho „šľapli“. Zrážka dvoch egregorov. Na dvoch stoličkách sa dlhodobo nedá sedieť bez ujmy na zdraví, začne sa „to“ (egregory) biť v ich vnútri (duševné otrasy).

         Odpověď
         • Cico Ciciak 25.11.2016 o 15:57

          Ja by som západnú civilizáciu nazval skôr: žido-kresťanskou, čo ju viac vystihuje.

          Odpověď
          • Daniela I. 25.11.2016 o 16:17

           Súhlasím, ešte by som viac upresnila – judo-kresťanská civilizácia. V hornom texte som použila termíny z programu ND, aby to bolo čo najvernejšie.

           Odpověď
  • Cico Ciciak 24.11.2016 o 23:24

   1. Neviem, k čomu je vôbec dobrá tá živá prednáška. Nestačí urobiť skôr YouTube video, ktoré by si prezrelo viac ľudí, než navštívi tú jeho spoplatnenú prednášku?

   2. Prečo spája KSB iba s V.V. Pjakinom?

   3. Prečo sám prekladá, vydáva a predáva knihy, ktoré sú už preložené a zadarmo k stiahnutiu z netu? Nestačilo by skôr spropagovať Leva-net?

   4. Má vôbec dnes nejaký pozitívny zmysel vytvárať KSB štruktúru (podobnú napr. RKC)? K čomu by mohla byť dobrá? Veď KSB je nový „open-source“ sociálno-kultúrny / sociologický operačný systém zaoberajúci sa fungovaním a riadením sociálnych super-systémov; sada metód, stereotypov a vzorcov uvažovania a konania na riešenie osobných a celo-spoločenských úloh a problémov, určená priamo pre každého jedinca, ktorý má o ňu záujem, t.j. bez prostredníka.

   Odpověď
   • Proto tam jdu, abych viděl o co jde a dám zde referenci. Něco se mi na tom nezdá.

    Odpověď
   • Souhlas. Pjakin dal jasně na vědomí, že KSB by měl každý studovat sám, vytvářet si svoje vlastní obrazy a nepřebírat obrazy různých vykladačů… A za další, myslím, že organizátoři nejsou až tak dobře připraveni na různé i záludní otázky publika. No a když není někdo připraven a projeví se jeho nejistota v odpovědích, vyvolá to v publiku odmítavou reakci… Přínosné by to bylo jenom v případě, kdyby to byla jenom přednáška o tom, že něco takového jako KSB existuje, ale zbytek by byl ponechán na jednotlivci…Takže žádné struktury…

    Odpověď
    • Pán Vaca mi pripadá ako vcelku rozumný človek, z toho mála čo o ňom viem. (prekladateľ a celkom bystrý analytik). Ale je dosť možné, že ho menovaná politická strana vtiahla do svojej akcie, a chcela by trošku vytiahnuť na svetlo aj kádre okolo KSB (tí čo tam prídu), trošku si ich poobzerať, otestovať, možno niekoho naverbovať. A aj iné očká prídu k údajom (v tom až taký problém nevidím).

     Vcelku by ma zaujímalo, či plánovali udalosť aj natáčať na video a šíriť cez YT. Ak nie, tak platí čo som napísal vyššie…
     Čo sa týka samotnej prednášky a kníh. Ak sú korektne napísané, tak v tom problém nevidím, a úprimne mu držím palce pri propagácii…
     Ale ak by sa niekto chystal urobiť krok smerom k založeniu politickej strany pod práporom KSB, bol by to veľmi chybný krok. Rovnako ako v prípade Ruskej a Ukrajinskej KPE, obsadili ju trockisti…
     KSB je predurčená, aby sa šírila bezštruktúrne… či už teoreticky, ako napríklad tu, alebo prakticky, cez jednotlivcov (nie slovami ale v konaní) naprieč rôznymi politickými stranami a organizáciami… Putin tiež o KSB nikomu nehovorí, ale jeho činy sú veľmi gramotné. Podobných „agentov“ v politike je viac, hoci nie dosť…

     Odpověď
  • Ha. Toho jsem si nevšiml, býval bych to uvedl na pravou míru. Teď je měsíc po této diskusi a 11. dní po akci, tak to nemá cenu.

   Odpověď
 22. Ako iste mnohí viete, v ruskom jazyku existujú rozdiely medzi niektorými pojmami, ktoré v našich európskych jazykoch nie sú, napr:
  slová „pravda“ a „istina“ sa bežne prekladajú ako – pravda. Pričom je medzi nimi podstatný rozdiel…

  Istina – to je objektívna pravda. Skutočný a úplný stav nejakej veci, bez ohľadu na osobné názory rôznych ľudí.
  Pravda – to je subjektívna predstava o istine, o skutočnej pravde. Často správne posudzuje nejaký fragment istiny, ale prehliada mnohé iné aspekty. Pritom, iní si všímajú iné fragmenty istiny, a keďže vidia rozdielne stránky tej istej veci a nechápu „systém“, myslia si že sú v rozpore…

  Podobné je to aj s pojmom spravodlivosť. Tiež existujú dva pojmy v RJ: „pravednosť“ a „spravedlivosť“ – prekladané najčastejšie jednotne ako spravodlivosť. No sú rovnako podstatne odlišné…
  K tomu prvému sme dlhšie hľadali vhodný ekvivalent ako ho preložiť a odlíšiť. Niekedy to bolo opisným spôsobom, niekde sa použilo „pravovernosť“, nakoniec „pravdo-vernosť“ – má koreň s mnohými blízkymi ekvivalentmi (sPRAVodlivosť, PRAVosť (opak neprávosti), PRAVdivosť, náPRAVa, + vernosť)
  v princípe ide o to isté ako vyššie v príklade s pravdou:

  Spravodlivosť – to je naša subjektívna predstava o spravodlivosti, nie len v rámci ľudskej spoločnosti medzi ľuďmi navzájom, ale aj predstava čo je spravodlivé vo vzťahu k faune a flóre z našej strany, k Zemi, k Vesmíru, k Bohu.

  Pravdo-vernosť – to je objektívna norma spravodlivosti, ktorá je prítomná v každej jednej matrici Vesmíru. Objektívna etika všetkých procesov prednastavená Zhora.

  Úlohou človeka je naladiť svoju subjektívnu spravodlivosť na objektívnu pravdo-vernosť. Pretože každá činnosť, ktorá nie je v súlade s pravdo-vernosťou vesmíru, nesie v sebe zárodky chýb, nedokonalosť, čo sa skôr či neskôr spoločnosti vráti ako ozvena a postihuje mnohých. Práve tento typ fušerstva (vo vzťahu k objektívnej pravdo-vernosti (spravodlivosti)) sa odráža ako efekt „opičej labky“ (princíp „A je to…“, „Pat a Mat“), spravím niečo, ale výsledok je horší ako som čakal, prečo? má ďaleko od objektívnych noriem… a to znamená, že aj subjektívne normy treba prehodnotiť.
  V pravdo-vernosti (objektívnej spravodlivosti) sa odráža práve to, čomu sa vraví Boží Zámer…

  A ako si osvojiť normy pravdo-vernosti? aby život ľudstva plynul hladko, bez ozvien minulosti?
  Inej cesty pre ľudstvo niet, ako si obnoviť a naladiť priamy, osobný dialóg so skutočným Bohom…
  A keďže je tu riziko, že často nekomunikujeme s Bohom, ale s egregormi, vytvorenými ľuďmi, tak na to aby sme mali správne telefonne číslo k Bohu, je potrebné vynaložiť určité úsilie aby sme očistili svoj obraz Boha od všelijakých klebiet a výmyslov vyprodukovaných kultúrou, ktoré sme s ňou prebrali. Treba nájsť to správne meno, vystihujúce jeho skutočné vlastnosti a charakter. Kde je vôľa, tam sa cesta nájde…
  Netreba zabúdať ani na to, že aj neadresné úprimné túžby, priťahujú odpovede a riešenia… Stratená loď tiež vysiela signál neadresne, a pomoc sa zvyčajne nájde, niekto odpovie…

  Odpověď
  • Děkuju jardobe,
   tyto vhledy jsou dost přínosné. Moc se mi líbilo i to podobenství o malíři, cítím to podobně.
   Snad budeš v těchto zamyšleních pokračovat, přeji hodně zdaru.

   Odpověď
 23. Celkom dobrý, ľahkým štýlom písaný článok s názvom: „Prečo Mohamed nenapísal Korán vlastnoručne“
  - Mohamed bol negramotný, ale za 22 rokov svojej činnosti sa mohol naučiť písať, prečo to neurobil a nespísal Koran sám, aby sa vyhol vneseniu chýb do Koránu neskoršími zapisovateľmi? (o čom musel vedieť, veď v Koráne sú výčitky tohto charakteru i iným písmam) V článku je vysvetlené, aké je reálne miesto rôznych „svätých kníh“ v relígii človeka s Bohom… O čo vlastne Bohu ide a išlo počas ľudských dejín v ich vzájomnom vzťahu? Veľa zaujímavých myšlienok.
  Pri hlbšom dumaní, možno nájsť aj odpoveď na otázku: Prečo Boh dopustil, aby banda bezcharakterných zo snahy pravého Mojžiša a reálneho Krista, veľmi krátko po ich smrti, vytvorila zombináboženstvo uctievajúce duchovné modly a ohovárajúce reálneho Boha, robiace z neho bytosť s nízkou morálkou? Takže, ako má človek-ľudstvo prestať robiť chyby? Čím začať? Odpoveď vôbec nie je ťažká…
  http://inance.ru/2016/11/muhammad/

  Odpověď
 24. Článek, který si stojí za povšimnutí (věda a MIM), rj.
  Как сознание управляет материей
  https://cont.ws/post/434750

  Odpověď
 25. Tá debata vo vlákne dole, o takzvanom „prijímaní eucharistie“ (eucharistó = gr. ďakujem), pôsobí na mňa smutným dojmom. Vidno že technológie „okien overtona“ sú prastaré a vo vzťahu k človeku absolútne nepoznajú hraníc. Ak je „autorita“-tvorca dostatočne dobrý manipulátor a majster v ovládaní „diabolskej logiky“, a „obeť“ dostatočne dôverčivá a má v úcte príslušné „autority“, tak svoju obeť môže presvedčiť vykonávať AKUKOĽVEK zvrátenosť, s tým že obeť bude cítiť eufóriu, radosť a bude presvedčená že robí blaho…

  Podobných úkazov je v živote spoločnosti dosť, hoci nie tak davových, ako je to v prípade svetových náboženstiev. Napr. syndróm týranej ženy; štokholmský syndróm; sexuálne zvrhlosti dospelých, čo do nich zasväcujú deti; a radšej ani nebudem pokračovať…
  V prípade zdatných manipulátorov, si ani jedna z vyššie spomenutých obetí o aktérovi takýchto zvráteností nemyslí nič zlé, má k nim pozitívny vzťah, a chyby skôr vzťahuje na seba…

  V prípade mnohých cirkví, hoci hlavní hrdinovia príbehu mohli byť a väčšinou aj boli svätci, tak zakladatelia cirkevnej hierarchie a kultu zasiali do príbehov rozpory, aby morálka veriacich nemohla dosiahnuť čistoty hlavného hrdinu…
  Preto si napríklad v kresťanstve vymysleli kanibalský rituál, kde slepo veriaci na tom nevidia nič zlé, ale symbolicky a rituálne jedia ľudské telo a pijú ľudskú krv – kňaz pred týmto aktom kanibalizmu povie: „Telo kristovo“ a príjemca „Amen“ (Amon)
  Rovnako pripísali neprávom Ježišovi Galilejskému to, že v chráme urobil výtržnosť s bičom. Alebo že Kanaánčanku rasisticky prirovnal k psovi a váhal či pomôže jej synovi. Alebo že Šavla oslepil a vydesil až ten chytil triašku a v podstate silou ho prinútil sebe slúžiť a konať opačne, ako konal dovtedy…
  Toto ale nevypovedá o Kristovi, ale o morálke tých čo tam tieto ohavnosti dopísali a pripísali ich Kristovi.
  Väčšina ľudí totiž má problém so svojou morálkou, dali im vzor, ale nie príliš dokonalý (preto Ježiša očiernili cudzími alebo vymyslenými skutkami), aby sa pri svojej snahe o dokonalosť, dokonalými nestali… A stále boli ovládateľní… Takto ak človek svojou mravnosťou neprevýši mravnosť písem nového zákona, tak jeho duša nebude cítiť rozpor života so svedomím a ďalej sa v svojom rozvoji nepohne. A len málo ľudí tieto rozpory prekonalo, no prekonalo ich vďaka tomu, že mali v sebe zárodok vyššej morálky než je tá v písmach, a pravda ako taká bola pre nich dôležitejšia než dobrý pocit a spoločenský prospech v tomto živote…
  Boh kulty nepotrebuje, kulty potrebujú ľudia, a nie práve tí najčestnejší…

  Odpověď
  • Přesně.
   Rituál kanibalismu, byť na mentální úrovní křesťané vnímají jinak, protože jím to manipulátoři jinak vysvětlili. Bez toho vysvětlení, každý normální a zdravý člověk si nutně položí otázku, proč mám pojídat tělo Krista a pít jeho krev, nechat to projít trávicími soustavou a potom stejně vypudit ven? Nehledě na to, že u osob citlivějších, které mají velkou obrazotvornost, jenom myšlenka na to, že by měl pozřít tělo člověka a napit se jeho krve nutně vyvolá odpor.
   Sám bez „pomoci“ manipulátorů by člověk nepřišel na to, jak může proces trávení něčího těla může pomoci k tomu, aby se spojil s tím člověkem na duchovní úrovní.
   Mimochodem, při otevírání dalších „oken Overtona“ a omlouvání reálného kanibalismu, manipulátoři používají stejné „argumenty“, jako církev.
   Tuším byl dokonce film (nebo to byl skutečný případ) o tom, jak si kanibal, přes inzerát v novinách, našel oběť (muž), která toužila po tom, být sežrána. Pak se rozvíjel jejích příběh tak, že se do sebe zamilovali a potom sami sebe přesvědčovali, že sežráním každého kousku těla se více duchovně spojovali. A když kanibal pohltil oběť celou, znamenalo to, že navěky se spojili v jeden celek.

   Myslím si, že od GP to byla i svým způsobem pomsta Kristovi, že lidí, které v něho uvěřili, donutil ho rituálně pojídat.

   Pokud půjdu do důsledku a pokusím se nějakému křesťanovi nabídnout, aby v symbolické rovině snědl tělo vlastní matky (nebo otce) a napil se její krve a podpořil bych to jakýmikoli argumenty, myslím si, že každý takovou nabídku s odporem odmítne.
   Protože matka je příliš reálná a asociace, které při takové nabídce vzniknou, nedovolí člověku překročit bariéru, kterou má v sobě zakódovanou, že nesmí pojídat těla sobě podobných.

   Odpověď
   • Oracle 911 19.11.2016 o 11:15

    Ten príbeh čo si spomínal s kanibalom sa stal v Nemecku a kapela Ramstain má o tom aj pesničku…

    Odpověď
    • Já jsem zaregistroval, že potom někdo vyvolal diskuzí na téma: co je na tom tak špatného, když si to přejí oba – kanibal a oběť. Přece máme svobodu a oni si ubližují dobrovolně. Takže, proč bychom měli někoho trestat za kanibalismus, když jeho oběť s tím souhlasila?
     V podstatě, chtějí přirovnat kanibalismus k ostatním úchylkám, které už jsou dnes povolené, třeba pedofilie.

     Odpověď
     • Oracle 911 19.11.2016 o 12:11

      A od toho je len krôčik, keď sa do toho zatiahnú aj tí ktorí s tým nesúhlasia…

      Odpověď
  • Vysoky Japonec 19.11.2016 o 9:13

   jardob

   ten text sa zhoduje s názormi pohanov z dôb, keď kresťanov masovo prenasledovali a PRESNE ROVNAKÉ hlúposti formulovali v udaniach adresovaných rímskym orgánom štátnej správy. Udavačom potom pripadla časť majetku popraveného kresťana.

   jardob, rozšírim logiku, ktorej budeš rozumieť:

   V súčasnej dobe je nevyhnutné ničiť kresťanstvo, a hlavne to v Rusku, lebo sa so svojimi hodnotami stalo vážnou prekážkou pre modernú spoločnosť a jej spôsobilosť využívať zdroje, ktoré sa nespravodlivo nachádzajú pod vplyvom neľudsjej diktatúry.

   Odpověď
   • Namísto reagování na podstatu a vysvětlení, v čem spočívá ona „hloupost“, jednoduše nálepkuješ „hloupost“ s odkazem na údajnou autoritu, absurdní reakce.

    Odpověď
   • Oracle 911 19.11.2016 o 12:08

    Údajný nasledovník Ježiša zje časť jeho tela a vypije jeho krv na symbolickej rovine, lebo takto získa priazeň toho Boha ktorý aby preukázal svoju lásku k svojim deťom nechal Ježiša umučiť aby ich vykúpili z hriechov. Pričom podľa platných cirkevných dogiem RKC z Nikejského koncilu Ježiš má tú istú podstatu ako Boh.

    A ty s týmito dogmami nielen nemáš problém ale ich aj ochraňuješ napriek tomu, že takto Boh-všedržiteľ podľa cirkevných dogiem nielen má zvrátené mravy ale je aj sado-masochista. Nehovoriac o tom, že koncil cirkevných pohlavárov na Nicejskom koncile s tým vyhlásením sa postavil nad Boha-všedržiteľa, čo už je vrchol satanizmu.

    Odpověď
   • Vysoký Japonec.
    Ja tiež neuznávam ničenie, ale ak existuje kvalitnejšia alternatíva ku kresťanstvu, nielen ohľadom relígie, mravnosti, ale aj všetkých oblastí praktického života, tak nejde o ničenie ale tvorivú premenu, nový zrod. A to sa netýka len ruských pravoslávnych veriacich, ale všetkých ľudí na svete :-)

    Odpověď
  • Na zoznámenie sa s počiatkami pojedania tela a krvi a výskytom tohto „obradu“ je dobré si prečítať knihu od Merežkovského – TAJEMSTVÍ ZÁPADU ATLANTIS—EVROPA. Do tohto diela som nazrela vďaka Zaznobinovi, spomínal ju v nejakom videu. Čerpá z najstarších zdrojov, ako je Platón, Sumerov a ďalších. Sama to mám prečítané (ak sa to dá tak povedať) len v ruštine, a to nestačí. No mám časť knihy v ČJ, dám tu na inšpiráciu pár úryvkov na utvorenie si obrazu.

   …„Pili krev“ (pozn. králi Atlantídy) zabité oběti — co to znamená, byli by pochopili všichni zasvěcení do mysterií Dionysových. Hlavní věc při nich jestomofagie, požívání syrového obětního masa jakožto tajemství božského těla a krve, neboť theurgická síla záleží v proměnění zabité oběti v tělo a krev samého boha: Bakchanti okoušejíce jich toužili „naplnit se bohem“, státi se „posedlými bohem“, entheoi.Omofagie je theofagie — „požívání boha“. Co to znamená, byli by pochopili také všichni ti, kdo byli zasvěceni do mysterií Osirisových, Tammuzových, Adonisových, Atriových, Mitrových, do mysterií všech trpících bohů….

   …„Bůh musí býti zabit,“ čteme na jedné sumerské hliněné deštičce z šeré dávnověkosti — možná totéž, co je napsáno na mosazné desce Atlantidy. Berossos, babylonský kněz z III. století př. Kr., vypravuje, jak se zdá, báji stejně starou: „Když Bél (bůh slunce) viděl, že je země plodonosná a neobydlená, usekl si hlavu a ostatní bohové, smísivše tekoucí krev se zemí, utvořili z ní lidi; proto lidé mají rozum a jsou účastni podstaty bohů.“81 V první knize Mojžíšově tvoří Bůh člověka z „červené hlíny“, afar, hněte ho, jako hrnčíř hněte hlínu. Možná že země je „červená“, protože je také smíšena s krví, avšak s čí krví, není zde již řečeno…

   …Stane-li se z této „bílé magie“ „magie černá“, osa světa se zakolísá, nebe spadne na zemi a pak „konec zemi, konec všemu“. To ví Platon a tak se toho bojí, že mu jazyk dřevění v ústech. „Pili,“ praví, ale neodvažuje se říci: „krev“. To je ostatně srozumitelné i bez toho: pijí z týchž číší, jimiž před chvílí nabírali z měsidla krev.
   XVII.
   Hrůza jímá Platona — hrůza jímá také nás: chtěj nechtěj nemůžeme nevidět, že obětní býk Atlantidy jest první stín Beránka, zabitého od stvoření světa. Hřímání Atlantického oceánu odpovídá hřímání Eucharistie:
   Ať mlčí veškeré tělo lidské
   a stojí s bázní a chvěním,
   neboť Král králů
   a Pán panovníků
   přichází dáti se v oběť
   a dáti se za pokrm věřícím….

   …Mohlo by se říci, že Platon umřel, stejně jako celý pohanský starověk, žízní a hladem — žízní po pravé krvi a hladem po pravém těle. Tělo a krev v Dionysových, Osirisových, Tammuzových a jiných mysteriích neuhasí žízně a ne-ukájí hladu, protože jsou to jenom přeludy….

   …„Pili krev,“ praví Enoch o obrech; „pili krev,“ praví Platon o Atlantech. S počátku pijí stín krve a jedí stín těla, později však, ničíce, požírajíce jeden druhého, budou jísti už skutečné tělo a píti skutečnou krev.
   Z „bílé magie“ se stane „černá“, slunce se zatmí, osa světa se nakloní, nebe spadne na zemi — a „konec zemi, konec všemu“….

   Odpověď
   • Působivé…

    Odpověď
    • Souhlas, už vím co budu dnes číst.
     Je to např. zde http://merezhkovsky.ru/lib/prose/atlantida-evropa.html

     Odpověď
     • V češtine časť knihy tu: http://www.grimoar.cz/dsm_02/dsm02.php? Zvyšok zrejme po registrácii. Mne sa na prvý krát nepodarila.

      Odpověď
      • Už jsem si tu knihu objednal v antikvariátu, jako dárek. Rok vydání 1930.
       Sám jí čtu v ruštině. :)

       Odpověď
       • V našich antikvariátoch nie je taká ponuka literatúry preloženej do češtiny. Škoda.

        Odpověď
        • Ale v českých antikvariátoch to je, stačí zadať „Tajemství západu – Bohové Atlantidy“. Aj množstvo iných kníh od Merežkovského. Inak vďaka za tip :-)

         Odpověď
       • Tak, dokonáno jest. Tato a ještě jedna kniha Merežovského už mi leží na poště, vydání 1926. Už se nemohu dočkat, asi se trhnu z práce a zajedu na počtu.
        Nemluvě o jiných perlách antikvariátu.

        Díky všem za tip, od teď budu antikvariáty prohledávat podstatně častěji, za tícku mám dvanáct knih. Nádhera.

        Odpověď
 26. Jox,

  „duch svaty – holubica ktora osvietuje,“

  Iste je také zobrazenie 3 Božskej osoby Trojice na maľbách, alebo zobrazenie ako ohnivé jazyky.
  Ale ide len o obraz, teologické vysvetlenie je iné.

  „boh – dedusko s bradou sediaci v oblakoch,“

  Ano, rovnako sú také obrazy, v skutočnosti ide o 1 osobu Božej Trojice

  „- komunikacia s bohom len cez ritualy s RKC inak peklo“

  Zjednodušené tvrdenie.Možno si také strašenie zažil, ale v skutočnosti je to inak.

  Učenie je také, že každý človek raz zomrie a potom príde súd, kde Kristus odsúdi človeka na základe jeho života a skutkov, ale aj na základe podmienok , možností a poznania, ktorý ten človek v živote mal.A to je podstatné ohĺadom toho náboženstva.

  Vysvetlenie podstaty tych obrazov, čo žiadaš nás podĺa mńa ďalej neposunie, pretože obrazy samé nie sú to hlavné, ako doktrína a teológia RKC definuje Boha.
  Až ti teologické vysvetlenie, ktoré si možeš sám nájsť nestačí, potom možeme diskutovať, v čom sa naše predstavy Boha alebo duše líšia. Ty možeš argumentovať tým, čo si prijal a uznávaš, ja zasa svojimi názormi.

  „Pretoze ten, ktory som dostal od Korca, ako aj od mojich krstnych rodicov, silne zalozenych v RKC je presne to horeuvedene…“

  Jox, nechcel by som napísať, že klameš, ale pripadá mi dosť divné, aby ti kardinál Korec tvrdil, že si predstavuje 1 osobu Božej Trojice, teda Boha Otca ako deda na s bradou na obláčiku a nemal lepšie vysvetlenie.
  Tomu mám podĺa teba fakt veriť ? :-) Akože jeho teologické vzdelanie nejde ďalej, len je predstave toho starca s bradou ?

  Prečo si nenaštuduješ teológiu RKC, kde je Boh rozobratý podstatne rozdielne ako starý dedko s bradou, holubica, atď…?

  Až si to pozrieš, tak potom o tom možeme debatovať, aké je to z pohľadu RKC.

  A, mimochodom, ani KOB/DVTR nemá žiadne „VEDECKÉ“ poznanie Boha ,to čo o tom píšu je rovnako len špekulácia na základe súčasného ľudského poznania, ktoré je stále obmedzené.

  Ide o to, že veda može skúmať len to, čo je už stvorené ,teda hmotu, ktorá je prístupná vedeckým metódam bádania.
  Vzhľadom na to, že veda nevie dať odpoveď na otázky, čo je podstata hmoty, aký má povod, nevie definovať podstatu života, vedomia, tak rovnako nemože povedať, že Boh je taký alebo onaký na základe vedy.
  Predstava o Bohu zostane aj tak len v rovine viery, filozofie , náboženstva, logických dedukcií a kalkulácií na základe obmedzeného poznania človeka a obmedzeného poznania súčasnej vedy.

  Rovnako aj, ako si KOB/DVTR predstavuje Boha a ako si ho ty popísal je len o ich viera, že je to tak.

  Boha človek nemožeš poznať na základe vedy, pretože Boh nie je prístupný vedeckým metódam skúmania.
  Veda nemá doteraz jasno ani o povode vesmíru a nie to ešte o tom, aby tvrdila, aký je Boh.Takže, opakujem, tvoje názory na Boha na základe KOB nie sú „vedecké“, ale len špekulácia a predstava na základe poznania autorov KOB-u.
  Tým ti nechcem brať tvoje predstavy alebo vieru o tom, len to chcem zdorazniť.

  Odpověď
  • Július ďakujem za odpoveď. Práve si sa usvedčil ako manipulátor. Prečo?
   Obrazy, kde som úprimne žiadal o Tvoje vysvetlenie, no je to podľa teba obraz. Teologické vysvetlenie je iné… Chcel som vedieť aké? Odpoveď som (ako aj ovečky neštudujúce teológiu nedostal).

   Potom SI PREKRÚTIL mnou popísaný text. S Korcom som bol v hromadnej debate v minulosti a tiež na liturgii a to bol ten svet vytlačených obrazov, ktoré som chcel vysvetliť. Arcibiskup Ján Sokol s nami farníkmi jednej malej fary v hlbokej minulosti mal keď sme chceli aj súkromné debaty o ekumenických otázkach a tam sme mali debaty z ktorých by si asi nezaspal. Pretože ten človek bol úprimný a nesnažil sa nás strašiť peklom ale vysvetľoval čo je to byť Človek. Na neho spomínam rád, lebo to stretnutie ma utvrdilo v tom, že je potrebné hľadať Boha a nie spovedať sa a nechať si odpustiť v kostole…
   Július uvedomuješ si,že robenie toho, čo robíš je v RKC považované za hriech? Nie si križiak, ale spiatočník. A klamár a manipulátor. To si v poslednej dobe preukázal viac, ako dostatočne. Napriek tomu Ti želám veľa šťastia a osvietenie.

   Tu je môj text po ktorom si má nazval klamárom, aby si ako v posledných dňoch 2x nemohol povedať že si ho nenašiel alebo zle pochopil :

   „Ako mi vysvetlis podstatu obrazov:
   duch svaty – holubica ktora osvietuje,
   boh – dedusko s bradou sediaci v oblakoch,
   nenavstevovanie kostola – po smrti pekelne muky,
   ktory mam vtlaceny od knazov z mojho detstva a dospievania…

   Ked sa dostaneme cez toto, mozeme sa posunut dalej. A su to velmi seriozne otazky, kde by som Ta chcel poziadat o Tvoj vyklad. Pretoze ten, ktory som dostal od Korca, ako aj od mojich krstnych rodicov, silne zalozenych v RKC je presne to horeuvedene… Jediny Sokol bol proti, ten ked sme mali moznost hovoru medzi styrmi ocami mi dal, ked si to spaetne pozriem velmi podobny obraz tomu, aky som pochopil z KSB. A hovoril o egregoroch a ich fungovani… Aj ked to egregor nenazval… Bud zdravy a vela stastia“

   Odpověď
   • Jox,

    Vysvetlenie som ti dal.
    Teológia RKC vysvetluje svatú Trojicu takto :

    1.Boh je jeden
    2.Boh existuje v 3 osobách
    3.1.Božská osoba je Otec, 2 Božská osoba je Syn, 3 Božská osoba je Duch Svaty

    Toto je základ, ako chápe teológia RKC Boha.O tom som už písal.

    „Ako mi vysvetlis podstatu obrazov:
    duch svaty – holubica ktora osvietuje,
    boh – dedusko s bradou sediaci v oblakoch,
    nenavstevovanie kostola – po smrti pekelne muky,
    ktory mam vtlaceny od knazov z mojho detstva a dospievania…“

    Už som ti vysvetlil.Podstata je taká, že je to len obraz, ako umelci, maliari a iní zobrazovali túto Trojicu, len ich predstavy.

    RKC nemá problém so zobrazovaním Boha v roznych podobách maľbách a obrazoch, nezakazuje to, ako napríklad islam.

    Teologické vysvetlenie je také, že teológia RKC netvrdí, že 1 Božská osoba vyzerá ako starec s bradou, 3 osoba ako holubica.A to som sa ti snažil vysvetliť.

    „Potom SI PREKRÚTIL mnou popísaný text. S Korcom som bol v hromadnej debate v minulosti a tiež na liturgii a to bol ten svet vytlačených obrazov, ktoré som chcel vysvetliť.

    „Tu je môj text po ktorom si má nazval klamárom, aby si ako v posledných dňoch 2x nemohol povedať že si ho nenašiel alebo zle pochopil :

    „Ako mi vysvetlis podstatu obrazov:
    duch svaty – holubica ktora osvietuje,
    boh – dedusko s bradou sediaci v oblakoch,
    nenavstevovanie kostola – po smrti pekelne muky,
    ktory mam vtlaceny od knazov z mojho detstva a dospievania…

    Ked sa dostaneme cez toto, mozeme sa posunut dalej. A su to velmi seriozne otazky, kde by som Ta chcel poziadat o Tvoj vyklad. Pretoze ten, ktory som dostal od Korca, ako aj od mojich krstnych rodicov, silne zalozenych v RKC je presne to horeuvedene…“

    Pochopil som to tak, že ti Korec vysvetlil, že podstata 1 Božskej osoby je to, že je to deduško s bradou sediaci v oblakoch, že podstata 3 Božskej osoby je to, že je to holubica, ktorá osvietuje, že za nenavštevovanie kostola po smrti ťa čakajú pekelné muky.Až som to zle pochopil a je to inak ako píšem, tak presne, podrobne vysvetli, čo ti Korec povedal.

    Ja v skutočnosti neviem, či ti niečo také povedal, pretože také vysvetlenie odporuje teológií RKC a doktríne a preto som napísal.

    „Učenie je také, že každý človek raz zomrie a potom príde súd, kde Kristus odsúdi človeka na základe jeho života a skutkov, ale aj na základe podmienok , možností a poznania, ktorý ten človek v živote mal.A to je podstatné ohĺadom toho náboženstva.

    Jox, nechcel by som napísať, že klameš, ale pripadá mi dosť divné, aby ti kardinál Korec tvrdil, že si predstavuje 1 osobu Božej Trojice, teda Boha Otca ako deda na s bradou na obláčiku a nemal lepšie vysvetlenie.
    Tomu mám podĺa teba fakt veriť ? :-) Akože jeho teologické vzdelanie nejde ďalej, len je predstave toho starca s bradou ?“

    Nepokladám to za manipuláciu alebo prekrútenie.

