KSB a DVTR

Podepisování příspěvků: anonymní příspěvky nebo ty, které v poli jména/přezdívky budou mít titulek nebo jiný text, mohou být smazány. Příspěvky s nakopírovaným delším obsahem, který je dostupný na jiném místě, mohou být také smazány – v takovém případě uvádět pouze odkaz, případně pár vět, nikoliv celý text systémem copy&paste. První komentář nového uživatele se zobrazí až po schválení, další již hned.

 Obnoviť

 1. Nejspíš patří i zde:
  http://www.vodaksb.eu/diskuse/egregorialne-matricni-projevy/comment-page-20/#comment-181868

  Odpověď
 2. popolvár 7.12.2018 o 11:30

  Keďže je to úryvok z prekladanej práce „Krátky kurz“, tak to dám sem. je to síce dlhšie, ale oplatí sa to prečítať:
  «Večný motor (perpetuum mobile) druhého druhu je imaginárny tepelný stroj, ktorý kvôli uskutočneniu kruhového procesu (cyklu) (v priestore parametrov, popisujúcich jeho pracovné teleso — autori) plne premieňa teplotu, získanú z akéhokoľvek jedného „nevyčerpateľného“ zdroja (оceána, atmosféry a pod.) na prácu (konkrétne, mechanickú. — autori). Činnosť večného motora (perpetuum mobile) druhého typu neprotirečí zákonu zachovania a premeny energie, ale porušuje druhý termodynamický zákon, a preto takýto motor je nerealizovateľný».
  K tomu je možné doplniť, že teoretická účinnosť perpetuum mobile druhého typu v cykle premeny «teplota — (mechanická) práca» je rovná 1.
  Аkadémie vied, vrátane ZSSR a jeho republík, Ruská federálna služba pre duševné vlastníctvo principiálne neskúmali a neskúmajú práce, v ktorých sú navrhované energozariadenia s teoretickou účinnosťou = 1 a viac a tomu zodpovedajúce účinné cykly zmeny vektora stavu pracovného telesa.
  Аkademik L. D Landau, známy fyzik-teoretik, laureát Nobelovej ceny (1962), аutor klasickej učebnice teoretickej fyziky (spolu s Е.М. Lifšicom) ohľadom druhého zákona termodynamiky poznamenal:
  «O tom, že uvedené jednoduché definície zodpovedajú reálnej skutočnosti, niet žiadnej pochybnosti: sú potvrdzované našimi každodennými pozorovaniami».
  V tej či onej definícii tento pohľad na druhý termodynamický zákon panuje ako stereotyp rozpoznávania javov a stereotyp vzťahu k nim vo videní sveta školákov, študentov, ľudí-ťahúňov vedy a techniky i vedecko-technickej „elity“ svetových vedeckých a mimovedeckých „autorít“.
  Medzi tým, v prírode niet „uzavretých systémov“, o ktorých hovorí zákon termodynamiky. Okrem toho, ani v jednej z definícií tvrdenia, známeho ako «druhý zákon termodynamiky», niet ani slova o akýchkoľvek silových poliach a akékoľvek parametre silových polí chýbajú aj v jeho matematických vyjadreniach. Preto ku všetkým definíciam o vlastnostiach „uzavretých systémov“ je potrebné sa stavať, ako k podmienenostiam ľudského chápania sveta, obmedzene uplatniteľným v konkrétnej situácii, to jest, stavať sa opatrne, uvádzajúc do súladu s reálnymi skúmanými systémami a ich postavením a stavom v okolitom prostredí.
  V roku 1866 J.C. Maxwell skúmal tepelnú rovnováhu vertikálneho stĺpca plynu v gravitačnom poli v stacionárnom stave. J.C. Maxwell došiel k záveru, že aby nebolo protirečení s druhým termodynamickým zákonom, je potrebné, aby v stacionárnom stave v gravitačnom poli pre rôzne plyny nebola teplota závislá na výške, t.j. vertikálny teplotný gradient (zmena teploty s výškou) ľubovoľnej látky musí byť v stacionárnom stave v gravitačnom poli rovný nule, inak druhý termodynamický zákon bude porušený.
  Od roku 1897 do roku 1914 K.E. Ciolkovskij takisto skúmal plyn v stacionárnom stave v gravitačnom poli. Pritom on teoreticky preukázal, že gravitačné pole vytvára v plynnom stĺpci, nachádzajúcom sa v stacionárnom stave, vertikálny teplotný gradient — rozdiel teplôt v rôznych výškach. Tomuto teoreticky korektne získanému výsledku protirečí «druhý termodynamický zákon».
  То jest, druhý zákon termodynamiky nie je celovesmírnym fundamentálnym princípom, ale ohraničeným dielčim (izolovaným) fyzikálnym zákonom, použiteľným výlučne v situáciach, kedy v rámci lokalizácie skúmaného objektu je možné silový vplyv celoprírodných, nám známych i neznámych polí, ignorovať.
  Okrem toho, K.E. Ciolkovskij ukázal, že v gravitačnom poli je principiálne možné zostrojenie monoteplotného motora: energozariadenia typu „perpetuum mobile druhého typu“ s teoretickou účinnosťou cyklu premeny «teplota — (mechanická) práca» rovnej jedna.
  Experimentálne výskumy atmosfér Zeme a Venuše preukázali prítomnosť v atmosfére každej planéty teplotný gradient podľa výšky, ktorého hodnoty sa dobre zhodujú s teoretickými modelmi. То jest, reálne pozorovania atmosféry vyvracajú názor laureáta Nobelovej ceny akademika L.D. Landaua a jemu podobné názory o súlade druhého termodynamického zákona s faktológiou reálnych pozorovaní a potvrdzujú teoretické vývody J.C. Maxwella a K.E. Ciolkovského. Učebnice fyziky vyše storočia ohlupujú školákom niekoľkých generácií hlavy, nanucujúc «druhý termodynamický zákon» ako absolútnu univerzálnu pravdu-skutočnosť.
  Podrobnejšie pozri:
  • G. Оparin. „K.E. Ciolkovskij o druhom termodynamickom zákone“ v čas. „Ruská myseľ“, vyd. „Spoločenský úžitok“, Reutov, 1991.
  • Maxwell J. C. Philosophical Transaction of the Royal Society of London. London, Vol. 157, 1867, riadky 49 — 88.
  • K.E. Ciolkovskij. „Doba trvania žiarenia Slnka“. „Vedecký prehľad“, № 7, 1897, str. 46 — 61.
  • K.E. Ciolkovskij. „Druhý termodynamický zákon“. Kaluga, 1914.
  V technologických príručkach ohraničenosť použitia druhého zákona znamená, že účinnosť energozariadení môže byť rovná jednej; zariadenie, nazývané «perpetuum mobile druhého typu», je nejakým spôsobom technicky možné, napriek zvyčajným názorom a akademickému zákazu na výskum projektov takého druhu a pod. Napriek tomu vidíme vyše 100 rokov, čo sa robí za ohradou druhého termodynamického zákona, čo je zakázané všetkými prostriedkami civilizácie: оd päťky v škole po represie zo strany akadémií vied a psychiatrický boj s vynálezcami perpetuum mobile.

  - vyvstáva rečnícka otázka: kohože to nástrojmi a načo slúžia akadémie vied a Nobelová cena?

  Odpověď
  • Putinovec 7.12.2018 o 12:34

   Má to souvislost i s tím,že na Jefimova je veden nátlak prostřednictvím Generální Prokuratury?

   Odpověď
   • popolvár 7.12.2018 o 18:47

    Zaznobin mŕtvy, Jefimov v base, na rade je Veličko…
    Hlavní protagonisti KSb budú mimo hru, a ten čo to režíruje sa bude snažiť zvrátiť proces uvedenia KSB do praxe v zmysle „ak nemôžeš niečomu zabrániť, postav sa tomu do čela“.
    zabúda však, že vzhľadom na charakter, vnútorné poistky a sily, stojace za KSB táto taktika nemá tentokrát šancu na úspech.

    Odpověď
    • Putinovec 7.12.2018 o 19:13

     Pokud jsem to správně pochopil ,tito tři představitelé KSB jsou jen malou částí kolektivu,tedy ti kteří šli veřejně s kůží na trh.

     Odpověď
    • Po smrti týchto známych protagonistov KSB sa určite budú pokúšať prekrútiť význam hrubých kníh. Lenže v dnešnej dobe je už celkom iná dynamika prúdenia informácii, a tento proces sa im bude len veľmi ťažko osedlávať.
     Aj tak je skvelé žiť v dobe, keď môžeš mať informácie prakticky z prvej ruky, ešte za života ich protagonistov. Tí, čo si tie informácie osvoja včas, tak neskôr ich len sotva niekto oklame.

     Odpověď
 3. Prečo sex s ideologickým oponentom, alebo osobou s ktorou sexujú aj ideologickí oponenti predstavuje bezpečnostné riziko? (pričom nie na úrovni prerieknutých slov)

  — Sexuálne radovánky manažérov s tými, ktorí nezdieľajú ich myšlienky v profesionálnej oblasti, prejavujú na priebeh nimi riadených dlhodobých procesov rovnaký vysokofrekvenčný rušivý vplyv, ako aj fajčenie a pravidelné popíjanie. Deje sa tak preto, lebo informácia (charakteristická pre tieto procesy) pri vzájomnom spájaní biopolí sexuálnych partnerov v rámci súlože preniká do iných fragmentov kolektívneho nevedomia, ktoré je podporované už nie stúpencami manažérov, ale neutrálmi (v zmysle: aj našim, aj vašim) a protivníkmi. Pritom prienik informácie do cudzích alebo nepriateľských (voči riadenému procesu) fragmentov kolektívneho nevedomia predstavuje pre tieto fragmenty vstupný prúd informácie, v reakcii na ktorú môžu tieto cudzie fragmenty iniciovať alebo podporiť proces potlačenia alebo zničenia riadeného procesu.

  — Mnohí sa asi už v živote presvedčili, že sa stala taká situácia: dostal som výborný nápad, ktorý by som chcel realizovať, som z toho nadšený a nevidím prekážky. Vo svojom nadšení sa ešte pred realizáciou pochválim s týmto skvelým nápadom iným ľuďom, napr. z rodiny, ktorí tým nemusia byť nadšení, ale nenechám sa odradiť a idem do toho. Následne zisťujem, že narážam na prekážku za prekážkou až plán zkrachuje.
  Pričom iná je situácia, keď svoj plán neroztrubujem hocikomu, nanajvýš niekomu, kto úprimne zdieľa moje nadšenie, a v takom prípade sa väčšinou plánu darí. Tu nejde o to, že ľudia ktorým sme to povedali, by vedome spriahali intrigy (oni nemusia robiť vôbec nič), ale o to, že táto informácia sa šíri cez nevedomé úrovne psychiky do hláv rovnakých ideových odporcov v okolí, ktorí sa navzájom vôbec nemusia poznať, a tí môžu byť aktívni v odporovaní podobným myšlienkam v danom čase. A takáto informácia na nevedomých úrovniach ich môže len podvedome stimulovať.
  A takto podobne dochádza k bezpečnostnému riziku v ideologických plánoch človeka, aj keď nič nepovie, ale spí s človekom opačne ideologicky zameraným, alebo spí s niekým, s kým spáva aj jeho ideologický nepriateľ. Totiž, myšlienku, ktorú mám v hlave, v skutočnosti bez jediného slova zdieľam so všetkými (v spoločnom egregore) rovnako ideologicky naladenými. No cez spájanie biopolí, napr. v sexe, sa informácia môže dostať aj do iných egregorov, do ktorých je pripojený sexuálny partner.

  Odpověď
  • to je velmi zajímavá úvaha, a dává to smysl.
   Tu část se sexem sice neznám, ale rozhodně potvrzuji tu část o tom povídání si o svých plánech s blízkými. Toto „selhání“ plánů už jsem zažil mnohokrát. Osobně jsem to přikládal spíše vyčerpání energie tím že jsem to roztruboval, ale tohle dává jasný smysl.

   Velmi děkuji za toto pojednání.

   Odpověď
   • rado sa stalo :-) (ten prvý odsek je z DVTR, ten druhý môj)

    Odpověď
    • Shodou okolnosti o tomhle mluvi i tento Nemecky profesor pdychologie ..
     https://www.biosferaklub.info/nikdy-vopred-nehovorte-o-svojich-planoch/

     Odpověď
  • popolvár 3.12.2018 o 16:27

   je to tak, jak s predčasným „roztrubovaním“, tak aj s biopoľovým prienikom informácie počas sexu…
   Zdalo by sa, že takéto sexuálne úlety, ak už niekto nevie odolať, tak s kolegyňou na pracovisku… Ale holduje táto kolegyňa úletom len s pracovnými kolegami, alebo má podstatne širší záber???
   Jednoducho uspokojovanie inštinktov a závislostí na čomkoľvek vždy predstavuje bezpečnostné riziko…

   Odpověď
   • Ono to môže byť ešte komplikovanejšie, ak ide o dôležitého politika, ktorého manželka má však iný pohľad na svet (aj opačne: politička a manžel). Nemusia sa o politike doma vôbec baviť, ale sex zabezpečuje únik citlivých informácii, ktoré plánom politika môže hádzať polená pod nohy. Špeciálne v momentoch, keď je človek ešte emočne prepojený s partnerom, ale pritom mu behajú po hlave myšlienky o povinnostiach a plánoch, o ktorých by nepovolaní nemali vedieť. To sa stáva, keď si nevie kontrolovať svoje myšlienky. A k takým únikom môže dochádzať nielen cez sex, ale aj iné spoločné vášne-záľuby (egregoriálne podmienená činnosť) s ľuďmi s nezlučiteľným svetonázorom (ak si pritom nekontroluje myšlienky).

    Odpověď
    • a jak je to vlastně s ochranou „elektronicky testováno“ a souvislost s tímto fenoménem?

     Odpověď
     • Oracle 911 3.12.2018 o 19:25

      Nie, lebo informácia sa prenáša cez biopole a nielen cez pohlavné orgány…

      Odpověď
     • Tam ide čisto o mimozmyslový prenos, a sex (s ochranou alebo bez) slúži len na rovnaké emočné naladenie oboch biopolí…

      Pritom tá ladiaca frekvencia (emočný stav) je nielen komunikačnou frekvenciou s partnerom, ale prakticky s konkrétnym „wifi routrom“ (egregorom) a všetkými naň aktívne napojenými. Iná frekvencia (iný emočný stav) slúži zase na pripojenie sa na iný „wifi router“ (spojenie prebieha automaticky). Ak pracuješ v kolektíve, vytváraš blízke spojenia. Ak pracuješ sám, vytváraš vzdialenejšie spojenia.
      Tým spojením obojsmerne prúdi jak energia tak informácie. Smerom von sú to špeciálne tie na ktoré myslíš.

      Odpověď
      • Ešte by som dodal, že tie informácie potom spracováva egregor, ktorý má vlastný kolektívny intelekt a ciele, a ostatných pripojených účelovo ovplyvňuje prevažne skrze pocity – vnuknutím potreby urobiť niečo konkrétne, angažovať sa v nejakej konkrétnej veci. Môže preposlať nápad ako myšlienku konkurencii. Keď nejaký generál formuje taktiku obrany a došlo k mimozmyslovému úniku informácie cez nejaký zdieľaný egregor s nepriateľom, tak ich môže včas napadnúť presne tá istá myšlienka a zahrnú ju do svojej útočnej taktiky. Každopádne egregor tej idey na základe ktorej bojujú, a pod ktorou sú zjednotení, už bude vedieť ako tú informáciu použiť a ako cez pocity a vnuknutia ovplyvňovať účastníkov svojej energeticko-informačnej „session“. Preto ak chce(alebo musí) niekto s vlkmi vyť, mal by si vedieť kontrolovať myšlienky.

       Odpověď
       • jadob, precizní analýza.
        Z mých zkušeností:
        Před lety jsem absolvoval školení získávání informací (stažení, nahrávání do sebe). Lze provozovat jak v přímém kontaktu (či viditelnosti), tak i dálkově (prostor a čas nehraje roli). První podmínkou úspěšného otevření komunikačního kanálu pro přenos informací je dostatečná aktivace energie v přijímající osobě. Dále pak maximální koncentrace na předmět zájmu a soustředěná myšlenka na získání všech potřebných informací. Následuje bezmyšlenkovité otevření se příjmu informací (toku dat) s vyloučením kritiky (tj. vlastního rozumu – ve smyslu „tak sakra chceš vědět, anebo do toho chceš kecat a prosazovat, že jsi si myslel něco jiného“). A následuje přenos a ukládání do hlubin podvědomí. Odtamtud to někdy později vyplave v případě potřeby, anebo kdo umí pracovat se svým podvědomím, kdykoliv si je může otevřít a vytáhnout právě to, co potřebuje. To je samozřejmě podmíněno správně formulovanou otázkou a otevíráním se „kanálům“ intuice, a samozřejmě opět zvednutím vlastních energetických hladin.

        Shrnutí: napojení se na obecné energetické zdroje + doplnění vlastních bio-baterek, pak práce/otevření srdeční čakry a čakry třetího oka. (Student, který se toto naučí, toho červený diplom nemine.)

        Aktivace energetických zdrojů: je řada možností, mezi nimi dobrý sex patří mezi ty vysokoenergetické postupy. Tak jak znělo zadání vlákna – zároveň dochází k otevření srdce, vypínání mysli, a poklesu ostražitosti. Takže se „sršením“ energií letí i úryvky informací … žijeme v energeticko-informačním poli.
        Zdroje pro podrobnější studium – téma sexuální magie.

        Odpověď
        • „Následuje bezmyšlenkovité otevření se příjmu informací (toku dat) s vyloučením kritiky (tj. vlastního rozumu“
         a tady je přesně příklad toho problému o kterém s tebou opakovaně někdo polemizuje!

         Jde samozřejmě o praktiku typu channelingu a zajímalo by mne jak chceš zabezpečit aby amatérští pokustóni měli zabezpečeno že si stáhnou neškodná data, když vypneš antivirus alias kritické myšlení.

         Já tedy nevím jak ostatní ale já určitě nechci přijímat data od někoho jiného nekriticky a bezmyšlenkovitě. Uvědomuji si sice že to dělám dnes a denně, ale cílem je to minimalizovat a zajistit sobě (a svému okolí) informační bezpečnost. Možnost vniknutí do této komunikace neznámého zdroje který mne potom napumpuje podvědomí čím bude chtít mi připadá nemalá.

         Odpověď
         • eM, můj komentář pouze doplňoval informaci o principy, na kterých jardobem otevřené diskusní téma funguje. Tedy že to tak skutečně je. Nebylo to o výběru informačního zdroje, ani o jeho prověřování. Co jsem se nezmiňoval, je také možnost aktivovat výběrové filtry, co hledáš, případně i definovat filtry, co nechceš. To se však již dostáváme do hlubších hladin techniky. To ale v definici diskusního okruhu nebylo, ani nebyla řeč o podrobnostech, jak provádět tyto přenosy.

          Druhá věc pak je, zda opravdu nikomu nelze nic věřit?
          To potom si třeba nedokáži představit např. studenta, který jde na přednášku s přesvědčením, že profesorovi nevěří a že ho tedy nebude poslouchat. Tak proč tam pak vlastně jde?
          A pokud jsi si všiml, tak jsem nepsal o tom, co s tím pak můžeš dělat dál.

          Jinak ten přenos dat v daném okamžiku probíhá v takovém rozsahu, že to „rozum“ stejně není schopen zvládnout. Jsou to celé knihovny znalostí. Teprve po přečtení můžeš knihu hodnotit, i jednotlivá témata, hledat rozpory a pod. A když dopředu nevíš, co tam je, jak chceš zapínat filtry? Pro představu: chci se naučit, jak se vykládá horoskop zrození, ale dopředu již vím, že pojmy Mars a Jupiter nechci slyšet? Budu tomu rozumět, anebo si již hned zpočátku zajistím takto neúplné informace, které mi pak zabrání pochopit to hlavní?

          Odpověď
          • No tak já si předně myslím, že i informace profesora na přednášce je třeba přijímat kriticky. Pokud tak někdo nečiní, tak kromě toho že je to jeho problém je to i klasický projev davo-“elitářského“ chápání života.

           A mimo jiné z toho potom vypadávají vysokoškoláci jako jsou někteří naši indoktrinovaní politicky. Když by přemýšleli kriticky, nemohli by vylézt ze školy s přesvědčením jak je ten západ skvělý. A pravděpodobně by asi momentálně ani nevolili Piráty a ODSku. Tak to prostě dopadá když někdo přijímá informace nekriticky, je to ovšem jen jeden z mnoha příkladů.

           Mě speciálně zarazila ta část kterou jsem odcitoval. Podle mne jde prostě o hloupý způsob přijímání informací, když vypnu antivirus.

           Je možné že existují osobnosti které umí informaci jen přijmout, a později beze zbytku znovu prohnat filtrem a teprve potom usadit případně přesadit, no nelze se spoléhat na to že se mi to povede a tak nehodlám vypínat antivirus při příjmu.

           Odpověď
           • Jenže v příspěvku nebyla řeč o vypínání antiviru.
            Rozšířením o toto bychom se opět dostali do hlubších úrovní práce se svým mozkem, vědomím a podvědomím, na což zde není prostor. Můj příspěvek byl ilustrací k tématu vlákna, a abychom mohli přesněji analyzovat celé téma přenosu informací prostřednictvím biopole, pak je toho na celou odbornou knihu (a ne jednu) + praktická cvičení a následný odborný seminář.

            A první dva odstavce, já měl na mysli jednodušší předměty, matematiku, fyziku, konstrukce strojů, staveb, a podobně. Zajímavé, jak úhel navyklého nazírání dokáže posunout vnímání sdělené informace.

            Odpověď
           • Ak si jedinec vyberie lepší zdroj energie než „sex“ a sťahuje len také informácie, ktoré v živote ozaj potrebuje, tak by som v tom nebezpečenstvo nevidel. Je to podobné, ako keď ti na VŠ dajú naštudovať kvantum skrípt, s ktorými sa tiež nemusíš stotožňovať ale potrebuješ ich vedieť a chápať. Rozdiel je v tom, že počas čítania máš čas hodnotiť jednotlivé vety cez svoj mravný filter a robiť si na každý názor v skriptách svoje vlastné hodnotenie.
            Pri takomto rýchlom sťahovaní „kníh“, ktoré potrebuješ vedieť, to môže prebiehať tak, že ešte pred tým, než by si tieto informácie v živote nejako použil, môžeš o nich rozjímať v čase voľna a vytvárať si na ne svoj vlastný názor. Možno ešte lepšie by to bolo v stave tranzu, keď čas beží trochu inak, a aj predstavivosť je ako automatické kresliace plátno, rovnako aj sluch, a každá informácia sa dá lepšie uchopiť.

            Inak by sa ti stalo to, že tieto informácie by sami sa vynárali na povrch v určitých podnetných situáciách, keď možno ani nemáš čas nad nimi premýšľať, a síce svedomie a tvoja osobná mravnosť by na ne reagovali okamžite a dávali im svoje hodnotenie, ale je predsa len zodpovednejšie (podľa typu informácií), keď svoju vnútornú knižnicu máš nejako spracovanú svojím mravným filtrom. Načo byť wikipédiou, ak na jej obsah ešte nemáš svoj vyhranený názor. Mohli by z toho vznikať škodlivé automatizmy správania. Napr. niekedy keď počuješ otázku, a ostatní nevedia odpoveď a ty áno, tak to nutkanie povedať ju a „zažiariť“ je naozaj silné, pričom tá správna odpoveď môže byť len „mýtus“, a ak by si mal čas sa nad tým zamyslieť, možno by si to aj sám zistil. Ale ak máme iba encyklopedické znalosti, vnútorne nespracované logikou a mravnosťou, tak môžeme iba šíriť mylné správy. Je to o osobnej zodpovednosti a prístupe.

            Odpověď
            • Díky za doprovodné poznámky. Dobré postřehy pro podrobnější objasnění složitosti tématu, které jsem uvedl jen encyklopedicky a velmi stručně.

             Jedna věc je stručná definice „oboru“, další pak je komplexní a mozaikové zpracování ve všech vazbách a vztazích. A to lze odhalit vždy až následným dalším promýšlením a zapojením jak rozumu (levá mozková hemisféra), ale současně i intuice (pravá mozková hemisféra). Obě pak navazují spolu kontakt přes střed mozku. Jak pak začnou spolupracovat, aktivují i šišinku (bájné třetí oko), které se poté začne napojovat na univerzální vesmírné knihovny znalostí.

             A takto se postupně a těžkou mravenčí prací rodí budoucí „géniové“. Je kolikrát těžké rozumět tomu, o čem mluví – je velký problém stručně popsat složité mozaiky. A kdo zná, kdo si vyzkoušel, jaký mozkový trénink museli před tím absolvovat a kolik to dalo práce? Často se to nedá zvládnout ani za jeden život a je nutná opětná reinkarnace, opět začínat od píky. Ještě že nabyté vědomosti se mohou přenášet po dobu až 40-ti dalších inkarnací. ;)

            • Teď vidím, že to spíše mělo být více vlevo, anebo možná v některém jiném vláknu zabývajícím se rozvojem duševní práce.

  • jardob: To, co píšeš vysvětluje jeden můj neuveřejněný dotaz na to, jestli též znáte ten pocit, že v blízkosti některých lidí, jako by můj mozek ztrácel šťávu a nemohu se soustředit na věci, které mě rozvíjejí nebo kterými bych vykonal něco, co považuji za dobrý skutek, zvlášť, pokud se jedná o věci nové nebo ne dostatečně osvojené.

   Odpověď
   • JS,
    áno poznám to, ale s tým sa dá pracovať. Čo myslíš, čo znamená „pilot nastavuje autopilota do rôznych režimov“ v duchu KSB? Ako si predstavuješ to nastavovanie?

    Odpověď
    • jardob: Samozřejmě, neřekl jsem, že nedá.

     Přiznám se, že nevím, napadá mě několik možností.
     Záleží kdo je pilotem, čili subjektem a kdo nebo co objektem řízení.

     Odpověď
     • JS,
      myslím tu ten klasický príklad z hrubých kníh: pilot=vedomá úroveň a autopilot=nevedomé úrovne.

      Odpověď
      • Vědomě se můžeme nastavit do různých režimů tak, abychom se vhodně přizpůsobili podmínkám.
       Je hloupost používat stejnou strategii a taktiku na příklad na moři, na sněhu i na poušti.

       Což je však stále vcelku abstraktní.

       Co se týče studia tlustých knih, je mi až hanba, jak málo jsem pokročil (není to zase však tak, že bych žádnou ani neotevřel, ale jsem zklamán tím, jak málo jsem nastudoval a osvojil si), pořád se snažím přijít na způsob, jak se s extrémními „rušičkami signálu“ vypořádat. Přijde mi, že dokud se to nenaučím, abych se mohl posunout dál, vždy se nějaká nová rušička objeví pro zopakování lekce. (Nemluvím o partnerských vztazích, nýbrž o lidech obecně.)

       Odpověď
       • To nastavovanie „autopilota“ (podvedomia) súvisí s nastavovaním vlastných emócií. Totiž emócie sú vysoko skomprimovanou informáciou z podvedomia, ktorou ťa informuje o svojej činnosti a hodnotí rôzne situácie. Zároveň, keď úmyselne nastavuješ svoje vnútro na určitý emočný stav, tak nastavuješ svoje podvedomie do určitých pracovných režimov, a je to aj spôsob ako sa prepínať medzi egregormi.
        Tým naznačujem, že študent KSB by mal vedieť (svojou vôľou) meniť svoj emočný stav, aby vedel efektívne pracovať v rôznych okolnostiach. Nemá to ale ten význam, aby človek prebíjal emócie generované podvedomím (najmä ak sú nepríjemné), tým ako sa naladí sám. Medzi vedomím a podvedomím emócie obojsmerne prenášajú informáciu, a ak sa človek necíti komfortne, tak to naznačuje nejaký problém, ktorý by mal zodpovedne riešiť, nie iba ho tlmiť.

        Odpověď
  • Dobrodej 5.12.2018 o 8:15

   Zaujímavá úvaha. Napadla ma taká vec. Napríklad čo ak má KSB študent sex s osobou naviazanou na neokonsko-satanské štruktúry. Teoreticky študent KSB by mal byť odolný voči nepriateľským E-M vplyvom. A naopak, keďže je KSB objemnejšia matrica s podporov HNR, malo by to pôsobiť pozitívne na danú osobu. :)

   Odpověď
   • pardon, obecná poznámka pod čarou, „mít sex“ – anglicismus toho nejhrubšího zrna (z mého pohledu) na vícero rovinách… a že by se v češtině/slovenštině našlo jednoslovných sloves od poetických po pornografická

    Odpověď
    • Tých slov zase až tak veľa nie je. Ak je reč „pohlavnom styku pre zábavu“, v tomto sa to vlastne krásne obracia proti anglosasom, ide o pomenovanie špecifického javu „kultúry“. Rovnako ako nikto z princípu neprekladá slová „svidomij“, „nezaležnaja“, lebo ak by to urobil, tak by prekrútil význam vlastných pojmov.

     Odpověď
   • ´Napríklad čo ak má KSB študent sex s osobou naviazanou na neokonsko-satanské štruktúry.´ – Pravdepodobnejšie je, že daná osoba bude pre tohto študenta (dostatočne mravne zrelého) proste nesympatická pre rozvoj intímneho vzťahu.

    Odpověď
   • Tu ide o to, že človek nie je imúnny voči vlastným chybám a hlúposti. KSB je odolnejšia ako neokonské štruktúry, a prejaví sa to aj v tom, že KSB tu bude, aj keď neokoni už dávno nebudú. V dlhodobých plánoch napríklad GP neporazil ani pravé Ježišové myšlienky, napriek tomu, že vytvoril pseudocirkev s jeho menom, a z Ježiša urobil Boha. Tie najdôležitejšie myšlienky Ježiša sa zachovali, a aj nositelia týchto myšlienok sa zachovali, aby mohli zapôsobiť, až príde ich čas.

    Skutočný študent KSB by hlavne nemal „voľne sexovať“, ale mal by vedieť, že pohlavný styk má slúžiť na splodenie potomstva. A ďalšia vec je, vedieť si kontrolovať emócie a myšlienky. V kritických chvíľach by mal vedieť skrotiť svoje myšlienky, aby nelietali ako vtáci vo voliére.

    Odpověď
   • Dobrodej: To mi připomíná situaci, kdy jsem chodil chvíli na aikido (trochu upravené) a když jsme šli z lekce ve skupince asi 4-5 lidí, jeden z kluků, tak 13-14 (Mně bylo 18) prohlásil něco jako „Kdyby nás teď někdo přepadl…“ … tak bychom se s ním vypořádali. Na jednu stranu ano, něco málo jsme se za těch několik lekcí naučili a na hloupého ožralu by to třeba stačilo, nicméně, jeden trénovaný chlapík by nás dost možná sejmul za pár vteřin, takže z toho vyšlo spíše komické přecenění vlastních sil a nesprávné vyhodnocení objektivní situace.

    Odpověď
 4. Co do důsledku znamená bohocentrický pohled na svět?
  Pokud jsme se narodili do materialistické kultury, pak vybudovat si plnocenný bohocentrický pohled na svět je velmi náročné, i časově a energeticky, a často se asi jedná o větší či menší bohocentrický „nátěr“ na předchozím pohledu na svět. Je totiž velmi obtížné si plně uvědomit, co bohocentrický pohled na svět znamená – jedna věc je nějakou informaci mít, znát, druhá je plně si uvědomit, co znamená, zvlášť když je v rozporu s dosavadním pohledem na svět na nevědomé úrovni psychiky.

  Začnu ze široka, tato realita buďto vznikla sama od sebe z ničeho, nebo ji někdo stvořil. Jelikož z ničeho nic vzniknout nemůže a varianta vzniku bez příčiny, samo od sebe z ničeho je zjevně nesmyslná, zjevně je správná druhá varianta, stvoření Stvořitelem. To potvrzují i písma, kde se informuje, že On tuto realitu svým slovem stvořil, a On je ten, kdo ji udržuje v existenci, vyživuje energií. Jedna z charakteristik Boha v koránu je „ten, který nepřetržitě vyživuje svou Láskou vše existující“. To znamená, že pohled na svět, kde svět existuje tak nějak sám o sobě, a někde „bokem“ je Bůh, který občas „nakoukne“ a v případě potřeby zasáhne, je od základu mylný, ve skutečnosti je to tak, že tato realita je něco, co Bůh udržuje v existenci, v doslovném smyslu, aby zde Jeho jiskry obalené do biopolí a fyzických těl, mohly zažívat zkušenosti. V Evangeliu Ježíše se praví:

  „Bůh stvořil život a vše jsoucí takovým, že je Slovem věčného života a slouží člověku k Učení o Zákonech pravdivého Boha.“

  a v Koránu se praví:

  „On je ten, kdo stvořil nebe a zemi v šesti dnech, aby posoudil, kdo z vás bude lepší ve skutcích“

  termín „nebe a země“ znamená vesmír, vše co existuje, neboť v době zápisu koránu neexistoval termín obdobný významem současnému „vesmír“. Co to například znamená? Například, že fyzici mohou prohlašovat, že nic nadpřirozeného neexistuje a jsou jen fyzikální zákony a vše má materialistické vysvětlení, jen díky tomu, že celá tato realita, samotná její existence, je zázrak, udržovaný v permanentním stavu. Je to něco jako kdyby loutky v loutkovém divadle prohlašovaly, že loutkář který jim dává život neexistuje, a že existuje jen scéna loutkového divadla, která navíc vznikla sama od sebe z ničeho…

  Odpověď
  • Libor Smetana 1.12.2018 o 20:01

   3 /7
   ctyrsten
   :-)

   Odpověď
  • popolvár 3.12.2018 o 17:37

   „…Pokud jsme se narodili do materialistické kultury, pak vybudovat si plnocenný bohocentrický pohled na svět je velmi náročné, i časově a energeticky, a často se asi jedná o větší či menší bohocentrický „nátěr“ na předchozím pohledu na svět…“
   - ja to len troška posuniem ďalej: narodení nielen do materialistickej , ale do celkovo adeistickej, zahŕňajúc jak materialistických adeistov, tak aj idealistických adeistov – t.j. aj všetky cirkvi, postavené na falošnom obraze Boha. A vybudovať si plnocenný a správny bohocentrický pohľad na svet je pre idealistických adeistov o to ťažšie, že najpr. musia zboriť svoju chybnú predstavu o Bohu.
   A čo to ten správny bohocentrický pohľad na svet znamená? To nie len o tom na vedomej úrovni si to uvedomovať a byť rozumovo stotožnený s tým uvedomením, že Boh je strojcom, Stvoriteľom a udržiavateľom celej Stavby Sveta – lebo to je len bohocentrizmus na vedomej – rozumovej úrovni. Ale čo je ten správny bohocentrizmus – toť otázka. Odpoveď je prostá: je to pohľad na svet Božími očami – doslova a dopísmena. Odpoveď prostá, no nie tak jednoduchá… Ako píšeš, je to veľmi náročné – lebo pod tým bohocentrickým „náterom“ sa musí všetko „hrdzavé“ v podvedomí vyčistiť až do „živého“. Inak ten „náter“ bude mať vždy podvedomú tendenciu praskať a odlupovať sa a vždy to bude rozumový boj vedomia s hlboko ukrytými „starými železami“ podvedomia.
   Vďaka, že si načal túto tému. Nejako sme sadli na rovnakú vlnu noosféry, lebo o tom pohľade na svet Božími očami premýšľam už cca dva týždne…

   Odpověď
   • Pohled na svět Božíma očima – takto by se také dalo nazvat, souhlas, i když chápání závisí čistě na tom, co si konkrétní člověk představí pod „pohled na svět Božíma očima“, a to je právě to, co nejde slovy předat… takže pro každého individuálně bude ten výrok někde v rozmezí „99.9% pravda … 0.1% pravda“, v závislosti na tom, jak ho on konkrétně chápe a co si pod tím představí.

    Odpověď
    • ano, je těžké představit si větu „všichni jsme jeden“, nebo „Já jsem On“, nebo „Moje tělo je Jeho tělo“ a podobné myšlenky které ke správnému pohledu vedou. K tomu musí dojít každý sám, ale určitě je dobré na cestě stavět takové návěstidla jako jsou tvoje příspěvky k tématu.

     Odpověď
    • ad: „Pohled na svět Božíma očima“
     - vzhľadom na subjektivitu bohocentrizmu (ako všetkého, čo človek robí), by bolo možno lepšie povedať:
     „Bohocentrizmus = individuálna snaha o pohľad na svet Božími očami“. S tým, že človek sám vyvíja úsilie a hľadá najlepšie spôsoby aby v sebe tento pohľad našiel, a aby bol rámcovo čo najbližší objektívnemu „pohľadu Božími očami“.

     Odpověď
     • S terminologií a obrazy v mysli je u těchto otázek asi největší problém, ten hlavní. Například, pojem „sloužit Bohu“ který se používá v písmech. Většině lidí naskočí obraz nějakých rituálů nebo poslušnosti ve smyslu otroctví, zatímco správně chápaná smyslová náplň tohoto pojmu je identická smyslové náplni pojmu „Lidský typ psychiky“ v KSB.

      Odpověď
      • Putinovec 5.12.2018 o 9:54

       Zde by možná bylo namístě vhodnější použít Vědomě směřovat v Božím záměru.Bude potřeba vnucené Nám výrazivo změnit tak, aby odpovídalo obrazové části.

       Odpověď
       • To je jedna možnost, ale taky je (asi jednodušší) možnost dát starým pojmům nový obsah…

        Odpověď
        • osobně si myslím že je potřeba obojí, někde „proškrtat“ vyloženě nevhodnou terminologii protože taková jistě v naší řeči existuje, a někde terminologii zachovat a snažit se až si k tomu dosedají v hlavách i obrazy.

         Odpověď
         • Napríklad, bolo by potrebné aj slovo „riaditeľ“ používať pre všetky riadiace funkcie, na všetkých úrovniach hierarchie, nie iba pre označenie hlavného šéfa firmy. Lebo takto sa plytvá potenciálom tohto unikátneho slova, ktoré bude v budúcnosti naberať čoraz väčšiu dôležitosť.

          Odpověď
          • ano o tom už jsme tuším diskutovali. Souhlasím, tam je to vyloženě už teď cítit, že absence toho slova napříč hierarchií plodí mnohem menší osvojení si kompetencí. Vlastně každý vedoucí podvědomě vnímá že jediný kdo to řídí je ředitel, a ostatní jen vedou ovečky podle zadaných parametrů.

           K tomu řediteli, ve Slovenštině je to slovo přesné, u nás už je zdeformované. Jak to krásně zní ve starých černobílých filmech kde se třeba ředitel oslovuje „pane řídící“.

           Odpověď
           • Souhlas, správně by mělo být říditel nebo řidič. Při slově ředitel by se jeden mohl zeptat, o ředění čeho jde.

            Odpověď
            • ono je to vlastně výstižné, protože ředí jakékoli pokusy o reálné řízení chytrými lidmi napříč hierarchií (pokud nechápe nic) a nebo ředí staré pořádky (pokud chápe že je dobré dát kompetence svým lidem).

            • popolvár 7.12.2018 o 18:56

             preto som v mnohých prekladoch neodolal použiť slovo riadič, česky řidič…
             áno, ideálne by bolo slovo riaditeľ, ako vraví jardob, no u populácie s týmto slovom okamžite vyskočí obraz direktora podniku

            • Ja som zase použil na mnohých miestach slovo „manažér“. Je to síce cudzie a sprofanované slovo, ale z jednoslovných slov najlepšie vystihuje význam a pôsobí najmenej rušivo. Je to podobný kompromis ako robí VP vo svojich knihách keď používa oficiálny pravopis, hoci je miestami škodlivý a proti logike.

            • popolvár 7.12.2018 o 21:34

             na manažer som alergický – mana-žer – ten, čo žerie „many“ (peniaze) a „žerie“ mamon

      • Súhlas. Práve preto si myslím, že k poznaniu týchto vecí sa nedá dopracovať tou najľahšou cestou, že si o tom niekde prečítam. Človek musí nad vecami sám premýšľať a žiť ich, rozprávať sa s Bohom, klásť otázky a hľadať odpovede. Slová môžu len rámcovo naznačiť smer, ale aj to nie vždy presne.

       Odpověď
 5. V rychlém samostudiu dvou knih o míru Ježíše Krista podle učedníka Jána, které jsem provedl včera večer, je zvěstováno, že je dobrodiním, když člověk jinému člověku přeje Mír.
  Stejně jako V.V. Pjakin nám všem vždy přeje Mírové nebe nad hlavou.
  Tak se pokusím v sobě samém zformovat matrici obrazec a budu muset také co nejdříve začít.

  Odpověď
  • Nějak zčistajasna loni před Vánoci, když každý každému přeje, začala jsem přidávat na závěr přání každému dovětek :“A Světu Mír.“
   A nějak mi to už zůstalo. Když se loučím říkám:“Měj se krásně,buď zdráv(a) i všichni kolem Tebe; a Světu Mír.“

   Kdysi Ján Zákopčaník končíval předpověď počasí přáním divákům :“Slunce v duši.“Moc se mi to líbilo…

   Odpověď
   • Ano, Zakopcanik byl fajn, tomu jsem to i veril, kdyz to rikal. Skoda, ze takovych neni na nasi verejnopravni TV vic.

    Odpověď
 6. popolvár 30.11.2018 o 17:18

  úryvok z prekladanej práce VP SSSR „Krátky kurz“, z kapitoly 6.9 Účtovníctvo a modely makroúrovne
  „…Оd ostatných účastníkov trhu sa štátnosť odlišuje jednou jedinou, no dôležitou vlastnosťou: kvôli tomu, že zmyslom jestvovania štátnosti je profesionálne riešenie problémov spoločnosti ako celku, a takéto riešenie problémov vyžaduje zaplatenie práce ľudí a zaplatenie dodávok produkcie pre potreby štátu, tak «vydieranie» zo strany štátnosti vo vzťahu k všetkým ostatným účastníkom trhu sa nepovažuje za trestný čin, ale sa posudzuje ako spoločensky nevyhnutný jav a nazýva sa «dane».
  Trestným činom je neefektívne a protispoločenské riadenie, ktoré sa môže prejavovať aj v tom, že štát sa dostal do zámerne nesplatiteľného dlhového otroctva medzinárodnej korporácie úžerníckych bankových klanov, následkom čoho nie je schopný naplniť príjmové kapitoly rozpočtu a dusí spotrebiteľov a producentov daňami.
  Ak niečo také prebieha, tak jedným zo spôsobov ochrany spoločenských záujmov je vyhnutie sa platenia daní a príprava štátneho prevratu, po ktorom nový režim pomenuje úžernícky parazitizmus — úžerníckym parazitizmom, a nie štátnym dlhom a uvedie svoje vzťahy s úžerníkmi-kreditormi do inej kvality.
  Rozdiel medzi platením úrokov z kreditov úžerníckej bankovej korporácii a platením daní štátu spočíva v tom, že:
  • dane sú podielom reálne vyrobenej produkcie alebo získaných príjmov, ktoré sa vyvlastňujú na celkové spoločenské potreby podľa výsledku ukončeného účtovného obdobia;
  • úroky z kreditov sú určené ešte predtým, ako je čokoľvek vyrobené alebo sú získané nejaké príjmy, následkom čoho, ak očakávané príjmy nie sú získané v objeme, potrebnom na platby kreditorovi, tak dlžník vypláca veriteľa zo svojho majetku alebo bezplatnou prácou na neho.
  Таkáto situácia vzniká predurčene nevyhnutne, keď úroková sadzba kreditu prevyšuje tempá rastu produktivity práce v hospodárstve dlžníkov, počítané v nemenných cenách. Ak aj za týchto podmienok dlžník vyplatil kreditora, tak to znamená, že on zvýšil ceny svojej produkcie a služieb a okradol v prospech kreditora tretie osoby, nezúčastnené v kreditnej zmluve.
  A na vytvorenie práve takýchto vzťahov medzi dlžníkmi a kreditormi-úžerníkmi je nastavený inštitút medzinárodného kreditovania-úverovania podľa biblickej koncepcie. Každý režim, ktorý súhlasí s takýmto stavom vecí je antinárodný a podlieha likvidácii.
  Ale keďže každá kreditná-úverová zmluva s úrokom porušuje vlastnícke práva tretích osôb, v nej nezúčastných, tak toto je právnym základom na uznanie jej za neplatnú. Tento stav môže byť plne vztiahnutý aj na zmluvy medzinárodného kreditovania štátov. …“

  ten posledný odstavec je veľmi zaujímavý. Takto by bola nádej po splatení časti úveru (počet splátok x ich výška = celková suma poskytnutého úveru (istiny)) sa pokúsiť o zneplatnenie zmluvy s odkazom, že suma platieb sa rovná výške požičanej sumy. Čo na to právnici? Posunieme to Harabinovi?

  Odpověď
  • ono je to sice pekne, no nato, aby sa s tym nieco robilo je potrebne ‚povolenie zhora‘ a toho sa tak skoro nedockame…
   osobne by som odporucal kazdemu, aby si prestal brat uver a radsej hladal moznos pozicat si peniaze medzi blizkymi/priatelmi… a samozrejme bezurocne :)
   cim samozrejme neovplyvnime to, ze sa stat moze hore popisanym sposobom dostat do ruk kreditorov…

   Odpověď
   • popolvár 3.12.2018 o 17:46

    no hej, ale nie každý má blízkych a priateľov, od ktorých by si vedel požičať na riešenie vlastného bývania. A ak aj, pochybujem, že by boli ochotní súhlasiť so splácaním po čiastkách 20-30 rokov.
    Vyhnaním cien bývania ako základnej potreby každého človeka a zvlášť rodiny, nás banksteri zasiahli na najcitlivejšom mieste a natiahli dlhovú slučku na krk prevažnej väčšine obyvateľstva, u mladých rodín je to min na 90%. Áno dá sa to riešiť aj tým, že otec ako hlavný živiteľ odíde do zahraničia a bude na bývanie sporiť, alebo už zobraný úver predčasne splatí. No daňou takéhoto riešenia je spretŕhanie rodiny a pút, často končiace rozvodom. Mnohí takíto rozvedení, jednoznačne tvrdia, že keby neboli odišli do zahraničia, tak rodina sa nerozpadne…

    Odpověď
    • Bohatě by stačilo, aby ČNB jako emitent koruny zřídila „státní hypotéční banku“, která by bezúročně (nebo na úrovni svojí nejnižší sazby – diskontní sazby, momentálně 0,5%) úvěrovala bydlení pro občany ČR.

     Odpověď
 7. Dovolím si ještě navázat na diskusi níže:

  „Hoxi, ještě přidám:
  Jedním z našich úkolů, možná tím hlavním, je poznat sebe sama jako kousek Boha, poznat že On je jediný tvůrce a že My jsme totéž.

  Naopak bych chápal, aby na konci byla jistota že jsme to pochopili a našli správně a neotřesitelně, že nebudou na světě jasné a nepopiratelné důkazy Boží všemohoucnosti a slávy.

  Nedává mi to smysl, když by nám chtěl dát jasný a nepopiratelný důkaz svojí existence a všemohoucnosti, rozhodně by to šlo udělat snáz a neoddiskutovatelně.“

  Jasný důkaz by byl například věčně hořící napřirozený nápis na nebi „Existuji“, pak by skutečně nebylo o čem diskutovat, ale tím by Stvořitel zároveň popřel svobodnou vůli lidí, protože by jim vzal možnost se o Jeho existenci přesvědčit jim samým – Jeho existence by byla zjevná a nepopiratelná. Bylo by to násilí nad lidmi.

  Samotná existence je sice důkaz Boží moci a slávy, ale jen pro ty, kteří o tom přemýšlejí – jak je zřejmě ze zástupů ateistů, majestátnost vesmíru pro ně není důkaz ničeho. Žádný objektivní důkaz boží existence neexistuje, je vždy třeba subjektivní interpretace, na základě které se každý rozhodne tak, nebo onak. Problematika je celkem dobře popsána zde: https://www.proc-krestanstvi.cz/pokud-buh-je-proc-o-sobe-neda-vedet/

  Ve skutečnosti, v tom je právě pointa, že okolní vesmír lze celkem pravdě-podobně vysvětlit čistě materialisticky. Stvořitel mohl přece vesmír navrhnout tak, aby jakékoliv materialistické-mechanistické vysvětlení bylo směšné. Ale ono není, vypadá dokonce celkem rozumně a pravdě-podobně. Na povrchu. V tom právě spočívá ona zkouška, podle mého. Aby člověk pochopil přemýšlením o světě pravou povahu reality, v níž se nacházíme.

  Odpověď
  • Mart’as 30.11.2018 o 14:01

   https://m.youtube.com/watch?v=tnkLDFpgix4

   Co treba Fibonacciho posloupnost , neni to takovy Boží otisk prstu ? To jen k tomu,ze zadny objektivni dukaz Bozi existence neexistuje.

   Odpověď
   • fibbonaciho posloupnost vyplývá pravděpodobně z jednoho z algoritmů užitých při tvorbě fyzického prostoru.

    Odpověď
   • A proc vlastne hledame dukaz Bozi existence? K cemu nam bude? Az ho budeme mit, zacneme se chovat jinak? Co kdyz jsme soucast Boha a mame ho v sobe? To je o vire a ne o dukazech. A jaky dukaz by byl dost dobry? Nemeli bysme zacit sami od sebe? Spis nez cekat, ze to za nas pan Buh udela? Co jsme udelali s nasim svetem, ktery on pro nas vytvoril? Kdyz budete za sve deti vsechno delat, co z nich bude? Same otazky

    Odpověď
    • To máš tak. Dokud si kladeš otázky,tak Tvoje psychika je v bdělém a tvořivém stavu. V debatách o Bohu /vyšší moci etc./ale vypínám v momentu …“ a máš nějaký důkaz? Viděl ho někdy někdo? „. Na to mám dvě odpovědi :
     - ta první je dost obhroublá, ale odkážu na debatu z filmu Kurvahošigutntág mezi paničkou /Chýlková/ a Bohoušem /Polívka/
     - ta druhá je velmi moudrý výrok, ale nevím čí : „neexistence důkazu není důkazem neexistence. “
     Na to,abych chápal a akceptoval svoji roli v hierarchii do sebe vložených systémů potřebuji něco víc, než svých 5 smyslů.