    „Tu je môj text po ktorom si má nazval klamárom, aby si ako v posledných dňoch 2x nemohol povedať že si ho nenašiel alebo zle pochopil :“

    Tu prekrucuješ, nenazval som ťa klamárom. napísal som, opakujem :

    „Jox, nechcel by som napísať, že klameš, ale pripadá mi dosť divné, aby ti kardinál Korec tvrdil, že si predstavuje 1 osobu Božej Trojice, teda Boha Otca ako deda na s bradou na obláčiku a nemal lepšie vysvetlenie.
    Tomu mám podĺa teba fakt veriť ? :-) Akože jeho teologické vzdelanie nejde ďalej, len je predstave toho starca s bradou ?“

    Nepíšem, že si klamár, ani že klameš, ale napísal som, že mi vysvetlenie Korca, ako som ho z tvojho textu pochopil pripadá divné.
    Nie je to významovo o tom, že by si priamo napísal, že si klamár.

    „“ Pretože ten človek bol úprimný a nesnažil sa nás strašiť peklom ale vysvetľoval čo je to byť Človek. Na neho spomínam rád, lebo to stretnutie ma utvrdilo v tom, že je potrebné hľadať Boha a nie spovedať sa a nechať si odpustiť v kostole…“

    Pozri, dnes máš kopec vysokopostavených duchovných, ktorí by najradšej premenili povodnú doktrínu RKC a jej učenie na nové náboženstvo new age pre potreby NWO.
    Ja tu nie som preto, aby som ťa strašil, ver si čomu chceš, ja som to vysvetľoval v zmysle povodnej doktríny RKC a keď Sokol alebo niekto iní ti tvrdili niečo, čo sa ti dobre počúvalo to ešte neznamená, že sa držali povodného učenia a doktríny RKC.
    Sú kňazi RKC, čo neveria, na konsekráciu, sú ďalší, čo chcú presadiť, že homosexuálny sex nie je hriech podĺa učenia RKC, že to je v poriadku, ďalší pokladajú za blbosť sv. spoveď, atď.
    Nikto ti nekáže sympatizovať s učením a povodnou doktrínou RKC. A ani moja diskusia nie je o tomto.

    „Július uvedomuješ si,že robenie toho, čo robíš je v RKC považované za hriech? Nie si križiak, ale spiatočník. A klamár a manipulátor. To si v poslednej dobe preukázal viac, ako dostatočne. Napriek tomu Ti želám veľa šťastia a osvietenie.“

    Zaujímavé. Tak napíš, čo konrétne robím a čo považuje RKC za hriech.

    Na tebe je jedna vec zvláštna, nemáš problém mi vynadať do klamárov, manipulátorov, spiatočníkov pekne od srdca a potom zaželať všetko dobré, šťastie a osvietenie.
    Je to ako keď človeka oserieš hovnom a potom odídeš a povieš, želám ti všetko dobré.A pokladáš to za správne a v poriadku.Ale ty to nepovažuješ,že je to osratie, pretože si presvedčený, že je to tak, že máš pravdu.Proste si presvedčený o tom.
    Je to zvláštne správanie. Možeš uvažovať, aký typ psychiky má podobné správanie.
    Ale napoviem ti, čo mi to pripomína.Havel chcel pomocť Srbom, tak odporúčal Západu „humanitárne bombardovanie“ Srbska a súhlasil s ním . Tiež bol presvedčený, že takto robí „dobro a humanitu“ pre nich.

    Jox, až také invektívy na mńa pokladáš za pravdivé, tak je diskusia zbytočná.
    Nemá význam v takejto forme pokračovať. Ver si čomu chceš, si dospelý, to je tvoja vec a tvoj život.

    Odpověď
    • Pane teraz už len krátko. Vkladáte tu nielen mne ale aj druhým do úst slová a skutky ktoré sme nevyslovili a neurobili. Pastujete diskusie o Vašom jedinom možnom pohľade a keď dostanete priamu otázku hráte to na:
     - obeť
     - nechápavého
     - nad vecou
     Aby ste nemusel vysvetľovať. Stále sa točíte okolo dogiem a vyzývate tu na štúdium RKC pohľadu. Ste na stränkach inej koncepcie, minimálne morálne nemáte ani štipku präva na to. To by ste mal ak by ste bol v skeptickom fôre RKC. A keď nemáte východisko na odpoveď (do ktorého som Vás usilovne tlačil, aby ste sa buď vyjadril alebo ukázal pravú tvár) tak ju ukážete útokmi formou ja som obeť vy zlý zlý diskutéri.

     Pripomeniem Vám moje odporúčanie zpred pár dní, dajte si čaj a vytrhnite sa z egregora v ktorom ste chytený a používajte rozum v diskusii so mnou (aj druhými). a hlavne si sám odpovedzte na otázku prečo ste tu?
     Prečo Vaša Duša-Pasažier osvetlilo práve Vám túto cestu? Je to preto, aby ste našiel niečo nové? Nové pohľady?
     Za mňa táto diskusia skončila, naučiť sa od Vás ku tejto téme nemám čo, nie ste Vedomec, sám hľadáte cestu.
     Buďte zdravý a veľa šťastia v nájdení tej správnej cesty

     Odpověď
  • Ty si katolicky jezuita

   Odpověď
   • Július – Ty si KATolicky jezuita

    Odpověď
    • Nie som ani kňaz, ani rehoľník, ani jezuita a ani vyštudovaný teológ.Ale ver si čomu chceš.

     Odpověď
     • Július- verím Bohu . Tebe nie, a možeš to tu tapetovat- prídeš mi ako peter, petrus, ibi a ine “ – “ … chodím sem sa niečomu sa naučit. .

      Odpověď
      • Ver si čomu chceš, nepísal som tie príspevky preto, aby som tu presvedčoval diskutujúcich, že mi musia veriť. :-)

       Odpověď
 27. Július, tvoje interpretace historie je neskutečně absurdní, v Rusku většinou bojovali pravoslavní a muslimové BOK PO BOKU proti katolickým bojovým řádům a podobné verbeži, historie Rusi posledních tisíc let je historií obrany před agresivitou Západu, tvoje verze je absolutně mimo a nemající nic společného s realitou.

  Odpověď
  • Aká interpretácia histórie je absurdná ?
   Napísal som len v zmysle, že keby islam nebol pozastavený zásluhou križiakov a aj katolíckych armád vtedajšiej Európy, tak by najskor Európu dobil a to je aj názor niektorých renomovaných odborníkov na tú tému. Až by k tomu došlo, tak by sa najskor rozpínal aj do Ruska.
   Islam má v sebe zakomponovanú povinnosť džihádu, ktorá je vnútorná a vonkajšia, vrátane šírenia islamu všetkými prostriedkami.
   Je to náboženská povinnosť každého moslima.
   Uviedol som to ako hypotetický scenár a názor a nie ako nejakú históriu. Takže nepíš o interpretácii mojej histórie ohĺadom Ruska. Nepleť si moj názor, moj subjektívny hypotetický scenár s nejakou interpretáciou mojej histórie.

   Odpověď
   • Cico Ciciak 16.11.2016 o 18:33

    „Islam má v sebe zakomponovanú povinnosť džihádu, ktorá je vnútorná a vonkajšia, vrátane šírenia islamu všetkými prostriedkami.
    Je to náboženská povinnosť každého moslima.“

    Samozrejme nič také vo všeobecnosti v Islame zakotvené nie je, hoci džihád ako tzv. 6. pilier viery islamu (normálne je ich 5 a džihád medzi ne nepatrí) uznáva hlavne tzv. Hanbalovská škola (dnes rozšírená najmä v SA a Katare – jej vplyv siaha až k wahhábovskému hnutiu a k novším formám fundamentalizmu)!
    To je len tvoj mylný subjektívny dojem (častý biblický/pseudo-kresťanský „nacizmus“/supremacizmus katolíkov) alebo dezinformácia. Na ozrejmenie tejto veci stačí aj obyčajná Wiki:

    https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Bt_pil%C3%AD%C5%99%C5%AF_isl%C3%A1mu

    A s džihádom je to tiež o niečo zložitejšie a nejednoznačné:

    https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%BEih%C3%A1d

    Ja naopak moslimom želám, nech prehodnotia svoje pseudo-islamské („satanské“ – čo platí aj o pseudo-kresťanoch / biblistoch) stereotypy, pochopia podstatu Koránu (zakódovanej info v ňom) a pomôžu nám prebudeným kresťanom aj židom (v historickom význame, nie z hľadiska religióznej príslušnosti) poraziť zhubný biblický projekt GP a to tým spôsobom, že sa k nemu vytvorí a postupne zavedie do praxe funkčná, spravodlivejšia a objektívne pravdivejšia alternatíva.

    Odpověď
    • Cico Ciciak 16.11.2016 o 18:35

     Súčasný biblický projekt/koncept/koncepcia globalizácie globálneho prediktora
     —————————————-
     http://cicociciak.blogspot.sk/2015/12/sucasny-biblicky-projekt-globalizacie.html

     Niečo o Koráne, pôvodnom Koránickom Islame a súčasnom pseudo-“islame“
     —————————————-
     http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/nieco-o-korane-sucasnom-pseudo-islame.html

     Odpověď
    • Cico,

     https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%BEih%C3%A1d

     Existuje mnoho výkladů, mezi nejrozšířenější patří výklad, že džihád je především šíření víry všemi možnými prostředky.

     Takže som uviedol ten najrozšírenejší aj ja.

     Odpověď
     • Cico Ciciak 16.11.2016 o 19:49

      Ale džihád nepatrí medzi 5 pilierov islamskej viery, čiže moslim nemôže viesť džihád na vlastnú päsť, ten musí vyhlásiť islamský vykladač práva (čo je subjektívne rozhodnutie). Moslim musí dodržovať iba nasledovné nariadenia a džihád medzi ne nepatrí: * https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Bt_pil%C3%AD%C5%99%C5%AF_isl%C3%A1mu

      Odpověď
   • Cico Ciciak 16.11.2016 o 18:48

    Podobne ako biblická civilizácia mala svoju dobyvateľskú fázu rozpínania sa po svete (dnes iba zmenila formu a spôsob = liberálny kapitalizmus a „demokracia“ – ale kód zostáva ten istý: fašistický – treba si miesto cirkevných „svätých právd“ zistiť, čo je to tzv. biblický projekt, resp. koncepcia GP a akú rolu v ňom zohrávajú účelovo vytvorené prostriedky riadenia ľudského stáda: biblia a RKC), tak tomu bolo aj v prípade moslimskej civilizácie stojacej na defektnom výklade Koránu.

    Celkom fajný dokument o vzniku islamu a jeho šírení po svete:

    Islam a západ – História islamu
    —————–
    https://www.youtube.com/watch?v=OAfF1EyKqFE&index=1&list=PL0_RijcuYdlqQJislkvPVoeIQ83L_pcZC

    Odpověď
    • Dík za info na ten dokument, pozriem.

     Odpověď
     • Cico Ciciak 16.11.2016 o 19:36

      Nečakaj tam žiadne tajné informácie, proste majnstrímový dokument.

      Odpověď
      • Nevadí, aj tak si to pozriem, tie diely som ešte nevidel.

       Odpověď
   • Cico Ciciak 16.11.2016 o 18:55

    Minule si sa pýtal, čo je to tzv. „satanizmus“ = pri určitom chápaní každá pseudo-relígia = pseudo-náboženstvo = sekta = kult (a opačne), kde skutočného Boha-Tvorcu niet! To znamená, že aj pseudo-kresťanstvo a pseudo-islam sú len „satanistické“ kulty/sekty (tieto pojmy sú pre ne asi najvýstižnejšie)!

    Moje chápanie dobra vs. zla, „Satana“…
    ————————–
    http://cicociciak.blogspot.sk/2016/04/moje-chapanie-dobra-vs-zla-satana.html

    Odpověď
    • Satanizmus je všeobecný výraz, ktorý sa používa na označenie náboženstva alebo filozofického hnutia venovaného údajne uctievaniu Satana alebo jeho vtelení, resp. niektorých jeho atribútov.

     https://sk.wikipedia.org/wiki/Satanizmus

     Cico, tvoj pohĺad nie je definíciou toho, čo je satanizmus. Je to tvoje subjetívne chápanie tohto pojmu.

     Odpověď
     • Cico Ciciak 16.11.2016 o 19:34

      Nemám nič proti, veď čo nie je iba subjektívnym chápaním? Pri určitom chápaní je aj Wiki iba zdroj subjektívneho chápania. :) Človek môže chápať (približovať sa k pochopeniu) objektívnu realitu (presnejšie len je časť, ktorá mu je prístupná cez jeho obmedzené zmysly a rozum) iba subjektívne a prax je jedným z kritérií (možno najhlavnejším) pravdivosti. Čiže ako hovorím, pri určitom chápaní je „satanizmus“ každé náboženstvo (relígia, sekta, kult…), kde skutočného Boha niet. Ďalej by sme mohli rozobrať aj pojmy „satanizmus“ alebo „Satan“ (kto alebo čo to v skutočnosti je – pozri: Set, Amon, JHVH/Jahve, egregor), konkrétne jeho podstatu (podobne ako pri fašizme * http://cicociciak.blogspot.sk/2016/06/co-je-to-v-skutocnosti-fasizmus.html *), ale dnes sa mi to nechce rozpitvávať.

      Odpověď
   • Cico Ciciak 16.11.2016 o 19:22

    Čo ale treba mať najviac na zreteli je, že to práve západná pseudo-kresťanská civilizácia biblie (a nie moslimovia!) doviedla svet a jeho súčasnú globálnu civilizáciu ľudstva na pokraj všeobecnej globálnej katastrofy!

    „Biblia (= „manuál“ globalizácie po biblicku) (= stereotypy/vzorce myslenia a správania, ktorými infiltruje a zotročuje ľudí hlavne na úrovni ich podvedomia) zotrela z povrchu Zeme národy Austrálie, oboch Amerík, dokaličila Afriku i Rusko, zbavila Euro-Americkú civilizáciu kultúry myslenia, čo aj zrodilo extrémny individualizmus tzv. „osobností“ z davu, dve svetové vojny za jedno storočie, ekologickú krízu a urobila všetkých rukojemníkom genocídnych zbraní a štatisticky predurčených možností vzniku technogénnych katastrof…“ * http://leva-net.webnode.cz/products/voda-mrtva-33/

    Odpověď
    • Putinovec 16.11.2016 o 19:32

     K té genocidě ještě přidejte vytrvalou a záměrnou likvidaci Slovanských národů.

     Odpověď
    • Cico,

     píšeš, biblický projekt, Biblia. A čo tak judaizmus, talmud, čo tak napísať, že judaisticko – talmudský projekt tiež niečo vykonal…
     Alebo si myslíš, že kresťania kontrolovali od pádu tempárov financie kresťanského sveta, alebo od vzniku centrálnych bánk ?
     Máš pocit, že dnešný západný svet je biblický, že globálne elity, ktoré tu vládnu rešpektujú kresťanskú doktrínu ? Sú to kresťania alebo uctievači niečoho iného ?

     No nič, Cico , každý má právo na svoj pohĺad….

     Odpověď
     • Cico Ciciak 16.11.2016 o 21:10

      - Biblia je vlastne taký dvojaký „manuál“, jednak pre otrokárov a jednak otrokov, obsahuje jak Starý (židovský) zákon (určený pre židov-otrokárov, ktorí panujú nežidom-gójom), ktorý na úrovni podvedomia (egregorov) aj vedomia (židia sú tak neskutočne múdri a šikovní – myslené ironicky) podriaďuje kresťanov voči židom; tak aj Nový zákon (pre otrokov nežidov: buď poslušný voči svojim pánom, nebúr sa a na onom svete sa dočkáš odmeny – Nový zákon je vlastne zdeformovaná filozofia Issu, učiteľa/žreca pôvodných židov, ktorých sa snažil prinavrátiť k Bohu; určená pre gójov-nežidov).

      - Zjednodušene Biblia obsahuje kód, pomocou ktorého sa globalizuje. A aby nebol tento biblický kód, resp. biblická koncepcia pre ovečky viditeľná a naopak bola stráviteľná, tak je zabalená do rôzneho ideologického „alobalu“: katolícka konfesia, feudalizmus, buržoázny liberalizmus / kapitalizmus, marxizmus (svetská podoba biblickej koncepcie), liberálna „démon-kracia“…

      - Biblické motívy, kódy a stereotypy/vzorce defektného uvažovania a konania v západnej spoločnosti už zo 2000 rokov a stále prevládajú nad tými judaistickými, kresťania sú vo vzťahu k židom drvivou väčšinou (vlastnými rukami ničia seba a okolitý svet) a západná civilizácia momentálne dominuje vo svete, t.j. realizuje pre GP jeho biblickú koncepciu v praxi, takže pomenovanie „biblický“ sedí jak riť na šerbli. :)

      - Je síce pravda, že každý má právo na svoj pohľad/názor (nikto ti ho ani neberie), aj pluralita názorov je potrebná, len v západnej spoločnosti zdegenerovala až do súčasného extrémneho (kaleidoskopického) liberalizmu (liberálneho fašizmu / „satanizmu“), keď sa propaguje mnoho (kaleidoskopických) subjektívnych názorov, ktoré ale už nikto neprehodnocuje, aby sa zistilo, ktorý z nich je k objektívnej pravde najbližšie. Takýto liberalizmus resp. pluralita je kontraproduktívna.

      Odpověď
      • Oracle 911 16.11.2016 o 21:32

       SZ nie je manuál otrokárov ale pohoničov, otrokári nepotrebujú manuál…

       Odpověď
  • Muslimové poté
   expandovali na jih do Afriky, na východ do Asie a na sever do Evropy. Dobyli
   část Itálie a většinu Španělska, vtrhli na Balkán a chystali se na poslední vpád,
   kterým by přivedli celou Evropu, tehdy označovanou jako křesťanstvo, pod
   nadvládu islámu. Muslimská hrozba byla natolik závažná, že Edward Gibbon (významný britský historik, 18 storočie)
   spekuloval, že kdyby se Západ nebránil, „možná by se dnes v oxfordských
   školách vyučoval Korán a z jejich kazatelen by k obřezanému lidu zněla slova o
   posvátnosti a pravdivosti zjevení Machometova“

   Odpověď
  • Vysoky Japonec 17.11.2016 o 21:47

   Biblická koncepcia spoločnosti a viera sú DVA pojmy týkajúce sa rôznych tém.
   Nevzdelaný človek je ako kojenec, ktorý svoju mamu pokladá za súčasť seba, ako tu poniektorí, zlievate a vyjadrujete sa o vám NEZNÁMYCH veciach a aj to bez súvislostí.
   Je nedôstojné sa na takejto úrovni baviť o veciach viery.

   Odpověď
   • Proti komu konkrétně je namířená tahle poznámka?

    Odpověď
    • Vysoky Japonec 17.11.2016 o 23:34

     Nie som tu „proti“ nikomu, za čo sa ospravedlňujem. Myslím si, že by to tu nemalo byť prezentovanie samoúčelnej chytristiky proti niekomu inému. Možno som mal zreteľnejšie opísať, že poniektorí vážení prispievatelia z neznámych dôvodov miešajú dve obsahovo rozdielne témy, a síce biblickú koncepciu spoločnosti a vieru. Sú to dve rozdielne veci, o ktorých je dobré niečo vedieť a nespájať ich. Ak sa mýlim, hlboko sa ospravedlňujem.

     Odpověď
     • Cico Ciciak 18.11.2016 o 2:16

      Inak, čo je to podľa teba viera? Mne sa pojem viera asociuje skôr s dogmami a so slepým presvedčením o pravdivosti alebo existencii niečoho, o čom veriaci jedinci absolútne nepochybujú bez toho, aby sa metodicky snažili dokázať/potvrdiť pravdivosť danej veci. Je to vlastne také dobrovoľné klamanie seba samých.

      Odpověď
      • Vysoky Japonec 18.11.2016 o 8:49

       Kresťanská viera je duchovný proces s cieľom vnútornej premeny.

       Odpověď
       • Vysoky Japonec a ta veta znamena, ze….

        Odpověď
        • Vysoky Japonec 18.11.2016 o 9:33

         O čo ti ide?

         Odpověď
         • Dobra otazka. Ide mi o pochopenie.
          Kresťanská viera je duchovný proces (chyba mi obraz, ktory si ku tomuto mam priradit) s cieľom vnútornej premeny (vnutornej premeny coho, z coho a na co). Nerozumiem Ti, ako som nerozumel panovi Juliusovi v diskusii hore. Automatizovana veta bez naplne je ako flasa bez vody. vidim tvar no nevidim napln…
          O co ide Tebe?

          Odpověď
          • Vysoky Japonec 19.11.2016 o 9:24

           Moja veta vzdelanému hovorí, nevzdelanému zatajuje. Vzdelať sa je tvoj problém.

           Odpověď
           • Jasné vymenili sme nick a trollujeme ďalej? Došli Vám argumenty, tak idete do osobnej roviny? Buďte zdravý a veľa šťastia hľadajúci pútnik temnotou, želám Vám veľa svetla Vašej Duše-Pasažiera osvetľujúcej svet okolo Vás a vysvetľujúcej prečo ste sem zavítal.
            No pred tým bude potrebné sadnúť na kufor a podumať, či Váš prístup je v poriadku.

            Odpověď
            • Vysoky Japovec 19.11.2016 o 10:33

             Jox,

             admini majú IP prispievateľov, tak sa spýtaj, či si mením nicky.
             Adminom týmto dávam právo vyjadriť sa k tomuto faktu.

             Prajem ti pekný deň.

         • Vysoký Japonec zajímalo by mě, jestli máš představu o tom, jak vnímá víru a náboženství KSB. Tvá odpověď je důležitá, jelikož ukáže tvoji míru chápání a to, jak rozumíš tomu co ti tady kolegové píší… Myslím, že tady jde o porozumění pojmů víra a náboženství… Pokud odpovíš vyjasní se tvůj postoj…

          Odpověď
          • Vysoky Japonec 19.11.2016 o 9:33

           Asksal zaujímalo by ma, či máš predstavu o tom, ako vníma viera okolitý svet. Tvoja odpoveď je dôležitá, pretože ukáže tvoju mieru chápánia a to, ako rozumíš tomu o čom sa vlastne sám vyjadruješ … Myslím, že tu ide o porozumenie pojmov viera a náboženstvo… Je jedno, či odpovieš, pretože svojim jednostranným postojom si ukázal svoju vzdelanosť a schopnosť kritického myslenia.

           Odpověď
           • Tvůj problém je, že víra se u tebe rovná církev. U mne víra nerovná se církev. To Bůh před křesťanstvím NEEXISTOVAL? Bůh nezačal existovat sepsáním Bible. Pro mne je náboženství a potažmo církev jenom tisíciletí trvající firma, která prodává sliby…Myslím, že je to nejlepší business plán, jaký kdy existoval. S Bohem nemá nic společného. Já pro víru v Boha nepotřebuji žádné prostředníky v podobě církevních hodnostářů, kteří by my do mojí víry mluvili. Já mluvím s Bohem přímo, bez prostředníků a v tom je ten rozdíl…Existence Boha nezávisí na náboženství, ten je věčný…
            Nicméně, tvá odpověď vypovídá, že jsi KSB ani nezačal studovat, jelikož KSB Boha neodmítá, právě naopak. V tom případě se tě ptám, co tady děláš?

            Odpověď
           • Zasa osobná rovina, Vy pane ste tu za pár príspevkov urazil všetkých diskutujúcich, na ktorých ste reagoval. To je snáď nový rekord..

            Odpověď
       • Cico Ciciak 18.11.2016 o 12:24

        To tvrdí v podstate každá viera (že ona je tá pravá). Otázkou je: Premena (z čoho) na čo? Vieš mi ukázať nejakého „premeneného“ kresťana v praxi? Prax je žiaľ opačná. A kde je teda problém? V tej konkrétnej viere (že by bola falošná)? Alebo celkovo v prítomnosti vier = dogiem po svete na úkor pragmatických metód (metodiky)?

        Odpověď
     • Kritika by měla být buď konkrétně adresovaná nebo žádná, tvoje poznámka byla adresovaná komu, Júliusovi, Joxovi nebo někomu jinému?

      Odpověď
   • Cico Ciciak 17.11.2016 o 22:43

    Povedzme, že falošná viera (pseudo)kresťanov „V“ ich pseudo-boha, ktorého reálne niet, je súčasťou tzv. biblickej koncepcie (projektu) a využíva sa globálnym zákulisím na ovládanie ľudského „dobytka“.

    Odpověď
 28. Skutočne podnetná interpretácia: https://www.youtube.com/watch?v=HUt27R8lLhU
  Trúfol by si niekto v predstihu na avizovaný Последний день Помпеи? (sám som však ešte nestihol prečítaťspracovanie od B. Lyttona, nevidel som film, zrejme nepočul ani operu – takže mi nebudú „prekážať“ druhé interpretácie)

  Odpověď
  • Aj jeho predošlé tri boli výborné. Osobitnú pozornosť si zaslúži video k rozprávke Chraniteli snov (neviem aký názov má u nás), pretože upozorňuje ako sú do západných rozprávok podsúvané egyptské a slobodomurárske symboly. https://www.youtube.com/watch?v=0ruTyOZD2BQ&t=1s

   Odpověď
 29. Dávám to sem, aby to tak rychle nezapadlo. Časem třeba informací doplníme a budeme mít možnost sledovat.
  Zajímavé věci jsem vykopal na Trumpa a jeho team.
  Na stránkách pravoslavie.ru píši, že hlavou své kanceláře Trump jmenoval Reince Priebuse, současného předsedu Národnáho výboru strany republikánů.
  http://www.pravoslavie.ru/sas/image/102516/251617.b.jpg?mtime=1479132197
  Priebusovi je 44 let, je PRAVOSLAVNÝ Američan německo-řeckého původu a pravidelně navštěvuje chrám Svaté Sofie ve Washingtonu.
  http://www.pravoslavie.ru/98619.html

  Ten pravoslavný arcibiskup, který je na společné fotografii s Priebusem, se jmenuje Demetrios a žehnal Národnímu shromáždění strany republikánu,
  https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Republican_National_Convention

  na kterém strana za svého kandidáta zvolila Trumpa. Zde je to video:
  https://www.youtube.com/watch?v=MC6P8vS_tuE

  V souvislosti s informací o satanismu manželů Clintonových a jejích nejbližších přátel (Podesta a spol), která se provalila před volbami, zvolení Trumpa a příklon republikánů k pravoslaví, dostává ještě jeden rozměr – mystický.

  ТРАМП ПРОТИВ МИРА МАТРИЦЫ
  http://www.pravoslavie.ru/98594.html

  Proslýchá se, že John Podesta je potomkem Enrico Dandolo, benátského dóžete – organizátora 4. křížové výpravy proti Byzantské říše.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Enrico_Dandolo

  Čtvrtá křížová výprava
  https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ctvrt%C3%A1_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_v%C3%BDprava

  Nemám to ověřené, a asi těžko to mohu ověřit, ale takové sluchy se šíří v New Yorských kruzích. A jak je známo, na každém šprochu je pravdy trochu.
  Také, Podesta, je podobné italskému slovu „potesta“, což znamená „moc“.

  Jak je známo, Moskva je následnici Byzantské říše, ze které přišlo pravoslaví. A ten fakt, že okolí Trumpa je ovlivněno pravoslavím, může vypovídat o mnohém. Třeba i o tom, že „Byzantská říše“, po uplynutí stovek let, vrací úder křižákům a katolicismu (zakuklenému satanismu).

  Odpověď
  • Oracle 911 15.11.2016 o 12:26

   Niečo mi hovorí, že to bude vrátené aj s úžerníckymi úrokmi…

   Odpověď
  • „Byzantská říše“, po uplynutí stovek let

   Konecne Vam to zapaluje, ale do ciela ste este nedosli ;)

   Mocenske kruhy Tartarie boli updatovane elitami z Byzantskej rise, ktore utiekli do Ruska pred 4. kriziackou vypravou (christinizacia Ruska uz prebiehala 200 rokov, takze zazemie tam mali) a tieto mocenske kruhy vyniesli Stalina a Putina k moci ked hrozil ich zanik.

   PS: GP sa prvykrat stretol s Tartariou prave pri konflikte s Chetitmi a kedze struktura riadenia je uplne ina ako presadzuje, tak doteraz Tartariu nedokazal porazit.

   Odpověď
   • Konecne Vam to zapaluje, ale do ciela ste este nedosli ;)

    Zajímavá poznámka. Komu „nám“? Komunitě Leva-netu? Ty se od ní distancuješ a zpovzdálí, jako „nejvýše zasvěcený“ sleduješ proces našeho „dozrávání“? :)
    Ty ses dostal do čela? Tak což jsi po celou dobu mlčel a nepustil to ven? Nebo jsem něco přehlédl a neviděl stovky tvých analýz, kterými jsi nám „dubům“ se snažil otevřít oči? Kde je tvůj ucelený výklad historického procesu nad kterým ještě tápou i pokrokovější badatelé?
    Anebo zde děláš jen chytrého a jakmile přečteš něco, co ti zapadne do mozaiky, řekneš: „A já už jsem to dávno věděl, heč!“

    Odpověď
    • Nebo jsem něco přehlédl a neviděl.

     Spravne si to vystihol.

     Odpověď
     • Přehlédl jsem tvůj ucelený výklad historického procesu?
      Prosím tě, kde? Máš odkaz?
      Nebo aspoň někdo ví o čem mat4 mluví?

      Odpověď
     • Samozřejmě že nikde jeho podobný výtvor není, jen provokuje.

      Odpověď
      • Díky za reakcí, protože už asi hodinu hledám, co tak zásadního jsem přehlédl a neviděl.

       Odpověď
  • Priebus sa celkom ksichtom podoba na Vajna.

   Odpověď
   • Nielen ksichtom, i vekom, obaja 44.

    Odpověď
  • Bez toho katolicizmu a križiakov by sa už v Európe a aj v Rusku storočia rozmáhal islam ako v Saudskej Arábií a potom by si videl, čo je skutočný satanizmus.

   Odpověď
   • Oracle 911 15.11.2016 o 14:32

    Katolícka viera v každej modifikácií je de facto satanizmus, už rituál svätého prijímania je rituálny kanibalizmus na symbolickej úrovni a teraz som ani nerozobral obsah o podstate Ježiša a boha alebo Nikejské vyznanie.
    A čo sa týka wahábizmu, je to výtvor Anglosasov/GP, ktorý je prejavom psychotrockizmu v islame a ktorý podľa sunitských (a aj šítskych) imámov nie je odvetvím islamu.

    Odpověď
    • Uctievanie Boha, Ježiša Krista nemá nič spoločné so satanizmom.Svaté prijímanie nie je žiadny rituálny kanibalizmus , to je hlúposť a nepochopenie podstaty.
     Odvetvím islamu je to, čo robil islam od svojho vzniku a šíril sa mečom, vraždením, podporoval otroctvo, nerovnosť žien . O pomoc proti zločinom islamu požadal pápeža samotný byzantský panovník.
     História islamu je od svojho vzniku o neľútostnej expanzii silou, mečom, vojnou.
     Bez ohľadu na wahábizmus a iné smery v islame, nebyť kresťanstva, katolíkov a križiakov, ktorí ich zdržiavali by obsadili už Európu a aj Rusko.

     Odpověď
     • Julius, skus sa trocha zastavit, pookriat a hlavne urobit nasledovne mentalne cvicenie.
      Zavri oci (az ked docitas), predstav si situaciu z minulosti, kedy Ti bolo vyslovene dobre, s babkou, s dedkom, s rodicmi na dovolenke. Nejaka dobra skusenost z minulosti.
      Nasledne sa tam prenes a snaz sa spomenut si na to, ako dobre si sa v tom case citil. Skus si spomenut na take veci, ako chut buchiet od babky, vonu spekacky opekanej nad ohnom, zvuk vody spliechajucej na brehu, vyhlad z izby, kde si byval….
      Toto Ta odpoji od toho egregora, ktory Ta zacal znova tlacit.
      Bud zdravy a vela stastia

      Odpověď
      • Jox, neprišiel som riešiť odpájanie od egregorov, ale len diskutovať. Pre niektorých diskutujúcich je normálne nazvať katolícku vieru satanizmom a preto som na to reagoval.

       Odpověď
       • Ocenas … a neuvod nas do pokusenia, Amen. Satanizmus ako vysity.

        Odpověď
        • Oracle 911 15.11.2016 o 15:59

         Vidlak, vďaka za pripomienku.

         Odpověď
        • Vidlak – tady bych se chtěl zeptat – v čem je Otče náš satanistický? Nějak to tam nevidím.

         Odpověď
         • Otče náš, jenž jsi na nebesích …

          Tome , jedná se o manipulaci satanistů a mnoho lidí hledá Boha na nebi , místo ve svém srdci … bohužel ho mnozí našli ve své hlavě , když ta se nachází na povrchu a srdce v hloubce … snad mi porozumíš , co se Ti snažím říct

          Odpověď
          • mike,

           Kresťania veria, že Boh stvoril nebo aj Zem a že sídli v nebi, to však neznamená, že nie je všadeprítomný, podľa mňa nejde o satanizmus :-)

           Odpověď
           • nebo = Net Boga..
            nebesá = Net Besa

            Odpověď
           • Július , souhlasím s Tebou v tom, že Bůh je všudypřítomný a jinak respektuji Tvůj názor .

            Odpověď
          • Já to vnímám jinak.

           Nebesa v této modlitba pro mě znamenají existenci mimo tento hmotný svět.

           A křesťani hledají Boha ve svém srdci, protože skrze naše srdce nás Bůh vede. Je to pojem blízký k pojmu intuice v KOB.

           V evangeliích se snažím rozlišit, co Ježíš říkal, od manipulace Nikejského koncilu. A zatím jsem modlitbu Otče náš považoval za jeho slova.

           Pokud je to jinak, tak budu rád za vodítka toho rozlišování.

           Odpověď
           • Tome , píšeš o srdci , intuici a používáš slovo „zatím“ . Pro mne signál, že jsi otevřený a snad Ti moje odpověď v nejmenším neublíží . U motlitby si člověk uvědomuje svoji hlavu a Ježíše někde mimo , u meditace svoje srdce a Ježíše přímo v něm . Kdo mohl lidem kázat, aby se modlili ?

            Odpověď
        • Vysvetli to podrobnejšie, kde je tam satanizmus.

         Odpověď
         • Bůh neuvádí do pokušení.
          Amen – Amon.

          Takže, celá modlitba je k falešnému „otci“.

          Odpověď
          • To, že Amen – Amon je len špekulácia, ktorá niekomu vyhovuje….

           amen → hebrejský výraz „staň sa, tak nech sa stane“; naozaj, isto; zakončenie modlitby, koniec

           Odpověď
           • Hlavně, že neprotestuješ kvůli první části příspěvku -
            bůh nepokouší, pokouší ďábel.

            Odpověď
            • Podľa učenia RKC, Boh dovolí diablovi, aby človeka pokúšal.Ale nikdy nad sily človeka. (vysvetlenie prečo je to tak by bolo dlhé)
             Pokušenie často končí pádom do hriechu, ale tam to už ovplyvní ľudská voĺa.
             Čiže je to prosba o to, aby Boh človeka uchránil od pádu do hriechu, ochránil ho od pokúšania diabla.
             Nie je na tom nič satanské.

            • Julius,

             skus na chvilu vyjst z egregora RKC ak to dokazes a zamysliet sa nad tymto
             http://www.vodaksb.eu/diskuse/ksb-a-dvtr/#comment-11577
             je to celkom jednoduche vysvetlenie. Bud zdravy

            • Hele, Júliusi. Já vůbec nemám náladu s tebou řešit, co RKC lidem říká a jak jím mate hlavy.
             Kdyby v modlitbě byla slova „a ochraň mě od pokušení“ , místo „a neuveď mi do pokušení“, tak bych ti možná i uvěřil, že to mysleli s námi dobře.
             A vůbec, nechápu tvojí snahu zde obhajovat neobhajitelné – RKC, natolik zprofanovanou institucí, že už jí i sám GP odepisuje.

            • Julius … Podľa učenia RKC …
             Ved ty v ziadneho boha neveris, veris v RKC, ktora sa verejne vysmieva pravym veriacim v Krista. Papezsky kriz naopak, vysmech, aby si z krestanov urobili vacsiu prcu, tak tvrdia, ze Peter bol ukrizovany naopak. Skus ukrizovat len kabat naopak. Papezska palica s deformovanym krizom a pokrutenym Kristom. Na stole monstrancia s ukrizovanym Slnkom. Ani sa mi nechce pokracovat, hnus.

            • TauRus,

             nikto ti nekázal reagovať na to, čo som napísal.Ja som reagoval na tvoje názory o katolicizme ako forme satanizmu.Až nemáš náladu tak nereaguj, to je tvoj problém.
             Vobec ti nenanucujem svoje názory, ver si čomu chceš. Dávaš svoje názory verejne v diskusii a ja rovnako.

            • vidlák,

             čomu verím alebo nie nechaj láskavo na mňa, ja ťa o ničom nepresvedčujem a nehodnotím tvoju osobu subjektívne, čomu veríš ty sposobom ,ako to robíš ty u mňa.
             A osobná rovina nepatrí do diskusie.

            • Oracle 911 16.11.2016 o 14:29

             Július si dôkazom toho, že niekto môže byť hulvát bez toho aby šiel do osobnej roviny a používal nadávky, takže tvoja poznámka je nemiestna. ;)

           • Amen … Слово Аминь также выступает как одно из имен Божьих в книге пророка Исайи (Ис. 65:16 – в Синод. пер. – «Бог истины»), подчеркивающее верность Бога. Как имя Божье оно выступает и в Откровении св. Иоанна Богослова: «И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия» (Отк. 3:14).

            Odpověď
            • vidlak dakujem za dalsi criepok do mozaiky. Teda ak je Amin, Amen, Amon naozaj takto citovany ako meno boha, tak o par tisic rokov neskor vieme, ze tak v Egypte naozaj nazyvali jedneho zo svojich bohov. A potom je jasne, kto a preco technologiu preniesol do stareho rima, do starej byzantie, na staru Rus, do…..

            • Julius … amen hebrejský výraz … isto
             которым кто будет благословлять себя на земле, будет благословляться Богом истины; и кто будет клясться на земле, будет клясться Богом истины, – потому что прежние скорби будут забыты и сокрыты от очей Моих.
             No, a na miesto isto si dosad hebrejske Amen a vitaj v klube.

          • Bůh neuvádí v pokušení, ale dopouští ho. A když se dívám na krvavou historii lidstva, tak Bůh dopouští i víc, než jen pokušení.

           Neznám křesťana, který by vnímal Boha jako pokušitele, přestože se modlí Otče náš.

           Odpověď
           • Oracle 911 15.11.2016 o 20:12

            A prosím ťa, aký milujúci rodič VEDOME nechá aby jeho milované dieťa bolo pokúšané zlými silami, ktorý mu chcú zle bez toho aby ho varoval krásnym slovom alebo klepol cez prsty?
            Buď dotyčný nie je milujúci rodič ale psychopat (vzhľadom na to, kam sa posiela AJ za jednu chybu) alebo nám bezostyšne klame cirkev o Bohu.

            Odpověď
            • No vždyť o tom to je.

             Otče náš … a radši mě vždycky klepni přes prsty a nebo mi rovnou otevři oči, abych ty špatnosti viděl sám, tak jako je vidíš Ty.

             Já jsem jen reagoval na to, že vidlak nahoře psal, že Otče náš je satanismus a snažil jsem se vysvětlit, že to tak nevidím. Není to o slovíčkaření, ale o podstatě.

             Musím už jít, hezký večer přeju, Tomáš

            • Oracle 911 15.11.2016 o 20:40

             Tom
             Zle som sa vyjadril, ktorý milujúci rodič privedie do situácie, ktorý pre neho pravdepodobne dopadne zle?

           • Tom123 spýtam sa inak, aby to bolo zrozumiteľnejšie:
            - prečo sú na svete vojny
            - prečo sú na svete choroby
            - prečo majú ľudia autohavárie
            - prečo si pri turistike ľudia lámu nohy, ruky

            Možné odpovede sú dve:
            - boh riadi každý tvoj krok, je to deduško na obláčiku a tu dodá peniažky a vyhráš v lotérii, tu zrazí bleskom hnevu

            - Boh je energetické pole, všehomír a keď jedna z jeho súčastí, časť seba samého nefunguje podľa programu na ktorý bola táto súčasť stvorená, alebo ešte horšie škodí druhým celkom (škodenie môže byť aj neočividného dlhodobého charakteru), začne Boží, VšehoMírny imunitný systém pracovať. Upozorňovať, potom prehrádzať nekorektné cesty a zatvárať ich a ak jedinec, rodina, rod, národ, civilizácia napriek tomu nezačne fungovať správne, príde katastrofa vo forme znovunastolenia rovnováhy pre Boha, VšehoMír, ktorého sme súčasťou.

            Ty tiež ovládaš každú bunku vo svojom tele? Veď už len baktérie v GI trakte majúvlastné slabé kolektívne vedomie. Sú takou malou civilizáciou v Tebe. No keď budeš mať v sebe bakteriálnu infekciu hnilobných baktérií, tiež sa rozhodneš pre antibiotiká, ktoré ich vybijú spolu s tými „dobrými“, ktoré potom musíš pomôcť znova rozmnožiť…

            Nič Ti to nepripomína? Mne áno. Toto je potreba pochopiť, no v mojej alegórii vyššie, my, ako aj naše bunky, máme na Lodi-Tele práve Dušu-Pasažiera, ktorý je Božou iskrou, súčasťou VšehoMíru v nás, s ktorou sa môžeme napájať a hovoriť so zvyškom napriamo. Kormidelník- Ro(a)zUm s kompasom-Svedomím v ruke môže kormidlovať cez vody života, no Duša rozjasní Loď-Telo svetlom zdravia, keď každá bunka tela potrebuje vzpruhu a pevnosť na odolanie silného prúdu, ožiari svetlom cestu Kormidelníkovi-Rozumovi aby videl na skaly v rozbúrenej vode a vysvieti špičku strelky kompasu- Sve(tlo)DOMi(j)a nech žiari aj v úplnej tme a Kormidelník-Rozum nestratí smer.
            Čia Duša-Pasažier ale zomiera hladom, svieti mdlých svetlom a je kŕmená utrpením krížovej cesty a bolesti, či bolesťou kolien na koberci, či iného zlatého teľaťa, tá kŕmená je len pokorou, bolesťou a stydom, pieskom a skalami miesto ambrôziou výživnou.
            K Bohu sú len dve cesty.
            - Cesta viery, ktorá má riziko, že Ti povedia v čo máš veriť a bude to ich boh (egregor) a nie Boh v Tebe
            - Cesta po-Znania, kde pochopíš čo je Boh a Tvoja Duša zaplaje svetlom po-Znania a už budeš potrebovať vidinu neba či nebesá, pretože oSVETlíš svoj SVE(ä)T sve(ä)tlom Božím. V sebe aj druhých.
            Buď zdravý

            Odpověď
            • osobní rovina, přesunuto http://pastebin.com/cDQrekNT

            • Julius, co je zakladom VesMiru. Su to elementarne castice, to ziarenie, ktore produkujeme vsetci a vsetko. Kamene, stromy, zvierata, ludia. Cim viac myslienok, teda inFORMAcie, tym silnejsie ziarenie, tym silnejsia myslienka, cim silnejsia myslienka, tym silnejsie dokaze (in)FORMOVAT MATERIU a miera urcuje, nakolko materia bude podobna myslienke. Teda ked vsade je ziarenie, eter, prvotne ziarenie, ktore je energia, teda zhluk elementarnych castic, teda obrovsky inFORMAcny balik, ako inak vies definovat VsehoMir, BOHa? Ako najvyssiu formu inFORMAcie.
             Ved aj v Biblii stoji na zaciatku bolo SLOVO. A Slovo je tiez inFORMAcny balik…. Takze Boh, ziarenie s najvyssou informacnou hodnotou je to, co definujeme..

             Je to teraz trocha jasnejsie? Prinieslo to Svetlo poznania do temnoty dogiem? Bud Zdravy

            • Jox,

             pre teba je Boh žiarenie s najvyššou informačnou hodnotou. To je tvoj názor.Ale žiarenie je len forma hmoty, teda aj žiarenie je hmotné, avšak Boh nemože byť elektrické pole a ani hmota, Boh je proste nad hmotou.

             Až chceš použiť Bibliu, tak tam sa píše, že na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna a tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami.

             Duch Boží, tu spomínaný ťažko bude elektrické pole, hmota s najvyššou informačnou hodnotou.On predsa tú hmotu stvoril, ak je Boh hmotný, kto stvoril jeho ?

             Duch boží bude niečo nehmotné, nezničiteľné, nedeliteľné, transcendentálne. Pretože hmota sa dá stále deliť na menšie častice, ktoré vedci neustále nachádzajú.Hmota sa neustále mení, podlieha premenám, rozkladu, Napríklad zmena hmoty na energiu a hlavne to vyzerá, že hmota nie je večná, ale kedysi vznikla. My chápeme hmotu a čas so vznikom vesmíru, ktorý podľa všetkého má počiatok.
             Až je Boh hmotný aj on podlieha zákonistostiam hmoty ?

             „Ved aj v Biblii stoji na zaciatku bolo SLOVO. A Slovo je tiez inFORMAcny balik…. “

             Na počiatku bolo Slovo, Slovo bola u Boha, Slovo bolo Boh.
             Mi pripadá ako veta s troma časťami a významami, naznačenie sv.Trojice.

             Jox, pre mňa je Boh definovaný ako Duch Boží a pod tým pojmom si nepredstavujem nič hmotné. Hmota má totiž príčinu je zapríčinená, ale Boh z filozofického princípu je nezapríčinený, v podstate je jeho existencia možno nad naše možnosti chápania.

             Je to moj názor, nevnucujem ho nikomu. Ty máš zasa svoj.

            • pekne Julius, az na to, ze… nikto nehovoril o elektrickom poli.
             kde si to vyčítal?
             Tvoja definícia vlastne definíciou nie je. Skus len jedno, dať vysvetlenie. čo je Boh, nie boh, teda egregor…

             staci jednoducha definicia, nie niečo transcendentné…to je neuchopitelna vec. a pokial knazi z RKC komunikuju s bohom, predsa ho musia vediet zadefinovat a zobrazit…

            • Julius, oddychni si, uvar caj, pomedituj, Jox ti dobre poradil. Stvoritel stvoril nebo a Zem, nikde sa nepise, ci stvoril hmotu. Boh hmotu nestvoril, tvoril z hmoty. Ak si precitas druhu spravu o stvoreni, Adama utapkal z plasteliny, Evu z rebra Adamovho. Opusti dogmu RKC a skus pouzit sisku. S kludnym svedomim mozem napisat, boh bola hmotna entita. Howg.

            • Oracle 911 16.11.2016 o 10:54

             Július gratulujem, prekonal si každého teológa RKC v dogmatizme, v ničnehovorení a vykrúcaní slov oponenta.
             Podotýkam Stano svojho času zastával podobné názory aké ty opakuješ, z nejakého dôvodu zo dňa na deň umlčal, asi mu prihodilo niečo nepekné…

            • „pekne Julius, az na to, ze… nikto nehovoril o elektrickom poli.
             kde si to vyčítal?“

             Napísal si to ty ((tvoj príspevok 15.11. 20:41)

             Možné odpovede sú dve:
             - boh riadi každý tvoj krok, je to deduško na obláčiku a tu dodá peniažky a vyhráš v lotérii, tu zrazí bleskom hnevu

             - Boh je energetické pole, všehomír

             A pochybujem, že sa prikláňaš k možnosti deduška na obláčiku, takže logicky predpokladám, že k tomu elektrickému poľu :-)

             „Tvoja definícia vlastne definíciou nie je.“

             Ale je. Uznávať ju nemusíš.

             „Skus len jedno, dať vysvetlenie. čo je Boh, nie boh, teda egregor…“

             Vysvetlenie som už dal. Boha nepokladám za egregor.

             „nie niečo transcendentné…to je neuchopitelna vec.“

             Ty dokážeš uchopiť Boha ?

             „pokial knazi z RKC komunikuju s bohom, predsa ho musia vediet zadefinovat a zobrazit…“

             Ako s Bohom kňazi RKC komunikujú a ako ho majú zadefinovaného a ako ho zobrazujú si možeš prečítať aj sám, až si naštuduješ teológiu RKC.

            • Julius aj ostatni. Este jedna vec ku teme. Nesnazim sa nikomu vziat jeho vieru. Viera a byt clenom silneho egregoru, akym egregor RKC je, je nieco minimalne zaujimave. Julius tvojho boha ti neberiem, je to aj boh mojej rodiny. aspon poslednych 1000 rokov, potom co moja rodina, ako som si prezil s velkym smutkom v meditacii, pomahala zabiť egregor starych bohov Slovanov.
             no je naozaj rozdiel medzi vierou v boha, a poznanim Boha a komunikacii s touto entitou.
             Pretože ku mne chodia vysvetlenia samé, odkedy študujem KSB.

             - MIM = Miera, Informácia, Matéria
             - Reč udalostí
             - inFORMAcia myslienky, posunuta do materie cez mieru bytia

             Čiže inFORMAčná entita, Slovo, Myšlienka vytvorila mierou svojej vôle matériu. A sme jej súčasťou, hovorí s nami, pracuje s nami, presvetluje nas…
             Ak by v nabozenskych egregoroch nebolo vela pravdy, ludia by to odvrhli. Pretoze ale chapanie nasich ludi nie je v kvantovej fyzike take dobre, obrazy zostali, no vyznam obrazov sa zmenil.
             Bud zdravy a vela stastia.

            • http://www.vodaksb.eu/diskuse/ksb-a-dvtr/#comment-11688
             kde som tu napisal nieco o elektrickom poli? Prosim nakopiruj mi tu cast, inak dopadnes presne ako s hladanim Tvojich vcerajsich prispevkov.

             Zvysok je vyhybanie sa odpovedi a ocividna manipulacia. pretoze sa vyhybas priamej odpovedi definicie.

             Dakujem,bud zdravy a vela stastia.

            • vidlak,

             „Julius, oddychni si, uvar caj, pomedituj, Jox ti dobre poradil. Stvoritel stvoril nebo a Zem, nikde sa nepise, ci stvoril hmotu. Boh hmotu nestvoril, tvoril z hmoty.“

             Čaj pijem každý deň, už som mal, ďakujem :-)
             Ľudia sú schopní vedecky skúmať len hmotné veci.Podľa Biblie, všetko, čo ľudia sú schopní skúmať stvoril Boh.
             Teda, vesmír, Zem, ľudstvo.
             Takže ľudstvom poznanú hmotu stvoril podľa Biblie Boh. Aká hmota však existuje mimo ľudstvom len slabo prebádaného vesmíru nevieme.A ani nevieme, či vobec existuje.

             “ Ak si precitas druhu spravu o stvoreni, Adama utapkal z plasteliny, Evu z rebra Adamovho. “

             Nie je tam tá plastelina, vidlák :-) Je tam hlina, ale tiež sa spomína,že že vdýchol do jeho nozdiedr dych života, a tam sa to uvádza extra, takže ten dych života už asi nie je hlina, hmota, čo ty na to ?
             Okrem toho, tiež je napísané :
             Učiňme človeka na náš obraz, nám podobný…A nemám pocit, že práve to hmotné telo, z hliny, ktoré máme je ten ideál, ktorý by mal byť podobný Bohu :-) Tá podobnosť bude v niečom inom…

             Takže možeš riešiť, či to SLOVO, ktoré je spomínané v Biblii, čo bolo na počiatku je hmota, žiarenie s najvyššou informačnou hodnotou alebo niečo iné, napríklad Duch Boží :-)

             “ Opusti dogmu RKC a skus pouzit sisku. S kludnym svedomim mozem napisat, boh bola hmotna entita. Howg.“

             Napísať možeš s kĺudným svedomím, čo chceš, otázkou však je, či je to objektívna pravda alebo nie. Howg.
             A čo opustím nechaj na mňa, to si rozhodnem sám :-)
             Ja ti neradím, aby si opustil to, čomu zasa ty veríš.

            • „kde som tu napisal nieco o elektrickom poli? Prosim nakopiruj mi tu cast, inak dopadnes presne ako s hladanim Tvojich vcerajsich prispevkov.

             Zvysok je vyhybanie sa odpovedi a ocividna manipulacia. pretoze sa vyhybas priamej odpovedi definicie. “

             Sorry, Jox,

             písal si o energetickom poli. Elektrické pole je tiež forma energetického poĺa, ale uznávam, nie je to presne to, čo si napísal, takže sa omlúvam za nepresnosť.

             Žiadna manipulácia a ani vyhýbanie, kde je odpoveď som ti napísal. Tam si to najdi a prečítaj. Ja nemám záujem sa dlho rozpisovať, keď to nie je potrebné a to, na čo si sa pýtal nájdeš tam, kde som ti napísal.
             Uvedom si, že nie som povinný sa správať tak, ako si želáš a písať, čo si želáš, keď si odpoveď nájdeš tam, kde som uviedol. Tebe to nedáva právo ma obviňovať z manipulácie a vyhýbania sa.

            • „Július gratulujem, prekonal si každého teológa RKC v dogmatizme, v ničnehovorení a vykrúcaní slov oponenta.
             Podotýkam Stano svojho času zastával podobné názory aké ty opakuješ, z nejakého dôvodu zo dňa na deň umlčal, asi mu prihodilo niečo nepekné…“

             Takže, znova, osobná rovina, dehonestovanie oponenta a na záver hrozba a vyhrážka…

             Až, Oracle budeš v diskusii používať aj argumenty, tak ti možno odpovie

            • Až, Oracle budeš v diskusii používať aj argumenty, tak ti možno odpoviem, teraz nemám na čo reagovať. :-)

            • Oracle 911 16.11.2016 o 11:45

             Július
             Prečo by som mal používať argumenty, keď ani ty ich nepoužívaš a len opakuješ cirkevné dogmy vo vlastnej interpretácií.
             A podotýkam cirkevné dogmy sú tu aby zakryli pravdu nie aby vzniesli svetlo na veci, lebo by ovečkám mohol dôjsť, že nepotrebujú cirkev na spojenie s Bohom…

            • Julius ja Ťa chapem, a celkom viem kam smeruješ.

             Tu diskusiu môžeš ukončiť jednoducho. Duch svätý u mňa je obraz bielej holubice, ktorý mi vtlačili kňazi RKC cez obrazy v kostole v minulosti. obraz boha zasa pomocou stareho bielovlaseho muža s bradou sediaceho na oblakoch.
             Ja som Ti ponúkol interpretáciu obrazu na základe moderných znalostí, Ty mi dávaš len obrazy, ktorým nerozumiem, pretože to, čo mi, ako,jednému zo stáda pastier hovoril, bolo to, čo som popisoval hore.

             odpovedať nemusíš ak nechceš, no potom si nezadefinoval nič, pre mňa sú to prázdne obrazy bez možnosti rozvoja.

             a keďže sám v okolí ozdravujem slovom, dotykom, presvetlením, tak asi tie obrazy potom nebudú korektné, keď mi ich nikto viac rozumejúci nezadefinuje. a chcem sa rozvíjať, daj mi šancu. Ja som ju dal tímu VP ZSSR a Gen. Ratnikovovi. A ich obrazy mi dali v mozaike zmysel.

             Jebto na Tebe, či mi dáš šancu pochopiť.
             Ak nie hnevať sa nebudem, no potom sa nesmieš hnevať kvôli dlhým debatám, kde Tvoj názor budem rozoberať a nechápať.
             Tomu sa vyhneme, keď mi vysvetlíš tie obrazy o ktorých si hovoril.
             ešte raz ďakujem, buď zdravý a veľa šťastia

            • Julius, trosku sa pridam … k tejto tvojej vete:
             „Ale žiarenie je len forma hmoty, teda aj žiarenie je hmotné,…“

             myslim, ze to mas otocene
             pretoze hmota je forma ziarenia a nie naopak (spomalena vibracia energetickych castic / castic = v zmysle uzlikov energie)
             vsetko co je, je len energia a MIERA urcuje ako sa ta energia prave prejavuje … miera urci, ci sa energia prejavi ako hmota, svetlo, zvuk, teplo… atd.

             prepacte, ze som vam vliezla do zaujimavej vymeny

            • loranka prave si ukazala, ze rozumies. Vitaj v tejto diskusii a velka vdaka za Tvoj pohlad a dovol mi vyjadrit velky respekt. Bud zdrava a vela stastia, blaho zelam

            • juj, tolko chvaly… budem sa cervenat :-)

            • Loranka, Dusa-pasazier v Tvojom Tele-Lodi zaZIARila silne makkymi lucmi jarneho ranneho Slnka. Bud zdrava, vela stastia a vela vela blaha zelam

            • osobní rovina, přesunuto http://pastebin.com/RnxJtPrg

            • osobní rovina, přesunuto http://pastebin.com/YDkT1jKw

            • Ako vidím, Hox si hodne citlivý na akúkoĺvek mnou napísanú maličkosť, kde hneď presúvaš, pričom
             to, že Oracle píše na mňa pravidelne príspevky s osobnou rovinou a s invektívami si dnes a ani včera nevšímaš a jeho si nepremiestnil.

             16.11.2016 o 10:54
             „Július gratulujem, prekonal si každého teológa RKC v dogmatizme, v ničnehovorení a vykrúcaní slov oponenta.
             Podotýkam Stano svojho času zastával podobné názory aké ty opakuješ, z nejakého dôvodu zo dňa na deň umlčal, asi mu prihodilo niečo nepekné…

             15.11.2016 o 19:48
             Čakal som komentár presne v tomto duchu a v tomto rozsahu, ktorý sa dá charakterizovať takto:
             „Ja viem všetko a Oracle je debil, ktorý nevie čo rozpráva.“
             Vôbec si ma nesklamal, lebo svojim vystupovaním a prístupom k diskusií si dokázal 2 veci:
             -Teba hľadanie CELEJ pravdy vôbec nezaujíma, lebo ju niekto do tvojej hlavy natlačil svojou autoritou.
             -Celá diskusná tematika KSB/DVTR ti len slúži na to aby si mohol samého seba presvedčiť o tom aký si vyspelí a rozmýšľajúci Človek.
             A tieto 2 veci ťa robia nielen psychotrockistom non plus ultra ale aj väčším hulvátom než ma prezentuješ, lebo takýmto spôsobom si neúctivý voči celej komunite.

             15.11.2016 o 22:17
             „Možno je to osobná rovina, kvôli tomu, že je dosť iritujúce, že sa pasuješ do tej roly do ktorej a na ktorú nemáš. Dôkaz, že som ťa a tvoj prístup vystihol je ten príspevok na ktorý reagujem a ktorý sa dá charakterizovať:
             „Oracle na ktorého reagujem je debil, ktorý nevie čo bľaboce ale ja KAŽDÉMU ukážem kto je tu chytrý a múdry pán, ktorý vie zaručene všetko.“

             Takže, kde je tvoja objektivita a spravodlivosť Hox ? Ten tvoj dvojitý meter až kričí, dokonca aj Oracle si uznal v tom poslednom, že možno použil osobnú rovinu, ale ty nič, necháš to a ostro sleduješ len moje príspevky, ktoré zďaleka nedosiahli urážanie ,invektívy a osobnú rovinu, manipuláciu a dehoenstovanie oponenta, ktorú bežne na mňa používa Oracle.To ti však neprekáža. Pričom v niektorých len konštatujem fakta a vobec nejde o osobnú rovinu, čo si premiestnil.
             A to ešte som sa ti dnes za svoj omyl omluvil.

             Ja viem, nemám tie správne – korektné názory v diskusii, takže preto tvoj odlišný prístup…
             Ale to svedčí hodne o tebe a o tom, či skutočne hĺadáš objektivitu, pravdu alebo ti ide o niečo iné.
             Mal by si sa nad sebou zamyslieť.

            • vies moj pohlad je takyto Julius. Myslim ze sme tu presne spravne. Moja otazka je ohladom obrazov, ktore RKC vklada stadu do hlavy (a toto nie je myslene urazlivo, ale ked je pastiersky list, tak ludia su stado, semantika nepusti)
             - duch svaty – holubica
             - boh – dedusko na oblaciku
             - komunikacia s bohom len cez ritualy s RKC inak peklo

             KSB hovori o 6 prioritach riadenia. Cislo tri je manipulacia podsuvanim falosnych egregorov. Definovanie istinnej podstaty Boha je asi najsilnejsia teologicka debata, aka existuje a tu je otazka z dielne KSB:
             - aky typ psychiky musi mat clovek, aby vedel Boha pochopit
             - ako sa pochopenie Bozej podstaty manifestuje v zmene vnimania SVET(l)a okolo tohto cloveka
             - ako pochopenie Bozej podstaty dalej bude uplatnovat v cinoch a oSUDe tohoto Cloveka.
             Preto si myslim, ze to do Mimo Tema nepatri, ale patri to presne sem. Do koncepcie.

             Takze este raz prosba o pomoc pri pochopeni Tvojho videnia:
             Ako mi vysvetlis podstatu obrazov:
             duch svaty – holubica ktora osvietuje,
             boh – dedusko s bradou sediaci v oblakoch,
             nenavstevovanie kostola – po smrti pekelne muky,
             ktory mam vtlaceny od knazov z mojho detstva a dospievania…

             Ked sa dostaneme cez toto, mozeme sa posunut dalej. A su to velmi seriozne otazky, kde by som Ta chcel poziadat o Tvoj vyklad. Pretoze ten, ktory som dostal od Korca, ako aj od mojich krstnych rodicov, silne zalozenych v RKC je presne to horeuvedene… Jediny Sokol bol proti, ten ked sme mali moznost hovoru medzi styrmi ocami mi dal, ked si to spaetne pozriem velmi podobny obraz tomu, aky som pochopil z KSB. A hovoril o egregoroch a ich fungovani… Aj ked to egregor nenazval… Bud zdravy a vela stastia

            • Jox, keď vidím, ako Hox presúva moje príspevky, pričom iné ho nechávajú v kľude, tak zrovna nemám chuť diskutovať.
             Prekáža mi ten dvojitý meter.
             Až ma prejde to znechutenie, tak ti odpíšem, až vobec budem mocť…

            • Július, pokud cítíš nepřekonatelnou potřebu dávat do příspěvků zbytečné podjebávací poznámky proti zdejší komunitě nebo někomu osobně, tvůj problém, pak se nemůžeš divit že to má důsledky. Jestli se ti něco nelíbí, máš plné právo zařídit si vlastní diskusní fórum.

            • Július, pokud cítíš nevyhnutelnou potřebu dávat do příspěvků zbytečné podjebávací poznámky proti zdejší komunitě nebo někomu osobně, tvůj problém, pak se nemůžeš divit že to má důsledky. Jestli se ti něco nelíbí, máš plné právo zařídit si vlastní diskusní fórum.

             Hox,

             tak uveď, kde píšem podľa teba podjebávacie poznámky v tých príspevkoch, ktoré si mi presunul.
             A vobec si neodpovedal, prečo nepresúvaš podjebávacie poznámky Oracle-ho na moju adresu.
             Tomu sa sa vyhol. A on také poznámky na mńa má. Alebo chceš tvrdiť, že nemám pravdu ?

             „Jestli se ti něco nelíbí, máš plné právo zařídit si vlastní diskusní fórum.“

             Ano, nepáči sa mi tvoj dvojitý meter, ktorý uplatňuješ na mňa a iný na Oracle-ho pri posudzovaní príspevkov a ich presúvaní na pastebin..ˇOn ma može urážať, podjebávať a nepresúvaš ho.
             A nemám v pláne si zariadiť vlastné diskusné fórum.
             Až ti prekáža moja prítomnosť na „tvojom“ diskusnom fóre a nie som toho názoru, že je to pre moje „podjebávacie poznámky“, ako to nazývaš, tak to napíš priamo ako chlap, že si želáš moj odchod a aspoň nemusíš používať dvojitý meter na mńa preto, že ti moje názory nevyhovujú.
             Rád píšeš, že nikoho nepresúvaš a nebanuješ za názor, v skutočnosti je to tak, že na nepohodlných diskutujúcich uplatňuješ iný meter pri posudzovaní toho, čo je osobná rovina, invektívy, manipulácie, podjebávanie. Vždy sa dá vyhovoriť, že to nebolo za názor, ale z iných dovodov.

            • Nepřipadáš si trochu jako hňup? Stovky tvých zdejších příspěvků to je co, neobsahují žádný názor? Jaktože nejsou dávno smazané, v souladu s tím co tvrdíš?

             Co se týká podjebávání, pokud probíhá diskuse mezi tebou a Joxem, ve které napíšeš: „aby som sa vyjadril, tak by som musel písaťz dlhý príspevok. možno zajtra, až to Hox nezmaže.“, to je podle tebe co, jak bys to nazval?

             Pokud na konci odpovědi Lorance napíšeš naprosto zbytečně a záměrně „reagovať na čo chceš a ešte k tomu píšeš slušne bez invektív, čo tu tiež každý diskutujúci nedokáže.“, to je ku*va co?

             ps. tenhle tvůj příspěvek na který reaguju je opět čisté podjebávání z tvojí strany.

            • Oracle 911 16.11.2016 o 20:29

             osobní rovina, přesunuto http://pastebin.com/VP5ZquxP

            • ps. Oracle sklouzává zbytečně do osobní roviny, neschvaluju to ani nepodporuju, nicméně většinou nechci zasahovat, jednak aby z diskuse nebyl cirkus, druhak se nemíním stavět mezi dva co se hádají a něco soudit. Principiálně jiná věc je, pokud se ty bavíš s joxem a začneš se prvoplánově otírat o mě nebo o někoho jiného.