     Odpověď
   • Stopy inteligencie sú všade.
    Niekto ju pripisuje Vesmíru ako živej bytosti (panteizmus)
    Niekto ju pripisuje Bohu, ktorý stvoril Vesmír.
    Niekto ju pripisuje výsledku milióny rokov trvajúceho „vývoja“ z nuly (T.j. na počiatku neexistovalo nič, len absolútna hlúposť a chaos, a z nej sa miliónmi rokov miesenia sformovala múdrosť). Keďže v tejto verzii neexistuje Boh ani vyšší intelekt, za pána Vesmíru korunuje Človeka.

    Odpověď
  • Súhlas. Ja by som to len skúsil povedať inými slovami. Ak by sa Boh človeku vyjavil v plnej paráde, tak by človek vlastne nepotreboval viac svoj Intelekt (ako Zhora daný nástroj na poznávanie a sebarozvoj), nepotreboval by ani Intuíciu. Ak by mal Boh byť viditeľným vládcom (ako sú pozemské vlády) nad všetkými a všetkým, potom by otázka vôle a etiky nemala veľký význam, stačil by univerzálny program správania, a každé odbočenie by sa trestalo. (No niekedy je ľahké rozprávať o tom čo je správne, človek to ale až tak neocení, kým sa nepoučí na vlastných omyloch a tragédiách. Potom spozná aj cenu toho, čo je etika a čo neetické. A takáto skúsenosť by nemala byť nikdy zabudnutá, lebo je cennejšia ako všetka teória. Preto u ľudí, ktorí nepocítili bolesť omylov, vzbudzuje moralizovanie a diktát iba revoltu)

   Tým, že je Boh skrytý ale zároveň prístupný každému, kto je ochotný ho hľadať a komunikovať s ním, je to celé trochu iné. Je tým zabezpečený rozvoj nielen individuálneho intelektu, ale aj kolektívneho. Podobne aj s ostatnými nástrojmi poznávania. Využíva sa tvorivosť duše. Ladí sa osobná i spoločenská mravnosť. T.j. u Boha stratégie a ciele sú, ale taktika zdanlivo nie je. Ono aj taktika je (tvoria ju matričné zákony miery), ale je tá najmiernejšia z možných. Preto tomu vývoju je dané tak veľa času.

   Z filozofie je známe, že nemožno dokázať existenciu, a nemožno dokázať ani neexistenciu Boha formou nejakej všeobecnej formálnej poučky. Takto to nejde, ale je iný spôsob ako to ide. A to je formou osobnej skúsenosti. Život je interaktívny, a keď sa prihováraš Bohu, dostávaš cez život aktívne odpovede, ktoré ťa môžu o jeho existencii presvedčiť. Človek síce môže pochybovať, či sa nerozpráva náhodou s nejakým egregorom a pod. Ale čím viac človek rozvíja svoju mravnosť a znalosti, tým jasnejší je jeho pohľad na tento interaktívny Svet, na jeho zákonitosti, a nachádza čoraz viac fragmentov seba aj v okolitom živom svete. Nakoniec všetko so všetkým začne dávať jasný zmysel bez vnútorných etických konfliktov a antagonizmov v celej subjektívne vyskladanej mozaike modelu Sveta (Ja (ako duša) + svedomie + môj duch + moje telo+ zákonitosti sveta + životné okolnosti + Vesmír + prejavy Božej etiky). Tým sa miera istoty začne blížiť k 100 percent.

   Zďaleka nestačí spoznať, že koreň svojej vedomej existencie mám v Bohu. T.j. že tvoja duša je „fragmentom“ Boha. Pretože, čo dá takéto poznanie človeku s nízkou etikou? Ibaže sa začne naparovať a chovať ešte arogantnejšie. Preto cesta do Božieho kráľovstva vedie iba cez vynaložené úsilie práce na sebe. Najprv treba zmeniť svoju etiku, a úmerne tomu rozširovať svoje znalosti. Čím bude človek vnútorne mravnejší (čo sa nedá oddeliť od intelektuálneho sebarozvoja), tým bude vidieť všetko jasnejšie, a mať aj väčšiu vnútornú istotu v tom, čo vidí. A ohľadom mravnosti a toho čo je vlastne správne… Čo je to Božie kráľovstvo na Zemi? Určite je to harmonická spoločnosť ľudí žijúcich podľa svedomia, žijúca v harmónii s prírodou a objektívnymi zákonmi existencie, ktorá udržuje nenapäté vzťahy medzi sebou (ako komunita) a na potenciálne zlo odpovedá vždy tým, čo je objektívne lepšie. V rámci komunity je zachovaná sloboda vôle, rozvoj intelektu i všetkých individuálnych i kolektívnych daností…
   Do kopca sa ide vždy ťažšie ako z kopca. Ľahšie sa rozbíja ako spája. Ak človek má o etike mylnú predstavu, vždy dostane možnosť sa v praxi presvedčiť o tom, že sa mýli (otázka je len, čomu dá prednosť, keď si to uvedomí. Akým cieľom a prioritám?)

   Odpověď
   • :)

    Odpověď
   • Hox, jardob – suhlasim :)
    Mne sa pozadovanie dokazu existencie Boha javi tak, akoby si clovek chcel nejako potvrdit, ze ten Boh je vlastne tiez len clovek, len je lepsi v tom ci onom (ma nejake superschopnosti), cize akoby chceli dat Bohu istu hmotnu formu – v idealnom pripade mat moznost sa ho dotnut, napisat mu list, email, pozdravit ho v obchode, ci vynadat mu niekde na ulici, …
    Ja si Boha skor predstavujem ako tak zlozitu a komplexnu entitu, ku ktorej pochopeniu v tomto hmotnom svete nemame sancu sa dostatocne priblizit uz len z princitu – sme od Neho vzdialeni tak daleko (vyvojovo, intelektualne, ..), ze aj keby nam cely nas zivot bezal oproti, tak ho v tej dialke neuvidime :)
    Keby som Boha definoval trochu matematicky, tak je to maximalna mnozina vsetkeho, na co len pomyslime, co tu bolo davno pred nami, je tu teraz a bude davno po nas a mimo tejto mnoziny neexistuje jedina vec, rastlina, zviera, clovek, planeta, slovo, obraz, myslienka, informacia, … ktora by Bohu nepatrila ako podmnozina…
    ale je to len moj pohlad a mozem sa mylit :)

    Odpověď
  • Nikdo ho neviděl …………., jinak by musel být důkaz! :)
   Příklad:
   Už jen při podobenství chování nás, při různě osobnostně-zformovaných zájmových algorytmů činností ukazuje, komu se co zobrazí a kam až dohlédne a … ? Uvidí hlavně to, co jiní nevidí?
   Houbař jde na houby: „Hele, šlápl jsi na krásného praváka“ „To není možný! Už tudy jdu třikrát a neviděl jsem ji!“
   Zoolog studující smečku divokých vlků, co všechno musí podstoupit, aby se o píď přiblížil a nahlédl dosud málokomu přístupným informacím.
   Nebo já, když jsem v pubertě lítal s foťákem a objektivem s ohniskem 50 mm po lese křížem krážem, dlouhé hodiny, co druhý den, abych zachytil muflony, srnce, srny.
   A jednou jedinkrát, (jako odměna?) se 30 metrů přede mnou zastavil vysoký jelen. Nebyl jsem schopen pohybu, natož vyhotovit foto důkaz, pač jsem přemýšlel, jestli to přežiji :)
   No jelen po chvíli z cesty skočil do údolí a já pelášil těch 30 metrů, ale nikoho jsem neviděl. Celý les byl nehybný a ani list se nepohnul.
   „Děti, v lese se musíte chovat tak a tak ……., abyste viděli, jaké zvířátka v lese žijí“ :)
   A je to pak pro takové velká odměna, když se ukáží.
   Určitě se NIC neukáže, když činnost je produkován doprovází směs kalů pro jemnohmotné smysly odporný

   Odpověď
  • Ja by som mal poznamku iba k jednej veci. Dolezitou sucastou vykladu je predpoklad, ze clovek ma slobodnu volu. To je ale tiez velmi osemetna zalezitost.
   KOB ma, okrem ineho, aj tieto vychodiskove predpoklady.
   1. Vo vesmire neexistuje neriadeny proces. A aj samotny vesmir je proces, resp. sustava do seba vnorenych procesov.
   2. Vesmir je uplne spojity, nema ziadne „prazdne“ miesta a funguje s principmi priciny a nasledku.

   Za tychto podmienok je hodne zlozite obhajit koncept „slobodnej vole“, pretoze proces ludskeho myslenia by musel mat uplnu vynimku z oboch tychto pravidiel.

   Nehovoriac o tom, ze existencia „slobodnej vole“ je …. metrologicky nepreukazna.

   Odpověď
   • Tu je dobré si položiť otázku: „od čoho má byť vôľa slobodná?“ Pretože pojem „sloboda“ bez bližšej špecifikácie je veľmi široký abstraktný pojem.
    Väčšina ľudí slobodu vôle stratila, ale je možné ju získať späť.

    Odpověď
    • jardob ty si neuveritelny diskuter. :-) Naozaj to myslim v dobrom. Ako som si precital tvoju reakciu, sa usmievam. A ocenujem styl.
     Takto natvrdo kopnut loptu do autu a nemihnuc brvou sa tvarit, ze je to strela na branu, to sa len tak nevidi.
     :-)

     Odpověď
     • Veď tá otázka sa dá rozviť. Aj som čakal, že sa chytíš :-)
      Faktom podľa mňa je, že sloboda v tom tradičnom chápaní úplnej neobmedzenosti, bez vnútorných zákonov a obmedzení, by vlastne do Vesmíru vniesla chaos a nie harmóniu. A Vesmír, to je vlastne veľmi zaujímavý harmonický algoritmus :-)

      Odpověď
     • Presnejšie, nebola to strela do outu, ale klasická prihrávka. Výraz „Sloboda vôle“ v sebe skrýva implicitnú informáciu, ktorú je nutné pochopiť, inak môže byť chápaná špatne.

      Odpověď
      • A možno je to tak, že vôľa je to, čo chce v duši robiť Boh, a iné energie imitujúce vôľu (a potláčajúce reálnu vôľu v správaní) sú to, čo chce robiť telo, alebo psychika ovládnutá egregormi.

       Rozhodovanie a jeho „sloboda“, to je už záležitosť algoritmu psychiky Homo Sapiens – jeho ducha/biopoľa. Keďže vesmír je informačne skrz-naskrz prepojený, tak hovoriť o nejakej absolútnej nezávislosti je nezmysel, ale napriek tomu algoritmika psychiky môže byť obdarená autonómiou svojho rozhodovania (na základe zozbieraných dát v pamäti a aktuálne prichádzajúcich od zmyslov), a vyberá si z možností (čo chce, po čom túži) aj napriek tlakom tela a egregorov. Ide o to, že rozhodnúť sa pre niečo ešte neznamená to aj automaticky realizovať. Znamená to iba zadať si cieľ (svojmu vedomiu i podvedomiu). Aj keď sa situácia môže zdať napätá, človek môže byť pod tlakom, no vnútorne môže byť nasmerovaný k iným cieľom, než k akým ho nútia, a túto úlohu už rieši jeho vedomie, podvedomie (a aj Boh, ak ho človek osloví), začnú sa otvárať nové možnosti. Ak je človek v studni, môže sa mu zdať nemožné dostať sa von, ale iba do tej chvíle, kým použije rozum a začne situáciu riešiť dostupnými možnosťami (volaním ľudí o pomoc, modlitbou k Bohu o pomoc, alebo to skúsi vlastnou šikovnosťou). V tomto je teda psychika dosť autonómna, zvoliť si cieľ, aj keď sa zdá neprekonateľný (napr. boj so závislosťami)

       Odpověď
       • Nic v zlom, ale uz len nabalujes vatu. :-)

        Odpověď
      • Ak to aj nebol priamo aut, je to pokus preniest hru na druhu stranu. :-) Ale dobry.
       Ja k teme uz nemam co dodat. Nepoznam riesenie otazok, ktore som nadhodil. Len som chcel pripomenut, ze s tou sobodnou volou to nie je take jednoduche a samozrejme, ako sa by sa mohlo zdat.

       Odpověď
       • OK :-)

        Odpověď
       • Jana Černíková 3.12.2018 o 21:20

        Svobodná vůle a zmíněné předpoklady mi nepřijdou v rozporu. Všechno je řízené – ale ne ve smyslu přímého řízení jako spíš existence „pravidel hry“. Jak potom ale v rámci těch pravidel každý „hráč hraje“, to už je na něm. Může ta pravidla chtít i nechtít poznat, může je respektovat, ignorovat, snažit se je obejít, může si dělat, co chce. Jediným limitem je jeho schopnost nést následky svého jednání – a tím se dostáváme k druhému předpokladu. Je to právě zákon příčiny a následku, který elegantně zařídí, že všichni se postupně a nevyhnutelně přibližují tomu, že ta pravidla budou chtít poznávat a dobrovolně, ze své svobodné vůle je respektovat.

        Odpověď
    • Spis je otazka, jak poznam, ze mam svobodnou vuli? I ti co skacou na namesti si mysli, ze bojujou za svoji pravdu a je to jejich svobodna vule

     Odpověď
     • Skôr by som si kládol otázku, ako rozoznať vôľu (čoho je nositeľkou duša) od toho, čo často zamieňam za vôľu (a čo vychádza z úplne iných zdrojov (mánie, obsesie))

      Odpověď
      • uz to, ze si klademe tuto otazku, neco znamena. Kdyz mluvis o dusi, ja ji vnimam jinak. Spis ze vule je to co chci ja, jako clovek. Ale duse ma uplne jine touhy, nezalezi ji na tom, co mam a co chci, materialne. Potrebuje jine veci, treba kdyz jsem v lese, v horach, tak jsem asi v souladu s dusi, nebo nevim, jak to rict lip.

       Odpověď
       • Anebo dobre, tady to asi muzu napsat. Jsem ve stavu souzneni sam se sebou, nekdy i doma, nekdo tomu rika meditace, ale v te chvili jsem uplne nekde jinde, jakoby ve vesmiru a vim ze jsem to ja uplne cely. No a v tech chvilich si myslim, ze jsem ta moje duse.

        Odpověď
        • Ja osobne vnímam svoje „Ja“ ako večnú dušu (o vlastnostiach a podstate ktorej moc neviem), svoju ľudskú psychiku (ducha) ako košeľu, a telo ako kabát.

         Odpověď
         • Vnimam to tak, ze moje duse je jakoby porad se mnou, jsem s ni propojeny. Jednou jsem i videl jakoby bilou snuru do nebe v meditaci.
          A casto se mi stava. ze se ptam, co chci udelat? Ale kdyz delam dulezite rozhodnuti, tak je nedelam hned, Protoze vim, ze mi to dojde az potom. A to si myslim, ze je moje duse, ta mi to da vedet. My totiz jako lidi vubec nechapeme logiku nasich dusi. Oni chteji to nejlepsi pro nas, ale my nevime, co vsechno zle musime zazit, abysme si uvedomili co jsme. Takze, to co se nam zda spatne, muze byt pro nas to nejlepsi v te chvili.

          Odpověď
          • Ale nevim, jestli bude pochopeno, co jsem napsal. Mysle jsem to tak, ze treba pokud je nekdo pysny nebo zavisly na penezich, tak pro neho je nejlepsi projit chudobou, aby nsel pokoru a lasku. I kdyz on si to v te chvili treba neuvedomi, takze to nebylo nic proti vam, pratele

           Odpověď
          • Aj keď slová sa dajú vysvetliť všelijak, myslím že viem ako to myslíš, a v mnohom to cítim podobne :-)

           Odpověď
       • Je dobré, že sa nad tým zamýšľaš, to je prvý dôležitý krok k poznaniu :-)

        Odpověď
     • Prepáč, milan, prečítal som si to narýchlo. Hovoríme v podstate o tom istom. Nie všetku hnaciu silu človeka tvorí jeho vôľa. Sú v tom aj iné energie (emócií prameniacich z egregorov).
      „Sloboda voľby“ je tiež veľmi zaujímavý pojem. Slobodu nemožno chápať ako úplnú nezávislosť, lebo všetko je informačne prepojené, ale skôr ako určitú odolnosť pred vonkajšími tlakmi, autonómiu vlastného algoritmu psychiky v rozhodovaní.

      Odpověď
      • Svoboda je pojem absolutni. Kazdy clovek ji potrebuje, jinak neni clovek, ve smyslu, jak ho buh stvoril. Ale taky mame moralni vlastnosti, svedomi abysme neblizovali jinym. Takze nase svoboda konci tam, kde zacina svoboda toho druheho. Je to skveke vymyslene, pokud se s tim nedokazeme jako lidstvo srovnat, tak je to nas problem.

       Odpověď
       • Svobodu také můžeme vyložit jako stav, kdy nejsme pod nadvládou egregorů, parazitů a svých i vložených nesmyslných myšlenkových motanic.

        Odpověď
        • Mozna je lepsi nepremyslet, pod jakym zrovna egregorem jsem, protoze to stejne jako clovek nedokazu a ani nechci ovladat. Jasne ze i sam sebe zamotavam, ale prijde mi jednodussi proste zit obycejny zivot a radovat se z toho.

         Odpověď
         • Ale čo by si nevedel. Máš intelekt, a dokážeš prísť na to, čomu holduješ, čo je tvoja vášeň, čoho si fanúšikom, na čom si závislý v živote. Ďalej môžeš tiež zhodnotiť, či s tým aj v hĺbke duše súhlasíš, či je to eticky správne, či to chceš ponechať alebo zmeniť. Ak to chceš zmeniť, požiadaš o to Boha a sám vynaložíš aspoň minimum fyzického a mentálneho úsilia, tak sa ti budú v živote otvárať stále nové okná možností, ako z toho postupne von.

          Odpověď
       • milan,
        sloboda je príliš abstraktný výraz. To je dôvod, prečo si slobodu každý predstavuje ináč – nemá sama osebe presne definovaný obsah. Preto keď sa dvaja bavia o slobode, mali by si najprv ujasniť pojmy, čo so kto pod ňou predstavuje. Absolútna voľnosť totiž neexistuje.

        Odpověď
      • Ale muzeme se o tom bavit dlouho, je spousta veci kolem nas, tak muzu pozadat Hoxe o tvoji adresu a napsat. Jestli ti to nebude vadit, tak bych byl rad, protoze to co pises mi dava smysl a je to myslim dulezite pro nas.

       Odpověď
   • Kammerer
    takže zadal jednomu, aby mouku mlel,
    druhý pekař byl,
    třetí učitelem, další koně i jako kovář obstaral, jiný stavěl, …..,
    takto všechny prázdné místa s pečlivostí vyplnil, bezvadné podmínky jim připravil.
    Zatímco oni?
    Místo aby ten mlynářem byl,
    sedí a nejdřív levou a poté pravou
    škrábe už pět let něco na papír,
    co měl stavět nestaví, ale u vody jí vdolky, pětkrát nešika do vody spadl,
    Sláva, ten co měl učit učí a
    ten, kdo měl péct, pekl a pekl poctivě
    http://www.jalovec.cz/zemrel-jaroslav-kulcak/
    Každému je dán tedy záměr vektor + algorytmem úkolu čiinosti pro vyplnění prázdného místa a při jeho realizaci daného algorytmu, směru úkolu vektoru se daří, pak ale kdo je mimo tento záměr-vektor pak se zřejmě nedaří a klopýtá.
    A pokud davově se ovládne neuposlechne své_domie, nutně chybí na svém místě, kde je potřebný a musí nastat restart, tedy NĚKDO JINÝ za něj musí na základě fyziky, zaplnit prázdné místo.

    Odpověď
 8. Dovolím si tu nadviazať na vlákno dole (o reinkarnácii a mimozemšťanoch):
  http://www.vodaksb.eu/diskuse/ksb-a-dvtr/comment-page-5/#comment-176210

  Ja by som v otázke mimozemského života rozlišoval dve veci:
  - Tí mimozemšťania, o ktorých sa najviac diskutuje, a ktorí chodia na Zem kedy sa im zachce, tak tí s najväčšou pravdepodobnosťou vôbec neexistujú, a tu môže ísť o psychologickú operáciu, na krytie rôznych tajných výskumov zo strany tajných služieb rôznych štátov a podobne.
  - Na druhej strane, myslím, že objektívne sa nedá vylúčiť, že Vesmírov ako je ten náš, môže byť nespočetne veľa, vrátane bytostí obdarených dušou, ktoré tam plnia nejaké svoje poslanie Zhora. Dokonca ja by som nevylúčil ani viac takýchto misií v jednom Vesmíre, len netreba čakať, že predstavitelia týchto vzdialených misií sa budú navštevovať a ovplyvňovať, a ak, tak je to prísne regulované. Pokiaľ misia prebieha dobre, tak na vzájomné ovplyvňovanie sa nie je dôvod.
  Čo sa týka anglosasov, a ich dopustenia zotročovať ostatných dlhú dobu, tak tam šlo o jeden ľudský druh, členov jednej misie, kde bol obhajca Zámeru aj oponent, a každá chyba alebo nevedomosť obhajcu bola trestaná oponentom, čím bol obhajca nútený zdokonaľovať svoje nástroje, taktiku, mravnosť, svetonázor. No nevidím zmysel toho, aby dochádzalo k intervencii medzi rôznymi misiami danými Zhora.

  Ďalšia vec je, že nevidím nič škodlivé na informácii, ak by sa človek dozvedel, že 1. aj mimo Zem alebo v iných Vesmíroch je život, alebo že 2. jediný život je na Zemi.
  Čím by človeku z hľadiska Zámeru mohla takáto informácia uškodiť? (že je život iba na Zemi, alebo aj mimo Zem). Skôr problém vidím v kamuflovaní toho, aké sú mimozemšťanom (existujúcim alebo vymysleným) pripisované vlastnosti a úmysly. T.j. problém skôr je, že sa „samo sebou“ mimozemšťanom pripisuje možnosť slobodne navštevovať Zem a agresivita.

  K otázke reinkarnácie. Zaujímavé, keď som hovoril o „Ja“, tak som tým vôbec nemyslel seba ako človeka. Reálne toho o svojom „Ja“ moc neviem (to je tá dobrovoľná amnézia duší), lebo ľudská identita vychádza z psychiky, ktorú zabezpečuje pominuteľný duch, no večné „Ja“ (alebo skôr „My“) je nad týmto, týka sa duše. „Ja“ vnímam ako to, čo zostane, keď si odmyslíš všetko čo si o sebe pamätáš ako o osobe, ďalej keď si odmyslíš telo, a zostane len vôľa a schopnosť vnímať svet a tvoriť vôľou (tak ako dokážeš tvoriť vo svojej predstavivosti). Snažiť sa popísať dušu je asi rovnako ťažké, ako snažiť sa popísať Boha. Niet informácii, niet slov. Ale to znovuobjavovanie všetkého i samého seba vo svojej podstate je krásne.
  „Ja“, teda duša, je večná, vedomý život nemôže prestať byť vedomým životom, preto je veľa možností čo môže byť, až človek zomrie. Či sa „božie iskry“ hneď vracajú do Zdroja, podobne ako sa na tomto obrázku elektróny po siločiarach vracajú naspäť do svojho zdroja? :
  https://www.cyberphysics.co.uk/graphics/diagrams/magnetic/earthmagfield.png
  Alebo či je tých „cibulových šupiek“ okolo „božej iskry“ viac, než len telo a duch a sú súčasťou viacvrstvového scenáru?
  Alebo sa znova vtelujú do tohto istého projektu na Zemi, len iných duchov a tiel?

  Je možné, že keď ľudstvo svoju misiu úspešne dokončí, tak bude ich mravnosť zafixovaná na úrovni ducha (duchovná evolúcia), podobne ako sú zafixované zvieracie inštinkty na úrovni tela (telesná evolúcia), s tým, že už sa do ľudí nebudú vtelovať duše, ale podobne ako iné druhy (ak je pravda že nemajú dušu, iba telo a duch) budú svedectvom o Bohu v knihe Života (vo Vesmíre). T.j. budú sa rodiť dokonalí ľudia (v zmysle Božieho Zámeru, podobne ako iné živočíšne druhy) ale bez duše, len pre ilustráciu. Pričom duše („Ja“, „My“) sa budú môcť vtelovať do iného druhu, ktorý bude riešiť ešte náročnejšiu úlohu než riešil človek vo svojom rozvoji.

  Odpověď
  • Ak si uvedomíme, že emócie, pocity a city vo svojej podstate predstavujú veľmi nahusto spakovanú (skomprimovanú) informáciu, ktorá by pri dekódovaní do ľudskej reči a rýchlosti ľudského bdelého vedomia mohla trvať nesmierne dlho (napríklad pri transformácii na text alebo audiovizuálny film). Tak dá sa povedať, že to čo najlepšie charakterizuje dušu v jej podstate je Spoločné vedomie, t.j. svedomie. To čo všetky „božie iskry“ zdieľajú medzi sebou, a čo sa ozýva aj v našom živote, keď robíme niečo dôležité.

   Odpověď
  • „Pokiaľ misia prebieha dobre, tak na vzájomné ovplyvňovanie sa nie je dôvod.“
   a co objektivní proces globalizace? Pokud je vesmír fraktální, a vše na naší planetě nasvědčuje tomu že ano protože probíhají stejné procesy v rámci rodiny, vesnice, města, státu, kontinentu, planety… proč ne v rámci vesmíru? Tedy spojení a spojování civilizací různých planet v rámci vesmíru? Pokud je to tak, a v některých vesmírech existuje víc obydlených světů, proč? Proč nemá každý svůj vesmír? Pokud tedy jsou spolu v jednom vesmíru je to náhodné, nebo to koresponduje s vyšším objemem stejného procesu globalizace a jeho vyřešení pomocí principů Člověka? Do jaké míry bude sahat globalizace? Zastaví se v rámci planety nebo bude pokračovat do mezí vesmíru? Nebo do mezí vícevesmírného prostoru až ke sjednocení všeho se vším?

   Odpověď
   • Globalizácia súvisí s tým, že si človek uvedomuje, kam sa až môže rozšíriť. Na Zemi, postupne ako ju celú objavoval, tam sa mu aj darilo rozširovať, otázka zostávala len v tom (a o tom bola jeho misia) ako bude život ľudstva vyzerať, či sa rozvinie podľa vyššieho Zámeru alebo nie. Vo Vesmíre sa človeku rozpínať zatiaľ nedarí, a je aj otázka, či je človeku ako druhu niečo také predurčené. Ak aj áno, musí to prebiehať podľa nejakých vývojových pravidiel, pretože nemôže byť poslaním človeka rozniesť do Vesmíru chaos. T.j. najprv sa musí dostatočne vyvinúť.
    Navyše, svet živých bytostí nie je len materiálny, aj cez svet ducha môžu byť svety prepojené, no tiež podľa určitých eticky podmienených pravidiel. No najširšia globalizácia sa, podľa mňa, deje na úrovni duše: tá má prístup do všetkých vesmírov, a vo všetkých realizuje nejaký druh vyššieho Rozvoja.

    Odpověď
    • v tom smyslu chápu poznámku o kontrolovaném provozu mezi takovými civilizacemi. Tedy provoz mezi planetami bych chápal jako možný jedině tehdy má-li daná civilizace splněn svůj planetární úkol respektive je schopná kontaktu bez katastrofických následků pro jednu z těch civilizací.
     Principiálně mi jde o to proč by v jednom prostoru existovaly dvě civilizace které se hypoteticky technicky mohou potkat, avšak existovalo by omezení které by jim v tom jakoby bránilo? Pokud existuje více civilizací v jednom prostoru, je podle mne jejich „globalizace“ jen otázkou času vždycky. Jinak by neexistovaly v jednom prostoru. Nemělo by to smysl.

     Odpověď
     • Keď si to tak vezmeš, tak ak v galaxii Andromeda existovala civilizácia o ktorej písal, tak sa ich posolstvo dostalo cez Jefremova k nám… Tým pádom nám mohli pomôcť v plnení Zámeru, byť inšpiráciou. Eticky vyspelejšia civilizácia je vždy užitočnejšia pre menej rozvinutú, nie naopak. A ten kontakt nemôže byť násilný, ale ak sa v ľudských srdciach zrodí túžba po vyššej etike, potom prichádzajú informácie aj od Boha, aj od iných vyspelejších bytostí (vrátane anjelov). Ďalej je možné, že ak splní svoju misiu jedna civilizácia aj iná civilizácia v inom kúte Vesmíru, tak sa neskôr (už bez duše, len ako štúdijný materiál = biosféra) stretnú na jednom mieste, a budú pomáhať v rozvoji nejakej tretej civilizácii, ktorá sa bude učiť zo všetkého stvoreného (vrátane tých dvoch civilizácii). Tam by už to stretnutie dvoch vyspelých druhov malo zmysel.

      Odpověď
      • Oracle 911 24.11.2018 o 11:02

       >už bez duše, len ako štúdijný materiál = biosféra

       To nedáva zmysel, a to z jednoduchého dôvodu lebo ak civilizácia dosiahla určitú tebou opísanú úroveň svoju existenciu neukončuje, ale začne riešiť inú úlohu Božieho zámeru…

       Odpověď
       • Ľudstvo, po splnení svojej misie môže dostať na riešenie ale aj nemusí nejakú inú kolektívnu úlohu… To už je na Stvoriteľovi.
        Ale z môjho pohľadu hlavnú úlohu vo Vesmíre nehraje ľudstvo ako také (teda telo a duch), ale misie, ktoré realizujú duše, a to už je jedno kde vo Vesmíre, v akom tele a duchu, a na ako dlho…

        A keď telo a duch dosiahne vrchol svojho rozvojového potenciálu, a zapadne ako puzzle do celkovej Božej etickej mozaiky tvorenia, nevidím dôvod aby duša (t.j. reálne vedomie-vnímanie) zostávala v tomto tele a duchu. To ale neznamená koniec existencie ľudstva. Ľudstvo môže pokračovať vo svojej existencii, schopné kedykoľvek a kdekoľvek vytvoriť Božie kráľovstvo (aj na inej planéte), lebo v kolektívnom duchu už budú zafixované tie správne vedomosti a zručnosti ako na to. Len už nie je potrebné, aby bola prítomná vtelená duša. To, čo považujeme za živé (svet prírody – fauna) nepotrebuje pre svoju existenciu prítomnosť duše, lebo duch dokonale simuluje život. Keď sa pozriem na svojho domáceho miláčika, tak aj keď možno nemá dušu, nedokázal by som sa k nemu správať ako k niekomu bez duše. Preto všetko živé okolo nás (pomimo ľudí) nás učí správnej etike.
        Nedokázal by si rozoznať človeka s dušou a človeka bez duše. Navonok by nebol poznať žiadny rozdiel.

        Odpověď
        • Myslim ze ano. Dokazal. Bol by to clovek, podobny dietatu, ale bez tej nadeje, ktori dieta ma. Ziadna samostarnost, ziadne hodnoty, ziadne svedomie. V podstate to o com sa hovori stale, biorobot. Samozrejmeot teraz ludia maju stale nadej ze zivot ti zombie vrstvu prerazi cez utrpenie, ale ked stratia dusu, stratia vsetko. Aj jezis aj vsetky rozpravky pred tym varuju. Otazka je len ci sa to u cloveka moze stat. Bozia iskra je z boha tak je mozne , ze sa to neda. Ze clovek ho tak povediac moze utlmit, ale nie stratit

         Odpověď
         • JankaS,
          dušu nemožno stratiť, duša je slobodná a jediná je v pravom zmysle živá. Duša je tvojim nadľudským „Ja“. Duša sa sama rozhoduje kde sa vtelí a kde nie.
          Duch, to je algoritmika tvojej psychiky. Svojim spôsobom je duch „neživá“ umelá inteligencia, ale z Božej dielne. Mnohých ľudí, ktorí sa vzdali svojej vôle a rozumu, a vymenili ho za nejakú doktrínu, tiež nedokážeme označiť za ľudí bez duše, hoci sa zacyklili v rozvoji svojho ducha, a duša ostala len pasívnym divákom toho všetkého.
          To, že niečo tu nehrá, poznáme len podľa nedokonalosti a primitívnosti tej filozofie, v ktorej uviazli (filozofie, ako programu svojho správania). Pritom programy správania živých bytostí môžu byť oveľa dokonalejšie, rozsiahlejšie, etickejšie (napríklad Anjel by pri svojej dokonalosti určite človeku nepripadal ako zombi, hoci jeho program správania je umelý, no dokonale vyladený)

          Čo sa týka rozprávok, aj keď sú šmrncnuté kresťanskou doktrínou (duša, peklo, čerti), tak to hlavné na čo poukazujú, je to, že nie je prípustné sa v živote zapredať mamone a zlým veciam, pre chvíľkové blaho, lebo to vedie k degradácii. Navyše kresťanstvo (vrátane pokresťančených rozprávok) mieša dokopy pojmy duch a duša.

          Odpověď
         • Oracle 911 24.11.2018 o 13:14

          >Myslim ze ano. Dokazal. Bol by to clovek, podobny dietatu, ale bez tej nadeje, ktori dieta ma. Ziadna samostarnost, ziadne hodnoty, ziadne svedomie. V podstate to o com sa hovori stale, biorobot.

          Súhlasím a preto Jarodovo tvrdenie považujem za životu neadekvátny.
          Ďalšia vec je, že ak civilizácia naplnila všetok svoj potenciál, tak sa rozpadne a zanikne, v extrémnych prípadoch aj spolu s biologickým nosičom…

          Odpověď
          • To záleží len na tom, či sa správne chápeme.
           Koľko ľudí na zemi momentálne žije v režime psychiky Človek, v ktorých sa najviac odrážajú kvality duše, t.j. svedomie? A ako chcete medzi týmito, prevažne, zvieratami, zombi a démonmi hľadať toho, koho duša je len pasívny pozorovateľ (t.j. akoby ani nebola prítomná), a ktorá aktívne formuje psychiku jej nositeľa?

           To, že bytosť (človek) bez duše by sa zmenil správaním na dieťa, nemá žiadne logické opodstatnenie. V správaní človeka (jeho identite i morálke) sa odzrkadľuje sformovaný duch, a nie duša. Psychika=duch. Vďaka duši sa v duchu ozýva svedomie, tvorivosť, a vôľa meniť sám seba. No ľudia bez týchto kvalít sa dnes bez problémov stratia medzi ostatnými.

           Navyše len svedomie pomáha sformovať a nastaviť mravný kódex ducha, lebo je mnoho situácii na ktoré svedomie nereaguje, a k ich hodnoteniu sa treba dopracovať rozumom. (Napr. pred zabitím iného človeka nás ostro varuje svedomie. Ale svedomie nereaguje rovnako akútne, keď sa na zabíjaní podieľame veľmi nepriamo – tu sa musíme sami rozumovo dopracovať k vlastnému etickému kodexu, čo je prípustné a čo nie, aby to neviedlo k degradácii spoločnosti)

           Zvieratá dávno naplnili svoj potenciál, a nerozpadli sa, pretože tvoria komparz v inej misii.

           Odpověď
           • Oracle 911 24.11.2018 o 19:19

            Nerozlišuješ, lebo je rozdiel medzi civilizáciou, ktorá sa postavila na nohy po globálnej katastrofe a civilizáciou, ktorá vybudovala spravodlivú spoločnosť a tak je pripravená na plnenie ďalšej úlohy v nových podmienkach. To je prvá vec.

            Druhá vec je, že tí ľudia, ktorí sa rozhodli meniť seba sa nestratia nikdy, že ty nevidíš ich prejav ešte neznamená, že objektívne nie je. Vrátane toho, že formujú etický kódex spoločnosti.

            Tretia vec je, že zvieratá plnia určitú rolu v meniacom sa prostredí a oni, ako kolektív ešte nenaplnili svoj potenciál.

            Odpověď
            • Ori, objektívne nemôžeš so stopercentnou istotou vedieť a tvrdiť (ak nie si Prorok), či civilizácia po naplnení svojho rozvojového potenciálu dostane novú úlohu (ako píšeš na jednom mieste) alebo sa rozpadne a zanikne (ako píšeš v ďalšom komentári). V tomto sa nebudem dohadovať, iba ponúkam svoj alternatívny pohľad na vec, ako jednu z potenciálnych variant evolúcie človeka a Vesmíru, o ktorých sa možno baviť. V prípade nového levelu, o ktorom hovoríš, by bola potrebná evolučná mutácia človeka na nový dokonalejší druh, aby sa mohol zase rozvíjať.

             „ľudia, ktorí sa rozhodli meniť seba sa nestratia nikdy“, používaš tu môj argument, hoci je to tiež len osobný môj názor a nie istina, nie je to pevný dôkaz prítomnosti duše. Neviem ako ty, ale keď sa pozerám na zvieratá, nemám istotu, či majú dušu alebo nie. Pracujem len s predpokladmi, bádam v tejto oblasti. Snažím sa zistiť o duši čo najviac, a snažím sa rozviť nekonfrontačnú diskusiu, aby sa dalo spoločne zistiť čo najviac. Konfrontačný tón ma trochu irituje. Skrátka mi príde trúfalé, ak niekto so stopercentnou istotou tvrdí, že vie rozoznať bytosť s dušou a bez duše. To je všetko.

             Plniť kolektívnu úlohu (napríklad komparz) a rozvíjať svoj evolučný potenciál nie je to isté.

            • ad potenciál, při pohledu na naplněný/nenaplněný potenciál mi nenaskakují správné odezvy. Spíš bych se ptal jestli už vyčerpali smysl svojí existence. Z toho podle mne vyplyne lepší pochopení otázky bytí či nebytí určitého projevu Boha, určitého jeho aspektu ať se bavíme o planetách, kosmu, člověku nebo zvířecím druhu.

             Jakmile něco vyčerpá svůj smysl existence, což může být i potenciální přínos pro rozvoj vesmíru/Boha jako celku nebo některých jiných jeho částí, potom si myslím že zaniká. To že nějaký druh sám hypoteticky nemá další potenciál pro svůj rozvoj jako jednotlivce nebo i kolektivu daného druhu, to ještě neznamená že ztratil smysl existence v rámci Božího záměru.

             Je pravda že Oriho zápal může někdy svým konfrontačním tónem působit rušivě na tandemový efekt.

            • eM: Ano, smysl existence mi dává více smysl v této otázce.

             Potenciál, dá se říci, je nekonečný. Nebo ne?

            • eM,
             Ano, tým potenciálom som myslel iba dokončenie evolučného cyklu na úrovni ducha, s tým, že dosiahnutý výsledok sa zrejme potom nejako zastabilizuje (tisíc rokov Božieho kráľovstva). Neviem či millenarizmus hovorí niečo aj o tom, čo by malo nasledovať potom.
             Po dokončení evolučného cyklu môže ale aj nemusí nasledovať vyčerpanie zmyslu existencie, to už závisí na Božom Zámere. Tu už sme dosť v hypotetickej rovine. Ono, čo bude pokračovať po nastolení Božieho kráľovstva na Zemi, ani nie je až tak podstatné. Podstatné je skôr spoznať seba vo svojej podstate a svoju misiu na Zemi.

            • Ano, pochopil jsem, a také si nemyslím že vždycky a ve všech případech následuje pro každou skupinu další cyklus rozvoje, může dojít k začlenění do jiného projektu, začlenění do vyššího celku, nebo opětovné začlenění do Jednoty, co my víme. Můžeme spekulovat, diskutovat a dělat nějaké závěry… dle libosti. No prostor na pochyby bude asi vždycky a tak tvrdit něco s jistotou bych si netroufnul.

             Naopak zaníceně o tom diskutovat považuji za nanejvýš přínosné :-)

             ad zafixovat, chápu to tak že se to nějak zapíše do egregoru, z jehož rámce vyšlo osmyslení/zadání úkolu který hypoteticky vyřešíme, a ten má buď další úkoly k vyřešení pro které jsme nebo nejsme vhodní, a pokud nejsme tak se tato otázka posune o egregor výš který opět uvažuje obdobnou logikou. Pokud už v žádné úrovni až k HNR nenajdeme využití, vnoříme se zpět odkud jsme přišli a počkáme si na další „explozi“ tvořivého nadšení obsahující již vyřešené matrice a vytvoří se v Láskyplném nadšení zadání zhola nové na nově nabyté bázi.

            • …a nevím jestli po tomto novém velkém třesku bude naše duševní identita ještě jakkoli existovat. Podle mne ano a další vývoj bude už založený na stávajícím pořádku (nevím sám na jaké úrovni pořádku), když se osvědčí. Jinak by hledání daného pořádku nemělo absolutně žádný smysl. Přeci se všechno ve vesmíru neděje a netvoří jen proto aby to jednoho dne zaniklo bez kontinuity.

            • Oracle 911 25.11.2018 o 9:27

             @Jardob

             >Ori, objektívne nemôžeš so stopercentnou istotou vedieť a tvrdiť (ak nie si Prorok), či civilizácia po naplnení svojho rozvojového potenciálu dostane novú úlohu (ako píšeš na jednom mieste) alebo sa rozpadne a zanikne (ako píšeš v ďalšom komentári)…

             Ak by civilizácia dosiahol božie kráľovstvo a následne boli jeho predstavitelia Bohom zbavené duše a existovala by len ako biosféra, tak sa vynára otázka, že kde je spravodlivosť, ak u Boha niet. Inými slovami ak sa vybuduje Božie kráľovstvo, tak sa vývoj pokračuje ďalej plniac iné úlohy na iných miestach. A ak už naozaj vyčerpala všetky možnosti, tak zaniká a nahradená niečim iným ale jeho nositelia nemusia byť zbavené duše.
             Ďalšia vec, ktorá sa týka rozpadu civilizácie, že keď odmietne morálne rásť resp. odmietne byť spravodlivým a plniť svoju Bohom určenú rolu, tak nastupuje degradácia viď. Rím.

             >„ľudia, ktorí sa rozhodli meniť seba sa nestratia nikdy“
             Ak by sa naozaj stratili, kde je po tom spravodlivosť lebo po tomto u Boha niet?

             >Plniť kolektívnu úlohu (napríklad komparz) a rozvíjať svoj evolučný potenciál nie je to isté.
             To je síce pravda, ale podmienky hoci aj biosfére sa menia…

            • Když se na věc podíváme z bohocentrického pohledu na svět, pak vyplývá, že Vesmír byl stvořen kvůli člověku, aby zde mohl žít a existovat, dělat rozhodnutí, rozvíjet se, poznávat Stvoření a přibližovat k se mravnosti Stvořitele. Kdyby zde nebyla biosféra, tak by člověk nemohl žít, protože fyzické tělo má fyzické potřeby, z toho vyplývá, že i biosféra byla stvořena kvůli člověku, aby poskytovala možnost žít. Z toho vyplývá, že i zvířata byla stvořena pro člověka, aby se od nich živil, využíval jejich sílu, měl z nich užitek (transport, hlídání, atd. atp.) To znamená, že mluvit o nějakém naplněném / nenaplněném potenciálu zvířat je mimo mísu. Zvířata mají duši, ale zvířecí, není v ní Boží jiskra.

             Co se týká událostí poté, co člověk naplní své poslání zde a vybuduje Boží království na Zemi, došel jsem k tomu že bude následovat (asi po tisíciletém období Zlatého věku) Soudný den a buď zánik, nebo kvalitativní transformace tohoto vesmíru.

            • Vesmír, který by byl stvořený kvůli člověku, by se podobal ohromnému městu s vybudovanou infrastrukturou, ve kterém by byl obydlen jeden malý domeček rodinami různých národnosti. Smysl ve stavbě takového města by byl jaký? Aby člověk poznal silu a tvůrčí schopnosti Architekta?

            • Oracle 911 25.11.2018 o 11:39

             @Hox
             Znie to, ako by bol človek pupkom vesmíru, ale je to naozaj tak?
             Ak nie, čo s ostatnými bytosťami s iným biologickým základom ako človek? Nehovoriac o tom, že je tu možnosť, že niekde v hlbinách vesmíru existujú iné ľudské civilizácie, čo vtedy?

             Čo sa týka zvierat, tí kvôli biológií nemajú potenciál na vôľu a svedomie, ale ja by som netvrdil, že nemajú v sebe iskru Boha.

            • @TauRus

             no, tak jsou jen dvě možnosti, buď byl vesmír stvořen od začátku kvůli člověku, nebo je tu člověk nějak omylem, jako výsledek nějaké chyby. V písmech se informuje, že On je ten, jehož slovem vše vzniklo, a On je ten, který vše (celou tuto realitu) udržuje v existenci.

             Dále si vypůjčím pár citátů, abych neformuloval totéž:

             „Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou.“ (Žalmy 19:2, celý ten žalm stojí za pozornost)

             „Pokud život stvořil Bůh, mohl stvořit obydlenou planetu pouze jednu, nebo třeba tisíce. Netřeba za tím hledat tolik populární statistické pravděpodobnosti, protože ty jsou zde naprosto k ničemu. Pokud se Bůh rozhodl vytvořit miliardy miliard planet a pouze jednu jedinou s lidskou civilizací, je to Jeho rozhodnutí. Celou velikost a majestátnost vesmíru pak můžeme vnímat jako odzbrojující důkaz Jeho moci a slávy, nikoliv jako nesmyslné plýtvání prostorem, jak někteří argumentují.“

            • @Oracle

             to není o nějakém pupku, jako spíše o uvědomění, že tento vesmír existuje proto, aby zde člověk mohl žít a poznávat Boží zákony. Nebýt tohoto cíle, vůbec by tato realita neexistovala.

             Ty další argumenty jsou stavěné na tom, jakoby existence života jinde ve vesmíru byla věrohodná znalost, je skutečně?

            • Netroufl bych si tvrdit že „Vesmír se točí okolo Člověka“.

            • respektive teď jsem byl příliš stručný. Nemyslím si prostě že Božská jiskra byla vložena jen do Člověka na planetě Zemi. Ale pro opak neexistují věrohodné důkazy.

             To že Vesmír byl stvořen pro části Božské Duše a jejich úkol, s tím souhlasím, jen si nemyslím že to bylo jen na jedné domovské planetě.

            • Hoxi, ještě přidám:
             Jedním z našich úkolů, možná tím hlavním, je poznat sebe sama jako kousek Boha, poznat že On je jediný tvůrce a že My jsme totéž.

             Naopak bych chápal, aby na konci byla jistota že jsme to pochopili a našli správně a neotřesitelně, že nebudou na světě jasné a nepopiratelné důkazy Boží všemohoucnosti a slávy.

             Nedává mi to smysl, když by nám chtěl dát jasný a nepopiratelný důkaz svojí existence a všemohoucnosti, rozhodně by to šlo udělat snáz a neoddiskutovatelně.

            • a ještě dodám, je pravda že je to celkem irelevantní. Relevantní je náš vztah k Bohu, světu, a naopak vztah Boha k nám a správné chápání tohoto. A jestli je to řešeno jen tady nebo na vícerých planetách, je vlastně v tuto chvíli úplně jedno.

            • Oracle 911 25.11.2018 o 13:06

             @Hox
             So všetkou úctou, to je zmysel tvojho tvrdenia a to je žiaľ dobre zabelený egocentrizmus.

             >Ty další argumenty jsou stavěné na tom, jakoby existence života jinde ve vesmíru byla věrohodná znalost, je skutečně?

             Dokáž vierohodne, že inde vo vesmíre neexistuje život. A keďže náš svet je založená na matriciach je viac než pravdepodobné, že existuje aj inde život, ktorý napĺňa Boží zámer inými nástrojmi.
             Takže tvoje domnienky sú založené na menej kvalitných základoch ako moje.

            • Myslím že jde o zbytečný spor.

             Faktem je že vyžadovat doložení neexistence něčeho co někdo jiný tvrdí je nesmysl, všichni se bavíme o vlastním poznání a více méně o tom jak si vykládáme dostupné informace. Pravda je že i pro mne je (zatím) názor že jsme ve Vesmíru sami nepřijatelný, ale opak prakticky zatím neprokazatelný.

            • Před rokem tu proběhla i diskuse o tom, že by nás mohli nahradit i mravenci.
             Jak je to reálné nebo nereálné, to nevím, ale když jsem se třeba díval, například, na dokument o kosatkách (a to o nich skoro nic nevíme), tak tvrdit, že jen my máme potenciál a že jen kolem nás se točí Vesmír, je vskutku nabubřelé, ano, je to egocentrismus.

             A ne nepodobný tomu, jak se cítí hrdý Američan, který si myslí, že Amerika je nejlepší a je vzorem pro všechny.

             Hoxi, bez urážky, nepřijde ti, že jsi poslední dobou pod vlivem nějakého egregoru?

            • Ori,
             ja osobne tam rozpor so spravodlivosťou nevidím. Niektoré veci môžu pôsobiť desivo, ak príliš stotožňujeme svoje „Ja“ s ľudskou identitou, pritom to, čo nás robí ľuďmi, naše telo a psychika (duch), je len pominuteľný obal duše. Duša je oveľa univerzálnejšia (vždy živé a večné „Ja“) a môže plniť rôzne misie od Boha v rôznych stvorených vesmíroch. Tak to aspoň vnímam ja.

             Áno, súhlasím, že tí ľudia sa nestratia, ak nielen chcú ale aj výrazne prejavujú SVOJU VLASTNÚ vôľu, nie cudzí vnuknutý program, mánie a silu zvieracích inštinktov. Iné je, že množstvo ľudí má tak oslabenú vôľu všelijakými neresťami, že ich vlastná vôľa je potlačená, a takýto hoc majú dušu, tak by splynuli aj s ľuďmi bez duše, a to som mal na mysli.