            • Július zbytočne sa odvádzaš z koncentrácie na tému. Toto bol ten dôležitý komentár, na ktorý by som Ťa chcel požiadať o konkrétne vyjadrenie…
             http://www.vodaksb.eu/diskuse/ksb-a-dvtr/#comment-11799
             A kedže som o tej téme mal možnosť diskutovať s veľmi vysokými cirkevnými autoritami, zaujíma má Tvoj názor

     • Oracle 911 15.11.2016 o 15:47

      Víno sa mení na symbolickej rovine v Ježišovu krv a chlieb na jeho telo a to podľa katolíckej dogmy aby sme zdieľali jeho utrpenie. A potom tresneš tú blbosť, že to nie je svojou podstatou satanistický rituál s prvkami kanibalizmu a je to hlboké nepochopenie z mojej strany.
      Pričom podľa platnej katolíckej dogmy Ježiš je boh (tej istej podstaty). A ak nepovažuješ zbožňovanie človeka podľa Nicejského koncilu čo uznávajú všetky súčasné kresťanské cirkvi za prejav satanizmu, tak potom za čo? Lebo za normálny prax sa považovať nedá. Rozmýšľaš vôbec nad tým čo píšeš alebo jednoducho tresneš to čo ti do hlavy natlačili v kostole a/alebo na katechizme?!

      A len tak na margo aj kresťanstvo sa šírilo aj ohňom a mečom vrátane Európy, lebo tzv. menejcenný barbari v susedstve nechceli prijať jedinú správnu vieru. Pričom na požiadavku byzantského panovníka o pomoc pápež zareagoval s krížkom po funuse, lebo Konštantinopol nevyznával tú jedinú správnu odnož viery. A keď všetko bolo dokonané (Byznatská ríša sa prakticky scvrkol na Konštantinopol/Carihrad), tak pápež sa rozhodol vyhlásiť križiacke výpravy (4. je nechválne známy) a boj proti bezvercom na každom fronte. Pritom Arabi na Rusov ani pred a ani v čase križiackych výprav nemali. A pomoc proti Turekom dosť dlho neprichádzal, lebo zastavili ich až pod Viedňou (a Francúzom vzniknutá situácia vyhovovala) a Uhorsko 150 rokov bol tureckým jarmom.
      Toľko o tvojej kresťanskej ochrane proti islamu.

      Odpověď
      • +1

       Odpověď
       • Oracle,

        „Víno sa mení na symbolickej rovine v Ježišovu krv a chlieb na jeho telo a to podľa katolíckej dogmy aby sme zdieľali jeho utrpenie.“

        Nemení sa v symbolickej rovine, ale v eucharistii je Telo a Krv Krista transcendentne. Nemení sa forma, ale obsah transcendentne, takže nejde o symboliku.Je tam skutočne transcendetne prítomný.Taká je dogma.

        A sv. prijímanie nie je o tom, aby sa sdieľalo utrpenie Krista, ale ide o duchovný pokrm pre dušu.

        tvoj omyl.č.1

        “ A potom tresneš tú blbosť, že to nie je svojou podstatou satanistický rituál s prvkami kanibalizmu a je to hlboké nepochopenie z mojej strany.

        Satanský rituál s prvkami kanibalizmu je o tom, že ešte živú a spútanú obeť satanisti často požierajú zaživa a pijú jej krv.

        Odpověď
        • Július, keď chceš dušu kŕmiť, musíš vedieť, čo duša konzumuje.
         Čo je Duša? Z čoho sa skladá?
         Duša poletuje sem a tam, žiari tým, čo ju kŕmiš. a dušu môžeš kŕmiť a ochraňovať, kúpať v svetle Lásky, Šťastia, dobrých myšlienok. Dušu utrpením nenakŕmiš.
         utrpenie je silná nízkočistotná emócia, ktorá nebude pomáhať duši lietať a rozvíjať sa, bude dušu držať dole v okovách strachu a bolesti…
         iba vysokočistotné vibrácie môžu dušu nechať spievať na frekvencii, kedy bude Duša rásť nakŕmená vysokočistotným svetlom, až sa dostane do stavu oSVIETenia.
         Egregor pod ktorého pôsobením si Ti nedovoľuje toto vidieť.
         Buď zdravý a želám veľa Lásky a Šťastia

         Odpověď
         • Jox,

          neviem teda, či tu na hlavnej diskusii má význam písať, takéto témy o duši, atď.
          Duša, kým človek žije je spojená s ľudským telom a ľudské telo podlieha radostiam aj trápeniam a smrti a tomu sa nevyhneš ani ty. Bez ohĺadu na to, čím dušu kŕmiš.
          V skutočnosti sa duša oslobodí, až sa zbaví ľudského tela. To sv. prijímanie nie je o tom, že sa vytešuješ z utrpenia.
          Až by sa sa zbavil hocijakého egregora Jox, neznamená to, že sa v živote vyhneš utrpeniu.
          Ale chápem, že ti ide niečo z toho gréckeho v zdravom tele zdravý duch…
          Pravdou je aj fakt, že myšlienky a mentálny stav majú veľmi silný dopad na fyzické a duševné zdravie človeka.

          Odpověď
          • istina a pravda je ako Človek a jeho obraz na hladine jazera.
           Vidíš obraz, cítiš dotyk vody no keď raz dotyk vody pocítiš, obraz sa rozčerí a zmení. pretože to je pravda, obraz, aj keď sa obraz človeka vo vode rozčerí, Človek sa nezmení.
           to isté je s Dušou. je to pasažier na lodi, ktorej trupom je telo, kompasom svedomie a kormidelníkom rozum.
           keď opravuješ loď, keď jej dodávaš palivo, Duša-Pasažier nie je kŕmená týmto palivom.
           môže sa cítiť nepríjemne, ak palivom budú jedy, pneumatiky, mazut, ropa, môže kašľať, sťažovať sa Kormidelníkovi-Rozumovi no Dušu- Pasažier nakŕmiš inak, ako Telo-Loď a inak ako Kormidelníka-RozUma. A Kompas-Svedomie, ten kŕmiť nemusíš, ten je nástroj-pomocník, tak ako Telo-Loď.
           toto je moja približná interpretácia, ktorú som pochopil od Ratnikova. Keď toto pochopíš aj Ty, keď necháš na svojej lodi kormidlovať v neistých vodách myšlienok a mier vytvárajúcich materiálny svet okolo seba Ro(a)zUma-Kormidelníka nie podľa hviezd namaľovaných na ne(ni)bo(ha) cirkvami, ale podľa kompasu-svedomia, Ako Ján(Jack) Vtáčik Vrabčiak, nebude kompas ukazovať sever ku hviezde mAmona, ale prevezie Dušu-Pasažiera ku Svetlu ranného Slnka na nepoškodenej Lodi-Tele.
           poCHOPiť, znamená vziať Kompas-Svedomie do rúk a vydať príkaz Kormidelníkovi-Rozumovi smer SVETlo.

           Odpověď
           • Jox,

            ten obraz moc nesedí. Kým človek žije je duša človeka zviazaná aj s telom človeka. Čiže duša nie je len nezávislý pasažier na lodi je s tou loďou – trupom spojená. A raz bude odmenená alebo potrestaná za skutky, ktoré duša spojená s telom vykonala. A svedomie správne funguje len vtedy, až aj rozum prijal správne poznatky.
            Kompas svedomia je závislý na poznaní, ktoré si prijal absorboval a uznávaš ho.
            A to poznanie, hodnoty, nielen náboženské sú dané hlavne výchovou, prostredím, kultúrou.
            Až ťa radikálny moslim zabije preto, že si podĺa neho urazil Mohameda, tak ho nebude trápiť svedomie a bude to pokladať za spravodlivý skutok, ktorý musel vykonať.
            Takže, ako vidíš, ten kompas – svedomie nie je definitívny a funkčný prístroj, ako si predstavuješ.
            Ten kompas može u ľudí ukazovať roznym smerom.

            Odpověď
            • Julius mas to popletene.

             Kompas-Sve(tlo)Dom(j)ia je vrodeny mechanizmus, preberali sme to uz vela krat. ako vysvetlis styd, stud, cervenanie sa hanbou, pocit hanby… Kedy si sa cervenal naposledy, ak to bolo v detstve, naucil si sa potlacat Kompas-Sve(tlo)Dom(ja)ie.
             Tiez si mylis cest, zombirovanie a Kompas-Svedomie ako take. To, ze niekto je zombirovany a ma silne potlaceny kompas-svedomie neznamena, ze tento mechanizmus v nom nie je.
             Ale manipulatori posledne tisicrocia vyvyjali skvele praktiky (vratane RKC, zehnanie nemeckych vojakov, zehnanie kriziackych vyprav…) na potlacanie Kompasu-Svedomia medzi masami. Cest, ci u rodova, alebo cest akejkolvek inej organizacie je toho dokazom.

             Cize nerozumies mechanizmu ako takemu, pretoze zamienas typ psychiky zombie-biorobot s prvkami psychiky Cloveka, s ktorou sa kazde dieta narodi.

             Odkedy je pasazier na lodi s lodou spojeny? Lod-Telo je len nadoba, Kormidelnik-Rozum je biologicko-fyziologický jav, teda Duch, Kompas-Svedomie je len nastroj, program zalozeny tvorcom, BIOS ak to chces dat v modernom termine.
             Dusa-Pasazier je v tejto lodi dobrovolne a ked sa jej zaziada, moze telo opustit. Velmi Ti zelam, aby si zazil stav, kedy Dusa-Pasazier opusti Telo-Lod len aby si zalietala v Sokolovi alebo Mysiakovi, lietajucimi nad rahnami vo vyske, vychutnavajuc vietor v peri kridel.
             Velmi Ti zelam zazit astralne cestovanie, kde sa prejdes po miestach, ktore nepoznas s ludmi, ktorych si dlho nestretol a zistis, ze tie miesta a ti ludia existuju v tom stave, v akom si ich stretol.
             Potom pochopis, ako velmi si sa mylil, pretoze Dusa nie je prikovana k telu, nie je jeho sucastou, je to pasazier, ktory na lodi bude dovtedy, pokial ju bude kormidelnik viest spravnym smerom a pokial bude krmena a bude moct rast a rozvijat sa.
             Rozvijat a silniet, silniet a ziarit, ziarit a presvetlovat svet, presvetlovat svet a menit jeho podstatu na urovni elementarnych castic. To vyzarovanie, ktore meni pomocou myslienky a miery nasledne materiu okolo seba NA OBRAZ SVOJ.
             Boh sme MY, Ty a Ja. My mame tu moznost menit pomocou myslienok, poznanim ich miery potrebnosti VesMir okolo seba. A ked Tvoja dusa bude svietit ako tisic slnc, nebudes potrebovat knazov, ritualy, krv ani telo Krista, pretoze budes v sebe nosit jeho odkaz. Kralovstvo je tu na Zemi a my sme Ti, ktori maju tu moc…
             Bud zdravy a uvazuj, ked sa odtrhnes na chvilu od svojho egregora a naozaj nahliadnes do svojho vnutra, mas velku sancu stretnut sa s Bohom… Vo svojom vnutri…

      • Kanibalizmus je o tom, že žerieš ľudské maso priamo a aj hryzieš a piješ ľudskú krv.

       Sv.prijímanie nie je ani symbolický kanibalizmus, pokúsim sa to vysvetliť, ale bez znalosti katechizmu RKC, čo je tvoj prípad, neviem, či to bude správne pochopené.

       V prvom rade kresťania – katolíci veria, že majú dušu, ktorá je nehmotná, nezničiteľná, večná a stvorená na Boží obraz, teda ľudskou dušou je človek podobný Bohu.
       Veria, že duša oživuje telo a bez nej ľudské telo zomiera, teda po smrti sa oddelí od ľudského tela.
       Hostia, ktorú prijímajú je pre nich potrava pre dušu, takto k nim vstupuje Boh, dávam im požehnanie a mnohé milosti.Takto sa s ním na Zemi bližšie duchovne spojujú, pretože veria, že po smrti tí, čo sa dostanú do neba s ním budú spojení večne.Budú s ním spojení, nebudú ho však žrať ako kanibali, hádam chápeš rozdiel.

       Takže v podstate ide o potravu duše, posilnenie duše človeka Kristom,spojenie, ktoré prichádza v podobe hostie.
       Dúfam, že uznáš, že duša človeka nepotrebuje jesť maso a piť krv, keďže nie je závislá na hmote a je večná a nezničiteľná.
       Tiež dokazom, že nejde o kanibalimus je aj fakt, že hostiu veriaci nesmú hrýzať zubami, ale len prehtnúť.

       Takže nejde o žiadny rituálny kanibalizmus, dokonca nejde ani o duchovný kanibalizmus z dovodu, že duša človeka NEZJE Boha, :-) ale ide o duchovnú potravu duše, milosti ktorú prináša Kristus alebo spojenie duše človeka s Kristom.

       Príklad, čítaš dobrú knihu je to pokrm pre tvoj duševný intelekt alebo je to kanibalizmus ? :-) Alebo duševný kanibalizmus ? :-)

       tvoj omyl č.2.

       „Pričom podľa platnej katolíckej dogmy Ježiš je boh (tej istej podstaty). A ak nepovažuješ zbožňovanie človeka podľa Nicejského koncilu čo uznávajú všetky súčasné kresťanské cirkvi za prejav satanizmu, tak potom za čo? Lebo za normálny prax sa považovať nedá. Rozmýšľaš vôbec nad tým čo píšeš alebo jednoducho tresneš to čo ti do hlavy natlačili v kostole a/alebo na katechizme?!“

       Ukazuješ len neznalosť kresťanstva.
       Nicejský koncil uznáva dokonca aj pravoslávna cirkev a aj iné kresťanské cirkvi, ktoré majú Ježiša Krista za Boha…
       Uznanie Krista za Boha nie je satanizmus :-)

       tvoj omyl č.3.

       „A len tak na margo aj kresťanstvo sa šírilo aj ohňom a mečom vrátane Európy, lebo tzv. menejcenný barbari v susedstve nechceli prijať jedinú správnu vieru. “

       Kresťanstvo sa šírilo hlavne slovom, príkladom, minimálne od vzniku prvé 4 storočia. Islam sa od začiatku šíril mečom, keď mečom najprv v 7 storočí dobil Arabský poloostrov a potom začal prenikať do Španielska, a inde v Európe.

       „Pričom na požiadavku byzantského panovníka o pomoc pápež zareagoval s krížkom po funuse, lebo Konštantinopol nevyznával tú jedinú správnu odnož viery.“

       Vážne ? V marci roku 1095 na koncile v Picenze byzantskí vyslanci prosili Žápad o vojenskú pomoc.V novembri 1095 Urban II vyzýva k oslobodenie stratených východných území.1096 máš už prvú križiacku výpravu.
       Ani s odnožou viery nemáš pravdu, tá schizma prišla v roku 1052, ale išlo nie o náboženské a teologické problémy, ale o postavenie a moc pápeža, kde vznikli problémy a neskor odchod východnej cirkvi.

       tvoj omyl č.4.

       “ Pritom Arabi na Rusov ani pred a ani v čase križiackych výprav nemali.“

       V 11 storočí iste nie, ale keby islam dobil Európu a nezastavili ho katolícke vojská, križiaci, rozne kresťanské rády, ktoré proti islamu bojovali a oslabili ho, tak by sa za tie storočia mal takú moc, že by Rusko dobil, nakoniec aj Moskva bola v histórií obsadená cudzími armádami. Nie je to nereálny názor.

       „A pomoc proti Turekom dosť dlho neprichádzal, lebo zastavili ich až pod Viedňou“

       Vážne až pred Viedňou ? A bitka pri Poitiers, Karol Martel, Lepanto, Maltézski rytieri v Stredomorí, plus množstov ďalších bitiek, kde zastavovali islam sú ti neznáme ? Mám tie najznámejšie tu vypísať ?
       Islam zastavovali kresťania dlhé storočia.Inak by tu už dávno bol. Teraz už nezastavujú, pretože teraz nevládnu kresťania, ale tí, čo tu zaviedli judaisticko – talmudský projekt…

       tvoj omyl č.5

       Odpověď
       • Oracle 911 15.11.2016 o 19:48

        Čakal som komentár presne v tomto duchu a v tomto rozsahu, ktorý sa dá charakterizovať takto:
        „Ja viem všetko a Oracle je debil, ktorý nevie čo rozpráva.“
        Vôbec si ma nesklamal, lebo svojim vystupovaním a prístupom k diskusií si dokázal 2 veci:
        -Teba hľadanie CELEJ pravdy vôbec nezaujíma, lebo ju niekto do tvojej hlavy natlačil svojou autoritou.
        -Celá diskusná tematika KSB/DVTR ti len slúži na to aby si mohol samého seba presvedčiť o tom aký si vyspelí a rozmýšľajúci Človek.
        A tieto 2 veci ťa robia nielen psychotrockistom non plus ultra ale aj väčším hulvátom než ma prezentuješ, lebo takýmto spôsobom si neúctivý voči celej komunite.

        A k ÚDAJNÝM omylom:
        1) Poznám platné katolícke resp. kresťanské dogmy ohľadom svätého prijímania, ktorá hovorí, že takto zdieľame Ježišovo utrpenie, ktorý pocítil na kríži aby nás vykúpil z našich hriechov. Nechajme bokom otázku aký otec utrápi na SMRŤ svoje najmilšie dieťa za hriechy ostatných a ako sa dá vykúpiť hriech, ktorý sa nastane napr. o 1980 rokov neskôr ale rozoberme fakt, že v rámci rituálu víno a chlieb sa mení na telesnú tekutinu a mäso mŕtvej osoby, a to je nielen satanizmus ale aj kanibalizmus. Ide o to, že takto využívaš utrpenie nevinného a prijímaš jeho telesné pozostatky, hoci rituálnej forme a s kozmetickým zákazom hrýzania ale predsa.

        2) Vyhlásenie Nicejského koncilu nielen neobsahuje ani slovo od Ježiša údajného zakladateľa ale ani formuláciu v zmysle: „Budeme napĺňať jeho učenie a žiť podľa jeho odkazu.“ ale namiesto toho je tam vyhlásenie o božskosti Ježiša (dá sa to dohľadať). A ak prehlásenie človeka za Boha stvoriteľa a všedržiteľa podľa teba nie je satanizmus tak, tak čo? Lebo normálny prax to nemôže byť.

        3) Tak to povedz Indiánom a Slovanom (našim predkom), ktorých odpredali kresťania do otroctva po výpadoch kresťanských rabovačkách zorganizovaných kresťanskými vládcami, ktoré boli usporiadané so súhlasom kresťanského pápeža a jediná záchrana pred nimi bola prijať kresťanstvo. A to isté môžeš povedať aj Pobaltským Slovanom na ktorých spáchal Karol Veľký so súhlasom kresťanského pápeža takú genocídu, že prakticky boli vymazaní z histórie a ponemečtený.

        4) Omyl, predkresťanská a ariánska Rus mal dobré vzťahy s Arabmi, svedčia o tom nálezy výzbroje s Arabskými nápismi, lebo keď niekomu predávaš vlastný výzbroj nepriateľom s ním nie si.

        5) Hovoríme o 2 rôznych udalostiach lebo Turci nie sú Arabi. Čo sa udialo v Západnom Francúzsku ukončil rozpínanie Maurov ALE Maurovia povolili kresťanom a židom praktikovať svoje náboženstvo ale TAKÚTO náboženskú toleranciu zrušili po dobytí Granady samotní kresťanskí vládcovia po 1492. Turci prišli neskôr po roku 1492 a vtedy Francúzom vyhovovalo, že Rakúsko malo problémy a neuronili by ani slzu, keby padol Viedeň.

        PS: Hox ospravedlňujem sa za prípadné porušenie diskusného poriadku ale o psychohygeniu skupiny musí byť postaraní.

        Odpověď
        • Oracle,

         tvoj úvod, kde máš tradične osobnú rovinu, invektívy, urážky ani nebudem rozoberať, tvoje subjektívne metódy urážania a manipulácie, kde má sústavne dehonestuješ mi nestoja , aby som to vyvracal. To by mal robiť Hox a upozorniť ťa, že porušuješ pravidlá diskusie.
         Ale mohol by si si uvedomiť, že sa takto ako diskutér dehonestuješ sám.

         1.“Poznám platné katolícke resp. kresťanské dogmy ohľadom svätého prijímania, ktorá hovorí, že takto zdieľame Ježišovo utrpenie, ktorý pocítil na kríži aby nás vykúpil z našich hriechov. “

         Nepoznáš, ani nevieš, čo sú katolícke dogmy.Sv prijímanie nie je o tom, že ním zdieľame Ježišove utrpenie, ale o tom, že prijímame sviatosného Krista v hostii.Nekrvavé utrpenie Krista sa uskutočňuje pri konsekrácií, týka sa Krista. Prítomnosť na sv. omši je ÚČASŤ veriacich na obeti Krista,(nie zdieľanie Ježišovho utrpenia) ktorá sa nekrvavým sposobom na sv. omši opakuje, nie sv.prijímanie.
         Načo fušuješ do doktríny RKC, keď ju dobre nepoznáš.

         Čo sa týka toho satanizmu a kanibalizmu, už som to dostatočne vysvetlil, ale ako som dopredu písal, nepochopil si to.Opakovať sa nebudem. Len, aby si vedel, to že máš nejaký svoj subjektívny názor na to vobec neznamená, že máš pravdu.

         „Ide o to, že takto využívaš utrpenie nevinného a prijímaš jeho telesné pozostatky,“

         Až na to, že Ježiš je v hostii prítomný transcendentne , duchovne a neviem o tom, že prijatím Ježiša prítomného duchovným sposobom prijímaš telesné pozostatky :-)

         2.“ Vyhlásenie Nicejského koncilu nielen neobsahuje ani slovo od Ježiša údajného zakladateľa ale ani formuláciu v zmysle: „Budeme napĺňať jeho učenie a žiť podľa jeho odkazu.“ ale namiesto toho je tam vyhlásenie o božskosti Ježiša (dá sa to dohľadať).“

         Vyhlásenie Nicejského koncilu obsahuje učenie alebo pravdy, ktoré Ježiš učil svojich apoštolov.
         Že ti nevyhovuje formulácia je tvoj problém.

         „A ak prehlásenie človeka za Boha stvoriteľa a všedržiteľa podľa teba nie je satanizmus tak, tak čo? Lebo normálny prax to nemôže byť.“

         Ježiš je teologicky Bohočlovek, 2 božská osoba, Boh. Nie je na tom nič satanistické a na pochopenie prečo je Boh treba poznať dostatočne minimálne NZ, kde to sám potvrdil.

         Znova platí ty nie si ten, ktorý má určiť, či je satanistické to, že kresťania, opakujem kresťania, nielen RKC- teda katolíci, pokladajú Krista za Boha neznamená satanizmus.
         Nie si ani teológ a ani odborník na SZ, NZ, kresťanstvo…

         3.Nepoviem nič Indiánom.Konanie RKC neznamená, že so všetkým, čo robila súhlasil Kristus.RKC je tvorená ľuďmi a tí podliehajú dobru aj zlu.
         Až spomínaš otrokárstvo, tak na monopol držali arabskí otrokári uznávajúci islam a ešte jeden „národ“ o ktorom sa nesmie hovoriť.
         Nespočet kresťanskýmn otrokov mal v tom čase aj islamský svet a jeho panovníci.

         4.Žiadny omyl v tom, čo som napísal. Ty to odvádzaš na inú koĺaj.

         „Omyl, predkresťanská a ariánska Rus mal dobré vzťahy s Arabmi, svedčia o tom nálezy výzbroje s Arabskými nápismi, lebo keď niekomu predávaš vlastný výzbroj nepriateľom s ním nie si.“

         Aj Židia obchodovali s kresťanmi, robia to doteraz a nie sú priatelia kresťanov.
         Až by bol islam uznal za vhodné a pokladal Rusov za slabých, tak by ich napadol rovnako, ako napadol kresťanské krajiny a mečom by ich prinútil prijať islam bez ohĺadu na to, či tam bolo ariánstvo alebo nie.
         Okrem toho ja som písal o dobití Ruska islamom len hypoteticky, až by dobili komplet Európu.

         5.Až na to, že tí tvoj Mauri doniesli islam na Pyrenejský poloostrov v 8 storočí mečom a silou a obsadili územia, kde žili Vizigóti a aj kresťania, vydrancovali Toledo, atď.
         A akosi nespomínaš vyberanie špeciálnej dane, džizja, ktorú títo neislamskí „neverci“ museli platiť, plus ďalšie útlaky.
         Turci neprišli neskor. So seldžuckými Turkami vyznávajúcim islam musela bojovať Byzantská ríša, ktorá vtedy bola kresťanská.
         A či by Francúzsku vyhovovalo, keby padla Viedeň, o tom možeš špekulovať, ale len by to otvorilo cestu islamu do Európy, takže sa tomu moc veriť nedá…

         Odpověď
         • Oracle 911 15.11.2016 o 22:17

          Možno je to osobná rovina, kvôli tomu, že je dosť iritujúce, že sa pasuješ do tej roly do ktorej a na ktorú nemáš. Dôkaz, že som ťa a tvoj prístup vystihol je ten príspevok na ktorý reagujem a ktorý sa dá charakterizovať:
          „Oracle na ktorého reagujem je debil, ktorý nevie čo bľaboce ale ja KAŽDÉMU ukážem kto je tu chytrý a múdry pán, ktorý vie zaručene všetko.“

          A čo sa týka tvojho komentára na tému kresťanstvo a kresťansko moslimských vzťahov, buď opakuješ cirkevné bludy alebo cirkevných historikov. A žiadny z nich nemá dôvod ti povedať pravdu.

          A čo sa týka otroctva, RKC nebola proti otroctvu ne-kresťanov a ne-belochov, príklad je Brazília, býv. kolónia KATOLÍCKEHO Portugalska, kam doviezli viac otrokov z Afriky ako do celého SŠA. Dokonca otrokárstvo černochov a ne-kresťanov sa odôvodňovalo citátmi z SZ a NZ.

          Odpověď
          • Oracle,

           tvoje úvahy o mne, invektívy manipulácie, osobná rovina sú tvoja vec, ale do diskusie nepatria.
           Neviem koľkokrát to mám napísať, aby si to pochopil. Ja nemám záujem tento odpad rozoberať, lebo to nie sú argumenty k téme diskusie.
           Nikdy som nenapísal, že si debil, nikde nepíšem, že som múdry pán, ktorý vie všetko.Že si to ty namýšľaš a ešte to stále píšeš, aby si si dokázal svoju pravdu je tvoj problém a nie moj.
           Ja hlavne reagujem a píšem názory a fakta na konkrétne veci v diskusii, ktoré píšu iní diskutujúci.

           „A čo sa týka tvojho komentára na tému kresťanstvo a kresťansko moslimských vzťahov, buď opakuješ cirkevné bludy alebo cirkevných historikov. A žiadny z nich nemá dôvod ti povedať pravdu.“

           Relativizovanie mojich argumentov z dovodu, že sú len od cirkevných historikov nie je argument, ktorý rozhodne, či to, čo píšem je bližšie k objektívnej pravde alebo nie.
           Tiež nie je pravda, že opakujem len názory cirkevných historikov.

           A že píšem cirkevné bludy je tiež hlúposť, píšem názory z pozície doktríny RKC, pretože sa tu riešil problém, či je katolicizmus satanizmus a mnohí diskutujúci, vrátane teba fušovali do doktríny RKC, jej dogiem, pričom ich poriadne nepoznajú a z toho vznikli omyly.
           Takže z pozície RKC, doktríny, teológie nepíšem cirkevné bludy.
           Nikto ti však nekáže veriť doktríne RKC, to však neznamená, že len tvoje názory sú bližšie objektívnej pravde.

           Ja rovnako možem napísať, že historikov, ktorých používaš ty a názory o ktoré sa opiraš sú len bludy, pričom takéto správanie nie je žiadna relevantná argumentácia.

           „A čo sa týka otroctva, RKC nebola proti otroctvu ne-kresťanov a ne-belochov, príklad je Brazília, býv. kolónia KATOLÍCKEHO Portugalska, kam doviezli viac otrokov z Afriky ako do celého SŠA. Dokonca otrokárstvo černochov a ne-kresťanov sa odôvodňovalo citátmi z SZ a NZ.“

           Že RKC nebola proti otroctvu ne-kresťanov a ne-belochov je skreslený pohĺad na túto problematiku. Tak to v skutočnosti nebolo.
           Čo sa týkalo dovozu otrokov z Afriky do Ameriky, tak to neznamená, že za to LEN RKC zodpovedá je to rovnako problematika, kde nie je možný jednofarebný pohĺad.

           Otrokárstvo odovodňovali citátmi z Bilbie napríklad bieli plantážnici v južanských štátoch USA, kde bolo zavedené otrokárstvo, kvoli ich vlastnému prospechu. V skutočnosti len prekrucovali zmysel tých textov.
           A, mimochodom, tí plantážníci neboli ani tak katolíci, ako skor iné kresťanské cirkvi a sekty, takže ani to vačšinovo nerobili katolíci z RKC : :-)

           Odpověď
           • Oracle 911 16.11.2016 o 19:57

            Teraz urobím to čo ty:
            „Relativizovanie mojich argumentov z dovodu, že sú len od cirkevných historikov nie je argument, ktorý rozhodne, či to, čo píšem je bližšie k objektívnej pravde alebo nie.
            Tiež nie je pravda, že opakujem len názory cirkevných historikov.“

            Toto nie je argument, lebo necirkevné zdroje uvádzajú, že v Granade došlo ku genocíde rukami kresťanov a so súhlasom pápeža, tých Moslimov, ktorí odmietli prijať kresťanstvo a na konvertitov dohliadala cirkev resp. inkvizície. Samozrejme o tej prvej veci cirkev taktne mlčí. :)

            „A že píšem cirkevné bludy je tiež hlúposť, píšem názory z pozície doktríny RKC, pretože sa tu riešil problém, či je katolicizmus satanizmus a mnohí diskutujúci, vrátane teba fušovali do doktríny RKC, jej dogiem, pričom ich poriadne nepoznajú a z toho vznikli omyly.
            Takže z pozície RKC, doktríny, teológie nepíšem cirkevné bludy.
            Nikto ti však nekáže veriť doktríne RKC, to však neznamená, že len tvoje názory sú bližšie objektívnej pravde.

            Ja rovnako možem napísať, že historikov, ktorých používaš ty a názory o ktoré sa opiraš sú len bludy, pričom takéto správanie nie je žiadna relevantná argumentácia. “

            Tak choď a vypi krv na smrť umučeného nebožtíka a zjedz kúsok jeho tela aby si získal priazeň jeho boha s ktorým má spoločnú podstatu podľa vyhlásenia jednej cirkevnej organizácie.
            Nechutné a šokujúce? Presne toto je podstata rituálu svätého prijímania a preto je RKC satanistická, ktorá na symbolickej rovine je praktikuje kanibalizmus. A cirkevné dogmy túto praktiku prezentujú ako Bohu milý rituál a ty tieto bludy opakuješ.

            „Že RKC nebola proti otroctvu ne-kresťanov a ne-belochov je skreslený pohĺad na túto problematiku. Tak to v skutočnosti nebolo.
            Čo sa týkalo dovozu otrokov z Afriky do Ameriky, tak to neznamená, že za to LEN RKC zodpovedá je to rovnako problematika, kde nie je možný jednofarebný pohĺad.

            Otrokárstvo odovodňovali citátmi z Bilbie napríklad bieli plantážnici v južanských štátoch USA, kde bolo zavedené otrokárstvo, kvoli ich vlastnému prospechu. V skutočnosti len prekrucovali zmysel tých textov.
            A, mimochodom, tí plantážníci neboli ani tak katolíci, ako skor iné kresťanské cirkvi a sekty, takže ani to vačšinovo nerobili katolíci z RKC.“

            Predstav si Július aj v KATOLÍCKEJ Brazílií boli plantáže otrokárov A boli to plantáže cukrovej trstiny, z ktorej vyrábali cukor a rum/chlast. A RKC tento postup schvaľoval a odôvodňoval to tými istými citátmi zo SZ a NZ ako protestanti. A predstav si, otrokárstvo dosť dlho praktikovali aj na severe SŠA (zaviedli to tam Briti) ale na juhu sa udržal do 1865 kvôli ekonomickým dôvodom.

            Takže nielen si nepoužil jediný VECNÝ argument na vyvrátenie mojich tvrdení a neustále si sa vykrúcal z vecnej argumentácie ale si aj dokázal, že máš poriadne diery v dejepisných znalostiach a si hulvát, lebo síce nejdeš do osobnej roviny a nikoho nenazývaš otvorene debilom ale voči tým, ktorí s tebou „najchytrejším a najmúdrejším človekom“ opovážia nesúhlasiť sa správaš tak, ako by bol debilom. :)

            Odpověď
            • Vysoky Japonec 19.11.2016 o 10:03

             osobní rovina, přesunuto -> http://pastebin.com/x9dxVRCD

            • Pro „Vysoky Japonec“: Došly argumenty, nastupují osobní útoky? Reakce dogmatika-sektáře. Co má církev společného s Bohem? Kromě toho, že si ho zprivatizovala a chce mu diktovat své podmínky.