             To tretie ano, ale myslel som iný potenciál (evolúciu ich ducha).
             Ťažko sa mi teraz uvažuje, už pár dní som chorý. Preto sa možno vyjadrujem občas nejasne.

            • Nenapsal jsem, že vesmír se točí okolo člověka. To co jsem napsal se dá chápat negativně, jen pokud si dotyčný vědomě zvolí negativní interpretaci a ignoruje tu pozitivní. Je snad něco egocentrického na pochopení smyslu existence? Z reakcí vidím, že ke skutečnému zamyšlení nad tím co jsem napsal nedošlo. Označit to co jsem napsal za egocentrismus je totéž, jako označit za egocentrické například sdělení koránu:

             18(19). Бог сделал для вас землю подстилкой,
             19(20). чтобы вы ходили по ней дорогами широкими“.

             „Bůh pro vás udělal zemi podestýlkou, abyste po ní chodili cestami širokými.“

            • Dobře, všichni se už měli možnost vyjádřit, k existenci civilizací mimo naši Zemi, nechme tedy hlasovat
             kdo je pro
             kdo proti :)

            • Hox 25.11.2018 o 9:38
             len aby si ma chápal správne „naplnený/nenaplnený potenciál“, tým som hovoril iba o evolúcii ich inštinktov a a podmienených reflexov v rámci ich rozumových možností (ak je pravda že taká evolúcia prebehla a neboli stvorené v hotovej podobe). A tiež to vnímam tak, že zmysel ich existencie je momentálne kvôli tomu, aby cez ne a celú biosféru (vrátane dohľadného vesmíru) slúžili človeku na poznávanie zákonitostí Stvoriteľa a pochopenie vlastnej misie. Tá sa najviac prejaví, ak človek príde na to, ako nastoliť harmóniu (nenapäté vzťahu) v ľudstve medzi sebou i s okolitou biosférou.

             Takže predpokladáš, že duša nie je večná, ale je iba obalom pre Božiu iskru? Potom aj zvieracie duše sa prevteľujú? (psychiku zvierat predsa rovnako predstavuje zvierací duch, ako u človeka ľudský duch)

            • A ešte by som dodal, v tandemovom princípe treba byť trpezliví, každý potrebuje na spracovanie svojich myšlienok iný čas. Osobná rovina by v ňom nemala existovať, ani dokazovanie si kto väčší…
             Skôr vhodné protiotázky, keď sa niečo nezdá. Duch KSB nie je o vytváraní hierarchií osobností, ale o vytváraní ducha vnútorne nenapätých vzťahov v komunite stúpencov KSB. Pohodový duch bez nátlaku pomáha aj efektívnosti premýšľania všetkých diskutérov. Nikam sa predsa neponáhľame.

            • ne doslova jistě ne, asi jsem to příliš zjednodušil.
             Jsem prostě pokorný otrok Boží, který možná (nesprávně) není schopen si připustit že je to tu všechno kvůli nám. Uvědomuji si že celý smysl vlákna je víceméně o tom že neexistuje jediný důkaz proč si něco takového myslet.

             I přes to zatím myšlenku že Já prochází více vtěleními někdy i kvalitativně různými, stejně jako myšlenku že nejsme ve vesmíru jedinými obyvateli s Božskou jiskrou, neopustím. Na to je moc hluboko a rozpory příliš mělké.

            • Luboss: hlasování není ve většině případech vůbec dobrý způsob jak dojít k řešení, a tak to beru jen jako nadsázku.

            • Oracle 911 25.11.2018 o 16:08

             @Jardob
             Ak sa odoberie duša/božia iskra od nositeľov vyspelej civilizácie a celá civilizácia sa zredukuje na biosféru, tak sa vynára otázka prečo im bola tá iskra doprianá. Inými slovami spochybňuješ racionalitu a motiváciu Boha t.j. vykresľuješ ho ako hlupáka s pochybným charakterom. A v SZ je na to dosť prípadov…

            • ještě oprava: že je to tu kvůli nám vím, ale že je to tu JEN kvůli nám.

            • Oracle 911 25.11.2018 o 16:18

             @Hox
             Viem, že si nepovedal, že vesmír je tu kvôli nám, ale napísal si toto silne to implikuje:
             >o uvědomění, že tento vesmír existuje proto, aby zde člověk mohl žít a poznávat Boží zákony. Nebýt tohoto cíle, vůbec by tato realita neexistovala.

             Uvedomíme a spoznáme ich, a po tom čo, skončí vesmír alebo budeme pracovať na niečom inom?
             A keďže to prvé by bolo mrhanie všetkým, tak prikláňam k tomu druhému.

            • eM, je to tak
             chystal jsem další můj názor ve smyslu, jak jej známe „Bylo dříve vejce nebo kuře?“
             Takže já formuloval obdobně: Bylo dřív vytvořeno prostředí a do tohoto prostředí byl VSAZEN (spadl z nebes) člověk. Odpověď zní ANO.
             Stejné jako zakládání akvária: nejdřív voda, pak bio mikro svět, dál rostliny a teprve potom tam můžeme dát ryby. A toto akvárium pak s jistými neduhy provizorně funguje.
             Pak se ale musíme ptát: Proč si člověk upravuje (jde proti záměru) prostředí, které mu bylo dáno již NAPROSTO DOKONALÉ?
             Celé toto vlákno rozvětvilo otázku na tisíc dalších otázek a podotázek.
             Smetl jsem to ze stolu a napsal to hlasování :)

            • Luboss, rozumím jak to myslíš. Otázky v celém vláknu byly dvě zásadní:
             - prochází lidská duše ve své individualizované variantě více vtěleními?
             - jsme jediné do lidského nebo i jiného těla vtělené Boží Jiskry v celém našem vesmíru?
             a tam si myslím ten příměr s akvárkem už není tak přesný.

            • @jardob 25.11.2018 o 15:16

             nad tím jsem dost přemýšlel, došel jsem k tomu že duše = Boží jiskra, která určitě nezaniká, ale duch + tělo zaniknout může a duch neprochází více vtěleními, pokud tyto existují. Pro ducha tedy existuje tento život, a budoucí život (po konci nebo transformaci tohoto vesmíru). Osobnost člověka je ve strukturách ducha, v biopolích. Soudný den pak pravděpodobně označuje konec existence tohoto vesmíru, minimálně v této podobě jak nyní existuje, a bude následovat zhodnocení zkušeností a ty duše (množné číslo od duch, nikoliv tedy Boží jiskry), co prošly zkouškou, budou pokračovat v nějaké nové existenci, a zbytek bude recyklován do nebytí. Ale je i možné, že duše a Boží jiskra jsou ještě dvě různé věci.

            • @Oracle

             zbytečně jardobovi podsouváš něco co vůbec netvrdí, nebereš totiž do úvahy všechny aspekty, například, že může jít o tu samotnou zkušenost mravní evoluce a osvojování si božích zákonů, a tato zkušenost se nikam neztrácí, i když pominou „kulisy“, v nichž se odehrávala.

            • Hox 25.11.2018 o 16:51
             presne tak isto som to s dušou chápal aj Ja, že duša=Božia iskra (hoci reálne to môže byť aj inak). Práve preto ma zaskočili keď si napísal „Zvířata mají duši, ale zvířecí, není v ní Boží jiskra.“
             Načo by im bola, ak v nej nie je Božia iskra a už majú ducha, ktorý vyjadruje ich individuálnu zvieraciu psychiku?

             Tiež ma inšpirovalo to, že písmach sa píše o súdnom dni a likvidácii deformovaných ľudských duchov (psychík, biopolí), ktoré asi ostali niekde v noosfére, možno v spojení s egregormi, alebo len ako latentné (bez energie, v stand by režime) bioobaly. To čistenie by som chápal, ale k čomu budú slúžiť tie pravdoverné bioobaly? Čo s nimi Boh plánuje? Samé su už rozvité a pravdoverné, načo by sa do nich duša znova vtelovala? Pravdepodobne Boh s nimi nejako do budúcnosti ráta, len otázka je, čo plánuje?

            • Dospěl jsem k tomu, že po soudném dni bude následovat opět fyzická existence, kterou bude člověk vnímat podobně jako nyní, bude mít fyzické tělo, jen to bude v nějaké nové realitě, možná v novém vesmíru. Rozdíl bude v tom, že v této nové existenci si bude každý vědomě vědom přítomnosti Stvořitele, dalo by se to dle mého přirovnat ke stavu, v jakém se nacházel Ježíš.

            • Oracle 911 25.11.2018 o 16:08
             ale vôbec nie. Bez duše by sa jedinci nedokázali rozvíjať a smerovať k Božiemu Zámeru. No keď už tento Boží cieľ dosiahli, ostanú svedectvom Božieho tvorenia, lásky a múdrosti. Svedectvom pre iné Božie bytosti, ktorým Boh doprial tú možnosť rozvíjať sa smerom k Zámeru.

             Vychádzam aj z tých predpokladom, ako spomínal Veličko v Rozhovoroch o živote, že po 3 dňoch od smrti sa duch s dušou nezvratne oddeľuje od tela (možno aj preto sa pochováva až na tretí deň), a po 9 dňoch sa duša oddeľuje od ducha (od svojej ľudskej psychiky-identity), a po 40 dňoch opúšťa tento materiálny svet.

            • Oracle 911 25.11.2018 o 17:16

             @Hox
             A prečo by po tom nemohla daná civilizácia používať výsledky mravnej evolúcie?

            • Oracle 911 25.11.2018 o 17:20

             @Jardob
             OK, ale ak každá civilizácia rieši čiastkovú úlohu Zámeru, tak čo zabráni danej civilizácií to, aby po vyriešení jednej úlohy začali riešiť iný?

            • Hox 25.11.2018 o 17:18
             je to možné. Ale mal by som k tomu otázky:
             - musí to byť nutne Homo Sapiens?
             - aký Vyšší cieľ bude mať existencia v tejto kvalite?

            • To pochopitelně nevím, ale z principu věci to nemůže být existence bezúčelná, možná bude cílem tvořivost a radost ze života? To, že se bude jednat o člověka, homo sapiens, pochopitelně taky nevím, ale to dle mého tak nějak vyplývá z logiky věci.

            • Oracle 911 25.11.2018 o 17:20
             Samozrejme že to nie je vylúčené… Záleží to čiste od toho, čo zamýšľa Stvoriteľ s tým kúskom puzzle, ktoré tvorí ľudstvo.
             - Môže im dať novú rozvojovú misiu;
             - Môže ich dosiahnutú pravdovernosť a harmóniu s okolitým životom použiť ako vzor pre rozvoj iného druhu s náročnejšou misiou, než mal človek;
             - Môžu sa všetky duše vrátiť k Bohu a Vesmír zaniknúť a vzniknúť nanovo.
             - alebo niečo, čo som nespomenul.
             Nič z toho by nemalo byť neetické z pohľadu večnosti.

            • Hox 25.11.2018 o 17:27
             Ok, je to možné. Len pevne verím a dúfam, že aj v takej novej existencií bude existovať nejaká tvorivá objavovateľská úloha. Žiť bez cieľa len pre „radosť zo života“ by ma neuspokojovalo. Inak vďaka za super debatu :-)

            • za málo :)

            • Oracle 911 25.11.2018 o 18:12

             @Hox
             Neviem, že či si všimol, ale žijeme v časoch apokalypsy t.j. dňoch posledného súdu.

            • Hox 25.11.2018 o 17:18
             V tejto súvislosti som si ešte spomenul na proroctvo Vangy na niekoľko tisícročí. Nejde o to, či je to pravé proroctvo alebo falzifikát, a keď si odmyslíš, že niektoré výroky pôsobia ako scify, tak v určitých fragmentoch sa odráža aj tvoje tvrdenie o budúcej existencii niekde inde a možnosti človeka priamo komunikovať s Bohom. Dokonca na to, že to bolo písané ešte pred rokom 2010, tak sa tam pekne odrážajú aj tendencie ktoré plánovali globalisti (Čína ako nová veľmoc, miešanie rás, expanzia moslimov. Dokonca napadnutie EU moslimami s použitím chem.zbraní (predohra vstupu Iránu))
             Zaujímavé sú tieto dva body:
             - Vzhledem k mutaci lidí od posledního začátku, používají jejich mozek více než z 34%. Zcela ztratili pojem zla a nenávisti.
             – Poznání Boha. Člověk konečně dosáhl takové úrovně rozvoje, že může komunikovat s Bohem.
             http://babavanga.euweb.cz/

             Tá mutácia mala byť spôsobená novým prostredím na novej planéte. To mi pripomenulo myšlienku, nad ktorou premýšľam už niekoľko rokov, že genóm človeka mohol byť umelo upravený GP, aby znížil jeho potenciál. To by sa dalo riešiť Resetom DNA, ak by to šlo. Čítal som jeden článok, kde jeden vedec robil takéto pokusy s rastlinami a rybami v elektrostatickom poli. Nepoznám parametre toho poľa, ale dosiahol prekvapivé výsledky, ich DNA v bunke (zrejme na úrovni biopoľa) sa dostala do východiskových nastavení, a mala kvality na míle vzdialené od tých dnešných prešľachtených. Ten článok mi raz podsunul tuším Koba ešte na starej diskusii, žiaľ ho už neviem nájsť.

            • Zajímavé. Já jsem zase narazil na info, které naznačuje že tu před potopou byla jiná atmosféra a byla silnější magnetosféra, takže byly příznivější podmínky pro život. Jeden vědec s tím dělal pokusy a když umístil obyčejné rostliny rajčat do 2x hustší atmosféry a silnějšího mag. pole, tak byl výnos asi 10-100x vyšší a rajče mělo průměrně několikanásobnou váhu než dnes. Takže to může souviset nejen s DNA, ale i s podmínkami, resp. možná to není až tak o DNA, jako o podmínkách.

            • @Oracle

             pod Soudným dnem je myšlena jiná událost, zevrubně popsaná jak v bibli, tak i v koránu. V bibli je popsána jako „velký hluk“ / „velký třesk“, v koránu jako Velký den, Den soudu, Hodina které není vyhnutí a tak podobně. Zajímavé je, že ve všech případech má její popis společného něco se zvukem, tj. nějaká frekvenční událost. Když si o člověk spojí s tím, že podle některých výzkumů je projevená realita něco jako vlnová interference, stojaté vlnění, tak to vede k zajímavým závěrům. Detaily, co se tehdy bude dít a jaká bude posloupnost událostí, viz bible nebo korán.

            • Ak sa mi náhodou niekedy podarí nájsť ten článok, tak ho sem dám. Tu šlo vyložene o elektrostatické pole, mal semená v miskách okolo ktorých boli zhora a zdola elektródy (ako v kondenzárory). Aké napätie používal, tam nebolo písané.
             Čo si tak matne pamätám, tuším vravel o pšenici, že tá nová bola nízka a plazivá, ako v prehistorických podmienkach. Pri iných rastlinách vraj dochádzalo aj k neskoršej spontánnej zmene DNA (možno preto, že prešla do prostredia s iným elektrostratiským poľom, aké je teraz v atmosfére), čo je pre dnešnú vedu nemysliteľné. Ryby boli oveľa výbojnejšie a dravšie.

            • Teoreticky na tom niečo môže byť, veď aj biopole je určitým druhom poľa, a môže nejako reagovať s elektrostatickým.

            • Oracle 911 25.11.2018 o 19:53

             @Hox
             OK, ale uvedom si, že to bude bodka na konci jednej vety. ;)

            • Soudný den by se mohl brát i jako den zúčtování.
             Den sklizně.
             Co jsi zasel, to sklidíš.
             Sám sobě soudcem.

            • jardob: Kdybys našel ten článek, též bych si ho pak někdy velmi rád přečetl.

             Prostředí…když se nad tím zamyslím, kolik „výpočetního výkonu“ nám berou různí parazité, egregory, kolik je rušiček, jak technologických, tak „lidských“, jaká je morálka…odstraněním těchto úniků, defektů a omezení získáme zpět mnoho.

            • JS,
             jasné, ak ten článok nájdem, dám vedieť.

             Len tak na okraj. Môžno súdny deň a apokalypsa nemusia znamenať to isté. Apokalypsa je z gréčtiny označovaná ako Odhalenie. A o odhalenie sa už stará zrýchľovanie informačnej doby, keď všetko skryté sa dostáva na povrch (skryté najmä globalistami)

           • Myslim ze nie sme v rozpore, skor sa doplname. Ale ja som nemyslela ze clovek bez svedomia sa zmeni na dieta, ale skor ze bude urcitym sposobom nesamostatny, nebude mat napady, ak to bude sediet k logike, tak to bude povazovat za spravne, aj ked kazdemu inemu to bude jasna blbost. A vidiet to byva, teda ten stav na ociach

            Odpověď
            • JankaS,
             tak by to mohlo byť, tiež si myslím, že tvorivosť vychádza z duše, hoci to dokázať neviem :-)
             Napriek tomu si viem predstaviť, že ak by sme stretli dokonalejšiu bytosť než človek, tak by sa nám zdala oveľa vyspelejšia, aj keby dušu nemala – vďaka všetkému tomu informačno-algoritmickému zabezpečeniu, ktoré nosí jeho duch, a nadobudol to v náročnejšom evolučnom prostredí. Rovnako by to zrejme bolo aj u ľudstva, ktoré naplnilo svoj evolučný (duchovný potenciál), obsah ich individuálneho aj kolektívneho duchovného bohatstva a etiky by bol iný, a bol by vzorom pre dnešného človeka, aj keby tamtí už dušu nemali. Tvorivosť je potrebná práve na ten rozvoj, na to prispôsobovanie sa prostrediu a Zámeru. No keď to naplníš, už tvorivosť nepotrebuješ, ak nie je v pláne ďalšia evolučná etapa. Samozrejme, človek bez duše s dnešnou úrovňou rozvoja ducha by bol ako množstvo iných zombi ľudí s dušou-“pozorovateľkou“. Dnešní ľudia s dušou, a vôľou oslobodenou od pút závislostí udávajú trend rozvoja aj etiky, dvíhajú latku smerom k Zámeru. O Ježišovi, ako historickej osobe, možno tvrdiť, že patril k takýmto veľmi výrazným Ľuďom, udávajúcim ľudstvu smer.

             Čo sa týka byť zombi/biorobot. V určitom zmysle, aj človek plne oddaný Bohu je biorobot, ale dobrovoľný. V Koráne je výraz „otrok“ Boží. Napr. „Každý predstúpi pred Boha iba ako otrok, a On si ich bude volať po jednom“ (parafrázujem). My vnímame slovo otrok negatívne, lebo zlí ľudia zneužívajú otrokov na zlé veci. No dokonca aj v dobe otroctva existovali dobrí „páni“ a otroci, ktorí aj keď mali možnosť získať slobodu, tak to neprijali, a zostali u svojho „pána“. Byť otrok znamená, vzdať sa svojej vôle a slobody, a dať toto privilégium inej osobe. Boží otrok je ten, kto zjednotí svoju vôľu s vôľou Boha, a svoju slobodu vymení za plnenie Božieho Zámeru (tak ako ho dokáže sám chápať). Takže aj Boží plán je určitá forma programu správania (dobrovoľne osvojeného), avšak tá najoptimalnejšia zo všetkých možných. Preto mi to prišlo tak, že Boh tvorí Vesmír, a duše v ňom rozvíjajú Zámer, a tým akoby kreslili krásnu globálnu Vesmírnu mozaiku. Štetec nie je potrebný aby bol stále na jednom mieste, štetec je iba tam, kde sa rozvíjajú detaily fragmentu. Kde je fragment hotový, presunie sa na iné miesto, ktoré môže detailizovať. Pritom táto mozaika môže mať aj charakter fraktálu.

            • jardob: Otrok Boží by mohlo být také klidně Dítě Boží nebo Syn Boží.

             V ruštině:
             отрок – hoch, (dospívající) chlapec, mladík, jinoch

             Ve slovinštině:
             otrok – dítě,
             (majhen) otrok – miminko

            • Ano, s přízvukem na první slabice – ótrok.
             Ótrok boží, jako boží dítě se mi libí víc.

            • Ohladom otroka nesuhlasim. Otrok aj dobry predsa ani neriesi otazku svojej slobody. Nevie co by si s nou pocal, nie je pre neho dolezita, nema tum padom za seba ani zodpovednost, ak je nieco v neporisdku, tak bud je to panova vola, osud alebo to treba vydrzat. Boh nam vlzil tuzbu po slobode, inak by esme o tom ani nevedeli. Otroctvo tym utrpenim, ked o tebe rozhoduje niekto iny, prave vytvara tu tuzbu po slobode. Druha vec je damozrejme sulad s bozou volou. Ale tam nejde o otroctvo. O anjeloch da hovori ze na rozdiel od ludi uz nemaju slobodnu volu. Co je podla mna blbost, lebo inak by nenastal pad anjelov. Skor ide o pochopenie a spojenie s bohom takeho stupns, ze anjeli nepotrebuju uz prostrednictvom slobodnej vole sa ucit tomu, co my este ano a na druhej strane nemusia prostrednictvom bolesti zistovat co je nesulad s Bohom. Civilizacia po zemi sa posunie prave na roven anjelskej. Urcite aj tam maju svoje problemy. Ale cesta tam je este daleka

            • „Otrok boží“ nemá nic společného s otroctvím, znamená to služebník boží, ten co plní Jeho vůli. Bohu nelze být otrok, protože i kdyby člověk chtěl, tak odnikud nedostane instrukce, co by měl dělat. „Otrok boží“ znamená svou činností přibližovat Jeho království, nikoliv oddalovat.

             Co se týká andělů, nejsou nadřazení lidem, andělé jsou předurčeni lidem pomáhat ve splnění jejich úkolu:

             29. On je ten, kto vám stvoril všetko, čo je na zemi a potom do neba istavá a učinil sedem nebies. A On o všetkom vie.
             30. Keď Pán tvoj povedal anjelom: „Učiním na zemi zástupcu“. Povedali: „Učiníš na nej niekoho, kto bude na nej skazu šíriť a krv prelievať a my pritom vďakou Tebe svedčíme o jedinečnosti tvojej a že sa Ti nemá pripisovať to, čo nezodpovedá pravde a Teba svätíme?!“ Povedal: „Ja viem to, čo vy neviete“.
             31. I naučil Adama všetky mená a potom ich predviedol anjelom a povedal: „Oznámte mi mená týchto, ak pravdu hovoríte“.
             32. Povedali: „Jedinečný si, nemá sa Ti pripisovať to, čo nezodpovedá pravde. Nepoznáme nič iné okrem toho, čo si nás naučil. Veď Ty všetko vieš a múdrosťou oplývaš“.
             33. Povedal: „Adam! Oznám im ich mená!“ Keď im oznámil ich mená, povedal: „A či som vám nepovedal, že poznám to, čo nie je známe v nebesiach a na zemi a že viem, čo prejavujete a čo ste skrývali“.
             34. I povedali sme anjelom: „Pokloňte sa do polohy sužúdu pred Adamom a oni sa poklonili; len Iblís odmietol a povyšoval sa a patril medzi tých, ktorí odmietli poslúchnuť“.
             35. I povedali sme: „Adam! Obývaj ty i tvoja družka záhradu rajskú a jedzte z nej hojne, odkiaľ chcete, ale nepribližujte sa k tomuto stromu, inak budete patriť medzi krivdiacich“.
             36. Satan ich však zviedol ku skĺznutiu z nej, a tak ich vyviedol von z toho, v čom obaja boli. A povedali sme: „Zíďte dolu, jedni druhým nepriateľmi budete. A na zemi bude pre vás miesto usídlenia sa a úžitok tam nájdete na určitý čas“.
             37. I prijal Adam od Pána svojho slová, a tak mu On odpustil. Veď On je ten, kto pokánie prijíma a je milostivý.
             38. Povedali sme: „Zíďte dolu z nej všetci. Keď k vám príde odo mňa správne usmernenie, tak tí, ktorí budú nasledovať toto moje správne usmernenie, o tých niet strachu a ani nebudú zarmútení.“

            • Hox,
             s tým „otrokom Božím“ nie sme nijako v rozpore. Človeku je daná sloboda voľby aj možnosť dosiahnutia slobodnej vôle. Môže ísť slobodne proti Bohu ale aj s Bohom. „Otrokom Božím“ sa môže stať dobrovoľne, ak spojí svoju vôľu s Božou, a to prakticky znamená byť jeho verným služobníkom. Tak mi dáva zmysel použitie toho slova v Koráne.

             Čo sa týka Anjelov, súhlas, no očividne sú medzi nimi takí, ktorí ľuďom pomáhajú, ale aj takí, ktorí škodia (Iblis)

            • JankaS,
             S tými anjelmi súhlas. Podľa mňa dušu majú. A keďže väčšina anjelov stotožnila svoju vôľu a činnosť s Bohom, tak to vyzerá, akoby svoju vôľu a slobodu nemali, ale nie je to tak.
             Podobne to vidím aj s človekom, normálne nie je otrokom, môže sa slobodne rozhodovať, robiť po čom túži. Po slobode túži najmä, keď ho niečo nepríjemne obmedzuje, no keď robí čo miluje, tak sa tým nechá spútať a vôbec mu to nevadí, čas beží ako divý. Človek môže dobrovoľne slúžiť Bohu, a keď zistí že je to správne a zamiluje si to, jeho vôľa a Božia vôľa budú jedno. A ak by bol nútený robiť niečo iné okrem Zámeru, cítil by sa veľmi neslobodne. Takto sa „vzdáva“ vôle a „slobody“ v prospech Boha, a nachádza v ňom zároveň plnosť slobody a vôle, ktorá hýbe Vesmírom.

            • @jardob

             Ohledně andělů to vidím stejně, souhlas.

           • Tebou popsané lidstvo by bylo tvořeno jedinci, jako je Arnold J Rimmer z Červeného trpaslíka, něco jako hologramy…takové „živoucí“, respektive interaktivní, muzeum. Iluze života.
            Nesedí mi to.

            Na co by byl takový skanzen?

            A co se týče zvířat – jsi si jistý, že už naplnila svůj potenciál? Velmi o tomto tvrzení pochybuji. Vždy se dá posunout na další úroveň.
            Pokud tedy nejsou opravdu jen něco jako „NPC“ v počítačové hře.

            A pokud by zvířata byla jen „NPC“, jen takový program, proč by nám bylo líto je volně zabíjet? Proč by nám svědomí říkalo, že to není správné?
            Je ti líto, když v počítači vypneš program a jdeš ven?

            Odpověď
            • JS,
             Napísal som to len ako možnú variantu. Rimmera poznám :-) Malo by to význam iba v takom prípade, ak by ľudstvo svoj rozvojový potenciál naplnilo (v evolúcii ducha) a slúžilo by ako vzor (tak ako všetko ostatné živé pre nás teraz slúži ako vzor. Biosféra) na spoznávanie Božích právd, pre nejaký iný druh, ktorý by bol v etape duchovnej evolúcie. Pozorovanim autorských diel spoznávame autora, jeho etiku, a svoj význam v tomto autorskom diele.
             T.j. malo by to význam iba vtedy, ak by Boh ponechal ľudstvo aj po splnení jeho misie, a neplánoval by jeho ďalší rozvoj. Ak by bol ďalší rozvoj plánovaný, tak by všetko prebiehalo zrejme inak.

             Zvieratá. Samozrejme nemám istotu, že naplnili svoj potenciál, iba to predpokladám. Človek sa môže od zvierat veľa naučiť pre svoj vlastný rozvoj a pochopenie globálnej harmonie.
             Je nám ich ľúto, lebo zabíjanie zvierat človekom narušuje globálnu harmóniu. Učíme sa rozlišovať, čo je v tomto svete dobré a čo zlé.
             Mne by osobne bolo nepríjemné vraždiť zvieratá aj vo virtuálnej hre, ak by to bolo dosť realistické, nemuseli by byť ani živé.

            • jardob: Bylo by to pak jako dívat se na obraz nebo číst, případně i recitovat báseň, připomíná mi to nedávný Nohavicův projev, když mu Putin předával Puškinovu medaili.

             Z jedné stranu si mlhavě začínám představovat, jak by to mohlo fungovat – ale měla by pak tato stvoření svobodnou vůli?
             A pokud ne, pořád mi to přijde až trochu děsivé, asi jako mi není příjemný super realistický robot a mám radši robota, co má hlavu jak krabici od banánů.

           • Hox
            „Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou.“

            Tam není jediné slovo o tom, že by nebesa byly stvořeny kvůli Boží slávě a jen kvůli člověku.

            Odpověď
     • Hezký film na toto téma dle předlohy Carla Sagana.

      https://www.csfd.cz/film/10132-kontakt/prehled/

      Mimochodem jeho kniha Cosmos stojí za přečtení. Hodně mi otevřela oči a přihodila pár střípků do mozaiky.

      Odpověď
      • Co je hlavní poselství té Saganovy knihy, jestli se můžu zeptat?

       Odpověď
       • Pro mě to byla svým způsobem první ukázka mozaiky misto kaleidoskopu (ten rozdíl jsem poznal až díky KSB, ale informace zůstaly). Krásně tam popisuje kupříkladu přírodní a umělý výběr na japonských krabech. Je toho víc a musel bych to přečíst znovu, jak moc to koresponduje s KSB, jen se mi ten film vybavil při četbě příspěvku od eM a kniha naskočila hned za ním. Je to hlavně souhrn poznání o výzkumu vesmíru, ale pan Sagan tam vkládá zajimavé souvislosti z jiných oborů. Netvrdím, že tam je 100% pravda, ale v té době (1998) informační možnosti nebyly bůh-ví-jaké.

        Odpověď
       • Ještě přihodím knihu Draci z ráje (2001) o vývoji lidské inteligence (ta byla v té době na mě moc) a Testament: Milióny miliónu (2011) kde jsou úvahy o množství lidí na planetě Zemi a dospívá tam k číslu 110 miliard při optimálním hospodaření.

        Odpověď
   • Je možné, že existencia Vesmírov a globalizácia v nich, je tvorbou tej najglobálnejšej Božej mozaiky, ktorej spolutvorcami sú „Božie iskry“ a „kreslia“ živý obraz Božej etiky (tým ako rozvíjajú to, v čom sú vtelené).

    Odpověď
    • ano, tedy čím vyšší míra chápání a mravnosti, tím objemnější celky je možné vytvořit v rámci Božího prostoru, a cílem je vytvářet vyšší a objemnější celky v rámci kterých všichni účastníci chápou vše společně.

     Kdysi jsem slyšel: „Každý se stará o svoji rodinu. Je jen otázka, jak objemný celek považuje za svoji rodinu.“ A cílem je aby se pro každého stal rodinou celý stvořený vesmír, taková fraktální globalizace až do jednoho celku.

     Singularita se na počátku rozpadla na nekonečno částí, které se na konci cyklu spojí zase v jednu singularitu. Vědci říkají velký třesk. Některé nauky hovoří o rozdělení se Boha na mnoho malých světélek a navrácení se všech duší k Bohu na konci časů.

     Odpověď
     • Veď to, keď si uvedomíš, že tvoje „Ja“ je duša, a svoj koreň má v Bohu, pričom všetky duše sú prepojené jednou spoločnou Božou etikou (svedomím) a nie je rozdiel medzi mnou a tebou alebo niekým iným, že „Ja“ je vlastne „My“, potom môžeš naozaj považovať za svoju rodinu celú Objektívnu realitu.

      Odpověď
  • k tomu rozvoji duše, mluvíš mi z duše.

   dále:
   „keď ľudstvo svoju misiu úspešne dokončí, tak bude ich mravnosť zafixovaná na úrovni ducha (duchovná evolúcia), podobne ako sú zafixované zvieracie inštinkty na úrovni tela (telesná evolúcia)“ a to nijak nepopírá kreacionistický pohled na vznik světa, a zároveň takový pohled na vznik světa nepopírá apriori možnost že se od té doby stvořený vesmír vyvinul evolucí (dle plánu) a nabral notnou dávku dalších funkcí než jen odraz duše vesmíru, aniž by porušil původní význam hvězd a kosmu kolem nás pro život Člověka na planetě Zemi.

   Kdoví jak to je a kdo to vlastně tvoří tu evoluci, co když evoluce vesmíru je zapříčiněna lidskou tvořivostí a další světy vznikly až na popud naší tvořivosti? Byli jsme stvořeni k obrazu Božímu, a tak je možné že jsme schopni tvořit (nebo ničit) celé komplexní systémy světů.?

   Odpověď
   • Keď píšem, tak mi prichádzajú na um aj nové myšlienky a odpovede. Pomáha mi to hýbať duchom :-) To s tou evolúciou je len jedna z možností, ako by to potenciálne mohlo byť. Viac hláv má v diskusii väčšiu šancu sa priblížiť k objektívnej pravde.

    Odpověď
   • Tá tvorivosť aj tak vychádza z duše, a duša vychádza z Boha.

    Odpověď
  • Kdesi tady nebo na stránkách leva-netu jsem zachytil rozdělení vývoje na Zemi na 3 úseky. Doba MATERIE, doba INFORMACE (měla by být, či snad přicházet) a doba MÍRY kde by se měly všechny ty doby sjednotit. Už nevím kde to bylo a rád bych znal Váš názor na tento úhel pohledu.

   Odpověď
   • Áno, tiež som to čítal v nejakých starších článkoch, už neviem presne kde. Povedal by som, že ak niečo charakterizuje dnešnú dobu, tak to, že je to doba informačná. Zo všetkých strán sa valia kvantá informácie, čoraz väčším prúdom. Čo je charakteristické pre tieto záplavy informácií je to, že sú netriedené, t.j. obsahujú aj pravdu aj lož, je to zmes všetkého. Preto je pochopiteľné, že aby sa v tomto dalo žiť, bude treba urobiť nejaký poriadok. Ľudia si budú musieť vytvoriť vlastné metodologické sito, aby vedeli čo najefektívnejšie tieto informácie triediť, aj pri zvyšujúcom sa objeme. Metóda = miera. Spojením informácie a miery sa materializuje konkrétny objekt. Objavenie sa KSB vnímam ako nástup miery. Tie doby nemusia byť rovnako dlhé. Ľudia tisícročia žili bez toho, aby vedeli, že objektívne existuje informácia. O miere tak isto netušili. S príchodom informatiky sa začalo pracovať s informáciou a mierou v jednej z oblastí spoločenského života, a KSB to zovšeobecnila na filozofickej úrovni, a poukázala že celý Vesmír stojí na základných kategóriach ako Matéria + Informácia + Miera.
    Takže doba holej matérie, hmoty (i ducha) trvala najdlhšie. Doba informácie trvala cca 100 rokov. A doba miery bude možno trvať ešte kratšie (závisí pod akým tlakom bude celé ľudstvo).

    Odpověď
    • „KSB to zovšeobecnila na filozofickej úrovni“ Hezky řečeno, jak Veličko říká,- „filosofie je ladička systému, sama nic nezahraje, ale bez ní je nesoulad“. :)

     Odpověď
  • Libor Smetana 24.11.2018 o 10:11

   naprosto presne, Jardobe!

   Odpověď
  • Měl jsem možnost se na toto téma zeptat někoho, kdo „vidí“ víc, než většina populace. Bylo mi řečeno, že duše se inkarnují na Zemi opakovaně do doby, než splní svůj individuální úkol. Možnost, že by se inkarnovali jen jednou, by byla pro všechny jen krátkodobá zkušenost a možnost zažít si etapu „Po mně potopa“ (i když takto většina lidí nyní žije), což prý ale není účelem.

   Co se týče mimozemšťanů, bylo mi řečeno, že je ve vesmíru plno života a účelem toho všeho je rozmanitost. Jsou (prý) bytosti velmi rozdílné od lidských a jsou na velmi vysoké duchovní úrovni. Existují prý i duše nepozemšťanů, kteří se narodili zde na Zemi.

   Jelikož nedokážu rozlišit pravdivost/nepravdivost těchto informací, dávám je do „šuplíku – Nutno prověřit“ a to prověření hodlám udělat studiem KSB a svou životní zkušeností. Přeji všem pevné zdraví.

   Odpověď
   • jen upřesním, že o ničem ve smyslu „žijeme jen jednou“ a „po nás potopa“ jsem nemluvil, to je pochopitelně nesmysl.

    Odpověď
  • z mého pohledu:
   Též nevidím nic negativního na informování lidí o skutečném stavu ve vesmíru – pouze parazitující skupiny mají zájem na neinformovanosti lidí. Tou neinformovaností lidí chrání své postavení.
   Prosazovaná myšlenka o životě jen na Zemi – nebýt odděleného ega, tak tohle nikoho nenapadne ze samé podstaty.
   I ve vesmíru je soupeření o energie, a tou nejlepší potravou pro Některé jsme my. Disponujeme schopností Tvořit život, ale tato schopnost byla postupně cíleně degradována na protichůdné emoční stavy. Platí: Jak nahoře, tak dole.
   „Dobrovolná amnézie“ neexistuje. Tato tzv. amnézie je důsledek podlehnutí svodům temné strany (parazitů) kdysi dávno. Je to podstatné ztížení vývoje Člověka.
   Duše – věčná je její podstata. Ale to o Já neplatí. Já je vývoj a ten může být eliminován. A o to se zde na Zemi nyní hraje. Na vše je daný určený čas. Nepodařené výtvory si také doma neschraňujete.
   Pokud se zadaří, tak lidstvo jako Celek s komplexně Prožitou zkušeností temné strany, bude těmto svodům jednou provždy odolné a stane se tím čím má být – Tvořitelem Života ze své podstaty. Jakou cestou byly likvidovány předchozí, v mnohém vyspělejší, civilizace..

   Odpověď
  • Libor Smetana 29.11.2018 o 2:02

   :-)

   Odpověď
 9. K diskusi o reinkarnaci dávám k posouzení dle KSB i bez text, ke kterému jsem se kdysi „náhodou“ dostal. Ten text v podstatě pozitivně rezonuje se vším co vím o svém životě. Dnes je text k nalezení na mnoha ezo-webech, nenechte se tím prosím odradit od toho, abyste text kriticky zpracovali. Reakce jsou vítány.

  SMLOUVA O VTĚLENÍ

  Je dobré zauvažovat jednotlivě o každé větě.

  §1) Obdržíte tělo. Toto tělo je nové a jedinečné. Nikdo jinak nedostane totéž tělo.

  §2) Obdržíte mozek. Může být výhodné ho používat.

  §3) Obdržíte srdce. Nejlepších výsledků dosáhnete, když se mozek a srdce používají vyváženě.

  §4) Obdržíte lekce. Nikdo jinak nedostane přesně tytéž lekce jako Vy ani je od Vás nemůže přebrat.

  §5) Můžete dělat, cokoliv chcete. Všechno, co uděláte druhým, se k Vám vrátí zpátky.

  §6) Lekce se opakuje tak dlouho, dokud se nepochopí. (I přes více vtělění.)

  §7) Tato smlouva je pro všechny stejná. Neexistují výsady, i když to někteří tvrdí. (Ručně připojené změny nemají platnost.)

  §8) Dostanete zrcadla, abyste se mohli učit. Mnohá zrcadla vypadají jako jiná těla. Jsou tu k tomu, aby Vám ukazovala, co je ve Vás.

  §9) Pokud se Vaše tělo zničí nebo přestane fungovat, dostanete nové. (Může dojít k čekacím lhůtám.)

  §10) Smlouva o vtělení vyprší teprve tehdy, když všechny lekce dospěly k uspokojivému výsledku.

  §11) Co je uspokojivé, to určujete Vy!

  Užitečné pokyny a tipy:
  Není cílem, mít při opuštění těla pokud možno co nejvíce peněz.
  Za slávu či oblíbenost se neposkytuje žádný bonus.
  Nemusite se řídit chybami ostatních.
  Pravidla tu jsou od toho, aby se přezkoumala.
  Tvrzení druhých o cíli mohou svádět z cesty.
  Nemůžete nic udělat špatně. Nanejvýš to může trvat déle.
  Čas je iluze!
  Máte přístup ke všem odpovědím přes speciální spojení ve Vašem srdci.
  Všechno v učebním prostoru reaguje na vyzařování srdce.
  Pokusy poškodit učební prostor vedou k omezením.
  Nikdo Vám nemůže odebrat zodpovědnost.
  Násilí nikdy nevede k řešení.
  Může být užitečné sledovat, jaké situace se opakují.
  Drogy (legální i ilegální) mohou zkreslit vnímání lekcí.
  Když si všichni počínají určitým způsobem, nemusí to znamenat, že to je správné.
  Zřídkakdy existuje jen jediné správné řešení.
  Můžete podat žádost o odpuštění.
  Pro nikoho neexistují zvláštní dodatky.
  Jste milováni. (I když jste v Bronxu nebo v Somálsku.) Všechno ostatní je klam.
  Lekce jsou zvláštní příležitosti k vývoji a nemají špatné záměry.
  Může být riskantní svěřit své tělo někomu jinému.
  Bránit druhým ve vývoji nepřináší výhody.
  Dostáváte příležitost (především v nočních hodinách) tělo opustit.
  Vzpomínky na zkušenosti mimo tělo se neukládají v těle respektive v mozku.
  Pohrávat si se svým tělem je Vaše právo. Pohrávat si s tělem ostatních vyžaduje jejich souhlas.
  Snažit se opisovat nemá smysl!
  Ten, kdo Vám nabízí životní pojištění, je podvodník.
  Svévolné ukončení vtělení vede ke spoustě zbytečného papírování.
  Vědecká dobrozdání a svaté knihy slouží k zmatení.
  Nejde o to, být první.
  Nejde o to, vypadat chladně a odměřeně.
  Nikdo ve Vaší situaci nevypadá lépe než vy.
  Nejste jediný, kdo pochybuje o smyslu smlouvy o vtělení.
  Jelikož jste s touto smlouvou souhlasili, je zbytečné stěžovat si na to, že jste tady.

  Odpověď
  • Slyšela jsem, že někteří v Indii se modlí, aby už nebyli dále reinkarnováni. Je jim vyhověno?

   Odpověď
   • Je-li to otázka na mne, potom nemohu sloužit. Sám se za nic takového nemodlím, a tak nevím.
    Já předpokládám že jen pokud si to domluví nahoře. Koresponduje to s paragrafem 7. Paragraf 10 naopak říká kdy cykly inkarnací končí (a podle mne je možné požádat o další úkoly a je to běžné).

    Beru to tak, nahoře jsme si něco domluvili, respektive vybrali jsme si jaké úkoly/lekce/matrice budeme plnit, a zrušit tu dohodu tady dole s mozkem klamaným iluzemi je nesmysl. Proto pokud něco takového je, dojde nahoře k znovuotevření dané otázky. A předpokládám, že při pohledu shora není moc relevantních důvodů proč to ukončovat.
    Dovedu si představit že někdo bude žádat o předčasné ukončení této inkarnace, a na to odpovídá Nohavica:
    https://www.youtube.com/watch?v=usS-sBQzdNA

    Odpověď
    • „Ho*vno plakat budu, su to svině, budeš ležet zaraženy v hlině, lidi budu chodit kolem z šichty a dělat na tebe blbe kzichty.“

     Odpověď
    • Málokdy se zadaří najít tak výstižný doplněk bezva debaty. To jsi trefil, už si Jarka pouštím po několikáté. Dal bych to do každé ordinace psychoanalytiků jako jeden z medikamentů pro depresivní stavy. Dík.

     Odpověď
   • V Tibetském buddhismu existuje meditační technika, která se jmenuje phowa (Vědomé umírání). Tuto meditační praxi lze použít během umírání pro sebe samého, nebo naopak pro zemřelého (v určitém krátkém období po smrti /cca 5 týdnů max/). Pro umírajícího je tato technika nástrojem kontroly (ne ukončení) nad nekontrolovaným cyklem znovuzrození a umírání.

    Odpověď
    • Míra – děkuji za odpověď. Ptala jsem se jen ze zvědavosti, když je tam tolik paragrafů o vtělení. Já na reinkarnaci nevěřím.

     Odpověď
  • Libor Smetana 22.11.2018 o 19:31

   1) vule
   2) srdce
   3) rozum
   :-)

   Odpověď
   • souvislost s textem bude třeba rozvést.

    Odpověď
    • Libor Smetana 24.11.2018 o 23:03

     ano, myslenka mého komentare je posloupnost
     par 3) vymenit za par 2)
     jinak do pismene souhlas

     Odpověď
 10. K tejto úvahe ma inšpirovalo posledné video Jefimova, najmä jeho druhá polovica:
  https://www.youtube.com/watch?v=NhusKRTjbPk

  Aký je vlastne rozdiel medzi vierou v Boha a vierou Bohu, a aké osobitosti by si mal človek pri viere Bohu uvedomovať?
  — viera v Boha je podobná viere v to, že kdesi žije nejaký Boh, tu zasa žijem ja, on si robí svoje, ja si robím svoje. Pritom ja mám zodpovednosť za svoj život, a Boh má zodpovednosť za tento svet, za to ako sa tu všetkým žije, a preto si občas aj zafrflem, keď sa niečo nepáči mojím mravne podmieneným predstavám o živote. Najmä keď sa to priamo týka mňa, najmilšieho.
  Celé je to dosť podobné postojom jednotlivých ľudí v občianskej spoločnosti, kde existuje jednotlivec, ktorý má „práva“, a kde existuje vláda, ktorá má „povinnosť“ vyhovieť každému… Pričom absolútne nerozumie ako funguje štátnosť, ani to akoby mal do tejto štátnosti zapadať každý jednotlivý občan. Neuvedomuje si boj, aký prebieha na poli štátnosti, aké sily tu bojujú medzi sebou, na základe akej etiky to funguje, a neuvedomuje si ani to, že občan nie je divák v tomto boji, ale jedným z nástrojov, a preto je nutné aby sa všetkému eticky vyhranil a postavil aktívne a zodpovedne, t.j. začal sa vnútorne rozvíjať a vzdelávať.

  — viera Bohu je o tom, že človek úprimne verí, že ak žije podľa Božej etiky, tak sa nestane objektom Božieho dopustenia, t.j. nepriaznivých vážnych udalostí, ktoré sa stávajú jednotlivcom v dôsledku ich nerozvážneho jednania.
  Ak si človek prečíta tieto riadky, bude mať sklon ich vnímať čiernobielo: „Stalo sa ti niečo zlé? Ty určite nežiješ podľa Božej etiky! Si podvodník!“. Tak to ale nie je, pretože aj vzťah človek a Boh má svoje osobitosti, rovnaké aké má vzťah dieťa a rodič.
  U každého druhu, ktorého predurčením je rozvíjať sa, a teda si prechádza svojim telesným, psychickým a duchovným detstvom, má rodič tendenciu svoje dieťa nielen chrániť ale aj ho učiť rozvíjať svoj potenciál. Chránime ich do tej miery, do akej vieme, že si neuvedomujú nebezpečenstvo, a zároveň ich učíme používať to čo majú: svoje ruky, nohy, a najmä rozum. Cieľom rodiča nie je, a nemôže byť, chrániť svoje dieťa do konca života… Musí sa naučiť ochraňovať sám, byť samostatný! Geneticky je k tomu vybavený dostatočne, len musí rozvinúť svoje vedomosti a zručnosti, skúsenosť a intuíciu. Preto ho občas necháme spadnúť, popŕhliť, keď je príliš snaživé a zvedavé, aby zistilo, že to bolí alebo páli, a zároveň to pri dobrej etike aj podporí empatiu k druhým, lebo samo bude mať skúsenosť.
  Rovnaké je to aj pri dôvernom vzťahu človek a Boh. Aj keď začnem žiť podľa najlepšieho vedomia a svedomia, tak sa mi môže stať, že ma postretne niečo, čo by mohlo otriasť mojou dôverou, len si treba uvedomiť, že to môže byť preto, lebo som niečo zanedbal vo svojom rozvoji. Totiž nie je cieľom, aby mi Boh do konca života robil „osobného strážcu“, ale aby som sa v prvom rade dokázal ochrániť sám (t.j. rozvinul v sebe všetok telesný, rozumový a intuitívny potenciál daný človeku geneticky Zhora), a to čo presahuje tieto schopnosti, o to sa už postará Boh Sám. Veď ktorého rodiča by nepotešilo, keď je jeho dieťa úspešné, bystré a schopné si poradiť s hocijakou situáciou…
  Telesne sa človek vie o seba starať, rozvíjať kondičku, naučiť sa základy sebaobrany. Tak isto aj o svoju rozumovú stránku sa vie starať, zvyšovať objem znalostí, svojich aj cudzích skúseností, prenikať do princípov riadenia, rozvíjať si metodiku svetonázorového spracovávania informácií (zdokonaľovať svoje metodologické svetonázorové sito, na lepšie skladanie svojej vnútornej mozaiky – modelu Objektívnej reality), čo zároveň pomáha chápať aj nebezpečenstvá, ktorým možno predchádzať.
  Trochu ťažšie je to s rozvojom tretieho faktoru: intuície, zmyslu Miery, Božieho vedenia. Toto celé súvisí aj s hlavnou otázkou filozofie KSB, čo je otázka Predpovedateľnosti budúceho priebehu udalostí, čo je základ pre výber toho najlepšieho variantu z množiny možných, ktorý vedie k želanej budúcnosti.
  Vieme že ľudské vedomie pracuje určitou prirodzenou obmedzenou rýchlosťou, a že jeho podvedomie (t.j. nevedomé úrovne psychiky) pracujú oveľa vyššou rýchlosťou (aj vo väčšom priestorovom dosahu ako dokáže zrak, sluch a pod.) a spracúvajú oveľa väčšie kvantá dát, ktoré vedomie pri svojej rýchlosti a čase nie je schopné spracovať, a preto podvedomie s vedomím komunikuje v zjednodušenej forme: najčastejšie cez emócie, pocity. Okrem toho, že emócie reagujú aj na to, čo priamo vnímame (ako okamžitá reakcia podvedomia), tak cez emócie dáva podvedomie vedomiu hodnotenie toho, čo spracováva. Takže emócie dávajú hodnotenie aj tomu, čo človek nosí v hlbinách svojej psychiky, vo svojej pamäti, vo svojich plánoch. DVTR (v poslednej prílohe) tvrdí, že dokonalá jednota medzi informáciou prichádzajúcou z Objektívnej reality, emóciami človeka, a významom týchto emócii (tak ako ich človek rozumom vyhodnotí) existuje vtedy, ak človek prebýva v Ľudskom režime psychiky (aspoň nejaký dostatočne dlhý čas). V iných režimoch psychiky emócie nemusia byť adekvátnou reakciou na informácie, a ani pochopenie významu týchto emócii nemusí byť adekvátne. Toto sa ale nemusí týkať len prítomnosti a blízkej minulosti, ak človek svojim nevedomým úrovniam dá za úlohu byť informovaný pred potenciálnym nebezpečenstvom, ony sa postupne na túto úlohu nastavia. Tým skôr, ak to človek robí v úprimnej dôvere Bohu. Je teda veľmi dôležité rozvíjať svoju intuíciu, svoj zmysel miery, a o to viac pre tých, ktorí stoja v prvej línii boja. Lebo prvá bojová línia je najzraniteľnejšia. Bolo by hlúposťou a hádam aj pokúšaním Boha si povedať: „ja žijem podľa Božej etiky, teraz sa postavím vzpriamene na bojovom poli, pôjdem čelom k nepriateľovi, a Boh sa postará, že všetky guľky budú lietať okolo mňa, a žiadna ma netrafí. Ostatní „bohuverní“ nech robia to isté…“ Takto to nemôže fungovať, snáď len vo výnimočných a veľmi ojedinelých prípadoch (supersilnej viery, čo hory prenáša). Ide o to, že človek má viac, než len svaly a rozum. Má aj intuíciu a ďalšie informačné kanály, ktoré mu môžu pomôcť sa chrániť a bojovať, a môže ich získať, ak pôjde cestou Božej etiky a bude ich v sebe rozvíjať. Veď ani Ježiš Boha nepokúšal, nehádzal sa zo skaly (ako mu to radil satan), a keď predchádzal všetkým nástrahám bez jediného škrabanca, tak to bolo preto, lebo on tento vnútorný nástroj v sebe rozvinutý mal, vedel, čo kto chystá, čo sa kde stane, preto sa mohol pohybovať slobodne po verejnosti (pre mnohých ako verejný nepriateľ), a nikto mu nedokázal ublížiť, nech by sa ako snažil.
  Môže sa stať, že máme rôzne deti: jedno nám robí radosť, a iné zasa starosti. Jedno sa riadi našimi radami (a niekedy aj my jeho) a prechádza úspešne etapami života, a druhé je príliš vzdorovité, a prechádza etapami života s problémami a odretými ušami. S jedným sa komunikuje dobre, s druhým veľmi ťažko. Vnucovať svoju vôľu ale nikomu nemôžeme, preto vzdorovitý človek si potrebuje na vlastnej koži vyskúšať, čo je to ísť hlavou proti múru. My sa snažíme aspoň o to, že ak sa aj doudiera, nech to aspoň neskončí tragicky, a hlavne aby sa z toho poučil. Deti môžu mať veľa modrín, to je normálne, podstatné je aby úraz neskončil tragicky, to by už normálne nebolo. Preto aj pri viere Bohu, sa môžu stávať veci, ktoré zabolia a skončia „modrinou“ (najmä ak nás posunú k metodike, ktorú sme prehliadali, no je nutné ju rozvinúť), ale nesmú skončiť tragicky (a o to sa už Boh postará).

  Odpověď
  • Libor Smetana 22.11.2018 o 15:25

   přesně!!!

   Odpověď
   • Jsem moc rád , že si tento krátký ,ale velmi závažný příspěvek VJ otevřel.
    Nedá mi klid a pořád se ho snažím vložit do mozaiky posledních týdnů.
    Datum zveřejnění nemusí být datem vzniku. Pokud byl dříve než jeho obvinění, pak to může být útok protivníků /tady je GP na stejné vlně jako podpindosové/. Pokud vznikl po obvinění, je to příležitost k široké prezentaci KSB.
    Můj pocit : Rusko ovládlo 1.prioritu řízení /což příspěvek VJ plně dokumentuje/ a protivníci nasazují instrumenty k brzdění tohoto procesu. Jednou z nich je i útok na jednu z tváří KSB. Paradoxně to neukazuje jejich sílu , ale slabost.
    Tvoje práce s filozofickou stránkou KSB je velmi přínosná, ať Ti to vydrží.

    Odpověď
  • Skvělé. Dodám jeden dle mého důležitý detail. Člověk se pod Božím vedením nachází vždy, Bůh na nikoho nezanevřel, ale jde jen o to, nakoliv je tomu člověk vnímavý, a jaké to má podoby, zda pozitivní, nebo upozornění (nepříjemné události). Ale i nepříjemná událost může být Boží ochrana, aby třeba člověk nedošel do mnohem většího průšvihu (nikdy nevíte, před čím vás ochránila obyčejná smůla…). Ale člověk se může nacházet primárně pod vedením nějakého egregoru, a to se projevuje tak, že jeho život plyne bezkrizově (do určité doby), protože egregor nemá zájem na rozvoji toho člověka, ale má s ním své plány a tak zařizuje, v rámci svých možností, že se tomu člověku „daří na co sáhne“ a vše jde hladce (pokud dělá to, co je i cílem egregoru).
   Naproti tomu, když člověk pod takovým vedením egregoru není, tak jeho život jsou etapy, ve kterých se posouvá dopředu v osobním vývoji, a Shora je směřován do takových situací, které otestovávají to, co se už naučil a jestli to už pochopil, a otevírají nové perspektivy a životní etapy, jestli člověk pochopí o co v té situaci jde a vyřeší je správně. Pokud je to dílo Božího vedení a nikoliv egregoru, tak vždy bezvýhradně platí, že ty situace mají řešení (Bůh nikoho nevede do bezvýchodných situací – i když člověk ho nemusí vidět, nebo ho naopak má před očima, ale nechápe že je to to řešení), a také bezvýhradně platí, že Bůh nevkládá na žádnou duši něco, co by nemohla zvládnout, co by bylo nad její síly.

   Odpověď
   • Pořád mám nejasno v tomto:

    „Totiž nie je cieľom, aby mi Boh do konca života robil „osobného strážcu“, ale aby som sa v prvom rade dokázal ochrániť sám (t.j. rozvinul v sebe všetok telesný, rozumový a intuitívny potenciál daný človeku geneticky Zhora), a to čo presahuje tieto schopnosti, o to sa už postará Boh Sám.“

    Chápu, že to není cílem, nicméně pokud se k takové informaci člověk dostane až v dospělosti a rozvíjení potenciálu mu jde pomalu, tak se prostě na Něj, respektive na Jeho ochranu spolehnout musí. Také schopnost rozumět informacím Shora je důležitá, respektive rozlišit, zda-li jde o informace Shora, nebo „hry“ egregorů, nebo prostě hry našeho podvědomí (vidím co chci vidět, slyším co chci slyšet). Jak se ale k této schopnosti dopracovat a „neminout“ ty skutečně důležité informace Shora, které nás mají posouvat dál?

    Odpověď
    • Ak človek prejde k Bohocentrizmu v neskoršom veku, tak sa treba správať predovšetkým rozumne a zodpovedne. T.j. podľa situácie, z duchovného pohľadu si dieťaťom, ktoré sa len učí, preto ak je pred tebou potenciálne nebezpečná situácia, ktorej sa nedá vyhnúť, potom môžeš požiadať o pomoc, a v závislosti od tvojej dôvery sa ti jej dostane.
     Nedá sa to však zneužívať, tým, že zbytočne riskuješ, vyhľadávaš adrenalín a nebezpečenstvá. Alebo že pôjdeš do prvej línie boja bez toho, aby si už rozvinutú intuíciu mal. A ak tam pôjdeš, nie že by to bolo práve teraz nutné, ale že svojvoľne chceš, tak si musíš uvedomovať aj riziko, ktoré to obnáša.

     K tej druhej otázke, ako rozvíjať intuíciu a rozlišovať pravé od nepravého. To je tiež predmet tvojho rozhovoru s Bohom. Druhá stránka veci je tá, že vedomie funguje tak, že na čo zameriavaš dlhodobejšie pozornosť, a nie je to v rozpore s tvojou reálnou etikou, to k sebe priťahuješ. Čiže, aj tvoje nevedomé úrovne riešia túto úlohu, a predkladajú tvojmu vedomiu časom informácie ktoré potrebuješ vedieť a trénovať (buď cez vnútorné inšpirácie, alebo zameranie pozornosti na nejaké vonkajšie informácie). Netreba zabúdať, že podvedomie komunikuje s vedomím primárne cez pocity. Ak sa naučíš rozlišovať jemne rozdiely medzi pocitmi, ich odtiene, tak dokážeš rozlíšiť aj pravé od falošného.

     Odpověď
   • S tým, že Boh na nikoho nezanevrel, súhlas, najmä ak to dáme do kontrastu niektorých starozákonných vyjadrení žiarlivého boha, kde sa dosť tvrdo vyjadruje k niektorým ľuďom a národom… Tak to naozaj nie je… Boh je otvorený každému, a iba sám človek sa vzďaluje jeho vedeniu, keď si tvrdohlavo ide za svojim, aj keď mu to prináša čoraz viacej problémov. Človek je stále pod Božím vedením, pokým sa sám (idúc proti svojmu svedomiu a čelom k hraniciam dopusteniam) tomuto vedeniu príliš nevzdiali. Tak je to aj rodine, niektoré deti komunikujú s rodičmi o osobných veciach, a iné robia zásadne všetko po svojom a rodičov stavajú len pred hotový problém.

    S tým egregorom tiež súhlas, hoci relatívne bezkrízovo možno žiť aj pod Božím vedením (Ježišov život bol predsa tiež bezkrízový, okrem toho záverečného divadla, ktorého sa Ježiš priamo nezúčastnil. To bolo asi tým, že si v dialogu s Bohom kládol tie správne dialektické otázky, ktoré mu prinášali optimálne odpovede a pomáhali efektívne riešiť jeho misiu bez „pokusov a omylov“, bez „pádov a vstávania“. Lenže bežní ľudia sú príliš oslepení svetskou kultúrou, preto neraz je to otváranie očí drsnejšie), tam sa v KSB uvádza ten príklad „surfistu na vlne“, kým neznalý „surfista“ zápasí s vlnou, a občas sa aj zraní. To ale naozaj závisí od toho, či si kladie správne otázky, ktoré v ňom rozvíjajú všetko potrebné, lebo v opačnom prípade tiež potrebuje menšie „lekcie“, aby zameral svoj pohľad aj na veci, ktoré prehliadal.

    To porekadlo o smole a spáse je pravdivé, a často sa krásne potvrdzuje s odstupom mesiacov, rokov, keď vidíme, kam nás tá smola posunula, a že to bolo dobre.

    Ono treba dodať, že Boh nepotrebuje človeka testovať, či už niečo ovláda. V skutočnosti sú tieto testy kvôli tomu, aby človek sám získal väčšiu istotu v tom robí, aby si vytvoril zručnosť a nebolo to len v teoretickej rovine. Napríklad aj Jefimov sa z týchto problémov dostane, a len on sám s odstupom času zistí, k čomu to bolo dobré, zatiaľ čo iní krátkozrakí a neveriaci Bohu hneď budú tvrdiť „Boh ho nepodržal, je to sekta“ atď. Takí ľudia vidia iba to, čo sami nosia vo svojom srdci. Presne tak to bolo s Ježišom a jeho „ukrižovaním“. Božia etika niečo také pripustiť nemôže, ale tí, čo sa nemodlili proti pokušeniu v Getsemanskej, keď ich Ježiš vyzýval, boli uvedení do omylu (posadnutosti) (ezoterickými organizátormi toho divadla, nie Bohom), a neveriaci iba videli to, čo sami v sebe nosili.
    Ale koniec koncov, aj takáto „smola“ (že apoštoli sa odklonili od Ježišovho učenia, a kresťanstvo bolo zdeformované) bude pozitívne zúročená, lebo bola súčasťou Božieho mnohovariantného Scenáru.

    „Boh nekladie na človeka viac, ako dokáže uniesť“ – to je pravda, ale niektoré udalosti zdanlivo môžu pôsobiť ako rozpor. Rôzne ťažké životné situácie, ktoré končia aj samovraždou. Tu si treba uvedomiť ale to, že jedna vec je to, čo na plecia človeku kladie Boh (a týka sa jeho osobnej misie, čo vlastne od neho požaduje), a druhá vec je to, čím si človek komplikuje život sám. Napr. jedna vec je prejsť z jednej dedinky do druhej cez lesný chodník, a iná vec je, keď si to človek svojvoľne namieri rovno cez les, a tam narazí na prekážky, ktoré mu môžu skomplikovať život a výrazne znížiť efektivitu jeho ďalšej práce (nejaký úraz).

    No to, či je človek objektom dopustenia alebo je to len nejaká „veta života“ pre dotyčného, sa ťažko posudzuje očami iného človeka, najmä keď ide o riešiteľné veci a nie fatálne. Je to len vec medzi Bohom a daným človekom, a cudzí človek to môže vidieť jak adekvátne, tak aj neadekvátne. Preto ak niekto by robil nad Jefimovom unáhlené závery, je to jeho vlastný problém, ak ho pravda nezaujíma.

    Odpověď
  • opäť skvelé čitanie a vhodné na zamyslenie sa…
   vďaka jardob :)

   Odpověď
 11. 6. druhov sociálnej idiocie:
  K slovíčku „čistopľujstvo“, „čistopľuj“
  - v bežnej ruskej reči sa slovom „čistopľuj“ označuje niekto, kto je prehnane, až chorobne čistotný. A tiež v prenesenom zmysle ľudia, ktorí sa štítia hovoriť o veciach, o ktorých sa hovoriť v slušnej spoločnosti nepatrí…

  V zmysle KSB však nejde o žiadnu „fíliu“ (lásku k niečomu, napr. čistote), ale naopak, o „fóbiu“ (strach z určitých vecí).

  Je to prehnaný strach z otvárania a analyzovania otázok vo verejnom živote, za ktoré dotyčný môže zlíznuť nepríjemnú kritiku. (oni to môžu vnímať ako formu slušnosti, korektnosti, majúcej však prvky zbabelosti a ignorancie) O to viac, ak je v spoločnosti nastavená určitá forma polytkorektnosti. Výsledkom je, že si ľudia zatvárajú oči pred problémami, ktoré môžu spoločnosť rozložiť. Takíto ľudia si hľadia len svojho, a do ničoho zo strachu pred reakciou verejnosti nestrkajú nos, ani to nespomínajú.
  Ťažko sa na to hľadá vhodné slovo, ktoré by už existovalo a zároveň vystihovalo podstatu. V Mŕtvej vode je to nazvané ako Ľahostajnosť. No možno o trochu lepšie by bolo Ignorancia, lebo z toho sa dá vytvoriť aj podst. meno Ignorant (čo pri slove ľahostajnosť nejde). Hoci ani pri slove „ignorant“ nie je automaticky jasné, že ide o druh maskovaného strachu (z odsúdenia spoločnosťou).
  K takýmto ignorantom môžu patriť aj notorickí kritici, ktorí to vždy myslia dobre, všetkému rozumejú, ale sami nie sú ochotní si špiniť ručičky, ani pohnúť prstom pre spoločnosť.

  Odpověď
  • Putinovec 21.11.2018 o 19:46

   Možná by to vystihovalo slovo bezodpovědnost.

   Odpověď
  • Skús, či niečo z toho by sa dalo vybrať.
   http://slovnik.juls.savba.sk/?w=strachopud&s=exact&c=K3f7&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=scs&d=sss&d=peciar&d=ma&d=hssjV&d=bernolak&d=obce&d=priezviska&d=un&d=locutio&d=pskcs&d=psken&d=noundb&ie=utf-8&oe=utf-8#

   Odpověď
  • jardob: Vzpomněl jsem si na písničku 1970 od Chinaski, kterou jsem poslední dobou několikrát slyšel z masových sdělovacích prostředků.
   „Jen nehas, co tě nepálí.“
   „Co můžeš, sleduj z povzdálí a nikdy nebojuj sám.“

   Najít jednoslovné označení, to je vcelku oříšek. Bezodpovědnost by se dalo použít, ale určitě by šel jev popsat lépe, ale jak…

   Asi bych takového člověka prostě nazval zbabělcem, což by ale „výběrové řízení“ pro nový odborný termín nevyhrálo.

   Hmm, jak ještě jinak definovat vyhýbání se odpovědnosti…Možná by se našlo nějaké obrazné přirovnání. Nicméně, bezodpovědnost je celkem výstižné, jen trochu kostrbaté.

   Odpověď
  • Vďaka za typy, budem musieť ešte viac pouvažovať nad týmto javom :-)

   Odpověď
  • Hm, tedy něco mezi pštrosem a tlučhubou zn. skutek utek – nebo, kdybych měla pro lepší kontrast zůstat v živočišné říši, kohoutem, co se tak akorát naparuje na hromadě hnoje (i hnůj je pro zviditelnění dost dobrý, když je ho dost velká hromada – uklízet ho nebude, nebyl by vidět; naopak ho potřebuje)…

   Je třeba nelézt slovo, které vystihne obě krajnosti, respektive nějaký společný rys obou krajností, nebo je možné s textem více pracovat a popsat těch typů vícero?

   V obou těch situacích cítím maskovanou zbabělost… Takový člověk se stará jen o své korýtko, maximálně chlívek, a před tím dalším utíká.

   Odpověď
   • Tiež si neviem predstaviť, že by za tým mohol byť nejaký uvedomelý názor… Strach to celkom dobre vysvetľuje. Ale ako som práve pozeral na definíciu konformity, tak také abnormálne prispôsobovanie v určitom smere môže byť aj pod vplyvom inej osoby, ak človek z „lásky“ alebo obdivu preberá názory milovanej osoby (z „lásky“ osprostie). Alebo z čistého egoizmu, ak sú osobné záujmy a blaho prednejšie pred záujmami spoločnosti, aj keby to znamenalo pílenie konáru na ktorom sedí.

    Odpověď
  • U nás je dvojslovný výraz „pan čistý“ + pokrytec …
   To je zajímavé téma – nemáme jednoslovný výraz na takto rozšířený a často se vyskytující jev …
   Kde všude se toto vyskytuje (plošně i v čase) … Je to rušička pravdy a pak je tvořen paskvil ve kterém žijeme („elity“ jsou vzorem).
   O tom je nápěv: „… bude pravda na Zemi, bude i svoboda …“ Oj sa, ty oj sa.
   Nic jiného mne nenapadá,
   spíš úvahy odvedle o tom, jaký vliv může mít vnitřní neuspořádanost na nové jemnější technologie, když už dnes je možné pomocí zlosti ničit i věci kolem sebe …, když budoucnost je ve spojení technogenní a biogenní civilizace, vyžadující vyladění na zjemnění a harmonii (soulad vnitřní pravdy s vnějším projevem).
   Ještě i příčiny v otroctví, kastovní společnosti, kde není Člověk, ale představitel … představitel představuje, něco, ví nebo neví
   kdo, co, vlastně představuje to něco.

   Odpověď
  • Jana Černíková 22.11.2018 o 18:55

   konformita?

   Odpověď
   • To je už bližšie… :-)

    Odpověď
 12. Študent KSB 19.11.2018 o 16:47

  O súčasnom momente/2018/ 100.výročie ukončenia 1. sv vojny 20.storočia

  http://dotu.ru/2018/11/14/20181114_tek_moment06138/

  Nová analýza VP ZSSR ktorá vyšla 11.11.2018

  Odpověď
  • to bude jistě zajímavý studijní materiál.
   „Čtěte knihy VP SSSR do…“

   Odpověď
   • je to silně faktologicky podložená práce. Hodně z ní ozvučil i v posledních dvou O-O Valerij Pjakin. Zatím čtu a je to velmi obsažné.

    Odpověď
  • je to silně faktologicky podložená práce. Hodně z ní ozvučil i v poslední dvou O-O Valerij Pjakin.Pro ruštináře vřele doporučuji .

   Odpověď
   • Pardon,jedno sdělení navíc.

    Odpověď
 13. Pokud je vesmír stvořená trojjednota Matérie-Informace-Míra, a vesmír byl stvořen Stvořitelem, který ho také udržuje v existenci, a bible, korán či evangelium Ježíše Krista jsou sdělením seslaným od Něj, pak má smysl zabývat tím, co je v nich uvedeno, a přemýšlet nad tím. Ale to je jen část informací od Něj, druhá komplementární část je stvořená realita ve které žijeme a vše co je v ní, jedno bez druhého nejde plně pochopit, teprve dohromady to dává ucelenou jednotku informace. Proto je chyba zabývat se jen realitou nebo jen sdělením Shora, oboje má podobnou váhu. Explicitní sdělení obsahuje vodítka, díky kterým je možné pochopit sdělení skryté, obsažené v realitě samotné, a naopak.
  Kdo má za to, že se potenciálními sděleními (já mám jasno, ale zde se cizí zkušenost nepočítá) od Stvořitele zabývat třeba není, je to jeho právo, mít takový názor. Může začít třeba vysvětlením (pro sebe) toho, jak to, že realita vlastně vůbec existuje a jak vznikla, pokud nebyla stvořena Stvořitelem, a následně se může pokusit vysvětlit bez Stvořitele vše, co vidíme kolem sebe a co cítíme, například lásku, emoce, smysl míry, smysl pro spravedlnost, svědomí a tak dále…

  Z mého pohledu není rozdíl mezi biblí, koránem a evangeliem Ježíše, jsou to zdroje informací o objektivní realitě, které lze při kratším či delším úsilí pochopit a dešifrovat.

  Pokud je něco autentické sdělení shora, tak platí, že pokud je uvedeno že něco člověku škodí a neměl by to dělat, pak to znamená v konečném důsledku jednoduchou věc, že se jedná o činnost kterou člověk škodí sám sobě. Neměl by to tedy dělat nikoliv proto, že to má nařízeno nějak zvenku, ale proto, že chápe že by si tím škodil. Problém je, že člověk není dokonalý a tak často nechápe, že si něčím škodí. Kdyby v bibli byl zákaz píchat se špendlíkem do oka, tak je to každému jasné i dnes, proč je to špatné; když je v bibli zákaz cizoložství a mimomanželského sexu, tak je to totéž jako rada nepíchat se špendlíkem do oka, ale dnešní člověk to vnímá jako středověké tmářství a nesmyslné omezení, i když si tím škodí podobně, jako tím výše uvedeným.

  Odpověď
  • [osobní rovina, osobní útoky, přesunuto https://pastebin.com/raw/WnKg7PUq]

   Odpověď
   • ja si myslim, ze vsetky cesty vedu k poznaniu Boha, a teda aj ciste rozumova…
    cokolvek co mame, mame to od Stvoritela, takze aj mozog je nastroj, ktory sme od neho dostali, a ci ho pouzivame spravne, to je druha vec ;)
    no aj to, ci nieco robime spravne alebo nespravne, cize ked robime chyby, aj tuto moznost mame od Neho aby sme spoznali ten rozdiel…
    osobne akurat nemam doriesene, naco je to cele dobre? ak aj je konecny ciel spoznat Boha/Stvoritela – a potom co? prestaneme existovat, alebo aj z nas sa stane novy Boh?
    (druha vec je, ze kym sa k tomu poznaniu dostatocne priblizim, prejde este vela inkarnacii, takze to doriesim potom :) )

    Odpověď
    • je v pořádku reagovat na takovou sra*ku, jako napsal jh, stylem jakoby tam nebyly žádné psychologické útoky, manipulace a tak dále? Představ si, že by někdo reagoval na nějaký tvůj příspěvek, napsal nějaké argumenty, a na konec by napsal, že tvoje matka je lehká děva. A ty bys reagoval jen na ty argumenty jako by tam žádný útok na tebe nebyl, a tu dehonestační poznámku na konci bys nechal bez povšimnutí.

     Co by taková reakce znamenala, implicitně, bez ohledu na to, co si myslíš? Že s tím co bylo napsáno v tom příspěvku a na cos nezareagoval, automaticky souhlasíš nebo s tím nemáš problém.

     Odpověď
     • Hox, ospravedlnujem sa, mas pravdu…

      Odpověď
      • chcel som mu len jemne oponovat a nad nejake manipulacie sa viem povzniest…
       je to jeho vizitka, ako podradne sa o ostatnych vyjadruje…
       nebral som to osobne, hoci sa vnutorne spajam s touto komunitou a tiez som od prirody skor logicky typ ako emocny…

       Odpověď
       • v pohodě, chtěl jsem na to jen upozornit…

        Odpověď
    • bArny
     „osobne akurat nemam doriesene, naco je to cele dobre?“
     Nad touto otázkou som taktiež rozmýšľal a myslím si že sme na tento svet boli zoslaný pretože sme si to (ako duše/bytosti na Nebesiach) sami želali. A poprosili sme Boha aby nám dal možnosť realizovať našu túžbu po tvorení a budovaní, pretože Tam na Nebesiach je všetko dokonalé a neni treba už nič tvoriť.

     Pravdaže je to pre nás aj skúška ktorú ale si myslím že podstupujeme dobrovolne…

     Odpověď
     • Je to velmi zásadní otázka. Zajímavou odpověď dává svědectví: https://ulozto.cz/!tes5tWgdbeHx/kdo-se-boji-smrti-jan-van-helsing-pdf.
      Mluvil jsem s několika lidmi, kteří určité zkušenosti z klinické smrti měli a ti tyto názory nepopírali. Měli je obdobné, i když každý trochu jiné – specifické. Ostatně, i já měl určitý zážitek ze světa, který není z lidského prostoru, ale nejsem schopen ten dojem popsat, aby nedošlo k omylům. Každý totiž vychází ze svých předpokladů a vše přeformátovává zcela automaticky, aniž by si to uvědomoval.
      Poslední větu předchůdce však pokládám za velmi pravděpodobnou: „Pravdaže je to pre nás aj skúška, ktorú ale si myslím, že podstupujeme dobrovolne…“

      Odpověď
    • > osobne akurat nemam doriesene, naco je to cele dobre?

     Evangelium Ježíše: „Bůh stvořil život a vše jsoucí takovým, že je Slovem věčného života a slouží člověku k Učení o Zákonech pravdivého Boha.“

     Korán: „A On je ten, jenž nebesa a zemi v šesti dnech stvořil, zatímco trůn Jeho se nad vodou vznášel, aby vyzkoušel, kdo z vás lepší bude ve skutcích.“

     Reinkarnace neexistují, sme tu každý dočasně, poprvé a naposled.

     Odpověď
     • Proč myslíš, že reinkarnace, v žádné formě, neexistují? Jak bychom se pak mohli postupně zdokonalovat, pokud by všech dosažený vývoj byl vždy po smrti smazán? Nebo jak jsi to myslel? Vysvětli, prosím.

      Odpověď
      • Nechám to prozatím u toho, že reinkarnace v obvykle chápaném smysl neexistují a jsme tu každý poprvé a naposled. Napsal jsem to pro to, ať mají lidé možnost a důvod se nad tím zamyslet, v kontrastu s nyní rozšířeným přesvědčením.

       Odpověď
       • Nu, doufám, že nám svůj názor třeba za několik dní sdělíš.
        Pokusím se nad tím přemýšlet.

        Jsem celkem zvědavý na následující „bouři mozků“.

        Odpověď
        • Správná otázka je půl odpovědi. Existuje jakákoliv věrohodná znalost o převtělování, nebo jsou to jen domněnky? Existuje jakýkoliv jev, důkaz převtělování, který by nešel vysvětlit jakkoliv jinak?

         Stavět světonázor na domněnkách je velmi ošidné.

         Odpověď
         • A jak se, Hoxi, díváš na knihy Raymonda Moodyho a dále autorů, kteří píší o terapeutickém využití regresí?
          Případně na svěděctví lidí, kteří přežili svou klinickou smrt?

          Odpověď
          • Spousta možností, rodové egregory a podobně, vůbec se nemusí jednat o minulé životy v tomto smyslu. Také různé nemateriální entity se rády vydávají za duše zemřelých kvůli parazitování na životní energii lidí.

           Odpověď
           • zo skusenosti v nasej rodine som si tieto skusenosti pomenovala ako rodova pamat, ano suhlasim, rodove egregory funguju … a tiez mi imponuju paralelne svety/paralelne dimenzie …

            Odpověď
           • Já, s dovolením, přiložím polínko do ohně.
            Třeba Pjakin tvrdí, že reinkarnace existuje bez jakékoli pochybnosti. Zdůvodňuje to tím, že každý člověk se setkával s tím, že má nejen genetickou paměť, kterou dostal od předků, ale někdy se setkává s momenty „proryvu“ vědomí, kdy vzpomíná na něco z jiných kultur.
            To video je zde:
            https://www.youtube.com/watch?v=zdEmc2kGECE

            Letos při mé návštěvě Ruska jsem měl možnost více komunikovat s vnukem mé sestry Ivanem (4 roky). Překvapil mě nezvyklou pro jeho věk snahou se dostat věcem na kloub. Ty rozhovory s ním nebyly jen v rovině odpovědí na obvykle dětské „proč“. On ty moje odpovědi sám dál rozvíjel až na nějakou světonázorovou úroveň, což bylo pro mě velmi zvláštní. Těžko se to popisuje… Přitom vůbec, mluvit začal teprve před rokem! Jinak, normální dítě, které blbne, zlobí atd.
            Když jsme se, jako rodina sešli u poslední večeře, zmínil jsem se o svých zkušenostech z komunikace s ním a ocenil jeho hloubavý rozum.
            Nato mi jeho matka sdělila, že nedávno ji překvapil oznámením, že dříve žil na jiné planetě, s jinými rodiči, které na něj byli velmi hodní. Bylo tam krásně a moc se mu tam líbilo.
            Jenže, pak se musel narodit na Zemi, aby nám pomohl. (on řekl „vám“)

            Vím, že něco podobného tvrdí děti, známé, jako „indigo“. O tom fenomenu se mluví v tisku a televizi, ale já jsem to nikdy nebral vážně.
            Proto jsem se zeptal matky Ivana, jestli kluk nemohl podobné rozhovory slyšet z televize nebo řeči dospělých. Jestli rodiče mají kontrolu, na co se kluk dívá v televizi. Odpověděla mi, že kontrolu má, a že tyto věci určitě nemá z televize. Dál s ním tu věc nerozebírala, protože jeho slova ji šokovala.
            Vzhledem k tomu, jaký dojem jsem z něho sám měl, tak nemohu jeho slova jen tak hodit za hlavu, jako nepravděpodobné…

            Odpověď
            • Může to mít myslím i jiné vysvětlení než to co se nabízí, nemuselo to být v této fyzické realitě, potažmo ani v tomto vesmíru – když se nad tím člověk zamyslí, tak nedává smysl, že by jako dítě žil někde jinde, a byl přenesen sem, pokud by to bylo v této fyzikální realitě. Tudíž lze vyvodit, že v této projevené realitě to nebylo, pokud to je autentická zkušenost.

            • Napadlo mě, že to mohlo být třeba tam, kde se člověk nachází ve snu.

            • - to o čom Pjakin vraví v úvode, je podľa všetkého istý derivát kolektívneho nevedomia (reinkarnácia by sa musela fixovať dajakým spôsobom na konkrétne indivíduum, aspoň tak tomu štandardne rozumiem)
             Takisto u toho chlapca – vo veku 4 roky ešte detíčko nemá plne integrované vedomie, navyše je to vývojovo veľmi zlomový rok (potom 7-8 , následne 21 a okolo 36, ale to už vedomie štandardne funguje).
             V CCCP bývala dobrá analytická psychológia, nepochybujem, že aj teraz tam kvalita je, rozhodne by to pre rodinu mohlo byť prínosné – myslím odborná analýza snov toho chlapca. Len pozor pri tých archetypálnych snoch z tohto obdobia, čím ďalej sa prikláňam k myšlienke, že majú istý až prorocko-osudový dopad na zvyšný život…

            • Tady v podstatě nejde ani o stejnou nebo nestejnou fyzickou realitu, ale o uvědomování si ze strany duše svého já, své entity a osobitosti, svého životního úkolu nebo cíle.
             „Já“ mohu být v různých fyzických podobách, žít v různých časech, v jiných kulturách, dimenzích, mluvit jinými jazyky, ale pořád to budu já.
             Jak nazveme ten jev? Fantazii, snem, paměti egregorů nebo reinkarnací?
             Mám za to, že jednoznačně reinkarnace se nedá zavrhnout. Viz. třeba vědecká zkoumání jevu reinkarnace od prof. J. Stivensona, ve kterých uvádí 3 případy lidi, narozených s fyzickými postiženími, kteří v hypnóze identifikovali sebe s jinými osobami v minulosti, kterým se ta postižení stala. Víc je o tom zde:
             https://rutube.ru/video/b12a50b71e2e7d86da4fa23b6460e7b5/

             Co to bylo? Přece nelovili v hypnóze v noosféře informaci o stejně postižených osobách, se kterými by mohli sami sebe ztotožnit. Takovou informaci by mohli dostat, ale bez uvědomění si vlastních prožitků a bez ztotožnění se s nimi.
             Třeba fenomén déjà vu lze vysvětlit paměti rodového egregora, tam si jen vzpomínám, že něco podobného se mnou už bylo, ale nevidím sebe v cizí kůži. Vidět sebe v jiném tělu a ztotožnit se s tím tělem, přiznat ho, jako součást svého já, to lze vysvětlit už jen rozdvojením osobnosti nebo reinkarnací. Protože je to strašně složité. Cizí osobu vidíš, jako cizí, ne jako sebe sama.

            • Jana Černíková 22.11.2018 o 15:58

             Krásný příklad a vnukem Vaší sestry – děti, hlavně v nejrannějším věku, mají opravdu často ještě „čerstvé vzpomínky“ a schopnost snadného „prostupu“ do toho, co bylo. Věřte, že on přesně ví, o čem mluví. Dokonce i v případech když je dané vědomí na daleko vyšší úrovni, než je nějaký „ průměr učebny“, tak může dobrovolně sestoupit na nižší úroveň, aby pomohlo a obohatilo svět nějakým osobitým talentem.

             Abychom se naučili všechno, co se máme naučit, tak na to by jeden život nestačil – a ani jedna „učebna“ (Země). Je každého věc, čemu věří, nebo nevěří, a asi jen osobní zkušenost může tu víru/nevíru přetavit na vědění. Z osobních opakovaných zkušeností vím, že když jsem řešila něco, k čemu klíč ležel v minulosti, tak se mnohokrát opakovala situace, kdy naskočily některé z mých minulých životů – vnímala jsem je já a se mnou i další člověk a nezávisle na sobě jsme každá vlastními slovy popisovaly další a další aspekty téhož příběhu. S tím, že vjemy každého toho života byly spojené s alespoň přibližným dobovým i geografickým kontextem.

            • @TauRus

             no, člověk, to je tělo, duch (biopole) [z tohoto světa] a potom boží jiskra [ne z tohoto světa]. Reinkarnace ducha a biopolí se dle mého neodehrává, je možné že Boží jiskra se účastní více životů, to by to vysvětlovalo, ale stále máme velmi částkové informace a velmi málo věrohodných znalostí o tématu, osobně si myslím, že může, a pravděpodobně existuje i jiné vysvětlení toho co píšeš, než reainkarce. I když ho neznám. V koránu se totiž uvádí, že pro Izáka bylo nejdůležitější, aby jeho děti umřely ve stavu Chanífa, což znamená oddaný Bohu, plnící Boží vůli. To bylo pro něj důležitější než cokoliv jiného a bylo to to hlavní, co jim kladl na srdce když umíral. Ale pokud je reinkarnace, tak proč by na tom záleželo? Co člověk „nestihl“ nyní, dokončí „příště“. Ale tak to podle všeho není.

             Pointa je, že na to téma jsou vzájemně se vylučující nformace a svědectví, a nemáme o tom věrohodnou znalost. Možná, že ji ani mít nemáme, protože pak by ztratil smysl pojem víra, kdyby člověk věděl. A možná, že právě o tu víru-důvěru jde.

            • @ Hox

             Já mluvím celou dobu o duši (boží jiskra). Je mi jasné, že ani duch, ani tělo se reinkarnací neúčastní.
             K tomu tvému příkladu, proč pro Izáka bylo nejdůležitější, aby jeho děti umřely ve stavu Chanífa, mohu říct tolik, že Izák chápal, že duše musí na Zemí splnit svůj program k tomu, aby postoupila na hierarchicky vyšší úroveň (bez těla), kde bude plnit kvalitativně jiný program. V případě, že duše za jeden lidský život nesplní svůj evoluční program zde na Zemí, dostane jiné tělo a jiné startovní podmínky k tomu, aby se pokusila ten svůj vlastní program realizovat. Samozřejmě, takovou šancí nemůže dostat každá duše, jen taková, která má evoluční předpoklady. Tj. nejde se reinkarnovat do nekonečna. Smysl to má, protože pokud by to nebylo, co potom s duši, která svůj program na Zemí nesplnila, ale jen jeho část a současně nakročila v pochopení cíle svého života na Zemí?
             Mimochodem, k takovému pochopení přišli vědci nookosmologové- nejdříve Ciolkovský, pak i naše, kteří pracovali v KGB – Ratnikov, Savin, který zde ve videu o tom mluví:
             https://www.youtube.com/watch?v=SBjcdWTB7TA

             Nebo v knize Nookosmologie (poznatky z metakontaktu) dokonce přímo o tom, kolik reinkarnací může dostat duše (kolem 11-12)
             http://qsec.ru/public/nookosmologiya-shest-devyattri-chelovek-glava-sem-dva-zhizn-cheloveka

            • Tak jak to chápu já odpovídá v podstatě poslednímu příspěvku Hoxe. Boží jiskra, tedy duše, je vkládána do těla vícekrát.
             Můj život v podstatě rezonuje s tímto textem:

             Jinak TauRusi, nádherný příběh. Myslím že s vnukem zažijete mnoho legrace :-)
             zajímavé bude, do kdy si toto bude pamatovat. Četl jsem vícekrát že tyto vzpomínky i děti které o nich mluví často do cca osmi let zapomenou. Dost možná to souvisí s tím že je rodiče prostě ukecají že je to blbost a ty prožitky dítěte přebijí dezinformacemi (nevědomky). A také i svět je může zformovat tak že více uvěří tomu co slyší kolem sebe a na svoje niterné vzpomínky v dětství ještě živé zapomene.

            • omluva, zapomněl jsem tam vložit ten text protože jsem ho nenašel :-D to jsem zase napsal nesmysl. Vložím později.

            • Jinak pojem reinkarnace nerad používám protože to smrdí tím hinduistickým pojetím, že za odměnu za dobrý život budeš mít příští život lehčí, za trest těžší. Beru to tak že když nesplníš svoje lekce, budeš je opakovat. Když splníš lekce, dostaneš nové.

            • eM, Jana Černíková

             Na to, že malé děti moc nemusím, tak tento kluk mě samotného dost bavil, když ovšem měl chuť povídat si a ne blbnout. Jednou jsme takhle strávili skoro hodinu v rozhovoru, když uviděl na pískovští umírající včelu. Jen udržet tak dlouho pozornost je v jeho věku složité. A co teprve, když začal filozofovat, to jsem doslova čuměl. :)

             Škoda, že ho moc často neuvidím…

            • „malé děti moc nemusím“ chápu tě, je těžké posunout se do jejich vnímání reality a tak je to jako dva nesehrané strojky, každý běží v jiném taktu. Člověk musí zapomenout na čas, tak jak to podle mne vnímají ony, a potom i komunikace s těmi malými je možná.

             Ke tvému synovci, tyto příběhy mne přesvědčují že HNR prostě zjistil po mnoha zkušenostech že seslat nauku přes jednoho člověka nestačí, a tak ji posílá přes mnoho svých malých vyslanců. No nemusíme jim říkat indigové, ale fenomén dětí více či méně odolných proti našemu souboru iluzí existuje, a tohle je jeho krásný příklad.

            • par polienok k Taurusovym.
             -reinkarnacia je spominana aj v poslednom Gambite, Sai Baba tam spomina ze sa vrati (ak ma pamat neklame) za 30 rokov?
             -Ucastnil som sa sedeni kde sa riesili predchadzajuce zivoty, nieco podobne ako pise Jana Cernikova.
             -Bozi zamer s clovekom je urcite rozmezie v ktorom sa pohybujes je to aktualne misia pre Tvoju dusu. ak nestihnes vsetko (objektivne vsetko stihnut nemozes lebo mas slobodnu volu a nie si automat) vratis sa resp poslu Ta spat.
             -reinkarnacia sa spomina aj v Biblii pri kde Jezis hovori – On tu uz bol ale vy ste ho nepoznali. Tyka sa to Jana Krstitela ako reinkarnovaneho proroka Eliasa.

            • podle mě identita „já“ právě není ona božská jiskra, duše z onoho světa, ale identita člověka se skrývá v duchu, v biopolích z tohoto světa. Co se týká metakontaktů, zajímavé, ale jsou to neověřitelné informace. Podle mě mimozemšťané neexistují, a tato agenda mimozemšťanů je globální psychologická operace na 1. prioritě, světonázorové.

            • TauRus : „…Já“ mohu být v různých fyzických podobách, žít v různých časech, v jiných kulturách, dimenzích, mluvit jinými jazyky, ale pořád to budu já. Jak nazveme ten jev? Fantazii, snem, paměti egregorů nebo reinkarnací?“
             -> ten „jav“ sa asi 50 rokov odborne nazýva „rigidná designácia“.
             - ďakujem ti za ten video dokument o Stevensonovi. Inak milý dokument má jednu argumentačnú chybičku krásy (cca okolo 8. minúty): deti nie sú (teda ich vedomie) tabula rasa – dôkazy doložila generatívna gramatika, a vlastne už aj Jung… ale inak na zaujímavosti dokumentu to neuberá. A rovnako zisťujem, že aspoň konečne dopozerám ten rozhovor so Savinom…

            • Nechcem naskakovať do rozbehnutého vlaku a aunavovať publikum teóriami … ale reagujem na Hoxa ktorý napísal: „Ale pokud je reinkarnace, tak proč by na tom záleželo? Co člověk „nestihl“ nyní, dokončí „příště“. “
             No, reinkaznácia má logiku v tom, že on to človek nakoniec nemusí ani dokončoť, ani pochopiť to čo má a tam nakoniec pôjde jeho „ja“ postupne do duchovného rozkladu nakoľko si neobháji svoju nezávislú vedomú existenciu. V tomto zmysle má reinkaznácia úplne zásadný význam a poslanie.

            • Duj: jen pokud skutečně existuje, což z mého pohledu není vůbec jisté. Ten důraz, který kladl Izák na to, co mají jeho děti považovat za nejdůležitější, má i jiné vysvětlení.

            • Doplním čo ma ešte napadlo. Raj“ vs peklo a zatratenie. Ale inak: Vedomé večné bytie vs duchovný rozklad osobnosti a vlastného vedomého „ja“.

            • Hoxi ale jo jednu výhodu toto pojetí má, protože je potom každému jasné že úkoly nejde přejít a tak jako tak si je budu muset splnit. To je docela dobrý hnací motor k tomu je plnit, abych se tu s nima nebabral desítky životů.

             Jinak s těmi mimozemšťany, i když o ty tu primárně nejde, nepochybuji že existují, nejde to momentálně explicitně prokázat, ale smýšlet že jsme jediná stvoření ve vesmíru mi přijde vyloženě cizí.
             O psychologické operaci nepochybuji, to ale samo o sobě existenci nepopírá.

            • em
             ešte doplním. Nielenže desiatky životov ale treba si uvedomiť spojené nádoby. Čím viac životov potrebujem na pochopenie a vykonanie toho čo mám, tým viac prekážok a rizika falošných ciest a zvádzaní, zlyhaní. Takže je tam aj silný časový faktor a platí to presne aj v živote že čím skôr, tým je proces istejší, bezprostrednejší, predvídateľnejší a kontrolovateľnejší. Takže nie je ani jedno či teraz alebo v 10 zivote. A taká je aj samotná podstata života a tým je POHYB. A tu mená žiadny zmysel prístup že „stačí zajtra“ prípadne o rok … pohyb proste JE a vývoje prebieha. len proste niekto je schopný ho zachytiť a prispôsobiť sa a niekto to nedokáže.

            • eM: ten argument o prázdnosti vesmíru při bohocentrickém vidění světa odpadá – Stvořitel stvořil tento vesmír a vůbec ho to neunavilo, stejně tak ho udržuje v chodu a existenci a také ho to nijak neunavuje. Jestli chtěl, mohl vytvořit život jen na jedné planetě a zbytek vesmíru je určen k tomu, aby deklaroval Boží slávu, aby lidé na zemi měli nad čím rozjímat a mohli být ohromeni majestátem a velikostí vesmíru. Když se nad tím totiž zamyslíš z pohledu úlohy, kterou lidstvo má (vybudovat Boží království na Zemi), tak to není úloha na nekonečno, to znamená že lidstvo jednou splní svou misi zde na této planetě, a pravděpodobně zde přestane být fyzicky přítomno.
             Potom, jaký by mělo smysl, opakovat to samé miliardkrát a miliardrát, ve vesmíru kde je tolik hvězd, že každý žijící člověk by mohl mít 11 trilionů hvězd jen pro sebe? Dle mého v tomto žádný smysl najít nejde, protože neodpovídá realitě, že život je i jinde ve vesmíru.

            • @ Hox
             „Podle mě mimozemšťané neexistují, a tato agenda mimozemšťanů je globální psychologická operace na 1. prioritě, světonázorové“.

             A té globální psychologické operací na 1. prioritě se účastní i VP SSSR?
             viz. zde Zaznobin:
             https://www.youtube.com/watch?v=iTx4qh9JT-A

             Podrobně o mimozemských civilizacích se mluví zde, v zápisce VP SSSR od 20.2. 2016
             «O aktuálnom dianí», № 2 (123) Zem vychádza z konšpiračného projektu
             http://dotu.ru/2016/02/20/20160220_o_aktualnom_diani02123/

             Přímo z PDF okopírovat nejde, ale našel jsem v jiném zdroji odstavec v ruštině:
             „Но если планет миллионы или многократно более, то как можно идентифицировать планету, где доминирует человечность? У такого «кольца» должна быть автоматическая система-идентификатор, обязанность которой — оповещать о том, что такая-то планета поднялась в своём развитии до человечности. Проблема землян в том, что «благодаря» Библии и безумной вере в её святость люди Земли почему-то полагают, что Бог создал жизнь только на нашей планете за 6 дней, а на 7-й — решил отдохнуть“.

             Metakontakty se prováděly v rámci výzkumu KGB, o tom podrobně mluví generál Savin v odkazu, který už jsem dal. Na těch výzkumech se podíleli přední vědci SSSR, včetně Bechtěrevové. A osobně se domnívám, že VP SSSR měl informaci o těchto výzkumech a dokonce vycházel z nich.
             Jestli „identita „já“ právě není ona božská jiskra, duše z onoho světa, ale identita člověka se skrývá v duchu, v biopolích z tohoto světa“, to je to diskutabilní. Co opouští tělo v případě jeho klinické smrtí? To „něco“ si uvědomuje vlastní identitu velice dobře. V případě, když se setká se Stvořitelem už si nebude uvědomovat tu samou identitu, bude něco jiného?

            • @TauRus:

             „Podle mě mimozemšťané neexistují, a tato agenda mimozemšťanů je globální psychologická operace na 1. prioritě, světonázorové“.

             > A té globální psychologické operací na 1. prioritě se účastní i VP SSSR?

             Vědomě jistě ne, je to podle mě jen případ, kde jednoduše ani je nenapadlo věci prozkoumat způsobem, jako zkoumají jiné oblasti, protože to považovali za samo sebou rozumící se, za fakt.

            • @ Hox

             Hoxi, to je dost závažné tvrzení. Za prvé, nemůžeš vědět, jestli VP SSSR zkoumal nebo nezkoumal fakt existence mimozemských civilizací. Ciolkovský se také mýlil a spolu s ním ruští vědci – kosmisti?
             Ale i kdybych připustil, že se v této oblasti se VP SSSR nechoval stejně zodpovědně, jako v jiných, jakým způsobem jsi sám prozkoumal tuto oblast nebo o které výzkumy se opíráš?
             Úvahy o smysluplnosti existence mimozemských civilizací z pohledu NHR samozřejmě nestačí, protože v tomto se můžeš mýlit, jelikož o záměrech NHR můžeš vědět jen částečně ze zdrojů, které on sám lidstvu poskytl a ve kterých nemluví o všech svých záměrech.
             Vesmírná matrice, ve které je naprogramován rozumný život, musí být platná v celém vesmíru a nemůže být omezená jen na 1 planetu.

            • Nic netvrdím, jen píšu k čemu jsem osobně došel, důkazy pochopitelně nemám a ani se nesnažím nějaké získat, jde mi o to, co mi dává smysl. A vesmír plný mimozemšťanů mi smysl nedává. Pokud mimozemšťané nejsou, tak se tím řeší některé otázky řekl bych elegantněji, například, jaktože nás nějací technicky pokročilejší parazitičtí mimozemšťané už dávno nezotročili nebo nevyhladili. Pohled KSB je zhruba ten, že jim to není umožněno Shora, popřípadě že dokud civilizace nedosáhne království Božího u sebe na planetě (civlizace lidského typu psychiky), tak se nedostane do vesmíru. Nicméně, Stvořitel například nijak nezabránil anglosasům, aby zotročovali a vyhlazovali méně rozvinuté národy a civilizace zde na Zemi. Kdybychom použili stejnou logiku jako je použitá napříč planetami, tak by také anglosasové neměli mít Shora dovoleno to udělat. Existuje jednodušší vysvětlení: mimozemšťané nás nezotročili, protože neexistují.

             Samozřejmě nevím, co VP SSSR zkoumali a co nikoliv, chtěl jsem jen říct, že jsou věci tak samozřejmé, že současného člověka v současné kultuře vůbec nenapadne nad tím přemýšlet a samostatně je prověřit.