            • Oracle 911 19.11.2016 o 11:21

             Vysoky Japonec
             V poslednú dobu si sa „riadne“ prejavil pretože ani jediným vecným argumentom si nevyvrátil, že RKC je satanistická lebo prevyšuje sa nad Boha, podporuje kanibalizmus, genocídu a otrokárstvo…

       • 1 Toto hovorí Pán: „Nebesá sú mojím trónom a zem podnožou mojich nôh. Aký je to dom, čo mi postavíte? Aké miesto pre môj odpočinok?
        2 Veď toto všetko spravila moja ruka i stalo sa to všetko – hovorí Pán. A na takéhoto zhliadnem: na pokorného a zroneného duchom a ktorý sa trasie pred mojimi slovami.
        3 Kto poráža vola – zabije človeka, kto poráža ovcu – škrtí psa, kto obetuje pokrm – krv bravčovú, kto páli tymian – žehná modlu. Keď si oni volia vlastné chodníky a v ich ošklivostiach sa im kochá duša,

        Odpověď
   • Julius: Spolocnost potrebuje vnutornu dynamiku/anymozitu, kedze bez nej ludia prestanu vnimat nielen horizontalny, ale aj vertikalny tok informacii. V podstate sa ludia uzavru do seba (nieco podobne ako ked cloveku odopries serotonin) a v ramci tohto degradacneho procesu sa spolocnost rozpadne na prach. Rozpad spolocnosti sposobuje stratu znalosti (navrat do doby kamenej). Kazdy restart sposobuje tazsi pristup ku zdrojov (uz dnes tazko vytazis zeleznu rudu s krompacom) co ma za nasledok, ze nedojde k objaveniu ani parneho stroja. Na zaistenie vnutornej dynamiky spolocnosti potrebujes zasiat ideologicky rozpor. Zaistuju sa tym dve ulohy naraz:
    1. Spolocnost musi riesit problemy s druhou stranou. Tym padom si vie odovodnit potrebu svojej existencie.
    2. Spolocnost nema dostatok energie/casu aby zistila, ze je riadena ( ihned by zacala bojovat s vrcholkom pyramidy ) a povazuje udalosti vo svojom okoli za spontanne procesy.

    Cim vacsia anymozita vladne v spolocnosti tym vacsia je jej stabilita (trvacnost).

    Kriziaci v ziadnom pripade nezachranili Europu pred islamom, ten boj bol riadeny z vrcholku pyramidy. Pravoslavie GP nepotreboval (katolicizmus vs. pravoslavie), kedze sa mu ponukla silnejsia anymozita krestanstvo vs. islam.
    Velmi pekny ukaz je Osmanska risa zalozena v 13-stom storoci (4. kriziacka vyprava) a jej rozpinavost dokial nenastali burzuazne revolucie (zmena koncepcie riadenia) a zazracnym prutikom sa zacala rozpadat.

    Dnes GP pripravuje novu anymozitu a to cinsky manazment vs. islamsky pracujuci ( Trump si ponechava zakaz migracie Mexicanov/krestania do SSA, ale upustil od zakazu migracie islamskych utecencov )

    Odpověď
    • S tými 2 bodmi viacmenej súhlas.
     Ale antagonizmus v spoločnosti nie je kvoli stabilite, ale podĺa mňa kvoli jej formovaniu určitým smerom, kde to chcú mať tí, čo riadia spoločnosť.
     Preformátovanie spoločnosti.

     Križiaci ovplyvnil rozpínanie islamu bez tých výprav by islam postúpil hlbšie do Európy. ale, samozrejme, nezastavili rozpínanie islamu len križiaci.

     „Dnes GP pripravuje novu anymozitu a to cinsky manazment vs. islamsky pracujuci ( Trump si ponechava zakaz migracie Mexicanov/krestania do SSA, ale upustil od zakazu migracie islamskych utecencov )“

     Stačí uviesť, že je to plán globálnych elít, pretože sú to známe informácie.

     „Velmi pekny ukaz je Osmanska risa zalozena v 13-stom storoci (4. kriziacka vyprava) a jej rozpinavost dokial nenastali burzuazne revolucie (zmena koncepcie riadenia) a zazracnym prutikom sa zacala rozpadat.“

     Rozpad nastal pretože zaostávali, už skor ako v 19 storočí, ale pravda je, že tie buržoázne revolúcie to ešte viac vyhrotili a zrýchlili.

     Odpověď
 30. starší krátké video, kde Petrov informuje o předání KOB Putinovi ( ruština )
  http://www.youtube.com/watch?v=VCS_gYakx7Q

  Odpověď
 31. Málo známé citace Berii, které jsou aktuální a poučné i dnes. rj.
  https://cont.ws/post/427016

  Odpověď
  • nemám slov. 5 godinový pracovný deň a rozvoj ducha aj tela…. nemám slov…

   Odpověď
  • ďakujen TauRus za ten link som ešte chcel. buď zdravý

   Odpověď
  • Připojuju se – moc poučné, díky.
   Za všechna ta vyjádření ocituju tohle jedno, které má být z poloviny dvacátých let:
   „Příprava na válku je vedená americkými imperialisty a přesto představitelé USA přesvědčují o svých jakoby mírových úmyslech. Říkají, že jsou pro zachování míru, ale za podmínek, které určí oni. A o jaké podmínky jde?
   Národy světa mají padnout na kolena před americkým kapitálem, vzdát se své národní nezávislosti, přijmout takovou formu vlády, jakou jim určí američtí „poradci“, musí převzít „americký způsob života“, rozvíjet jen takové hospodářství, které se monopolům hodí a jen v takovém množství, které potřebují a je pro ně výhodné…“

   Odpověď
 32. O tvorení a materializácií obrazov.

  Každý maliar má svoje plátno na ktoré kreslí, stvárňuje svoje obrazy. Ak aj nejaký umelec má svojich žiakov, tak každý žiak dostane svoje vlastné plátno, na ktorom sa môže cvičiť. Nezvykne to fungovať tak, že by umelec nechal svojich žiakov naostro čmárať do svojich obrazov ktoré maľuje a chce predať. Napriek tomu, niektoré obrazy žiakov ktoré sa umelcovi páčia alebo zhodujú s jeho vnútornými obrazmi sa môžu ocitnúť aj na jeho plátne, namaľované jeho vlastnou rukou.

  Takto podobne aj Boh „namaľoval“ Svet a všetko v ňom vo svojej mysli, a ľudia, ktorí sú sčasti súčasťou tohto sveta, tiež majú možnosť sa trénovať v maľovaní obrazov vo svojej mysli. V mysli človeka sa rodia svety a rôzne veci v nich. Je to ich plátno. No ak by chceli maľovať nie na svoje cvičné plátno, ale na plátno Tvorcu, čo by bolo potrebné?
  V prípade akademického maliara a jeho žiakov by to bolo možné vtedy, ak by jeho žiaci boli „na rovnakej vlne“ ako ich učiteľ, ak by ich videnie sveta sa rámcovo (nie nutne do detailov) zhodovalo s videním sveta učiteľa. Takto by mohlo vzniknúť kolektívne dielo – súobrazie. Podobné to vyzerá byť aj s maľovaní obrazu, ktorým je Svet a jeho autorom Tvorca, a my sme jeho žiakmi. Schopnosť materializácie prichádza s Rozlíšením, no predchádzať jej musí podobnosť videnia sveta s tým Tvorcovým, podobnosť v kľúčových medzných bodoch, ktoré sú úzko prepojené s mravnosťou. Preto aj v životopisoch svätých sa spomínajú prípady materializácie vecí (väčšinou sa to týkalo potravy – chlieb, obilie), lebo hoci boli pod vplyvom biblického egregoru a niektoré ich názory boli skreslené a nepresné, základ ich videnia sveta a mravné konštanty nebol podriadený tomuto egregoru, ale bol blízky objektívnej realite. A vďaka tomu, že táto schopnosť nebola teoreticky formalizovaná, a bola chránená mravnosťou (mravnou zodpovednosťou) konkrétneho jednotlivca, nemohlo dôjsť k jej zneužitiu, ktorá by napomohla samozničeniu ľudstva a pravdepodobne aj veľkým škodám v našej galaxii.

  No aj keď väčšine ľudí nie je dovolené bezprostredne materializovať veci na počkanie, tak množstvo obrazov v ich mysli sa premieta do ich života a života ich okolia, s určitým oneskorením (ktoré môže mať rôzne trvanie, od hodín až po roky). V tomto prípade ale ide o algoritmiku reči Života, lebo aj keď naša myseľ je naše cvičné plátno, Život sa naň díva a reaguje naň, podobne ako učiteľ v ateliéry sa díva na plátna svojich žiakov a hodnotí ich, dáva odporúčania – komunikuje so žiakmi. Život je presne o tom istom, len hovorí k nám skrze udalosti, skrze všetko čo sa okolo nás deje.

  Odpověď
  • Peter Šoltysik 7.11.2016 o 16:22

   Dakujem Jardob.
   Velmi pekna uvaha prelozena do jazyku ktoremu rozumiem a suzniem s nou.

   Odpověď
  • Krásně napsané Jardob, děkuji. S dovolením sem napíšu mé nedávné vnuknutí, které bylo tak silné, že jsem si ho musel napsat na kousek papírku, jenž jsem měl v kapse:

   „Náš život je jako obraz, který sami malujeme. Barvy a štětce jsme dostali a je pouze na nás, jak bude výsledný obraz (=náš život) vypadat“.

   Odpověď
   • Oracle 911 10.11.2016 o 22:22

    Krásne si to napísal a fakt to dotýka ducha človeka.

    Odpověď
 33. Зазнобин В. М. о режиссуре и Никите Михалкове
  https://www.youtube.com/watch?v=twS5qPCYQVY

  Odpověď
 34. Pekná rozprávka, alebo o tom, ako sa buduje konglomerãt ( ktorý nemusí vyhovovať každému ) a ako sa buduje „blok“. http://kinopod.org/video.html?id=25643

  Odpověď
  • A tu je podprahová deformácia našich detí -od 7:00. https://www.google.sk/url?sa=t&source=web&rct=j&url=%23&ved=0ahUKEwjQ6pOU6oHQAhWG5xoKHX2rCwkQwqsBCDcwAg&usg=AFQjCNF1sHlk2z9QIx28jtvfnGP_UlkifA
   Ako tomu čeliť? Predovšetkým takto: https://www.youtube.com/watch?v=x4-zzHk0QBg
   Kiež by bolo čo najviac takýchto rodín.

   Odpověď
   • Oprava odkazu : https://www.youtube.com/watch?v=tO2VDC5RINo

    Odpověď
 35. Prosba pre Joxa
  „Jox 28.9.2016 o 16:45
  Cico odporucim Ti to, co robim ja. Zacal som praktikovat v business prostredi v struktornom riadeni bezstrukturne riadenie.
  Teda zakladanie informacnych poli, z ktorych formujem matrice, ktore nasledne naplnam vedomostami a akciami mojho timu, cim sa dostavaju pod vzorce spravania, ze nevedomky prisposobuju fungovanie seba a svojich timov cielom, na zaklade ktorych boli predmetne matrice vytvorene a naplnene.
  Potom budes mat menej otazok o povode a viac otazok a tom, ako v pozicii objektu riadenia, spravne riadit subjekt riadenia…
  Bud zdravy a vela uspechov“

  myslim si, ze sa prihovaram za viacerych citatelov a chcel by som ta preto poprosit, ci by si nam mohol objasnit ako nieco taketo robis
  nejaky postup , priklady , vysvetlenie
  nerad by som aby to zapadlo, je to pre mna zaujimava oblast
  dakujem

  Odpověď
  • Ahoj Andrej
   Ahoj Hox a buďte zdraví:

   tu je komentár s tým, čo ste odo mna chceli
   http://www.vodaksb.eu/diskuse/comment-page-15/#comment-6235
   este raz davam do pozornosti aj video generala Ratnikova, ktory to vysvetluje lepsie, ako ja
   http://www.vodaksb.eu/diskuse/egregorialne-matricni-projevy/#comment-6045

   V tomto videu generat Ratnikov vysvetluje:
   - co je to egregor
   - ako egregor funguje
   - ako egregor vytvorit
   - ako egregor naplnat energiou (priklad na egregore domaceho stastia)
   - coho sa pri egregorich vyvarovat a na druhej strane ako sa na ine egregory napojit (priklad s tetovaniami, lebkami ako symbolmi smrti)
   príklady energetických blokád (Aksal alebo bosorecka to pred par mesiacmi uviedli v jednom z komentov, ale ak si dobre spominam bola to bosorecka, ze ked zacala mysliet na ineho muza, ze aky je to krasavec, hned sa jej „zburala“ väzba s jej manzelom, teda prerusila svoje napojenie na domaci egregor rodinneho stastia, ktory mali vytvoreny
   - blokady fyzickymi znetvoreniami, napr. to, ze piercing v pupku blokuje jednu z hemisfer a zaroven blokuje telo na najnizsej cakre, takze s dievcata sa stane sex baba, dievca len do postele, lebo ma cez blokaciu vyssich cakier znemoznen pristup ku zdravemu rozumu,,,
   a je tam toho este ovela viac, no odporucal by som si to pozriet, aby ste dostali plny kosik vedomosti.
   Budte zdravi a dajte mi vediet, ci chcete este vediet nieco viac, cim viac to musim vysvetlovat, napr. ten moj priklad v prvom komentari zo Sparta(kom) trnava mi to prislo z hora, uplne samo, takze budem rad, ked sa budem moct s Vami podelit o moj pohlad na tento typ riadenia

   Odpověď
   • Čo môže znamenať, resp. aký môže mať dôsledok vytetovaný Fénix?

    Odpověď
    • Neznamená to nic. Na těle je to jen obrázek postrádající symboliku. Konec konců jako celé tetování. Moderní to bylo jen proto, že jim to někdo řekl.

     Odpověď
     • el skus sa zamysliet, preco sa napriklad robi krst v krestanskom svete tak, ze sa na urcite miesta na tele (a mal by sa robit v prvych 6 mesiacoch zivota, kedy este nie su dostatocne silne energeticke polia okolo duse cloveka) davaju pomazania? A preco prave symboly egregoru krestanstva. a preco sa davaju na miesta, kde sa maj[ sformovat v buducnosti cakry. A preco sa tento ritual ma zopakovat niekolko krat, pretoze nie je mozne tento symbol dat na kozu permanentne, to by obcina neschvalovala a bolo by to riskantne, hlavne v minulosti pre deti…
      A bude Ti jasnejsi aj vyznam tetovania na tej inej ako len ocividnej urovni. Bud zdravy..

      Odpověď
     • no, ja by som tetovanie nepodcenovala… sama nijake nemam a ak by som sa pre nejake rozhodla, tak by som velmi hlboko uvazovala cim – akym symbolom oznacim dozivotne svoje telo (na aku energiu chcem byt do konca zivota napojena) … to nie je len taka modna zalezitost, hoci by to tak chcelo vyzerat

      podla mna toto bolo programovo nastavene ako dalsi nastroj ovladania nevedomych ludi
      ved, ak si spomenieme aky bol v nasich koncinach prvy vyber obrazkov, vacsinou znazornovali destrukcne symboly „kultury smrti“

      Odpověď
    • dobra otazka. No ako to chapem ja, kazdy symbol je vyjadrenim nejakej myslienky. Ked si das napriklad tetovat nejake symboly, ktore v minulosti pouzivali kmene niekde v afrike alebo v cine a v nasej kulture nie je sformovany prislusny egregor podobny tomu, ako v tej povodnej kulture moze sa stat nasledovne:
     - zacnes sa spravat, ako Tie povodne kmene. V tom prostredi a v tom case to moho byt jedina moznost prezitia, no v dnesnej dobe a kulture to bude vnimane, ako asocialne spravanie. to je preto, lebo si sa napojila na egregor toho ktoreho kmena, ktory tie symboly pouzival.
     - druha moznost s fenixom. Co ak u nas fenix pouziva podsvetie, ako symbol pre urcitu kastovu prislusnost. a ten egregor bude dostatocne silny. A zistis, ze si zacala pachat trestnu cinnost, lebo si napojena na tento prislusny egregor.

     tu je pekny prehlad tychto tetovaciek
     http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2624426/Five-thousand-years-TATTOOS-Stunning-images-chart-history-body-art-including-intricate-tribal-inkings-bold-modern-designs.html
     No a teraz na priklady zo zivota. Hovori Vam nieco Robert Rozenberg? POzrite sa, aky druh tetovania ma… africke tetovanie, silneho uspesneho bojovnika. Ktory chodi, bojuje a potom znasilnuje vsetko, co sa da. Kedysi to bol jeden zo sposobov boja a vyhry nad nepriatelom. Nerobi nic ine, ako opakuje veci, ktore robili bojovnici v minulosti. Len v inej kulture.
     Tiez poznam dostatocny pocej dievcat, ktore ten pirsing maju v pupku a su to naozaj prazdne obaly, kde maju na mysli len to jedno a neda sa s nimi dobre bavit. Vcera sme to so zenou preberali, kedze ich pozna viac a maju naozaj spolocne jedno. Vystriedali za zivot vela partnerov, niektore prepadli drogam a celkovo su velmi povrchne a netvorive.
     Druha vec je nielen to co, ale aj kam si to das. Nemozes presne vediet, ako ten symbol bude posobit na cakry, mozes si ich naopak zablokovat a to by bola mala katastrofa, pre prechod od hrubych na tenke energie cez tretiu cakru.

     Bud zdrava a dufam, ze som trocha pomohol, aj tak odporucam to video hore, pozriet a vypocut v klude

     Odpověď
    • Torge Tareg 27.10.2016 o 12:26

     jistě že to znamená, záleží kdo to tetoval, jaká byla motivace výběru tetování. Minimalně na podvědomé úrovni dochází k propojení se symbolikou obrazu a ta je v tomto případě zmrtvýchvstání, neustále se obnovující proces.Staré končí, nové vzniká. Jinak pro někoho je to jen hezký motiv.
     Význam piercingu muže mít vliv z akupunkturního hlediska. Přední střední dráha..Ve smyslu blokování čaker, opět záleží , kdo a proč ho dělal , z jakého je materiálu, také na tom v jaké rovině se pohybuje jeho nositel. Na někoho nebude mít vliv ani kovadlina s lebkou na krku, jen mu přijde že je těžká.Někomu stačí že obraz vidí a vnímá jeho vliv.

     Odpověď
     • V kazdom pripade ide o podvedomu uroven. Ako vo filmoch, rozpravkach, reklame – programovanie. Fenix – stary boh zomiera a rodi sa novy z nejakej bohorodicky.

      Odpověď
      • Tento namet vraj vyuzivaju/li aj slobodomurari. Mali si lahnut do rakvy a vstat ako novy zasvateny clovek. Stare sa pochovava a rodi sa nove. Dam tu vecer video, kde sa to spomina.

       Odpověď
     • Ohledně piercingu a čaker myslím, že je fyzické působení je tu vždy, protože oblasti čaker se překrývají s oblastmi endokrinních žláz.

      Odpověď
      • Torge Tareg 30.10.2016 o 8:49

       působení je. Nemusí být vždy špatné.Spíš jsou propojeny s nervovými plexi a ty s CNS a nasledně žlázami.
       Co takhle střibro s diamantem…

       Odpověď
    • Rajka napísala som niečo nižšie, tu je sľúbený link http://www.vodaksb.eu/diskuse/ksb-a-dvtr/#comment-6272
     Fénixa spomína okolo 28 min a niekde ďalej aj tých slobodomurárov.
     Je to ináč výborné video, kde s ľahkosťou vysvetľuje rôzne symboly. Dá sa od neho čo to pochytiť. Hovorí Vladimír Devjatov.
     Pre záujemcov tu dám ďalšie linky s jeho vysvetleniami. Medený had a rozprávku Chraniteli snov (neviem ako bola uvedená u nás).
     https://www.youtube.com/watch?v=rWDdAF67ZY4
     https://www.youtube.com/watch?v=0ruTyOZD2BQ

     Odpověď
    • Ďakujem všetkým za reakcie a odpovede.

     Odpověď
     • Torge Tareg 30.10.2016 o 8:53

      zkus tričko s tím motivem.Zkus si dat motiv fenixe na různa místa na tom tričku.Na pravou, levou plec, na střed, na břicho na záda a sleduj jak na tebe pusobí.

      Odpověď
    • Fénix je vták, ktorý vstane z popola. Popol vzniká spálením zeme. (preto sa hovorí Ohnivý Fénix). Na jednej strane, je to kolobeh udržateľnosti moci z pohľadu parazita. Ak by sa mala civilizácia vymknúť jeho kontrole, tak ju radšej spáli a začnem odznova. Brzdenie – zacyklenie vývoja. To bolo napr. plánované na rok 2012, preto nás toľko kŕmili apokalypsami. Končil sa jeden významný vesmírny cyklus a potrebovali reset, pretože pri tomto časovom úseku/cykle, ich zákon času predbehne.

     Na druhej strane, to isté robí aj HNR, ak sa civilizácia zacyklí, za bod stagnácie, s ktorého už si sama nepomôže, tak ju resetuje nejakou apokalypsou, čo je v podstate tiež Ohnivý Fénix.

     Takže vytetovanie Fénixa môže pôsobiť znova opakujúce sa cykly alebo sceľovač ducha a tela, keďže príroda používa oheň nie len na ničenie ale napríklad na sceľovanie stromov cez ohnivé požiare (sú stromy, ktoré sa naučili ohňu odolávať). Alebo sa bude proces opakovať ako tráva na savane, čerstvá, suchá, zhorí, aby sa znova stala čerstvá (ale nie pre svoju potrebu). Ale obávam sa, že symbolizuje hlavne reset opakujúceho sa zacyklenia.

     Inak Rajka, po tom ako si mi pripomenul žblnku som si ju večer zacvičil a mal som krásny sen s nejakou čiernovláskou s vlnitými dlhými vlasmi. :-D

     Odpověď
     • K tomu Fénixovi toľko, že vypaľovanie kostí je podobná technika. No tam spáliš svoje kosti na prach a obnoví sa Ti z novopovstanuvších kostná dreň.
      Toť ja mám inú otázku. Čo je Rajka motiváciou na takto riskantný krok z pohľadu egregoriálneho rizika napojenia sa na niečo, čomu nerozumieš s rizikom sebapoškodenia?

      Odpověď
      • Určite odpovie, ale tipnem si. Nevedomosť, túžba upútať niekoho – odlíšiť sa. Alebo do nejakej skupiny sa tým zaradiť. :-)

       Odpověď
      • Jox, to nie ja, som odporca tetovania. Dcéra si to dala napriek odhováraniu. Vraj dnes je to normálne, je dospelá, no z Hary Pottera je unesená aj teraz. Inak je milá, slušná, vzdelaná, no v určitých veciach je ako decko.

       Odpověď
       • Rajka a ak sa mozem spytat, kam si to dala vytetovat, prosim?

        Odpověď
        • Jox, ak ti to nevadí, radšej by som to riešila cez mail, predsa len je to súkromná záležitosť. Ohlásim sa až na večer, teraz idem spať po nočnej a poobede mám program.
         jarila61@gmail.com

         Odpověď
   • dakujem

    Odpověď
    • pre moju smolu video je v rustine, to nedam len tak
     nenasiel by sa niekto kto by mi pomohol dat dokopy aspon prepis prosim ?

     Odpověď
     • je to dlhe, take dlhe video som este netitulkoval, neviem ci to dam. Ale pokusim sa, no neslubujem. Inak andrej skus aspon nieco, ono to nie je az take tazke, ked Ta to naozaj zaujima, treba len prekonat ten prvotny strach. Ked sa zapocuvas, budes rozumiet aspon 40-50percentam a nasledne to pojde v pohode

      Odpověď
   • Videa Ratnikova jsou skvělá. Z mé strany letí prosba o překlad, alespoň sporadický nebo „výcuc“ v češtině či slovenštině. Takhle to moc nedávám – ne moc dobře slyším a CC titulky vždycky nepomáhají. Děkuji srdečně (za vše zde) :-) Mohu případně vypomoci s angličtinou.

    Odpověď
    • Tiež sa pripájam s prosbou o preklad Ratnikova, som nepočujúca a cez načúvací pristroj videa slabšie rozumiem…….ďakujem :)

     Odpověď
   • Když se tady bavíme o škodlivosti piercingu a blokování čaker, tak jak je to s náušnicemi u žen? Nejedná se o záměr GP jak „vyřadit“ ženy, aby neměly vůli a motivaci účastnit se řízení? Protože pokud se na řízení nebudou podílet obě pohlaví, tak civilizaci postavenou na typu psychiky Člověk nebude možné vytvořit a o to přece GP jde.

    Odpověď
    • Ns ušiaach sú mimomeridiánové body, niektoré ale veľmi významne vplývajú na metabolizmus, boj so závislosťami… takže pre moje deti budú náušnice tabu. Max klipové a aj to je trena dávať bscha kam sa zaklapnú

     Odpověď
     • Samotné propíchnutí je nevratný stav? V dětství mi také rodiče nechali propíchnout uši. Okolo 16 roku života jsem však náušnice začala sama od sebe odmítat a poslední roky jsou z u mě vyřazené permanentně. Je zde nějaká schopnost „sebeopravy“ u organismu?

      Odpověď
      • Na lavu stranu strieborna, na pravu zlata.

       Odpověď
       • Můžu se prosím zeptat, na jakém principu toto funguje?

        Odpověď
     • Co se týče propíchnutí uší, tak právě v bodu, kde se píchají je bod očí… Když se tento bod poškodí, mají pak lidé problémy se zrakem…Nejčastěji krátkozrakost…

      Odpověď
      • Každý bod na uchu koresponduje s některým orgánem v těle, nebo jeho částí.
       http://www.rehabilitace.info/wp-content/uploads/2015/07/1531181_.jpg

       Odpověď
       • No a když se podíváš, kde se uši nejčastěji píchají, tak nejvíc je ohrožený bod eye…

        Odpověď
        • Ano, všimla som si, je to ako si písala, ešte ma zaujal bod pre tlmenie bolesti zubov „dental analgesia“.

         Odpověď
         • Pozor na jedno, pre všetkých. Akupresúra a akupunktúra dlhodobo (piercing) nakoniec preťaží ten ktorý bod a dráhu, ergo bod či dráha zmení vlastnosti.
          Vysvetlím. Keď som chudol a potreboval som pomoc s znizenim porcie, skvelý celostný doktor MUDr. Gabrhel (inak majster aveta v raw power liftingu) mi napichal body tak, že:
          1 bod shien men utlmil centrum závislostí. Teda stres sa už nekompenzoval jedlom
          1 bod mi fyzicky stiahol svaly okolo žalúdka a tým zmenšil jeho objem
          2 body stimulovali časť mozgu, zodpovednú za stav sýtosti….
          Pred jedlom 20 minut som ich namackal a bol som sýty.
          No, po prvých 2 týždňoch boli účinky slabšie a po 4 som ich musel (časť dohody pred vpichom) vytiahnuť, lebo telo sa prispósobiko a prestali fungovať.
          Potom 2 mesiace pauza aby sa dali znova do normálu…
          V číne napríklad niektoré body zjazvujú, aby boli aktívne stále… to ale nie je prirodzené a vedie to len ku čiastkovým výsledkom z dlhodobého hľadiska…
          Buďte zdraví a akupunktúru, hlavne permanentnú len pod dozorom na to vzdelaných celostných lekárov…

          Odpověď
 36. Pro ruštináře.
  Včera na cont.vs, dnes, na zakonu vremeni byl zveřejněn článek “
  ПОСЛАНИЕ ПУТИНА: РАЗРУШЬ МАТРИЦУ – poslání Putina – je rozbit matrici.
  http://zakonvremeni.ru/analytics/6-2–/28804-poslanie-putina-razrush-matriczu.html
  V tomto článku se mimo jiné mluví o knize, jejíž autor je neznámý, ale která byla vydána v několikamilionovém nákladu a zaslána do všech silových struktur, prezidentovi, generální prokuratuře Dumě, Fsb atd. a údajně měla velký vliv na myšlení mocenské elity a experty. Kniha má zatím čtyři díly. Údajně, je to kurz „likvidace negramotnosti“ pro politiky a obyvatelstvo a má konceptuální charakter. Našel jsem 4 díly, které se dají přečíst na internetu online:
  Проект РОССИЯ
  http://project03.ru/pr/

  Sám jsem stačil letmo přečíst pár stránek a myslím si, že kniha určitě stojí za pozornost. Vypadá, jako kurz nebo (před)kurz pro začínající s KSB.

  Odpověď
  • ps. regnum.ru je mainstream, nebo alternativa? článek totiž vyšel tam, a otevřeně zmiňuje globálního prediktora a konceptuální úroveň, jestli je to mainstream, taky znak.

   Odpověď
   • Regnum je mainstream a donedávna nebyl ani moc patriotický.

    Odpověď
    • Tak to je přelom, něco jako kdyby konceptuální analytika opřená o článek „Země ve znamení Vah“, nedávno přeložený na Levanetu, vyšla v MF Dnes.

     Odpověď
  • Knihy sa dajú aj stiahnuť. Na uvedenej stránke je úplne vľavo stĺpec „O sajte“ a 7 položka smerom dole je „Skačať“(stiahnuť) a po kliknutí sa v novom okne objaví možnosť stiahnuť si všetky 4 knihy Projektu Rusko. Sú zbalené, na rozbalenie treba použiť WinRar (ako tam aj píšu) :-)
   Ďakujem Hox za upozornenie, zaujalo ma to.

   Odpověď
 37. Dávám do pozornosti, kritika KSB (v třetím díle, nicméně je třeba přečíst všechny díly, pro kontext).

  https://cont.ws/post/198253

  Odpověď
  • Vo väčšine prípadov sa mi to zdá skôr ako rozšírenie vysvetlenia niektorých statí KOB, ktoré si človek pri čítaní domyslí. S rolou ženy a prirodzeným rozdelením rolí muža a ženy sa nedá inak ako súhlasiť. Len tak môže tandem žena – muž úspešne pripraviť dieťa pre život tak, aby dokázalo odolať nástrahám na všetkých prioritách.

   Odpověď
   • souhlas, lépe řečeno „kritika“ KSB, ale články mají pointu, i když autor zjevně KSB moc nepochopil.

    Odpověď
 38. Torge Tareg 10.10.2016 o 22:16

  počátek…Inception
  Vítejte pane KOB a Leonardo projde kolem těch co čekají na rybáře pana Fischera…

  Dík za typ na film, na který bych se jinak nepodíval. Tedy typ z odkazu na levanetu o mayskem kalendáři.

  Odpověď
  • Nolanovy filmy obsahují spoustu zajímavých „odkazů“ – Trilogie Batmana, Dokonalý trik a v neposlední řadě Interstellar.

   Odpověď
 39. Neviem, či to tu už bolo (RJ) – odhalenie rizík a zabezpečenie bezpečnosti supersystému „štát“
  https://www.youtube.com/watch?v=H39Nop4wAyc
  https://www.youtube.com/watch?v=UcjQ3Id_VwE
  https://www.youtube.com/watch?v=b7BXft-IulY
  https://www.youtube.com/watch?v=xQmn4gjRI98
  https://www.youtube.com/watch?v=j5wdTLFi-ps

  Odpověď
 40. Město zaslíbených
  Na inom mieste sa rozoberalo toto dielo Strugackých

  Kľúčová časť knihy je v tejto ukážke:
  http://www.neviditelnycert.cz/blog/povidani/1196-mesto-zaslibenych.html

  Odpověď
 41. Владимир Полеванов: „Глобальное потепление – миф, а оледенение – реальность“
  https://www.youtube.com/watch?v=C4rgk_Pe58s
  Este je skoro na komentovanie ako chlad zapada do GP.

  Odpověď
  • Chlad do GP nijak – GP do chladu.

   Odpověď
 42. Jak pochopit jazyk HNR…
  https://www.youtube.com/watch?v=BExbEFRTPyM

  Odpověď
 43. Cico Ciciak 24.9.2016 o 22:06

  Napadla ma taká “kacírska” otázka, že ak GP nikdy (? – z princípu by nemal) neprekročí hradbu svojej (absolútnej?) anonymity, tak ako dokáže riadiť svet, formovať príslušné informačné pole, alebo napr. spôsobiť nejaký teroristický útok v presne stanovený termín, alebo vypustiť cez meédiá potrebnú informáciu/správu? Vlastní nejaké svoje súkromné meédiá priamo? Dochádza medzi GP a jeho blízkymi perifériami a agentami k nejakým osobným korekčným kontaktom? Vďaka. BTW: Dúfam, že som tento príspevok umiestnil do vhodnej diskusnej kategórie a ak nie, tak sa predom ospravedlňujem.