            • Hoxi, jako postoj k diskusi to beru. Není to něco co bychom mohli vyvrátit. Takže k diskusi:
             Jak víme že jiná parta nedostala za úkol vybudovat království Boží na nějaké jiné kouli, v jiných podmínkách, s jinými parametry, a jinými matricemi/překážkami k vyřešení? Netroufám si tvrdit že ten úkol co dostalo Lidstvo na planetě Zemi je nějak jednoduchý (i když svým způsobem je), ale těch matric k vyřešení může být mnoho a mnoho na mnoha úrovních. Globální psychologická operace vysvětluje mnohé, ale nevěřím že to obrovské množství nejen sci-fi literatury někdy velkolepého charakteru kvantitou i kvalitou bylo kompletně inspirováno „jen“ nějakým bludem. Globální psychologická operace se pokusila podsunout všem mýtus o ukřižovaném Ježíšovi, a i přes to že šlo o stěžejní aspekt řízení tak se nepodařilo o tom mýtu přesvědčit všechny a pravda bublá na povrch o sto šest. Kdežto naopak u tématu mimozemšťanů s postupem času takové tematiky a otevřenosti k ní přibývá. K ostatním mýtům naopak ubývá a je potřeba to pořád pumpovat.

             Další věc. Za posledních několik let je možné dohledat pokusy přesvědčit lidi že pokud mimozemšťané opravdu existují a podaří se jim nás navštívit, budou dozajista nepřátelští a přiletí nás zotročit nebo vydrancovat. To sice může být součástí projektu blue beam nebo podobných nesmyslů jak konsolidovat světovládu do jedněch „rukou“, na druhou stranu to krásně zapadá do modu operandi GP, kdy nějaká nežádoucí pravda probublává na povrch, nejde zadržet, tak je třeba to alespoň pokroutit.

             Bohocentrický pohled, ano. I kreacionistické chápání vzniku, ano. Sice to vysvětluje proč je klidně možné abychom byli ve vesmíru sami, na druhou stranu aby drtivá většina viditelné hmoty tu byla jen aby demonstrovala velkolepost Boha mi přijde jako plýtvání. My jsme stvořeni k obrazu Božímu, je snad vlastností mravně vyspělého Člověka demonstrovat svoji velkolepost? Ani náhodou.
             Nebudu soudit ano hodnotit Boha, ale ty vnímáš Boha jako někoho kdo má potřebu demonstrovat svoji velkolepost? Tu přeci demonstruje už tím že jsme. Když se podívám na malé robátko, vidím velkolepost Boha, nepotřebuju na to vesmír ani jiné planety.

             A co Neználek?

             Pozorování Člověka: jakou má snahu člověk který stvoří něco užitečného nebo krásného? Já vidím tendenci zasadit semínko toho krásného všude kde to může růst.

             Co souvislost některých staveb s hvězdami, znalosti kosmologie a příběhy a motivy cestovatelů u prastarých kultur jako aztéků, mayů, číňanů, některých afrických kultur? Vše podvrhy GP?

             Artefakty které střádal například Daniken, který je nepopřel i přes to že se v určitou chvíli svého života stal hluboce věřícím, byť původně ateista?

             Na práci GP je to také příliš velkolepé. A teď babo raď :-)

            • a ještě dodám, manipulace která je založena komplet na nepravdě by se podle mne v takové míře nešířila.

            • Přemýšlím o tom z té stránky, že pokud jsme ve vesmíru sami, jaká by byla účinnější světonázorová dezinformace, než přesvědčit skoro všechny, že se vesmír hemží mimozemšťany? Pokud se na to podíváš, pak agenda zavádění tohoto pohledu na svět, tohoto „samo sebou rozumění“, je organizována a sponzorována z úrovně globální politiky (filmy, knihy, povídky, scifi literatura … ) do té míry úspěšně, že dnes drtivá většina lidí bere jako naprostou samozřejmost, že mimozemšťané existují, ačkoliv sami o tom nepřemýšlejí, je to kulturní indoktrinace. A jiný názor než tento je zesměšňován, nálepkován jako zpátečnický, omezený a podobně.
             Je to celkem fundamentální otázka pohledu na svět a úkolu člověka na tomto světě, žádná maličkost.

             Vesmír tu není od toho, aby demonstroval velkolepost Boha ve smyslu nějakého chvástání, ale aby člověk mohl zkoumáním Jeho díla poznávat Jeho. Vědecké zkoumání vesmíru totiž vede nevyhnutelně k poznání existence Stvořitele, a to může být právě účel jeho majestátní existence. Kdyby vesmír končil pár světelných let od země a „dohlédli“ bychom na jeho konec, to by byla hned jiná situace, což?

             Další aspekt je, že zde na Zemi je situace do určité míry nyní pokažená, nevidíme původní krásu Stvoření, jen její odlesk. Nevidíme původní biosféru, vše je poškozeno činností člověka, znečištění, genetická zátež a podobně. Vesmír je jediné místo, kde vidíme Stvoření v původní nepoškozené podobě, o tom je verš ze Žalmů:

             „Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou.“

             Různé artefakty, stavby, znalosti, dnes nedosažitelné technologie, to vše může být dědictví předchozí globální civilizace, dá se to vysvětlit i takto, nejen mimozemšťany.

            • zpětně uznávám i fakt, že do modu operandi GP zapadá i přesvědčit nás že nejsme ve vesmíru sami, pokud to tak opravdu je. Takové to umenšování našeho významu. Opak je ovšem pro tu pokornější půlku Já zase povyšováním naší důležitosti, a (asi) svědomí se brání.

            • Putinovec 23.11.2018 o 19:11

             Vezměte si Jefremova.Z jeho tvorby je zřejmé že chápal mnohé,hodně cestoval,pohyboval se v lůně přírody kde člověk jinak vnímá a přece i on psal o pátrání po jiných civilizacích a o meziplanetární spolupráci.Zatím bych tu myšlenku že nejsme jediný výtvor formy života ve vesmíru nezatracoval.

            • Teď jsem ti odpověděl dřív než jsem si refreshnul tvůj příspěvek, dobré.
             Já předpokládám že pokud se vyhneme globální katastrofě, taková dezinformace (hypoteticky) brzy neprojde přes zákon času. No jako už poněkolikáté jsi mě donutil přemýšlet:)

            • ano třeba Jefremov je velmi dobrý příklad.

            • eM: ‚…aby drtivá většina viditelné hmoty tu byla jen aby demonstrovala velkolepost Boha mi přijde jako plýtvání. My jsme stvořeni k obrazu Božímu, je snad vlastností mravně vyspělého Člověka demonstrovat svoji velkolepost? Ani náhodou.‘

             Súhlas a preto sa možno dá nazerať na vesmír, ako na Jeho ukážku večnosti formou nekonečnosti. Z pohľadu stvorení (tvorcov) neustále sa pohybujúcej nekonečnosti.

            • Ferko: díky.
             Všichni: Je snad jenom jeden atom mezi jinými, elektrony nabitý?

            • Jefremov se dá chápat i jinak, že tam není primární otázka existence mimozemšťanů a kosmických letů (i on sám si uvědomoval nemožnost kamkoliv doletět v rozumné době), ale je to jen rámec, který používá aby mohl psát o lidské společnosti, buďto ukázat podstatu davo-“elitarismu“, nebo vykreslit Lidskou společnost.

            • Hoxi, říkám si, zda tak trochu hraješ oponenturu názorů, abys nás donutil přemýšlet nebo je v tom něco jiného?

             Jinak souhlasím s tím, že oslava velkoleposti Boha, jak jsi nastínil, by měla asi takový smysl, jako jet s těžkým stavebním nebo vojenským vozidlem o hmotnosti desítek tun do obchodu vzdáleného několik desítek metrů, ten obchod objet 1000x dokola a pak si koupit jeden rohlík.

             Proč bylo dovoleno Anglosasům nás zotročit? Nevím, ale mohu se domnívat, že to je třeba tím, že oni prostě nejsou mimo naši ligu i přesto, že nás v nedávno minulosti několikrát porazili. Máme na to se s tímto útlakem sami vyrovnat.

            • Hox: S Jefremovem je to samozřejmě možné, ale proč by použil právě tento obrazný motiv, který mu byl evidentně tak moc blízký a dobře se mu v něm psalo? Čili, na jedné straně napojený na noosféru takovým způsobem že byl schopen tak věrohodně popsat vývoj společnosti na naší planetě že to i GP ohrozilo, a zároveň připojený na egregor GP a jeho mystifikaci o mimozemských světech?

            • Ještě abych to přemostil i na původní téma:
             „Žijeme jen jednou.“
             Co z toho vyplývá za společenské tendence? Je to dobré a užitečné?

             Mě připadá mnohem užitečnější „Koukej abys to tu nepohnojil, příště v tom budeš muset žít.“

            • eM,
             Jefremov bol údajne vizionár, zrejme dokázal čítať z noosféry. V hodine býka opisoval civilizáciu, akoby na zemi prevládala aziatská rasa. GP tiež teraz odovzdáva štafetu Číne.

            • Tedy četl jistě vize GP, respektive jejich programy?

            • slovo „jistě“ beru zpět.

            • Možno sa mu darilo vidieť určité varianty rozvoja v noosfére. Nemusel pritom nutne ani vedieť o existencii GP.

           • @ Hox
            Já bych jedno vysvětlení měl.
            Anglosasové dočasně zotročují národy v rámci biblické koncepce, která před více, než tisíci léty zvítězila na planetě. Jiná koncepce nebyla. Kdyby nebyla šance, že lidstvo přijde na lidštější koncepci, tak civilizace by zanikla, jako už několik před ní. Takže, zde je záměr NHR jasný – lidstvo musí vybudovat království boží na Zemí.
            Podobně to bude i s jinými civilizacemi – království boží musí vybudovat u sebe.
            Jak by to dopadlo, kdyby NHR dovolil nedokonalým a parazitickým civilizacím expandovat do vesmíru? Mělo by lidstvo šancí něco dokázat při expanzí technologicky vyspělejší civilizaci? Nulovou. Takže co by muselo nastat? Zánik více civilizací?
            Proto, vysvětlení VP logiku má. Navíc, přístup k informacím v noosféře je též umožněn podle morálky. A pokud civilizace nedosáhne úrovně lidské morálky, nedosáhne ani na technologie, které by jí umožnily expanzí do vesmíru.

            Odpověď
            • Vím že má logiku, jen je trochu krkolomné, víc se mi pozdává odpověď, že mimozemšťané neexistují. Existence mimozemšťanů je domněnka, nikoliv věrohodná znalost. Stále je někdo vidí, stále jsou setkání, „únosy“ atd., ale nikdy je nikdo průkazně nezdokumentuje. To sedí spíše na iluzi. Fenomén „UFO“ kopíruje šíření new-age ideologie a přesvědčení, že nejsme ve vesmíru sami. Jako by někdo sledoval psychologické tendence a očekávání a realizoval „show“ na zakázku.

            • Ano, tyto tendence jsou na tom vidět. Ale úplně stejně to může být k zakrytí skutečnosti tím znevěrohodněním. Tím že drtivá většina těchto „známých faktů“ se ukáže jako blud. Bludy sami sobě odporující. Dobrý a dost možná jediný způsob jak zpomalit tendence lidstva komunikovat s jinými kulturami.

            • Oracle 911 23.11.2018 o 18:49

             @Hox
             A prečo by mali zotročovať okupáciou? Prečo na to nenasadiť niekoho z domorodcov komu podsunuli zotročujúci svetonázor a nadradené vedomosti?
             Druhá vec je, že vesmír je na minerálne zdroje bohatý…

            • Hoxi, na řečech o únosech a UFO se podílely sami tajné služby proto, aby zakryly informaci, na jakých výzkumech pracuji. Jejich výzkumy se tykaly hlavně rozvoji telepatických schopnosti a zvláštních schopnosti člověka pro kontakt s noosférou a mimozemskými civilizacemi. Nebylo jejich prioritou se honit za létajícími talíři. Spousta fejků na toto téma je právě z jejich dílny.
             Také nemám pocit, že by nás GP chtěl mermomocí přesvědčit o existencí mimozemských civilizací. Pokud by to chtěl, určitě by to dokázal zařídit přesvědčivěji. Dnes se naopak, setkáváme s tím, že když zajde řeč na toto téma, tak v nejlepším případě vidím rozpačité úsměvy a nedůvěru. Poslední chabé pokusy amerických liberálů, které dělají pro svoji záchranu, nic na věci nemění. Nikdo jím nevěří. Leda emerické publikum.

             Jinak souhlasím s eM a jeho argumenty. Ještě dodám, že když vidím, rozmanitost života na Zemí, neumím si představit, že by se NHR na nás vyčerpal natolik, že by „zbytek“ vesmíru ponechal bez života.
             Také pochybuji, že by VP SSSR ponechal otázku 1.priority bez zevrubného prozkoumání. Zajnobin, jako vojenský kapitán měl kontakty i na tajné služby a mnoho informací čerpal od nich. Stačí srovnat informace od Ratnikova a Savina o morálce, etice, cílech, kterými by se měl ubírat člověk a společnost s KSB a vidíš podobu (čistě náhodnou?) Akorát v KSB je tomu dán řád.

            • Pohled na existenci dalších inteligencí-bytostí nebo forem inteligencí-bytostí ( tzv. „mimozemských civilizací“), má víc rovin, např:

             1) jedna z nich je přiřazení otázky + logické úvahy + vyvozený závěr, tj. přiřaďme ke každé další galaxii, kterou známe mimo tu naší, tedy ke galaxii M31 V Andromedě – „Je možný život v galaxii M31 jako je v naší galaxii? Odpověď je jednoznačná: ANO
             Naše galaxie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Galaxie_Ml%C3%A9%C4%8Dn%C3%A1_dr%C3%A1ha
             je velká spirální galaxie s příčkou typu SBc dle Hubbleovy klasifikace. Rozměrem jde o druhou největší galaxii (po galaxii M31 v Andromedě) v Místní skupině galaxií. Její hmotnost je pravděpodobně v této skupině největší. Průměr disku Galaxie činí přibližně 28 000 pc, což je přibližně 8,6×10*Naše Galaxie je velká spirální galaxie s příčkou typu SBc dle Hubbleovy klasifikace. Rozměrem jde o druhou největší galaxii (po galaxii M31 v Andromedě) v Místní skupině galaxií. Její hmotnost je pravděpodobně v této skupině největší. Průměr disku Galaxie činí přibližně 28 000 pc, což je přibližně 8,6×10^17 km

             a jak dopadnou otázky vůči dalším, např. galaxie v kupě galaxií? https://cs.wikipedia.org/wiki/Kupa_galaxi%C3%AD

             2. Další rovinou reálnost navazování kontaktů mezi jednou inteligencí-bytostí s druhou inteligencí-bytostí, nebo jedné formy inteligence-bytosti s druhou formou inteligence-bytosti

             3. Jak vypadá zostrojenie vysílač – přijímač mezigalaktické komunikace?

             4. Proč trvat na tom, že ONI jsou jako my = stejné frekvence!
             :)

            • Zde situační výkres galaxií:
             https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADstn%C3%AD_skupina_galaxi%C3%AD#/media/File:Local_Group.svg

            • @TauRus

             nemám ani tak na mysli fake zprávy, fake únosy ze strany tajných služeb, vládní programy atd., ale fakt, že část tzv. ufo únosů má prokazatelně démonický původ a když se cíl útoku obrátí o pomoc k Nejvyššímu, tak se situaci okamžitě řeší a zmizí, jako by nikdy nebyla.

             Co se týká zmiňovaných programů telepatických kontaktů, Savin atd., to můžou být klidně kontakty do jiných vesmírů/realit, nemusí to být „odtud“.

           • Hox: ‚Vesmír tu není od toho, aby demonstroval velkolepost Boha ve smyslu nějakého chvástání, ale aby člověk mohl zkoumáním Jeho díla poznávat Jeho.‘ – V pohode som ťa tak aj pochopil, aj keď som odpovedal pre eM, ktorého mnou vyňatá formulácia je podľa mňa správna a ľahko ostatným zrozumiteľná a núti sa pozrieť na Boha a jeho tvorbu z kvalitatívne vyššieho mravného pohľadu.

            Odpověď
         • Skúsim pridať niečo zaujímavé z môjho života. Môžno sa to máličko dotýka nejakej formy skrytého pozadia nášho života.

          Raz, veľmi dávno som sa zobudil na vlastný plač (nepamätám si, čo sa mi vtedy snívalo). Nebol to plač od bolesti, strachu, ale bol to plač zo smútku. Zobudenie nebolo náhle, ale také postupné, plynulé, nevyľakal som sa. Tým, že som sa nezľakol, tak som nechal oči zavreté, aby to, čo sa dialo náhodou nezmyzlo a mohol som vnímať naďalej čo sa deje.
          Okolo mňa som počul stabilný hluk, ako hluk fúkajúceho vetra. Zvukovo som to vnímal, ako keby som bol v strede nejakého víru, ale žiadne prúdenie vzduchu som necítil. Uvedomil som si, že sa s niekým telepaticky rozprávam. Nemal som z tej bytosti vôbec žiadny strach a cítil som sa bezpečne. Cítil som a vnímal, ako som vyťahovaný, odpájaný od môjho fyzického tela (ja ako energetické telo?). Cítil som, že moje nohy sú už zdvyhnuté nad mojímy fyzickými (ako keď ležíte na zemi a zodvihnete nohy pár desiatok cm nad zem). Svoje fyzické nohy som už necítil (pocitovo), ale vnímal som ich priestorovo. Ako keby to oddelovanie sa robilo od nôh a potom zbytok tela. Telepatická komunikácia bola úplne jednoduchá, vôbec mi to nerobilo problém. Bytosť ma príjemne ubezpečovala, že sa nemusím báť a s mojím zvolením bude pokračovať v oddelovaní od fyzického tela. Ja som telepaticky hovoril, že sa na to ešte necítim, nie som na to pripravený a podobne a stále som plakal zo smútku, slzy tiekli. Aj keď som občas zaváhal, či to predsa len neskúsim, ale smútok bol silnejší. Potom mi tá bytosť raz povedala vetu aj hlasom, ktorý som normálne počul. Bol to veľmi príjemný mužský hlas, ktorý ukľudňujúco povedal: Neboj sa.
          Ja som telepaticky odpovedal, že sa na to ešte necítim a nebudem radšej pokračovať. Prejavil som svoju vďaku (bol veľmi priateľský) a rozlúčili sme sa. Hluk stíchol, plač a slzy pomaly pominuli.

          Bol to nezvyklý pocit mať nohy mimo tela a vnímať ich. Neviem ako ten pocit opísať. Nevnímal som ich, ako ich vnímam fyzicky, bolo to ako niečo ľahšie, nepevnejšie. Trošku bol ten pocit málo nepríjemný, ale to asi skôr vyplývalo z nezvyklosti a nepoznania.
          A čo znamenal ten plač zo smútku? Bolo mi veľmi smutno za mojím fyzickým telom, proste za rodinou, za životom, ktorý sa pojil s týmto telom (presnejšie by to bolo asi, že telo umožňovalo daný život). Telo som vnímal ako nejakú vec, nebolo to žiadne moje druhé ja.

          PS: Len toľko k tomuto zážitku, ktorého ďalší zmysel sa mi možno časom vyjaví.

          Odpověď
       • skuste toto
        https://sk.wikipedia.org/wiki/Algoritmus

        Odpověď
       • Keď sa hovorí o minulých životoch, v tradičnom chápaní, tak tiež mám problém pochopiť, koho myslia tým „Ja“ v minulom živote.

        Viem pochopiť ako sa napr. chybné vzorce správania a ľudské chyby šíria po genealogickej línii, a je potrebné ich riešiť na úrovni potomkov. (Toto vnímam ako tzv. dedičný hriech, individuálny, aj kolektívny na úrovni civilizácie a celého ľudstva. Nedá sa zmyť svätenou vodou a rituálom, iba ľudským úsilím a rozvojom v duchu Zámeru) To sú tie úlohy, ktoré je nutné riešiť, lebo inak sa opakujú v rode do kruhu a kopia.

        Uvedomujem si koreň svojho „Ja“ (tam, odkiaľ pramenia všetky „Ja“), preto je pre mňa ťažké stotožňovať toto „Ja“ s čímkoľvek iným (nejakou „virtuálnou“ postavičkou), než s týmto koreňom. Všetko ostatné sú len prechodné misie tohto „Ja“, dočasné identity. Skutočné „Ja“ je iba jedno, ale to najhlavnejšie je sústrediť sa na svoje Zhora dané poslanie v tejto prechodnej identite, prechodnej misii, na mieste kde žijem. Nie nadarmo je naše vedomie práve v tomto priestore a v tomto čase, a nie niekde inde. Má to svoj význam a cieľ.

        Odpověď
        • Nie nadarmo je naše vedomie práve v tomto priestore a v tomto čase, a nie niekde inde. Má to svoj význam a cieľ.
         Bozi zamer s clovekom je vlozeny do vyssieho bozieho zameru. Takto si to myslel? Inak rad Ta citam a chcem sa este spytat. Minule si nieco pisal comu som uplne nerozumel. Ty si chodil do seminara?

         Odpověď
         • rony,
          - Myslel som tým, že človek pri hľadaní zmyslu života by nemal príliš uletieť od miesta kde žije. Nemal by sa príliš odtrhnúť od života, do ktorého sa narodil, a ktorý vníma svojimi zmyslami. Naša misia nie je vo virtuálnych svetoch, ale v tom, s ktorým sme informačne a zmyslovo prepojení.
          - Áno, študoval som teológiu pred viac ako 20 rokmi.

          Odpověď
        • pri pohlade na seba – ‚Ja‘ – mam tiez akoby nejasno…
         z toho vsetkeho, co som kedy cital sa mi ale paci predstava (aj nejako logicky mi to sedi do mojho pohladu na svet), ze clovek ma:
         - tzv. hrubohmotne telo – s tym sa stotoznujeme najcastejsie, lebo ho vieme vnimat nasimi zmyslami (co je samo o sebe zvlastne, kedze zmyslove receptory su sucastou hrubohmotneho tela)
         - tzv. jemnohmotne telo, alebo astralne telo = duša – ktore je tiez len docasnym obalom pre:
         - tzv. ducha – a tento duch je jediny nesmrtelny a moze sa ‚inkarnovat‘ bezpocetkrat…
         Preto nemá význam ľpieť na hmotnom majetku, jeho zhromažďovaní, … (iba ak ako skúsenosť, že to nemá význam).
         Skôr je pre ducha dôležité sa učiť, spoznávať sám seba, svoje vlastnosti a všetko okolo seba a tým vlastne aj spoznávať Stvoriteľa cez Jeho dielo.
         Čiže duch si so sebou do večnosti berie len to, čím sa v danej inkarnácii stáva, aký je – a teda aké vlastnosti v sebe dokáže vypestovať…
         To by mohla byť aj tá východzia pozícia do budúcich vtelení, čo spomínal Jefimov.

         Odpověď
         • bArny,
          dobré je sa zamyslieť nad tým, kto je vlastne „Ja“? To pominuteľné, čo sa rozkladá a mení? alebo to večné? (pretože vďaka tomu pominuteľnému občas vzniká ilúzia individualizmu)

          KSB tiež hovorí o troch zložkách človeka, len ducha definuje, ako si ty definoval dušu, a dušu definuje, ako si ty definoval ducha.

          Inak vezmi si to, že kresťanstvo terminologicky akoby dušu miesilo s duchom, na jednej strane tvrdí, že je nesmrteľná, no na druhej strane hovorí o večnom ohni, kam poputujú niektoré duše. Tak ako telo vzniká zo zeme, v tomto hrubohmotnom svete, tak biopole-psychika vzniká v jemnohmotnom svete z „ohňa“ (v Koráne sa uvádza, že Boh anjelov stvoril z ohňa, kým človeka zo zeme). Telo sa rodí zo zeme a neskôr sa znova premieňa na zem. Podobne aj biopole, rodí sa z „ohňa“ a neskôr sa znova premieňa na „oheň“ (Pochopiteľne nie klasický oheň, ale myslí sa tým nejaká jemnohmotná substancia, možno skupenstvo hmoty).
          Pritom, podľa toho, ako sa RKC vyjadruje o duši, tak ňou myslí nie „Božiu iskru“ ale iba dočasný obal človeka – biopole (jeho psychiku: ľudskú identitu – Jano, Fero). A je pochopiteľné, že všetko dočasné vzniká a zaniká. Rodí sa a rozkladá sa. Neviem zatiaľ, aké plány má Stvoriteľ s tými biopoliami, ktoré vyjadrovali pravdovernosť, ale tie pomýlené sa zaručene rozložia, keď príde čas (suché vetvičky, kúkoľ). Lenže v „ohni“ sa rozloží iba to pominuteľné – biopole, v ktorom už žiadne vedomie, žiadna „Božia iskra“ dávno nebude. Zhorí „iba šupka bez zrna“. Preto aj pápež František mal pravdu, keď sa preriekol, že hriešna „duša“ sa rozplynie, a nebude večne horieť v pekle. Boh predsa nie je tyran. (Len zvrátene rozumy hierarchov môžu Bohu pripisovať takúto ohavnosť).

          Odpověď
          • jardob, vdaka za reakciu, vidim to rovnako :)
           ten gulas v pojmoch a ich definiciach je asi zamer, aby sme tomu nerozumeli…

           Odpověď
          • Vďaka za zaujímavú debatu. K téme, čo v skutočnosti sme, tvrdí napríklad Eckhart Tolle v knihe Sila prítomného okamžiku, že naše telo nie sme v skutočnosti my. A že dokonca ani naše myšlienky nie sme my. Nedávno som tú knihu čítal a popravde, neviem, čo si mám o nej myslieť. Buď ako návod pre jednoduchších alebo len kostrbatú snahu o popis niečoho, čo sa popísať bežným jazykom nedá. Na intuitívnej úrovni mi ale niektoré z jeho myšlienok dávali zmysel a vedel som sa s nimi stotožniť aj ich porozumieť.

           Odpověď
           • … pokiaľ ide o pojmy, je to síce pre nás možno ťažko predstaviteľné, ale ako to dokladal Foucault, len samotný pojem „človeka“, ako mu rozumieme dnes, sa ustálil až kdesi v 19. storočí.
            pre nadviazanie na jardobom spomínanú dilemu „ja“ možno niekomu poslúži Davidson: https://uloz.to/!eipiHE9eOxob/davidson-subjektivita-intersubjektivita-objektivita-pdf

            Odpověď
           • Tolleho jsem nečetl, nicméně, soudě podle chování někoho, kdo četl „Sílu přítomného okamžiku“, kniha navádí být tak trochu mimo – neanalyzovat minulost, neplánovat budoucnost a tím pádem si nechat unikat mnoho podstatných detailů i v přítomnosti – kaleidoskopické, situační nazírání světa.
            Dle mě zcela jasná imitačně-provokační činnost.

            Odpověď
          • Heh, napadlo mě:

           Pokud andělé jsou z ohně a naše biopole (lidská duše) také z ohně, není potom Země něco jako „porodnice“, kde se zárodky andělů (duše) vkládají do jakýchsi kokonů nebo zavinovaček (tělo) a učí se zde žít, než „dospějí“ a jsou schopni života bez ochranného těla?

           Odpověď
          • Ja som názoru takéhoto. Duša nieje z tohoto sveta. Pripája sa rôzne zložité štruktúry a kým existujú a žijú tie struktúry tak je pripevnená a učí sa.
           Tie štruktúry sú v prípade človeka telo (hrubohmotná t.j. plnohodnotné atómy) a duch (rôzne biopolia – el mag pole, torzné polia (informačné),….. a nami ešte nezistené polia).

           Duša je čiastka Boha.

           Odpověď
           • Dušan,
            „Duša je čiastočka Boha“
            - osobne si „božiu iskru“ predstavujem ako kúsoček dočasne izolovaného „božieho vedomia“. Dá sa to prirovnať k situácií keď čítame dobrodružnú knižku, a tak sa vžijeme do hlavného hrdinu, že v tom momente zabúdame na seba, a sme prevtelení do hlavného hrdinu. Podobné veci robí aj herec, hrajúci nejakú rolu.
            Boh však, podľa mňa, nevstupuje do prázdna, ale sám píše mnohovariantné scenáre pre množstvo postáv v zdieľanom svete, vedúce kolektívne k jednému cieľu. Preto „iskra“ ktorá sa prevtelila do deja a zabudla kto je, môže mať pocit, že nevie kam ide, ale nie je dôvod sa báť. Scenár píše Boh a svet je v ňom navrhnutý tak, že kto chce, všetko dôležité sa dozvie. Navyše každá „iskra“ môže komunikovať priamo so Scenáristom skrze interaktívny dej svojho vlastného príbehu. Scenárista sa prihovára k postavám priamo cez dej scenáru, takto spolu komunikujú (v určitom dostatočnom významovom rámci).

            Odpověď
      • Napadly mne dvě roviny a jedna citace, většinu vystihl Hox:
       - reinkarnace v klasickém slova smyslu (neexistuje)
       - je užitečné neupínat se k nějakému příštímu životu ale tomuto

       Jefimov, na otázku co chce ještě v životě udělat, odpověděl nějak takto:
       „Pracuju na tom abych měl příště lepší výchozí pozici.“
       Bohužel si nepamatuji video ve kterém to říkal, bylo to nějaké česky otitulkované video z nějaké pracovny, nedlouhé.

       Odpověď
       • Jako když si ve hře odemykáš, či zamykáš postavičky, zaměření, podle toho, jak hraješ?

        Odpověď
        • ne, tak ne. To je podle mne daleko od reality.
         Určitě bych zapomněl na princip lepší/horší život za odměnu/trest podle toho jak „hraješ“ tento.

         Ber to tak, jestli se sem vrátíš tak to asi bude v budoucnu, a tím pádem je pro tebe výhodnější, abys mohl pokračovat v rozvoji, aby byl svět co nejlepším. Tedy připravuješ si (a všem) lepší stav světa do budoucna.

         Odpověď
         • Pokud bychom ale připustili toto, tak je to pořád znovuzrození.
          I když už se místo třeba Jirky Nováka budeš jmenovat Franta Koudelka.

          Odpověď
          • Ano to je možné, nepopisoval jsem ani tak princip možného znovuzrození, jako spíš obecný postoj k aktuálnímu životu.

           Co se toho znovuzrození týče, otázka kterou je nejprve zodpovědět je „co je to Já“. A potom jde teprve pátrat jestli dochází ke znovuzrození Já. Pokud Já je duše, potom věřím ve znovuzrození. Pokud Já je komplexní sada Duše-Vědomí-Tělo potom se Já znovu nezrodí.

           Další věc je co když se znovuzrodí jakási varianta mých genů připojená na náš rodový egregor a odtamtud bere informace o minulých životech? Tedy nemusí jít vůbec o znovuzrození mého Já, ale spíš jen o nasátí částí mého Já do něčího budoucího zrození podle jeho potřeb a vytyčených cílů.

           Odpověď
           • …a pak je taky možné že veškeré informace jakoby o minulých životech jsou veškeré zkušenosti dřívějších lidí kteří řešili stejné matrice jako mám řešit já, tedy že Já je při zrození napojeno na všechna předchozí Já která pracovala na stejném nebo podobném úkolu.

            Odpověď
            • eM: V Narutu je nastíněno též mnoho reinkarnací (správné slovo může být ztraceno v překladu!) kde charakterově a i občas vzhledově podobné (ne vždy) postavy řeší generace a generace ten samý problém, všichni v podstatě řešili to samé, až konečně ti poslední v dějové lince spor vyřešili a další generace naváže kvalitativně jinak.

             Jak mám chápat návaznost a „Já“ těchto inkarnací je jedna z věcí, kterou jsem úplně zrovna dosud v seriálu nepochopil.
             Vždy mi vrtalo hlavou, jestli to jsou dva lidé, kteří se rodí znovu a znovu nebo jestli jen těžko popsatelné „něco“ přechází z generace na generace a tak se řeší stále ty samé problémy dokola.

             Možná obojí. A možná ani jedno.

             Každopádně vidím v životě, jak různí lidé, kdy i tři generace žijí nebo žily najednou, řeší ty samé problémy, které nevyřešeny přecházejí již od dob dávnějších na tu generaci nejmladší…

            • JS,
             z toho vlastne vyplýva, že sa máme ako spoločnosť zdokonaľovať. Tie problémy vznikajú ľudskými chybami, zlými postojmi a pod., cieľom je teda prísť na koreň problému, kde sa stala chyba a zapísať to do kultúry rodu, zapamätať si to kolektívne, aby sa už podobné veci neopakovali. Takto sa ľudská spoločnosť učí (v podstate Zámeru) a zdokonaľuje. Je to mechanizmus, ktorý by mal pomáhať pochopiť ľuďom ich misiu na Zemi. Už dávno by bolo ľudstvo na tejto ceste ďaleko vpredu, ak by tu neboli vyslovene „odporcovia Zámeru“, ktorí sa snažia tento Boží Zámer mariť. Síce vyhrať nemôžu, ale môžu svoju konečnú prehru oddalovať. V konečnom dôsledku sa ale ľudstvo ktoré chce kráčať za Bohom na nich ešte viac zdokonaľuje. Dobro síce nepotrebuje zlo, ale nemôže ho ignorovať ako faktor prostredia, a nesmie kvôli tomu prestať byť dobrom. Všetci nesú v sebe prvky dobra aj zla, a to ako sa k týmto prvkom vyhrania, to určuje ich smer, a vektor vývoja.

            • V zásadě píšeš o matrici. Tak vidím to fungování také.

             Jinak mnoho otázek odpadne jakmile pochopíme že Já jsme Všichni. Tam není místo pro ego, a tudíž ani pro obavy co bude až já nebude. Já bude vždycky a všude, Vždycky a Všude.

            • jardob, eM: Zapomněl jsem dodat, že se ten problém hlavní dějové linie řešil neustále po rodové linii dvou bratrů, jeden z nichž byl „zákulisní silou“ poštván proti druhému bratru a otci. Bylo mu vnuknuto, že síla a moc je více, než Lidskost a spolupráce a že není třeba Lásky, když může vládnout pevnou rukou.
             Otec za následovníka vybral však mladšího, tehdy slabšího bratra, který učil lidi spolupracovat. A popíchnutá zhrzená hrdost byla využívána po mnoho generací.

             Jinak, též je tam zmíněna Vůle Ohně, která se dědí z generace na generaci a dá se říci, že jde o vůli vždy ochraňovat a všechny ve vesnici a společně s láskou o vesnici pečovat a budovat ji. (Tisíce obyvatel.)
             Skrytá Listová je v zemi Ohně, každopádně, to, co jardob napsal, mi vnuklo nový pohled, jak na „Vůli Ohně“ pohlížet i když ji podstatu chápu pořád stejně.
             Tuto vůli dědí mladé „lístečky“ bez ohledu na rodovou linii. A bez ohledu na genetickou příbuznost je pro každého, v dobrém slova smyslu zapáleného, ochraňovatele svojí rodné vesnice – svojí „rodiny“ – spíše v ruském slova smyslu.

             Takovou vůli jsme také měli a plamínek naštěstí ani nikdy zcela nevyhasnul.

             Velká vlastenecká válka je asi nejzářnějším příkladem takové vůle v novodobých dějinách.

         • Putinovec 22.11.2018 o 9:30

          To je něco podobného jako děj filmu Atlas mraků.

          Odpověď
       • Uložila jsem si povídání od Jardoba z dřívějška k tématu a zmiňuje tam video, ale od Velička, který říká:
        „Pokud se tedy podíváme na svět z pozice věčné duše, tak stavět na první místo potěšení z pobytu na tomto světě je mírně řečeno nerozumné, protože pobyt v tomto světě má nějaký jiný cíl. Tento svět je tedy takovou školou duše, je to polygon, ve kterém musí projevit takové či onaké mravní a etické kvality, aby je potom mohla realizovat ještě někde jinde.“
        http://www.vodaksb.eu/diskuse/ksb-a-dvtr/comment-page-1/#comment-21318
        http://www.vodaksb.eu/diskuse/ksb-a-dvtr/comment-page-1/#comment-21678
        http://leva-net.webnode.cz/products/m-v-velicko-rozmluvy-o-zivote-8/

        Odpověď
        • Zajímavý postoj a odpověď získáte také po prostudování knihy: https://ulozto.cz/!tes5tWgdbeHx/kdo-se-boji-smrti-jan-van-helsing-pdf.

         Vřele doporučuji!

         Odpověď
         • dá se nějak shrnout pointa?

          Odpověď
     • Prosím o odkaz, odkud je onen text „Evangelia Ježíše“. Nechápejte to špatně jako útok, ale jako otázku po zdroji. V poslední době se objevují různé texty a člověk musí velmi uvažovat nad souvislostmi. Mne osobně velice překvapil „Životopis svatého Issy“ od Jaromíra Kozáka. Jakoby vyplňoval prostor, o kterém dlouho uvažuji. Jen potvrzuji moji představu „víry Ježíši“ jako něco opačného než víru v Ježíše (nebezpečí zneužití v ideologii). Znovu připomínám aforismus: „V tvém životě je Ježíš řidičem nebo spolujezdcem?“
      Je naprostá pravda, že své životní postoje musíme stále prověřovat, abychom se blížili podobě Člověka. Tuto odpovědnost z nás nic a nikdo nesejme.

      Odpověď
      • to je podobná otázka, jako by se někdo ptal, odkud je KSB a chtěl ji ná základě toho hodnotit. Text toho evangelia mluví sám za sebe, otázka původu je irelevantní.

       Odpověď
       • Hoxi,
        vycházím z toho, že si Vás tady diskutující váží a proto si myslím, že jste mne nějak nepochopil, nebo máte špatný den.
        Klasická Evangelia se tradují čtyři a žádné z nich není Ježíšovo. V žádném z nich nejsou slova, která citujete. Proto jsem Vás poprosil o odkaz nebo přímo o celý text, třeba prostřednictvím portálu uloz.to.
        Otázku odkud je KSB, řeší na samém počátku sami autoři a vystupuje řada jakoby „mluvčích“. (O vzniku autorského kolektivu VP SSSR. Jak vznikla Koncepce sociální bezpečnosti Více zde: http://leva-net.webnode.cz/koncepce-socialni-bezpecnosti/) Ti nenapsali přece žádné „Písmo svaté“, ale metodiku, jak se pokoušet rozvíjet lidské schopnosti hodnotit a poznávat svět kolem sebe. Jména jistě citovat nemusím.

        To mne vedlo ke sledování a studiu materiálů, protože jsem měl možnost skládat střípky. Mou životní zásadou (pro kterou mne mnozí nenávidí) je tvrzení, že „jiný neznamená automaticky špatný“. Když jsem si vyložil základní pojmy KSB a srovnával s křesťanskými pojmy, mnohé se mi (kupodivu) ujasnilo. Odpadá mnohé, co mohu chápat jako ideologickou manipulaci s vírou. Morálka opřená o sociologii a vycházející z jistoty milujícího Stvořitele a člověka doprovázejícího Ježíšem – to stojí za studium. Některé nečekané zkušenosti sesbírané od mnoha lidí i mé vlastní – jak zde nově formulujete – jazyk životních okolností – mne pozvolna formují do určité podoby.
        Nikdo ze mne neudělá ani trolla, ani elfa, ale jen člověka, který se snaží pochopit a případně podělit o vlastní zkušenost, pokud o to ten druhý bude stát. Proto zároveň se snažím vždy zdrojovat myšlenky, na které se odvolávám. Ne abych se zaštítil cizí autoritou, ale aby posluchač mohl sledovat, zda jsem myšlenky nezkroutil či v nich není ještě něco jiného, co jsem nepochopil.
        Van Helsing by naopak byl vhodným zdrojem, abyste si ho celého přečetl, promyslel a pak teprve dělal závěry. Přitom vlastně většinu Vašich názorů nepřímo podporuje. Možná však, že vyčtete něco jiného a i tak to může být obohacením.

        Odpověď
        • aha, vypadalo že text toho evangelia máte a jen se ptáte, odkud pochází. Na hlavní stránce leva-netu vpravo nahoře jsou odkazy, jeden z nich je Evangelium Ježíše Krista.

         http://leva-net.webnode.cz/products/evanjelium-jezisa-krista-svetu-podla-ucenika-jana/

         Odpověď
        • Podle mého názoru Hox svým vyjádřením upozorňuje na živé slovo
         a Vy jste „ve stavu encyklopedického sběrače informací“,
         z čehož plyne nepochopení.
         Nepoukazuji na to, jestli je to dobré či špatné, pravděpodobně je to, vývojové stádium (sběr info, které se později překlopí do vhledu …).
         Lze to přirovnat k mechanickému sběru a třídění, kdy se kaleidoskop přepne v mozaiku a tím se poskočí ve vnímíní výš. (nikomu nic nevnucuji, je to jen pokus o možné vysvětlení)

         Odpověď
     • reinkarnace existuju,podobne ako niektoré duše zomrelých su tu s nami

      Odpověď
     • >> osobne akurat nemam doriesene, naco je to cele dobre?

      >Evangelium Ježíše: „Bůh stvořil život a vše jsoucí takovým, že je Slovem věčného života a slouží člověku k Učení o Zákonech pravdivého Boha.“

      Aj tak stále zostáva otázka: A k čomu je to vlastne dobré?

      Takisto je otázka, že či to vôbec človek môže stihnúť za jeden život.
      Hlavne decká, čo zomreli veľmi mladé, alebo rovno po narodení.
      Na toto máš akú odpoveď?
      Navyše je takmer isté, že ľudstvo dokáže pochopiť len toľko, koľko mu predurčil Boh.

      >Reinkarnace neexistují, sme tu každý dočasně, poprvé a naposled.“

      Tak potom načo je dobré sa učiť o nejakých Božích Zákonoch, keď aj tak zomriem a do hrobu si to nevezmem?
      A čo majú na to povedať napr. malé deti, ktoré zomreli ihneď po narodení alebo na rakovinu v mladom veku?
      „Á kurva, smola, proste to na mňa vyšlo a už žiadne nabudúce nebude!“ – ?
      Na toto máš akú odpoveď?

      Osobne tiež zastávam ten názor, že žiadna reinkarnácia neexistuje (podľa mňa sú to všetko len samé hlúposti vymyslené na uchlácholenie ľudí, aby lepšie znášali svoje utrpenie na Zemi, každá duša existuje iba „ad-hoc“), a že každý jednotlivec svojim spôsobom buď posúva alebo neposúva ľudstvo ako celok niekam, pričom ani vlastne nevieme, kde presne.
      A pokiaľ neexistuje jasne stanovený vyšší cieľ, o ktorom nikto nepochybuje, tak žiadna dielčia činnosť ani život samotný nemá zmysel, lebo potom ide iba o prežívanie (to ako keby som sa iba tak bez cieľa plavil na loďke niekde po mori).

      Byť zodpovedným zástupcom Boha na Zemi?
      K čomu je dobré zodpovedne spravovať niečo, čo nie je dokonalé, a ani nikdy nemôže byť dokonalé, lebo to bolo zámerne (a možno z nedokonalosti) stvorené ako nedokonalé?
      Možno i sám Boh je nedokonalý – kto vie.
      Osobne nemám žiaden záujem ani chuť sa pozerať na to, ako jeden živočíšny druh požiera iný, alebo ako ľudia zomierajú na choroby, alebo žiť s nechápavými hlupákmi, zadubencami a ignorantmi pohromade na jednom mieste.

      Čiže ja vôbec neviem, prečo mal Boh potrebu stvoriť toto peklo na Zemi.
      Objektívne sme len bábky v rukách Božích.
      Ja Bohu vôbec neverím a najradšej by som mu to poriadne vytmavil.

      Odpověď
   • -“.. mozog ma svoje dolezite postavenie v tejto realite, pretoze spaja tuto realitu s tym, co je vyssie, len mu je potrebne priradit spravne postavenie, ktore mu nalezi“
    Jakým mechanismem a jakými prostředky dojde k takovému „správnému přiřazení“ ?
    A „cesta srdce“ je, myslíš, imunní, dostatečně obranyschopná proti manipulaci – nepřátelskému obrácení vědomí člověka zvenčí proti původnímu záměru ? To by znamenalo, že zlé věci páchají jen lidé, kteří se jako zlí narodili a že obrovské prostředky a síly od nepaměti soustředěné na ovládání a změnu vědomí lidí (předpokládám, že fakt jejich existence nepopíráš) byly zbytečné a věci by probíhaly stejně i bez nich ?
    - „..ty vychadzas z toho, ze veris tomu, ze vsetky tie zdroje su „sdelenim zhora“ a tym padom je automaticky skodlive sa tym nezaoberat..“ – to se „ostře a spravedlivě“ vypořádáváš s něčím, co neřekl. Alespoň já to tak nepochopil. Navíc by to po zdejších dlouhých diskusích a materiálech zabývajících se falzifikací a ohýbáním původních textů bylo zcela absurdní. To sis tak asi jen vysvětlil (chtěl vysvětlit?) sám pro sebe.

    Odpověď
    • mě by zajímalo, kde odkud jh „ví“ věci, které vím jen já a Bůh, a bohorovně tvrdí věci o kterých nemá žádnou znalost, a je přitom naprosto mimo.

     Odpověď
     • nevie, len si vo svojej ‚pýche‘ mysli, ze vie…
      skus ho nebrat osobne, mne to pomaha sa nad takych ludi povzniest…
      tiez ma pravo robit chyby, ako kazdy :)

      Odpověď
     • Libor Smetana 18.11.2018 o 17:18

      Před hodinou jsem tisknul větu z Koránu a větu z Genesis:-)

      Odpověď
    • „Mozog ma svoje dolezite postavenie v tejto realite, pretoze spaja tuto realitu s tym, co je vyssie, len mu je potrebne priradit spravne postavenie, ktore mu nalezi ..“
     Myslim ze je to presne naopak. S najvyssim svetom nas spaja dusa a je to vnimanie srdca, nie rozumu nie rozumu. To co nas zenie na okraj katastrofy je prave rozum, lebo sme mu dali privelku moc a prilis velke postavenie. Zakladom kazdej meditacie a napajania sa na vyssie energie je prave vypnutie rozumu, aby clovek mohol zacat vnimat to co by inak nedokazal. Zhrniem to na zaver asi takto: Mozog je dobry sluha, ale zly pan. A presne tak sa to potvrdzuje v zivote.

     Odpověď
    • Na tie slová jh o rozume a srdci by sa možno dalo inak pozerať, ak by uviedol aj nejaké príklady zo života, keď mu srdce poradilo lepšie ako mozog. Ale takto bez vysvetlenia ako to myslel, je to prakticky nevyužiteľná informácia. Ak by všetky komentáre mali vyzerať takto, kľudne by sa to dalo považovať za provokáciu.

     Aj z pohľadu KSB má rozum, samozrejme, svoje miesto:
     1.Božie vedenie
     2.Intuícia (viaczložková záležitosť)
     3.Rozum
     4.Inštinkty a stereotypy.

     Keď si vezmeme, že Boh sa riadi iba prikázaním Lásky (no ľuďom to bolo treba rozpísať do mnohých bodov, akože prikázaní), a Boh sa prihovára k človeku aj cez jeho dušu priamo, ale aj nepriamo cez okolitý život a situácie, tak Božia reč je vlastne reč srdca. Ale netreba si pliesť naivné subjektívne predstavy ľudí o láske (o ktorej si myslia, že sa ňou riadia) s Láskou, ktorou sa riadi Boh ako jediným prikázaním.
     Také vysoké chápanie človek nedostane zadarmo a bez úsilia, bez práce na sebe, a usilovania sa pochopiť to, čo Boh odo mňa na Zemi chce. Čisté telo je chrámom ducha, a čistý ľudský duch je chrámom Boha. Boh nebude prebývať v ľudskom duchu, poškvrňovanom pochabými myšlienkami a túžbami.
     Naladiť sa na Ducha svätého sa tiež nedá experimentálne. Buď to človek robí úprimne alebo nie. A ak sa naň naladí, potom je mu v srdci dobrým radcom, ohľadom každej pravdy.

     Ježiš bol Nazír (v hebr. „zasvätený Bohu“), teda nie z Nazaretu, ale Nazír, a u neho to spojenie dokonale fungovalo.
     Pre neho základná otázka filozofie KSB nebola otázkou, ale realitou. Mnohé skryté mu bolo odhalené, a mnohé mu bolo umožnené, pretože on svoju vôľu zjednotil s Jeho vôľou. „Ja a Otec sme jedno“, znamená presne toto.

     Odpověď
  • NicNezNula 18.11.2018 o 23:24

   Pochybuji, že by Stvořitel posílal Muxamedovi nějaká sdělení na téma, kolik lupu si má nechat z válečné výpravy a podobně. Pokud Kurán obsahuje nějaké relevantní střípky, tak to budou nejspíš fragmenty ze starších děl a opisů opisů.

   Odpověď
   • Ať žije ignorance a arogance.

    Odpověď
    • NicNezNula 18.11.2018 o 23:49

     Tak možná, že tato singularita již zde byla vysvětlena a propásl jsem to. To nemohu vyloučit.

     Odpověď
     • Jde o to že ta argumentace je totéž, jako že, vojáci rudé armády zabíjeli a proto jsou zlí a nemohli bojovat za dobrou věc. Zůstalo nevyřčeno, koho zabíjeli, i to, že to nebyl primární cíl. Tvůj komentář je podobná směska vytrhávání z kontextu a nechápání, o čem v té konkrétní situaci šlo.

      Odpověď
  • Libor Smetana 21.11.2018 o 9:27

   diky za rosireni Hoxi:-)
   Libor

   Odpověď
 14. Čtěte tlusté knihy VP – vydané do června 2018, jak poznamenává Pjakin. Také proto, že vám pak okamžitě naskočí dvě základní možná vysvětlení této zásadní události:
  http://zakonvremeni.ru/news/13-3-/37286-v-peterburge-zaderzhan-byvshij-rektor-agrarnogo-universiteta-viktor-efimov.html

  Odpověď
  • Michal 1. 16.11.2018 o 12:10

   Nevyznám sa v personálnych väzbách vo Fonde Konceptuálnych Technológii, preto Bohumil, ak môžeš vysvetli mi túto udalosť, išiel Jefimov svojou cestou ?

   Odpověď
   • Raději zůstanu v této obecné poloze. Jednak nechci narušit práci jiných a pak také nemohu druhým podsouvat to, co si o tom mají myslet. Předal jsem veřejnou informaci a věřím, že se většinově sejdeme na společné myšlence bez toho, aby byla kýmkoliv předříkávána. Už dozrává čas, abychom brali věci každý do svých rukou. V té pohádce přeci také po „Vodě Mrtvé“ přijde, musí přijít „Voda Živá“. Teprve pak je proces završen.

    Odpověď
    • Nechci se pouštět do odvážných psekulací o významu pohádky, ale je rozdíl když hojíš něco co ještě žije a nebo něco co už leží delší dobu na marách.

     Odpověď
    • Bohumil,
     ak mám pravdu povedať, vôbec mi nesadlo naznačenie toho, že by Pjakinova výzva „čítať knihy VP do júna 2018″ mala akýkoľvek súvis práve s Jefimovom.
     Puškinova Mŕtva voda sceluje rozsekané Ruslanovo telo do jedného celku, Fin predtým hovoril, že to treba stihnúť (tuším) do svitania. Podľa mňa teda do tej doby, kým duch (biopole) s dušou neopustia telo (oficiálne 3 dni po smrti. Preto, teoreticky, do 3 dní je ešte možné vzkriesenie). VP má zatiaľ ďaleko od toho, aby bolo jeho telo rozsekané. A dokonca ani otráviť sa im (liberálom) ho nepodarí (klamstvami a krivými obvineniami), na to je, myslím, komunita KSB stúpencom a priaznivcov dosť imúnna.

     Odpověď
     • Tak to je trochu nedorozumění. Pjakinova opakovaná výzva číst tlusté knihy vydané do června 2018 nemůže naznačovat podle mého nic jiného než to, že čistota prací VP po tomto datu už není chráněna géniem a autoritou Zaznobina a že se všemožné útoky proti Koncepci budou stupňovat. A nejen formou třeba zatčení Jefimova, ale třeba i formou pokusů infiltrace do Koncepce s dlouhodobým cílem ji ovládnout, ohnout a odvést jinam.
      Co se týče mrtvé a živé vody, chápu tam alegorii na spojení a následné oživení obecně celé „rozsekané“ stávající spolešnosti a ne VP nebo komunitu KSB. Ale třeba se pletu, rád se nechám opravit. Tvoje slova mají u mne velkou váhu.

      Odpověď
      • Bohumil,
       tak to bolo asi možno preto, že ten príspevok bol veľmi stručný a nepochopil som ho správne. Potom sa ospravedlňujem.

       Tu narážku na Mŕtvu vodu som tiež pochopil asi v inom kontexte ako si myslel.
       Ak si mal na mysli živú vodu pre študentov KSB, tak tá prichádza sama, keď sa spojí mŕtva voda a ľudská vôľa/úsilie. Podobne ako v princípe MIM platí: kde sú dvaja, tretí sa pridá (Miera + Informácia = materializácia; MV + vôľa = oživenie vznikajúceho kolektívneho organizmu (vzniká živá voda))

       Odpověď
       • Ano, děkuji. Pokusím se psát bez možných a věci neprospívajících dvojsmyslů.

        Odpověď
     • Bohumil
      to je chranene inak nie autoritou Zaznobina. Kto pozmeni zmysel informacii predkladanych VP moze sa stretnut s neprijemnou mystikou mimo pravneho ramca.

      Odpověď
  • Loni proběhla u Jefimova domovní prohlídka. Diskuze k tomu zde: http://www.vodaksb.eu/diskuse-archiv-4/comment-page-18/#comment-89132

   Odpověď
  • http://концептуал.рф/nozh-v-spinu-kleveta-vonzaet/print

   Odpověď
   • pisu, ze kvoli udajnej korupcii… asi niekomu zavadzia, sa ho chcu zbavit…

    Odpověď
  • Libor Smetana 16.11.2018 o 17:12

   Ano, před minutou jsem shlédl. Zdržuji se ukvapené reakce .Situace se bude vyvíjet.

   Odpověď
   • Libor Smetana 18.11.2018 o 17:19

    V.A.Jefimov aktálně, text advokáta Pučajeva
    https://www.youtube.com/watch?v=D5CdFoZfWRM

    Odpověď
    • http://www.vodaksb.eu/diskuse/comment-page-73/#comment-176191

     Odpověď
  • V souvislosti s touto informací se mi vybavilo následující:
   V r. 1988 byl můj známý nařčen ze zpronevěry 100 000,- Kčs.
   Byl to komunista, velice slušný člověk měl rodinu, věřil ve spravedlivý svět a taky se ze všech sil pro něj snažil pracovat (ve straně, doma, celým svým člověkem, nebyla jsem komunista).
   V uvedeném roce mu nabídli změnu pracoviště. Byl tam sotva měsíc
   a našli mu manko 100 000.
   Ten člověk odejel na chalupu a tam se oběsil.
   Byla to hrozná tragedie, která postihla mou velmi dobrou známou a její rodinu (mám to z první ruky).
   Po jeho pohřbu se „náhle zjistilo“ ze to byl omyl a žádné manko není.
   Dlouho jsem celou věc nemohla pochopit, až jsem si uvědomila, že z něj udělali zlomeného člověka, který v dané situaci neměl východisko.
   Nemohl jít domů a podívat se do očí své ženě a dětem, dětem, které vychvával v slušnosti, mravních zásadách …
   Jeho čin měl ničivý dopad na jeho děti (tehdy v pubertě),
   ale jeho uvěznění – tehdy asi 10 let? (nedovoluji si toho člověka soudit).
   Tehdy jsem byla přímým svědkem honu na čarodějnici s její likvidací.
   Následný převrat, majetkové změny, … takoví jako on překáželi …

   Je tu i diskuze o „špatném či dobrém“ islámu a křesťanství: http://www.vodaksb.eu/diskuse/ksb-a-dvtr/comment-page-5/#comment-174387
   Kdy se dnes nedobereme pravdivosti příběhů, máme jen možnost posuzovat co je na ideologii užitečné a použitelné pro život.
   Příběh o ukřižování Krista – nositele ideologie je také honem na čarodějnici,
   kde je možné, likvidací „čarodějnic“ nositelů ideologie (hlavně užitečných vědomostí pro lid), následně „pečlivým přepisem“ upravovat a přetvářet ideologii, k potřebám toho, kdo má „patent na přepis“.
   (Někdy, při pohledu na ukřižovaného, uvažuji i nad tím, jestli toto podobenství není zároveň výstrahou – „takto dopadneš, když nebudeš poslouchat“ (ani pro křesťany nemůže být tato má úvaha rouháním, protože ono ukřižování není kázáním Krista samotného, jen počin jeho odpůrců).

   Vědomosti jsou nehmotný statek, který je nad statkem hmotným, z toho důvodu, že hmotný statek lze odebrat, ale u vědomostí se musí zlikvidovat jeho nositelé a pak je nehmotný statek upravován …

   Tak jako je možné udělat z darebáka spasitele – revolucionáře, viz. třeba film Kapsy plné dinamitu, kde se bandita stane hrdinou, revolucionářem – má to vyhodu i v tom, že takoví jsou chamtivý, tj. upotřebitelní k dalšímu použití,
   je možný i opak, ze slušného člověka udělat darebáka.
   Média jsou ten matrix, který působí na vědomí lidí, které pak utváří realitu … a mohou tak činit proto, protože má lid omezený přístup k informacím (vědomostem – tady sedí žába na prameni „a kdo na ní ukáže, se zlou se potáže“).

   Asi se nedoberu toho, jak to je, „nemužu si na to sáhnout“, ale to nevadí.
   Jakou důvěru mají média, policie, justice, st. aparát?, to co říká a předádí?
   Jakou důvěru má pan Jefimov, to co říká a předvádí?
   A to je pro mne míra pravdy.

   KSB mi pomohla pochopit, proč má být centerm řízení Irán – řízení muslimské nahnané hordy do Evropy.
   A Čína – protože je domovem bonsaje – vytrhnout, pokrátit kořeny a větve, zasadit do mělké misky,
   opakovaně, až získáme stoletého bolavého mrzáčka,
   že prý umění
   a když přejde citlivý člověk kolem, vnímá tu nepříjemnost a bolest.

   Neodpustím si poznámku: Nedovedu si představit, že bych vědomě parazitovala na ostatních a ještě jimi pohrdala – to je naprosto nemravné.
   Když lidem neplatili mzdy, vyhazovali je z práce a debilní Němcová se vyjádřila: „když děti neuživí, neměli si je dělat“, obracel se mi žaludek – všichni volili pravici, bylo to k pláči … dívám se na to, jak se předvádí stále stejné, snad jsme maličko pokročili i díky info Ukrajina
   a také KSB (díky tvůrcům).
   Jak, že to je? Život je měřítkem pravdy. Dobrý příklad je i Stalin (a jak budou teď prosazovat Marxe, kterého spojili se Stalinem?, na to jsem zvědavá, řízení se vážně hroutí. Jestli to je opatření „žáby na prameni“, je dost ubohé.

   Odpověď
   • Libor Smetana 17.11.2018 o 13:13

    да:-)

    Odpověď
   • Mnohé se objasní po shlédnutí této přednášky (asi od 24 minuty) . Ten človék ví, o čem mluví.
    https://youtu.be/QfWDSGWj-z8
    Spíš by to patřilo do sekce video, ale tak nějak mi to vyplynulo po přečtení Vašeho příspěvku.
    Vydržte poslouchat, graduje to :-)

    Odpověď
 15. Nevíte někdo jak se jmenuje kniha (učebnice) týkající se Ekonomie od Velička?

  Byl minimálně jedním ze spoluautorů. Kniha nebyla zdarma.

  Odpověď
  • http://www.kpe.ru/files/pdf/2015/Ekonomika_innovatsionnogo_razvitia_Velichko_Efimov_Zaznobin.pdf

   Odpověď
 16. Vnútorný Prediktor ZSSR, ako spoločenská iniciatíva s globálnymi cieľmi, dal o sebe vedieť začiatkom 1990-tych rokov. Svet bol v tej dobe ešte relatívne kľudný.

  Toto je úryvok z prílohy k DVTR (Cesta k súbornosti):
  „Vzhľadom na potrebu kurátorov Biblického projektu ochrániť sa pred touto spoločenskou iniciatívou, je nimi vytváraný strašiak «islámskeho fundamentalizmu», ktorý sa vo vedomí obyvateľstva má stotožniť s koranickou vieroukou a takým spôsobom skompromitovať koranický islam a jeho nositeľov v očiach davu…“

  - tak mi napadlo, možno aj to je dôvod, prečo nechali neokonov viac vyčíňať na Blízkom východe, a nechali ich spustiť prehnanú záplavu migrantov, aby tým eliminovali vplyv KSB v Rusku a východnej Európe, kde sa táto iniciatíva dosť rozšírila a ujala. Teraz to samozrejme brzdia, a snažia sa Európu stabilizovať. No aj tá prvá krátka záplava stačila, aby v ľuďoch vyvolala odpor ku všetkému, čo má niečo s Koránom alebo Islamom. Do Ruska sa im záplavu našťastie nepodarilo preniesť.
  Určitý predpokladaný účinok na ľudí to malo, bolo to vidno aj na skupinke od vedľa, Júliusovi a pod.
  Obávam sa ale, že takáto sabotáž voči KSB zo strany GP mu moc nepomôže. Najvyšší má svojich ľudí na svojich miestach, ktorí dokážu premeniť každú chybu (vynútený kompromis) GP v prospech vyššieho dobra (napr. Putin).

  Odpověď
  • Souhlasím. Projevilo se to mnohokrát v tom, že tu hociktorí spojovali KSB s tím že šíří Islám, nadřazenost mužů a podobné vychytávky historicky zformovaného Islámu. Často bylo vidět že jde o egregoriálně podmíněné reakce.

   Dovětek doplním o tezi, že tvrzení „kdo chápe méně pracuje v té míře na toho kdo chápe více“ platí i na GP, a Bůh je nejchápavější.

   Odpověď
  • Michal 1. 13.11.2018 o 12:21

   Ja si myslím, že KSB nepreferuje ani jeden biblický projekt ( ako dielo GP ). KSB je založená na svedomí. A všimni si, ktoré Národy sa zaoberajú štúdiom KSB – sú to Slovanské Národy. Ak by KSB nadŕžala islámu potom prečo Islamisti neštudujú KSB?
   Migrácia Islamistov do Európy je dielom GP – áno, ale nie preto aby brzdil šírenie KSB, ale preto aby bielu rasu, ( hlavne Slovanov ) ktorá mu už prerastá cez hlavu, likvidoval.

   Odpověď
   • Ak si čítal KSB a DVTR, tak iste vieš, že autori systém prvotných kategórii „Matéria-Informácia-Miera“ (narozdiel od METS/HEPČ) objavili práve v Koráne pri porovnávaní prekladov od viacerých prekladateľov. V Koráne je aj dôležitá informácia o Rozlíšení dávanom bezprostredne Bohom, v dôsledku čoho človek nie je plne sebestačný v rozlišovaní informácie na informačnom pozadí. A sú tam tiež ďalšie užitočné indície svetonázorového charakteru, pre ktoré je Korán pre globalistov nebezpečný, ak sa objavuje spoločenská iniciatíva, ktorá poukazuje na to, čo bolo doteraz prehliadané.
    V KSB je množstvo odkazov na Korán, čo môže u niekoho vzbudiť dojem, že KSB je nástroj na propagáciu Islamu. No a keď sa vynorí hrozba islamského fundamentalizmu a hordy migrantov, tak už len zmienka o Koráne vyvoláva u ľudí odpor. A to bolo aj jedným z cieľov.

    Ide o to, že GP mohol pokojne pokračovať s nenápadnou arabskou migráciou, ktorá prebiehala veľa rokov pred náplavami. Výsledok by bol ten istý – vznik nových národov v EU, a postupná etnocída pôvodného obyvateľstva. Ale tým, že GP odpálil američanom dvojičky a postavil ich pre „boj s globálnym terorizmom“, nasmeroval ich k tomu, aby odpálili hrádzu v magrebe a na blízkom východe, umožnil neokonom vyvolať záplavu migrantov. Tam bola pre neho šanca, že to zasiahne nielen Europu ale aj Rusko. Lenže Rusko sa nedalo, a zasiahlo ako prvé.

    Spomaliť rozbeh KSB bol jedným z cieľov, nie jediným.

    Odpověď
  • jardobe, a jak se díváš na možné legislativní problémy, když by byl hypoteticky přijat SPD navrhovaný zákon o zákazu propagace islámské ideologie? Samozřejmě z toho vyplývají i ideologické problémy dané samotným zákazem.

   Odpověď
   • eM,
    to by záležalo aj od toho, ako by bol ten zákon špecifikovaný. T.j. od presného znenia.
    Každopádne, nám by to nebránilo pracovať samostatne. Tvoriť vlastné produkty, články, analýzy.
    Každá idea sa dá vyjadriť aj inými slovami. Podporilo by to novú tvorivú prácu ľudí.

    Odpověď
    • Pravda. Souhlasím a díky za odpověď :-)

     Odpověď
    • Jardob
     To ale znamená, že táto stránka je naozaj proislámska. Tebe ešte nenapadlo, že na Slovensku nesmie islám prejsť, lebo to bude náš koniec? Ty si za zničenie Slovanov?

     Odpověď
     • stará písnička, už jsme si to vysvětlili mnohokrát ne? To že KSB se odkazuje mimo jiných zdrojů i na pravdivé sdělení shora které LZE NAJÍT v nedeformovaných vydáních koránu ani trochu neznamená že KSB podporuje Islám ve stávající podobě. Už jsme to tu probírali snad stokrát.

      A když si přečteš začátek vlákna, zjistíš, že vlastně jednáš přesně v rámci záměru GP, tedy poškodit KSB (které jediné může GP porazit) skrze povídačky o podpoře historicky zformovaného islámu.

      Odpověď
      • Viem, že islám má viacero podôb, ale ani jedna z nich nepatrí do Slovanských zemí!

       Odpověď
       • Rajka,
        pesničku, ktorá má človeka potešiť, môžeš dnes nahrať do rôznych hudobných formátov (mp3, wav, aac atď…)
        - Pesnička, ako informácia, bude tá istá, ale kódovanie (miera) iné…
        Určité informácie prichádzali na svet od Boha aj od ľudí v rôznych kódoch, jazykoch, v rôznom podaní… Ale vždy sa našli ľudia, ktorí to prekrútili, ututlali. A tak sa pritvrdzovalo, v každom Novom zvestovaní bolo pridané o jednu nižšiu prioritu viac. Korán ako posledný obsahuje aj 6-tu prioritu, kým Ježišovo učenie obsahovalo iba 5-tu, Mojžišovo iba 4-tú atď…
        Napriek tomu, všetky tieto učenia vo svojim jadre nesú tú istú informáciu, to isté posolstvo. A boli Zvestované do prostredia vtedajšieho GP a jeho nástrojov, lebo tam bola skazenosť najvyššia a bolo ju treba riešiť. Slovania boli na tom vtedy ešte dosť dobre. Dokonca existujú indície, že Ježiš pochádzal zo slovanského prostredia, a učil sa aj u „synov dažďbogovych“, avšak bolo potrebné zasiahnuť do biblického prostredia a urobiť korekciu.

        Dnes o slovanstve nevieme takmer nič, čo by bolo podstatné pre život podľa Božieho Zámeru, veci filozofického a svetonázorového charakteru. Ak by dnes bolo známe pravé učenie „Dažďbogovcov“, zrejme by sme stavali na tomto zdroji, ale tento zdroj k dispozícii nemáme. Nejaké čriepky sa teda zachovali v Novom Zákone (pár autentických viet), niečo v Ježišovom apokryfe, a niečo v Koráne. V Koráne sú veľmi dôležité veci o tom, z akých kategórii je svet zložený, pretože systém METS je omyl, ktorý vedie ľudí ku kaleidoskopickému a Ja-centrickému videniu sveta. Sú tam veci o rozlíšení, a tiež ďalšie rady praktického charakteru.

        O Islám, v jeho historickej podobe, vôbec nejde, dokonca ani o Korán ako celok (od slova do slova). Ale dôležité sú niektoré jeho časti, slúžiace ako artefakt, ktorý pomáha odhaliť to, čo bolo dlhé roky skrývané a zle interpretované rôznymi imámami a pod.
        Netreba vylievať dieťa aj s vaničkou. To že GP urobil z ľudí vyznávajúcich Bibliu aj Korán monštrum, ešte neznamená že samotný zdroj informácii neobsahuje dôležité čriepky pravdy. T.j. KSB nie je proislámske, ale opiera sa o niektoré informácie z Koránu, tiež o informácie z Ježišovho apokryfu, a ďalších zdrojov, ktoré potvrdzujú jedno a to isté.

        A kto chce zostať žiť v minulosti, meniť iba formu a nie obsah, pre takúto duchovnú stagnáciu Boh nebude mať porozumenie, lebo síce máme ako ľudia právo odmietať Zámer (súčasťou ktorého je duchovný rozvoj) ale máme aj povinnosť niesť následky svojich rozhodnutí, ktoré môžu byť aj ničivé.
        Samozrejme, že hordy moslimov tu nepotrebujeme, žiadne náplavy, bolo by to iba na škodu celej veci. Kompromitovalo by to tie dobré myšlienky, prevzaté z Koránu, a hádzalo KSB priaznivcov na jedno smetisko medzi ľudožrútov…

        Odpověď
        • Každý máme právo na svoj názor. Že? Ako vieš, že Mohamedovi diktoval Korán Boh? Bol si pri tom?

         Odpověď
         • Každý z nás má (alebo mal) svoju mamu, otca, ktorých sme mali možnosť spoznávať celý život, ich slová, gestá, činy. A aj keď tu dnes s nami už nemusia byť, tak ak nájdeme nejaký starý zápisník, blok, tak dokážeme rozpoznať ich rukopis… Vieme, čo mohli povedať, a čo určite nepovedali, aj keby nás niekto presviedčal o opaku. A to ná základe toho, že sme ich mali možnosť spoznávať.

          Ak sa človek díva na svet s otvorenými očami a ušami, tak dokáže vidieť v prírode, jej zákonitostiach, Zákony jej Tvorcu. Ďalšia vec je tiež svedomie, ak sme kvôli mamone nedopustili jeho otupenie a znecitlivenie. Svedomie nám tiež našepkáva, čo je spravodlivé a čo nie. Najmä ak rozlišujeme etické vrstvy, podľa priorít, v zmysle, že väčší organizačný celok má pri strete záujmov prednosť pred menším celkom (rodina pred jednotlivcom, mesto pred jednou dvomi rodinami, štát pred mestom…)
          Takto si človek vytvára základné metodologické sito, ktoré priebežne zdokonaľuje, a cez ktoré môže filtrovať aj informácie z iných zdrojov.
          Priznám sa, keď som čítal Ježišov apokryf, tak moje srdce normálne plesalo… Bol to veľmi špecifický pocit, ktorý bol pre mňa tiež známkou toho, že ten text sa opiera o životnú pravdu, a potvrdzuje to, čo som intuitívne cítil už dávno. V Koráne je tiež dosť pasáži, ktoré mi dávajú zmysel, a potvrdzujú to, čo som si dávno myslel, a našiel som v ňom aj nové kúsky puzzle (Dokonca niektoré pasáže som pochopil až s odstupom, keď opadla moja prvotná predpojatosť voči určitým výrazom). Čím je puzzle skladačka viac poskladaná, tým sa zvyšok skladá ľahšie… To, čo trvá pri skladaní dlhšie, je len hľadanie jednotlivých puzzle dielikov v živote.

          Samozrejme nikto nemôže mať stopercentnú istotu, že sa nemýli, ale žiť treba, a preto je nutné operovať s pravdepodobnosťami, ktoré človek má, nie istotami, ktoré nemá.

          Rajka, ja ti tvoj názor neberiem, iba s tebou diskutujem. Názorová odlišnosť nemusí byť zlá, ak ukazuje veci, ktoré oboch diskutujúcich (a s nimi ďalších) posúva dopredu. Ale také napredovanie si vyžaduje aj prácu na sebe a prehodnotenie svojich predsudkov.

          Odpověď
          • Jardob,
           ,,V Koráne je tiež dosť pasáži, ktoré mi dávajú zmysel, a potvrdzujú to, čo som si dávno myslel, a našiel som v ňom aj nové kúsky puzzle…“ Ak chce niekto niekoho oklamať, aby sa do klamstva nezamotal, musí do toho vložiť aj kúsok pravdy.
           Sprostredkované učenie môže, ale nemusí byť pravdivé. Niet nad osobnú skúsenosť. TO je pravda. Moja skúsenosť je pravdou pre mňa, ostatní tomu môžu, ale nemusia veriť. Ale bez osobnej skúsenosti IBA veriť.

           Odpověď
           • Oracle 911 15.11.2018 o 6:23

            > Ak chce niekto niekoho oklamať, aby sa do klamstva nezamotal, musí do toho vložiť aj kúsok pravdy.
            >Sprostredkované učenie môže, ale nemusí byť pravdivé.

            To isté platí o kresťanstve a NZ a je zvláštne, že sa nebúriš proti nim lebo aj tieto veci sú namierené proti Slovanom…

            Odpověď
            • dobre zhodnotena krestanska ideologia,ale to iste plati aj o islame.myslím,že tu pár ľudi až fanaticky koran ospevujú preto vznikajú tieto debaty. Korán som nečítal a ani nebudem.tiež som nečítal Toru a pod.Bibliu som čital a ostal som ateista. Vieru som ziskal až ked som sa začal zaujímať o našich pohanských predkov. v KOB som nikde nejaký zasadne kladný vztah ku koranu nenašiel skôr naopak.Koran je použitý ako príklad,práve je tam skôr kladný odkaz na pohanstvo .

            • Oracle 911 15.11.2018 o 13:27

             Kto tu ospevuje Korán? A odkedy je uvedenie hlúpostí ospovevovaním?

            • Putinovec 15.11.2018 o 15:22

             Ono to není o opěvování ale o hledání Míry.A v koránu té Míry zůstalo zřejmě nejvíc díky tomu,že jej GP nestihl přepsat tak, jako bibli.Jinak by bylo chybou hledat jen v psaném slově,Míra je všude okolo Nás.Ale skládáním mozaiky z dostupných materiálů pracujeme na druhé prioritě a tím přecházíme do první,Světonázorové.Už to chápete?je to proces,kdy se skládají informace v mozaiku.Hledat za tím fanatickou posedlost jakoukoliv ideologií je projev slepoty a nechápání.Pokud se budete bránit Záměru svojí ideologickou zarputilostí,tak si tím podkopáváte stoličku za potlesku těch,kterým takový stav vyhovuje v globálním řízení světa.

           • Korán neznáš, tudíž nemůžeš hodnotit. Vše nad rámec tohoto jednoduchého principu je sebeklam.

            Odpověď
            • Hox, stále nechceš pochopiť, o čom píšem. Ako môžem veriť, že to, čo je v Koráne, je diktované Bohom? Boh nie je žiaden múdry deduško sediaci na obláčiku, ktorý si občas zmyslí, že niekomu nadiktuje knihu. Ako môžem veriť náboženstvu, ktoré sľubuje mučeníkom po smrti desiatky panien? Veď to rozum neberie. Za jedno, pre tie panny by sa stalo nebo peklom, za druhé, načo by mu boli panny, keď duša logicky nemôže mať pohlavný styk.
             Oracle, asi vo všetkých náboženstvách, vo všetkých ,,múdrych“ knihách, nájdeš veci, ktoré mali slúžiť v prospech pisateľa.

            • Korán neznáš, tudíž nemůžeš hodnotit. Vše nad rámec tohoto jednoduchého principu je sebeklam. Tím co píšeš jen potvrzuješ co píšu, protože se to zcela míjí s tím, co v koránu skutečně je.

            • Pardon, že Vám sem do toho lezu Rajka, ale právě pro ty teze o pannách a násilí vůči nevěřícím, jsem si teď Korán stáhnul a zkusím si ho přečíst a pochopit co tam je psáno. Pokud jste Korán četla a to s těmi pannami tam našla, mohla byste mi přiblížit, kde to zhruba najdu. Ten text má 500 stran a já mám teď rozečtené jiné knihy, takže bych se jen v rychlosti podíval na tu část, kde se mučedníkům toto slibuje od Nejvyššího. Děkuji.

            • Oracle 911 15.11.2018 o 10:18

             @Rajka
             Mala by si hodnotiť Bibliu a Západ tým istým metrom akým hodnotíš Korán a moslimskú civilizáciu, lenže ty to nerobíš…

            • ,,Centrum pre štúdium politického islamu, Slovenská republika
             28. október, 20:07 ·

             Štatistická analýza textu islamskej doktríny ukazuje, že nám, nemoslimom, sa rôzne jej časti venujú v odlišnej miere. „Vyhráva“ Síra, životopis Mohameda, ktorá sa kafirom, a jeho boja proti nim, zaoberá až v 81 percentách textu. Celkovo sa nám, nemoslimom, respektíve tomu, čo by mali moslimovia s nami robiť, venuje 51 percent doktríny. Túto časť islamu môžeme nazvať politickým islamom, pretože sa nezaoberá náboženstvom, ale rieši nás, ktorí s náboženstvom islamu nemáme nič spoločné.

             ,,Korán 61:10: „Vy, ktorí veríte: „Mám vám ukázať obchod, ktorý vás zachráni pred trápením bolestivým? Budete veriť v Alaha a Jeho posla a budete bojovať svojimi majetkami a životmi svojimi za Alahovu vec (džihád). A to bude pre vás najlepšie, keby ste to len vedeli!“ “
             Tak toto je v poriadku? Káže obchodovať s Bohom? S Bohom sa neobchoduje!!! S kým potom odporúča uzatvárať obchod?

             Islamské právo šaría si zo svojej podstaty nárokuje platnosť nielen pre moslimov, ale aj pre nás, nemoslimov. Vedecká štatistická analýza zdroja šaríe, teda základných textov islamskej doktríny (Korán, Síra, Hadís) odhaľuje, že 51 percent textu sa zaoberá kafirmi, teda tým, čo s nami majú moslimovia urobiť.
             Taký veľký dôraz na nemoslimov je logický – podľa islamu patrí celý svet Alahovi a je povinnosťou moslima donútiť kafirov, aby sa Alahovi podriadili. Toto úsilie presadzovať islam a nadvládu šarie sa nazýva džihád.

             Džihád môže mať rôzne formy, v závislosti od sily moslimov v danom prostredí – od klamlivého mediálneho prezentovania islamu ako neškodného, mierumilovného a tolerantného náboženstva (ako to vidíme na Slovensku, kde sú moslimovia vo výraznej menšine), cez presadzovanie požiadaviek cez súdy či rôzne nátlakové akcie (ako pozorujeme napr. v Nemecku – hliadky „Šaría polície“), zastrašovanie prostredníctvom terorizmu, až po otvorený vojenský konflikt s ovládnutím územia a oficiálnym uzákonením šaríe (Islamský štát).

             Prístup islamu ku kafirom zadefinoval najvýstižnejšie sám islamský prorok Mohamed, keď povedal: Mohamed:
             „Bolo mi prikázané, aby som viedol vojnu proti ľudstvu, kým všetci neprijmú, že niet iného boha než Alaha a kým neuveria, že ja som Jeho prorok a neprijmú všetky zjavenia, ktoré boli zvestované cezo mňa.“ [Muslim 001, 0031]

             https://www.facebook.com/cspi.sk/

            • Tak toto je v poriadku? Káže obchodovať s Bohom? S Bohom sa neobchoduje!!! S kým potom odporúča uzatvárať obchod?
             Táto otázka je odo mňa, ostatné je z FB, CSPI

            • Rajka, a co teprve Bible:
             http://www.osel.cz/7240-biblicke-nasili.html

             hrůza, jak můžeš v takové civilizaci žít? A víš o tom, že slavením vánoc tohle všechno schvaluješ a podporuješ? Já bych zakázal vánoce, být tebou, výchovu malých kriminálníků a násilníků je třeba zarazit, dokud je čas…

            • Vzhledem k množství existujících dezinformací, vždycky najdeš mnoho materiálu pro obhajobu svého postoje.

             A pro opozituru svému postoji najdeš toho materiálu taky spoustu.

             Žádný názor, který neustojí rozumnou opozituru nemá, myslím, v mé hlavě co dělat.

            • Souhlas s Hoxem. Bible není určena pro naše země.
             Hned bych založil stranu která bojuje proti bibli, zakázal bych šíření této ideologie, a zakázal bych všechny kostely. Tím se to vyřeší.

             Ne teď vážně, „kráčej s tím kdo vypadl z rytmu, a snaž se mu ten rytmus zase ukázat.“
             Tím že odsoudíš, zakážeš, zamezíš, postavíš hradby… tím si nepomůžeme, planeta je jen jedna.

             A teď do toho samozřejmě nepletu řízenou imigraci, to je úplně jiné téma. Jakmile tyto témata budeš neoddělitelně spojovat, nevyřešíš nic. Bránit se jednomu je objektivní nutnost, bránit se druhému je vlhký sen GP jak po principu rozděl a panuj postavit opět někoho proti někomu, je to sen jak zajistit že se zase nikdy nedomluví všichni lidi světa na jednom modelu globalizace.

            • Ja myslím že jak biblia tak korán majú jedno spoločné. Nikto presne nevie, čo je „pôvodný text“ a čo dopisovaný a prerábaný. Pre mňa osobne je vec vybavená tým, že sa na to pozerám cez lásku. Boh je láska a Boh je dokonalosť. čokoľvek čo nie je v súlade s týmto nemilosrdne vypúšťam a ďalej neriešim lebo viem že je to HOVADINA. Ak je Boh láska, nemôže proti nikomu bojovať, ani vyzývať na zabíjanie čo násilie v mene ničoho. Dokonalosť tiež znamená že nerieši nejaké svetské PITOMINY ale pôsobí z absolútneho nadhľadu na vecou. Z nadhľadu, o ktorom my ani len netusíme lebo sme od neho sami vzdialení na míle. Boh rieši nejaké panny pre veriaceho. takže materiálna odmena za dobrú službu? Načo vôbec dokonalé entita potrebuje aby bola „uznaná“ nejakými ľuďmi? Akože túžba po uznaní? rešpekte?
             Chápete priatelia? Niečo tu zásadne nesedí. teraz nehovorím len o Koráne, týka sa to aj Biblie. Proste vnímajme veci cez lásku a dokonalosť a POSKLADAJME si z toho čístú, Bohom „nadiktovanú“ verziu. A možno by sme zistili, že Biblia aj Korán by sa v tejto čistej podobe nielenže nevylučovali, ale vzájomne nádherne dopĺňali o nový rozmer. Začnime oddeľovať Božie slovo od ideológie. Je čas!

            • Rajka, výše mluvíš o vytrhávání z kontextu a kritizuješ to. Abysme se tohoto druhu manipulace nedopouštěli také, dávám sem celou tu súru, ať si může každý udělat názor sám, o čem je tam řeč.

             61. Al Saf
             (Zoradenie)

             V mene Boha milostivého, v moci ktorého je milosť
             1. O jedinečnosti Boha a o tom, že sa Mu nemá pripisovať to, čo nezodpovedá pravde, svedčí všetko, čo je v nebesiach a na zemi. On je ten mocný, oplývajúci múdrosťou.
             2. Vy, ktorí ste uverili, prečo hovoríte to, čo nerobíte?
             3. Pre Boha je to ohavnosť veľká, keď hovoríte to, čo nerobíte.
             4. Boh má rád tých, ktorí bojujú za cestu, ktorú On určil, zoradení ako stavba spojená.
             5. Mojžiš povedal svojim ľuďom: „Ľudia moji! Prečo mi ubližujete a pritom viete, že som Boží posol poslaný k vám?“ Keď sa odchýlili, Boh odchýlil ich srdcia. Boh správne neusmerní ľudí spurných.
             6. Ísa, syn Márie povedal: „Synovia Izraela, ja som posol Boží poslaný k vám, potvrdzujúci to, čo mám v rukách z Tóry a zvestujúc radostnú zvesť o poslovi, ktorý príde po mne a ktorého meno bude Ahmad“. Keď však k nim prišiel so znameniami, oni povedali: „Sú to len čary zjavné“.
             7. Kto väčšiu krivdu môže páchať než ten, kto by si vymyslel o Bohu lži a pritom je vyzývaný k islamu?. Boh správne neusmerní ľudí krivdiacich.
             8. Chcú zhasiť svetlo Božie ústami svojimi, Boh však dokoná svetlo Svoje, aj keď by sa to protivilo tým, ktorí odmietajú veriť.
             9. On poslal svojho posla so správnym usmernením a s náboženstvom pravdy, aby ho pozdvihol nad všetky náboženstvá, aj keď by sa to protivilo tým, ktorí pridružujú.
             10. Vy, ktorí ste uverili: „Mám vám ukázať obchod, ktorý vás zachráni pred trápením bolestivým?“
             11. „Budete veriť v Boha a jeho posla a budete sa usilovať svojimi majetkami a dušami svojimi o cestu, ktorú Boh určil. To je lepšie pre vás, keby ste to len vedeli“,
             12. „Odpustí vám vaše hriechy a dá vám vojsť do záhrad, pod ktorými tečú rieky a do príbytkov dobrých v záhradách Edenu. To je veru tá výhra obrovská“
             13. „A niečo ďalšie, čo máte radi, víťazstvo od Boha dané a dobytie blízke. Oznám radostnú zvesť veriacim“.
             14. Vy, ktorí ste uverili, pomôžte a podporte vo výzve k Bohu podobne, ako povedal Ísa, syn Márie učeníkom: „Kto budú tí, ktorí mi pomôžu a podporia ma vo výzve k Bohu?“ Učenci povedali: „My pomôžeme a podporíme vo výzve k Bohu“. Skupina z radov synov Izraela uverila a skupina odmietla veriť. Podporili sme tých, ktorí uverili, proti ich nepriateľom, a tak silní ostali.

            • > Ak je Boh láska, nemôže proti nikomu bojovať, ani vyzývať na zabíjanie čo násilie v mene ničoho.

             Duj, a co boj proti stoupencům satana? Dejme tomu, že ve vedlejší vesnici se usídlí krvavý kult a bude unášet děti a dělat krvavé dětské oběti. Neochráníš snad svoje děti tím, že je půjdeš proti satanistům bojovat a v případě potřeby je i zabiješ? Nebo dáš přednost tomu je nechat, aby zabili tvé dítě, abys náhodou někoho nezabil?
             Na Zemi probíhá boj zla proti Dobru, tato studená permanentní válka trvá odpradávna a neskončí, dokud se lidé nezmění a nevybudují Království Boží na Zemi.

            • v KOB je koran príkladom prečo sa nim vôbec niekto zaoberá ? Tiež sa tam spomína Tora aj biblia.V dalšom komente píšete že nie ste odborník na Korán,len ste ho čítali a podla vašho vnímania je korán pravdivý. až fanaticky ho obranujete čo je trochu divne.Pri tom neexistuje ani pôvodný text sú to len výklady možno podvrhu,ktorý tu nechal práve GP. To iste platí k biblii.Ideologia je mrtva bez svedomia a je jedno aka je pravdiva.KOB nie je smerovka ku koranu ale k svedomiu nových kádrov ,bačov.KOB vytvorili aby boli bačovia svedomitý.Ovce tu bohužial boli su a asi ešte dlho budú.

            • Hox, vraj zabíjať satanistov je povolené. Lenže pre pre islámistov sú satanistami všetci neveriaci. My, naša kulúra je založená na Cyrilo – Metodejských základoch. (osobne s tým nesúhlasím). Koho sme my, Slovania napadli, obsadili, vraždili? Kto sa nás a prečo musí báť tak, že nás chce bez dôvodu zničiť? My chceme žiť v svojej kultúre, medzi rodnými. Kresťanská cirkev sa tu mohla zakoreniť nielen preto, že bolo násilné pokresťančovanie, ale aj preto, že naše sviatky začali prekrývať sviatkami svojimi (Vianoce – zimný slnovrat, jarná rovnodennosť – Veťká noc, Svätý Ján – letný Slnovrat, Všech svätých – (približne) jesenná rovnodennosť), kostoly sa stavali na miestach svätýň a.p. My nie sme agresívny národ, aby niekto nás označil za satanistov. Podľa skutkov súď.

            • Oracle 911 15.11.2018 o 13:18

             @Rajka
             To centrum by malo študovať aj toto:
             http://www.osel.cz/7240-biblicke-nasili.html
             Bůh nařizuje vybít celé města, pokud se v nich vyskytují jinověrci
             Deuteronomium 13:13-19 Kdybys uslyšel o některém svém městě, které ti dává Hospodin, tvůj Bůh, aby ses v něm usadil, že z tvého středu vyšli muži ničemní a svádějí obyvatele města slovy: „Pojďme sloužit jiným bohům,“ které jste neznali, budeš pátrat a zkoumat a dobře se vyptávat; bude-li to jistá pravda, že se taková ohavnost ve tvém středu stala, úplně vybiješ obyvatele toho města ostřím meče, zničíš je ostřím meče jako klaté, i všechno, co je v něm, i jeho dobytek. Všechnu kořist z něho shromáždíš na jeho prostranství a město i všechnu kořist z něho spálíš jako celopal pro Hospodina, svého Boha. Zůstane navěky pahorkem sutin, nikdy nebude vystavěno. Ať ti neulpí na ruce nic z toho, co propadlo klatbě, aby se Hospodin od svého planoucího hněvu odvrátil a udělil ti slitování. Slituje se nad tebou a rozmnoží tě, jak přísahal tvým otcům, když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dbát na všechny jeho příkazy, které ti dnes udílím, a dodržovat, co je správné v očích Hospodina, tvého Boha.

             Ukamenuj své nejbližší, pokud tě budou nabádat k víře v jiného boha
             Deuteronomium 13:7-11 Kdyby tě tvůj bratr, syn tvé matky, nebo tvůj syn nebo tvá dcera nebo tvá vlastní žena nebo tvůj nejmilejší přítel potají ponoukal: „Pojďme sloužit jiným bohům,“ které jsi neznal ty ani tvoji otcové, některým z bohů těch národů, které jsou kolem vás, ať blízko tebe nebo daleko od tebe, od jednoho konce země až k druhému konci země, nepřivolíš mu a neuposlechneš ho, nebudeš ho litovat ani s ním mít soucit ani ho krýt. Musíš ho zabít. Nejprve se proti němu pozdvihne tvoje ruka, aby ho usmrtila, potom ruce všeho lidu. Budeš ho kamenovat, dokud nezemře, protože tě usiloval odvést od Hospodina, tvého Boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.

             Ukamenuj jinověrce
             Deuteronomium 17:1-5 Nebudeš obětovat Hospodinu, svému Bohu, dobytče ze skotu nebo bravu, na němž je vada, cokoli špatného, protože to má Hospodin, tvůj Bůh, za ohavnost. Vyskytne-li se u tebe v některé z tvých bran, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, muž nebo žena, kteří by se dopustili toho, co je zlé v očích Hospodina, tvého Boha, přestoupili by jeho smlouvu a odešli sloužit jiným bohům a klanět se jim, slunci nebo měsíci anebo celému nebeskému zástupu, což jsem nepřikázal, a bude-li ti to oznámeno nebo o tom uslyšíš, dobře si to prošetříš. Bude-li to jistá pravda, že byla spáchána v Izraeli taková ohavnost, vyvedeš toho muže nebo tu ženu, kteří se dopustili té zlé věci, ke svým branám a toho muže nebo tu ženu budete kamenovat, dokud nezemřou.
             Za znásilnění panny je muž „odsouzen“ si ji vzít
             Deuteronomium 22:28-29 Když najde muž dívku, pannu, která není zasnoubena, a chytí ji, bude s ní ležet a budou přistiženi, muž, který s ní ležel, dá otci té dívky padesát šekelů stříbra. Stane se jeho ženou, protože ji ponížil. Po celý svůj život ji nesmí propustit.

             Vyvraždění města a odvlečení pannen do tábora. Pannen jim ale bůh dal málo, tak si unesli další.
             Soudců 21:10-24 Pospolitost Izraele tam ihned vyslala dvanáct tisíc mužů, chrabrých bojovníků. A přikázali jim: „Jděte pobít obyvatele Jábeše v Gileádu ostřím meče, i ženy a děti. Toto je úkol, který máte splnit: Vyhubíte jako klaté všechny mužského pohlaví i každou ženu, která poznala muže a obcovala s ním.“ Mezi obyvateli Jábeše v Gileádu se našlo čtyři sta dívek, pannen, které dosud muže nepoznaly a s mužem neobcovaly. Přivedli je do tábora v Šílu, jež je v kenaanské zemi. Celá pospolitost pak vyslala mluvčí k Benjamínovcům, kteří byli na skalisku Rimónu, aby jim vyhlásili pokoj. Tak se toho času Benjamín vrátil. Dali jim ženy, které ponechali naživu z žen z Jábeše v Gileádu, ale nebylo jich pro ně dost. Lid Benjamína litoval, neboť Hospodin způsobil mezi izraelskými kmeny trhlinu. Stařešinové pospolitosti se tázali: „Co uděláme se zbývajícími, aby dostali ženy, když ženy benjamínské byly vyhubeny?“ Řekli: „Vlastnictví získané uprchlíky bude Benjamínovo, aby nebyl vyhlazen kmen z Izraele. My však jim nemůžeme dát za ženy své dcery.“ Izraelci se totiž zapřísahali: „Buď proklet, kdo by dal ženu Benjamínovi!“ Pak řekli: „Hle, rok co rok bývá Hospodinova slavnost v Šílu, které je severně od Bét-elu, východně od silnice vystupující z Bét-elu do Šekemu a jižně od Lebóny.“ Benjamínovcům přikázali: „Skryjte se ve vinicích jako zálohy. Jak uvidíte, že šíloské dcery vycházejí v průvodu k tanečním rejům, vyrazte z vinic a uchvaťte si každý ženu ze šíloských dcer. Pak odejděte do benjamínské země. Kdyby přišli jejich otcové nebo bratři a chtěli před námi vést spor, řekneme jim: Smilujte se nad nimi kvůli nám. Nevzali jsme v boji ženu pro každého. Vy jste jim je přece nedali, abyste se teď provinili.“ Benjamínovci to tak udělali a unesli si ženy podle svého počtu z tančících dívek , které uloupili. Pak odešli a vrátili se do svého dědictví, vystavěli města a usadili se v nich.

             Podľa tých istých merítok rímske kresťanstvo a judaizmus sú extrémistické hnutia, a SZ extrémistická literatúra. Zdá sa, že tebe „kresťanský“ extrémizmus a pokrytectvo nejak nevadí…

            • Oracle 911 15.11.2018 o 13:21

             @Vladimir
             Tvoje chápanie je pokrivené lebo ak používaš Bohom nadelené schopnosti a počúvaš svedomie, tak si všeličím len nie ovcou a bačom…

            • Oracle, tá stránka je zameraná na islám. Na študovanie Biblie sú iné stránky.
             Daj nejaký odkaz na historické dokumenty, kde Slovania viedli dobyvačné vojny.
             To, čo opisuješ je Starý zákon, písaný pre židov. Ježiš to prišiel uviesť na správnu mieru.Nový zákon tiež nie je slovo Ježiša a čítala som to len čiastkovo. Keďže som nepoznala tých, ktorí to písali, nemôžem potvrdiť pravdivosť písaného, keďže aj dvaja Ježišovi apoštoli ho zradili. Judáš a Peter. Judáš za pár strieborných a Peter ho zo strachu 3x zaprel. Ten Peter, ktorý je zakladateľom RKC, a dodnes jeho nasledovníci – pápeži (zástupcovia Ježiša na Zemi? ) sedávajú na Petrovom stolci.

             Keby som ti povedala, že mne Boh povedal, aby si išiel zabiť suseda, tak by si išiel?
             Obyčajnému človeku nikto nebude veriť. Ale ak je z ,,urodzeného“ rodu, známy, bohatý, (ako aj Budha), alebo je v organizovanom spolku, tak má šancu, že presvedčí a zmanipuluje ľudí.

            • Oracle 911 15.11.2018 o 15:31

             @Rajka
             U nás katolicizmus bola zavedená ohňom a mečom, ale proti kresťanstvu nebrojíš, tak ako proti islamu. Prečo?

             >Keby som ti povedala, že mne Boh povedal, aby si išiel zabiť suseda, tak by si išiel?
             Tak by som ti povedal, že buď si luhár alebo nemáš v hlave všetko v poriadku či ťa posadol egregor. Dodávam, že podľa mňa tvoj tvrdý postoj proti Koránu je asi dôsledku vplyvu biblického egregoru.

             >Obyčajnému človeku nikto nebude veriť. Ale ak je z ,,urodzeného“ rodu, známy, bohatý, (ako aj Budha), alebo je v organizovanom spolku, tak má šancu, že presvedčí a zmanipuluje ľudí.

             Budha nemanipuloval ale hlásal pravdu vo forme prispôsobenú svoje dobe, a zbytok už je vec toho, že koľko pravdy povie manipulátor…

            • Oracle, kresťanstvo je súčasťou nášho života. Nemám dôvod ísť proti tomu. Ale Slovanstvo v nás aj tak zostalo – rodová pamäť. Ak by nás tu pomiešali, tá rodová pamäť by sa oslabila, až by vymizla. Časom, keď vyjde na svetlo kto sme a prečo sme tu, (to sa týka všetkých, nielen Slovanov), nebude potrebná žiadna viera, budeme vedieť. Zmení sa aj správanie ľudí, keď ich dogmy padnú.

            • Oracle 911 15.11.2018 o 18:09

             @Rajka
             >Oracle, kresťanstvo je súčasťou nášho života. Nemám dôvod ísť proti tomu.
             Aj alkohol, tabak a ostatné legalizované drogy/jedy sú súčasťou našej kultúry a predsa proti nim nebojuješ takou vervou ako proti Islamu.

            • Nemiešaj tu hrušky s jablkami. Čo som chcela povedať, som už povedala.

            • Spresnenie k tej kapitole, čo postol Hox, verš 11:

             „11. „Budete veriť v Boha a jeho posla a budete sa usilovať svojimi majetkami a dušami svojimi o cestu, ktorú Boh určil. To je lepšie pre vás, keby ste to len vedeli“,“

             V RJ sa fráza „(u)verovať v Boga“ zvykne nesprávne prekladať, ako „veriť v Boha“, ale správny preklad je „veriť Bohu“, tu je reč o dôvere Bohu. Preto aj keď sa hovorí o veriacich a neveriacich, tak reč je o tých, čo dôverujú alebo nedôverujú Bohu (nie o tých, čo veria v niečo – t.j. reč nie je v princípe o takom či onom náboženstve, vierouke. Iba o prostej dôvere jedinému Bohu)

             zdroj Lingea:
             http://www.imageworld.sk/images/ciuedk0r54csj9lq47q4.jpg

            • Oracle 911 15.11.2018 o 22:05

             @Rajka
             Ja to nemiešam, ale prezentovať kresťanstvo, ktorý má protinárodný a proti-ľudský charakter ako alternatívu k Islamu je zo širšej perspektívy to isté ako propagovať tabak, alkohol a ostatné legálne alebo nelegálne jedy/drogy.

             Pritom usúdiť na základe citácií z Koránu, že KOB propaguje Islam (cituje sa tam aj Tóra/SZ a NZ) je hlúpy krok.