  Odpověď
  • Oracle 911 25.9.2016 o 17:23

   Súkromné médiá nemá, súkromné informačné kanály cez ktoré ovplyvňuje kto, čo a AKO už áno. Dôvod je jednoduchý prečo to tvrdím: štruktúra (aj virtuálna) sa dá odhaliť a sledovať, a nakoniec nájsť majiteľov a šéfov, čo je pre GP dosť nebezpečné. IMHO odhalenia sa boja viac ako prehry…

   Odpověď
   • Cico Ciciak 25.9.2016 o 19:14

    Aký je rozdiel medzi súkromným meédiom a súkromným informačným kanálom (čo si pod tým konkrétne predstaviť)?

    Odpověď
    • Oracle 911 25.9.2016 o 20:25

     Veľký, prvá šíri informácie k/na verejnosti a tá druhá zas zabezpečuje komunikáciu medzi GP a jeho štruktúrami napr. poslovia.
     A práve o to ide, pre GP bolo v minulosti výhodné mať aspoň jednu izolačnú vrstvu (ochrana pred neposlušnými lokálnymi elitami) a to príliš neovplyvňoval reakčný čas a operatívnosť systému, lebo pomer sociálneho a biologického času väčší. Lenže v 2. polovici 20. storočia sa pomer vymenil a ochranné vrstvy sú teraz na príťaž lebo kvôli tomu reakčný čas sa predĺžil a a operatívnosť systému sa znížil, čo hrozí nielen stratou riadenia pre GP ale aj katastrofou ekologického, finančno-ekonomického a vojensko-politického rázu. A preto stoja pred dilemou, vyjsť na verejnosť ale takto riskujú, že stádo zistí, že kto sú v skutočnosti zač alebo predať riadenie niekomu, komu verejnosť nielen principiálne nevadí ale rovno to využíva k svojej činnosti a ak ani jednu možnosť nevyberú, tak ľudstvo skončí.

     A ako sa zdá Atlantické krídlo sa rozhodlo vyjsť na verejnosť (v Číne) a Euroázijské krídlo zas rozhodlo predať riadenie…

     Odpověď
     • Cico Ciciak 25.9.2016 o 20:50

      1. Takže, ak som to správne pochopil, tí poslovia GP sa s členmi GP (22 znacharmi) poznajú osobne? Práve tieto súkromné informačné kanály GP by ma zaujímali bližšie.

      2. Dalo by sa povedať, že medzi dvoma jedenástkami prebieha obvyklý tvorčí konkurz na riešenie problému, že?

      Odpověď
      • Oracle 911 25.9.2016 o 21:10

       1. Nie tak celkom, príklad s poslami len slúžil na ilustráciu na komunikačné kanály. Ide o to, že čím menej ľudí pozná ich tváre, tým slobodnejší sú vo svojom konaní a preto je tu vrstva znacharov nižšieho zasvätenia z rôznych konfesií, ktorí udržiavajú kontakt medzi nimi a jednotlivými štruktúrami (aspoň si to myslím).

       2. Áno.

       Odpověď
       • 2. Dialektika, delfská metóda riadenia

        Odpověď
     • len pár otázok,čo napadli asi kazdeho novacika.napadli aj Vás?
      čítali ste niekto sériu sci-fi kníh Nadácia od Asimova?

      - tam je popisovana,,psychohistória,, ako vedny odbor zlozena zo sociologie,matematiky a inych odborov, ktoru používaju hrdinovia pri utajenom ,,programovani,, celej hviezdnej ríše k želanému výsledku.

      pripomína mi to , tu popisovaneho Globalneho prediktora .akurat,ze utajeny je len on, a nie jeho manipulacne techniky ovplyvnovania davu.
      -v knihach Nadácia,je prave utajenie ,,programatorov,, a aj moznosti ovplyvnovat masy zasadnym, pre moznost spravne vypocitat vzajomne ovplyvnovanie mnozstva ludi

      -pokial ho clenovia DVTR /Zaznobin/ poznaju ,ako to,ze nie je odhalený?
      -tvrdí sa tu,ze GP pracuje proti vlastne vsetkym ĺuďom ,a len nemoznost /zatial/ existovat bez nich ho zadrzuje pred ich znicenim ci uplnym zotrocenim?
      -nie je to schyzofrenia vediet o entite ci skupine GP,ktora vraj dokaze predavat vedomosti a skusenosti niekolkych tisícročí/z textov nie je jasne ci je človekom, resp. raz nie inokedy ano /,vediet,ze pracuju proti ludstvu a neodhalit ich?

      -pozriet si niekolkokrát rozbor situacie p.Pjakinom hlavne vo vztahu k Rusku mi prislo zaujímavé,no teraz som na vážkach
      šokovalo ma,že material ,ktory odporuca je zaradeny medzi extremisticku literaturu
      -co je na nom zavadné?
      -tiez mi pride nepravdepodobne,ze nejaky clovek nepatriaci ku Gp zrazu hovori za neho.
      nevie väcsinou ani,ze vobec GP existuje/ak vôbec/,ani co chce ,ako správne vytvarat ,,informacne pole,, ako to tu nazyvate ,a menit tym spravanie ludi k jeho prospechu

      Odpověď
  • Já bych v tom viděl i trochu „channelingu“. Minule jsem nad tím samým přemýšlel, po diskusi o zednážích a GP, a napadlo mne že ti lidé kteří to řeší za GP dost možná žijí v domnění, že jim našeptává třeba nějaký Seth, sám satan a řídí jejich kroky. A GP jen zapisuje informace do noosféry odkud si je tito „channelingáři“ berou.

   Vždyť víme, channelingem se lze napojit na noosférické zdroje, a channeling není problém spustit rituálem. Takže řekněme, že nějaké například i zednářské rituály to aktivují, a někteří jedinci kteří jsou vhodní se při tom napojí, někteří ne. A ti kteří se napojí se pak stávají těmi globalisty, co vědí co GP chce.

   Odpověď
   • Cico Ciciak 25.9.2016 o 19:23

    Ale čo je to presne ten „channeling“? A čo si presne predstaviť pod tým zápisom informácií do noosféry? Ja to presne robia?

    Odpověď
    • Tak koukám že jsem promeškal velice zajímavé vlákno…

     Noosféru asi vysvětlovat nemusím, no ale vidím to tak že GP při určitých rituálech otiskne své vědomí do určitého egregoru ke kterému má adminovský přístup, a ví že konkrétní lidé jsou na tento egregor napojeni. On při tom rituálu ze svého vědomí do egregoru předá nějakou konkrétní myšlenku, a tu myšlenku „slyší“ v hlavě ti, co jsou na ten egregor napojeni. Pokud ne způsobem channelingu (dá se o tom trochu dozvědět na ezowebech – pozor nezahrávat, není to bezpečná metoda) tak způsobem podvědomého rozhodování. Protože když je člověk napojen na nějaký egregor který má nad ním moc, podvědomě se rozhoduje „správně“ v rámci daných instrukcí daného egregoru. Takže si představ že GP si večer udělá rituálek, zapíše do egregoru matrice možných stavů, a Obama když ráno přemýšlí co bude dělat, tak ho jakoby z ničehonic napadne: „ahá, udělám dneska tohle“.

     Netvrdím že zrovna u Obamy to takto funguje, těch možností a cest má GP jistě v rukávu mnoho. Tak třeba nějaký umělec, například ten co píše hru o trůny. Sedí, ve chvilkách kdy ho políbí „můza“ a píše a píše, a přitom opisuje informace z egregoru na který je napojen, a který plní GP. Napíše podle toho díl seriálu, a protože Obama není blbec tak kouká na hru o trůny, a podle toho „predikuje“ vývoj situace a dělá korekce podle svého nejlepšího (pod/nad)vědomí, které je tak jako tak řízeno dalším egregorem ve správě GP.

     Ještě k tomu otisknutí…
     Jde o to že GP má mnohem větší kontrolu nad svou myslí než většina lidí. A díky tomu se dokáže uvést do takového extatického stavu, kdy ho neruší žádné emoce a blbosti jako nás, a díky tomu je schopen ten egregor dobře programovat. Zkrátka má esotericky předanou nauku, ke které se my dostaneme jen okrajově, a nemáme manuál. Díky té nauce zná metody jak se do takového stavu uvést, kdy je schopen „spravovat své egregory“.

     Takto si to alespoň vysvětluji já, berte to jako námět k diskusi.

     Odpověď
     • Skus sa povzniest mimo noosfery, mimo Zem a spatne ich ovplyvnovat.

      Odpověď
   • Cico Ciciak 25.9.2016 o 20:34

    Priznám sa, že ako človek, ktorý vyrástol viac-menej v materialisticko-ateistickej rodine a spoločnosti, som rituálom nikdy nepripisoval nejaký väčší význam – bral som ich skôr len ako také divadelné predstavenie pre ovečky (a tak som si ich aj predstavoval), ale pripúšťam, že môže byť na nich niečo viacej, niečo mystické/mysteriózne a silnejšieho, keďže sú tak úzko späté snáď s každou kultúrou sveta odnepamäti.

    Odpověď
    • Naopak, rituály jsou to nejhlavnější. Právě přes zbavení nás rituálů se nás GP snaží úplně ovládnout…Protože co je to rituál. Je to symbol něčeho, nebo přechodu někam, je to obraz. A už víme, že vládne se přes symboly…GP nás ovládá tak, že si vezme nějaký náš pozitivní symbol a dá mu hodnotu se znaménkem -. Tím nám pod známým dobrým symbolem podsune zlo… Např duha, znamená spojení s HNR, teď patří LGBT…

     Odpověď
     • Oracle 911 25.9.2016 o 21:00

      Niektoré rituály slúžia na synchronizáciu psycho-sociálnych procesov a na nabíjanie egregorov…

      Odpověď
      • Dám příklad jenom jednoho rituálu, kterého odstranění má ohromný vliv na náš život. Myslím na rituál svatby, mezi mužem a ženou. Tím, že se tento rituál pomalu vymazává z našeho života, mnozí mluví jenom o papíru, tím se úplně gumuje význam manželství a rodiny… A to jde. Oslabit rodinu a z lidí udělat slabé singly, za které se nikdo v čase nebezpečí nepostaví…Toto je určeno pro plebs. Když se podíváme na ty, kteří nám vládnou, tam je trend opačný, rodinné klany i velice široké drží spolu a rozvody jsou v těchto sférách minimální, nebo neshody končí smrtí neposlušného příslušníka rodiny…Jejich děti se neodváží žádný Barneven odebrat, učí se v školách bez inkluze atd… TJ. vše je postaveno na rituálu pokrevního spojenectví…
       Měli bychom se chovat jako oni, jelikož oni důležité informace mají. Stačí sledovat co dělají oni…

       Odpověď
       • Cico Ciciak 25.9.2016 o 21:23

        Pozor, oni sú „démoni“!

        Odpověď
        • Každý člověk má v sobě někdy větší, nebo menší část zvířete, biorobota, démona a člověka. Záleží na mravnosti a svědomí. Takže, když situacím nebudeme dávat znaménko -, ale +, nehrozí, že bychom sklouzli na jejich „úroveň“. Oni své děti vzdělávají a ukrývají před námi informace proto, aby nás ovládli. TJ. pracují se znaménkem -. My vzděláváme své děti, aby mohly v životě realizovat své talenty, aby byly dobrými lidmi, aby žily v harmonii… Rozdíl je vždy jenom v přístupu. Ne nadarmo se říká, že jsou to dvě strany jedné mince. Jedna světlá a druhá tmavá. Na lidské volbě je to, kterou stranu si vybere….

         Odpověď
         • Cico Ciciak 25.9.2016 o 22:09

          Súhlasím, dá sa niečomu od nich priučiť, resp. niečo od nich zobrať.

          Odpověď
       • eeeee, to je trochu přehnané, ne? Že bychom se měli chovat jako oni…
        to je to poslední, co bych chtěl svoje děti naučit.

        Odpověď
        • Tedy abych byl přesnější, výjimečně to nijak nezobecňuji, myslím tuto konkrétní věc. Za každou cenu se držet pokrevních svazků a všeho okolo, kvůli udržení statutu nebo moci nebo znalostí…

         Rozhodně bych zvolil jinou cestu na dosažení udržitelnosti řízení v návaznosti pokolení, a to je exoterická nauka garantovaná státem, v co největší šíři znalostí.
         Rozhodně ne nějakým pokolenářstvím.

         Odpověď
        • eM
         Byla bych ráda, abys pochopil to co jsem napsala, a ne jenom přečetl. Nevšiml sis, že píšu o tom, k čemu jsou tyto znalosti používány. Protože je to jako s nožem. Můžeš jej použít na krájení zeleniny, nebo k zabití jiného člověka. Tak já mluvím o tom, že členové vrcholu pyramidy zneužívají znalosti na naše ovládnutí, my je používáme proto, abychom se stali Člověkem… Pokud jsi toto z mého příspěvku nepochopil, já za to nemohu… Chtělo by to asi číst pomaleji a pozorněji. Zajímavé je, že Vidlák pochopil, co jsem řekla…

         Odpověď
         • než jsem ti odpověděl, četl jsem to několikrát a hledal, jak to pochopit aby to nevyznělo děsivě. Nenašel.

          Možná že jsem nechápavý, ale chovat se podle svědomí bychom měli, to oni nedělají. Takže já se rozhodně budu držet na sto honů od toho, „jak to dělají oni“. Nehodlám si z nich brát příklad zatím v ničem, kromě poznání skutečné podstaty světa. Jinak jsem nenašel jedinou dobrou věc.
          Nemluvě o tom, že tak jak to dělají oni, tak řízení i vztah k podstatě světa ztrácejí, tak proč bych měl dělat tu samou chybu?

          Analogii s nožem chápu, ale nejsem si jistý že příklad který jsi dala je analogický.

          Například ty pokrevní svazky, jak píšeš. Copak nevidíš jak degenerují? Jak je většina z nich ošklivých? Udržováním pokrevních svazků podle mne udržují kompatibilitu s určitými egregory, respektive svoji „vhodnost“ pro řízení, tedy genetickou kompatibilitu aby dostávali informace, a aby si GP vybíral jejich potomky k řízení. To vše za cenu fyzické degenerace, a tedy odepření sami sobě možnosti stát se člověkem, stejně tak i svým dětem. Když by se křížili s jinými, hrozilo by, že by jejich potomci přestali „chápat“ co po nich páníšek chce. Hrozilo by, že by některý z potomků pochopil lidskost, a kvůlivá tomu by se z něho mohl stát trojský kůň v jejich řadách.

          Nikdy jsi neslyšela o tom, že dříve si nikdo nesměl vzít nikoho z vesnice, právě aby se křížili rodiny Slovanů, a nehrozila degenerace? ???

          Bez konfrontace, myslím že jsem pochopil co jsi napsala, abychom používali stejné nástroje jako oni. V tom směru beru jen metodiku řízení, práci s egregory, matricemi, předávání řízení v návaznosti pokolení. Toho sice na chvíli dosáhneme křížením pořád dokola těch samých rodů.
          Je to můj názor.

          Jistě nemyslím zákaz vztahu s jinou rasou, to je doufám pochopitelné, viz otázky-odpovědi Jefimova, stručně to tam popsal tak, jak to chápu.

          Poněkolikáté už reaguješ tím, že nemůžeš za to že někdo něco nepochopil. V tom případě si ale musíš být jistá, že jsi to popsala dostatečně všeobecně, aby to bylo jednoznačně a nezaměnitelně pochopitelné. Jsi si tím jistá?

          Odpověď
     • To bývalý časy, kdy platilo „že duhy jsou pro Bohy a mosty pro lidi“

      Odpověď
      • Podívej se jen na stránku prohlížeče Chrome. Ten má na tapetě duhu. Chrome je také sponzorem aktivit LGBT. To znamená, že pokaždé, kdy spouštíme prohlížeč Chrome, nabíjíme jeho egregor… Když si pomyslím, kolik počítačů na světě používá Chrome, tak to je moc silný egregor LGBT…

       Odpověď
       • Současný systém se přímo vyžívá v likvidaci symbolů případně jejich přepisů pro své účely.

        Misrrem nad mistry v této činnosti je František z Argentiny. Za ním v krátkém sledu běží k metě staří dobří známí zpoza velké louže, jímž už dávno nestačí pojmenovávat své vojenské operace různými náboženskými názvy, ale rovnou vymýšlí novou symboliku typu Hollywood. Pozadu nezůstávají ani korporace s názvy svých výrobků. To by se staroíránský Ahura Mazda divil, komu sloužil jako předloha.

        Odpověď
     • Cico Ciciak 25.9.2016 o 21:21

      Ja som mal pod rituálom na mysli nejaké defektné/zvrátené postupy/úkony (indiánske, šamanské…), ktorých je plný svet (stačí sa pozrieť na rôzne relígie/sekty), ale asi môžu byť aj pozitívne (napr. ísť si zabehať pred spánkom).

      Odpověď
      • No samozřejmě, že jsou rituály se znaménkem + i – …

       Odpověď
      • Cico Ciciak 25.9.2016 o 21:30

       Aj s tou svadbou ako pozitívnym rituálom môžem súhlasiť, ak si od toho odrátam to pseudo-kresťanské divadielko.

       Odpověď
      • Tak Cico, rituály mají rozhodně mnohem širší význam a dosah než to o čem píšeš.

       V podstatě rituál je každý čin. Některý čin má i symbolický význam, takže tím činem nabíjíš ten symbol, připojuješ ho k dané věci nebo k sobě nebo k situaci.
       Například nedávno jsme tu hovořili o CERNu. Natočili o něm film, a tam tancují nějaký tanec Šivy, a tím automaticky nabíjejí CERN vlastnostmi, které jsou v noosféře přiřazené Šivovy a tomu danému tanci. A i když pro ateistické materialisty, jakým jsem rozhodně byl také, to nic neznamená, a většinou nevěří že to něco ovlivní, tak ovlivní.

       To o čem jsem mluvil ve vztahu ke GP to jsou samozřejmě hodně staré rituály, tance, obětování, krvavé rituály (některé válečné konflikty byly záměrně na rituálních místech, a nikdo z válčících o tom neměl ani páru).

       Odpověď
       • Cico Ciciak 26.9.2016 o 19:45

        S rituálmi sa mi asociuje zombizmus (resp. je asi veľmi ľahké pri rituáloch do neho spadnúť).

        Odpověď
        • Cico Ciciak 27.9.2016 o 22:46

         To bol aj pravdepodobne asi najväčší problém našej slovanskej pred-kresťanskej, teda védickej kultúry: duchovný a rituálny bio-robotizmus/zombizmus, proste pôvodne dobrá myšlienka dovedená do extrému.

         Odpověď
         • V podstatě s tebou souhlasím. Podle mne se to stalo tehdy, když lidé přestali chápat podstatu těch rituálů, a jen ve stylu cargo-kultu kopírovali a opakovali co se dozvěděli jen povrchově. V té situaci už nebyl problém podstrčit komukoli jakýkoli zombírovací rituál.

          Když si čistím zuby, je to rituál. Vím proč ho dělám, a co jím naplňuji, a mám dostatečnou jistotu že vím proč to dělám a jaké to má důsledky. Takže je to pro mne rituál dobrý, který mi neublíží, a díky tomu že používám takové rituály u kterých chápu podstatu, a vyhýbám se rituálům které nechápu, a dokud je nepochopím tak je ani nezkusím. Tím se zabezpečuji před tím, aby mi někdo podstčil například takový rituál, který mně napojí řekněme na biblický egregor, který už mi zajistí, abych ho neopustil, například proto že nebudu dost silný a uvědomělý abych se zase odpojil.

          Jak nahoře psala Aksal třeba ten rituál manželství, myslím že spousta věcí které se při tomto rituálu běžně dělají, málokdo chápe, a tedy opět neví, co činí ani sobě, ani partnerovi, ani dětem. Tak nechápu jediný důvod, proč bych ten rituál měl podstoupit v té podobě ve které je běžné, to by byla hloupost na ntou, cargo kult typu dělali to naše pra-pra-babičky, budeme to dělat taky. Ovšem naše prapraprababičky třeba také věděli o co jde, a některé věci by například v manželském slibu nikdy nevyslovili, které dnes lidé běžně slibují. A na to dnes nejsou lidé (většinově) příliš uvědomělí, aby ty defektní rituály nebo jejich části odhalili a rituál dělali v čisté původní podobě.

          Odpověď
  • Jednu strukturu dnes GP má, protože už nestačí reagovat na výzvy. Říkal to Pjakin. Rada stařešinů – Kissinger, Nixon a spol. Jenou byli také na návštěvě u Putina.

   Odpověď
   • Cico Ciciak 25.9.2016 o 19:21

    Stále mi vŕta hlavou, jak to presne GP robí. V Starovekom Egypte si to viem predstaviť, veď faraón bol zároveň aj do určitej miery zasvätený vele-kňaz a medzi najvyššie postavenými veľe-kňazmi Egypta (teda GP) pravdepodobne dochádzalo ku kontaktu so štruktúrami vtedajšej štátnej správy Egypta. Ale neviem si predstaviť, ako môžu mať na niečo dosah a vplyv (ak nebudeme brať v úvahu pôsobenie ich starých matríc vytvorených už dávno v minulosti), ak dodržujú naprostú anonymitu a neprichádzajú do priameho kontaktu so žiadnou štruktúrou alebo ľuďmi-riadiacimi kádrami.

    Odpověď
    • Faraon bol ako citacka, hlasna truba GP.

     Odpověď
   • Nie, Pjakin povedal že The Elders je najbližšia štruktúra ku GP ktorá je ešte viditeľná. Ďalej, vyššie sa riadi už len bezštruktúrne.
    http://theelders.org/about

    Odpověď
    • To by nedávalo smysl. Nižší struktura se řídí strukturně, vyšší – bezstrukturně?

     Odpověď
    • Cico Ciciak 25.9.2016 o 22:04

     Pochybujem, že GP riadi absolútne bez-štruktúrne.

     Odpověď
     • Oracle 911 25.9.2016 o 22:21

      A ani nemôže, niekde hoci aj virtuálna štruktúra musí byť, hoci veľa vecí sa dá zabezpečiť bezštruktúrne napr. práca nejakej sociálnej skupiny, ktorá síce nie je koordinovaná z 1 centra ale javí tak byť, Ford o tom aj písal v knihe Medzinárodný žid (nielen židia sa takto chovajú).

      Odpověď
     • Proč se ti to zdá tak nemožné. Já si například myslím, že není nic jednoduššího. Může to být dvěma způsoby.
      1. Pokud předpokládáme, že ovládá rychlé myšlení, telepatii, intuici a další podvědomé schopnosti, nemusí s nikým přicházet do styku, aby mohl řídit. Jeho myšlenky dojdou tam, kam mají…
      2. Když vezmeme v úvahu, že je to člověk, který se navenek od jiných lidí neliší může, řídit způsobem „drbny“. jak by mohl udělat? Jednoduše. Určitě jsi viděl ve filmech různé kluby gentlemanů. Co tam ti pánové dělají. Sedí v křesle a čtou noviny. Mezi tím navzájem prohodí pár slov. Do klubu chodí i nějaký novinář z AP a ten náhodou nějaký drb uslyší… No a dále už kolečka jedou… Když se pak pátrá po autoru názoru, nikdo není schopen říct, kdo je autorem. Z toho plyne, že těch 22 pánů nemusí nikdo znát, jako GP. Může to být nějaký stařec v zastrčené vesnici popíjející vodu a hledící do údolí… Přitom může řídit svět…Pro tyhlety lidi je nejdůležitější zůstat v anonymitě. pro ostatní jsou NIKDO…Protože, kdyby měl někdo jenom podezření, kdo jsou, stačilo by odstranit 22 lidí a svět by se změnil… Myslím, že ani jejich nejbližší, netuší, kdo jsou… Dozvědí se o tom až když jsou zasvěceni jejich nástupci a ti nic neprozradí…
      Viděla jsem turecký seriál, Údolí vlků, kde se toto řešilo, ale když jsem ho teď asi po dvou letech hledala, je už vše smazáno a dostupné jsou jenom další sezony, které se té otázce už nevěnovaly…

      Odpověď
      • Cico Ciciak 25.9.2016 o 23:02

       Nejako takto si to predstavujem (možno tam budú aj tie telepatické a iné schopnosti, manipulačné techniky, technológie dištančného ovládania konkrétnych bio-robotov na diaľku, kto vie), teda nejaký, i keď malý kontakt členov GP s niektorými riadiacimi kádrami musí podľa mňa existovať. Teoreticky by niektorý GP-znachar mohol byť napr. aj profesorom na Oxforde, sprievodcom múzea v Londýne, alebo vedúci vydania nejakých novín v NY-Times a podobne (možno majú aj schopnosti/technológie vydávania sa za niekoho ako Fantomas – bohvie, čo všetko tí smradi dokážu).

       Odpověď
       • Cico Ciciak 25.9.2016 o 23:08

        Generál KGB o PSI-zbraních, psychotronné zbrane, psychotronný
        —————————————-
        http://myslenkyocemkoli.blogspot.sk/2015/10/general-kgb-o-psi-zbranich-1.html

        http://myslenkyocemkoli.blogspot.sk/2015/10/general-kgb-o-psi-zbranich-2.html

        http://myslenkyocemkoli.blogspot.sk/2015/10/general-kgb-o-psi-zbranich-3.html

        Odpověď
       • Ano, ale nikdo netuší, že on je členem GP…Protože pokud se tak sám nepředstaví, nikdo nemůže s určitostí říct, že konkrétní člověk patří ke GP…Takže každý si může myslet, že nad člověkem, od kterého odstává instrukce je ještě někdo v pozadí…

        Odpověď
        • Sibirski znachari ich poznaju. Aspon to tvrdia.

         Odpověď
         • Oracle 911 26.9.2016 o 8:22

          Niektoré veci pred vnútorným okom znachara/žreca/Človeka a ani pred Bohom neukryješ.

          Odpověď
      • Cico Ciciak 28.9.2016 o 4:49

       Takže, keby napr. chcel GP započať v USA po voľbách presne 22.1.2017 (ako by docielil takýto presný dátum?) občiansku vojnu, tak akými konkrétnymi krokmi/činmi by to zariadil? Dal by napr. mesiac predtým pokyn svojim lokajom/agentom-drbnám vo vysoko-zasvätených slobodo-murárskych lóžach (akým spôsobom by ich kontaktoval, ak si zoberieme, že riadi iba nepriamo), aby to nejakým nenápadným spôsobom začali ostatným členom tajného spolku podsúvať nejakými účelovými konverzáciami? Alebo by k tomu skôr využil nejaké svoje magické schopnosti a ktoré konkrétne sú to? Poznáme ich presne, alebo nie, resp. skôr sú to len viac-menej dohady, ktoré zatiaľ nemal možnosť nikto z bežných smrteľníkov vidieť na vlastné oči?

       Odpověď
       • Možná to pochopíš na jednoduchém příkladu. Těhotenství trvá 280 dnů. Oplodněním vajíčka začal proces odpočítávání, rozeběhla se matrice zrození a tím oplodněním vznikl algoritmus s jasným cílem, zrození dítěte. Ale v té matrici probíhají další procesy, které mají na vývoj dítěte vliv. Ale pokud vše půjde, jak po másle, to dítě se narodí v určený den. Tak podle mě postupuje GP. Má nějakou matrici, kterou je potřeba spustit v určitý okamžik a pak to postí na samotok… Pokud vše probíhá jak má, dobře, pokud ne snaží se zasáhnout, ale to prvotní odpočítávání už nastalo a doběhne napr. 22.1.2017…“Narodí se jeho dítě“, pod dítětem chápej událost…

        Odpověď
        • oprava- pustí

         Odpověď
        • Cico Ciciak 28.9.2016 o 13:39

         To je stále len taký abstraktný konštruktivizmus, alebo nejasné/neurčité vysvetľovanie v obrazoch/metaforách. Pripadá mi to, ako by sme stále chodili okolo horúcej kaše. Ale ako presne bude vypadať tá matrica (treba na jej zhotovenie nejaký matematický výpočet) a akým presným postupom ju GP zhotoví? Vie to niekto, píše sa o tom niekde? Môžem riadiť aj ja presne takým istým spôsobom ako GP

         Odpověď
         • Kdybychom to věděli, byli bychom GP. Tobě princip nestačí???

          Odpověď
          • Oracle 911 28.9.2016 o 16:12

           A ďalšia vec, keby Cicovi by niekto na verejnosti povedal, že ako to presne robiť, tak dotyční by niesol zodpovednosť za každého, kto by sa s týmto „nožom“ porezal.
           Ďalšia vec, Cico to musíš pochopiť sám, hoci parametrické rovnice a matrice určite videl a aj pozná ich.

           Odpověď
          • Oracle 911 28.9.2016 o 16:13

           *musí pochopiť sám

           Odpověď
          • Cico Ciciak 29.9.2016 o 6:23

           Ok, takže nikto presne nevie, čo je to egregoriálna mágia (či ju tí 22 hajzli majú už odjakživa, alebo ju získali pomocou nejakých genetických a iných zásahov/manipulácií v minulej civilizácii-Atlantíde – z toho by sa potom dalo usudzovať, že takýmito schopnosťami bežné ovce momentálne nemusia disponovať – a tiež sa naskytá otázka, či ich môžme vôbec nejako poraziť), ako sa robí a ak aj niekto taký existuje, tak to z určitých (bezpečnostných?) dôvodov neprezradí? Zatiaľ túto tému nechám plávať.

           Odpověď
           • Cico, zkus nejdříve pochopit, že GP plánuje na desítky, až stovky let dopředu.
            Opírá se na biblickou kulturu (tlupo-elitární), kterou sám zde nainstaloval. Ta kultura se vyznačuje tím, že lidé budou víc dávat na názor „odborníka“ nebo „experta“, než na vlastní úsudek.
            GP podporuje takové tendence ve společnosti, které ho vedou k vlastnímu cíli. K tomu využívá instituce Nobelových cen (a mnoha dalších), kdy autorovi, který pracuje v jeho vektoru, pomůže k získání popularity. Pracuje na všech prioritách řízení, ale hlavně, na 1. -3.
            Pokaždé, když zakládá nějaký funkční systém, zároveň se postará, aby byly založeny i mechanismy na jeho likvidací, až nastane čas.
            Třeba, zkus popřemýšlet, jaké mechanismy, vedoucí k likvidací USA nebo EU, vložil už při jejích zakládání.
            Potom stačí tato mechanismy aktivovat vhodnou matrici (katastrofické filmy z Hollywoodu, matrice Concordie atd.) a spouštěčem takových matric se stávají psychicky nevyrovnané osoby, které jsou citlivější nebo dnes je možné i použití psy-zbraní – v USA policista zastřelí nějakého černocha nebo nějaký šílenec běhá okolo Bílého domu a vyhrožuje Obamovi, nebo nějaký bankéř vypadne z okna atd.
            Škoda, že neumíš rusky, protože dnes v ruském segmentu internetu najdeš nejvíce informací, které tyto techniky vysvětlují.
            GP, ale, dnes má problém v tom, že nestíhá přizpůsobit své řízení „Zákonu času“, tj. zákonu šíření informace. Proto musí jít na takové ústupky, jako, třeba předání určitých funkcí řízení Putinovi.

            Odpověď
            • Bez pochopení těchto procesů se může zdát, že GP jen čaruje a lítá s kouzelnou hůlkou.
             Kromě toho, co jsem popsal, funguje samotná biblická matrice s vepsanými do ní algoritmy chování, jak obyvatelstva, tak i řídících struktur.
             Třeba pochopit, jak funguje židovská matrice a proč dnes židé fungují, jako hlavní „palivo“ všech revolucí, a jaké experimenty, aby tomu tak bylo, na nich, během historického procesu byly vykonány. Nezapomeň, že součásti této matrice je jsou třeba i Protokoly siónských mudrců, které fungují, jako programový dokument pro židy, aby získaly nadvládu nad světem a zároveň i jako past pro jejích likvidací v budoucím (naplánovaném) holokaustu, který přijde poté, až vyčerpají své možnosti. Řízení ze strany GP je natolik složitou věci, že to jenom na základě egregoriální magii nebo „institucí „drben“ nepochopíš, protože je podstatně komplexnější a složitější.
             A to co jsem uvedl, je jen zlomkem příkladů toho, jak řízení ve skutečnosti probíhá.

            • Cico Ciciak 29.9.2016 o 23:35

             „Řízení ze strany GP je natolik složitou věci, že to jenom na základě egregoriální magii nebo „institucí „drben“ nepochopíš, protože je podstatně komplexnější a složitější.
             A to co jsem uvedl, je jen zlomkem příkladů toho, jak řízení ve skutečnosti probíhá.“

             Mňa nezaujímajú príklady, s ktorými som sa už dávnejšie stretol a celkom im rozumiem, mňa zaujímajú konkrétnejšie veci o egregoriálno-matricovom riadení – mágií GP (či už doslovnej alebo nie), o ktorých som bohužiaľ na Leva-net-e ešte nič nenašiel. Alebo ak to zatiaľ nikto presne nevie a nechápe tomu, resp. je to tak zložité, že sa to ani nedá pochopiť, tak to treba hneď ozrejmiť, nech sa zbytočne netrápim s nejakou abstraktnou teóriou o matriciach, egregoroch…, ktorú nemôžem využiť na takej (sofistikovanej) úrovni ako GP. Lebo ak GP naozaj disponuje z nášho pohľadu doslova božskými parapsychologickými/psychotronickými schopnosťami, má rôzne genetické upgrady, trans-humanistické implantáty, alebo využíva vyspelé technológie a techniku/nástroje, tak nám asi nejaká abstraktná teória o matriciach a egregoroch, aby sme sa dostali von z tejto prdele, nepomôže. Prípadne, ak je to tajné z bezpečnostných alebo iných dôvodov, stačí to na rovinu napísať a nebudem sa s tým už ďalej vôbec zaťažovať. Lebo mám taký pocit, že v tomto diskus. vlákne stále len chodíme okolo horúcej kaše.

            • Četl jsi Poslední gambit?
             eva-net.webnode.cz/products/posledni-gambit-knizni-verze/

            • Cico Ciciak 30.9.2016 o 20:48

             Gambit som čítal volakedy dávnejšie, keď nebol ešte celý preložený, ale priznám sa, že som mu v tých svojich začiatkoch samo-štúdia, moc neporozumel. Teraz už je kompletne preložený do CZ/SK jazyka? A dozviem sa tam niečo konkrétneho o egregoriálno-matricovej mágii, alebo zase budem len neúspešne dumať nad kadejakými nejasnými metaforami a hádankami, a robiť si tak o veci nepresné predstavy?

            • Podle mne jde o to, že se současnou morálkou davu nejde tyto metody popsat jako manuál typu „dejte levou nohu za pravé ucho, a vyřkněte kouzelnou formuli…“. Je to o tom že texty KSB jsou popsány tak, aby jsi při osvojení těchto technik nejdříve osvojil morálku, očistil se od nevhodných typů chování, a vypěstoval ze sebe člověka, než budeš umět přesné praktiky. Protože v opačném případě by tu bylo najednou spousta konkurentů GP s šílenou psychikou, schopných použít to proti sousedovi protože si pouští v sobotu nahlas dechovku.

             Alespoň tak to chápu.

             PS: To by znamenalo buď konec řízení (a tak dále že), a nebo vytvoření spousty magorů zneužitelných GP s osvojenými šílopraktikami.

            • Cico: je (přeložený) a ano (dočteš).

         • Cico odporucim Ti to, co robim ja. Zacal som praktikovat v business prostredi v struktornom riadeni bezstrukturne riadenie.
          Teda zakladanie informacnych poli, z ktorych formujem matrice, ktore nasledne naplnam vedomostami a akciami mojho timu, cim sa dostavaju pod vzorce spravania, ze nevedomky prisposobuju fungovanie seba a svojich timov cielom, na zaklade ktorych boli predmetne matrice vytvorene a naplnene.
          Potom budes mat menej otazok o povode a viac otazok a tom, ako v pozicii objektu riadenia, spravne riadit subjekt riadenia…
          Bud zdravy a vela uspechov

          Odpověď
          • Cico Ciciak 1.10.2016 o 18:56

           Chápeš, mňa len zaujímalo, ako to robí presne GP, nič viac.

           Odpověď
          • Jox, to přesně hledám, jak to použít prakticky, například u svého zaměstnavatele. Já jsem se zatím omezil pouze na bezstrukturní šíření informací, ústní a elektronickou formou. Sice je to efektivnější než hierarchické řízení (jehož defekty jsou ve firmě vidět), ale je to takový zlomeček jakéhokoli kvalitního řízení, že jde vlastně o takový řídící „pahýlek“ :-)

           můžeš to trochu rozvést, pokud je bezpečné to popsat otevřeně?

           Odpověď
          • ahoj Jox
           mna by zaujimalo ako to robis
           mozes uvies prosim nejaky priklad pre cely takyto postup prosim ?

           Odpověď
          • Přidávám se, zaregistroval jsem už pár detailjnějších náznaků na to téma od tebe, článek/příspěvek kde bys popsal své praktické zkušenosti a rady by ocenili asi všichni.

           Odpověď
         • Dnes často zneužívaný, ale stále stejně geniální Nikola Tesla to viděl nějak takhle: „Pokud chcete najít tajemství vesmíru, musíte myslet na energii, frekvence a vibrace.” Tomu odpovídá i biblické: Áno – veru, vy nebojujete proti mäsu a krvi, ale proti mocnostiam… Dá se s tím souhlasit?

          Odpověď
    • V tom videu chybí snad už jen Merkel a Clinton. Jejich stránky jsou opravdu ultra pro-migrační, to už hraničí s totální posedlostí. Viz.

     1. Reakce mechanismů na velké přesuny lidí je třeba rozvíjet a řádně koordinovat na regionální i mezinárodní úrovni

     2. Pomoc hlavním zemím, které hostí uprchlíky musí být posílena

     3. Přesidlovací příležitosti musejí být zvýšeny spolu s dalšími cestami pro přijetí

     4. Lidským právům a ochraně uprchlíků musí být vyhověno a posíleno

     http://theelders.org/article/challenge-lies-opportunity-how-world-must-respond-refugees-and-mass-migration

     Odpověď
     • Ako priprava genetickeho materialu pre archu, sa to javi.

      Odpověď
  • Pozri tu a tiež príslušné komentáre: http://leva-net.webnode.cz/products/o-matricich-a-egregorech-strucne/

   Odpověď
   • Cico Ciciak 27.9.2016 o 19:24

    Vďaka, toto som už dávnejšie čítal, ale stále si neviem presnejšie predstaviť prácu GP, know-how, jak to proste robí. Jedná sa o nejaké šamanstvo, vúdú? V týchto článkoch, podobných tomu v linku je prítomný furt stále ten istý spôsob vysvetľovania, proste: matrica je…, egregor je…, procesy, energie, noosféra… – je to analogické tomu, ako keby mi niekto vyprával o sústruhu, ktorý mi ale neukáže ani na obrázku, natož v reáli. A stačilo by možno raz vidieť GP v praxi… :DD

    Odpověď
    • Pokud nepochopíš řízení „drbny“, nepochopíš bezstrukturní řízení. V bezstrukturním řízení není důležité, kdo je konkrétní „drbnou“, tam jde o princip. Proč náš maistream některé informace vydává za konspirace. Protože hledá za těmito informacemi struktury, nebo přinejmenším zdroje…Ale jak chceš najít strukturu, nebo zdroj, když struktura neexistuje a zdrojem je „drbna“. Odsledovat toto řízení se dá jenom na základě jeho výsledků. Podívej se, jak řídí Putin v Rusku. Zdálo by se žádné výrazné změny, sem tam si zajede na jezero Ilmeň, sem tam se potopí, ale za 16 let toho dosáhl neuvěřitelně. Rusko přestává být kolonií. Takže nejlepším řízením je to, které není vidět. A řízení je proces INFORMAČNÍ… Takže stačí vypustit informaci a ta si ADRESÁTA vždy najde… A tak řídí i GP. Vypustí informaci a ta dojde k adresátovi… Tak, jako když drbna u sámošky řekne jiné drbně, že nějaká žena je milenkou toho, nebo toho… Informace o tom, se vždy dostane k manželovi dotyčné ženy, ale nepodaří se zjistit, odkud přišla a kdo je jejím autorem…

     Odpověď
     • Cico Ciciak 27.9.2016 o 21:57

      Tomuto, teda bezštruktúrnemu/nepriamemu riadeniu ja celkom chápem, skôr ma bližšie zaujíma ten „šamanizmus“, „vúdú“ a „čary-mary“ GP, ak ma chápeš.

      Odpověď
      • Cico Ciciak 27.9.2016 o 22:03

       …egregoriálno-matričný „šamanizmus“…

       Odpověď
       • Pokud předpokládáme, že jsou zachráněnými potomky Atlantidy, zřejmě si uchovali schopnosti, o kterých se nám ani nezdá. Už jsem o nich psala. Telepatie, mimosmyslové vnímání, přenášení obrazů atd. V jednom videu Pjakin dokonce spekuloval o tom, že snad ani nemluví…
        Myslím, že dost lidem zůstalo aspoň trochu z jejich schopností, ale nedokáží je využívat ani detekovat, že právě ten obraz, který se jim v podvědomí vytvořil, něco znamená. Dám příklad.
        V noci, kdy proběhlo zemětřesení v Itálii, jsem měla sen, že jsem v nějakém městě, kolem mě padají zdi kamenných domů, dokonce si pamatuji, že jsem se dívala na jednu štítovou zeď a někomu jsem říkala, že vydrží, že je nosná… Na to jsem se probudila a bylo kolem půl čtvrté ráno. Přesně v čase zemětřesení. Hned jsem si pomyslela, to byl ale divný sen a víc jsem to neřešila. Až pak, když jsem si cestou do práce pustila autorádio a tam mluvili právě o tom zemětřesení. Zůstala jsem jak opařena, protože já tam byla.
        A proč to vykládám. Toto mi ukazuje, že tuto schopnost mám, ale nedokáži ji používat, nedokáži tuto schopnost používat na povel, objevuje se u mne jenom náhodně…Rozdíl, mezi mnou a GP je v tom, že on tuto schopnost dokáže AKTIVNĚ využívat…Takových příběhů, co jsem popsala mám kvanta, ale bohužel aktivně to využít nedokážu.
        Takže závěrem. GP má zachované schopnosti, které měli lidé odjakživa, ale postupem času, tím jak GP pracuje nás postupně těchto schopností zbavuje…

        Odpověď
        • Ne nezajímavá úvaha……

         Odpověď
         • Jenom mne zajímá, proč by měli být zachráněnými potomky Atlantidy. Kdo je zachránil, pokud se nezachránili sami? A nechová se ten, kdo byl zachráněn pokorněji?

          Odpověď
          • Cico Ciciak 27.9.2016 o 22:46

           Skôr sa asi pred katastrofou volakde zašili a potom znova vyliezli.

           Odpověď
          • Těch potomků se podle různých teorií zachovalo více. Jedni zakotvili v Egyptě, jiní v oblasti dnešního Španělska (baskové), někteří z nich prý zabloudili i na naše území, ale my je zabili… Samozřejmě, že se zachránili sami. Prostě někomu z nich se to povedlo…K té pokoře. Pokud patřili mezi vyvolené v Atlantidě, to, že se zachránili jen potvrdilo jejich vyvolenost a předurčenost vládnout ostatním… Nikdo, kdo není morálně na výši se moci nevzdá a snaží se ji za každou cenu zachovat. Pokud nemůže vládnout světu, snaží se vládnout alespoň své rodině… Pořád se zachovává nerovnocennost a soutěž, před rovnocenností a spolupráci…Takže pokoru bych u těch lidí neočekávala…

           Odpověď
        • Cico Ciciak 27.9.2016 o 22:53

         Tiež si myslím, že budú ovládať nejaké tajomné a pre nás zázračné schopnosti, techniky, možno technológie. Ak by ale tomu bolo skutočne tak, tak to potom majú pred nami značnú výhodu (náskok).

         Odpověď
         • Dost nám ze svých technik prozrazují sami. Nepotřebují ani písmo. Oni přemýšlejí v obrazech, což je vidět na egyptských hieroglyfech. Postupně nás k této komunikaci nenápadně nutí. Jako příklad mohu uvést různé piktogramy, nebo ikonky v PC, no a nesmíme zapomenout na obrazy ve filmech a také obálka The Economist, atd. Písmo je jen pro nás, plebejce…

          Odpověď
          • Ještě mě napadli nejnověji dlaždice, v programech, nebo jak se tomu říká…

           Odpověď
          • Souhlas. Oni ale do těch obrazů umí vložit emoce, na základě kterých posílí určitou matrici, tak aby se to vrylo do reality a nezůstalo to u pouhém přání. Podle mě nepotřebují žádné rituály – ty předali Zednářům a ostatním periferiím v řízení. Umí nerozlišovat realitu od snu, možná sen je pro ně více než realita všedního života. A s tím pracují a nakládají. Drtivá většina lidí si něco přeje a snaží se to zmaterializovat na základě toho přání – chtíče, představivosti. Oni vypustili přání a jednoduše konají na základě frekvence myšlenek, kde u nich neexistuje přání, ale tvorba reality. Například: člověk si něco přeje, naproti tomu – oni to mají, neřeší čas „byl, je, bude“ a „chci, přál bych si, modlím se“ – jednoduše – získal jsem to, stalo se to. A je jedno, jak vypadá realita v přítomnosti, oni žijí tak, že to dostali a s tím i pracují. HNR jim postupem času a prostoru dává najevo, že už skončil čas si takto zahrávat se jsoucnem.

           Odpověď
           • Každý obraz vyvolává emoce, jako předpoklad původního záměru tvůrce obrazu. Emoce nejsou obsaženy v obrazech, ale spíše reakcí na ně (reakční čas může potom téměř splývat s obrazem). Pokud by obrazy obsahovaly i určené emoce, tak jsme nejspíše stroje.

            Odpověď
           • Odhaduji, že právě emoce sami nemají. Pracují čistě jen s energií, vibracemi, frekvencemi. Přesně tak jak dále popisuješ. Vypadá to, že mají to, co my nejblíže označujeme za „vůli“ či „(mentální ?) sílu“.

            Odpověď
            • NicNezNula 3.11.2016 o 14:32

             Je tu taková jedna záhada. Kde berou tu jistotu či naději, že přenosem vědomí (kdyby se povedl) na jiný nebiologický nebo hybridní nosič (stroj, stroj+tkáň) jim tyto schopnosti zůstanou i nadále.

          • Cico Ciciak 28.9.2016 o 0:41

           Nemyslím si, že náš jazyk a písmo sú pre nás zbytočné (je tam nejaká hlbšia spojitosť). Týmto zámerným zjednodušovaním našej reči hlavne cez IT zariadenia a sféru nás chcú len ešte viac ohlupnúť. Chcú z nás mať hlúpučké zvieratká, ktoré budú vedieť iba ťukať na ikonky na displeji. Jedným z priekopníkov a ťahúňov tohto zjednodušovania je aj nad-národná korporácia Apple, ktorá navrhuje svoje zariadenia a OS tak, aby iovce nemuseli takmer vôbec rozmýšľať a akceptovali len to, čo „božské“ Apple uzná ako vhodné pre svoje iovečky. A keď človek prestane rozmýšľať, tak mu zákonite zakrpatie mozog.

           Odpověď
           • Rozdíl, mezi vnímaním obrazů a čtením písma je v tom, že pro pochopení psaného textu potřebuješ určitý čas, než si to přečteš a pochopíš obsah tj. utvoříš si nějaký obraz. Kdežto při vnímaní obrazů se podíváš, vidíš a hned chápeš. Tak jak jsem to vysvětlovala u práce, ve které jsi profesionál. Tam stačí, že se podíváš a vidíš, kde je problém, kdežto neprofesionálu to musíš složitě slovně vysvětlovat… V tom je i jejich (GP) převaha v rychlosti myšlení…Ta je x násobně větší, než ta naše…

            Odpověď
            • Ak ides po ceste pomaly pesi, vidis mnozstvo detailov. Ak uhanas autom, vidis akurat premavku. Ci sedi nejaky vrabciak vedla cesty nevidis.

            • Ještě bych se vrátila k obrázkovému písmu. Když si vezmeš takovou Bukvici, tak tam také každé písmeno je zároveň obrázkem a něco znamená. Například písmeno, které vypadá jako „psí“. To písmeno vlastně ukazuje rozvodí 4 řek v Rusku, Malorusku a Bělorusku. Ze kterých 1 Volha, teče na jih do Černého moře a zbylé tři tečou na sever.
             Takže, kdo uviděl toto písmeno, zároveň mu to dalo zeměpisné údaje…Takže stačil jeden pohled a pozorovatel měl hned ucelenou informaci, ucelený obrázek…Na rozdíl od písemného nepřesného opisu…

            • Cico Ciciak 28.9.2016 o 5:04

             Hej, niečo na tom obrázkovom/znakovom písme (aj bukvici) bude, už som trochu o tom volakde dávnejšie čítal, v takom kontexte, že napr. Číňania majú v určitom smere pred západnou civilizáciou/kultúrou náskok, lebo poznajú aj naše hláskové/abecedné – napr. latinku, tak aj svoje znakové písmo. Ale už si nepamätám, kde to presne bolo.

           • Zda sa, ze nejde o ovce, ale o opice, ktore mozu v buducnosti nahradit dnesne ovce. Ludoop je pri praci s PC na baze obrazov omnoho rychlejsi a efektivnejsi ako clovek. Kedysi tu bolo video, kde ludoopi mali fantasticku pamat na rozne obrazce na obrazovke. Mozni buduci rabi po moznej apokalypse.

            Odpověď
           • Přesně tak, cesta k totálnímu zhloupnutí, zjednodušovaní, až do odpovědi v podobě „liku“, to vše pod hlavičkou pomocí člověku v technologickém světě.

            Odpověď
          • ahoj. Tvoje myslienkove konstrukcie su strasne neprakticke a nerealne.

           -preco by mali nejaký hypotetický ,,Atlanťané,, byť predkami nejakych inych hypotetickych predkov GP/egyptskych žrecov/?
           -ani ich údajne nadľudske schopnosti co spominas-telepatia ,mimozmyslove vnimanie atd-vsetko nepreukazane ,a skoro isto neexistujuce schopnosti u ludí
           -vies vyvodit co vsetko by predstavovala teoria o jednotlivcovi ci skupine,,entít,,-schopnymi niest podrobne vedomosti z niekolko tisicrocnymi skusenostami?
           -ziju bud strasne dlho,alebo dokonce vedia obycajnych ludi naucit vsetky x-tisic rocne vedomosti? plus predat nejako aj skusenosti,kedze tie sa casto rataju viac ako suché vedomosti?nepravdepodobné
           -zijucich v anonymite bez priameho dosahu na riadiace subjekty/ludia riadeny bezstrukturne/?
           len si zober zotrvacnost ludskych spolocností/nove myslienky sa casto proste pre to ze su nove neujmu,ludia proste nie su pripraveny na zmeny, pripadne presadit novu myslienku /bezstrukturne / bude robota kludne na 10-ky rokov-zas vysoko nepravdepodobné

           -a vývod ,ze premyslaju pomocou nejakych obrazov,je tiez nerealny
           ludia práve presli od komunikacie pomocou obrazov k pismu a reci
           -práve toto vystrelilo ludi k ovladnutiu nepriatelskeho okolia,kedze takto sa dali vyjadrovat emocie,zlozite komplexne myslienky atd.

           Odpověď
           • Vodník … sú známe prípady, keď si dieťa pamätá minulý život. Čo ak je to tak, že duše Atlanťanov sa po smrti vtelujú do svojich potomkov, pamätajú si všetky predchádzajúce životy a zachovajú si aj všetky vedomosti?

            Odpověď
            • ahoj.Rajka
             - predstava,ze dieta hned po narodeni ma vsetky vedomosti z minuleho zivota,utajuje ich az kym nevyrastie, a potom tajne kontaktuje GP ,a pôsobí proti Ľudstvu mi tiez nepripada PRAVDEPODOBNE
             /co vplyv vychovy?rodicia,rodina?tvrdiš,ze clovek s možnymi spomienkami na minulost je uz sformovany a pracuje na zaklade toho?/
             -neverím tomu ,i napriek tomu,ze niekolko krat prebehlo mediami,ze niekto si pamäta meno a sem tam vraj miesta kde zil/ale nic dalsie /

             Ty veríš?
             maš len vieru,ci aj nejake ine dôvody preco?

            • Veď práve o to ide. Vplyv výchovy. Keď ti malé dieťa povie niečo, o čom predpokladáš, že je to nemožné, (napr. že sa s niekým hrá, koho ty nevidíš), povieš mu, že to sa mu len zdá, dieťa ti verí, a začne to brať tak, že sa mu to len zdá. Napr. kamarátkyn syn keď bol malý, mal takého kamaráta. A zo svojej mamy ,,niečo“ oberal, čo videl len on. Skúsim sa popýtať vnučky, keď sa naučí rozprávať. Inak je veľmi zvláštne, čo dokáže ročné dieťa s ešte ,,nevyvinutým“ mozgom. Dokáže komunikovať, rozumie ti, pričom dospelý, keď sa učí cudzí jazyk, po roku ho ťažko ovláda a má problém s komunikáciou.

           • to ze si sa s niecim este nezoznamil, resp. si nieco nezazil a nemas vlastnu skusenost, a teda to povazujes za vysoko nepravdepodobne este neznamena, ze to neexistuje

            Odpověď
            • ahoj loranka.
             ale ani to neznamena,že to existuje

             pritom sci-fi mam fakt rád, rad si precitam Tvoj postoj

            • pozri vodnik, pre niekoho to existuje a pre niekoho nie
             ja mam niektore podla teba neexistujuce vlastne skusenosti a zazitky (telepatia, intuicia – mimozmyslove vnimanie, myslenie v obrazoch), takze pre mna to existuje

             p.s. myslenie v obrazoch je bezne u ludi, ktori maju schopnost vizualizacie, ale je urcite percento ludi, ktori vizualizaciu nemaju rozvinutu, mozno je to aj tvoj pripad, preto ti pride logicke, ze v obrazoch sa mysliet neda

            • neodhadujes ma spravne-uz to,ze mam rad sci-fi Ti malo napovedat ,ze predstavivist mam velku, a predstavy pri citani knih si viac a viac cibríš
             -nepisal som,ze v obrazoch sa mysliet a vyjadrovat neda,ale, ze je to nedostatocne na zlozitejsie vyjadrovanie

             -aky typ ezoterickych skuseností mas?

           • Pokud moje konstrukce kvalifikuješ za „strasne neprakticke a nerealne“, uzavíráš před sebou svět, který existuje, ale jenom proto, že nemáš přijímače a nedokážeš ho přijmout. Dám příklad. Člověk, který je hluchý, nemá přijímač na zvuk a proto může klidně tvrdit, že zvuk neexistuje… Už chápeš? Nemáš přijímač na telepatii, tak tvrdíš, že neexistuje, nemáš přijímač na mimosmyslové vnímání, tak tvrdíš, že neexistuje…
            No a ke tvé výtce, že by GP učil lidi těmto vlastnostem. GP přece lidi nechce tyto vlastnosti učit. jeho cílem je naopak, abychom i ty zbytky, které nám zůstaly, zapomněli. Je to v jeho zájmu, protože, když si je začneme uvědomovat staneme se pro něj nebezpečnými…
            Co se týče Atlantidy…Myslím, že nemluvíš rusky což je v dnešní době dost velký hendikep, jelikož různé objevy ruských vědců, nejsou v angličtině záměrně ozvučeny. Jinak by ses mohl podívat na některé dokumenty ruských vědců na YT v ruštině, kde popisují své vědecké poznatky o výstavbě egyptských pyramid a degradaci jejich stavitelství…
            To, že lidské chování je setrvační, je fakt, ale je také faktem, že se vyvíjí a vyvíjí se ve vektoru samozničení při dosažení určité výšky inteligence a prozření. Pro GP se stáváme velice nebezpečnými, proto bojuje proti nám na všech frontách a v zásobě má i Apokalypsu. Kde se nás hodlá zbavit prakticky všech, až na pár přeživších a nastartovat novou civilizaci, která by byla zase jenom biogenní…
            Nebudu dál pokračovat, bylo by to nadlouho a není tady na to prostor ani čas. Ale tvá odpověď ukazuje na to, že informace čerpáš jenom z maistreamových zdrojů. Chtělo by to podívat se i na alternativní, tj. ruské a možná prohlédneš a zjistíš, že vše je jinak, než se nám to jeví…Tvé názory také ukazují na to, že se studiem KSB jsi na začátku, možná jsi ještě ani nezačal, jelikož to, co odmítáš je základním kamenem KSB a DVTR…

            Odpověď
            • :)
             predtym si tie vlastnosti pripisovala hypotetickym predkom GP/Atlantíďania/,no aj tak podla mna platí,ze za tie tisícrocia by sa urcite prevalilo,ze niektorí mame schopnosti,ktoré si vymenovala
             -rad sa necham presvedcit,no nie bez aspon indícií, ked nie dôkazov
             preto o tom aj Tu diskutujem
             -celkom dlho /roky/ som cital o ci uz psychotronike,dračích žílach,práne či inych ezoterickych naukach
             to,ze existuju veci zatial nespecifikovane beriem už dávno,no neprijimam vsetko bez rozdielu
             -mainstream citam len pre porovnanie s alternativami/tu mas dobry odkaz http://www.otvoroci.com/sk-cz.html /,takze tam si netrafila
             z ruštinou máš pravdu,citam ci pozeram len ak niekto urobi preklad
             -

            • Ke tvé první výtce. Asi jsi mi nerozuměl. GP ty vlastnosti má, jen nám „obyčejným lidem“ postupem času zakrněly a proto na sobě pozorujeme jenom jejich zbytky. A GP se snaží i ty zbytky v nás zničit formou vzdělání, práci od nevidím do nevidím, aby nám nezůstal čas k přemýšlení…
             A promiň, ezoterika je také jenom část maistreamu. Když už něco nešlo utajit, tak to alespoň překroutili, dali tomu nálepku ezoterika, aby člověka zase zmátli…Nemíním tě tady nějak lámat a přesvědčovat. Musíš si na to přijít sám, vlastní cestou…

            • ako vies co ma GP v planoch?
             -nieco som prehliadol?zatial sa tu vsade pise,ze sa nevie kto to je.
             co chce a ako to robi niekde inde uverejnil a nejako verifikoval,ze to chce on GP?

            • naved ma na cestu, ci aspon ako si isla TY
             -ezoterika je vsezahrnajuce slovo pre telepatiu,mimozmyslove vnimanie…nauky nie vedecke podla dnesneho chapania
             vzdy patrila mimo prevazujuci prúd/mainstream/
             toto chapem takto

             co je teda podla Teba?

            • Vodnik, prosím, nastudoval sis něco z KSB a DVTR? Pokud ne, nemám dost času a sil ti tady vše osvětlovat. Vše je tam podrobně rozepsáno. Tady na diskusi se předpokládá, že máš alespoň nějaké základní znalosti. Přece si nemyslíš, že ti tady budu dávat přednášky, které jsou na stránkách leva-net zevrubně popsány. Tak prosím, něco si nastuduj, najdeš tam i příklady a vědecké poznatky, pak můžeme pokračovat. Věř je hodně vysilující po několikáté opakovat teze, které se tady probírali x krát…

            • ja po Tebe predsa nechcem teoriu DVTR.
             chcem prax ,a ako si Ty prisla k svojim nazorom.

             napr aj na to co je ezoterika.tam si podla mna uplne vedla. tou predsa boli oznacovane rôzne nauky este pred vznikom DVTR .a to nehovorim o tom,ze nikdy nepatrila k hlavnemu prúdu ,,informacneho pola,,.

             ze nemas chut diskutovat ma mrzí,väcsina ludi rada vysvetli svoj postoj ci pohlad na svet.
             no mozno inokedy

            • Vodnik/ezoterika
             Kdysi jsem hledala odpovědi na mé otázky prostřednictvím ezoteriky, ale její úhel pohledu mne neuspokojil, jelikož se neshodoval s mými osobními zkušenostmi. Ano v dílčích oblastech ano, ale ne celkově. Stále jsem cítila, že to není ono. Až KSB mi dalo odpovědi na mé otázky a došlo ke shodě i s mými vlastními pozorováními na sobě. Takže ezoterika je pro mne nauka o věcech, které už nejde utajit, které existují, ale tato nauka vychází z biblické koncepce, takže je v ní také zabudováno určité pokřivení, aby náhodou plebs nepřišel na to, jak to skutečně funguje…Společné u ezoteriky a KSB je konstatace že tyto jevy existují, ale jenom KSB je dokáže podloženě vysvětlit…

         • ‚Ak by ale tomu bolo skutočne tak, tak to potom majú pred nami značnú výhodu (náskok).‘

          A na HNR si zabudol?

          Odpověď
          • Bez něj bychom tady nebyli. Možnost kritického myšlení, možnost rozlišit otroctví a přirozenost je darem, který nelze promrhat. Byť všechno hraje proti Bohu, stále si připomínám gnostickou legendu, že to byl on, který tomuto zoufalému pokusu dal alespoň nějakou šanci na přežití.

           Odpověď
      • Ťažko to zjednodušene podať a nie som na tom s chápaním tak, ako Lux.
       Treba si skúsiť popísať, čo si predstavuješ pod slovami egregor, matrica, božia matrica(presnejšie Celovesmírna Miera), noosféra a iné, tiež ako fungujú a skúsiť ich hierarchicky poukladať. Bez najmenšieho pochopenia ‚egregor je…, matrica je…’, to asi veľmi nepôjde :). Tebe možno ide čisto, len o techniku zmeny, korekcie, či vytvorenia nejakého procesu, udalosti.
       Ako Aksal napísala, riadenie je proces informačný. Myšlienky, tj. energo-informačné štruktúry tvoria, menia realitu. Čím ich je viac podobných a čím sú bližšie Zámeru, tým je viac pravdepodobné uskutočnenie nabíjanej myšlienkovej formy. Týmto ľuďom sa postupne tvorí špecifický spoločný egregor, v objemnejšom a ľudskejšom meradle nazývaný kultúra. K tvorbe energeticky dopomáhajú emócie, ktorých forma závysí od typu myšlienok, proste aké emócie v človeku tieto myšlienky(obrazy) vyvolávajú. Nepoužívané myšlieky a z nich utvorené egregory nikde nemiznú, ale zostávajú v ‚archívoch‘ noosféry.
       Realita prebieha aj bez ľudského pričinenia, ale ľudia majú tu na planéte najväčšiu možnosť(slobodná vôľa) realitu meniť a pretvárať. Uvedomelú myšlienku, či už po vyslovení (slovo=vyslovená myšlienka), alebo len pomyslení, asi môžeme považovať za riadiacu informáciu. Myšlienky nevedomých ľudí sú po väčšine len odrazom ich stereotypov myslenia, vzťahujúcich sa k ich egregoriálnemu prepojeniu a tým aj nevedomému predávaniu riadiacej informácie ďalej.
       Vzhľadom na to, že na planéte zatiaľ dominuje biblický egregor, tak GP má tiež štatisticky pod palcom jemu podriadené egregory. Riadiacu informáciu (myšlienku) potrebuje GP dostať k dostatočne veľkému počtu a typu ľudí (vhodný typ a sila egregoru+koncept zavedenia = štatistická pravdepodobnosťúspešného uskutočnenia zamýšľaného procesu), preto musí zamýšľaný cieľ šiť na mieru pre daný typ egregoru a v rámci jemu prisluchajúcej potrebnej matrici (jeden z možných stavov generovaný daným egregorom). Netreba pri tom zabúdať na prepojenosť a vloženosť všetkých systémov. Ešte dodám, že egregor pracuje podľa naprogramovaného algoritmu a automaticky vie reagovať na podnety, či zmeny prostredia (ako softvér) a zmena sa prenesie na pripojených ľudí. Vypúšťanie riadicich informácii pravdepodobne GP robí aj tak, ako to Lux popísal, pomocou myšlienkovo stabilného mága, ktorý vie ‚programátorsky‘ vstúpiť do daného egregoru a svoju určenú myšlienku do neho implantuje a potom si ju z egregoru automaticky stiahnu pripojení jedinci. Asi GP na to používa aj rôzne technológie zosilovania energetického toku myšlienky, špeicálne oblasti na planéte a vhodné obdobia, aby kvalita implantácie zodpovedala potrebám.

       Netreba zabúdať na neustále sa zrýchľujúci sociálny čas a počet prebúdzajúcich sa, čo riadne skopmlikovalo život zabenutým „normám“ :).

       To len tak zhruba, keď tak, nech ma niekto opraví, prípadne doplní.

       Odpověď
       • Než vstupování do egregorů a jejich programování myšlenkami vkládanými třetí osobou, nepracuje tato strana reality frekvenčně, když frekvence obsahují vše včetně algoritmů?

        Odpověď
        • Frekvenčne, ako kmity vesmíru? Vychádzaš z toho, že vyššia frekvencia ľudskejší algoritmus a opačne?
         K tomu sa neviem zatiaľ nejak vyjadriť, ale ako potom by GP zabezpečil vytvorenie dostatočne presného typu udalosti zodpovedajúcej naplánovaniu?
         Myslím si, že tvár reality sa tvorí(zjednodušene povedané) podľa obrazov, aj keď možno frekvencie zohrávajú harmonizačnú, alebo stmelujúcu úlohu (a opačne). Frekvencie je asi skôr možné prirovnať k ľudským emóciám.