            • Korán
             Sůra 61 Sevřený šik
             Ve jménu Boha milosrdného, slitovného.
             1.
             2.
             8. Rádi by sfoukli světlo Boží ústy svými, avšak Bůh učiní světlo Své dokonalým, i když se to protiví nevěřícím.
             9. A On je ten, jenž seslal posla Svého se správným vedením i s náboženstvím pravdivým, aby zvítězilo nad všemi náboženstvími, i když se to protiví modloslužebníkům.
             10. Vy, kteří věříte! Mám Vám ukázat obchod, jenž ochrání Vás před trestem bolestným?
             11. Uvěřte Bohu a poslu Jeho a veďte boj na cestě Boží majetky svými i osobami svými! A to bude pro vás nejlepší, jestliže jste vědoucí!

             Z mého pohledu „bojovat“ majetky svými a osobami svými, znamená provádět činnost v souladu s příRODou. Tj např. můj příbuzný byl sedlák i za socialismu, kdy museli všichni odevzdat pole a jít k pásu, nebo do družstva.
             Nezlomili jej rychlokvašky ismu-soudruzi (nauč blázna modlit rozbije si čelo) a nechali na pokoji a tak i jako sedlák, kterému jsme jako osoby jeho, pomáhali „v boji“ na cestě Boží, v klidu a v pokoji dožil (v občance nevím, co měl za razítko povinného zaměstnávání) a v klidu dožil a v pokoji opustil tuto Zem. Toto je ten skutečný boj, o kterém se píše.
             Chápu to tak, že účelem majetnictví a činění osob svých není podpora Mamonu-Satanu, jeho nemravných byznysmanů, ale pravý opak, majetkem a osobami na cestě Boží. A takový boj není jednoduchý.
             A v textu se mění slovo „obchod“ na slovo „boj“
             10. „… mám vám ukázat obchod…..?“
             11. “ .. veďte boj …. majetky svými a osobami svými, (osobní příklad jsem uvedl) na cestě Boží …“

           • Hox, to je v poriadku, ale Boh to nikdy nepomenuje ako boj proti nevercom. lebo to je už jaksi niečo iné. To čo hovoríš je reál sebaobrana. tam Boh nič neodporúča, tam kona človek podľa svojej vôle a pudov sebazáchovy. A ten nám bol Bohom daný takže všetko je to OK.

            Odpověď
            • stejně tak ale lze definovat jestli je to v rámci záměru nebo v rámci dopuštění. A já si myslím, že v situaci jakou popsal Hox je chování té krvavé sekty v rámci dopuštění, a tvoje jednání při obraně stvoření je v rámci záměru.

             A taky může být jednání té sekty za hranicí rámce dopuštění a ty jsi vykonavatelem opičí pracky HNR.

             Nebo můžete být všichni v rámci dopuštění.

             Jak poznáš ve které situaci se nacházíš?

            • em, nemyslím si že máš analyzovať že či si vykonávateľ zámeru alebo nie, lebo je to asi aj tak vo výsledku jedno. Jedno ale nie je jedna vec a to je to PODSTATNÉ. či zabiješ tak lebo onak, vo výsledku zabiješ. Nie je tu podstatné že si vykonávateľ zámeru ale to, či túto „karmickú ťarchu“ niečím adekvátne kompenzuješ. Napr. láskou. Chápeme sa? Ide o to, či jednáš s láskou v srdci. K rodnej vlasti, rodine, žene, deťom … Tudíž vo výsledku je Tvoj akt „dorovnaný“ adekvátnou porciou lásky, pri ktorej jednáš … zároveň tým nie je narušená platnosť všeobecných a dokonalých Božích zákonov. lebo dokonalosť je aj v tom, že zákon je absolútne univerzálny a platí vždy a za každých okolností. Toto mi proste takto dáva zmysel. Neviem či som to zrozumiteľne povedal.

            • Nereagoval jsem na nějaké nevěřící, nevím o čem mluvíš a proč zaměňuješ pojmy, reagoval na jsem na toto tvoje kategorické prohlášení, na nic jiného:

             „Ak je Boh láska, nemôže proti nikomu bojovať, ani vyzývať na zabíjanie čo násilie v mene ničoho.“

             Bůh podle tebe nemůže vymýtit zlo a potírat ho? A jestli se rozhodne vymýtit zlo rukama spravedlivých, kteří budou během tohoto vymýcování zabíjet? Člověk se může na základě svého svědomí rozhodnout zabít jako obranu před zlem, Stvořitel, kterému patří vše co existuje, nemůže rozhodnout o něčí smrti?
             Nebo obecněji, z toho co píšeš vyplývá, že Rudá armáda neměla právo bránit se před fašisty, protože to znamenalo zabíjení? Obrana před fašisty byla něco proti Bohu?

            • Hox len jednu chybu som spravil v pôvodnom príspevku avak bolo to myslené inak. Boh bojovať môže samozrejme. Bolo to myslené tak že nemôže huckať nejakými veršíkmi na boj proti neveriacim napríklad. Ani v Biblii nemôže Boh vyzývaťna akékoľvek zabíjanie. Zvyšok je v odpovedi pre em dole. Nikde netvrdím že sa nemáš brániť, naopak.

            • oprava: v odpovedi pre em hore, nie dole

            • duj68, ano chápu jak to myslíš, ale nechápu to jako vyvážení, to zavání jakýmsi karmickým kontem kde jsi buď v plusu nebo mínusu nebo máš bilanci nulovou. A to si nemyslím že je správné aplikovat na chápání situace. To by tě mohlo taky dovést k tomu že pro obrovskou lásku ke svojí rase postřílíš ostrov s dětským levičáckým táborem. Myslím že takový příklad by měl napovědět proč o jakémsi plusu a mínusu k vyvažování dobra a zla nechci ani uvažovat.

             Tedy ještě jednou, pokud zabiješ, mělo by to vycházet z tvého rozlišení které ti napoví, že v dané situaci to neodporuje záměru, a zároveň ti nic jiného nezbývá pokud chceš aby lidstvo/národ/rodina přežili. Jakmile to bude vycházet z lásky o kterou ten čin opřeš, zavání to dobroserstvím, které nakonec povede k tomu že pobiješ všechny lidi z velké lásky k přírodě, kterou podle tebe lidstvo jako celek ničí.

             Apropo, jak chceš zvažovat/měřit, jestli jsi do toho dal dost lásky a jsi tedy oprávněn zabít?

             To je prostě moc otázek které z tohoto pohledu na věc nejde zodpovědět.

            • em, nemám už čas len poznámka. S pravou láskou v srdci samozrejme nezabíjaš hlava nehlava. lebo tá ide z duše a tá sa nikdy nemýli.

            • Putinovec 15.11.2018 o 15:10

             Z lásky občas bolí vlásky.Je Láska a láska.

       • jardob přesně k tomu mířil odpovědí na můj dotaz. To pravdivé vzít, použít a zpracovat protože to je pravdivé a užitečné, a neopírat se jakkoli o to že je to i v islámu.

        Já s tebou samozřejmě souhlasím že Islám není určen nám, a nepotřebujeme ho k našemu rozvoji ani k nalezení cesty k víře Bohu.

        Cesta jak tomu zabránit a zároveň jak tím nepoškozovat (respektive nenahrávat tomu) KSB je, oddělit to a neohánět se tím že spolu jakkoli souvisí. KSB souvisí implicitně se vším proto, že je to všeobjímající metodika vzhledem k procesům které se kolem nás dějí.

        Odpověď
        • eM,
         ako vravím, tá istá informácia sa dá vyjadriť rôznymi spôsobmi, preto ak ľudia zapoja tvorivosť, dajú na papier ešte veľa múdrych vecí, možno aj lepšie pochopiteľných pre niekoho.
         Ja osobne si cením všetky druhy informácie, aj evidentne životu adekvátne, ale aj tie očividne pomýlené, aj tie medzi tým. Je to dobré ako štúdijný materiál, podobá sa to práci zlatokopa, keď preosieva hory hlušiny, aby našiel pár gramov zlata. A čím sa zdokonaľuje vlastné svetonázorové sito, tým to ide lepšie. No samotný človek má obmedzené možnosti (obmedzenú informačno-algoritmickú priepustnosť a kapacitu), preto sa musí spájať a organizovať si kolektívnu robotu, aby efektivita stúpala.

         Zakazovať akékoľvek ideológie nie je dobrá cesta, a vždy je to len dočasné riešenie. Ak aj autori KSB našli kľúčové informácie práve v Koráne, prečo by o tom mali mlčať, báť sa vysloviť slovo Korán, aby ich niekto neobvinil v šírení „islamskej ideológie“? Príde mi to šialené, ak by som sa aj tu mal báť vysloviť slovko „Korán“, lebo to niekto uzákonil.
         Voda si ale vždy nájde cestu, a skaly nielen obrusuje, ale občas aj láme, ak zmení skupenstvo.

         Odpověď
        • eM, četl jsi korán?

         Odpověď
         • Vzpomínám si, že jsi kdysi doporučoval slovenskou verzi Koránu s tím, že český překlad obsahuje zkreslení? Pokusím se to někde najít.

          Odpověď
         • Našel jsem „Korán z pohľadu vedy o Koráne“ v pdf, vydané v roce 2001 v Bratislavě. Ale to není Korán samotný.

          Odpověď
         • https://koran.sk/

          tohle je asi momentálně nejlepší dostupný překlad v cz/sk

          Odpověď
          • Díky.

           Odpověď
          • Ja som našiel hneď dva rôzne korány, oba som veľmi zbežne prečítal, niečo som vynechával a preskakoval, takže nemôžem tvrdiť, že pozorne, ale nejaký obraz už mám. Viac mi času nevydalo.
           Totiž niekedy v auguste som sa v tom prehraboval a našiel som tento preklad (https://koran.sk/), popri čítaní som v ňom hľadal rôzne výrazy, ale nenašiel som tam tie, ktoré by šírili nenávisť. Tiež traja známi, ktorí korán (myslím túto verziu) čítali celý už dávnejšie mi potvrdili, že tam nenávisť nie je. V poriadku, táto verzia je celkom fajn, povedal som si. Proste, ak existuje „dobrý“ korán tak táto verzia to byť určite môže. Zopár ľudí sa ňou dokonca riadi – aby sme verili, že sú aj dobrí moslimovia, asi tak ako určite existuje aj zopár dobrých kresťanov.
           Potom ale čo je toto? To nie je korán? Je to iný korán? Je to otvorené klamstvo? Alebo ten prvý preklad je klamstvo?
           https://www.koranoislamu.cz/
           Tu je tiež citovaný korán aj s jeho 349 veršami nenávisti k nemoslimom, 180 veršami násilia a brutality, nenávisti k ženám…… Pritom sa práve týmto riadia milióny moslimov, to sa nedá nevidieť. (napr. https://deliandiver.org/2018/11/hruza-v-huddersfieldu-dalsi-gang-nebelosskych-pachatelu-skupinovych-znasilneni-v-prekrasne-nove-britanii.html#more-96103)
           Proste, len zagúglim a už nájdem dve úplne odlišné verzie. Ej, koľko ich ešte tak je v iných jazykoch…?
           Pokiaľ to neviem spoľahlivo rozlíšiť, považujem pre svoje konanie za rozumné čerpať z historických skúseností našich predkov – 150 rokov boli našimi úhlavnými nepriateľmi a plienili Slovensko, moslimská mládež šíri v Európe nenávisť proti kresťanom a celkovo „neveriacim“, neprijme európsky spôsob života, nedá sa im veriť, pre nich sme nepriatelia a keď posilnia, potom sa ich brutalita naplno prejaví. Ak aj pripustím, že islam je mierumilovný (presnejšie, že na papieri existuje mierumilovná verzia islamu), nemôžem nevidieť tie desaťtisíce moslimov, ktorí kresťanskú, prípadne ateistickú Európu nenávidia a prahnú po našej krvi a zotročení. Bolo by naivné a nezodpovedné im veriť. Ak chceš mier pripravuj sa na vojnu.
           Migráciu v rozsahu väčšom ako štipka soli treba jednoznačne odmienuť, pretože táto presolená polievka bude napokon krvavá.
           Ako to môže dopadnúť uvažoval už v roku 1997 Guillaume Faye (akoby maľoval predstavu GP) https://deliandiver.org/2018/11/evropska-vize-guillaumea-fayeho-z-jeho-knihy-archeofuturismus.html
           Z môjho pohľadu sú islamisti v Európe pre nás jednoznačne nepriateľské sily, ktoré sem prišli s cieľom ovládnuť Európu.
           Preto aj myšlienku Európskej armády treba odmietnuť, pretože kto do nej vstúpi ako prvý? No imigranti predsa. Kŕmiť svojho nepriateľa, dať mu prístrešie a ešte mu dať do ruky zbraň, to je politika bruselského debilizmu na n-tú.
           „Mierumilovný koránický islam“ je slabo blikajúce idealistické svetielko v nekonečnej stredovekej tmárskej tme islamizmu, ktorý sa chystá zožrať Európu. Napriek tomu bolo by chybou kvôli predsudkom nevidieť u nepriateľa to, z čoho je možné sa poučiť – napr. jednoznačný postoj k úročeniu.

           Odpověď
           • Díky za komentář Kamile, jen potvrzuje mé tušení o tom, že tady máme nějaké důležité informace z minulosti a jejich zkreslení ve jménu určitého plánu. Pokud by v původním Koránu nebyly pro lidstvo důležité informace, tak za a) by ho nikdo nepsal, za b) by se ho nikdo nesnažil diskreditovat takto násilným způsobem. Důležité informace, které přinesl Shora Ježíš byly již zneužity, a taky byly opět „poslány“ Lidstvu skrze Korán. Nyní je Korán diskreditován a Lidstvo opět posíláno proti sobě. Z mého pohledu tedy nejde o nějaký střet náboženství, jak se nám někdo snaží nakukat, ale o diskreditaci informací, které mají být v následné krvavé řeži zapomenuty, tj. informace, jak se stál Lidmi a jak pracovat na Záměru.

            Odpověď
           • Slová sa dajú pochopiť rôzne, podľa osobnej mravnosti a aktuálneho videnia sveta každého. Dokonca aj z nepozmeneného textu môže vzniknúť „kargo kult“ a spôsobiť galibu, nieto ešte z pozmeneného textu.

            Napríklad aj vyššie tá pasáž o „obchode“, človek to môže pochopiť podľa Ducha (keď chápe ducha, pravú zmyslovú rovinu, napriek nedokonalosti slov, alebo niekedy dokonca aj napriek deformácii viet a pokusu skresliť význam), alebo podľa svojho kaleidoskopu (nasratosti, posadnutosti inou filozofiou, zlou mravnosťou, a preto aj chýbajúcemu Rozlíšeniu, aby neškodil Zámeru viac ako treba).

            Samozrejme, migranti do Európy nepatria, ale to, že sa V4 na rozdiel od západnej EU drží, treba brať ako zhovievavosť Zhora a zdvihnutý prst. Naša kultúra zďaleka nie je vyhovujúca, a ak budeme tvrdošijne trvať na prežívaní aj naďalej vo svojom smrádečku, a brániť vyvetraniu (biblická kultúra, a vznik pseudoslovanskej kultúry, ktorá nemá z historickou kultúrou ani Zámerom nič spoločného. Adekvátna kultúra musí riešiť globálne otázky primárnych cieľov misie ľudstva na Zemi), tak príde druhá migračná vlna, ktorá zmetie aj nás.

            Ono to funguje tak, že ak sa nejaký národ/kultúra nechce rozvíjať, tak býva prevalcovaný na niektorej z priorít svojim nepriateľom. A ten nepriateľ zďaleka nemusí byť lepší ani spravodlivejší ako on. Boh sa nikam neponáhľa, vývoj ľudstva bude trvať tak dlho, ako bude treba.

            Odpověď
            • [osobní rovina, https://pastebin.com/raw/8QbXx6yQ]

            • Oracle 911 16.11.2018 o 13:57

             @Hammer
             Ďakujem, že si ilustroval môj resp. náš problém s historickým kresťanstvom a fanatickými kresťanmi lebo si majstrovsky vysvetlil Boha a Ježiša ako psychopata. A keby to nestačilo zabalil si svoje vyhrážky do náboženského hávu využijúc ich autoritu.

             Daktorí si pomyslia, že ja nie som práve najlepšia osoba na takéto veci, a síce kdekoho som varoval, že nemal pokračovať v tej ktorej veci lebo ho zastihne nešťastie, ale nikomu som nevyhrážal tým, že „vieme kto si a nájdeme ťa ty luhár/zradca/falošný prorok“, čo Hammer urobil práve teraz.

         • Jen kousíčky. Nic co by mi dovolovalo hovořit o Koránu jako takovém.

          Odpověď
          • na tvoje doporučení koukám jen do stránky kterou jsi doporučil, ale o nějakém uceleném studiu u mne nemůže zatím být řeč.

           Odpověď
          • Jde o to, že korán nelze pochopit bez bohocentrického pohledu na svět. Muslimové dle mého také korán v drtivé většině nechápou, lépe řečeno chápou jej mechanicky, nikoliv doopravdy. Velký kámen úrazu jsou překlady, z mnoha prakticky vůbec nejde nic pochopit, protože překladatel přefiltroval originální sdělení přes svoje chápání světa a zdeformoval na úrovni pojmů. Například, jen výrazy „ti, kdo uvěřili“, „věřící“ a „nevěřící“ jsou celkem mimo, původní smysl slov použitých v koránu je „ti, kdo se přesvědčili srdcem o skrytém“ („věřící“) a „ti, kdo nevděčně odmítli“ („nevěřící“). Se slepou vírou to jak je vidět nemá nic společného, to se naopak kritizuje.
           „ti, kdo se přesvědčili srdcem o skrytém“ – tohle se dá vyložit jako označení pro ty, kdo mají osobní vztah se Stvořitelem a komunikují s ním jazykem životních okolností, nejsou k tomuto jazyku slepí a lhostejní.

           Také výraz „Ve jménu Boha milostivého, milosrdného“, kterým začíná každá súra, je jen velmi přibližný překlad. Pravý význam těch dvou slov, které se cz/sk překladech překládají jako „milostivý“ a „milosrdný“, je:

           - „Ten, který projevil Lásku (Lúbosť)“ nebo „Ten, který je projevenou Láskou“
           a
           - „Ten, který nepřetržitě vyživuje všechny projevenou Láskou“

           což se pochopitelně z jakýchkoliv překladů koránu není šance dozvědět. Toto sdělení se překrývá s biblickým: „On je ten, jehož slovem vše vzniklo a který vše udržuje v existenci“ a i s například Ježíšovým evangeliem… a to je jen jedna z bezpočtu paralel v podstatě totožného sdělení.

           Odpověď
           • Tak v tom případě jsem připraven :-)
            beru to tak že bez Bohocentrického pohledu na svět nejde pochopit skoro nic, natož Korán nebo KSB. Nejde bez toho pochopit ani elementární pojmy jako je náhoda, štěstí, smůla, radost, sláva. Respektive podle mne je chápání i tak jednoduchých pojmů bez Bohocentrického pohledu na svět téměř vždycky deformované.

            Odpověď
       • Rajka, narážal som na to, že v KSB sa často opakujú určité konkrétne verše z Koránu. Preto ak by niekto schválil zákon zakazujúci propagáciu Islamskej ideológie, tak by mohol aj tieto úryvky veršov (v hrubých knihách) považovať za propagáciu Islamu, a teda postaviť mimo zákon aj knihy KSB, v ktorých sú takéto úryvky. To je celé.

        Odpověď
        • V každom náboženstve je aj niečo dobré. My už vieme, ako to dopadá, ak je niečo vytrhnuté z kontextu. Treba to pojať ako celok, a hlavne, pozrieť sa na výsledok. Výsledky sú nám tiež známe.

         Odpověď
         • Oracle 911 14.11.2018 o 16:22

          Týmto výrokom si dokázala len nedostatočnú mieru rozlíšenia, a dôvody tohto môjho tvrdenia boli tu x-krát rozobrané…

          Odpověď
         • Rajka, znáš vůbec korán, víš co v něm je, četla jsi ho a pokusila ses zamyslet bez předsudků nad tím, co je v něm obsaženo?
          Právě že ono vytrhávání z kontextu je metoda koráno-bijců, kteří si často myslí že dělají správnou věc, když se opírají do „toho hnusného koránu“. Vytrhat něco z bible a prezentovat ji jako produkt nějakého sadistického úchyla, taky není jakýkoliv problém, a taky by to byla lež a manipulace.

          Vtipné na této situaci je, že kdybych ti zde ocitoval něco z korán a neřekl ti, že je to z koránu, tak se ti to bude velmi pravděpodobně velmi líbit.

          Odpověď
          • Ale mne je úplne jedno, aký je, podstatné je, že nie je pre nás. Nech si ho v mieri užívajú vo svojich krajinách, my máme celkom iný spôsob života. Kto chce žiť muslimským spôsobom, nech ide do muslimského štátu. Budhizmus tu tiež nikto nechce zavádzať a naši radi chodia na dovolenku na východ a obdivujú ich históriu.
           Multi-kulti je blbosť. Keď máš v miske rôzne ovocie, cítiš tú vôňu, vidíš to krásne, chutné ovocie. No keď sa to zmieša v žalúdku, zo zadku vyjde smradľavé houno.

           Odpověď
           • …súhlasím s Rajkou v tom, že islám pre našu kultúru nie je, napriek tomu, že sa v ňom môžu nájsť verše, ktoré sú vhodné do KSB.

            …napr. aj video Drtinovej s Billom Warnerom mi pomohlo mnohé ozrejmiť:

            https://www.mojevideo.sk/video/2aa62/je_politicky_islam_nebezpecny_american_odpoveda.html

            Odpověď
            • Warner je manipulátor a demagog. Někdo někde psal, že islám je pro naši kulturu? To je naprostý nesmysl.

            • „Někdo někde psal, že islám je pro naši kulturu?“
             jen doplním, mnoho lidí když najde něco pozitivního, nevěří tomu že je to tak pozitivní a hledají v tom pořád něco špatného, a já chápu problém který k takovému uvažování vede. Z toho hlediska v podstatě chápu touhu některých lidí o ujištění že KSB apriori nepropaguje Islám.

             I když je to nadbytečné a na určité úrovni kontraproduktivní, nevidím problém to jednou za čas pro nově příchozí znovu stručně probrat. Principiálně ovšem smysl KSB tkví v možnosti osvojit si sám dostatek potřebných znalostí pro pochopení situace, a samotné studium KSB tyto nejasnosti vyjasňuje lépe než kdokoli z nás.

             Osočovat místní diskutéry z podpory Islámu je vzhledem k realitě úplně mimo, viz
             „To ale znamená, že táto stránka je naozaj proislámska.“

             Za celou dobu existence této diskuse jsem tady nic takového nikdy neviděl. Mimochodem, KSB akceptuje původní sdělení shora Mohamedovi za autentické, nikde netvrdí že to co tvrdí dnešní imámové je pravda, ani nikde neschvaluje jednání příznivců historicky zformovaného Islámu, ani nikde nedoporučuje číst chronologicky zpřeházený Korán a dogmaticky jej přijímat.

            • ked teda hox islam nie je pre nasu kulturu, tak preco ho teda propagujes v tomto priestore, teda priestore slovenska a ciech?

            • Když napíšu že islám pro naší kulturu není, tak to znamená že je to můj názor. Pokud mi podsouváš opak toho co sám píšu, je to tvůj problém, a jednání za které poneseš následky.

            • ja ti nic nepodsuvam, len nechapem, ze povies, ze to teda podla teba nie je pre nasu kulturu, ale das si tolko namahy propagovat proroka mohamada, koranicky islam, koran, a neviem co vsetko. vsak za tym su mesiace prace, uz pomaly aj zo 2 roky prace, odkedy ste sa odkopali. a nakoniec suche konstatovanie, islam pre nasu kulturu nie je vhodny. kto ma tomuto uverit?

            • Oracle 911 17.11.2018 o 0:01

             @jh
             Čo povie o človekovi to, že uvedenie vecí na pravú mieru a boj so slamenými bábkami považuje za propagáciu?

            • jh: člověk, který tvrdí že tyto stránky nebo KSB jsou o propagaci islámu, dává jen vizitku svým duševním schopnostem a mravnosti.

            • @oracle
             uvedenie veci na pravu mieru, myslis tym asi bajky o mohamedovi, ktore ste propagovali na leva-net.webnode.cz, vymysleny nazor koranicky islam opat propagovany na leva-net.webnode.cz, ktory je pre vas udajny etalon moralky, ku ktoremu sa chcete priblizit, nekonecna adoracia koranu, vid citajte najlepsi preklad koran.sk, myslim, ze koran je z prostredia islamsko-zidovskeho, hadam ma nechces presviedcat, ze je to kniha pochadzajuca z ciny. nenavidiaci vsetko krestanstke, ako vlastne ked teda citate tu cistu knihu, ze ste este nedosli na to, ze nenavist zabija, ale je to integralnou sucastou koranu a islamu, to jest, vsetko neislamske je zle. kolko dokazou clovek este potrebuje aby pochopil, ze to vsetko vas demaskuje ako skrytych propagatorov islamu a je mi jedno, ako si to tu v komunite medzi sebou a navonok podavate.

             @hox
             clovek, ktory zapiera nepopieratelne, tiez dava vizitku ostatnym o svojej mravnosti.

            • Tuto nabídku ke „konverzaci“, představující ve skutečnosti nabídku ke společnému vyválení v trockistickém bahýnku, zdvořile odmítnu.

            • Oracle 911 17.11.2018 o 12:19

             @jh
             Takže tebe bájky o Ježišovi, ktoré šíri RKC ti nevadia a berieš ich ako fakt, tak ako berieš za fakt tvrdenia anglických a francúzskych „výskumníkov“. Pritom treba si uvedomiť, že zmienené mocnosti mali a majú svoje záujmy na BV a spolu nainštalovali polo-šialených wahabistov v Arábií t.j. Saudov, ktorý sú židovského pôvodu.

             Dodávam, keby som súdil Ježiša na základe činov RKC, RPC a ostatných kresťanských hnutí, tak by som o ňom povedal, že bol jeden z najväčších socio- a psychopatov v histórií. Dodávam, že keby som súdil Boha na Základe SZ, tak by som ho mal za najväčšieho kriváka.

             Dodávam, že mne je bližšie Arianizmus, gnosticizmus a učenie katarov ako katolicizmus, ktoré napáchalo dosť zla a v našich končinách bolo šírené ohňom a mečom…

            • jh, je třeba si neplést propagaci a analýzu/hodnocení. Možná že se to ve škole neučí ale není to totéž.

           • Opět demagogie, mícháš dohromady dvě věci, pseudomuslimskou kulturu a způsob života, a informace které jsou v koránu. Pravda je pravda nezávisle na tom, kde je napsána. Druhá věc je, že mluvíš stále o něčem co neznáš a tudíž to nemůžeš posoudit.

            „ale mě je úplně jedno, jaká je KSB, podstatné je že není pro nás“

            v čem je to jiné než tvůj postoj?

            Odpověď
            • …v čom je tu demagógia ?

             …pokiaľ viem KSB napomáha k zlepšovaniu kvality života a nie k jeho zhoršovaniu, čo sa určite deje v krajinách, kde ľudia žijú podľa koránu.
             Je určite väčšou demagógiou tvrdiť, že je niečo správne a dobré na základe nájdených pár zrniečok pravdy, ktoré sú vytrhávané z kontextu celkového jazyka životných okolností. Tým, že je v KSB poukázané na niektoré verše koránu, ktoré sú správne, ešte neznamená, že celý korán je správny

             > Druhá věc je, že mluvíš stále o něčem co neznáš a tudíž to nemůžeš posoudit.

             Takže si z tých, ktorí korán poznajú a preto to môžu posúdiť lepšie ?

             Muslimská kultúra a spôsob života vychádza z informácií, ktoré im dáva korán a výsledky hovoria samy za seba, tak nerozumiem prečo si myslíš, že nemôžem niečo posúdiť.
             Ak niečo neposúdim presne tak, ako sa niekomu niečo páči, tak preto je to zlé ?

             …Pravdu posúdi najlepšie život sám.

             > „ale mě je úplně jedno, jaká je KSB, podstatné je že není pro nás“
             …túto vetu som nenapísala.

            • Johanka,
             „Muslimská kultúra a spôsob života vychádza z informácií, ktoré im dáva korán a výsledky hovoria samy za seba“
             - ak by to bolo iba o samotnom Koráne, prečo potom existuje toľko rôznych islamských smerov. Chyba bude aj inde, nielen v písanom texte.

            • Oracle 911 14.11.2018 o 19:39

             V čom je demagógia?!
             Ak by súčasný islam naozaj vychádzal z Koránu, tak by neboli wahabisti, sunniti, šííti atď.
             A to isté platí o kresťanstve, lebo keby naozaj vychádzala z Ježišovho učenia, tak by tu neboli katolíci, protestanti atď.

            • Demagogie spočívá v podměně pojmů islám a korán, v pokládání rovnítka mezi (pseudo)muslimskou kulturu a informace koránu. To je totéž jako dávat rovnítkou mezi učení Ježíše a katolickou církev. Žádná země na světě nežije podle koránu.
             Jak víš, že v koránu jsou jen „zrníčka pravdy“, když jsi ho nečetla? Jak víš, že výklad a postoj KSB ke koránu je vytrhávání z kontextu a nikoliv vystižení ducha a podstaty? Nevíš. Ve skutečnosti je to to druhé.
             Jsem z těch, kdo mají přečtený celý korán, takže rámcově vím o čem mluvím, i když za znalce se označit nemůžu.

             Není pravda, že současná muslimská kultura vychází z koránu. Je to totéž jako kdyby někdo tvrdil, že současná křesťanská kultura vychází z ducha učení Ježíše.

             Tvoje posouzení koránu není „zlé“ protože máš nějaký názor, ale protože soudíš něco co neznáš. Až si korán přečteš, pak se pobavme.

            • …dobre, tak sa nebudeme baviť

            • Oracle 911 14.11.2018 o 21:28

             Ak si myslíš, že Hoxa takto môžeš na týchto stránkach vydierať, tak si na zlej adrese. Pretože takýto emočný útok môže fungovať u tvojho partnera, ale nie u prakticky cudzieho muža…

            • Oracle 911: Ono není od věci někdy na takové vydírání od blízkých lidí přistoupit se stoickým klidem též.

            • Myslím že Johanka to myslela jen jako sdělení, že dává přednost tomu nečíst korán, než se o něm bavit.

           • K druhému odstavci („Multi-kulti …):
            To je sice pravda, ale z toho žaludku se následně trávícím procesem „vyčlení“ užitečné a potřebné látky na udržování našeho těla …
            a to je potřebné pro jeho funkčnost …

            Takže není namístě vidět jen to houno (i to je užitečné v ekosystému Božího Stvoření), ale i „užitečnost té kaše v žaludku“. Tj. vnímat věci nejen na povrchu … (neobhajuji náboženství, jsem pohan).

            Podobné procesy jako trávíci probíhají i v našem vědomí – učením se …

            Odpověď
         • Rajka,
          aj domorodí vyznávači kargokultov sa na to, čo k nim priletelo „z neba“ pozreli ako celok, a pochopili to po svojom. Tak to dopadá, keď ľuďom chýba Rozlíšenie a majú zlý mravný kompas, ktorého sever nie je zladený so severom Najvyššieho.

          Odpověď
         • Vysvětlení se ti Rajko dostalo dokonalého ve 14:46 http://www.vodaksb.eu/diskuse/ksb-a-dvtr/comment-page-5/#comment-175086 , jako od Jardoba, dalo by se říct :-) a ty se stále tváříš, jako bys ho nečetla .. nebo jsi ho vážně nečetla, kdo ví ? Ale důležité je, že ostatní tu možnost ho číst měli a také díky tvému tvrdošijnému odmítání cokoliv pochopit měli možnost ho zařadit do základů své informační výbavy. Dalo by to chápat jako dobrá práce od obou ..

          Odpověď
 17. Libor Smetana 11.11.2018 o 23:37

  Lineární křivka ve 3 min videu Dmitrije Tarana s jejími zakřiveními vyjadřuje tolik a tolik Inforamace…….
  Tohle video „musím dát sdílet“
  https://www.youtube.com/watch?v=6L8qW0r7new&t=1s

  Odpověď
  • Libor Smetana,
   bolo by dobré dávať príspevky do správnych kolóniek. Toto video je o tom, ako sa pracuje s jasom a kontrastom vo videu. Čiže by sa to hodilo do kolónky „video“ alebo „mimo téma“.
   Sem sa hodia príspevky, ktoré sa priamo týkajú KSB.

   Odpověď
   • Libor Smetana 13.11.2018 o 11:49

    Ano, opakovaná chyba, příliš emotivní reakce. Díky

    Odpověď
 18. Libor Smetana 11.11.2018 o 17:09

  Asi objevil jsem „kolo“.
  Definitivním návratem k psanému písmu (kaligrafii) se „krotím“ a zpomaluji rychlost mozku, protože jsem drsně limitován ve fyzickém pohybu a kompezovat práci mozku mi dělá potíže.
  Co po sobě nepřečtu, je ukvapené, co přečtu, je s Mírou.:-))
  Škoda, že už nemáme obrazové písmo, ale azbuka je taky super

  Odpověď
 19. Otázka pre všetkých:
  Názov jednej z kníh VP ZSSR sa volá „К Богодержавию…“ (K Bogoderžavju…).
  Ak by sa mal zjednotiť preklad názvu tejto knihy, ktorú verziu by ste uprednostnili, a prečo?
  („Deržava“ dnes znamená Veľmoc, ríša. „Samoderžavie“ znamená Samovláda). Etymologicky „Deržava“ pochádza zo Staroslovanského „дръжава“ („dŕžava“ = moc, sila, vláda) = starogrécke „κράτος“ (kratos).
  Preto „K Bogoderžaviu…“ možno preložiť nasledujúcimi spôsobmi, otázka je len, čo je zrozumiteľné a vystihuje zmysel, a nevzbudzuje pritom podvedomý odpor:
  1. „K Bogoderžaviu…“
  2. „K Bohodŕžave…“
  3. „K Bohovláde…“
  4. „K Božiemu kráľovstvu…“
  5. ???

  Odpověď
  • Ke svetu podle Bozi vule…

   Odpověď
  • Zvolil bych „Od člověka k Člověku ..“- tedy pokud jsem správně pochopil téma knihy. Vystihuje to podstatu, má to harmonizujici vyznění i pro jedince neznalého KSB a vyhýbá se to Tebou uvedeným úskalím.

   Odpověď
   • Ono síce znie to dobre, ale s pôvodným názvom už to nemá nič spoločné. Nemalo by sa to príliš vzdialiť od pôvodného názvu, aby to bolo možné považovať za preklad.

    Odpověď
    • A jako podtitul ? Myslím totiž, že by to pomohlo k pochopeni – je to přeci jen víc dnešním jazykem.

     Odpověď
     • Ako podtitul možno, ale zatiaľ som tú knihy nečítal, iba sa na ňu odkazuje v mnohých iných knihách, a názov nebol zjednotený, tak mi napadlo sa takto spýtať…

      Odpověď
  • Michal 1. 10.11.2018 o 17:05

   Prikláňam sa k: Bohodŕžave.

   Odpověď
  • „K Bohodŕžave…“

   Možná ještě „K Bogadŕžave…“

   Slovenské názvy zní často jaksi „viacej k veci“.

   Odpověď
  • popolvár 10.11.2018 o 18:55

   k Božej dŕžave. Tento preklad bol vysvetlený v poznámke pod čiarou, tuším je to v preklade práce Prídi na pomoc mojej neviere.

   Odpověď
   • V „Prídi na pomoc“ to nie je, tam je len autorská poznámka s odkazom na knihu. Nenašiel by si prosím ťa popolvár, kde je tá vysvetlívka o ktorej hovoríš? Dŕžava má oporu v slovanskej histórii, preto nie je od veci ani tento variant, len je dôležité to vysvetlenie, aby to pochopil každý.

    Odpověď
  • Putinovec 10.11.2018 o 23:12

   Číslo 4 je nejblíže pravdy.

   Odpověď
  • Ďakujem všetkým za názory :-)
   Vyzerá to, že č.2 malo najväčší ohlas. Budem to tak dávať v prekladoch do odkazov, kde sa kniha spomína. Keď sa bude niekedy prekladať samotná kniha, tam sa názov už vysvetlí podrobnejšie.

   Odpověď
  • Libor Smetana 11.11.2018 o 14:22

   2. je asi nejsrozumitelnější v češtině, 4. nejblíž k istině,
   takže potvrzuji č. 2

   Odpověď
  • Ke Království Božímu na Zemi
   https://wiki-kob.ru/Богодержавие

   Odpověď
   • Přidávám se .. Pokud je to myšleno jako takové malé hlasování.

    Odpověď
    • Přidávám se, protože:
     1. – je to jednoduše česky/slovensky a materiál je určen pro naší krajinu, kde většina osob jsou rusofobové, ale my bychom rádi, aby se s tím seznámilo co nejvíce osob, aby přemohli prvotní odpor, aby je hned nezradil ruský název, máme-li odpor k anglikanismům, neměli bychom létat zase ode zdi, k rusokanismům (chacha, omluvte novotvar)
     2. – tím doslova převezmeme a naplníme církví již hotový, vytvořený termín, kterému většina rozumí, je to svým způsobem i hozená rukavice církvi, oni nabízejí království boží až v nebi, po smrti, ale tady se nabízí ještě za života, na Zemi

     Odpověď
     • k anglismům, rusismům?

      Odpověď
      • Oracle 911 11.11.2018 o 20:36

       Radšej rusizmy lebo pred stáročiami sme hovorili jeden jazyk…

       Odpověď
       • Ale ruština to nebyla. Fajn, a nestřelíme to rovnou do staroslověnštiny, nejlépe i se spřežkama? Nebo rovnou do klínového písma? Bude to čisté! Ale nikdo tomu nebude rozumět. To chceme v době, kdy málokdo je schopen na posezení přečíst celou A4?

        Odpověď
        • Navíc se nejedná o slovansko árijské védy, ve kterých se někteří shlédli a někteří je odsuzují. Nebyla by to škoda, nechat to spadnou do této škatulky?

         Odpověď
        • Oracle 911 11.11.2018 o 22:48

         Iste, to bolo jazyk Védov, z ktorého bola vyvinutá Sanskrit.

         Odpověď
  • Poté co nám různí aktivisti domordovali a vystříhali nůžkami staroslovanskou bukvicu, máme dnes problém se vyjádřit.
   Z tohoto důvodu navrhuji hned zítra 12. 11. 2018 vrátit zbylé písmenka do abecedy, aby jejich počet byl opět 49 :)

   Odpověď
   • To je myslím ten problém, prečo vznikli aj dohady, či sa má hovoriť Slovan, Sloven, alebo Slovien; žrec alebo žriec. Je to len o výslovnosti starej bukvy, ktorej presný originálny zvuk už nepoznáme. Preto to vnímam ako druhotný problém, a neriešim to. „Jať“ sa pravdepodobne vyslovovalo ako „ie“ alebo „iä“, ale viete ako to je… Nech skúsi cudzinec vysloviť české „ř“, srbské „ć“, slovenské dvojhlásky, anglické „th“, francúzske nosovky, tri druhy arabského „ch“ a pod., tak aby to nebolo poznať. Dokonca ani maďarské „és“ sa mi nepodarilo vysloviť tak, aby to neznelo neprirodzene :-)

    Odpověď
    • jardob, ak raz zablúdiš do dediny Liptovská Teplička, vystúp z auta a započúvaj sa do reči starých ľudí – je to absolútny relikt a veľa času nám už neostáva – neuveriteľná „paleontológia“ jazyka, lepšia ako reč z Vojvodiny – tam ich je totiž niekoľko, a nie sú také staré…
     - a k tvojej pôvodnej jazykovej otázke: v prvom rade som knihu ešte nečítal, takže to bude trochu odtrhnuté od celkového kontextu. Dŕžava, vláda či akékoľvek panstvo mi príde príliš svetské – to by si potom smel analogicky „angažovane“ prekladať aj ako „republika“.
     Ináč k tradičnému Bogoderžaviu má asi najbližšie, pomerne často používané, kráľovstvo božie.
     Na záver dve poznámky: Veľké B má byť používané v každom uvedenom prípade? Ak áno, tak prečo?
     Už len drobnosť. Uvedomujem si pomerne solídne jazykovú „netradičnosť“ textov od VP, ale ak sa k tomu pridá ešte aj netradičný prekladateľ, tak vo výsledku z toho môže byť hodne veľká zvláštnosť – napr. názov „Voda mŕtva“ – nič také sa v Sk ani Cz nedá použiť lebo potom z toho vylezie to známe „Trenčín-traktoristi“. V našich jazykoch sa dá úplne vpohode použiť „Mŕtva voda“.

     Odpověď
     • Ahoj marvo, v Liptovskej Tepličke som síce ešte nebol, ale mám priateľov vo Vojvodine, konkrétne v Starej Pazovej, a je naozaj zážitok počuť ten jazyk minulosti (napr. „brehe“=hory; „naveky“=stále).
      Čo sa týka pôvodnej otázky, tak v tomto malom referende sa už počet hlasov prevážil od dŕžavy k Božiemu kráľovstvu na Zemi (doteraz som aj používal tento tvar, bez toho „na Zemi“). Veľké „B“ preto, aby bolo jasné, že reč je o Najvyššom, a nie ľuďmi vymyslenom bohu, akých máme v kultúre dosť. Tým skôr, že ak by bol použitý výraz dŕžava, tak Slovania mali celý panteón bohov.
      Čo sa týka Vody Mŕtvej, pôvodný preklad bol Mŕtva Voda, ale prišiel nápad dať tomu názvu poetickejší podtón, a nikto nenamietal. Trochu to oživilo ten chladný názov. (Teraz pozerám, že Mŕtva Voda má rovnaké iniciálky, ako Michail Veličko)

      Odpověď
      • … s veľkým „B“ v takom prípade problém nebude, teda aspoň na mojej strane, hoci tiež sa píšem veľkým písmenom, bohorovne sa necítim .-)
       Pri Mŕtvej Vode mi je úmysel jasný, aj rôzne presahy na rozprávky, a pod… len, vieš ako to je, hovoriť budeš v kontexte o mŕtvej vode, nie vode mŕtvej, lebo v dostatočne širšom jazykovom kontexte to môže byť mína, hoci ani zďaleka nie fatálna (ako je napr. nepísanie koncovky -ová v ženských menách). Ale vŕtať do toho nebudem, mám rád poetické názvy a pri svojráznosti textu VP..
       Ale jedno mi predsa len nedá. „Guru“ jazykovedy je momentálne pani Mislovičová, ktorá razí to, že v jazyku je vhodné všetko to, čo sa práve používa. Preto nastal koniec pravidlám jazyka, nastáva fáza dvojtvarovosti = paralýza. Nebudem to rozpitvávať, ani okolo toho filozofovať, rovno poviem, že je to priamy útok na jazyk a štátnosť. Asi preto sa takýto hochštapler píše s mäkkým „i“.
       ps, v jazykovede ani logike referendum ani demokracia neplatia – logika v jazykovede však platiť musí, aj napriek tomu, že prirodzený jazyk je často nelogický…

       Odpověď
       • S tým útokom na jazyk súhlas, v jazykovede musí platiť logika, rovnako ako platí v matematike (hoci sa jedná o iné rovnice a funkcie).
        Čo sa týka Vody Mŕtvej, je to iba názov, v bežne reči nikomu nič nebráni, aby hovoril priamo Mŕtva voda. Ale zaujímalo by ma, kde vidíš konkrétne mínu. V tom vtipnom názve „Trenčín-traktoristi“ je to jasné, špeciálne tá pomlčka evokuje, akoby všetci obyvatelia Trenčína boli traktoristi. Neplatilo by to, ak by fráza znela „trenčínski traktoristi“ alebo „traktoristi-Trenčín“ (ako názov nejakej skupiny).
        Ale vo Vode mŕtvej, rovnako ako v Mŕtvej Vode, vidím podmet rozvitý prídavným menom ženského rodu, nevidím tu dvojzmyselnosť, ani rodovú neurčitosť. Kým v ženských priezviskách bez prípony -ová (najmä ak aj krstné meno by bolo rodovo neurčité) sa stráca rozlíšenie rodu.

        Odpověď
    • https://www.youtube.com/watch?v=pWIqgeGNnRE

     Odpověď
   • https://www.youtube.com/watch?v=pWIqgeGNnRE

    Odpověď
 20. Libor Smetana 10.11.2018 o 11:34

  V „prošlom“ jsem se asi 20 let studoval Západní koncepce „marketingu, co se k nám po 1990 dostaly
  Mým vzorem býval Stephen Covey (žal mu, myslím chyběly první 2 body z Plné funkce řízení,…..)
  Kocepci jsem 3 roky nejistě oťukával
  Potvrzuji její jedinečnost a týmový duch souborného intelektu s napojením na Noosféru……

  Odpověď
 21. Michal 1. 9.11.2018 o 8:42

  Výňatok z DVTR str. 29.
  Citát: Na to aby sme ušli efektu „opičej hlavy“ na krku človeka, je nutné, predovšetkým jednoducho sa zdržať činnosti s vedome nepredpovedateľnými dôsledkami a taktiež nespoliehať sa „naverímboha“ v situáciach, v ktorých vedome dopredu predpokladáme nešťastie. Koniec citátu.
  Toto je základné pravidlo našej činnosti v živote. “ Urobil to tak naverímboha „. To znamená, že to urobil zle. Nevie predpovedať výsledok svojej činnosti. Teda, už aj samotné slovo: “ VERÍMBOHA “ skrýva v sebe neistotu, neurčitosť obsahu. Vyslovivší toto slovo nevie či Boh je. Verí niekomu, kto mu povedal, že Boh je. Všetci, ktorí tak činia sú nie-seba-vedomí. Sú otrokmi učiteľov, ktorí im povedali, že Boh je, existuje. Títo ľudia sú ľahko ovládateľní a manipulovateľní. Ten kto VERÍ v Boha sa zbavuje zodpovednosti za svoj život.

  Odpověď
 22. Michal 1. 8.11.2018 o 13:04

  Výňatok z DVTR str. 27.
  … Okrem toho, u subjektu môže vzniknúť ilúzia existencie objektu, možno aj želanie ho riadiť. Tak môže vzniknúť ilúzia riadenia pri snahe realizovať toto želanie, avšak rozčarovanie bude o to väčšie, úplne reálne. Imitácii riadenia takého druhu je plno v počítačových hrách a ich „virtuálnej realite“. A takisto v živote – dejinách o boji rozviedok s kontrarozviedkami, znázornených v umeleckej tvorbe napr. vo filmoch: Deň-D, Štít a meč, 17 zastavení jari, o bojoch mafii: Kasíno, Krstný otec a i. …
  Stanovisko: Toto je snaha hierarchicky vyššieho riadenia – s pohľadu na dav, čiže nás – dostať nás do ilúzie, že riadime procesy alebo objekty za účelom posunúť nás na vedľajšiu koľaj ohľadom reality. Príkladom je pre nás viditeľné dianie v našom okolí – či už politické, kultúrne, alebo spoločenské – kde prostredníctvom mechanizmov, vsunuvším nám ako programy správania sa, máme ilúziu, že nás objímajúce dianie, riadime: demokratické voľby, sloboda tlače, slova, zhromažďovania sa a iné „slobody“ zaručené spoločenskými dohovormi ( ústava ).

  Odpověď
  • a tys ten původní Michal nebo ten nový Michal? :-)

   Odpověď
   • Michal 1. 8.11.2018 o 13:30

    Ja som ten nový Michal (Michal 1.)

    Odpověď
    • tak to jsi vstoupil do zajímavé matrice :-)
     https://www.novinky.cz/koktejl/488518-slovak-vsadil-na-sportovni-vysledky-200-korun-vyhral-7-7-milionu.html

     Odpověď
     • Michal 1. 8.11.2018 o 14:49

      zásadne nehrajem hazardné hry. Žiadne.

      Odpověď
      • to je samozřejmě dobře, jen mi přišlo velmi zajímavé že článek vyšel zhruba v době kdy sis změnil nick na Michal 1., a občan ve zprávě má nich Michael01.

       Odpověď
 23. Libor Smetana 8.11.2018 o 12:49

  ještě chronomeráž z wikI:

  https://wiki-kob.ru/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%9C._%D0%92._%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%94%D0%9E%D0%A2%D0%A3)._%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6

  Odpověď
 24. Libor Smetana 8.11.2018 o 12:47

  Parafrázuji Valerie Pjakina, „mírnou něbo nad golovoj“
  1) Poděkování autorům za MIM a vůbec za exist webu Levanet
  2) Mám vyřešen svůj problém s tynáním/vykáním/onikáním
  3) Zklidňuji se dávám „čas“ na zpracování přijatých Informací, protoře moje osobnost reaguje reaktivně, jak vyplývá z dosavadních ukvapených příspěvků (bez ohledu na těžkou situaci (a tlak „prostředí“)
  4) Díky kob-dotu jsem konečně pochopil Proč
  5) Nutno je postupně se přesunout doproaktivity
  6) Z citátu Einšteina-analýzou problému atd strávit více jak 99= času a jeho realizací pod 1%
  7) Snad užitečný odkaz, protože opakování není nikdy dost
  Kob-DOTu Michail Veličko na Youtube asi 20 hodin uspořádaných v 1 „složce“ (Projekt Noosféra, kdysi mou zmatečně odkázáno, nyní upřesněno)

  Odkaz:
  https://www.youtube.com/watch?v=7a-rIhHnNDc&list=PLM8riY4_Bqza9oZz2arDY0RHZjh5exuNF&index=1

  Odpověď
  • Michal 1. 8.11.2018 o 13:06

   Мирное небо над головой.

   Odpověď
   • Libor Smetana 8.11.2018 o 18:01

    спаси́бо:-)))

    Odpověď
 25. KOB v tupike:
  https://www.youtube.com/watch?v=-jrUnSWJEoE

  Odpověď
  • Два слова от меня после ролика Сергея по вопросам концепции

   https://www.youtube.com/watch?v=CQLSHhCmpG4

   Odpověď
 26. Honza Větrník 6.11.2018 o 15:45

  Chtěl bych se zeptat na Pjakinovo dávné prohlášení v Otázkách a odpovědích,kdy řekl že Bush ml. po útoku 11.9.2001 na několik dní zmizel (schoval se). Prý to bylo to nejrozumější co kdy udělal (nemůžu to dohledat,jestli to bylo doslovně).
  Jde mi jen o pochopení jednoho odstavce v Základech sociologie 1, jestli se jedná o tento příklad.(pdf str.199 poslední odstavec,v tištěné knize str.140).