         Odpověď
         • Obrazy sa mozu vytvarat interferenciami, napriklad ako piesok na rezonancnej doske vplyvom roznej frekvencie vytvara rozne obrazce.

          Odpověď
         • Odpovím otázkou (byť se to nemá). Podařilo se GP vytvořit dostatečně přesný typ události odpovídajících plánu? Vždy, byť to byla jen zdánlivá maličkost, se záměry zadrhly. Na plán poté můžeme usuzovat jen z toho, co je agendou vlád a obsahem zákonů. S obrazy je to komplikovanější, neboť víme, že ve stavu utlumeného vědomí se nám zdají sny o místech, která existují, ale nikdy jsme tam nebyli a neviděli je ani v médiích. Podle čeho potom tvoříme svou vědomou realitu? Znáš ten pocit, že opakovaně projíždíš jedním místem a zaznamenáváš detaily, kterých jsi si nikdy předtím nevšiml, byť si byl pozorný? Jsou to frekvence, které z částic vytvářejí vědomý obraz? Pokud ano, jsou to opravdu kmity vesmíru, jehož jsme součástí.

          Odpověď
          • Mne sa zda, ze GP vie pracovat iba s nizkymi frekvenciami, preto je priputany k Zemi. Pozna sice zakony Kozmu, berie ich na vedomie, ale nevie ich ovplyvnit na baze jeho znalosti z oblasti bio a technosfery. Riadit procesy Zeme a povedzme galaxie su dve diametralne odlisne ulohy.

           Odpověď
           • Oracle 911 28.9.2016 o 9:15

            Nízka a vysoká frekvencia je relatívny pojem, takže keď niečo pre nás vysoká frekvencia, pre HNR môže byť nízka…

            Odpověď
          • Vesmír je kmitavý proces a je predkaný množstvom frekvencii, naše telo je plné kmitajúcich elektrónov atď. Neznevažujem úlohu frekvencii, ale skôr som chcel poukázať na to, že vytváranie obrazov dáva tvár svetu.

           Je už veľa hodín. Tak zatiaľ dobrú noc.

           Odpověď
           • Dobru, i ja sa vyvalim na kavalec.

            Odpověď
           • Ako tomu v skratke chápem ja.
            Objektívna realita prebieha aj bez ľudského pričinenia. Tá má určité objektívne zákony, vzhľadom na to, ako vesmír celostne funguje a všetko do seba zapadá. Vesmír prechádza neustálou premenou a vzhľadom na to, že to tak všetko dômyselne funguje, tak by tam mal byť určitý zámer (plán), akým smerom to má všetko ísť. Môžeme hovoriť o evolúcii vesmíru.
            Kto vie, čo je úmyslom vytvorenia človeka, s jeho slobodnou vôľou a možnosťami obmedzenými v hraniciach objektívnych zákonov. Človek sa môže čiastočne podieľať na zmene a tvorbe reality formovaním vlastných subjektívnych plánov(cieľov). Tým, že Tvorcá ma so všetkým plán, tak má určitý plán aj s človekom. Človek, ako súčasť vesmíru pravdepodobne nemôže zo svojej podstaty celostne pochopiť Tvorcov zámer, ale môže sa k nemu približovať a spolupodieľať sa vlastným pričinením a spôsobom na svojej evolúcii a evolúcii časti vesmíru. Čím sa človek viac stáva Človekom, tým sú jeho možnosti subjektívnej tvorby a ovplyvňovania vesmíru obšírnejšie.

            PS: Neustále vyzdvihujem potrebu vedomej tvorby. Web je plný ezo vecí, kde sa poukazuje na rôzne frekvencie, ale nevšimol som si, že by to nejak zlepšilo situáciu vo svete.

            Odpověď
            • Žádné ezo weby na kterých se poukazuje na frekvence, nemohou změnit svět. Pokud už jsem použil pojmy typu frekvencí, stále vycházím ze základů kvantové mechaniky. Ta podle mého mířila do černého. Jak už to v systému chodí, věci které se stanou určitým způsobem nebezpečné, jsou dehonestikovány rozličnými způsoby. Jednou z verzí této práce systému, jsou nastrčení brouci pytlíci, užiteční idioti toužící po pár kačkách v kapse, kteří ví všechno a zároveň nic a internet jim poskytuje živnou půdu.

            • Oracle 911 28.9.2016 o 20:15

             el
             Treba dodať, že tí ktorých si menoval, budú likvidovaný realitou, lebo narazia na dôsledky hlásania bludov…
             Asi tak ako teraz naráža RKC na dôsledky vlastných činov.

            • el,

             Čiže vychádzaš z toho, že vesmír je vlnenie (frekvencie) a naším pozorovaním sa tieto frekvencie transformujú v obrazy (formy)?

            • Ferko: Ano, k těmto závěrům jsem došel.

       • Na vychode su kupoly, vlastne zrkadla otocene dolu. Na biblickom zapade spicate kostoly. Este pred nimi areny v podobe parabolickeho zrkadla smerom hore, dnes mamutie stadiony. Aby som tam nahnal dav, potrebujem religiu. Ak chcem zrovnat frekvencie, najlepsie jediny boh. Pyramidy mali iny ucel, pretoze v nich nebol sustredeny dav. Ak mozgom tecu elektricke prudy, znamena, ze aj elektromagneticke vlnenie. Dav, rovnako naladene mozgy zosilnia toto vlnenie a cez antenu odoslu do eteru. Prijemca rozsvieti napriklad obrazovku svojho PC.

        Odpověď
        • Když se postavím do role jediného boha, který chce určovat pravidla hry, musím čekat odpověď, neboť jsem pravidla hry již porušil.

         Odpověď
         • Preco rola boha? Chap jednotneho boha a rovnaky ritual vo vsetkych napriklad kostoloch ako prostriedok na zjednotenie frekvencii, ktore napajaju prijimac naladeny na urcenej vlnovej dlzke. Kostoly sa stavaju podla cirkevneho kanonu, ktory urcuje rozmery, cize dutinovy rezonator. Spica je hrot, ktory odosle svoj signal, energiu, tam kam treba. Tak akosi to chapem.

          Odpověď
          • NicNezNula 28.9.2016 o 0:16

           Ano, také se mi to tak nějak jeví. Ještě závisí i na vhodném výběru podloží, pochopitelně. Bohužel, mám dojem, že literatury, kde by to bylo takto přímočaře rozebráno, je málo. Musí se to vyzobávat po všech čertech.

           Odpověď
           • Podlozie vyberali stare narody, tie mali skusenosti, dnes sa stavia na miestach starych svatyni.

            Odpověď
            • NicNezNula 28.9.2016 o 0:21

             jj

            • Vlastne Hartmanove a Curieho pasy by mohli byt interferenciou roznych frekvencii, na ktorych kmita podlozie. To moze byt vybudene aj z dutinovych rezonatorov vo forme kostolov a kupol. V podlozi su tzv. dracie zily. Niekde som cital, ze maju ine zlozenie na baze vapenca a aj akusi elektricku vodivost.
             Zaznobin bol dostojnikom ponorkoveho lodstva, potom projektantom. Ked vyslovil myslienku, ze noosfera je pod zemou, myslim, ze vie o com hovori. Navyse ju vraj zalozili atlantania v predchadzajucej civilizacii. Este spominal, ze potopa sveta bola zapricinena ich pokusmi s velmi malymi frekvenciami vyrobenymi z vysokych, ktore sa priblizili k rezonancnej frekvencii Zeme a rozkmitali povrch. Zem je kolos a velmi nizka frekvencia dlho doznieva. No, a prave urcite frekvencie potrebuju na udrziavanie tych velmi nizkych, o ktorych si myslim, ze je ona noosfera. Este musim premysliet, ako je tom ulozene to obrovske mnozstvo informacii. Mozno na baze interferencii, ktore mozu v hmote Zeme vytvarat clustery, podobne ako vo vode. alebo to je priamo voda Zeme, voda ma pamat.

            • Oracle 911 28.9.2016 o 9:13

             Vidlak našiel som anglické video, v ktorom sa rozoberá rola stojatých vĺn v zdraví človeka a ako úložišti informácií:
             https://www.thunderbolts.info/wp/2016/09/25/eileen-mckusick-biofield-science-in-the-electric-universe-thunderbolts-podcast/

             A praktická ale rečnícka otázka:
             Čo sa stane, keď sa nekto pokúsi vybudiť stojaté vlny?

            • K příspěvku z času 0:36 – dává mi to smysl – kdysi se mi dostalo zprávy „z Ticha“, že voda je informačním médiem na Zemi.

          • Důvodem je smysl, pokud sjednocuji frekvence jednotlivých individualit, musím mít důvod proč to dělám. Jestli jsem to správně pochopil, je právě institut jediného boha, tím sjednocujícím prvkem pro jednolité myšlení davu a tím i jeho ovládnutí v mezích možností. To samé fotbal a davová symbióza fanoušků. S tím se dá souhlasit, nese to v sobě prvky architektury moci na základě totožné energie davu. Potom však musím znát odpověď na otázku komu to za to stálo, když Ježíš nic takového netvrdil. Tomu, kdo to nechal napsat do bible, jako výzvu k získání oveček a zajištění si kontrolované moci? To, ale nebyl Otec, kterého se dovolával Ježíš. Odtud moje poznámka.

           Odpověď
           • Zjednocovanie frekvencii je presne dovod, preco sa drzia ludia v Zombie/Biorobot type psychiky. Dovod je jednoduchy. Na to, aby boli zjednotene biopolia tymto sposobom, aby mohol byt nabity lubovolny egregor sa musi otvorit energetika cloveka a musi byt urobene komplexne. tu je pekne video (rj), kde to popisuju v detailoch a ako sa proti tomu branit.
            Nasledne mozu pracovat priori s energetikou davu a mozu si zapisovat do noosfery dost vela.
            https://zonakz.net/articles/74435
            Budte zdravi a vela stastia. Blaho Zelam

            Odpověď
        • Kupoly, prilbice, vlastne anteny smerom dolu, podla mna dodavaju cloveku, ktory sa nachadza v danom dutinovom rezonatore energiu a informacie zo zdroja, na ktory je naladeny. Spice a areny ich naopak odsavaju a vysielaju do priestoru, kde ich prijima kto potrebuje.

         Odpověď
       • Cico Ciciak 28.9.2016 o 3:39

        Nechápeme sa. Ja ako tak rozumiem tým pojmom, teórii, len si neviem bližšie predstaviť, ako pracuje GP v praxi. Mne ide čisto o prax, nie teóriu (technické prevedenie – napr.: keď chce niekto vykopať jamu, tak obvykle k tomu použije bager a keď chce GP napr. v roku 2018 nechať rozpadnúť EÚ, tak ako konkrétne bude postupovať? – bude prevádzať nejaké rituály ako šaman, skackať na jednej nohe a do toho robiť ejá-ejá…, alebo bodať nožom do vlajky EÚ ako vúdú bosorka, alebo všade v meédiách zverejňovať nejaký číselný symbol EÚ /ako konkrétne?/…, alebo bude robiť niečo, čo pre nás obyčajných smrteľníkov nevypadá až tak magicky/okultisticky, napr.: dá pokyn svojim agentom v Nemecku, aby rozpútali občian. vojnu a podobne?). Dokáže niekto aspoň čiastočne napodobniť prácu GP v praxi a ak nie, tak ako potom môže písať o jeho činnosti? Keď ma napadne konceptuálna moc, tak si predstavím Putina, ktorý konkrétne nejakým, bežnému smrteľníkovi ako-tak pochopiteľným spôsobom pracuje a využíva do toho aj štruktúry a ľudí. Ale jak to presne robí GP? Chápeš, darmo budeš napr. bežnej ženskej popisovať teóriu, čo je to sústruh, keď jej to neukážeš aspoň na obrázku, alebo (čo by bolo najlepšie), keď ju nezoberieš rovno do dielne a nepostavíš ju pred sústruh. Veď GP predsa nie je iba nejaká abstraktná teória ako dajme tomu teória relativity, ktorú skoro nikto nechápe, ale tých 22 znacharov musí nejako konkrétne pracovať v praxi a presne toto (hlavne tá technická časť) ma zaujíma, že či sa skôr jedná o nejakú pre nás mágiu, šamanstvo, vúdú, alebo práca GP pozostáva skôr z výberu a púšťania príslušných informácií do éteru, klasicky prostredníctvom meédií, TV, hudby, hier…, čo nevyhnutne ale vyžaduje určitý prístup do týchto meédií – netvrdím, že vždy. A aj na to som sa pýtal, či tam má svojich agentov a či sa s nimi stýka a koriguje, koordinuje s nimi svoje plány, čo by sa asi mal (stýkať), ak chce napr. v presne stanovený dátum odvysielať nejakú potrebnú info (prípadne aj previesť teroristický akt). Však tie čísla (11, 22 – podpis GP), ktoré sa objavujú v spojitosti s niektorými udalosťami v meédiách a ktoré sa aj potom niekedy zmenia (počet obetí, zranených…), tam niekto musí vkladať (ak teraz vynecháme, že sú to nejaké matričné prejavy, či ako sa tomu odborne hovorí – niečo môžu byť a niečo nie).

        Odpověď
        • Cico Ciciak 28.9.2016 o 4:19

         …číselný kód EÚ + dátum jej želaného rozpadu…

         Odpověď
        • http://www.osud.cz/blog/hox/sila-myslenky-aneb-nikolaj-levasov-kdo-je-0
         Hoxov clanok. Kym nezacal publikovat, obycajny clovek s rodokmenom. Ako protikandidat Putinovi zomrel. Mozes si mysliet, ze vstupil do strukturneho riadenia bud pod hlavickou GP, alebo samostatne. Ked si spomenul zenu a sustruh. Skusim ti najst video, kde akoby masovo zhypnotizoval velku salu, ludi odblokoval jednotlivo, pricom niektorym vlozil neobycajne vlastnosti, napriklad videli vnutorne organy, liecili priamo na javisku. Toto urobil niekolkokrat, uz v mladosti. Predviedol v malom pracu GP, pricom bol obycajny clovek, po zviditelneni zomrel. To na margo anonymity. Ked sa stretol s Rockefelerom, asi nebol obycajnym kaukliarom. Dnes su potomkovia GP premnozeni, mozno ty si jednym z nich. Ako sa vybera najvyssi riadiaci aparat neviem, neviem ani, ci je virtualny, ani ci je v inej sfere Zeme. Chap, ak temna hmota a temna energia viditelne ovplyvnuje galaxie, tak sa aj mozne vnorene svety Zeme ovplyvnuju navzajom. Nevieme, ako napriklad jadrovy vybuch ovplyvni neviditelnych susedov, ale UFO sa nam rozmnozili. Je zrejme, ze transformacia z jednej hmotnej sustavy do druhej nie je jednoducha, kludne moze byt transformovana hliadka ukryta v mori, ci pod ladom, ci na Mesiaci. Mas dostatok informacii, dalej uvazuj sam. Ako Jezis, pokial krmil narod rybami, boli syti. Ked sa pominul, opat hladni. Chytat ich mal naucit. Udicu si dostal, takto o rok mozes podat nasmu kolegiu vyklad GP, casu mas az az, vidlak sa rad pouci, aby nezomrel celkom sprosty.

         Odpověď
         • Cico Ciciak 28.9.2016 o 10:22

          Pokiaľ mi je známe, tak sa Hox od Levašova už dávnejšie dištancoval z dôvodu jeho slabej dôveryhodnosti. Na mňa sú jeho teórie a diela až moc plné ezotérie. Inak to, že vypadal jak desná bečka asi o niečom svedčí.

          Oznámení (aktualizováno)
          ————–
          http://leva-net.webnode.cz/products/oznameni/

          Odpověď
        • Představ si tu technologii na práci novináře. Ten pracuje pro nějakého majitele novin a zná jeho postoj a tím i hranice, ve kterých se má ve své práci pohybovat. To samé se děje s politiky, nebo biznysmeny, kteří také nežijí ve vzduchoprázdnu a musí se ohlížet na vliv ostatních. Takže konají v nějakém mustru. No a to platí pro všechny, kromě těch 22…Protože jenom oni jsou schopni obsáhnout celou složitost procesů. Oni se prostě podívají a vidí, tak jako například ty, podíváš se na pokažený výrobek a hned zjistíš, co na soustruhu je potřeba upravit, aby proces výroby běžel bez zmetků.
         To samé dělá i GP, jenom ten proces není výroba, ale řízení…To samé dokáže např. Pjakin. ten se podívá a vidí. Nemusí dlouho mudrovat, jemu je to jasné na první pohled, a nám to musí složitě vysvětlovat, jak na to přišel a proč to tak je, abychom to pochopili.
         Tak, jako by tys musel mě vysvětlovat abych pochopila, proč je výrobek zmetek. Ty to víš na první pohled, ale je pro tebe těžké mi to vysvětlit mým jazykem…
         Takže závěrem. U GP se při jeho práci snoubí vlastnosti, které u nás už zakrněly, se znalostí řízení. Membrána lidí, kteří se nachází mezi ním a elitou je vzdělávána např. na Etonu, kde se toto řízení učí, ale také mají okleštěné nadpřirozené schopnosti. Ale vzhledem k tomu, že se učí řídit, lehce přijímají informace a lépe se v nich orientují a konají tak, jak si to GP přeje.

         Odpověď
         • Cico Ciciak 28.9.2016 o 13:56

          Tomu v podstate rozumiem, ale ja už si radšej nechcem nič predstavovať, lebo subjektívne predstavy môžu klamať, ja chcem vedieť, ako presne pracuje GP. A ak to zatiaľ ešte nikto na 100% nezistil ako napr. v prípade konštruktéra lietadiel, ktorého prácu môžeme detailne popísať, tak si myslím, že by to bolo vhodné uviesť.

          Odpověď
          • Cico, překvapuješ. To je stejné, jako kdybych se od někoho dožadoval přesného popisu toho, co děláš v posteli se svou manželkou, když „kouzlíš“ děti.
           Mohu tušit, co asi…, ale přesnou technologii znáte jen vy dva.:)

           Stejné je to i případu s GP a jeho matričně-egregoriálního řízení. Technologie je popsána přibližně, ale na konkretní detaile se musíš optat samotného GP.

           Odpověď
       • Cico Ciciak 28.9.2016 o 3:53

        Takže, ak som to správne pochopil, tak nikto presne nevie, ako konkrétne v praxi GP pracuje, aké konkrétne techniky používa, poznáme len hrubý popis jeho práce, ako by to asi mohlo byť?

        Odpověď
        • Chtělo by to aby si spojil všechny drobné střípky o řízení do jednoho celku. O těch nadpřirozených vlastnostech jednotlivých lidí, jak jsem o tom psala. Tj. někomu zbylo trochu telepatie, někomu předvídavosti, někdo dokáže svojí mentální energií pohybovat předměty atd. No a teď si představ, že všechny tyto vlastnosti se kumulují v jednom člověku a takových lidí je na světě 22. Tak si snad dovedeš představit co dokáží. Nemusí nikam cestovat, jelikož si myšlenky můžou předávat navzájem a dokážou vytvořit takovou mentální energii, že svoji vůli dokážou na dálku vtisknout jiným lidem. Dám příklad. Kdysi dávno jsem cestovala vlakem a tam jsem uviděla nádherného chlapa. Velice jsem se s ním chtěla seznámit, ale přitom jsem nechtěla používat žádné sváděcí triky. Byl ode mě na několik metrů a já začala intenzivně všechnu energii směřovat na něj… No a co myslíš, bez toho, aby mezi námi proběhl oční kontakt, přišel a seznámil se… Tuto schopnost si vědomě trénuji, kdykoliv můžu. Nejedná se o seznámení, ale když potřebuji, aby někdo konal tak, jak chci já… Takže na vlastní zkušenosti vidím, že to jde. U mně blízkých lidí to funguje i na dálku. Zjistila jsem, že se přitom musím přizpůsobit vlnění konkrétní osoby, abych mu mohla to svoji energii předat… Chce to ale také vnímavou osobu, jako protějšek, protože ne u všech se mi to povede. No a teď si představ, že někdo to má zmáknuté dokonale…
         PS. Nevím proč nad jeho (GP) metodikou tak hloubáš. Pro nás je podstatné, že se od něj dokážeme osvobodit, pokud jej budeme ignorovat. Myslím tím, že nebudeme Přistupovat na jeho pravidla hry, tj. nebudeme proti sobě bojovat, protože války a umírání mají energii, ze které ta obluda GP žije…

         Odpověď
         • Cico Ciciak 28.9.2016 o 14:12

          Pozri sa, určitú dobu som bol chápaním v tom, že sa v prípade GP jedná len o nejakých potomkov staro-egyptských velekňazov, proste schopných omrdávačov oviec, čo disponujú o čosi širším pojmovým aparátom a riadiacimi schopnosťami než bežní smrteľníci, ale poslednú dobu zisťujem, že by kuva mohli byť aj niečo viac, pomaly až nejakí mutanti s brutálnymi čarovnými schopnosťami (jak z nejakého fantasy RPGéčka), o ktorých sa nám bežným ovciam ani nezdá a možno sú to dokonca až nejaké entity z iných nad-realít, úrovní Vesmíru alebo slizkí emzáci… Čiže to už je trocha iná úroveň než len nejakí 22 strýkovia z pekného domčeka volakde vo Švajcu. No a k tým tvojim schopnostiam, akože sorry, ale to ti len tak hneď cez internet neuverím. :D

          Odpověď
          • Cico Ciciak 28.9.2016 o 14:16

           Normálne začínam mať z týchto ezo-predstáv strach, že ten svet ani zďaleka nie je to, čo som si doteraz myslel a predstavoval (obrazné vnímanie človeka môže klamať a vraj nie) a duchovia, elfovia, draci a škriatkovia vážne existujú a v noci počas môjho spánku sa živia mojou vnútornou enegiou. :D

           Odpověď
           • CC a MIM. Ano, su vnorene svety vystavane z inej vybudenej materie, neiteragujucej s nasou, priklad neutrino. Ruska matrioska popisuje tento mechanizmus. Ak chces preniknut do ineho sveta, musis sa transformovat. Cize mat znalost akou informaciou vybudis svoju materiu so svojou mierou, aby si vznikol v inom svete s inou mierou. Prikladom by mohlo byt transformovane UFO, ktore moze priamo ovplyvnovat nas svet.
            Dalsim problemom je vnimanie informacie z ineho sveta. Osobne si myslim, ze informacia je priecna, teda prechadza vsetkymi systemami svetov, ale nedisponujem receptormi a prekladacmi, ktorymi vieme tuto informaciu zachytit a vyhodnotit. Az na vynimky v podobe senzibilov a pod. Dalsim problemom je, ze nechapeme proces prijimania informacie z buducnosti, priklad projekt Dixon. Alebo intuicia u zvierat, ktore predvidaju nebezpecenstvo v dostatocnom predstihu. Projekt Dixon nam ale napoveda, ze ludska mysel dokaze vybudit materiu do zelaneho stavu s prislusnymi mierami v nasom svete. Po lopate, niekto moze napisanim romanu vybudit skutocny dej, ktory sa uskutocni. Co je klucom? Moze byt slovny vyraz, alebo tie podivne cisla priradene akoze k datumu a GP. Cize mame informaciu v predstihu a materia sa formuje podla tohto itinerara. Problem Dixonu je v inom. Ze materia sa sformovala pred informaciou, comu vobec nerozumiem, pretoze sa prieci MIM. Clovek prijimac vedel dopredu, co si bude mysliet clovek vysielac. Snad teba nieco napadne.

            Odpověď
            • Romány a realita – Verne, Clark…

            • trosku sa vam tu votriem s mojim chapanim, ak to nevadi
             … Clovek prijimac vedel dopredu, co si bude mysliet clovek vysielac….

             ak si predstavis noosferu ako nehmotnu rovinu, ktora obsahuje len informacie a tie nie su zoradene v case ako nejake pricinno-dosledkove postupnosti, ale tvoria siet, (vsetko je spojene so vsetkym) tak potom sa tam da skakat v case … teda je jedno ci je ta informacia viazana na pritomnost, minulost alebo buducnost, ak sa tam dokazes pripojit, tak si tu informaciu najdes

          • K tým schopnostem. Myslím, že u každého člověka nějaké zbytky těchto schopností zůstaly. Jde jen o to, že lidé tomu nevěnují pozornost, nebo to berou jenom jako náhodu. Je to podobné, jako když nějaké ženě doktoři řeknou, že nemůže mít dítě a ona najednou potkává samé těhotné ženy, nebo rodiny s kočárky atd. Tak je to i u schopností. Pokud si je nevšímáš, nevidíš je… :)

           Odpověď
          • PS. Jestli věříš mým schopnostem, nebo ne, to je podružné. Tím, že uvádím různé příklady ti dávám něco jako návod, jak víc poslouchat své podvědomí a rozumět tomu o čem s námi naše podvědomí mluví… Víc naslouchat své intuici a trochu stranou posunout rozumovou logiku. Jelikož rozum si dovede vše zdůvodnit a pokud se mu něco nehodí „do krámu“, tak to zahodí. Kdežto intuice nezahazuje nic a pracuje na vyšším levelu, než je logika a rozum. Protože intuice dokáže správně vyhodnotit i to, co rozumově nemůžeme pochopit…

           Odpověď
          • Myslím, že můžeš Aksal ty schopnosti věřit, mně se to také stává. Taková typická věc: když jedeš někam, kde se špatně parkuje a dopředu se na to soustředíš, přijíždíš na místo a zrovna někdo vyjíždí a uvolňuje Ti místo. :)

           Odpověď
           • Jo, jo, parkování to je moje „specialita“. Kolikrát se třesu, jestli se neuvidím na YT v sekci „mistři“ volantu :D

            Odpověď
           • Myslím si, že všichni se rodíme s takovými a většími schopnostmi, akorát nám o tom nikdo v dětství neřekl anebo, naopak, přesvědčil, že je nemůžeme mít.
            Všechno je jen otázkou víry ve své schopnosti. Když věříš a seš přesvědčen – dokážeš. Když nevěříš – nejde nic.

            Odpověď
            • Neboli víra, kterou nás učí z pokolení na pokolení, v nás buduje bariéry, které brání překročit to, co nám na mnoha příkladech ukázali.

             Nikdo nám neřekl, že „nad“ tím existuje mnoho dalšího prostoru, ke kterému se dostaneme jen když víru v tyto bariéry zbouráme. A to jde nejlépe osvojením si znalostí o prostoru za těmi bariérami, a praktickým zkoušením práce s tímto „prostorem“.

    • Príklad bezštruktúrneho riadenia z mojej praxe.
     Keď som nastúpil do novej práce, hneď od začiatku sa mi nepáčila jedna vec, a to že zamestnanci nemali dobré pracovné podmienky – nevhodné priestory. Pracovníci boli z toho frustrovaný, vedenie ich ignorovalo. Keďže som bol nový, nemal som žiadne právomoci ani kompetenciu, čiže štruktúrne som nemal šancu niečo také vyriešiť. Chcel som ale nevedel ako. Jemne s MIEROU som tému naznačil jednému šéfovi, potom druhému, tretiemu ale samozrejme ignorácia. INFORMÁCIU – tému o nových priestoroch som samozrejme s MIEROU naznačil aj pracovníkom a samozrejme podpora a chuť niečo zmeniť bola ale neverili že sa niečo zmení. Takto som občas v správny čas naznačil túto tému (v správnej MIERE – správnu INFORMÁCIU) svojím šéfom a pracovníkom. Začalo sa pomaly tvoriť INFORMAČNÉ POLE. OKNO OVERTONA sa začalo otvárať. Pracovníci a šéfovia sa stále častejšie a častejšie zaoberali touto myšlienkou (INFORMÁCIOU). Toto dávkovanie INFORMÁCIE v správnej MIERE trvalo asi dva mesiace a veci sa naozaj dali do pohybu. Začala vznikať MATÉRIA – stavali sa priestory a dokonca pracovníci si to iniciatívne stavali sami. Nastal zaujímavý stav: Priestory hotové aj napriek tomu že s tým šéfovia vnútorne nesúhlasia. Pracovníci nechápu ako som ovplyvnil šéfov keďže som nový a bezvýznamný zamestnanec. Šéfovia sa škrabú na hlave, kukajú na tú MATÉRIU a nechápu ako sa to „samé postavilo“ keďže nikto s nich nedal príkaz. Všetci vedia že to nejako súvisí somnou ale nikto nevie ako. V tomto mojom prípade chápem MIERU ako správny balanc v dávkovaní INFORMÁCIE medzi pracovníkmi BIOROBOTMI a DÉMONICKÝMI – PSYCHOTROCKISTICÝMI šéfmi. Vektory cieľov zúčastnených ničnetušiacich ovečiek v košiari (vo firme – v SUPERSYSTÉME) sa otočili mne žiadaným smerom. Do línie mojich myšlienok sa zaradili myšlienky ostatných zúčastnených. Vznikol súborný intelekt, možno EGREGOR. Ešte dodám že ja som bol vnútorne presvedčený že konám správnu vec. Pracovníci boli vnútorne presvedčený že si lepšie priestory zaslúžia a šéfovia boli presvedčený že budú za blbcov keby to zatrhli.

     Odpověď
     • Výborný příklad…

      Odpověď
     • Cico Ciciak 28.9.2016 o 4:07

      Pekný príklad, vďaka, ale mňa by aj tak predsa len zaujímalo bezštruktúrne riadenie v praxi GP.

      Odpověď
     • Dík, konečně příklad použití pojmu Míra, kterému rozumím.

      Odpověď
      • aj mne to dava zmysel, najma v suvislosti s prislovim „vsetko s Mierou…“

       Odpověď
    • Bezštruktúrne riadenie v praxi predsa popísal Petrov:

     Ljusa, ktorá to vie od muža, muž od Sergeja, Sergej od domovníka majiteľa fabriky na maslo, vraví Vaľke:
     Vaľa a vieš, že od stredy bude maslo drahšie dvojnásobne?
     Vaľka, dobrá duša, nezaháľa a…
     Na druhý deň je vykúpené všetko maslo, aj to, čo stálo dlho na sklade. Majiteľ fabriky si mädlí ruky.

     Odpověď
  • Что такое энергия и информация? Ответ из трёх разных источников.
   https://www.youtube.com/watch?v=7YqroqbEIbs

   Odpověď
   • Cico Ciciak 25.9.2016 o 21:24

    O čom to je? Rusky neviem. Vďaka

    Odpověď
    • Asi ako s Dzingischanom, problem s bohom maju ti, co ho vymysleli.

     Odpověď
 44. Dobrá úvaha k zamyšlení
  Возможна ли нетехногенная цивилизация?
  http://nilloleg.livejournal.com/199297.html

  Odpověď
 45. Текстовая версия „О Процессе самообразования“.docx
  https://vk.com/doc-71272049_437887620?hash=3b66afbc6072f66c9c&dl=80ab1bde350a67eab6

  Odpověď
 46. Jen malá informace. V Rusku se opět zavádí do škol vyučovací předmět Astronomie…

  Odpověď
 47. Člověk 22.9.2016 o 9:56

  Pro eM („A jak z ní otázka?“)

  Rád bych se zeptal zkušenějších “KOBistů”, zda-li někdy proběhla debata, nebo zda-li někde zkoumali, realizaci matric z třech ruských pikniků. Zvláště mě zaujala tato část:

  “Obranném pikniku” je ve druhé sloce “písně o maršákech” text o Syrakusách:
  Třesou se Syrakusy,
  Chvěje se Haag,
  I Pisa s Tolouse,
  I Praha s Santiago.”

  Zatímco je dále v knize popisována souvislost objevování se Syrakus, Santiaga, Pisy a Tolouse v piknicích, o Haagu a Praze tam dále nic není. Zajímalo by mě, zda-li i Haag i Praha mají (či měly) hrát roli (a jakou), v tomto matričním řízení.

  Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/posledni-gambit-knizni-verze/

  Odpověď
  • Oracle 911 22.9.2016 o 10:56

   Santiago (španielsky Jakub) je dosť rozšírený toponým, Haag je zas miesto medzinárodného súdu, Syrakúzy zas boli miestom kde býval Archimédes (vynálezca a matematik) a Praha je zas duchovným centrom sionizmu.

   Odpověď
   • Nechtěl jsem přímo probírat co jsou ty města zač, ale matrici, jenž byla popsána v ruských piknicích, přičemž se ta města postupně „otřásala“. Jen Praha a Haag tam (možná zatím) nebyly v souvislosti s otřesy zmíněny. Ale díky za připomenutí Prahy jako centra sionismu, tam asi bude souvislost s „otřesy“ (budoucími).

    Odpověď

Napsat komentář

*
*

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>