  „Aby systému bylo vnuceno vnější řízení, pokud se samořídí podle
  třetího schématu, je nutné dostat informace do jeho dlouhodobé
  paměti „pašeráckou cestou“ a obejít algoritmus – strážce; nebo vyřadit
  algoritmus – strážce a algoritmus – revizora a převést tak systém kedruhému schématu řízení; nebo přetížit vstup systému informačním
  tokem „šumů“ a „přeludů“ s
  takovou intenzitou, aby řízení podle
  třetího nebo druhého schématu přišlo o svou stabilitu v
  důsledku nedostatečné operační rychlosti a systém přešel na řízení podle
  prvního schématu, při kterém je rychlost reakce na informace
  bezprostředně přicházející z vnějšího prostředí vyšší, a paměť se
  prakticky procesu vypracovávání řídících rozhodnutí neúčastní. Ale i
  první schéma má své meze stability. V algoritmu lidské psychiky se
  ztráta stability samořízení podle prvního schématu projevuje buď
  formou ustrnutí (kdy lidé nejsou schopni na průběh událostí reagovat
  vůbec: jde o další stav, který může být charakterizován řečnickým
  obratem „zasekla se mu věž“) nebo hysterií (emocionálním výbuchem,
  ve kterém není reakce přiměřená a úměrná průběhu událostí).“
  Děkuji.

  Odpověď
  • popolvár 6.11.2018 o 18:31

   pravdepodobne áno

   Odpověď
 27. něco na zamyšlení

  https://www.proc-krestanstvi.cz/a98-otazka-jak-se-stavi-krestanstvi-k-fenomenu-ufo-a-mimozemstanum/

  třeba číst do konce.

  Odpověď
  • Oracle 911 4.11.2018 o 13:26

   Ja som prečítal len zhrnutie, sú fakt na hlavu…

   Odpověď
   • Právě protože to jste nepročetl celé, jak radí Hox, nepochopil jste celé spektrum problému. Autor vám otevírá oblast zkušeností, kterou zřejmě nechápete či přímo z předpojatosti odmítáte. Ale svět není jenom hmotný. – Celá KSB vás vybízí k tomuto důkladnějšímu způsobu myšlení – co stojí za konkrétními fenomény? Zde máte další možný způsob myšlení, a to dost důležitý. Na hlavu je ale Vaše okamžité odmítnutí, protože jste si vůbec nedal práci promýšlet možný přístup toho druhého.

    Odpověď
    • Oracle 911 4.11.2018 o 16:18

     Nikto z nás dvoch netvrdí, že reálne je len to čo obsiahneme 5 zmyslami, ale autor je na hlavu keď tvrdí, že vo všetkých prípadoch platí ET=démoni t.j. akoby som čítal „Kladivo na čarodejnice“…

     Odpověď
     • Co statistická korelace mezi rozmachem new-age, esoteriky a okultismu a tzv. ufo incidenty?
      Četl jsi ten text?

      Odpověď
      • Oracle 911 4.11.2018 o 17:47

       Nie celý, len záver a korelácia nie je kauzácia.
       Konkrétne mi ide o to, že nie každý UFO incident je práve dôsledkom ezoterických praktík a okultizmu. Ostatne naša planéta zažíva zaujímavé obdobie posledných cca 100 rokov, a vôbec by som sa nečudoval, že tak temný ako aj svetlý by tu robili prieskum.

       Odpověď
       • Na hlavu ve skutečnosti není autor, ale tvoje odmítání nečeho, nad čím ses odmítl byť jen zamyslet a seznámit se s obsahem toho, k čemu se vyjadřuješ. Autor se na rozdíl od tebe seznámil s fakty, ty děláš výroky, které nemůžeš nijak podložit relevantními údaji, jedná se jen o domněnky a přesvědčení.

        Odpověď
        • Oracle 911 5.11.2018 o 10:06

         Pripisovať všetko démonom, ezoterickým praktikám a okultizmu je fakt na hlavu, a preto svoj názor nemením.

         Odpověď
         • Nic podobného se v článku netvrdí, ale to by sis ho musel přečíst, abys to věděl.

          Odpověď
          • Oracle 911 5.11.2018 o 11:02

           Prečítal si záver, lebo ja o tom pochybujem:
           > Závěrečné shrnutí

           Na základě mnoha důkazů lze usuzovat, že fenomén UFO nemá nic společného s návštěvami mimozemských civilizací. I někteří významní nekřesťanští badatelé ze svých výzkumů usuzují, že se jedná o neznámé návštěvníky z jiných realit a nikoliv o bytosti z jiných galaxií. Z křesťanského pohledu je zřejmé, o jakou realitu se jedná – duchovní démonický svět. Tento závěr rovněž podtrhuje skutečnost, že útoky těchto „mimozemšťanů“ je možné odrazit v autoritě jména Ježíše Krista.

           Ešte nejaké námietky z tvojej strany k tomu, čo som povedal?

           Odpověď
           • Ano, přečti si článek a pochopíš, jakou blbost si napsal.

            Odpověď
            • Odkazovaný text je velice zestručněný výcuc z této práce Alana Kerizó:

             http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Fenomen_UFO.rar

            • Může mít fenomén UFO vůbec něco společného s katolickou teologií? Ano, může a do konce musí. Tak jako je předmětem teologie a zvláště eschatologie i ďábel, patří tam i projevy jeho působnosti v materiálním i duchovním světě lidí. Autor francouzského originálu knihy z roku 1997, Alain Kérizo, v předkládané knize ukazuje, že v celkovém společenském rámci jsou UFO v rovině obecného lidu protějškem resp. doplňkem k činnosti tajných společností. UFO mají za úkol zapustit do obecného povědomí zárodky nového náboženství prostřednictvím svého houfného výskytu v masmédiích (tisku, rozhlasu, televizi). Fenomén UFO je tedy motorem pro impulsy, které přenášejí prostřednictvím kolektivního povědomí jednotlivců na občanské společnosti, a současně slouží jako regulátory při koordinaci operací tajných služeb. Odtud tedy i podobnost mezi některými hnutími nadšenců UFO a esoterickými společnostmi: Mají totiž stejného původce, vycházejí z téhož zdroje, vyvolávají totožné obtěžování. Tajné společnosti i UFO prostě jen působí v různých rovinách.

             Do přečtení této knihy jsem se na tyto fenomény díval podobně jak Kerizó. Bohaté zdrojování a hluboká znalost problematiky mě donutila v této oblasti pátrat a projít si odkazovanou literaturu ale se svým vlastním hodnocením. Z mého dnešního pohledu se Kerizó velmi mýlí. Všecny vyjmenované fenomény nelze poměřovat prizmatem křesťanství, Satana a satanizmu a bílo-černým/ dobro/zlo hodnocením podle křesťanské náboženské morálky.

            • Oracle 911 5.11.2018 o 13:46

             Blbosť teraz píšeš ty, a nižšie som vysvetlil aj prečo.

            • Nu, jak myslíš. A už si článek četl, nebo se stále pohybuješ v rovině spekulací a domněnek na téma, o čem je?

            • Oracle 911 5.11.2018 o 14:49

             Hox,prečítal som to celé, a záver znehodnotil všetky fakty ktoré boli vymenované…

            • To je tvůj názor, mám jiný.

            • Oracle 911 5.11.2018 o 17:13

             To rešpektujem.

           • Zahoď pýchu Oracle. Není to žádné zpochybnění tvé práce pro věc, které si snad všichni zde upřímě cení. Jde o poukázání na běžnou chybu, která se nevyhýbá snad nikomu – zbrklosti úsudku. Já to beru tak, že právě tato tvá „chyba“ byla tou silou, která přiměla mnohé (mne tedy ano) se věci věnovat a zamyslet se nad ní a tedy dala vůbec možnost jejímu pozitivního působení. Nakonec myslím, že potřeba „snížení frekvence“ našich myšlenek (mluvím o našem průměru) je docela patrná.

            Odpověď
            • Oracle 911 5.11.2018 o 13:43

             Článok je na hlavu nie kvôli faktom ktoré uvádza, ale kvôli záveru kde v podstate autor hovorí:
             Netvrdíme, že je to x, ale dobrý kresťan to berie ako x lebo Ježiš Kristus.

             Inými slovami časť UFO a mimozemských kontaktov patrí do kategórie vybudených egregorov, ale nie všetky.

            • Názory katolické církve mi přijdou značně pokrytecké, ten nejhorší démonismus stejně protlačují oni sami. Tím nechci říct že některé UFO incidenty s tím nemohou souviset, ale všechny určitě ne. Nelze to vše házet do jednoho pytle. Ta různá UFO pozorování a setkání mohou mít mnoho různých příčin, od návštěv jiných civilizací, z jiných vesmírů či časů, přes tajné armádní programy a krycí operace tajných služeb až klidně po ony „okultně-duchovní“ jevy. Také může jít o projevy dosud na zemi (pod zemí?) existujících „zaniklých“ civilizací. A u všech těchto přícin platí, že může jít o projevy jak zlé tak dobré, takže jednoznačné odsouzení zde opravdu není namístě.

            • Také jsi nečetl článek a nevíš, k čemu se vyjadřuje? V článku jsou tebou vyjmenované důvody uvedeny, jen nosíš dříví do lesa. Netvrdí se tam to, proti čemu se vymezuješ. Také se nejedná o katolickou církev.

             Jen tak z legrace: na čem se zakládá to tvrzení, že takto nelze vysvětlit všechny incidenty, které nespadají do ostatních kategorií?

             Na čem stojí předpoklad, že mimozemšťané existují? Je to znalost nebo domněnka, přesvědčení?

      • Omlouvám se za svůj názor, ale dle mého čtení článku bylo ztrátou času, podivná filozofická úvaha. Tedy alespoň pro mne. Obyvatele jiných světů, planet atd., tzv. mimozemšťany, UFO, beru jako normální součást našeho světa. Jako vím, že za plotem mé zahrady bydlí soused Petr a občas on navštíví moji zahradu, občas navštívím já jeho zahradu. Ve vedlejším městě bydlí kamarád Adam, občas se potkáme na společné aktivity. V ještě vzdálenějším městě bydlí kamarád Martin, někdy se setkáme jen tak na kus řeči a společnou aktivitu. Na jiném kontinentě bydlí zase někdo jiný a občas se setkáme. Zrovna tak já vnímám UFO a mimozemšťany, prostě sousedé odvedle, nebo turisté odněkud z jiné galaxie… Dle mého, to vyjde úplně nastejno. Pravdou je, že pro někoho může být těžší existenci těchto „sousedů“ přijmout. Holt výchova a společenský tlak dělá své.

       Odpověď
       • Na materiál s poznámkou „na zamyšlení, třeba číst do konce“ zareagovali 3 lidé, z nichž 2 si ho nepřečetli, z nichž jeden jen aby vysvětlil, proč ho nemá smysl číst. Zajímavé.

        Odpověď
        • Přečetl jsem jen část, takže jsem nepsal zatím nic, nicméně, souhlasím, že pokud Oracle hodnotí článek jen podle závěru, tak je tentokrát úplně mimo, jelikož shrnutí není výcucem obsahu článku.

         Odpověď
      • aha, žeby tí ufóni boli vlastne praktizujúci jogíni, ezoterici a podobní hltači východných múdier? Teraz čítam knihu Mních, ktorý predal svoje ferrari (bola mi vtlačená do ruky).
       Právnik- multimilionár po infarkte v dôsledku honby za viac a viac prestíže, naraz precitne, rozpredá majetok a vydá sa kam? No predsa do zasľúbenej krajiny Indie, kde sídlia tí najmúdrejší z múdrych vysoko v Himalájach a ktorých nikto nevidel. Samozrejme, že US právnik nájde tú správnu cestu skalami Himaláji a ocitne sa v harmonickom raji medzi krásnymi a zdravými ľuďmi a títo mu odovzdajú niečo ako manuál na trvale šťastný život. Ale musí sľúbiť, že tieto metódy bude nezištne šíriť vo svojej krajine na Západe.
       Je zaujímavé, že mudrci prebývajú tisícročia v Himalájach, pritom v Indii a Nepále väčšina ľudí žije horšie ako dobytok. A mudrci Šambaly odovzdajú svoje tajomstvá americkému právnikovi…bývalému multimilionárovi. A asi ním aj ostal.
       Ešte k tomu nizištne. Tá kniha fakt nie je moc drahá

       Odpověď
  • Počúval si toho Sergeja, čo s ním občas robí Taran rozhovory? On „má kontakt“ s jemnohmotným svetom – tonkim mirom – a vraví, že tam je to rovnaké ako tu na zemi – boj o zdroje, akurát nie o ropu, ale o ľudskú životnú energiu (alebo dušu). Takže aj táto ufo teória mi do toho zapadá.

   Odpověď
   • Jistě, jen to, že jsou známy stovky případů, kde lidé byli schopni okamžitě přerušit probíhající únos nebo experimenty, paralýzu a podobně, jménem Ježíše, je realita, nikoliv teorie.

    Odpověď
    • popolvár 5.11.2018 o 12:15

     Hoxi, článok som si prečítal ešte včera. Všimnúc si názov webstránky som bol v očakávaní nejakých dogmatických blábolov fanatického zástancu katolicizmu. No bol som príjemne prekvapený jak štylizáciou, prístupom autora, tak aj celkovým vyznením článku. No nesúhlasím, že celá problematika UFO má len jedno vysvetlenie, ako to autor zhrnul v závere – to odcitujem: „Na základě mnoha důkazů lze usuzovat, že fenomén UFO nemá nic společného s návštěvami mimozemských civilizací. I někteří významní nekřesťanští badatelé ze svých výzkumů usuzují, že se jedná o neznámé návštěvníky z jiných realit a nikoliv o bytosti z jiných galaxií. Z křesťanského pohledu je zřejmé, o jakou realitu se jedná – duchovní démonický svět.“
     Môj názor je, že komplexná problematika fenoménu UFO zahŕňa všetkých 8 oblastí od prírodných úkazov, cez tajné vojenské projekty, halucinácie až po mimozemské civilizácie, ako to autor vymenoval vyššie, plus bod 9 – duchovný démonický svet, v zmysle autorovho vysvetlenia.
     Veľmi zaujímavý je názor autora o zmysle sexuálnych experimentov – ako možná cesta prieniku – materializácie skrze stelesnenia démonov do hmotnej reality Zeme – proste potrebujú hmotný nosič. Na druhej strane všetky sexuálne experimenty pod značkou UFO nie je správne pripisovať len démonickému svetu. Je to aj svet mimozemských civilizácií na rôznych úrovniach – dimenziách matérie – od tých jemnohmotnejších cez identické s našou až po „hrubšie“, než je táto dimenzia. Ako bolo poznamenané v príspevku o hosťovi Taranova Segejovi – boj o zdroje energie – a ľudská duša je skutočne nielen mocný zdroj energie, ale aj jej syntetizátor, či kanál. Preto má čo do seba aj postreh autora článku, že: „Oběti a pozorovatelé často vnímají, že jsou tyto bytosti nepřátelské. Je to pro ně hrozná a děsivá událost. Zvláště pak oběti únosů prožívají děsivé fyzické, mentální, citové i duchovní následky. Jinými slovy – cílem těchto bytostí je lidi terorizovat.“ a ja to zhrniem: vzbudzovať strach. Strach je emócia s určitým energetickým nábojom (o tom bola aj rozprávka o tých strašiakoch, čo vstupovali do izbičiek malých detí, aby ich strašili, a tak získavali energiu pre svoj svet) ale aj emocionálna brána, umožňujúca prienik iných entít do vnútorného sveta človeka: strach = vzdanie sa.
     Takisto súhlasím s tvrdením autora, a to predovšetkým vo vzťahu k UFO ako interdimenzinálnemu, t.j. aj démonickému prieniku: „Tento závěr (že UFO sa dá vysvetliť aj démonickým svetom) rovněž podtrhuje skutečnost, že útoky těchto „mimozemšťanů“ je možné odrazit v autoritě jména Ježíše Krista.“
     Kristus = Láska – a to je silnejšia energia, než energia strachu (a takto aj skončila tá rozprávka o tých strašiakoch detí). Takisto je vhodnou zbraňou na odrazenie podobných útokov aj „Otče náš…“
     S tým mám nie jednú osobnú skúsenosť, naposledy niekedy v lete tohto roku. Netvrdím, že to bol útok UFO, ale niečo ako „nočná mora“. Vo fáze zaspávania, t.j. prechodu z bdelého vedomého stavu do stavu spánku, vnímanie – uvedomenie si prítomnosti niečoho ťažkého temného, nejakej entity a jej snahy o prienik do môjho tela a jeho ovládnutie. Okamžite som si uvedomil, že jedinou zbraňou je opretie sa o silu Otca nebeského – dôvera v jeho silu a moc. Stačil jeden „Otče náš…“ Nie nebol to sen, nebola to „nočná mora“ ako ťaživý sen – bola to realita. Ja som tú entitu vedľa postele skutočne vnímal. Čo to bolo za entitu – to neviem. Dôležité v takejto situácii je neprepadnúť panike. Ten prvotný úľak, pri pocítení prítomnosti a snáh niečoho cudzieho, tam bol, je to prirodzená reakcia bežného človeka, ale strach som nemal. Naopak, miesto strachu tam bola absolútna dôvera v silu Otca nebeského, skrze modlitbu.
     A nereagoval som už včera preto, lebo som si nebol istý, čo presne máš na mysli.

     Odpověď
     • Také mě autor příjemně překvapil, je tam toho více, hodného pozornosti, například

      https://www.proc-krestanstvi.cz/a84-otazka-to-jako-fakt-verite-ze-sex-az-po-svatbe/

      povedlo se mu velmi dobře vyjádřit, co vše je v tomto ohledu na současné kultuře špatně a jak to ničí životy.

      Odpověď
      • Oracle 911 5.11.2018 o 20:22

       Až na tie náboženské citáty, súhlasím s autorom…

       Odpověď
      • popolvár 5.11.2018 o 20:43

       súhlas. Uvediem tu jednu myšlienku z článku:
       „Často se argumentuje, že si přece musíme v sexu „sednout“. Jakmile bychom šli do svazku naslepo, mohli bychom být nepříjemně překvapeni.“
       Je zaujímavé, že aj mnoho kňazov RKC je zástancom tejto myšlienky a často mladí pri spovedi, ak vysvitne, že majú partnera, alebo na predmanželskej náuke sú dotazovaní, či si v sexe sadli, že je to dôležité pre budúce manželstvo. Priznám sa, aj ja som bol ešte pred rokom-dva zástancom tejto myšlienky.
       No dospel som k podobnému názoru ako autor: „Sex není dobrý sexem samotným, nýbrž láskyplným a naplněným vtahem, ve kterém je provozovaný. Pokud tedy bude v pořádku svazek milujících se partnerů, sex se vždy nějakým způsobem vyladí.“
       Lebo „sadnutie si“ v sexe je len „sadnutím si“ v sexe – nič viac, nič menej. Je to len o pár minútovej, v lepšom prípade pár hodinovej časti dňa. A zbytok času?
       Vzťah je o niečom inom, v ňom sa musí „komunikovat na mnoha úrovních – citové, intelektuální, tělesné a duchovní.“ Lebo ak nedokážeme komunikovať aj na týchto rovinách, tak potom fakt „mohli bychom být nepříjemně překvapeni“ a do zväzku ideme úplne na slepo. Lepším indikátorom než sex, či tento vzťah môže fungovať, či túto šancu má, či si partneri „sadnú“, je vôňa partnera. Áno, jeho telesná vôňa, vôňa neprekrytá parfémami, deodorantami. Vôňa tela. Čuch nezmiatneš ako sluh alebo zrak. Ak partner vonia nosu – vonia aj duši, t.j. zhodnete sa aj na citovej, intelektuálnej i duchovnej rovine a automaticky je pre vás partner príťažlivý aj na telesnej rovine, často na míle vzdialenej od vašich doterajších estetických predstáv o ženskej telesnej kráse.
       Ak už sme načali tému lásky a vzťahov, tak odporúčam každému do pozornosti túto knihu od Gary Chapmana: 5 jazykov lásky. Táto kniha by mala byť súčasťou knižnice každého partnerského zväzku. Každý z nás by mal spoznať a naučiť sa hovoriť jazykom lásky svojho partnera.

       Odpověď
      • Hox: Ano, skvělý článek.

       Mnohokrát jsem se zamýšlel nad tím, že vlastně moje největší „morální poklesky“ a zranitelnost vůči různým myšlenkám přicházely vždy ve chvílích, kdy v mém životě chyběla opravdová Láska. (Nikoliv romantický vztah.)

       A například taková láska k vlasti je třeba pocit, který lidské srdce zahřeje mnohem více a mnohem déle, než půjčka s vysokými úroky ve formě morálních poklesků.

       To byl samozřejmě jen příklad, našli bychom spoustu dalších příkladů.

       Odpověď
     • popolvár: To, co popisuješ, se mi též před pár lety stalo.
      No, lekl jsem se, vyskočil a s křikem vyběhl z místnosti.

      V ten okamžik jsem se nijak nemodlil, ale silou vůle jsem odmítl ovládnutí.
      Ve chvíli, kdy jsem vyskočil, už to bylo pryč, už pak jen dozníval šok.

      Incidentu předcházelo přepracování mozku, celodenní civění do počítače a taky dlouhodobé negativní emoce v okolním prostředí.

      Odpověď
     • To zaříkání ve jménu Ježíše Krista nefunguje úplně vždycky. četl jsem případy kdy se negativní duchovní entity posmívaly tomu, kdo se ochranné autority Krista dovolával. Není žádných pochyb, že křesťanský egregor je nesmírně mocný. Vždyť je nabitý duchovní energií dnes už miliard lidí. Moc tohoto egregoru je ale teritoriální. Funguje dobře v našich končinách, ale ne tak dobře například v Indii nebo v Africe a všude tam, kde není křesťanství rozšířeno. Zajímavé fakta ohledně silné aktivity zla uvádí Karika. Tvrdí že aktivizace zhoubných vražedných ideologií na Zemi souvisí s objevem planety Pluto v roce 1930 (1933 se dostali k moci nacisté). Tím že objev Pluta prošel jako senzace světovým tiskem, dostal se do myslí miliard lidí a tato duchovní energie aktivovala nesmírně mocné negativní meonické entity (podle gnostiků jsou meonické světy světy, které zde byly dávno před námi, ale byly Stvořitelem zničeny, protože se „nepovedly“ – mluví o nich i Kabala), které zpětně ovlivnily myšlení lidí na Zemi. Karika se zmiňuje i o nějaké bráně zla, která byla byla cílevědomě otevřena a kterou se na Zemi dostaly inteligence, které vybudily vznik „průmyslových“ technologií na hubení lidí. Tyto inentity z této energie masy umírajících lidí žijí. Někde jsem četl vyjádření i z jiného zdroje: vzpomínáte na nedávný masakr mezi africkými kmeny Huty a Tutsi ? I toto má úplně stejné podhoubí. Veselý o meonických bytostech říká, že proti nim je Satan andělem dobra a temné klifotické inteligence (mezi ně patří Satan) se jich panicky bojí.

      Odpověď
      • Jaký je význam slova meonické?

       Celkově nevím, co si představit, v čem mají být tyto, pro mě abstraktní síly, o tolik horší?

       A proč vlastně bylo Pluto vyjmuto ze seznamu planet?

       Odpověď
       • Nasredin 6.11.2018 o 9:25

        Podle evropsky orientovaných okultistů současná představa o světě vychází z židovské Kabaly z tzv. učení o stromu Života: přivrácené strany (nebo horní strany – záleží na interpretaci) Sefirotu. Málo se už mluví o odvrácené straně stromu (zrcadlovém obrazu, nebo kořenu chcete-li) tj. o tzv temném, negativním Klifotu. Kabala shodně s pradávnými gnostiky tvrdí, že náš svět je v pořadí šestý (nebo sedmý, vede se o tom diskuze (zajímavá podobnost s Pjakinovým tvrzením o předchozích šesti bionických civilizací). Podle této vize (nebo teorie) se předchozí světy se Stvořiteli „nepovedly“ a byly jím zničeny (Karika říká zneplatněny). Po nich ale zůstaly zbytky (rezidua) které se nazývají Meonem a „existují“ vně kolem Kabalického dvojstromu Sefirot/Klifot. Tyto entity (Karika říká, že je spor zda jsou to vůbec bytosti) se vytrvale snaží přes Klifot dostat do našeho (podle Kabaly) sefirotského světa. Meonické „bytosti“ se snaží používat a využívat nejtemnější pozemská Magie vúdú (húdú). Podle Kariky je nacismus nejhmatatelnějším projevem pronikání vlivu Meonu do našeho stvoření.

        Zdroje a odkazy:
        http://divinorum.cz/symposion/magie/o-fenomenu-stastnych-huduistu/
        Josef Karika: Zóny stínu, Brány Meonu

        Odpověď
        • V některých věcech je třeba být kategorický: kdo se podobnými věcmi zabývá, škodí sám sobě a neví o tom.

         Odpověď
        • O zdrojích a povaze podobných informací hovoří následující úryvek:

         A následovali (část těch, kdo byli nadělení Knihou) to, co přednášeli šajtáni-běsi v době krále Šalamouna. Ale Šalamoun nebyl odmítající srdcem, avšak šajtáni-běsi byli odmítající srdcem, učíce lidi to, co bylo sesláno dvěma andělům v Babyloně – Charutovi a Marutovi.
         Ale ti nedávali vědění nikomu, dokud neřekli: „Vskutku, jsme pokušením, proto se neocitni mezi odmítajícími srdcem.“
         A oni (část těch, kdo byli nadělení Knihou) získávají vědění od těch dvou, jak odloučit s pomocí toho muže od ženy. Ale neuškodí tím nikomu, kromě se svolením Boha. Vždyť získávají znalosti toho, co jim škodí a nepřináší užitek. A bezpochyby, už zjistili, že kdo to nabyl, nemá žádný podíl na věčném-budoucím-oddáleném životě. A bezpochyby, bezcenné je to, za co prodali svoje duše, kdyby jen věděli.
         A vskutku, kdyby se přesvědčili srdcem a vyvarovali se, bezpochyby, odměna od Boha je lepší – kdyby jen věděli.

         Odpověď
         • Hox,
          V tom úryvku je asi najdôležitejšie „A následovali…“
          Niektoré slová celkom nechápem: čo je to „odmietajúci srdcom“, „Kniha“?
          Osobne chápem, že môžu byť aj informácie, ktoré dokážu zasadiť semeno pochybností, ktoré si chce človek pozrieť zo zvedavosti, tak ako len zo zvedavosti môže ochutnať ovocie telesných pokušení, čím sa môže chytiť do osídiel, ak sa hneď nespamätá.
          Ale aj toto je zrejme o vnútornej vyzretosti a pripravenosti. Všetko má svoj čas, a niektoré veci môžu človeka zlomiť, ak na to ešte nie je pripravený, imúnny, dosť silný a skúsený.
          Narážam iba na to, že katolícka cirkev tiež zakazuje svojim veriacim čítať a zaoberať sa ezoterikou. Dokonca štempluje knižky, ktoré sú overené a bezpečné (z pohľadu katolíckej cirkvi) razítkom „Imprimatur“ („nech sa tlačí“). Dokonca seminaristom, odporúčali vhodné trasy na vychádzku (čím sa málokto z nich riadil). Keďže viem, že to zo strany Katolíckej cirkvi bolo ideologicky účelové, a prešiel som si tým, mám voči tomu vnútorný odpor.
          Samotná informácia, nech je už akákoľvek, nemôže byť zlá. Otázka je len, či má človek dostatočné informačno-algoritmické zabezpečenie, odfiltrované vnútorným antivírom, a tiež či má dobrý mravno-etický vnútorný kompas: to je možno aj to „overovanie srdcom“.
          Ak človek nemá dobrý mravný kompas a nehľadá Pravdu nadovšetko, môže uviaznuť v slepých uličkách.

          Odpověď
          • Vidím to tak, že existuje kategorie věcí, které by se daly pojmenovat jako pokušení, snadná cesta do pekla. Například informace o tom, jak „získat“ něčí náklonnost metodou různých manipulací, popřípadě esoteriky. To nemůže být nikdy použito k ničemu pozitivnímu. Ten úryvek je dle mého o tom, jak se podobná sorta informací dostala na světlo světa. Analogie se světlou a temnou stranou síly z hvězdných válek není úplně od věci.

           „lidé Knihy“ nemá v kontextu význam, jen označuje nějakou skupinu lidí, kteří se dopustili jednání, o kterém je řeč

           „přesvědčit se srdcem“ – o skrytém, o povaze reality, existenci Stvořitele.
           „odmítající srdcem“ – mající existenci Stvořitele za výmysl, nebo jednající vědomě proti Jeho záměru.

           Odpověď
           • Hox,
            ďakujem za vysvetlenie. S tým pokušením súhlasím, ale závisí ako pre koho. Každý je v inej etape boja so svojimi vnútornými démonmi (7 hlavných hriechov), a keď ešte k tomu nemá dobre nastavený mravný kompas, môže to dopadnúť zle.
            Mňa informácie z nepriateľského tábora zaujímajú hlavne z toho dôvodu, aby som podobné procesy vedel identifikovať, a zaujať nejaký ochranný postoj, prípadne poradiť iným ľuďom, ak majú s niečom takým problém, sú ohrození alebo blúdia.
            Ak je Najvyšší vzorom, jednak v oddeľovaní svetla od tmy (t.j. uprednostnení dobra vo svojom srdci pred zlom), tak je vzorom aj v tom, že mu žiadne informácie dobré či zlé nie sú tajomstvom. Vie o všetkom, ale drží sa stále svojho jediného prikázania. Tomu nasvedčuje aj matrica predurčenia, ktorá silne pripomína stratégiu bez taktiky (zdanlivo) (T.j. isté je, že Zámer Stvorenia bude dosiahnutý, ale odporcom Zámeru dáva veľmi široký priestor slobody prejavu. Čo zdanlivo spomaľuje napredovanie Božích stvorení k dosiahnutiu Zámeru, ale zároveň sa sami v tomto boji učia taktike na vlastných omyloch a úspechoch. A okamih víťazstva je len otázkou času)
            T.j. víťazné stvorenia nakoniec sa tiež naučia jedinému prikázaniu, no zároveň budú mať obrovské vedomosti a skúsenosť o dobre a zle.

            Odpověď
           • Nasredin 7.11.2018 o 9:56

            Božská Trojice: Bůh Otec, Stvořitel, Bůh Syn, Spasitel, Bůh Duch Svatý, Osvětitel a Inspirátor, Satan – původce všeho Zla/Nebe/Peklo/Spása/Zavržení – Toto je čistě křesťansko-židovské paradigma, kterému jsem byl ještě nedávno myšlenkově naprosto oddán a kterému postupem doby věřím stále méně a méně. Informace o opakujícím karmickém vtělení lidí jsem pokládal díky tomuto křesťanskému prizmatu za podvrh. Postupem doby jsem diky četby „Libri prohibiti“ došel k závěru, že toto křesťanské paradigma je pravdivé jen částečně a možná vůbec. Příliš mnoho lidských zkušeností a lidských svědectví naznačuje, že tato představa a toto učení nefunguje tím způsobem, jak je nám předkládáno. A nezdá se mi, že by všechny zdroje zpochybňující toto křesťanské paradigma (o spáse hodných a dobrých a o zavržení těch zlých (mezi ty zlé se počítají i ti, kteří odmítají uvěřit, že Jejžíš Kristu je Král a Pán a můžou být ve svém životě nakrásně dobří a hodní, podle tohoto učení, je to odporování Duchu svatému (v křesťanství nejhorší možný hřích), takže dobro nedobro, šup do Pekla … :) ) byly úmysly nějakých tajných služeb či temných vlivových skupin. Já osobně jsem ve stavu, že dnes nic nevím bezpečně prakticky nic :) , nemám se čeho chytit, protože jednotlivé názorové a zkušenostní proudy a informace si mnohdy odporují v detailech i v podstatných věcech. Bohužel, jediné co dnes vím bezpečně je to, že křesťanské paradigma nefunguje tak, jak je nám předkládáno. To, že se někdo hrabe v hard magii (a to i černé a temné) neodsuzuji, protože ti, co tyto výzkumy dělají odpovídají na dotaz, proč to dělají prostě: Jsme zvědaví a baví nás to. Jak říká Stephen LaBerge: my jsme psychonauti. Podle mě je to legitimní důvod, kterému rozumím: Jsem rovněž zvědavý (I když osud „Stalinovy pomocnice“ Iriny Spalkové ve filmu „Indiana Jones a království křišťálové lebky“ je varující … :) ). Že tento výzkum není dostupný pro všechny je rovněž pravda. Jak říká Karika, oddělení psychiatrie a hřbitovy po celém světě jsou plná mágů, kteří přecenili svoje síly a schopnosti. Veselý přirovnává magii k pohybu člověka po minovém poli ovšem s tím, že ty miny se samy přemísťují (v této souvislosti zmiňuje chování Zóny z románu Stalker). Základní axiom magie koresponduje s poznatkem z kvantové mechaniky, že přítomnost pozorovatele ovlivňuje chování sledovaného kvantového systému, tj. že pozorovatel svým vědomím sledovaný systém ovlivňuje. Ústředním tajemstvím magie je fakt, že to co funguje na úrovni kvantového světa funguje i v makrosvětě (viz známý pokus s robotem řízeným generátorem náhodných čísel a kuřaty). Sepsané magické knihy dávájí zasveceným lidem do rukou know-how, jak tuto věc použít. Podle mě se zkoumání této oblasti nikterak významně neliší od výzkumu například oblasti letectví nebo kosmu. I zde muselo lidstvo přinest nemalé lidské oběti než je ovládlo. Podle mě je lidsky naprosto legitimní zkoumat vše co na tomto světě existuje a vše s čím se setkáváme.

            Odpověď
            • K čemu je to, čím se zabývá Karika a podobní, dobré? Posune ho to k lidskému typu psychiky? Nikoliv, je to ego zábava.

             Existence Stvořitele není křesťansko-židovské paradigma, je to objektivní realita. Stejně tak existence Odpůrce, toho, kdo jde vědomě proti Jeho záměru. Každému bude spravedlivě naměřeno podle jeho skutků, ale dozví se to až po smrti, nakolik prospěl. Proto má smysl zamyslet se nad sdělením „A bezpochyby, bezcenné je to, za co prodali svoje duše, kdyby jen věděli.“

            • K čemu to je ? Dobrá a legitimní otázka na kterou jsem sám hledal odpověď. A odpověď zní: díky praktické magii se mág stane plno hodnotným člověkem, který má sám sebe ve své moci. Zvláště pokud mág ustojí setkání s démony Klifotu (každý z nich představuje nějakou špatnou lidskou vlastnost) a ve zdraví toto setkání ustojí, ale hlavně pokud se mu podaří integrovat do své psychiky a osobnosti energie vzniklé z konfrontace s touto entitou, pak mág tuto špatnou vlastnost ovládne a více už na něj v životě nemá žádný vliv. Co víc takový mág vidí na první pohled při setkání s jiným člověkem, jací démoni tohoto člověka ovládají (když jsem ty příběhy četl, hned mě jsem si vzpomněl na jednu svoji kamarádku, která je primářkou v psychiatrické léčebně, že právě ona by z těch informací měla největší užitek ve své profesi. Ty záležitosti totiž vrhají úplně jiné světlo na takové nemoci jako je schizofrenie a pod.). To je hlavní a jediný důvod, proč většina mágů hlavně do temného Klifotu chodí. Když se tak podívám na sebe velmi, tak bych tuto schopnost koučovat sám sebe velmi uvítal :) . Dobrodružství, znalosti a vize duchovních říší je už jen třešnička na dortu k tomu, proč se lidé o magii zajímají a zabývají.

             Co se týče stvoření světa a jeho původce, židovská kabala a Starý zákon, zvláště kniha Genesis jsou vychází a jsou inspirovány starověkou biblí gnostiků, mandejskou Ginzou

             https://www.kosmas.cz/knihy/138913/ginza-gnosticka-bible-nazarejcu-i/

             Ginza v pasáži o stvoření říká, že náš hmotný svět byl stvořen podbohy, kteří byli sami stvořeni vyšším Bohem. Stejným (tedy kolektivně) způsobem byl stvořen i člověk a vše živé na Zemi.

             Citace:
             „… Řekl opět Bůh: UČIŇME člověka k obrazu našemu, podle podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi. …“

             Zdroj: https://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Gn1.php

            • Putinovec 7.11.2018 o 13:09

             Jen pro zajímavost.Mystik Karel Weinfurter-zemřel v rukou gestapa.František Bardon,skončil v rukou gestapa,zachránil se jen útěkem z koncentráku.Pokud je toto ta správná cesta v záměru,proč to utrpení?

            • Čěští mágové podnikli několik útoků na Hitlera, ale byli neúspěšní.

             http://www.czech-press.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=6502:magove-proti-hitlerovi-sp-1350374468&catid=1714&Itemid=148

             Josef Karika vysvětluje jejich neúspěch takto: Bylo to z toho důvodu, že to byli tito mágové byli ze starého aeonu (křesťansky založení), ale Hitler byl pod ochranou novoaeonských meonických entit vzbuzených a přivolaných mágy SS (pokládal jsem existenci za hloupost, až jsem se dočetl ve dvou nezávislých zdrojích – knihách (jedna je od Van Helsinga – odkazy jsem zde kdysi dával) až jsem zjistil, že něco takového opravdu existovalo. Hlavním mágem SS byl popravený válečný zločinec Standartenführer Wolfram Sievers).

             https://docplayer.cz/19992178-Johna-cornwella-hitlerovi-vedci-veda-valka-a-dabluv-spolek-praha-2005.html

             Na tyto meonické démony nějaké křesťanské modlitby, exorcismy či zaříkání vůbec neplatí. Jsou mnohem starší než náš svět a jsou proti tomuto egregoru naprosto imunní.

            • Putinovec 7.11.2018 o 13:35

             Hitler byl jen loutka,použitá pro daný záměr řízení.Kde je jistota ,že odstraněním této loutky by nenastal mnohem krvavější scénář?

            • Nasredin: mluvíš o tom jako bys o tom měl věrohodné znalosti a s naprostou jistotou věděl, že je to tak, zatímco ve skutečnosti máš jen domněnky a nevíš o tom věrohodně nic, a to skutečně není něco, na čem by bylo dobré cokoliv stavět. To cos napsal snad nemohlo lépe ilustrovat, proč je to falešná cesta, je to psáno z pozice jako by snad „praktikující mág“ byl nějaký lepší, plnohodnější člověk. To je adekvátní názoru, že kulturista je plnohodnotnější člověk, než ostatní. Normální člověk se nepotřebuje „setkávat s démony v klifotu“, aby si vyřešil svoje nedostatky a posunul se v osobním vývoji. Už jsi tu citoval několik do očích bijících nesmyslů od Kariky, které bohatě stačí na to, aby to zneplatnilo celý zbytek toho co napsal nebo řekl. Není zřejmé, že se noří do iluzorních světů, které si sám vytváří, nebo které vytváří egregory do kterých „spadl“ někdy na začátku, že je to vše jako celek klam? I když nějaké jednotlivosti mohou odpovídat. Že se pohybuje v oblasti Dopuštění?

             Co se týká té „gnostické bible“, starší neznamená lepší a neznamená to, že novější je kopie starší, to je jen neznalost a nechápání věci. I kdyby ta „gnostická bible“ starší skutečně byla, což není vůbec jisté.

             Množné číslo v Genesis není ilustrací ničeho, je to obdoba „mykání“, nikoliv indikace množného čísla.

             Nejdůležitější věcí, která umožní aby byl člověk v životě úspěšný, je adekvátní pohled na svět (takový, co odpovídá realitě), proto je vynakládáno velké úsilí, aby ho pokud možno nikdo nedosáhl. Pokud člověk adekvátní pohled na svět nemá, otevírají se možnosti jak ho zneužít, případně se dříve nebo později stane obětí chyb svého světonázoru. Ježíš neřekl „Usilujte být esoterickými supermany“, řekl „Usilujte o Království Boží, a to ostatní vám bude přidáno.“…

         • Nech už má ktokoľvek nejakú predpojatosť voči „Anastázii“, v knihe Ezoosmóza sú tieto rôzne entity zrozumiteľne popísané.

          https://www.youtube.com/watch?v=dzYbiVZQFqs&list=PL5-n-kq9sNnWBYXDcbuzFfM61y3eQZh-W

          Odpověď
      • Stvořitel, který je jediný, má naprosto kontrolu nad vším v této realitě, která díky němu existuje, on ji udržuje v existenci, vše co se děje se děje buďto s jeho svolením, nebo z jeho vůle. Tento princip nemá výjimek. Vše, co nemůže být uvedeno do souladu s tímto pohledem, je nějaký druh světonázorové dezinformace.

       Odpověď
      • „byly Stvořitelem zničeny, protože se „nepovedly““
       - toto podľa mňa je len ďalšia podlá klebeta na Stvoriteľa. Takýto názor môže vychádzať z toho, že človek dostatočne nechápe zámery a etiku Najvyššieho, a preto hovorí o nepodarkoch a ničení vlastného diela. Lenže v prípade GP, mi to príde skôr ako zámer, vykresliť Boha s etikou pochybného človeka.

       Boh vytvoril matricu (Mieru) predurčenia, a všetko stvorene sa realizuje v nej. Čo sa protiví etike a zámerom do nej vloženej, to sa ničí samo. Ale nič zo stvoreného nie je stvorené zbytočne, a každý druh nakoniec dosiahne cieľa, ktorý mu bol zverený ako jeho skutočný cieľ a misia. Môže pritom z neho nalietať veľa triesok (predsa len sa učí na chybách, a čelí odporcom Zámeru), stáť aj na pokraji vyhynutia, ale v Božom predurčení všetko splní svoj predurčený cieľ (o tomto druh ako celok nerozhoduje, tam jeho kolektívna slobodná vôľa nesiaha. Uvažujú nad tým len jedinci, niektoré súborné intelekty, ale predurčenie druhu ako celku má pod palcom výhradne Najvyšší)

       Odpověď
       • [osobní rovina, https://pastebin.com/raw/8X5yALB1]

        Odpověď
     • Popo, já měl stejný zážitek tuším předloni. Také ve fázi mezi bdělostí a spánkem. Objevil jsem se v jeskyni, kde se za velkým balvanem někdo schovával. Tak jsem na něj houknul, ať se tam neschovává. Vykoukla hlava nějaké bytosti a v tu chvíli (a velmi rychle) se mě jakoby něco chtělo zmocnit na tělesné úrovni. Byl jsem úplně jak svázaný, chtěl jsem křičet a nemohl. Byl jsem úplně při vědomí, ale nemohl jsem se hnout. Tenhle bolestivý pocit doprovázel velmi nepříjemný zvuk. Vedle mě spal malý synek, vedle v pokoji žena s druhým dítětem. Když opadl šok z tělesné bolesti (je to jako by bolely všechny buňky v těle) a nemožnosti se bránit, začal jsem přemýšlet, jak z toho ven. A tu jsem si vzpomněl na Člověka Ježíše. Tak jsem ho požádal o pomoc, která přišla okamžitě, sevření se uvolnilo a ta šílenost někam zmizela. Poděkoval jsem tam „nahoru“ a rozkoukával se kolem sebe. Všechno bylo v klidu, jen ta bytost z poza balvanu tam furt jakoby byla. Vypadal jako mimozemšťan a já se ho v duchu zeptal, co to jako bylo. Odpovědí bylo „Já nevim“ a vypadal stejně otřeseně jako já. Tak jsem se s ním rozloučil a on zmizel. Byl to takový řekl bych nezapomenutelný „zážitek“. A před pár týdny byl náběh na to samé, jen bez „mimozemšťana“, bolest zase začala, bez „zvuku“ a když jsem spal. Protože jsem měl předchozí zkušenost, hned jakmile to začalo, poslal jsem velmi rychlou prosbu o ochranu „přímo nahoru“. Sevření i bolest okamžitě zmizely a já zase usnul.

      Kdysi jsem četl, že někteří citlivější lidé jsou schopni tyto bytosti vidět v nějaké formě. I když to zavání ezoterikou, tak mi jedna citlivější osoba před lety sdělila, že ona vnímá svět podobně, jak je popsán ve filmu Konstantin https://www.csfd.cz/film/118298-constantine/prehled/. Sám se v těchto věcech nevyznám, ale věřím, jak tady někde psal Hox, že Stvořitel se nemýlí. Takže MU věřím a už i vím, jak beze strachu a s chladnou hlavou ty „noční nepříjemnosti“ odpálkovat. Ať se Vám všem daří!

      Odpověď
      • „…e mě jakoby něco chtělo zmocnit na tělesné úrovni. Byl jsem úplně jak svázaný, chtěl jsem křičet a nemohl. Byl jsem úplně při vědomí, ale nemohl jsem se hnout. “
       Tyto pocity mívala čas od času nad ránem moje žena. Pokaždé se to s ní snažilo sblížit.
       Jednou tu bytost zahlédla. Jako obranu používala přivolávání duše její babičky, ale vracel se. Kamarádka jí poradila, aby s ním začala komunikovat a zeptala se co chce. Udělala to a přestal přicházet.

       Odpověď
      • U mě se to jakoby snažilo prorůst a obmotat, bylo to takové šedo-světlohnědo-zelené pokožky, s převládající šedohnědou. Pamatuji si černé drápy a myslím, že i oči byly tmavé, ale to si nejsem jist.

       Znovu se to pak už neopakovalo.

       Odpověď
       • Ty jsi to viděl? Já to neviděl. Tedy – viděl jsem při usínání toho mimozemšťana a ve chvíli, kdy jsem se mu podíval do očí, tak prásk, světlo a hluk a útok. Ale nepřišlo mi, že útočil ten mimozemšťan, ale někdo jiný, kdo na něco čekal. Ani jsem netušil, že má „útočník“ nějaký tvar, ale cítil jsem cizí moc, která se snaží nějak ovládnout mé tělo a mysl. Kdyby tam stál někdo fyzicky, dostal by mezi oči první věcí, kterou bych měl po ruce. Takhle jsem se chvíli vyděšeně snažil sám bránit, což nepomohlo, tak jsem požádal o pomoc a ta přišla ihned. Kdybych to nezažil, tak bych si myslel, že je to nějaké špatné sci-fi vyprávění.

        Odpověď
        • Moje žena „to“ viděla stát u postele, vysoká štíhlá mužská bytost bez vlasů světle modro- šedého zbarvení, jako by byl z mlhoviny. Díval se na ni a neměl nepřátelský výraz, trvalo to asi 1-2 minuty, pak tam nebyl.

         Odpověď
         • Jak jsem psal, nevím, co toto je a nerozumím tomu. Ale vím, jak se toho zbavit, respektive už 2x mi bylo pomoženo se toho zbavit. A teď otázka za 100 bodů: v rodině máme zkušenost s panickou atakou (tady je o ní něco napsáno https://patalie.cz/panicka-ataka-zachvat-hruzy-za-ktery-se-stydime/). Když mi dotyčná osoba popisovala průběh, měl jsem pocit, že popisuje zážitek dost podobný tomu mému. Nicméně nemluvila o jiné osobě, nebo entitě. Naučila se s tím žít a vědomě ataku přečkávat. Když jsem se pídil po tom, jestli za to nemůžou nějací energo-vysavači (opět a zase nechci zacházet do ezoterismu, nerozumím tomu, jen vím, že istina není jen to, co vidíme a cítíme smysly), tak mi bylo řečeno, že si to dotyčná osoba dělá sama svými myšlenkami a svým životem ve strachu. Prodělal jsem panické ataky (ty dva zážitky) i já (a Vy, resp. Vaši blízcí), nebo se tady bavíme o dvou podobných zážitcích, jenž mají naprosto jinou příčinu – panická ataka vnitřní související s psychikou jedince a jakýsi útok „zvenčí“ jenž souvisí jen s tím, že jedinec „potká“ útočníka? Nevím – ale sám sebe hodnotím jako psychicky vyrovnaného jedince, takže bych nečekal, že budu nějaké útočníky lákat. Možná se ale mýlím :) Opravdu netuším. Nicméně věřím MU, že ať je to tak, či onak, je to součástí našich životů a my to tak musím brát. Řešit se ty situace dají a to je to, co by nás mělo úplně zbavit strachu a soustředit se na další práci na sobě :) Ať se daří a Bůh s námi. Protože jak se říká: „Když Bůh s námi, kdo proti nám?“ :)

          Odpověď
          • Nechte si pane Člověku zkontrolovat ledviny, zda vám dobře pracují.

           Odpověď
           • Leno neděste mě, stačí, že jsem měl ty dva zážitky :) Nevím jak se projevují špatně fungující ledviny, ale sám jsem zdravý jako rybička. Jestli mají ty ledviny něco společného s těmi zážitky, nebo s panickou atakou, tak se prosím rozepište. Jinak to zavání negativním programováním, což já tuze nerad. Vše dobré.

            Odpověď
            • Příběh z rodiny.
             Moje tchyně měla podobné zážitky – viděla strašidla u postele. Když už to bylo potřetí, tak ji rodina donutila jít na celkové vyšetření k lékařům. Zjistilo se, že ji špatně fungují ledviny a nepročisťuje se krev. Po odstranění problému strašidla zmizela.

            • Leno, můžu vás ujistit, že to co píšete možná byl důvod u toho konkrétního případu, ale není to nějaké univerzální vysvětlení. Kromě toho, pravděpodobně to bylo následovně: odstranění problému způsobilo posílení organismu, i na úrovni biopolí, takže byla uzavřena cesta, kudy se něco o něco pokoušelo, a už se to neprojevovalo na vědomé úrovni.